İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bireylerin iş yaşamlarını, işçi, işveren ve devlet açısından ele alan özel hukuku alanına iş ve sosyal güvenlik hukuku adı verilmektedir. Kişilerin sosyal refahını etkileyecek riskleri önleme ve sosyal güvenliği sağlamak için de bu hukuk dalındaki hükümlere başvurulmaktadır. İş hukuku, bir işverene bağımlı şekilde çalışmanın yanı sıra tarafların yapmış oldukları iş sözleşmelerini de kapsamaktadır.

İşçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesi bu hukuk dalının ilgilendiği konulardandır. Hukuk sistemi, bireysel anlamda güçsüz ve bağımsız durumda olan işçilerin haklarını koruyabilmek adına, işçi çıkarlarını gözeten düzenlemeler yapmaktadır. Bu düzenlemeleri yapan devlet de iş hukuku kapsamında önemli bir unsurdur. Bu alanda görev yapan avukatlara halk arasında iş avukatı denilmektedir.

 

Sürekli Rapor Alan İşçi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Sürekli Rapor Alan İşçi (İş Akdinin Feshi)

Sürekli rapor alan işçinin işe olan devamsızlığı, çalışma süresine göre belirli olan ihbar süresini aşıyorsa işveren iş sözleşmesini haklı neden

Basın iş Kanunu
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Basın İş Kanunu Nedir? | Basın İş Hukuku 2024

Basın İş Kanunu, gazetelerde, haber, fotoğraf ajanslarında ve süreli yayınlarda çalışan basın personellerini kapsamaktadır. İlgili kanuna göre basın personeli sayılması

Ölümlü İş Kazası Tazminat - Ceza - Hesaplama
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ölümlü İş Kazası

Ölümlü iş kazası, çalışanın iş yerinde her hangi bir sebeple hayatını kaybetmesi sonucunda meydana gelir. İşveren, iş yerinde iş sağlığı

Son Yazılar
Kategoriler: