Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri Nelerdir?

14/07/2022
Trafik Kazalarında Hangi Tazminatlar Talep Edilebilir?

Trafik kazalarında hangi tazminatlar talep edilebilir sorusu başınıza bir kaza gelmeden sormanız imkansızdır. Ancak olayın içine girdiğinizde uğradığınız maddi ve manevi zararlar sizi bu yöne itmektedir. Küçük bir hata ya da tedbirsizlik sebebiyle saniyeler içerisinde oluşan kazaların izini bir ömür boyu taşımak zorunda kalıyorsunuz. 

Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri Nelerdir?

Trafik kazalarında tazminat hesaplama ile uğradığımız zararların ne kadar olduğunu net bir şekilde görebiliriz. Tazminat hesaplamaları kazanın türüne göre yapılmaktadır. Trafik kazalarında ödenecek tazminat türleri;

  • Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı
  • Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı
  • Araç Değer Kaybı Tazminatı
  • Araç Mahrumiyet Bedeli
  • Ticari Kazanç Kaybı
  • Trafik Kazasına ilişkin Oluşan Manevi Tazminat

Maddi ve manevi tazminatlar sizin yaranızı sarıp acılarınızı dindirmede de yine bir nebze de olsa teselli olabiliyor. En azından iş gücü kaybından kaynaklanan zararlarınız telafi edilebiliyor…

Trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat talepleri nelerdir hakkında merak edilenler bilgilere her zaman en doğru cevapları bulmak mümkün olmaktadır. Pek çok fazla yaşanan kazalar sonrasında hem can kaybı hem de mal kaybı çok fazla yaşanmaktadır. Bu kazalar sonrasında meydana gelen maddi ve manevi zararların tazmini elde etmek çok önemli olmaktadır. Trafik kazaları sonrasında insanlar kendilerine tanınan tazminat hakları hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadıkları için haklarını savunamazlar. Trafik kazalarında tazminat çeşitleri;

Ölümlü Trafik Kazası Tazminatı

Genel olarak ülkemizde en çok yaşanan trafik kazaları ölüm ile sonuçlanmaktadır. Bu kazalar sonrasında kanun koruyucu vefat eden kişinin yakınlarına bazı konularda tazminat hakkı tanınmıştır. Bu tazminatlar ilk olarak destekten yoksun kalma tazminatı olmak üzere cenaze ve defin gideri, vefat eden kişinin vefatına kadar yapılan tedavi ve diğer masraflar, kazaya karışan aracın uğradığı hasarın maddi değeri gibi ifade edilmektedir. Böylece bölümde yer alan zararlar maddi zarar olarak değerlendirilir ve maddi tazminat talebine konu edilmektedir. Bu tazminatlar şunlardır;

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Kaza sonrasında hayatını kaybeden kişinin desteğinden yoksun kalanların akrabalık bağı aranmadan yoksun kaldıkları bu desteği maddi karşılık olarak talep edilebilme hakkını ifade eder. Aile içinde olduğu gibi aralarında bağ olamayan ve kendilerine sağlığında destek aldığını kanıtlayan 3. kişilerde bu tazminatı talep edebilir.

Hastane ve Tedavi Giderleri Tazminat

Kaza sonucunda hayatını kaybeden kişi ölmeden önce tedavi görmüş ise ve yakınları tarafından başka masraflar yapılmışsa yapılan bu masraflar maddi tazminat içinde değerlendirilerek tazmini talep edilmektedir.

Defin ve Cenaze Giderleri Tazminatı

Kaza sonrasında kişinin vefatı nedeni ile yapılan masraflarda maddi tazminat içinde değerlendirilerek talep edilmektedir. Bu konuda defin giderleri cenazenin bir yerden başka bir yere taşınması için gerekli zorunlu masraflar, yemek giderleri, kefen masrafı gibi ihtiyaçlardır. Ancak uygulamada mahkemeler tarafından bin ya da 2 bin gibi miktarlar hüküm altına alınmaktadır. Fakat kişinin yakınları yaptıkları masrafın daha fazla olduğunu ispat etmesi durumunda o bedelin hüküm altına alınması gerekir.

İlgili İçerik: Sigorta Avukatı

Trafik Kazasına İlişkin Manevi Tazminat

Kaza sonrasında hayatını kaybedenlerin yaşamış olduğu elem ve acıların biraz da olsa yasa koruyucu tarafından öngörülmüş olan bir tazminat türü olmaktadır. Manevi tazminat bedelinin takdiri yasa koyucu olarak hakime verilmiştir. Hakim maddi tazminata hükmederken dosyaya ibraz edilen raporlar ve diğer maddi veriler ile hareket etmek zorunda olur. Manevi tazminat konusunda hakimi sınırlayan bir durum söz konusu olamaz.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminatı

Yaralamalı trafik kazaları sonrasında durum biraz daha farklı olmaktadır. Kazadan etkilenen kişi yaşamını devam ettirdiği için destekten yoksun kalma tazminatı yoktur. Bu neden ile uğranılan zarardan birinci derecede etkilenen yaralı kişi yaptığı tedavi giderleri, hastane ve evinde yattığı süre içinde çalışamadığı için mahrum kaldığı gelirlerin tazmini talep edilebilir. Ayrıca kaza sonrası maruz kaldığı süre içinde yer alan elem ve ıstırap adına manevi tazminat talep edilmektedir.

 Trafik Kazası Avukatı 

İş Görmezlik Tazminatı

Kaza sonrası yaralanan kişi uzuv kaybı, kısmi ya da tam olarak felç olma durumu gibi meslekte belli oranlarda kazanma gücünü kaybedenler ileriye yönelik olarak bu konuda tazminata hak kazanacaklardır.

Trafik kazası sonrasında araçta oluşan maddi zararlar durumunda kazaya karışan araçta yer alan maddi zararlar ise yine zarara neden olan kişi ve sigortacısından talep edilecektir. Ayrıca trafik kazası sonrası dava açılacak davalılar, bu davaların muhatabı yani davalısı olan kişiler her olayın kendi içinde değerlendirilmelidir. Davalı sıfat çok değişken olmaktadır. Tazminat hesaplamalarında dikkate alınacak unsurlar bulunmaktadır. Trafik kazaları sonunda çıkan maddi zararların tespit edilmesinde pek çok unsur dikkate alınmaktadır. Bunların en başında kusur gelmektedir. Bunların yanı sıra trafik kazası sonrasında tazminat hesaplamalarında evlenme şansı indirimi uygulanmaktadır. Kaza sonrasında karısını kaybeden erkeğin ya da kocasını kaybeden kadının daha sonra evlenme ihtimalleri olduğundan ve evlenecekleri bu kişilerin sağlayacakları destekler nedeni ile hesaplanan tazminattan belli miktarda indirimler yapılmaktadır.

Trafik kazalarında maddi tazminattan sigorta şirketi sorumludur. Trafik sigortasından para almak için ön koşul başvuru şartı vardır. Yapılan başvuru sonrasında ölüm ve bedeni hasar tazminatı o yılın trafik sigortası teminat limitleri ile sınırlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul avukat