İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bireylerin iş yaşamlarını, işçi, işveren ve devlet açısından ele alan özel hukuku alanına iş ve sosyal güvenlik hukuku adı verilmektedir. Kişilerin sosyal refahını etkileyecek riskleri önleme ve sosyal güvenliği sağlamak için de bu hukuk dalındaki hükümlere başvurulmaktadır. İş hukuku, bir işverene bağımlı şekilde çalışmanın yanı sıra tarafların yapmış oldukları iş sözleşmelerini de kapsamaktadır.

İşçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesi bu hukuk dalının ilgilendiği konulardandır. Hukuk sistemi, bireysel anlamda güçsüz ve bağımsız durumda olan işçilerin haklarını koruyabilmek adına, işçi çıkarlarını gözeten düzenlemeler yapmaktadır. Bu düzenlemeleri yapan devlet de iş hukuku kapsamında önemli bir unsurdur. Bu alanda görev yapan avukatlara halk arasında iş avukatı denilmektedir.

 

Ölümlü İş Kazası Tazminat - Ceza - Hesaplama
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ölümlü İş Kazası

Ölümlü iş kazası, çalışanın iş yerinde her hangi bir sebeple hayatını kaybetmesi sonucunda meydana gelir. İşveren, iş yerinde iş sağlığı

Trafik Kazası Adli Tıp Raporu
Ceza Hukuku
Trafik Kazası Adli Tıp Raporu

Trafik kazası adli tıp raporu, kaza sonucunda meydana gelen yaralanma, ölüm ve kusurun değerlendirildiği, adli tıp uzmanları tarafından hazırlanan resmi

EYT
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 2023

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), emeklilik sisteminde yaşanan değişiklikler nedeniyle emeklilik yaşının artması sonucunda çalışmaya devam etmek zorunda kalan bireylerdir. EYT

İşçi Hakları
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İşçi Hakları 2023

İşçi hakları, işçilerin iş hayatında insan onuruna yakışır bir şekilde çalışma koşullarına sahip olmalarını sağlayan yasal düzenlemelerdir. İşçi hakları, insan

Sürekli Rapor Alan İşçi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Sürekli Rapor Alan İşçi

Sürekli rapor alan işçinin işe olan devamsızlığı, çalışma süresine göre belirli olan ihbar süresini aşıyorsa işveren iş sözleşmesini haklı neden

İhbar Tazminatı
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İhbar Tazminatı Hesaplama | İhbar Tazminatı Nedir

İhbar tazminatı, İş Kanunu kapsamında işçi veya işveren tarafından; belirsiz süreli sözleşmelerde ihbar sürelerine ve diğer şartlara uyulmadan fesi hakkını

SGK Rücu Davası
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
SGK Rücu Davası 

SGK rücu davası, işçinin iş kazası ya da meslek hastalığı geçirmesi durumunda, işverenin yükümlülüklerine aykırı davranarak bildirim yapmamasından sebep Sosyal

İş Kazası TutanağI
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Kazası Tutanağı 

 İş Kazası Tutanağı İş yerinin bir işini gerçekleştirdiği sırada talihsiz olay sonucu yaralanan ve ya vefat eden işçi iş kazası

Tazminat Hukuku
 Maden Kazası Tazminat Davası

Maden Kazası Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri  Madencilik sektörü tehlikeleri ve çalışma şartları bakımından yasal düzenlemelerin yapılması, uygulanması ve denetlenmesi

istanbul avukat