Alkollü Kaza Yapmanın Cezası 2024

Alkollü Trafik Kazası

Alkollü trafik kazası olmasını hiç istemeyeceğiniz ve sonuçlarının oldukça kötü, yaptırımlarının ise fazlasıyla ağır olduğu trafik kazası türüdür. Alkol alarak yola çıkmak hem kendi canınıza hem de trafikte bulunan diğer sürücülerin canına ve malına kast ettiğiniz anlamına gelir. Alkol alan kişilerin çoğunlukla sığındı savunma ise ben yıllardır araç kullanıyorum ve alkol aldığımda benim araç kullanmamı etkilemiyor tarzında savumalar yapılmaktadır.

Alkollü trafik kazası meydana geldiği andan itibaren hukuki süreç başlamıştır. İyi bir trafik kazası avukatı tutmanızda fayda var… Alkollü trafik kazası aynı zamanda ceza alanında da uzmanlık gerektirir.

Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesine göre trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu kasti suç kapsamına girmektedir. Alkollü araç kullanırken trafik kazası yapmak buna göre alkollüyken araç kullanmak trafik güvenliğini kasten tehlikeye atmak anlamına gelmektedir. Alkollü trafik kazası bu sebeplerden dolayı ceza yargılamasını da gerektirir.

Türk Ceza Kanunu’nun 180. maddesinde belirtildiği üzere; taksirle trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu taksirli (kusurlu) fiil suçuna dahil olduğundan; bir kişinin hayatı, sağlığı veya mülkiyeti için bir risk teşkil eder.

Alkollü Trafik Kazası Ceza Davası

Alkollü trafik kazası yapmanın yaptırımları verileri ve meydana gelen kazaları göz önünde bulundurduğumuzda pekte caydırıcı olmadığı görünüyor.  Alkollü trafik kazası yapan kişi yol güvenliğini tehlikeye atma suçunu işlemiştir. Bu suç idari para cezası gerektirir. Aynı zamanda alkollü araç kullanmanın hapis cezası da vardır.

Alkollü trafik kazası meydana gelirse, suçta işlenmiş olur idari yaptırım ile birlikte hapis cezası ile yargılanacaktır ilgili kişi. 2918 sayılı Kanuna göre dava açılacak ve kamu davası olarak Alkollü trafik kazasının mahkemeleri görülecektir.

Alkollü trafik kazasında para cezasının dışında hapis cezası da vardır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesi üzerinden işlem yapılır. 6 aydan az olmamak kaydıyla hafif hapis cezası uygulanır. Alkollü trafik kazası görevli mahkemeleri Asliye Ceza Mahkemesidir. Alkollüyken araç kullanma suçu şikayet konusu olmayıp resen soruşturulmaktadır. Alkollü trafik kazası kamu davası açılması için yeterli bir gerekçedir.

Ayrıca hakim, tüketilen alkol miktarını ve ceza miktarını belirlemek için niyet derecesini analiz eder. Ayrıca yol güvenliğini tehlikeye atma suçu oluştuğunda adli para cezası gibi hapis cezaları verilebilecek veya erteleme söz konusu olabilecektir. Hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verilirse sanık, belirlenen denetim süresinin kurallarına uygun hareket edilerek ceza yükümlülüğünden kurtulabilir.

Alkollu Trafik Kazasi Sigorta Oder mi

Alkollü Trafik Kazasında Sigorta Ödeme Yapar Mı?

Alkollü trafik kazası sonucunda sigorta şirketi olayı iyice incelecek ve bütün detaylarını araştıracaktır. Hatta ilk başvurularda ödeme kabul etmeyecekleri çok yüksek ihtimal. Aynı kriterler, sigorta şirketinin alkole bağlı yaralanmaların meydana geldiği trafik kazası bedelini ödemesi için de geçerlidir.

 • Ölümlü alkollü trafik kazası; Trafik kazalarından kaynaklanan ölümler için önemli miktarda tazminat ödenmektedir. Alkollü trafik kazasında sigortanın tazminat limitlerinde ve tazminat miktarında değişiklik olmaz; ancak ödeme yapan kişi veya kurumlar değişebilir. Alkollü kazaya karışan sürücü kusurlu ise günümüz şartlarına göre değerlendirirsek 430 bin lira maddi tazminata mahkûm edilebilir.
 • Ancak süreç direk alkollü kişiye dava açılarak işlemez. Sigorta şirketi önce ilgili kişiye tazminatını öder daha sonra alkollü araç kullanma sigorta rücu işlemleri başlatılır. Sigorta şirketi rücu hakkını kullanarak açacağı dava verdiği tazminat ile birlikte faiz işletilerek hesaplanacaktır. Ödenen tazminata ek olarak yargılama giderleri, avukata vekaletname ücreti ve bunun gibi ekstra ödemeler ile fazlalaşacaktır.
 • Sigorta şirketi rücu davası görevli mahkeme ise ticaret mahkemeleridir.

Alkollü Kazada Karşı Taraf

Trafik kazasına alkollü iken karıştınız ve bu defa siz değil de karşı sürücü alkollü çıktı. Alkollü trafik kazası sonucunda, eylemleriniz değişmeyecektir. Karşı taraf bu durumdan etkilenir. Kazaya ilişkin tüm maddi ve manevi tazminatlar alkollü araç sahibine aittir.

Alkollü Trafik Kazası Kamu Davası

TCK 179’da yazılı trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu, ulaşım araçlarının kişilerin sağlığını veya malını tehlikeye atacak şekilde sevk/yönetimidir. Taşıma ile sadece karayolu taşıtları değil, tüm kara, deniz, hava veya demiryolu taşıma taşıtları anlaşılır. Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) yerleşik kararları ve Yargıtay uygulamasına göre 100 (1.00) promil alkolün güvenli sürüşü olumsuz etkilemesi için bir eşik noktasıdır. Bu anlamda 100 saatten fazla alkollü araç kullanmak TCK 179’da suç teşkil etmektedir. Bir başka deyişle yol güvenliğini tehlikeye atma suçunu işlemek demektir.

Alkollü Kusursuz Sürücü
Alkollü Kusursuz Sürücü

Alkollü Kusursuz Sürücü

Trafik kazasında alkol; kusur sebebi olarak değil rücu sebebi olarak görülmektedir. Kazada kusuru bulunmayan sürücünün karşı tarafın trafik sigortasından talep edeceği tazminat hakkı bulunmaktadır. Ancak tazminatı alacak alkollü sürücünün tazminatı hesaplanırken alkol kullanma durumu tazminatta indirim sebebi sayılmaktadır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, alkollü sürücünün kusurlu olmaması halinde tazminatın sigorta şirketine ödenmesine karar verdi. Bu önceki kararda aşağıdaki ifadeler yer aldı:

“Hasarın teminat kapsamı dışında kalması için, kazanın oluş şekli bakımından sürücünün (münhasıran) alkol etkisi altında bir kaza geçirmiş olması gerekir. Diğer bir deyişle, sürücünün alkollü olması, hasarı sigorta kapsamı dışında bırakmaz.

Ayrıca böyle bir durumda hasarın teminat dışı olduğunu ispat yükü sigortacıya düşmektedir. Kazada, sigortalı, meydana gelen trafik kazasında 1.29 alkol tozu bulundu. Kaza raporu, tüm kusurun karşı aracın sürücüsünde olduğunu gösterir. Bilirkişi raporunda hatanın %100’ünün karşı tarafta olduğu belirtildi. Alkollü trafik kazası mahkeme sonucu kusurları araştırmadığından, olayda kusuru olmayan sigortalının alkollü olması nedeniyle rizikonun kapsam dışı kabul edilerek davanın düşürülmesi doğru görülmedi.”

Alkollu Yaralamali Trafik Kazasi

Alkollü Yaralamalı Trafik Kazası

Alkollü trafik kazası yaralamalı da 2 türlü tazminat talep edilebilmektedir.

 • Maddi tazminat: Kaza sonucu yaralanan alacaklı, kazaya neden olan ayıplı aracın sigortasından, araç sahibinden ve araç sürücüsünden maddi tazminat talep edebilir.
 • Maddi tazminat kapsamında daimi maluliyet tazminatı, geçici maluliyet tazminatı, geçici bakıcı giderleri, tedavi giderleri, ferdi kaza tazminatı gibi birçok tazminat kalemi için maddi tazminat uygulanabilmektedir.
 • Manevi tazminat: Kaza sonucu yaralanan alacaklı, kazaya neden olan ayıplı aracın sigortasından, araç sahibinden ve araç sürücüsünden manevi tazminat talep edebilir.

Tazminat hesaplanırken birçok durum aynı anda değerlendirilir. Tazminat hesaplama programına (aktüerya) yaş, cinsiyet, gelir durumu, kazadaki kusurluluk durumu, yaralanmalı trafik kazalarında yaralanan kişinin maluliyet oranı gibi faktörler girilerek tazminat hesaplanır.

Trafik kazası yaralanmalarının tazminatını alabilmek için, tüm belgelerin sigorta şirketine ibraz edilmesinden sonra, sigorta şirketinin trafik sigortası için 15 gün, diğer sigorta şirketleri için 15 iş günü içinde cevap vermesi gerekir. Burada önemli olan nokta, tedavi bittikten sonra alınacak maluliyet raporu (heyet/adli tıp). Komitenin raporu kalıcı ve kalıcı olmalıdır. Amputasyon, felç gibi kalıcı hasarlı trafik kazalarında hemen heyet raporu alınabilir.

Alkollü Trafik Kazası Ölümlü
Alkollü Trafik Kazası Ölümlü

Alkollü Araç Kullanırken Ölümlü Trafik Kazası

Belli bir düzeyde alkol içen kişi bilincini kaybeder. Davranışınızı her zamanki gibi kontrol edemez hale gelirsiniz. Alkollü trafik kazası ölümlü cezasında ölümcül bir kazaya karışan veya alkollüyken araç kullanırken yaralanan sürücü bu kazayı bilerek isteyerek yapmadı. Çünkü zaten tam bilinçli değil.

Ancak kişinin vasiyeti tam olarak yerine gelmese de ihmalle değil, kasten öldürme veya yaralama suçlarına sebebiyet vermiş olduğuna hükmedilir. Çünkü bilinçli olarak içki içerek vicdanını zayıflatma işini yaptı. Bu nedenle Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere, alkolle yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir kazaya karışan kişi kasten yaralama veya kasten adam öldürme suçlarından sorumludur.

Elbette cinayet veya yaralama suçundan yargılanan kişi yol güvenliğini tehlikeye atma suçundan yargılanmayacaktır. Burada en ağır ceza ile yargılanıyor. Trafik güvenliğini tehlikeye atma cezasının üst sınırı 2 yıldır. Bu sebeple öldürme veya yaralamadan kişi sorumludur.

Trafik kazası ölümle sonuçlanmışsa, asıl kusuru ile trafik kazasına neden olan kişinin ehliyetine 1 yıl süre ile el konulur.

Alkollü Tek Taraflı Trafik Kazası

Tek taraflı kazalarda tam kusurlu araç sürücüsü olmaktadır. Yolcu konumundaki kişiler ise yüzde yüz haklıdır. Ancak araç sürücüsü alkollü olduğu durumlarda rücu olmaktadır.

Alkollü Araç Kullanma Bilinçli Taksir

Alkollü araç kullanma bilinçli taksir konusunu emsal bir Yargıtay kararında açıklamak mümkündür.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2021/6739 sayılı kararı;

‘Olay günü saat 08:30 sıralarında, sanığın 1,75 promil alkollü vaziyette yanında yolcu olarak katılanların bulunduğu sevk ve idaresindeki araç ile meskun mahalde, bölünmüş iki şeritli asfalt kaplama yolda seyir halindeyken, aşırı hız ve alkolün etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktıktan sonra, orada bulunan çam ağacına ve aydınlatma direğine çarparak sol şerit üzerinde aracın yola yarı dik şekilde durduğu kazada, katılan …’nin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde, katılan …’in hayati tehlike geçirecek ve vücuttaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarını 3. derecede etkileyecek şekilde yaralandığı, katılan …’in hayati tehlike geçirecek, yüzündeki yara izlerinin sabit iz niteliğinde olacak ve vücuttaki kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarını 5. derecede etkileyecek şekilde yaralandığı, kazanın meydana gelmesinde sanığın tamamen kusurlu olup, birden fazla kişinin bilinçli taksirle yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılması gerekmektedir’ şeklindedir.

Yasal Alkol Sınırı
Yasal Alkol Sınırı

Yasal Alkol Sınırı

Türkiye’de ticari araç kullanıcıları ve kamu aracı sürücülerinin alkol alarak trafiğe çıkmaları kesinlikle yasaktır. Diğer sürücüler içinse yasal sınır 0,5 promildir. Yani bir litre kanda yarım gram alkole eş değer bir limit koyulmuştur. Alkolün vücuttan atılması ise 1 saatte 0,15 promildir. Alkollü araç kullanma sınırı 0,5 promil olarak tespit edilmiş olsa da alkolün her bünyeye etkisinin farklı olacağını da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

48/5 Trafik Cezası

48/5 ceza kodunun açılımı alkol etkisindeyken araç kullanmayı ifade eder. Bu kodda alkollü sürücüye 2918 Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 6.440 TL idari para cezası uygulanmadır. Ayrıca idari para cezası ile birlikte sürücünün ehliyetine el koyularak kullandığı araç trafikten men edilerek otoparka çekilir.

YouTube video

Alkollü Araç Kullanma Sigorta Tazminatı

Alkollü araç kullanan kullanırken trafik kazası yapmak maddi olarak ciddi sonuçlar doğuracaktır. Kazalarda meydana gelen hasarları karşılaması için yaptırılan sigorta ve kasko alkol etkisinde gerçekleşen kazaları karşılamaz.

Alkollü Araç Kullanma Mahkeme Kararları

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2-103/111 Kararında;

‘Görüldüğü gibi, dosya kapsamından sanığın alkollü olarak araç kullandığı sabit ise de, emniyetli bir şekilde araç kullanamayacağına ilişkin herhangi bir bilgi veya belge bulunmamaktadır. Her ne kadar olay tutanağında sanığın süratli bir şekilde araç kullandığı belirtilmişse de süratinin ne olduğu konusunda somut bir bilgi veya belge bulunmadığı gibi, olay yerine çağırılan trafik görevlilerince sanık hakkında yalnızca alkollü araç kullanmak ve araçta yaptırdığı değişikliği tescil ettirmeden araç kullanmak eylemleri nedeniyle idari yaptırım uygulanmış, süratli araç kullanmak ile ilgili bir işlem yapılmamıştır. Akabinde hastaneye götürülen sanığın, ileri derecede alkollü olduğuna ilişkin rapor düzenlenmiş, ancak emniyetli bir şekilde araç kullanamayacak hâlde olduğuna ilişkin olarak uzman hekim tarafından verilmiş bir rapor da bulunmamaktadır. O hâlde, sanığın yalnızca alkollü araç kullanması nedeniyle TCY’nin 179/3. maddesi uyarınca cezalandırılmasına olanak bulunmamaktadır’ ifadelerine yer vermiştir.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 38665/5696 Sayılı Kararında ise;

‘Oluş ve dosya içeriğine göre, Sanığın olay günü alkollü olarak cadde üzerindeki taksi durağında park halinde duran ticari taksiyi, sahibinden habersiz çalıştırıp yola çıktığı, Sıtkıpaşa caddesine dönüş yapmak istediği sırada yaya kaldırımına çarptıktan sonra direksiyonu toplayarak aynı caddeyi takiben, Yılmaz Akpınar bulvarına doğru seyir halinde iken trafiğe kapalı ve yol yapımının devam ettiği olay mahallinde aracın ön tanpon ve çamurluk kısmıyla asfalt yığınına çarpıp bunların üzerinden ilerdeki kum yığınının üzerine çıkarak tek taraflı kazaya sebebiyet verdiği olayda, alınan doktor raporunda sanığın orta derecede alkollü olduğunun belirtilmesi ve trafik görevlileri tarafından tutulan 15.11.2005 tarihli tutanağa göre alkolün etkisiyle güvenli sürüş melekelerini kaybetmiş ve emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olmasına rağmen araç kullandığının tespit edildiğinin belirtilmesi karşısında sanığa atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçunun unsurları itibariyle oluştuğu gözetilmeden, mahkumiyeti yerine, yolun trafiğe kapalı olması nedeniyle trafiğin güvenliğinin tehlikeye düşürülmesinden bahsedilemeyeceği ve sanığın kendisinin yaralandığı olayda, kast veya olası kastın oluşmayacağı şeklindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle beraatine karar verilmesi (bozmayı gerektirmiştir) ‘ şeklinde ifadeler kullanmıştır.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

87 yanıt

 1. Hem ölüme sebebiyet ver hem de 1 yıl ehliyet el koy .Böyle saçma sapan bir durum yoktur . Kişi hem dikkat etmiyor hem de insan canına kas ediyor .Bu ceza değil karşı tarafa hediye vermiş olmuyor musun

  1. Emre Bey Merhaba
   Ehliyete 1 yıl süreli el koyulması bir prosedür. İlk seferde 6 ay, ikinci seferde 2 yıl, 3. yakalanışta ise 5 yıl süreli ehliyete el koyulur. Ancak alkollü kaza yapmanın cezası sadece ehliyete el koyma ile sınırlı değildir. “Türk Ceza Kanunu’nun 85/2 maddesine göre 2 yıl ile 15 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanır.” Alkollü araç kullanırken ölüme sebebiyet vermenin bunun gibi bir çok sonuçları vardır…

   1. Merhaba. Kusursuz kabul edilen fakat alkollü olan kazalarda ölümle sonuçlanma durumunda ne gibi bir yaptırım olabilir bilgi verirseniz sevinirim

    1. Merhaba Ayşe Hanım
     Kusursuz sürücüye kazada meydana gelen zararlardan dolayı bir ceza verilmesi söz konusu olamaz. Alkolden dolayı idari yaptırım uygulanır ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesi uyarınca işlem yapılır.

     1. Merhaba. Alkollü(0.61) ancak %100 kusursuz sürücünün hasarlarını Kasko karşılamıyor sigorta karşılar mı acaba ?

     2. İrem Hanım Merhaba
      Kasko şirketinin de sigorta şirketinin de bu hasarı karşılaması gerekiyor. Kaskoya başvuru yaptıysanız sigorta şirketine de başvuruda bulunun. Her iki şirkette hasarınızı karşılamaz ise mağdur olmamak için siz hasarınızı yaptırıp dava açabilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve yardım bizimle de iletişime geçebilirsiniz.

 2. Konuyla alakalı olarak alkollü kaza yaptım tutanağa göre %100 haklıyım fakat 0.97 alkollüyüm , bu hususa bağlı olarak trafik polisleri suçun bedelini 6 ay ve 1339 TL olarak ödediğimi bunun direk tüm masrafı cepten yaptırmaya gerek olmadığını söylediler . Bu husus hakkında bilgi alabilir miyim ?

  1. Merhaba Tolga Bey, Doğru söylemişler. Kazada kusurunuz olmadığı için her hangi bir tazminat ya da hasarı karşılamanız gerekmiyor. Sadece alkollü olduğunuz için idari yaptırımlarla karşılaşırsınız.

 3. merhaba alkollü iken kaza yaptım 2,14 promil çıktı polis tutanağa asli kusur belirtti sigorta şirketi karşı tarafın hasarını ödermi aceba???

  1. Oktay bey merhaba
   kazada size yüzde 75 kusur verilmiş. Maddi hasarın yüzde yetmiş beşini sigorta şirketi karşılar ancak bunu sizden tahsil eder. Bir başka söyleyiş ile size rücu ettirir.

 4. Merhaba Gece alkol almıştım uyandım ve markete alışveriş yapmaya giderken kavşakda %50 kusurlu olarak kaza yaptım.Alkol promilim 0.30 promil çıktı çok şaşırdım.Kaza ufak bir kapı çöküntüsüyle gerçekleşti.Araba eniştemin ve ticari araç opel combo sizce sigorta zararımı karşılar mı?

  1. Kerim Bey Merhaba
   Kaza da kusurunuz oranında sigorta sizin değil de karşı tarafın masraflarını karşılayacaktır. Sizin hasarınız ise yine kusurunuza bakılarak karşı tarafından sigortasından karşılanacaktır. Yüzde elli kusur verildiyse size hasarınızın yarısını sigortadan talep edebilirsiniz. Ancak asıl mesele burada karşı tarafın hasarının tamamını sizin sigorta şirketiniz karşılayacaktır. Ancak bu hasarın yüzde ellisini size Rücu ettirecektir.

 5. Merhaba admin araç ruhsatta ticari geçiyor peugeot bipper ama arka koltukları mevcut bulunduğu ve hiç yük olmadığı halde 3 saat önce sadece 1 bardak bira ile 0,44 promil alkol çıktı fakat memur arkadaş kendisine 3 saat önce 1 bardak içtiğimi söylediğim için yaklaşık 5 defa alkol metreye üflettirdi bu durumda ne yapabilirim ve kendikerine tekrar üfleme isteğimi iletmeme rağmen kabul görmedim yardımcı olurmusunuz.

  1. Mehmet bey geçmiş olsun.
   O esnada hastaneye gitmeyi talep edebilirdiniz ya da ekiplerin yanından ayrılarak kendiniz bir test yaptırabilirdiniz. Aksi durumda alkolsüz olduğunuzu ispat etmeniz mümkün değil. Tabi eğer alkolmetre de yasal prosedürün üzerinde bir alkol çıktıysa.

 6. Merhabalar 1.22 promil basit alkol ile ehliyetsiz bir şekilde kaza yaptım kaza yaptığım araç kiralık arkadaşım kiraladı kazayı ben yaptım vurduğum araç ise yine kiralık araç arkadan vurdum arabaya o anda alkol testi yapılmadı hastanede yapıldı. sormak istediğim şu karşı tarafın aracının masrafını ben mi karşılayacağım yoksa karşı tarafın sigortasımı karşılayacak ?

 7. 0,85 promille yaralamalı trafik kazasına karıştım.Karşı tarafın hayati tehlikesi olup , 50 gün sonra taburcu oldu. iddianamem belli olmadı daha. Bilinçli taksir eklenir mi

 8. Aracimla Alkollü kaza yaptım 056promil çıktı bisikletli çocuğa çarptım kazada çocuk rahmetli oldu asli sucuda çocuğa verdiler sigortam tazminatı karşılarımi iyi gunler

  1. Sigorta vefat eden çocuk için destekten yoksun kalma tazminatı meblağını hak sahiplerine öder. Sizin kusurunuz kadarını ise size rücu eder. Yani; kazada ki sizin kusurunuzu yüzde 25 olduğunu varsayalım. Sigorta tarafından 100 lira tazminat ödemesi yapıldığını varsayalım. Sizden 25 lirasını almak için dava açar.

 9. kişi alkollu ve ehliyetsiz kamera görüntüleri sabit park halindeki
  araçları pert ediyor
  şirket sahibi kazadan sonra aracim çalındı diye beyan veriyor sigorta biz karşılamayız diyor araç çalıntı lafinin arkasına yatiyor vuranda hiç maddiyat yok ben ve madur olan araç sahipleri araçlarını yaptiramiyor
  nasıl bir yol izlememeliyiz
  benim serviste masrafım 100bin binin uzerinde masraf çıkıyor sigortası yada kasgosu karşılar mi

  1. İlk başta iddiasını çürütmeyi deneyin, görüntülerden kişinin o olduğunu tespit ettirebilirsiniz. İkinci bir yol ise sigorta şirketini dava etmek. Zaten sigorta araç başına hasar limiti 2021 yılında 43 bin lira. Kazaya sebebiyet veren karşı tarafa da dava açmanız gerekiyor. Konuyu bilen trafik kazalarında uzman avukat desteğine ihtiyaç duyarsanız bizi 0544 129 34 68 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

 10. Merhaba 2.26 promil alkollü ciktim ve ehliyetim yok orta şeriteki direğe carptim direkte motorlunun üstüne yıkıldı omur ilikten amalyat oldu adam sigortadan para almak icin senden şikayetçi olucam ama mahkemede şikayetimi geri cekicem dedi arac benim üstüme değil bu sürecte ne olur ne biter ceza alirmiyim para cezasını ödemesem nolur bilgi alabilirmiyim ?

 11. 28 aralık 2021 de eşim alkollü iken trafik kazası yaptı ve vefat etti, arka soldan çarptığı araba perte çıktı ama adama bişey olmadı. eşimin hatalı olması durumunda karşı tarafın tüm masrafları kızım ve bana mı kalacak , maddi durumum yok bu işten nasıl az zarar görerek kurtula bilirim yardımcı olur musunuz ?

 12. 1,53 promilden dolayı dolayı ehliyetimin alınması vb gibi işlemden sonra pazartesi savcılığa görüşmeye çağırdılar .. 3 yıl önce karıştığım kavgadan dolayı hükmün geriye bırakılması ( para cezası ) aldım .. Savcının bana vereceği teklifi etkiler mi ? adli para cezası teklif ederse ve kabul edersem daha önce hükmün açıklanması kararı bozulur mu, hapis cezası alır mıyım ?

  1. Bir önceki kararınızın gerekçeli kararı ile birlikte alanında uzman bir avukattan destek almalısınız.

 13. Mrb alkollü kaza yaptım duran araca carptım trafik geldi karsı taraf cıkmadı gec saatte ama ifade alındı ceza kesildi 1823 tl şimdi benim ne yapmam lazım

 14. Alkollü araç kullanıyordum oncesinde alkollü araç sürmekten dolayı 2 ay hapis cezası aldım 5yil hagb verdi yaralamalı trafik kazası yaptım tekrardan ve yanımdaki kız şikayetçi olmuş sizce durum ne olur

 15. Motorla Kendi yoldumda ilerlerken arka taraftan başka bir motosiklet sürücüsü bana çarptı ve yapılan teste 1.31 promil alkol çıktı karşı tarafta yaralanan kadın girdiği şok dolayısıyla %90 bel altı felç kaldı ve bana dava açarak maddi manevi tazminat talebinde bulundular tutanakta %100 haklıyım sizce nasıl bir yol izlemem lazım alköllü olamam dışında hiç bir kusurum yok ve arka taraftan bana çarptılar tazminat talebinde bulunabilirmiyim teşekkürle kolay gelsin

  1. Geçmiş olsun Kemal Bey,
   Alkol hiç bir zaman kusur sebebi değildir. Sizin yüzde yüz haklı olduğunuz bir kazada yaralanma ve ölüme ilişkin her hangi bir ceza almazsınız. Aynı zamanda Motosiklet Kazası Tazminatı için açılan maddi ve manevi tazminat davaları sizi korkutmasın, orada da aynı durum geçerli. Alkollü olduğunuz için idari yaptırım uygulanır.

 16. Merhaba. Benim Sorum Şu Şekilde. Bir Arkadaşım Trafik Kazası Yaptı. Kız Arkadaşıyla Beraber Alkol Almışlar sarhoş bi şekilde birlikte araç kullanmışlar ve bir kaza yaptılar. Bir araca arkadan çarpma sonuzu erkek yaklaşık 10 gün hastanede kaldı ve taburcu oldu. Kız 1 aydır hastanede ve durumu ciddi(allah yardım etsin hergün dua ediyoruz). Asıl Merak Ettiğim Şu, birlikte alkol içip birlikte arabaya bindikleri için şöförün buırdaki suç oranı nedir. Normalde Ağır cezaları varken bu durumda sonuç ne gibi olur ?

 17. Merhabalar eşim geçen yıl trafik kazasından hayatını kaybetti alkollü ve ehliyetsizdi arkadaşının arabasını kullanıyordu tazminat parası Alabilir miyiz. Hiç araştırma yapmadim bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim?

 18. Alköllü şekilde arkadan bir araça vurup kaçtım yakalandım az ilerde ama alkol metreyi üflemedin 2 sene ehliyetim gitti bunun içinde motorsiklet ehliyetim de vardı oda gitti mi ve arkadan çarptıgım araç kiralık tı 2 aydır haber yok ne olur acaba

  1. Alkollü kaza sonucu ehliyetlerinizin tamamına el koyulur. Kazada oluşan hasarlar ise alkollü aracın işletenine ve sürücüsüne rücu olur.

 19. Dün 0.89 promilli alkollü iken kaza yaptım. Kaza şöyle gerçekleşti 80 90 km hızla giderken bir tane taksici dönülmeyecek bir yerden u çekti ve önüme atladı duramadım ve araca sol arka taraftan çarptım. Araca hakim olamadım ve sokak lambasına çarptım oda başka bir aracın üzerine yıkılmış. Benim araca çarptıgım anda sol tarafımda başka bir taksici varmış onada çarpmışım . Kazaya 4 adet araç ve bir sokak lambasına mal oldu. yaranlamaya veya ölüm söz konusu değil. Alkollu olmam bu kazayı benim ne kadar lehime cevirir bütün suç bana kalır mı ? Sigorta şirketim bu kazaya sebep olan araçların masraflarını karşılar mı ?

  1. Mustafa bey geçmiş olsun,
   Kazada alkol hiç bir zaman kusur sebebi değildir. Kazaya ilişkin tutanakta kusur dağılımı yapılacaktır. Kaza tespit tutanağına itiraz edip, bilirkişi raporu talep edebilirsiniz.
   Alkollü trafik kazasında sizin kusurunuz var ise sigorta şirketiniz ödeme yapar ancak sorumlu olduğu tutarı size rücu ettirir.

 20. Merhaba. 2020 yılında 2 üstü promille ehliyetim alındı. 6 ay sonra ehliyemi geri aldım 1800 lira hapis cezası ödedim. Sonra 1 yıl dolmadan koy ziyaretine gittiğim dönemde 1.60 alkollu şekilde aracımın yanından çocuk vurdu önden vurma kesinlikle yok çocuk top peşinde koşarken arabanın yanına kendisini vurdu yol 50 km hızla gidilen bi yol benim hızım 30 tespit edildi. Çocuğu aldığımla hastahaneye götürdüm. Aileyle sonrasında kaç defa görüşmeye çalıştım , bi ihtiyacınız varsa karsilimmmm yanınızda olimmmm diye. Asla kabul etmediler 5 ay sonra bana tazminat açmışlar , ve ceza mahkemesi de bana dava açmış sonuç ne olur yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. Kazada alkol testi yapıldı ise ve siz o kazada alkollü olarak kayıtlara geçtiyseniz tazminat davası sonucunda çıkan rakam size sigorta şirketi tarafından rücu ettirilecektir. Ancak buradaki önemli detay sizin kazadaki haklılık payınız. Kazadaki kusurunuz ne kadar ise tazminatın o kadarını sizden alırlar.

 21. Merhabalar, 0,92 promil alkolle maddi hasarlı trafik kazasına karıştım. Kaza karlı hava da gerçekleşti. Kusuru bana verdiler. Hakkımda idari para cezası ve 6 ay süreyle ehliyetime el koyuldu. Daha sonra karakolda ifade verdim. Tck kapsamında ne tür bir cezayla karşılaşırım.

 22. Merhaba, 140 promil alkol ile ehliyetime el konuldu ve bugün tarafıma seri muhakeme daveti kağıdı geldi. Olay anından önce arkadaşımın evinde kalmak üzere alkol alıyordum ama köpeğimin ciddi rahatsızlanması sebebiyle daha güvenli olması açısından ve veterinerime de yakın diye eve dönmeye karar verdim. Çevirme sırasında polislere köpeğimin durumunu ve ön koltuktaki istifrasını da göstererek neden araç kullanmam gerektiğini aynı şekilde anlattım ama onlarda prosedür neyse uyguladılar o an. Böyle bi durum kusurluluk altına girer mi, bir yaptırım uygulanmaması durumu var mıdır? Teşekkürler şimdiden.

  1. Merhaba Utku bey geçmiş olsun.
   Maalesef sebep ne olursa olsun alkol etkisindeyken trafiğe çıkmak kesinlikle yasaktır.

 23. Haziran 2021 de alkollü ehliyetsiz kaza yaptım ve bana imza için savcılıktan gün verdiler yine alkollü kaza yaptığım için gidemedim ve bana bugün tebligat geldi 2 defa aynı suçu işlediğim için hapis cezası mı alırım ? yoksa kamu davası para cezasına mı dönüşür

 24. İyi günler kolay gelsin. 2019 yılında 0.52 ile ehliyet kaptırdım. Bundan 3 ay önce ise motorsikletimle kazaya karıştım. Ufak çaplı. Bende omuz çatlağı oluştu. Doktorun kati raporunu bekledik. 1.06 çıktı alkolüm. Savcının çağırmasını bekliyorum. Karşı taraftan şikayet yok. Hapis cezası alırmıyım.

  1. Hakkınızda dava açılma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Savcılık ifadenizi alıp iddianame hazırlayacaktır.

 25. aracımız arkadasımıza emaneten verdik alkol alıp aracımızı alkollü birine verir oda başka alkolllu ve engelli manuel arac sürme ehliyeti olmayan birine verir ve ölümlü kaza yapılır ölen kişi bizden maddi manevi destekden yoksun kalma davası actı bursa bizim sorumlığumuz kusurumuz varmı

 26. Merhaba,
  Motorsiklet ile bir kavşakta otomobil ile çarpışarak kaza yaptım . Hastanede yapılan alköl testi sonucum 1.2 promil çıktı.
  Otomobili kullanan sürücüde alkollüydü ve otomobilin sigortası yoktu.
  İki tarafta şikayetçi olmadı.
  Bu durumda alacağım ceza ne olacaktır.
  Ehliyetime ne zaman el konulur ? Kaza yaptığım günden itibaren mi ? Cezanın kesileceği tarihten itibaren mi ?
  Hangi zaman diliminde araç kullanmayacağım.
  Teşekkürler

  1. Merhaba
   İlk defa alkolden yakalandıysanız, 6 ay süreyle ehliyetinize el koyulur. İdari para cezası uygulanır. Süreç kaza tarihinden itibaren başlayacaktır.

 27. Merhaba,

  1 hafta önce şehir içinde sokakta düz ilerlerken kavşakta bana göre sağımda kalan araç sürücüsü aracıma sağ ön kapıdan çarptı, benim geldiğim istikamette dur tabelasını görmemiş bir de kavşakta geçiş önceliğini karşı tarafa vermemiş olmam nedeniyle trafik polisi bana 57/1A, karşı taraf sürücüsüne 52/1A kusur verdi, karşı taraf 1.45 promil alkollü olduğu halde. Karşı aracın sürücüsü araç sahibi değil. Servis aracıma 130 bin tl lik masraf çıkardı, şimdi ben değer kaybı için dava mı açmalıyım yoksa karşı tarafın sigortasına dilekçe verebilir miyim, verirsem ne kadarlık bir talebim olabilir?

  1. Size Yüzde 75 karşı tarafa ise yüzde 25 kusur verilmiş. Haklılığınız ölçüsünde karşı tarafından sigortasından faydalanabilirsiniz. Aracınızı yaptırdıktan sonra değer kaybı talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu kazada muhtemelen sizin takıldığınız nokta karşı tarafın alkollü olması, trafik kazalarında alkol kusur sebebi değildir. İdari yaptırım gerektirir.

 28. alkollü ölümlü trafik kazaları 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor yazıyor. Bilinçli taksirle işlenen kazada bu Hapis cezasının ertelenmesi veya paraya çevrilmesi mümkün mü? Veya karşı taraf şikayetçi olmazsa yine hapis cezası almamak mümkün müdür? Teşekkürler

  1. Ölümlü trafik kazalarında şikayetçi olmak hiç bir şeyi değiştirmiyor. Şikayetçi olunmasa bile kamu davası açılıyor. Cezaya yargılama içerisinde bilirkişi raporları, olayın mahiyeti ve hakimin taktiri ile karar verilecektir.

 29. Merhaba. Arkadaşımın üzerine olan araçla 1.36 promil alkolle maddi hasarlı trafik kazası yaptım. Ehliyet alındı 1823 lira ceza kesildi. Karakolda trafik güvenliğini tehlikeye sokmak adı altında ifade tutanağı tutuldu. Bundan sonraki süreçte ne olur hapise girer miyim, kamu davası mı açılır,araç sahibi arkadaşıma bir yaptırım olur mu, sigorta nasıl işler ?

 30. merhabalar. alkollü başka birine ait aracı kullanırken yakalandıgımızda alkol cezası kesiliyor. araç bağlanıyor mu?. bağlanırsa ruhsat sahibine ceza kesilir mi ?

 31. Merhabalar efendim park halindeki araca çarptım kullandığım araç kiralıktı 2.87 promil alkol çıktı daha önce hiçbir suça karışmadım hapis cezası alırmıyım? Araçların masrfları benden nasıl alınır? Teşekkürler

 32. Merhaba ilk defa 2.54 promil den ehliyetim alındı araç sürmüyordum park edicwkken duran aracın ön tamponu a hafif sürtüm cezamı ödedim ama trafik güvenliğini için savcıya çağrıldı herhangi bir hapis cezası alırmıyım

  1. Bu konuda kesin bir cevap verebilmek için savcılık dosyanızı incelemek gerekiyor. Bir çok ihtimal var. Savcının tutumu da önemli. İlk seferde alkolden yakalanmada çoğunlukla cezai hükümler uygulanmıyor.

 33. Merhaba yaklaşık bir ay önce kaza yatım tek gidiş tek gelişi yolda karşıdan gelen araçla kafa kafaya carpistik karsi taraf alkollu (1.38) ve şerit ihlali yapıyor kazada 100% karsi taraf suçlu kendisi araci kazadan bir kac gun once almis ve zorunlu trafik sigortasını yaptirmamis ayni zamanda kaskosuda yoktu.Bende alkol yoktu sigortam kaskom vardi. Aracıma pert raporu verildi.Kasko şirketi aracımın piyasa degerinin 50 bin tl altında teklif etti ve 3 itiraz hakkımda da tekliflerini yükseltmediler bende kabul etmek zordunda kaldım.Karsi tarafa tazminat davası acmadan uzlaşmaya gidip aracimin kalan degerini odemesini teklif etmek istiyorum.Kabul etmez ise davacı olucagimi söyleyeceğim. Eger
  davaci olursam hapise girme ihtimali var mi?(yaralamalı kaza fakat sadece kendisi yaralandı bende bir şey yok)

 34. Ben 2012 alkollü iken kaza yaptim yaralanan oldu bütün çarptım araçları yaptirdim şikayetci olan kalmadı 15 ay ceza aldım oda para cezasına çarptırıldı onuda odedim ehliyetimi almam için neyapmam gerekir yardımcı olursanız sevinirim

 35. Merhaba 2021 yılında 1.70 promille trafik kazası yaptım karşı taraf ticari taksi 2 si yolcu toplam 4 kişi yaralandık bana %25 kusur verildi hem ceza hem tazminat davası açıldı taksi şöföründen şikayetçi olmadı yolcular benim için durum ne olur iddianamede bilinçli taksir ve kusur durumuna göre ceza istemiş savcı tazminat ödermiyim

  1. Kazada meydana gelen maddi ve bedeni hasarın yüz 25’ini sigorta şirketi size rücu edecektir.

 36. Merhabalar, öncelikle şunu belirtmek isterim Kim alkollü bir şekilde direksiyon başına geçiyorsa potansiyel bir KATİL adayıdır ve yaptırımları çok büyük olmalı.
  14.07.2023 tarihinde Alkollü bir sürücünün aracımıza arkadan çarpması sonucu 2 kaburgam kırılıp iç kanamadan dalağım alındı 4 gün yoğun bakımda kaldım. Bunlar raporlarımda mevcut fakat sonrasında el başparmağım ve ayak dizkapağı eklem yerinin ağrımasından ötürü sonradan doktora gittiğimde, parmağımın kırılmış ama kaynamış dizimdede memüskus yırtılması oluşmuş. Bu durumları rapora ekletebilirmiyim?

  1. Fatih bey geçmiş olsun. Karşı taraf alkollü araç kullanmaktan idari ceza alacaktır. Suçun tekerrürü var ise hapis cezası alması da muhtemel. Sizin yaralanmalarınızı kati rapora mutlaka ekletmeniz gerekiyor. Hem ceza davası için önemli hem de alacağınız tazminat miktarını etkileyecektir.

 37. Merhaba 2023 yılında park halindeki aracıma alkollü sürücü çarptı kazada 50.000tl hasar oluştu aracımda karşı tarafın sigortası aracımın parçalarını ve usta ücretini 1.5 aydır yollamadı ihaleyle parça alıyoruz diyor bu durumda aracımı kendi paramla yaptırıp sonra mahkemede paramı alabilir miyim

  1. Mutlu bey aracınızı kendiniz yaptırıp sigortadan talep edebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken hususlar var.

 38. alkollü kaza yaptım alkolmetrede 0.57 çıktı kan testinde ise 0.50 çıktı stajyer olduğum için itiraz etmedim 15 gün içinde fakat kamu dava açıp infaz kararı verildi şimdi itiraz edebilirmiyim kan testi için (15 gün daha geçmedi) ayrıca 0.50 çıkınca 6 ay beklememe ve ceza ödememe gibi haklarım oluyormu

 39. mrb eşim 1.40 promil alkoluyken sağ ön teker patliyor ve araba sağa cektigi için o sırada zorunlu olarak şerit degistiriyo bu sırada kendi şeridinde seyreden araba gelip eşime sağ ön kapıdan çarpıyor. diğer arabanin kasko ve sigorta masrafından en az zararla nasıl kurtulabiliriz? Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Zor bir süreç alacaktır sizin için. Kusur durumunu takip edin ve mümkünse en az zararla atlatmak için konuyu bilen bu alanda uzmanlaşmış bir sigorta avukatından destek alın.

  1. Kazada sadece maddi hasar var ise alkollü trafik kazasına karışmayla ilgili bir yaptırım olmaz ancak alkollü araç kullandığınız için olayı savcılık değerlendirecektir. İlk defa, ikinci defa, üçüncü defa ? Alkolden yakalanmışsanız ona göre müeyyide uygulanacaktır.

 40. İyi çalışmalar, 2021 yılında 5 yıl 11 ay cezam geldi beş gün yattım çıktım denetimli serbestlik sartiyla, denetimli serbestlikte iken motorla 332 promil alkollü kaza yaptım köpekler saldırdı düştüm beyin kanamasi geçirdim , ehliyetim alındı para cezası ödedim , bu kaza sonucu durum ne olur bilgi verebilir misiniz .

  1. Ersin bey geçmiş olsun, kazanın evrakları kolluk tarafından toparlanmış ve savcılığa bildirilmiştir. İlgili savcılık dosyanızı değerlendirecektir. Daha önceden alkolden yakalanmadıysanız ilk seferde ceza yaptırımına gerek duyulmuyor. Ancak yine savcılığın takdirinde olacaktır. Kazaya ilişkin görüntüler var ise, düşmenize köpek saldırısı sebep olduysa kazanın tazminat boyutunu değerlendirmelisiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin