İş Kazası Uzuv Kaybı

İş kazası uzuv kaybı tazminatıyla ilgili yine de ayrı bir başlık açmakta fayda var. İş kazası uzuv kaybı tazminat rehberi niteliğinde hazırladığımız yazımız ile süreci baştan sona özetlemeye çalıştık…

İş Kazası Uzuv Kaybı Tazminat Davası

Kişide iş kazası uzuv kaybı meydana geldiğinde ceza davası ve tazminat davası ayrı ayrı açılır. Uzuv kaybı durumlarında iki farklı tazminat talebi söz konusudur. Uzuv kaybı yaşayarak yaralanan işçinin maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vardır.

Uzuv Kaybı Nedir?

İş kazaları sonucunda meydana gelen bedeni zararlarda uzuv kaybı kayıpları da yaşanmaktadır. Vücudun belli bir bölgesinin kopmasına uzuv kaybı denir. İş kazalarında sıklıkla iş kazası parmak kopması meydana gelmektedir. En basit şekli ile ifade etmek gerekirse iş kazası uzuv kaybı yaralanmalarında parmak kopması uzuv kayıplarının en hafif halidir. Zira Bacağını, kolunu kaybeden iş kazası mağdurlarına göre parmak kopması iş kazası daha hafif nitelikte yaralanmalar olarak değerlendirilmektedir.

İş Kazası Nedeniyle Uzuv Kaybı

İş kazası sebebi ile dava açılacak kazalar; çalışma günde zayıflama veya tamamen kayıp, beden gücünde kayıp, iş göremezliktir.  Bu gibi durumlarda kazazedeler tazminat hakkından yararlanılabilir.

İş kazası; iş yerinde çalışan bir kişinin çalışma esnasında kaza geçirmesidir. Kaza sonrasında iş kazası bildirimi yapılarak süreç tamamlanır. Ve kaza geçiren işçinin  vücut bütünlüğü bozulur ise ya da kişi hayatını kaybeder ise iş kazası tazminatı alabilir.  Her kaza iş kazası değildir. Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için bu konuda yetkili kurum olan SGK’nın olayın iş kazası olduğuna karar vermesi gerekmektedir.

>İlgili İçerik: İş Kazası Tespit Davası

İş kazası sayılabilecek haller; 

Öncelikle kişinin bir işletmede çalışıyor olması gerekmektedir.

 • İş yerinin kişiyi başka yere göndermesi
 • Emziren veya hamile bayanların izinli sayıldığı durumlarda
 • Servis ile işe giderken veya işten dönüşte
YouTube video

İş Kazası Uzuv Kaybı Ceza Davası

Yanan olumsuzluk sonucu kaybedilen organ belki geri gelmeyecek ama hukuk devletinde bedeni hasarlara sebep olan olayların kaza bile olsa yaptırımları vardır. Taksirle yaralanmaya sebep olduğu iddiası ile yapılacak ceza uygulamasında kusurlular minimum 3 aydan başlayacak cezalara çarpıtılırlar. Asliye ceza mahkemelerindeki yargılama sonucunda birçok inceleme de beraberinde yapılacaktır. Olayın incelenmesi ve kusur dağılımı ilgili bilirkişi tarafından yapılacaktır. Meydana gelen bedeni hasar ise adli tıp kurumu tarafından tespit edilecektir. Kusur dağılımına göre ve kazazedede oluşan bedeni zarar da göz önünde bulundurularak ilgili kişiler cezaya çarptırılırlar. Ancak unutulmamalıdır ki ceza sürecinin başlaması için şikayetçi olunması şartı vardır.

İş Kazası Uzuv Kaybı Tazminat Zamanaşımı 

İş kazası uzuv kaybında zamanaşımı süreci vardır. Zamanaşımı süreci 10 sene olarak bilinmektedir. Bu sebeple 10 seneyi geçmeden mutlaka başvuruda bulunulması gerekir. Başvuruda bulunulmaz ise tazminattan yararlanılmaz. 10 yıl içerisinde mutlak başvuru şartı vardır. .10 yılı bir gün daha geçmiş olsa talepler kabul edilmeyecektir.

İş Kazası Uzuv Kaybında Hangi Dava Açılır?
İş Kazası Uzuv Kaybında Hangi Dava Açılır?

İş Kazası Uzuv Kaybında Hangi Dava Açılır?

İş kazası uzuv kaybı sonucunda ilk etapta ceza davası ve maddi manevi tazminat davaları açılabilir. Dosya üzerinde yapılan incelemede eğer SGK ile ilgili eksikler var ise hizmet tespiti de dava konusu yapılabilir. Ceza davası şikayet şartına bağlıdır. Zarar gören kişi şikayetçi olursa adı geçen iş yerindeki sorumlular ve iş yeri sahibi hakkında yargılama yapılır. Ceza yargılamasında iş verinin,mühendislerin, vardiya amirinin, iş güvenliği uzmanının bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz sorumlular hakkında kusur değerlendirmesi yapılır ve kusurları oranında ilgililer hakkında dosya da kusurlu kişilerin  davası da açılabilir.

İş Kazasında Kim Sorumlu Kimdir?

İş kazası yaşayan kişilerin en çok araştırdığı konu iş kazasında kim sorumlu konusunu araştırmaktadır. İş kazası; iş yerine meydana gelen kazalardır ve burada meydana gelen kazalarda işveren sorumludur. Bu sebeple de iş yerine de kaza meydana geldiğinde dava açılabilir ve tazminat hakkından faydalanabilir.

İş kazası uzuv kaybı genelde en çok görülen iş kazalarından biridir. Uzuv kaybından sonra dava açılmasının ardından inceleme başlatılır. İncelemenin sonunda ise mağduriyet yaşayan kişiye tazminat hakkı verilir. Tazminat hakkı belirli kriterlere bağlı olarak belirlenmektedir. İş kazası geçirdikten 10 sene içerisinde mutlaka bu davanın açılması gerekir. 10 sene içerisinde dava açılmaz ise zaman aşımına uğrar ve tazminat hakkından yararlanılmaz. Bu sebeple hemen olay olduğunda gidilip dava açılması tavsiye edilir. kısa zaman içinde tazminat alınır.

İş Kazası Uzuv Kaybı Oranları
İş Kazası Uzuv Kaybı Oranları

İş Kazası Uzuv Kaybı Oranları

İş kazalarında meydana gelen uzuv kayıpları oranlaması iş kazalarında uzman bir heyet ekibi tarafından belirlenir. İş kazalarında oranlarda meslekte kazanma gücü kaybı üzerinden tespit edilmektedir. Örnek üzerinden açıklamak daha sağlıklı olacaktır; örneğin cerrahsınız ve kullandığınız elinizin işaret parmağı kopması yaşandı.  Böyle bir iş kazası tazminat davası dosyasında çıkacak oran yüzde yüz olacaktır. Çünkü o cerrah işaret parmağı olmadan operasyon yapamayacaktır.

İş kazalarında uzuv kaybı oranları meslekte kazanma gücü kaybı üzerinden tespit edilmektedir. İş kazası yaşandıktan sonra kaza uzun kayıp oranı işinde uzman bir heyet tarafından belirlenmektedir. İş kazalarında yaşanılan şanssız olay sonucu bir uzuv kopması sonucunda emeklilik olabilmektedir. Emekliliğin olması için kopan uzvun ne kadar işlevsel ve önemli olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Uzuv Kaybı Oranları Cetveli

Uzuv kaybı oranları ile ilgili değerlendirme yaşanan mağduriyetin boyutuna göre değişmektedir. Mesela parmak kopması vakalarında sinir hasarı olduğu zaman meslekte kazanma gücü kayıpları artı 7 oranında artmaktadır. resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-2.htm  ,son değerlendirme linkte verdiğim yönetmelik ile yapılmıştır.

Sakatlık Oranı Cetveli

Sakatlık oranı cetveli, diğer bir değişle özür oranı cetveli, alanında uzman hekimlerin özür durumunun değerlendirmesini yapması ve açıklayabilmesi için ışık tutup yardımcı olmaktadır. Sakatlık oranı ile verilen raporlar, bireyin günlük hayat aktivitesine etkisi ve yaşadığı fonksiyon eksikliğini değerlendirmiştir.

Sakatlık Oranı Cetveli 2024

Sakatlık oranı cetveli, alanında uzman olan hekimlerin, kaza geçirmiş bireylerin günlük hayat aktivitelerine etkisini ve yaşadığı fonksiyonların eksikliğini açıklayıp değerlendirdiği raporlardır. https://depo.btu.edu.tr/dosyalar/engelsiz/Dosyalar/ozurlu_rapor.pdf , bıraktığımız linkten konuyla alakalı en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Uzuv Kaybı Maluliyet Oranı

Geçirilen iş veya trafik kazası sonrasında uzuv kaybı maluliyet oranı heyet raporu ile belirlenmektedir. Heyet raporu sonucunda uzuv kaybı maluliyet oranı ile birlikte tazminat hesaplaması ve tazminat davaları açılabilmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-2.htm , son değerlere bıraktığımız link ile ulaşabilirsiniz.

Kazanın gerçekleşmesi durumunda bedeni hasar olan uzuv kaybı için hem tazminat davaları hem de cezai dava açılmaktadır. Uzuv kaybı için Türk Ceza Kanunu madde 89 da ‘Taksirle Yaralama’ suçundan kazaya sebebiyet veren kişiye 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve ya adli para cezası verilmektedir.

Kaza sonrası maddi ve manevi tazminatların belirlenebilmesi için maluliyet oranı kalıcı hasara göre verilmektedir. Verilecek olan maluliyet oranı için kazazede bir heyete girmektedir. Girilen heyette uzman hekimler kayıp olan her uzuv için ayrı değerlendirme ve derecelendirme yapmaktadır. Yapılan değerlendirmeler için ortalama maluliyet oranlarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

https://web.ogu.edu.tr/Storage/AliErcanAltinoz/Uploads/%C3%96Z%C3%9CR-ORANI.pdf

Uzuv Kaybı Engel Oranı

Uzuv kaybı engel oranı yaşanılan talihsiz kaza sonrasında heyete girilmesi sonucunda netleşmektedir. Trafik veya iş kazası sonucunda uzuv kaybı engel oranı sonucunda birey dilediği takdirde dava açıp hukuki yollardan maddi ve manevi tazminatlarını alabilmektedir.

İş Kazası Uzuv Kopması

İş yerinde meydana olay neticesinde bir uzuv kopması yaşandığı olaylarda çoğu zaman bu tarz kazalar emeklilik ile sonuçlar tabi kopan uzvun işte ne kadar önemli olduğu ile de doğrudan ilişkisi vardır. Ayak gücü ile yaptığınız işte parmak kopması yaşarsanız, bu maluliyet üzerine emekli olmayı düşünemezsiniz.

İş Trafik Kazası Sonucu Uzuv Kaybı

İş trafik kazası sonucunda meydana gelen uzuv kaybı vakaları iş kazalarından farklı değerlendirilir. Trafik kazası uzuv kaybı için  iş gücü kaybı raporu değil de maluliyet raporu alınması gerekmektedir.

>İlgili İçerik: İş Trafik Kazası

İs Kazası Sonucu Kopan Parmaklar 

İş kazası sonrasında yapılan bütün tedaviler kayıt altına alınmalıdır. Zira bu kayıtlar iş kazası tazminat davası sürecinde kullanılacaktır. İş kazasıyla ilgili alınan raporlar da yine tam donanımlı devlet hastanelerinden alınmalıdır. Tedavi süreci tamamlandığında son olarak bir heyet raporu alınması gerekmektedir. Bu sürecin değerlendirmesini yine heyeti olan yani sağlık kurulu birimi bulunan hastanelerde inceleme ve tetkikler yapılacaktır. Ancak meslekte kazanma gücü oranı SGK uzmanları tarafından verilecektir. Nihai rapor ise Ankara’dan çıkmaktadır.

Parmak kopması sonucu malulen emekli olan kişilerin varlığından söz etmek gerekirse, çokta abartı olmayacaktır. İş kazası sonucu parmak kopması yaşayan kişilerden emekli örnekleri verile bilir. Bu noktada işin vasfı ve tanımı oldukça önemlidir.

İş Kazası Uzuv Kaybı Tazminatı Ne Kadar?
İş Kazası Uzuv Kaybı Tazminatı Ne Kadar?

İş Kazası Uzuv Kaybı Tazminatı Ne Kadar?

 İş Kazası Uzuv Kaybı Tazminatı Ne Kadar?

Uzuv kopması sunucu yapılacak iş kazası tazminat hesaplama da doğru sonuçlara ulaşabilmek için kazayı geçiren işçinin meslekte kazanma gücü kaybı oranına bakmak lazım. Uzuv kaybı tazminat hesaplama yapabilmek içinde 4 ayrı belirleyici vardır.

 • İş kazası geçiren işçinin yaşı
 • Maaşı
 • Kusur oranı
 • maluliyet oranı

İş kazası tazminat miktarını belirleyecektir. Her bir kriter tazminata doğrudan etki edecektir. Maaşın 3 bin lira olması ile 7 bin lira olması arasında iki katından fazla fark oluşmaktadır. Yine kaza geçiren kişinin kusurunun yüzde olması ile kusursuz olması arasında iki katı fark vardır.

İş Kazası Uzuv Kaybı Tazminat Hesaplama
İş Kazası Uzuv Kaybı Tazminat Hesaplama

İş Kazası Uzuv Kaybı Tazminat Hesaplama

Uzuv kaybı kazalarında tazminat hesaplamada 4 farklı değerlendirme ile bakiye hesaplanacaktır.

 • Kazazedenin Maluliyet oranı
 • Kazazedenin Yaşı
 • Kazazedenin Maaşı
 • Kazazedenin Kusuru

>İlgili İçerik : İş Kazası Tazminat Hesaplama

Her bir değerlendirme tazminat miktarına doğrudan etki edecektir. Maluliyet yüzde 5 ile 10 lira alınıyorsa yüzde 10 ile bu rakam 20 liraya yükselecektir. Görüldüğü gibi yüzde yüz bir artış yaşanmıştır. Yine bir başka örnek kazazedenin maaşı 4 TL ise alınacak rakamında 100 TL olduğunu varsayalım kazazedenin maaşının 8 lira olduğu durumda alınacak tazminatta 200 liraya yükselmiş olacaktır.

Tazminat Hesaplama
Haklılık Payı *
Hesaplama yaptığınızda bildirmiş olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı kanun gereğince şirketimiz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir.

Uzuv kaybı tazminat hesaplaması iyileşme sürecinin ardından yapılacaktır. Uzuv kaybı vakalarında sinir hasarı da meydana geldiği için tedavi edilmesi de uzun sürmektedir. Nörolojik yaralanmaların iyileşme süreci yönetmeliğe göre 18 aydır. Tazminat hesaplamada maluliyet oranı belirleyici kriterlerden bir tanesidir. Ancak uzuv kaybı tazminat hesaplama için iyileşme süreci tamamlanmadan da bir oran verilebilir. Bazı değerlendirmeleri iyileşme sürecinin sonrasına bırakılarak iş gücü kaybı üzerinden hesaplama yapılabilir.

İş Kazası Uzuv Kaybı Tazminat Miktarı
İş Kazası Uzuv Kaybı Tazminat Miktarı

İş Kazası Uzuv Kaybı Tazminat Miktarı

İş Kazası Uzuv Kaybı Tazminat Davası Miktarı

Günümüzde birçok kişi iş yerindeyken kaza geçirebilir. İş yerinde meydana gelen kazalarından en sık yaşananı uzuv kaybıdır. Peki, iş kazası uzuv kaybı tazminat miktarı nedir? İşte detaylar

 • İş kazasında uzuv kaybı yaşandığında tedavi giderlerinin hepsi karşılanır
 • Kazanç kaybının hepsi karşılanmaktadır
 • Bu dönemde meydana gelen bütün zararlar karşılanır
 • Tazminat miktarı çalışılan yere göre değişiklik göstermektedir. İş kazası uzuv kaybı yaşan kişilerin öncelikle dava açması ve tazminat istemesi gerekir.

Kol Amputasyonu

Kol, insanların en çok kullandığı organ olarak değerlendirilebilmektedir. Kolların ampütasyonu yani kolun kaybını yaşayan bireylerin hayatında birçok değişim olmaktadır. Kaza sonucu kaybedilen kol, işini, mesleğini, yaşam tarzını vb etkilemektedir. Bu durumdan dolayı kişi de maddi manevi çöküş başlamaktadır.

Kazada kolunu kaybeden kişinin yasalar ile destekli tazminatı bulunmaktadır. Tazminatı talep edebilmesi için ise kol ampütasyonu yaşayan kazazede hekimler tarafından incelemeye girmektedir. Girilen heyette kol ampütasyonu, kolun tamamen işlevini yitirmesi olarak incelenmektedir. Bu inceleme sonucunda alınan maluliyet raporu ile dava süreçleri başlamaktadır. Kazazede karşı tarafa maddi ve manevi tazminat davaları açabilmektedir.

Maluliyet oranının da belirlenmesiyle girilen hukuki süreçte hak kaybına uğramamak adına alanında uzman bir avukatla çalışmanız size fayda sağlayacaktır.

 Tek Kol Kaybı

Hukuka aykırı bir olay sonucu ve ya gerçekleşen bir kaza sonucu bedensel yaralanmalarda kazazedenin tek kolunu kaybetmesi sonucunda çalışamayacak durumda ise Sürekli İş Göremezlik raporu ve maaşı alabilmektedir. Bunun yanı sıra kazazede karşı taraftan tazminat da talep edebilmektedir.

Sürekli iş göremezlik raporu ve tazminat alabilmesi için kazazedenin Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kuruluşlarından rapor alması gerekmektedir.

 İki Kol Kaybı

Kaza anında ön planda olan savunma ve koruma reflekslerinde ön planda olan kolların kaybı kazalarda oldukça sık rastlanılmaktadır. Kollarını kaybeden kişinin maddi ve manevi çöküntüsü olmaktadır. Çalışamayacak duruma gelen kazazede işinden ayrılmak ya da çıkarılmak zorunda kalmaktadır.

Maddi ve manevi çöküş yaşayan kazazedenin bir nebze rahatlayabilmesi için tazminat almaya hakkı bulunmaktadır. Tazminatı talep edebilmek için kazazedenin iyileşme sürecinden sonra Sağlık Bakanlığı onaylı kurum ve kuruluşlarda uzman doktorlar tarafından heyete girmektedir. Bu heyet sonucu maluliyet oranı belirlenmiş olup tazminat davalarını başlatabilmektedir. Girilen heyette uzman hekimler kol ampütasyonu gerçekleşen kazazedeye kolun tamamen işlevini yitirmesi olarak değerlendirmektedir.

iş Kazası Uzuv Kaybı Tazminat Davası Dilekçe Örneği

……….  İŞ MAHKEMESİNE

………
DAVACI : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No)
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : İş Kazası Nedeniyle Tazminat
AÇIKLAMALAR :

1- Davalı ……… Sanayi Ticaret Ltd. Şti’ de işçi olarak çalışırken …/…./20… tarihinde
geçirmiş olduğum iş kazası sonucu uzuv kaybı meydana gelmiştir. Sakatlanma neticesinde  %16 oranında meslekte kazanma gücünü yitirerek malül kaldım.
2- İş yerinde gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle iş kazasının meydana gelmesi
açısından zemin oluşturulmuş olduğundan işyeri bu kaza nedeniyle %80 sorumludur.
3- …………………(Bu kısımda gerekçeleri sıralayabilirsiniz.) nedeniyle maddi, yaşamı boyunca bu kaza nedeniyle devam edecek elem
ve üzüntüden dolayı da manevi tazminat talep etme ve davalı aleyhine bu davayı açma
zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER : Sağlık Raporu, Hastaneden Alınan tüm belgeler, tanık
beyanları ve her türlü delil.
HUKUKİ NEDENLER : 5510 Sayılı Yasanın Yasa, İlgili Mevzuat
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda belirlenen nedenlerle öncelikle ihtiyati tedbir talebimizin
kabulüne, fazlaya ilişkin sair talep ve haklarımız saklı kalmak kaydıyla ……. TL Maddi. ……
TL Manevi tazminatın kazanın meydana geldiği …./…./20… tarihinden itibaren yasal faizi
ile birlikte davalıdan tahsiline yargılama giderleri davalıya yükletilmesine karar verilmesini
saygılarımla arz ve talep ederim. . …/…/…

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza

Trafik Kazası Uzuv Kaybı

Trafik kazalarında meydana gelen uzuv kayıplarında zarar gören kazazedenin muhatabı ilk etapta zorunlu mali mesuliyet gerektiren trafik sigortası olacaktı. Eğer aracın ya da kusurlu tarafın trafik sigortası yük ise devreye güvence hesabı girecektir. Uzuv kayıplarında maluliyet raporları da yüksek çıkmaktadır. Trafik kazası uzuv kayıplarında 2024 yılında neredeyse trafik sigortası teminat limitlerinin tamamına hak kazanılır.

>İlgili İçerik: Trafik Kazası Uzuv Kaybı

İş Kazası Uzuv Kaybı İlk Yardım Nasıl Yapılmalı?

kopan uzvun yerine dikilmesi ve yeniden kazanılması için oldukça önemlidir. Kaza anında olay yerinde sağlıkçı var ise bütün müdahale ve süreç uzmana bırakılmalıdır. İlk yardım bilen biri yok ise her hangi bir müdahale yapılmadan 112 aranmalıdır.

YouTube video

Uzuv Kayıplarında Psikolojik Destek Önemli!

Uzuv kaybı yaşayan kazazede ciddi anlamda travmalara maruz kalacaktır. Bu süreç bazı durumlarda yıllara kadar uzayabilir. Psikolojik olumsuzlukların önüne geçmek için kaza anından itibaren olumsuzluğa maruz kalan kişinin destek alması önemlidir.

>İlgili İçerik: Kaza Sonrası Psikolojik Tazminat

Ortopedi Özür Oranı Cetveli

Özür oranı cetveli uzman hekimler için, engel durumu değerlendirme, belgelendirme ve sonuçlandırma için bir kolaylık sağlamaktadır. Bireyin yaşadığı kaza sonucu özür oranını belirleyip, iş görememezlik, sağlamlık ve ya fonksiyon kaybının değerlendirilmesidir. Ortopedi özür oranı cetveli, sinir hastalıkları uzman hekimleri ve kas-iskelet sistemi uzman hekimleri tarafından incelenip raporlanmaktadır. Özürlülük yüzdeleri belirlenirken önemli olan vücuttaki fonksiyon kaybıdır.

Ortopedi Özür Oranı Hesaplama

Ortopedi özür oranı, kas-iskelet hekimleri ve sinir hekimleri tarafından belirlenmektedir. Özür oranı vücuttaki fonksiyon kaybına oranla verilmektedir.  https://depo.btu.edu.tr/dosyalar/engelsiz/Dosyalar/ozurlu_rapor.pdf  , ortopedi özür oranı hesaplamaların son halini bıraktığımız linkten inceleyebilirsiniz.

Heyet Raporu Puan Cetveli

Yönetmelikte yer alan hastalıklardan en az birine sahip olan ve %40 veya üzeri engel oranına sahip olan bireyler, devlet ya da üniversite hastanelerinden engel raporu alabilmektedir. Heyet raporu puan cetvelini ilgilendiren başlıca rahatsızlıklar:

 • Körlük
 • Konuşamama – Konuşma Engeli
 • Deri Hastalıkları
 • Yüzdeki Rahatsızlıklar
 • Koku – Tat Bozukluluğu
 • Ruhsal, Zihinsel, Davranışsal Rahatsızlıklar
 • Kanser
 • Tansiyon, Şeker, Tansiyon vb.
 • Kalp Rahatsızlıkları,
 • Duyamama- İşitsel Bozukluk
 • Doğuştan Uzuv Eksikliği

>İlgili İçerik: Heyet Raporu

Engelli Oranları Değişti

Engelli raporu, doğuştan ve ya sonradan yaşamı sırasında uğradığı bir kaza sonucu vücut fonksiyonlarını belirli bir oranda veya hiçbir şekilde kullanamayan bireylere verilmektedir. Engelli raporu alabilmek için bir sağlık kuruluşuna gidip, görüşülmelidir. Görüşmeler sonucunda engelli ise engelli oranı belirlenmektedir. Son güncellemelere göre girilen heyetten alınan raporda kişinin engellilik oranı %40 veya daha üzerinde ise kişi engelli raporu alabilmektedir.

İş Kazası Parmak Kopması Tazminatı 2024

İş kazası tazminatında, Türk Borçlar Kanunu’nun 417. maddesi işçilerin işverenlerinden maddi ve manevi zararlarının karşılanmasını sağlar. Aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan düzenlemeler de işverenin işçi sağlığını koruma yükümlülüğünü belirtir. İşte bu nedenle, parmak kopması gibi ciddi bir kazanın ardından tazminat taleplerinizi hukuki dayanaklarla sunabilecek deneyimli bir iş kazası avukatı desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz.

İş kazası sonucu parmak kopması, işçinin iş göreme yeteneğini önemli ölçüde etkileyebilecek ve işgücü kaybına yol açabilecek ciddi bir durumdur. Bu nedenle, iş kazası geçiren işçi, işverenden maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir. İş kazalarında en sık meydana gelen vakalardan bir tanesi de parmak kopmasıdır.

Parmak Kopması Tazminat Ne Kadar 2024?

Tazminat miktarını etkileyen faktörler arasında şunlar yer almaktadır

 • Hangi Parmağın koptuğu
 • Parmağın hangi eklemden koptuğu
 • Kopan parmak sayısı
 • İş gücü kayıp oranı
 • Kusur dağılımı
 • İşçinin yaşı
 • İşçinin Maaşı

İş kazası parmak kopması tazminat davasında sorumlu iş verendir. Dava iş verene karşı açılacaktır. iş kazası parmak kopması tazminat hesaplama davanın son aşamasında yapılacaktır. Önce iş gücü kayıp oranı, kusur bilirkişi raporu gibi detayların netleşmesi gerekecektir.

İş Kazası Parmak Kopması Tazminat Hesaplama (Örnekli)

Maddi tazminat, işçinin kaza nedeniyle uğradığı maddi zararın tazmin edilmesini amaçlar. Bu kapsamda aşağıdaki kalemler göz önünde bulundurulur:

Formül: Brüt Maaş x Çalışamadığı Süre
Örnek:
Brüt Maaş: 5.000 TL
Çalışamadığı Süre: 3 ay (90 gün)
Geçmiş Kazanç Kaybı: 5.000 TL/ay x 3 ay = 15.000 TL

Gelecekteki Kazanç Kaybı:

  Formül: Brüt Maaş x Kalan Çalışma Süresi x İş Göremezlik Oranı
  Örnek:
  Brüt Maaş: 5.000 TL
  Kalan Çalışma Süresi: 25 yıl (300 ay)
  İş Göremezlik Oranı: %20
  Gelecekteki Kazanç Kaybı: 5.000 TL/ay x 300 ay x %20 = 3.000.000 TL

  Kalıcı ve geçici iş göremezlik tazminatına ek olarak;

  • Tıbbi Masraflar
  • Evde Yardım Masrafları
  • Manevi tazminat

  Tazminat hesaplamasına katılmalı ve süreç sonunda ne kadar tazminat alacağınız sonucuna ulaşabilirsiniz.

  Uzuv kaybı davaları ne kadar sürer?

  İş Kazası Uzuv kaybı tazminat davası 2-4 yıl arasında yerel mahkeme de sonuçlanır. İstinaf ve Yargıtay süreçleri ayrı değerlendirilmelidir.

  5 yanıt

   1. İş kazası uzuv kaybı tazminat hesaplama yapılabilmesi için 4 ayrı kriter var. Yaş, Maaş, Kusur Ve Meslekte kazanma gücü kaybı oranı bu bilgileri bizimle paylaşırsanız ne kadar tazminat alacağınızı hesaplayabiliriz.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  İlgili İçerikler

  Kategoriler