Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

Kati Rapor Nedir? Kati Raporu Nereden Alınır?

19/12/2022
Kati Rapor

Kati rapor, adli tıp uzmanı tarafından yapılan muayene sonucu verilmektedir. Adli tıp uzmanının yaralanarak kalıcı hasar alan kazazedeye iyileşme sürecinin tamamlanması ile birlikte kalıcı hasarının değerlendirme ve derecelendirmesini yapmak üzere yanına çağırmaktadır. Önemi ise alınan oran ceza davalarında büyük önem arz etmektedir.

Kati Rapor Nedir? 

Kati rapor; trafik kazası, iş kazası ve ya herhangi bir yaralanma sonucu oluşan hasarın, iyileşme sürecinin tamamlanması ile birlikte geride sağlık sorunu var mı, var ise ne durumda ve ya ne gibi sorunlar bulunuyor öğrenmek için talep edilmektedir

Raporu vermek için yetkili kişi olan adli tıp uzmanı kaza sonrasında görev yaptığı, çalıştığı yere (hastane, adliye ve ya vb. yerlere) çağırır. Adli tıp uzmanının yapacağı muayene sonucunda oranı verilmektedir.

Yapılan muayeneler sonucunda adli tıp uzmanı  bir derecelendirmeye göre sonuç vermektedir. Adli tıp uzmanının vereceği değerler; 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olarak karşımıza çıkmaktadır.

"<yoastmark

Kati rapor, yaralanması bulunan kazazedenin iyileşme sürecini tamamlamasının ardından vücudunda kalıcı hasar olup olmadığını öğrenebilmesi için talep ettiği evraktır. Ancak bu heyet raporu sadece adli tıp hekimleri tarafından verilmektedir. 

Adli olarak da adlandırılan bu rapor ise bazı ana bilim dalları muayenesi sonucu verilmektedir. 6 farklı bölümden oluşan bilim dalları ise şu şekildedir:

 • Ruh Hastalıkları (Psikolojik)
 • Göz Bölümü
 • İç Hastalıkları (Dâhiliye)
 • Kulak Burun Boğaz
 • Nöroloji Bölümü
 • Genel Cerrahi

Rapor Örneğini İçin Tıklayınız.

 

"<yoastmark

Kati Rapor Tazminat

Tazminat hesaplamalarında ve heyet raporu alımlarında kati (kesin) rapor önemli derecede rol oynamaktadır. Herhangi bir kazadan veya başka sebepten yaralanan kazazede, kalıcı hasarı için yaralanmalı trafik kazası tazminat iddiasına bulunarak dava açabilir. Yaralanmalı kazalarda Trafik kazası tazminat hesaplanma için ise maluliyeti netleştirmek gereklidir. Uzman hekim tarafından tespit edilen kati yaralanma ilerleyen süreçte alınacak sağlık kurulu raporu oranında etkili olacaktır.  

Kati rapor hem tazminat aşamasında hemde ceza davası aşamasında belirleyici rol oynamaktadır. Trafik kazası adli tıp raporu alırken olmazsa olmaz evraklardan bir tanesi de trafik kazasına ilişkin kati raporudur. Kazazedenin trafik kazasına ilişkin aldığı hasarların illiyet bağı kurulması açısından

Trafik Kazası Kati Rapor
Trafik Kazası Kati Rapor

Trafik Kazası Kati Raporu

Yaralanması bulunan kazazedenin savcının talebi üzerine sağlık durumu incelemeye alınmaktadır. Kaza sonrası yaşanılan sağlık problemlerinin tespiti için kazazedenin adli tıpa rapor için sevki istenir.

Trafik kazasına karışarak yaralanan kişi kolluk kuvveti ile beraber veya kolluk kuvvetinin sevki ile başlamaktadır. Kazazede adli tıp uzmanının çalıştığı yere getirilir. Burası hastane, karakol, savcılık veya adli tıp kurumu olabilir.

Trafik kazasında önemi; kişinin kazadan aldığı hasar ve bu hasardan mütevellit sağlık durumunun tespitidir. Tazminat davası veya ceza davalarında sonuçların bir etkileyicisi de uzman hekim tarafından verilen rapordur.

Trafik kazasında tazminat ödemek ile yükümlü olan sigorta şirketleri kesin rapor ile birlikte maluliyet oranını da talep edebilmektedir. Fakat maluliyet oranı belirlenmesi için ortalama bir yıllık iyileşme süreci tamamlanmalıdır. Daha sonra kazazede Heyet Raporu almak için Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarına giderek uzman hekimler tarafından incelenmektedir.

 

"Savcı

Savcı Neden Kati Rapor İster?

Açılan davanın ilerlemesi için yaralanmanın ne durumda olduğunun tespiti ve yaşamsal fonksiyonlarına etkisi için savcı talep eder. Geride kalan hasarın tespiti savcı için önemlidir. Ancak bu rapor davanın gidişatı için olmazsa olmaz konumundadır. Derecelendirmeler 1‘den başlayarak 6’ya kadar uzanan oranlar bulunmaktadır. Yaralanmanın hasarı bu oranlar üzerinden yapılmaktadır. Trafik kazası ceza davası ve tazminat davaları da bunun üzerinden görülmektedir.

Kati Raporunu Kim Verir?

Kati raporu savcılığın talebi üzerine adli tıp hekimleri tarafından verilmektedir. Mağdur; kazanın verdiği bedeni hasarın tespiti için kolluk kuvveti tarafından hekimin çalıştığı sağlık kurumuna yönlendirilmektedir.

Kati Rapordan Sonra Ne olur?

Yaralanma sonrasında mağdurun, özel veya devlet hastanesine başvurarak ilk olarak geçici rapor alması gerekmektedir. Geçici rapor, adli süreçte kilit rol oynamaktadır. Çünkü muhtemel bir kati raporun temelini oluşturur.

Bu ilk raporun alınmasının ardından, yasal süreç, soruşturma ve kovuşturma aşamaları ile ilerlemektedir. Savcının talimatı üzerine mağdur, adli tıp uzmanına başvurarak kati raporu almaktadır. Kati (kesin) rapor, kamu davalarının seyrini belirleyen önemli bir belgedir.

Kati raporun elde edilmesinin ardından, yasal süreç ilerler ve kamu davası başlar. Yargılama sürecinde kati (kesin) rapor, hakimin verilecek cezanın kapsamını ve derecesini belirlemede kullanılan kritik bir kanıt olarak işlev görür. Kati rapora dayalı olarak, yargıç cezanın artırılmasına veya azaltılmasına karar verebilir.

Kati Raporuna İtiraz

Kati raporu itirazı, raporu aldıran savcılık veya mahkemeye hitaben yazılı olarak yapılmalıdır. Dilekçe yazılarak yapılan itirazda; rapora neden itiraz edildiği açık, net ve sade şekilde belirtilmelidir.

Kati raporu için yazılan itiraz dilekçesi üzerinde; itiraz edenin adı, soyadı, adresi ve dosya numarası yer almalıdır.

Kati (kesin) rapor itiraz dilekçesi örneği indirmek için tıklayınız.

"<yoastmark

Kati Rapor Dereceleri

Kati (kesin) rapor dereceleri, uzman doktorunun kazazedenin yaralanmasını inceleyerek, hayati fonksiyonlarına etkisine bakarak belirlemektedir. Belirlenen bu oran tazminat ve ceza davaları için büyük etkendir.

Derecelendirmeler (1)Hafif, (2-3) Orta, (4-5-6) Ağır olarak belirlenmektedir. Yaralanmalarda verilecek puanlamaların örnek tabloları:

Kemik Kırıkları

Kafatası KemikleriDerecesi
Kubbealtı Çökme Kırığı4
Kaidede Kırık4
Frontal Sinüs iç Lamina Kırığı3
Frontal Sinüs Dış Lamina Kırığı2
Styloid Kırığı1

 

Yüz Bölgesi Derecesi
Zigomatik Kemikte Lineer Kırık2
Maxilla Açık Kırık3
Tempara-Modibular Eklem Çıkığı1
Lefort 34
Alveol Kırığı2

 

Göğüs BölgesiDerecesi
1 Kaburga Kırığı1
Glenoid ve Boyun Kırığı2
Stermum Parçalı Kırığı4
Clavikula Açık Kırığı3

 

Omurga BölgesiDerecesi
Lamina Kırığı4
Korpus Kırığı3
Omurga Kayması2
Hangman Kırığı4

 

Etraf BölgesiDerecesi
Femurbaşı Kırığı4
Sbtrokonterik Açık Kırığı5
Başparmak Metakorp Kırığı2
Tırnak Düzeyinde Ampütasyon1
Kalça Kemiği Çıkığı4
Patella Açık Kırığı3
Tibia Kırığı4
Fibula Kırığı2
Pilon-Tibial Açık Kırık5
Metatark Açık Kırığı3

 

Duyu veya Organların Zayıflaması veya Kaybı

Kafatası 25 cm fazla kemik eksikliğiİşlev kaybı
Kulakta 50-80 dB arası işitme kaybıİşlevde sürekli zayıflama
Gözde ışık hissi, el hareketleri, parmak sayma, 1/10, 2/10, 3/10 görme dâhilİşlev kaybı
Gözde diplopiİşlevde sürekli zayıflama
Batın organlarında sistektomiİşlev kaybı
Batın organlarında terminal ilevm rezeksiyonu (70-300 cm)İşlevde sürekli zayıflama
Genital de uternus kaybıİşlev kaybı

Dişler

DişDerecesi
Kanin4,5
Kesici4
Premolar3
1. Ve 2. Molar3
3. Molar0,5

 

Kati Rapor Ne demek?

Kesin rapor; kazazedenin herhangi bir sebepten aldığı hasar ve yaralanma derecesini ifade eden resmi bir evraktır.

Bu evrak üzerinde bulunan bilgiler:

 • Kazazedenin kimlik bilgileri
 • Muayene ve rapor istemi yapan kurum, resmi yazı tarihi ve numarası
 • Olay şekli ve tarihi
 • Kazazedenin aldığı yaralanma ve dereceleri

Kati Hekim Raporu Nedir?

Kati hekim raporu, yaralanan kazazedenin iyileşmesi üzerine kolluk kuvvetinin haber etmesi ile adli tıp hekimine gönderilmesi veya götürülmesi ile alınmaktadır. Adli tıp hekimi yaralanmaları 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 oranı üzerinden tespit etmektedir. Her yaralanma için ayrı bir oran verilmektedir. Verilen oranların durumu ifade etme şekli ise:

 • 1- Hafif
 • 2, 3- Orta
 • 4, 5, 6- Ağır

 Geçici Rapor Kati Rapor

Geçici rapor, yaralanan kazazedenin yaralanarak gittiği ilk sağlık kuruluşu tarafında verilmektedir. Kazada ilk yaralanmasının nerede, nasıl, ne durumda olduğunu ifade eden rapordur. Geçici rapor, kazazedeye ait film, röntgen, MR sonuçları eklenerek adli raporuna eklenerek adli tıp uzmanına incelenmesi üzerine teslim edilir.

Polis Kati Raporu

Polis kat-i rapor, savcılığın talimatı ile kazada yaralanan kişinin adli tıp uzmanına götürülmesi veya gönderilmesi ile alınmaktadır. Bu süreç savcılığın ve polis karakolunun yoğunluğuna göre farklılık göstermektedir.

Kati Raporun Amacı Nedir?

Temel amacı kazazede de oluşan yaralanmanın ve yaralanma derecesinin tespitidir. Bu rapor üzerinde kalıcı hasarınızın derecelendirme ve değerlendirmesi yer almaktadır.

Adli tıp raporu da denilen kat-i rapor, kişi de oluşan sağlık problemleri için alınmaktadır. Açılacak olan kamu ve tazminat davalarında karar aşamasında önemli derece de aktif rol oynar.

Örneğin ceza davası içerisinde birçok kemik kırığının ceza oranını arttırdığı açıkça belirtilmektedir. Ayrıca tazminat davalarında tazminat hesaplaması yapılırken adli tıp hekiminin belirlediği oranlar etkili olmaktadır.

Adli Tıp Kati Rapor

Adli tıp kat-i rapor, adli tıp hekimi tarafından kazada yaralanan kişiye yaralanmasının durumu için verilmektedir. Derecelendirme yaranın durumuna göre 1-Hafif, 2ve 3 Orta, 4, 5. Ve 6 Ağır olarak yapılmaktadır.

Örneğin kazazede de Radius kırığı ve açık Radius kırığı mevcut ise:

 • Radius kırığına verilen oran 2
 • Açık Radius kırığına verilen oran 3

İkisinin birlikte skorlanmış derecesi:

√(2^2) + 3^2 =√(4) + 9 =√(13) × 3,6 ise sonuç 4

Hesaplanan bu yaralanmanın hayat fonksiyonlarına etkisi 4 Ağır oran olarak değerlendirilecektir.

Adli Kati Rapor Örneği

Adli kesin (kati) rapor, ilgili savcının talebi ve kolluk kuvvetinin yönlendirmesi ile kazazedenin adli tıp hekimi incelemesi ile alınmaktadır. Rapor, kazazedenin yaralanmasının hayati fonksiyonlarına etkisi üzerinden değerlendirilmesine tabidir. Her yaralanma için ayrı değerlendirmeler bulunmaktadır.

Rapor örneği üzerinde bulunan belli başlı bilgiler bulunmaktadır:

 • Hastanın genel kimlik ve ikamet bilgileri
 • Muayene ve rapor istemi yapan kurumun adı
 • Resmi yazının tarihi ve numarası
 • Olayın şekli
 • Olayın tarihi
 • Acil müdahale için gidilen hastane
 • Yaralanmanın durumu ve değerlendirme numaraları

 Kati Rapor Talebi

Kat-i rapor talebi savcı tarafından yapılmaktadır. Yaralanması bulunan kazazedenin sağlık durumunun ne şekilde olduğunun tespiti için talep eder. Bunun üzerine savcı ilgili kolluk kuvvetine talebini iletir. Kazazede durum tespiti için adli tıp hekiminin incelemesine sevk edilir.

Hâkimin ise hekimi duruşma çağırma ihtimali bulunmaktadır. Kişinin sağlık durumu ve yaralanmanın beyan edilmesini talep edebilmektedir. Buna istinaden Hukuk Muhakemeleri Kanunu 7. Bölümde yer alan 293 sayılı madde de ‘Uzman Görüşü’ alanında açıkça ifade edilen sözler:

‘(1) Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.

(2) Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir.

(3) Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz.

 

İş Kazası Kati Rapor
İş Kazası Kati Rapor

İş Kazası Kati Raporu

İşverenin işini gerçekleştirdiği sırada veya işverenin tahsis ettiği araçla seyahat ederken geçirilen talihsiz olaylara iş kazası denilmektedir. Kaza geçirerek yaralanması olan işçiye tazminat ödemesi işveren tarafından yapılmaktadır.

İş kazası kat-i rapor, işçinin işvereninden şikayetçi olması üzerine ceza davasında ceza belirleyici nitelikleri arasına yer almaktadır. Ancak kazada işverenin kastı var ise şikayete tabi olmamaktadır. İşçinin açacağı iş kazası tazminat davasında da bu rapor üzerinde belirlenen yaralanmanın oranı tazminat miktarını belirlemektedir.

İşçi kazayı geçirmesi ile dosyası savcılığa intikal etmektedir. Bunun üzerine savcılık yaralanmanın ne durumda olduğunu, hayati fonksiyonunu etkileme derecesi öğrenilmesi için kazazedeyi adli tıp kurumu doktoruna sevk eder. Bu süreç savcılığın ve kolluk kuvvetinin yoğunluğuna göre uzama ya da kısalma gösterebilmektedir.

Kati Rapor Sonucu

Kati rapor sonucu adli tıp uzmanının kaza veya herhangi bir sebepten yaralanan kişinin yaralanmasını ve kalıcı hasarlarını incelemesi ile çıkmaktadır. Uzman hekim tarafından yapılan  incelemelerde her yara ve yaralanma ayrı olarak değerlendirilmektedir. 

 Kati Rapor Sorgulama

Savcılığın talimatı ve ya kolluk kuvveti beklenmektedir. Adli rapor da denilen bu evrakın sorgulaması ise savcılığın evrakı dosya evraklarının arasına eklemesi ile yapılmaktadır. Bunun yanı sıra ise ilgili kolluk kuvveti ile irtibata geçerek evrak talep edilebilmektedir.

"<yoastmark

Kati Rapor Alınmazsa Ne Olur?

Dava süreçlerini olumlu derece de etkileyen, hız kazandıran ve mağdurun sağlık durumunu belirten rapordur. Alınmadığı durumlar da süreç yavaşlar. Ödemeyi yapacak kişi veya kurumlar maluliyet raporunu beklemektedir. Maluliyet raporu için ise hekimlerin öngördüğü 1 yıllık iyileşme süreci bulunmaktadır.  İyileşme süreci sonunda ise kazazede sağlık kuruluşlarında uzman hekimler eşliğinde heyete girmektedir.

Dava sürecinin veya tazminat talebinin bu uzun süreyi beklemeden bu rapor ile daha hızlı ilerlediği görülmektedir. Savcılığın talebi ve ilgili kolluk kuvvetinin daveti ile adli tıp hekiminin incelemesine gidilmesi gerekmektedir.

Kati Raporu Nasıl Alınır?

Kati raporun alınması için savcılığın talebi veya karakolun sizin ile iletişime geçilmesi beklenmektedir. İletişime geçilmesi itibari ile adli tıp hekiminin yanına gidilmektedir. Hekim nerede çalışıyor ise oraya gidilerek yaralanmaya sebep olan durum anlatılır. Yaralanmalar incelenerek durum bildirimi yapılır. 

Kati Raporu Ne Zaman Verilir?

Kati rapor, trafik kazası, iş kazası veya herhangi bir yaralanma durumunda kazazedenin sağlık sorunlarını tespit edebilmek için verilir. Ne zaman verildiği ise değişkenlik göstermektedir. Ceza davaları ve tazminat davlarının olmazsa olmazı konumundadır. Mahkemenin cezayı vermesi için bu rapora ihtiyacı bulunmaktadır. Birçok yaralanmanın ceza oranını arttırdığı gözlemlenmektedir. Veyahut yaralanmalı trafik kazasına karışan kazazede bedeni hasarı için trafik kazası tazminatını talep etmek isteyebilir. Tazminatın ödemesini yapacak kişi veya kurum bu raporu isteyebilir.

Kati Rapor Almak Şart Mı?

Kati rapor almak kazadan sorumlu olan tarafın yargılanması veya mağdurun hakkı olan tazminat davalarında tazminat alabilmesi için mecburidir. Adli tıp hekimi talep üzerine kazazedeyi çalıştığı hastane, karakol ya da adli tıp kurumuna davet eder. Kazanın öyküsünü dinleyerek yaralanmalarına incelemelerini gerçekleştirilir. İncelemeler sonucunda kazazedeye yaralanmasına göre oran verir.

Kati Rapor Süresi

Herhangi bir süre sınırlanması koyulmamıştır. Fakat ceza davlarında önem arz eden bu rapor türü için savcılık ve karakol işleyiş hızına göre değişkenlik göstermektedir

Kati Rapor ne kadar sürede çıkar?

Kati rapor, ölümlü dosya veya yaralanmalı kazalarda çıkma süresi değişkenlik göstermektedir. Rapor savcılık evraklarına eklenene kadar beklenmelidir.

Kati Rapor Yönetmeliği

Yönetmeliğe göre bu raporu; Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Grup Başkanlıkları veya Şube Müdürlükleri’nde bulunan adli tıp uzmanları düzenlemektedir.

Muayene de uyulması gereken kurallar yönetmelikte belirtilmiştir:

 • Temel insan hak ve hürriyetlerine ayrıca mahremiyet kurallarına uygun davranışlar gösterilmelidir.
 • Hekim hastayı görerek muayene etmelidir.
 • Uygun şartlar sağlanmalıdır.

Yönetmeliğe göre düzenlenmesinde uyulması gereken genel ilkeler:

 • Okunaklı ve anlaşılır olmalıdır.
 • Protokol defterine yazılmalıdır.
 • Ancak alkol durumu varsa belirtilmelidir.
 • Sorulan sorulara cevap verilmelidir.
 • Travmatik lezyonlara ve tehlikelere dayandırılmalıdır.
 • Bulgular rapor düzenlemek için yeterli değil ise düzenlenmeyerek uygun merkeze yönlendirilmelidir.
 • Raporun sonuna hekimin adı, soyadı, imzası ayrıca kurumun mühürü bulunmalıdır.

Kati Rapor Ücreti

Adli tıp uzmanı tarafından incelenme yapılması durumunda verilen kati raporunun ücreti bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler
Kategoriler