İş Kazası Sigortası

İş kazası sigortası gerçekleşen kaza da yaralanan işçiye veya vefat eden işçiye karşı işvereni güvence altına almaktadır. Sigorta kapmasına girebilmesi için kazanın iş kazası sigortası teminatları arasında bulunan maddelere uygun gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu teminatlar kapsamında gerçekleşen kaza sonucu yaralanan işçi ve ya vefat eden işçinin yakınlarının talep edebilecekleri tazminatları  sigorta ödemektedir.

İş Kazası Sigortası Nedir?

İş kazası tanımlanması gerekirse; iş yerinde ve ya dışarıda iş yerinin bir işini yaparken geçirilen tüm kazalara denilmektedir. İş kazalarında işçiyi ve işvereni kazaya karşı güvence altına alan sigortalara iş kazası sigortası denilmektedir. İşverenin gerçekleşen iş kazası sonucunda zor durumda kalmasını engellemek amacıyla yaptırılmaktadır. İş kazası sigortası, iş kazası geçiren işçinin açacağı tazminat davalarındaki tazminatları karşılamaktadır.

Is Kazasi Sigortasi Nedir
İş Kazası Sigortası Nedir?

İş kazası sigortası ne demek, işveren tarafından merak edilen bir konudur. İşveren tarafından yaptırılan sigorta gerçekleşebilecek bir kazada işvereni güvence altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta kazada yaralanan ve ya vefat eden işçinin yakınlarının talep edebilecekleri tazminatları karşılamaktadır. İş kazası sigorta teminatları arasında gösterilebilecek maddelere örnek olarak:

 • Yurt dışında gerçekleşen iş kazaları,
 • İşverenin sağladığı taşıtla yolculuk ederken yaşanan kazalar,
 • İşçinin asıl işini bırakıp başka bir iş için görevlendirildiği sırada gerçekleşen kazalar.

 İş Kazası Sigortasından Sağlanan Haklar

İş kazalarında işvereni güvence altına alan iş kazası sigortası, kaza sonrasında işçiye sağladığı haklar şu şekilde gösterile bilmektedir:

 • İş kazası sonucu vefat eden işçinin cenaze işlemleri için bir ödenek sağlamaktadır,
 • Kaza geçiren işçi sigortalı ise ve belirli oran üzerindeyse sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaktadır,
 • Sigortalı işçiye iş göremediği gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir,
 • İş kazası sonucunda vefat eden işçinin yakınlarına gelir bağlanmaktadır,
 • Gelir bağlanan kız çocuklarına evlendikleri dönemde evlenme ödeneğinin verilmesi.
Is Kazasi Sigortasidan Yararlanma Sartlari
İş Kazası Sigortasıdan Yararlanma Şartları

 İş Kazası Sigortasından Yararlanma Şartları

İş kazası geçiren işçinin iş kazası sigortasında yararlanabilmesi için bazı hususların bulunması gerekmektedir. İşçi iş kazası sigortasından yararlanabilmesi için üç ana maddeyi kapsayan şekilde bir kaza geçirmiş olması gerekmektedir. İş kazası tazminatı işverenin sorumluluğu altındadır. Sigorta şirketinin devreye girebilmesi için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Bu hususları sıralamak ve bahsetmek gerekir ise şu şekilde gösterebilmekteyiz:

 • Çalışan işçinin sigortalı olması gerekmektedir,
 • Çalışan sigortalı işçinin iş kazası sonucunda bedenen ve ya ruhen zarar görmüş olması gerekmektedir,
 • Geçirilen iş kazası ve sonuç için aralarında nedensellik bulunması gerekmektedir.
Is Kazasi Sigorta Sirketinin Sorumlulugu
İş Kazası Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

 İş Kazasında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

İş kazası sonucu oluşan tüm zararları kaza sigortası kayıtsız şartsız karşılamamaktadır. İş kazası sigortası, işverenden temin ettiği primler karşılığında belirli kurallar çerçevesinde işçiye ödeme yapmaktadır.

is Kazasi Sigorta Primi
iş Kazası Sigortası Primi

 İş Kazası Sigorta Primi

Sigorta primi işveren tarafın Sosyal Sigorta Kurumu’na ödenmekle yükümlüdür. İş kazası geçiren işçinin sigortalı olması ya da olmaması önemli olmaksızın işçi hastane de tedavi görse ve ya rapor alıp çalışmasa bile sigortalı gösterilmelidir.

Is Kazasi Sigorta Parasi
İş Kazası Sigorta Parası

 İş Kazası Sigorta Parası

İş yerinin bir işini gerçekleştirdiği sırada kaza geçiren bir işçinin geçirdiği kazalar iş kazası olarak kayıtlara geçmektedir. Bu iş kazası işverence Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmelidir. Bu bildirimin ardında kurum işçiye çalışamadığı gün için ödenek vermektedir. Bu ödeneğe sigorta parası denilmektedir. Kurumun yaptığı bu ödeme tedavi şekline göre değişmektedir. İşçi ayakta tedavi görüyorsa günlük kazancının üçte ikisi verilirken; yatakta tedavi görüyorsa günlük kazancın yarısı kadar bir ödenek almaktadır.

>İlgili İçerik: İş Kazası Tazminat Hesaplama

 İş Kazası Sigorta Şirketi İhbar

İş kazası geçiren işçinin işvereni sigorta şirketine bu durumu bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirim sonucunda sigorta şirketi kaza geçiren işçinin tazminat davalarında sonuçlanan tutarları ödemekle yükümlüdür. Kaza anında işvereni koruyan bir sigorta kazadan sonra işvereni korumaya devam eden bir sigorta türüdür.

 İş Kazası Sigorta Şirketine Başvuru (ihbar) Dilekçesi

Bir işçinin iş kazası geçirmesinin ardından işveren Sosyal Güvenlik Kurumu, bağlı olunan kolluk kuvveti ve sigorta şirketine kazayı bildirmesi gerekmektedir. Gerçekleşen kazada sigorta işvereni koruma altına almaktadır.  Kazadan sonra işveren bir dilekçe aracılığı ile bu kazayı sigorta şirketine bildirmelidir.

Is Kazasi Sigorta Sirketi Gorevli Mahkeme
İş Kazası Sigorta Şirketi Görevli Mahkeme

 İş Kazası Sigorta Şirketi Görevli Mahkeme

Görevli mahkeme, iş mahkemesidir. Görev konusunda 5510 sayılı Yasa’nın 101.maddesinde de “Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür”

Is Kazasi Sigorta Sirketi Arabuluculuk
İş Kazası Sigorta Şirketi Arabuluculuk

 İş Kazası Sigorta Şirketi Arabuluculuk

Arabuluculuk kelime anlamı; tarafların uyuşmazlık yaşadığı durumlarda üçüncü bir kişinin tarafları bir araya getirerek iletişim kurmaları ve müzakere etmelerini sağlamaktadır. Üçüncü kişinin tarafları bir araya getirmesinin temel amacı; çözümün taraflarca üretilmesi olup tarafların çözüm yolu bulamaması durumunda üçüncü kişinin fikir sunmasıdır.

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle İş Mahkemeleri Kanunu’na göre iş davalarında arabuluculuk dava şartı olarak uygulanmaktadır. İş kazalarından kaynaklı uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli değildir. Bu konu Hukuk Uyuşmazlıkları Kanunu madde 1 de konu olarak yer almaktadır.

>İlgili İçerik: İş Kazası Avukatı

 İş Kazası Sigorta Şirketi Tahkim Komisyonu

Sigorta sözleşmesinden doğan sorun ve uyuşmazlıkların çözümü amacıyla sigorta yapan, yaptıran ve ya sigorta sözleşmesinden yarar sağlayan kişiler ile risk üstlenen taraflar arasında, Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği gözetiminde kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinde açıklanmıştır.

 İş Kazası Sigortası Ne Kadar?

İş kazası sigortası gerçekleşen iş kazasında işvereni güvence altına almaktadır. Gerçekleşen kaza sonucu yaralanan ve vefat eden işçinin yakınlarının talep edeceği tazminatları karşılamakla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açacağı tazminat davalarında da tazminat miktarını güvence altına alacaktır.

İş kazası sigortasının kadar olacağı belirlenen poliçe maddelerince belirli olmaktadır. Poliçede yer alan maddelere değişkenlik göstermektedir.

YouTube video
Sigorta Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

 İşveren Sorumluluk Sigortası

İşveren sorumluluk sigortası diğer bir tabiri ile iş kazası sigortası iş yerinde gerçekleşebilecek kazada yaralanan ve ya ölen işçiye karşı işvereni güvence altına almaktadır.  İşveren sorumluluk sigortası vefat eden işçinin ve ya kazada yaralanan işçinin talep edebilecekleri tazminatı karşıladıklarının yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yardımlarının üstünde kalan tazminat tutarlarını da karşılamaktadır.

 İşveren Hukuki Sorumluluk Sigortası

İşveren hukuki sorumluluk sigortası iş yerinde işçinin geçirdiği kazalarda işvereni güvence altına alan sigorta türüdür. İş kazası geçiren işçinin yaralanması ve ya vefatıyla sonuçlanabilmektedir. Yaralanan işçi ve ya vefat eden işçinin yakınlarının(anne-babası, eşi, nişanlısı ve çocukları) tazminat taleplerini İşveren Hukuki Sorumluluk Sigortası ödemektedir. Bunun yanı sıra İşveren Hukuki Sorumluluk Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işverene açacağı tazminat davalarında tazminat tutarlarını güvence altında tutmaktadır.

YouTube video

 İş Kazası Sigortası Sorgulama

4/a ve 4/b sigortalı çalışan işçiler Sigorta ve İş Göremezlik Ödemesini sorgulama için bu linki kullanabilmektedirler; https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler