Kati Raporu Nedir? Kati Rapor Ne Demek?

Kati Rapor

Kati rapor, adli tıp uzmanı tarafından muayene edilen mağdurun yaralanma derecesini belirten; ceza davalarında ise failin ceza oranında arttırma etkisi bulunan rapordur. Adli tıp uzmanı, mağdurun yaralanmasını kontrol etmek ve kati rapor derecesini belirlemek için çalıştığı kuruma davet eder.

Kati rapor, failin ceza davasında ceza oranına etki ettiği kadar, mağdurun tazminat alacaklarında da büyük önem arz eder.

Kati Rapor Ne Demek?

Kati rapor, trafik kazası, iş kazası veya herhangi bir haksız fiil karşısında yaralanmasına karşılık verilir. Mağdurun iyileşme sürecinin tamamlanması ile birlikte mağdurda:

 • Sağlık sorunu var mı?
 • Hangi sağlık sorunları var?
 • Sağlık sorunu ve genel sağlık durumu nedir, gibi sorulara cevap vermektedir.

Kati raporun birden fazla ismi bulunmaktadır. En fazla kullanılan isimlerinden birisi de adli rapor olarak bilinmektedir. Adli (kati) rapor düzenlenirken rapor üzerinde bulunması gereken zorunlu bilgilerde bazıları:

 • Kazazedenin kimlik bilgileri
 • Muayene ve rapor istemi yapan kurum, resmi yazı tarihi ve numarası
 • Olay şekli ve tarihi
 • Kazazedenin aldığı yaralanma ve dereceleri
Kati Rapor Nedir

Kati (adli) rapor 6 farklı anabilim dalı muayenesi sonucunda verilir. Belirli olan bu ana bilim dalları:

 • Ruh Hastalıkları (Psikolojik),
 • Göz Bölümü,
 • İç Hastalıkları (Dâhiliye),
 • Kulak Burun Boğaz,
 • Nöroloji Bölümü,
 • Genel Cerrahi şeklindedir.
"Savcı

Savcı Neden Kati Rapor İster?

Savcı, kati raporu açılan davaların ilerleyebilmesi; kazazede de ki yaralanmanın ne durumda olduğunun tespiti ve yaşamsal fonksiyonlarına etkisini öğrenmek için talep eder. Kazazede de geride kalan hasarın tespiti savcı ve hakim için önemlidir. Kati (adli) rapor davaların gidişatı için olmazsa olmaz konumundadır. Trafik kazası ceza davası ve tazminat davaları da bunun üzerinden görülmektedir.

Kati Rapor Dereceleri

Kati Rapor Dereceleri

Kati (kesin) rapor derecelerinin sınıflandırılması:

 • Hafif (1),
 • Orta (2,3),
 • Ağır (4,5,6) olarak yapılmaktadır.

Mağdurun yaralanmalarında kati (adli, kesin) rapor derecesine verilecek derecelerine örnek oranlar aşağıda sıralanmıştır.

Kemik Kırıkları

Kafatası KemikleriDerecesi
Kubbealtı Çökme Kırığı4
Kaidede Kırık4
Frontal Sinüs iç Lamina Kırığı3
Frontal Sinüs Dış Lamina Kırığı2
Styloid Kırığı1
Yüz Bölgesi Derecesi
Zigomatik Kemikte Lineer Kırık2
Maxilla Açık Kırık3
Tempara-Modibular Eklem Çıkığı1
Lefort 34
Alveol Kırığı2
Göğüs BölgesiDerecesi
1 Kaburga Kırığı1
Glenoid ve Boyun Kırığı2
Stermum Parçalı Kırığı4
Clavikula Açık Kırığı3
Omurga BölgesiDerecesi
Lamina Kırığı4
Korpus Kırığı3
Omurga Kayması2
Hangman Kırığı4
Etraf BölgesiDerecesi
Femurbaşı Kırığı4
Sbtrokonterik Açık Kırığı5
Başparmak Metakorp Kırığı2
Tırnak Düzeyinde Ampütasyon1
Kalça Kemiği Çıkığı4
Patella Açık Kırığı3
Tibia Kırığı4
Fibula Kırığı2
Pilon-Tibial Açık Kırık5
Metatark Açık Kırığı3

Duyu veya Organların Zayıflaması veya Kaybı

Kafatası 25 cm fazla kemik eksikliğiİşlev kaybı
Kulakta 50-80 dB arası işitme kaybıİşlevde sürekli zayıflama
Gözde ışık hissi, el hareketleri, parmak sayma, 1/10, 2/10, 3/10 görme dâhilİşlev kaybı
Gözde diplopiİşlevde sürekli zayıflama
Batın organlarında sistektomiİşlev kaybı
Batın organlarında terminal ilevm rezeksiyonu (70-300 cm)İşlevde sürekli zayıflama
Genital de uternus kaybıİşlev kaybı

Dişler

DişDerecesi
Kanin4,5
Kesici4
Premolar3
1. Ve 2. Molar3
3. Molar0,5
Kati Rapor Tazminat

Kati Rapor Tazminat

Mağdur kişinin, trafik kazası gibi herhangi bir olaydan dolayı yaralanması sonucunda uzman kişilerden alacağı kesin rapor tazminat davası açması için yeterlidir. Örnek olarak yaralanmalı trafik kazası geçiren kişinin alacağı kesin raporu aracılığı ile yaralanmalı trafik kazası tazminat iddiasına bulunarak dava açabilir. Yaralanmalı kazalarda Trafik kazası tazminat hesaplanma için ise maluliyeti netleştirmek gereklidir. Uzman hekim tarafından tespit edilen kati yaralanma ilerleyen süreçte alınacak sağlık kurulu raporu oranında etkili olacaktır.  

 • Bedensel bütünlüğün bozulmasına ilişkin dava konusu zarar, Adli Tıp Kurumu kesin raporunun okunduğu oturum gününde öğrenilmiş olacağından, zamanaşımı süresi de bu tarihten başlayacaktır. (13. Hukuk Dairesi, 2.3.1998, 10172-1882)
 • Henüz kesin rapor alınmadan çalışma gücünün kaybı ya da azalmasına ilişkin istem saklı tutularak açılan davada davanın içeriğine aykırı bir yorum yoluyla hüküm kurulamaz. (4. Hukuk Dairesi, 15.09.1987, 2459-6366)
 • Vücut bütünlüğünün ihlalinden doğan bedensel zararın gelişim gösterdiği durumlarda zamanaşımı süresi kesin teşhisten özellikle sürekli sakatlığa ilişkin kesin raporun öğrenilmesinden sonra işlemeye başlar. (4. Hukuk Dairesi, 29.11.1999, 10034-10440)
 • Henüz kesin rapor alınmadan çalışma gücünün kaybı ya da azalmasına ilişkin istem saklı tutularak açılan davada davanın içeriğine aykırı bir yorum yoluyla hüküm kurulamaz. ( 4. Hukuk Dairesi, 15.09.1987, 2459-6366)

Kati Raporu Nasıl Alınır?

Kati (adli) rapor, Cumhuriyet savcısının talebi üzerinde ve kolluk kuvvetinin yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı onaylı kurum ve kuruluşlarda çalışan adli tıp uzmanlarının değerlendirmesi ile alınmaktadır. Raporun alınması için kolluk kuvveti kazazede ile iletişime geçerek tüm sevk işlemlerini gerçekleştirir.

Kati (adli) rapor alınacak sağlık kuruluşları;

 • Adli Tıp Kurumları,
 • Tam teşekküllü hastaneleri
 • Üniversite hastaneleridir.
Kati Rapor Alinmazsa Ne Olur

Kati Rapor Alınmazsa Ne Olur?

Kati raporun alınmadığı durumlarda tazminat davalarında mağdurun tazminat alacaklarından mahrum kalması veya ceza davalarında failin alması gereken miktardan daha az ceza aldığı görülür. Kati raporun alınmaması veya alındığı halde oranın düşük olması halinde ise mağdur kati raporun talebi için dava yolunu tercih edebilir. Davanın olumlu sonuçlanması halinde mağdur kati (kesin, adli) rapor için sağlık kuruluşuna gidebilir.

Kati raporun alınmaması halinde tazminat ve ceza davaları açılmış olsa dahi süreç yavaş ilerlemektedir. Tazminat ödemelerini yapacak kurum ve kuruluşlar ile ceza davasında failin cezasını verecek hakimin adli raporu istemesi üzerine süreç uzar.

Kati (kesin, adli) raporun önemine hitaben Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 07.02.2022 Tarihli, 2022/232 Esas Numaralı, 2022/907 Sayılı Kararında;

‘İncelenen dosyada;… 4. Asliye Ceza Mahkemesince müştekinin hakkında meydana gelen yaralamayla ilgili olarak, yaralamanın yüzde sabit iz niteliği olup olmayacağı yönündeki kati doktor raporu düzenlenmemesinin suçun sübutuna doğrudan etki etmesi gerekçe gösterilerek iddianamenin iadesine karar verilmiş ise de; belirtilen eksikliğin suçun sübutuna doğrudan etki edecek etki edecek mevcut delil niteliğinde bulunmadığından, iddianamenin iadesi nedeni olamayacaktır. Böylece iddianamenin iadesine itirazın kabulü yerine kısmen reddine dair mercii kararında isabet görülmemiştir.

Bu nedenle, Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; iddianamenin iadesine itirazın kısmen reddine dair… 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 16.07.2021 tarihli ve 2021/798 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nin 309/4. maddesi KANUN YARARINA BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 07.02.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi’ ifadeleri yer almaktadır.

 Kati Rapor Sorgulama

Kati rapor sorgulama e devlet resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Raporu sorgulamak için izlenmesi gereken adımlar;

 • https://www.turkiye.gov.tr/ resmi internet sitesi üzerinden e devlet şifresi ile giriş,
 • Arama motoru üzerine UYAP yazılarak aranır,
 • Otomatik yönlendirme sonucunda açılan sayfa sol menü de yer alan Dosya Sorgulama seçeneği seçilir,
 • Açılan sayfa üzerinde yargı türü Adli Tıp olarak seçilir,
 • Görevli mahkeme türü de seçilerek adli rapor sorgulama tamamlanmaktadır.

Kati Rapor Süresi

Kati rapor süresi, iyileşme sürecinin tamamlanması veya iyileşmenin mümkün olmadığında başlamaktadır. İyileşme süreci ise yönetmelikler de yer alan 1 seneye tekabül etmektedir.

Kati rapor, ölümlü dosya veya yaralanmalı kazalarda çıkma süresi değişkenlik göstermektedir. Rapor savcılık evraklarına eklenene kadar beklenmelidir. En fazla kati rapor talep edilen riziko türü; yaralanmalı trafik kazalarıdır. Sigorta şirketleri ise kati rapor için en az 1 yıl kadar beklenmesi gerektiğini belirtmektedir.

Trafik Kazası Kati Rapor
Trafik Kazası Kati Rapor

Trafik Kazası Kati Raporu

Trafik kazası kati raporu; yaralanmalı trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durum tespiti için verilmektedir. Trafik kazasında tazminat ödemesi yapacak olan taraflardan sigorta şirketi kesin rapor ile birlikte maluliyet oranını da talep edebilmektedir. Fakat maluliyet oranı belirlenmesi için ortalama bir yıllık iyileşme süreci tamamlanmalıdır. Daha sonra kazazede Heyet Raporu almak için Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarına giderek uzman hekimler tarafından incelenmektedir.

 • Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 27.03.1981 Tarihli, 996-4000 Sayılı Kararı:

‘Sağlık Kurulu tarafından verilen raporla bedensel zarar belirlenmiş olup, kesin rapor tarihinden başlayarak yasal süre geçmeden açılan davada zamanaşımından söz edilemez.’

 • Hukuk Genel Kurulu’nun 07.02.1990 Tarihli, 1989/4-654 Esas Numaralı, 1990/65 Kararı:

‘Dava, trafik kazası nedeniyle uğranılan beden gücü kaybından doğan tazminat istemidir. Davacının cismani zararında gelişen bir durum olduğundan zamanaşımı, bu gelişmenin son bulduğu günden başlar.’

İş Kazası Kati Rapor
İş Kazası Kati Rapor

İş Kazası Kati Raporu

İş kazası kati raporu, İş Kanununda yer alan iş kazası tanımındaki şartların sağlandığı durumlarda adli tıp uzmanı tarafından yaralanan kazazede işçiye verilmektedir. İşçiye verilen adli raporda işçinin yaralanmasının Hafif-Orta-Ağır derecelerinin tespiti içindir.

İş kazası kat-i rapor, işçinin işvereninden şikayetçi olması üzerine ceza davasında ceza belirleyici nitelikleri arasına yer almaktadır. Ancak kazada işverenin kastı var ise şikayete tabi olmamaktadır. İşçinin açacağı iş kazası tazminat davasında da bu rapor üzerinde belirlenen yaralanmanın oranı tazminat miktarını belirlemektedir.

İşçi kazayı geçirmesi ile dosyası savcılığa intikal etmektedir. Bunun üzerine savcılık yaralanmanın ne durumda olduğunu, hayati fonksiyonunu etkileme derecesi öğrenilmesi için kazazedeyi adli tıp kurumu doktoruna sevk eder. Bu süreç savcılığın ve kolluk kuvvetinin yoğunluğuna göre uzama ya da kısalma gösterebilmektedir.

Kati Raporuna İtiraz

Kati raporu itirazı, raporu aldıran savcılık veya mahkemeye hitaben yazılı olarak yapılmalıdır. Dilekçe yazılarak yapılan itirazda; rapora neden itiraz edildiği açık, net ve sade şekilde belirtilmelidir.

Kati raporu için yazılan itiraz dilekçesi üzerinde;

 • İtiraz edenin adı, soyadı,
 • Adresi,
 • Dosya numarası,
 • Hangi kurumdan aldığı,
 • Rizikonun kısa anlatımı yer almalıdır.

Kati (kesin) rapor itiraz dilekçesi örneği indirmek için kaydırınız.

Polis Kati Raporu

Polis kat-i rapor, savcılığın talimatı ile kazada yaralanan kişinin adli tıp uzmanına götürülmesi veya gönderilmesi ile alınmaktadır. Bu süreç savcılığın ve polis karakolunun yoğunluğuna göre farklılık göstermektedir.

Adli Tıp Kati Rapor

Adli tıp kati raporu dereceleri kazazede de mevcut olan kırıklar üzerinden belirlenmektedir. Örneğin adli tıp raporu için kazazede de Radius kırığı ve açık Radius kırığı mevcut ise:

 • Radius kırığına verilen oran 2
 • Açık Radius kırığına verilen oran 3

İkisinin birlikte skorlanmış derecesi:

√(2^2) + 3^2 =√(4) + 9 =√(13) × 3,6 ise sonuç 4

Hesaplanan bu yaralanmanın hayat fonksiyonlarına etkisi 4 Ağır oran olarak değerlendirilecektir.

Adli Kati Rapor Örneği

Adli kesin (kati) rapor örneği üzerinde bulunan belli başlı bilgiler bulunmaktadır:

 • Hastanın genel kimlik ve ikamet bilgileri
 • Muayene ve rapor istemi yapan kurumun adı
 • Resmi yazının tarihi ve numarası
 • Olayın şekli
 • Olayın tarihi
 • Acil müdahale için gidilen hastane
 • Yaralanmanın durumu ve değerlendirme numaraları

Adli (kati, kesin) Rapor Örneğini İçin Kaydırınız.

Kati Rapor Yönetmeliği

Yönetmeliğe göre bu raporu; Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Grup Başkanlıkları veya Şube Müdürlükleri’nde bulunan adli tıp uzmanları düzenlemektedir.

Muayene de uyulması gereken kurallar yönetmelikte belirtilmiştir:

 • Temel insan hak ve hürriyetlerine ayrıca mahremiyet kurallarına uygun davranışlar gösterilmelidir.
 • Hekim hastayı görerek muayene etmelidir.
 • Uygun şartlar sağlanmalıdır.

Yönetmeliğe göre düzenlenmesinde uyulması gereken genel ilkeler:

 • Okunaklı ve anlaşılır olmalıdır.
 • Protokol defterine yazılmalıdır.
 • Ancak alkol durumu varsa belirtilmelidir.
 • Sorulan sorulara cevap verilmelidir.
 • Travmatik lezyonlara ve tehlikelere dayandırılmalıdır.
 • Bulgular rapor düzenlemek için yeterli değil ise düzenlenmeyerek uygun merkeze yönlendirilmelidir.
 • Raporun sonuna hekimin adı, soyadı, imzası ayrıca kurumun mühürü bulunmalıdır.

Kati Rapor Ücreti

Adli tıp uzmanı tarafından incelenme yapılması durumunda verilen kati raporunun ücreti bulunmamaktadır.

Kati Rapor Talebi

Hâkimin adli raporu veren hekimi duruşma çağırma ihtimali bulunmaktadır. Kişinin sağlık durumu ve yaralanmanın beyan edilmesini talep edebilmektedir. Buna istinaden Hukuk Muhakemeleri Kanunu 7. Bölümde yer alan 293 sayılı madde de ‘Uzman Görüşü’ alanında açıkça ifade edilen sözler:

‘(1) Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.

(2) Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir.

(3) Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz.

Kati Raporunu Kim Verir?

Kati raporu savcılığın talebi üzerine adli tıp hekimleri tarafından verilmektedir. Mağdur; kazanın verdiği bedeni hasarın tespiti için kolluk kuvveti tarafından hekimin çalıştığı sağlık kurumuna yönlendirilmektedir.

Kati Raporun Amacı Nedir?

Temel amacı kazazede de oluşan yaralanmanın ve yaralanma derecesinin tespitidir. Bu rapor üzerinde kalıcı hasarınızın derecelendirme ve değerlendirmesi yer almaktadır.
Adli tıp raporu da denilen kat-i rapor, kişi de oluşan sağlık problemleri için alınmaktadır. Açılacak olan kamu ve tazminat davalarında karar aşamasında önemli derece de aktif rol oynar.
Örneğin ceza davası içerisinde birçok kemik kırığının ceza oranını arttırdığı açıkça belirtilmektedir. Ayrıca tazminat davalarında tazminat hesaplaması yapılırken adli tıp hekiminin belirlediği oranlar etkili olmaktadır.

Kati Raporu Ne Zaman Verilir?

Kati raporun ne zaman verildiği kazazedenin sağlık durumuna ve savcının talimatı ne zaman verdiğine göre değişir. Ancak genel olarak kati (adli) raporun verileceği zamanlar;
-Kazazedenin 1 yıl olan iyileşme sürecini doldurmuş olması,
-Kazazedenin yaralanmasının durağanlaşması veya tedavi halinde daha fazla iyileşme gösteremeyeceği hali,
-Ceza mahkemesinde hakimin talebi,
-Savcının kazazedenin sağlığının kontrol edilmesini talep ettiğinde.

Kati Rapor Almak Şart Mı?

Gerçekleşen rizikodan dolayı yaralanan kazazedenin tanınmış tazminat haklarını talep edebilmesi için ve failin cezai işleminin sürdürülmesi için kati rapor alması şarttır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler