İş Kazası Tazminat Hesaplama (2024)

İş Kazası Tazminat Hesaplama
Tazminat Hesaplama
Haklılık Payı *
Hesaplama yaptığınızda bildirmiş olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı kanun gereğince şirketimiz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

İş kazası tazminat hesaplama, iş sebebiyle meydana gelen vakalarda  ölüm ve yaralanma durumlarında yapılır. İş kazası tazminat  hesaplama ile meydana gelen zararlar gelecekte oluşacak zararlar, geçici iş göremezlik giderleri, bakıcı gideri, tedavi harcamaları gibi bir çok kriter gözetilerek hesaplama yapılır. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda farklı hesaplama formülü uygulanır.

Ölümlü İş Kazası Tazminat Hesaplama

Ölümlü iş kazası tazminatı hesaplama söz konusu oluğunda bazı unsurlar dikkate alınır. Bu durumda mağdur olanlar cenaze masraflarını talep edebilmektedir. Ayrıca vefat hemen gerçekleşmediği takdirde tedavi giderleri de istene bilmektedir.

Bunun yanı sıra çalışma gücünün yitirilmesi nedeni ile doğan kayıpların da istenebildiği bu tür davalarda görülür. Vefat edenin bakmakla yükümlü olduğu kişiler ölüm nedeni ile destekten yoksun kaldıkları için uğradıkları kaybı talep edebilirler.

İş kazası sonucunda vefat eden işçinin tazminat hesaplaması destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama yapılarak elde edilir.

 • Ölen işçinin yaşı
 • Ölen işçinin maaşı
 • Ölen işçinin kusur oranı
 • Ölen işçinin eşi, 18 yaşından küçük çocukları, anne ve babası

Hesaplama yukarıdaki verilere göre yapılmaktadır. Her bir kriter tazminat miktarını önemli ölçüde etkilemektedir.

İş Kazası Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama formülü:

İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı = (Aktif Dönem Süresi x Net Gelir x (1 – Kusur Oranı) + Pasif Dönem Süresi x Asgari Ücret x (1 – Kusur Oranı)) / Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi Sayısı

Örneğin, 40 yaşında ölen bir işçinin net geliri 5.000 TL, bakiye ömrü 38 yıl, kusur oranı %10 ve bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı 3 ise, destekten yoksun kalma tazminatı şöyle hesaplanır:

Aktif Dönem Süresi = 19 yıl Pasif Dönem Süresi = 19 yıl Asgari Ücret = 3.000 TL

İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı = (19 x 5.000 x 0.9 + 19 x 3.000 x 0.9) / 3 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı = (85.500 + 51.300) / 3 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı = 136.800 / 3 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı = 45.600 TL

Ölümlü İş Kazası Tazminat Hesaplama
Ölümlü İş Kazası Tazminat Hesaplama

İş kazaları, hem çalışanlar hem de işverenler için beklenmedik ve çoğu zaman ciddi sonuçlar doğuran olaylardır. Bu kazalar, çalışanların sağlığını, iş gücünü ve ekonomik durumunu doğrudan etkileyebilir. İş kazası sonrası ortaya çıkan maddi ve manevi zararların tazminatı, kazazedelerin haklarının korunması açısından büyük önem taşır. İş kazası tazminatı hesaplama süreci, kazanın etkilerini hafifletmeye yönelik adil bir mekanizmadır ve bu süreçte birçok farklı faktör göz önünde bulundurulur.

Ölümlü İş Kazası Tazminat Hesaplama Tablosu

Veriler ışığında aktüerya uzmanları ölümlü iş kazası tazminat hesaplama tablosunu kullanarak sonuca ulaşmaktadır. Tablo aracılığı ile bu kişilerin alabilecekleri tazminat miktarı konusunda fikir sahibi olmaları mümkün olurken bu tablolar bilgisayarlar aracılığı ile oluşturulur. Dijital ortamlarda yapılan bu hesaplamalar gerçeğe yakın oranların tespit edilebilmesinde kullanılır.

İs Kazası Tazminat Hesaplama 2024

Geçmiş yıllarda açılan tazminat davalarının sonuçları da günümüzde belirlenmektedir. İs kazası tazminat hesaplama 2024 yılı içinde aynı bilgi çeşitlerine gereksinim duyulur. Hesaplama yapacak aküerya uzmanı için gerekli olan bilgi çeşitlerinden bazıları şunlardır;

 • İşçinin aylık maaş miktarı
 • İşçinin sigorta günü
 • İşçinin kusurluk oranı
 • Bilirkişi raporu
 • İşçinin yaşı

2024 İş Kazası Tazminat Hesaplama Formülü

Tazminat Miktarı = (Mağdurun Kazancı x Maluliyet Oranı x Bakiye Ömür) x (1 – Kusur Oranı) + Manevi Tazminat + Tıbbi Masraflar

Örnek Hesaplama:

Bir trafik kazasında %40 oranında kusurlu olan 30 yaşında ve 5.000 TL maaş alan bir kişi, kaza sonucu %60 oranında malul kalmıştır. Bu kişinin kazadan kaynaklanan iş göremezlik tazminatı hesaplaması şu şekilde yapılır:

Tazminat Miktarı = (5.000 TL x %60 x 40) x (1 – %40) + Manevi Tazminat + Tıbbi Masraflar

Tazminat Miktarı = 12.000 TL x 0.6 + Manevi Tazminat + Tıbbi Masraflar

Tazminat Miktarı = 7.200 TL + Manevi Tazminat + Tıbbi Masraflar

İş Kazası Tazminat Miktarı
İş Kazası Tazminat Miktarı

İş Kazası Tazminat Miktarı

Alacağınız toplam iş kazası tazminatı miktarı, genel ve özel zararların bir birleşimi olacak ve bireysel koşullarınıza göre hesaplama yapılacaktır. Genel hasar tazminatı; yaralanmanın ciddiyetine ve ne kadar çabuk iyileştiğinize bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir avukatın; potansiyel bir uzlaşma miktarı hakkında daha doğru bir fikir verebilmesi için durumunuz hakkında daha ayrıntılı bilgi toplamasının yanı sıra, ne kadar kazanma şansınız olduğu ve bunun ne kadar süreceği konusunda da size tavsiyelerde bulunması gerekmektedir.

İş kazalarına yönelik olarak açılan tazminat davalarında işveren tarafından çalıştırılan işçinin iş ilişkisine bağlı olarak yaralanması ya da ölümü durumunda maddi veya manevi tazminat talebinde bulunulur. Bu davalar işçi veya yakınları İş tarafından işverene karşı açılır. İş kazası tazminat hesaplama çeşitli yöntemler kullanılarak yapılabilir.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Robotu

Genel olarak iş kazası geçiren işçiler; kaza sonrası uygulanması gereken tazminat sürecini merak eder. Çünkü sıklıkla pek çok kişi iş kazalarında tazminat hesaplamalarını yapamaz. Bu durumdan kaynaklı olarak günümüzde pek çok iş kazası tazminat hesaplama robotu çeşitleri tercih edilir. İş kazası tazminat hesaplamada şu bilgiler gereklidir;

 • Kazanın yaşandığı andaki kazazede işçinin yaşı
 • Kazanın yaşandığı ay kazazede işçinin aldığı maaş
 • Kaza olayı için belli olan kusur oran durumu
 • Meslek alanında kazanma gücünün kaybı
 • Kazazede işçinin sigortalı olarak yaptığı iş alanının detaylı bilgisi
 • Kazazede olan işçinin hem pasif hem de aktif dönemleri için kazanç miktarı

İş Kazası Tazminat Davasında İşçinin Gerçek Ücretinin Belirlenmesi

Maddi ve manevi zararların giderilmesini yasalar kapsamında değerlendiren mahkeme, kazanın yaşandığı tarihi temel almaktadır.

 • Davacı ve davalının durumu, kusur oranları tazminat davalarında ödeme miktarını belirlemektedir.
 • Davalıdan davacıya ödenmesi gereken gerçek miktar faizlerle beraber karara vardırılır.
 • SGK Teftiş Kurulu Başkanlığı, gerçek tazminat miktarının belirlenmesinde yetkili kurumdur.
 • Sigortalının sürekli iş göremezlik derecesinin gerçek oranı kapsamında tazminat belirlenir.

İş Kazası Tazminatı Bilirkişi Raporu

İş kazalarına yönelik olarak dava açılacağı zaman öncelikle iş kazasının tespiti davası açılır. Tespit davaları SGK tarafından olayın bir iş kazası olarak değerlendirilmediği durumlarda geçerlidir. Bu davanın neticelenmesinin ardından ise tazminat davaları açılabilir. İş kazası tazminat hesaplama bilirkişi raporu bu evrede gerekli olan bir durumdur.

Tazminat davalarında mahkeme tarafından istenecek olan bilirkişi raporu delil niteliği taşıyacak bir belgedir ve hukuki olarak buna ihtiyaç duyulur. Bundan dolayı da bilirkişi raporu hazırlanır. Mağdurun bedensel zarar görmesi halinde açılacak maddi tazminat davalarında; geçici iş göremezliğe bağlı olarak yaşanan maddi kayıplar, sürekli iş göremezlik nedeni ile yaşanan maddi kayıplar, tedavi masrafları ve ekonomik gelecekte oluşan sarsılmadan doğan maddi kayıplar talep edilir.

İşçinin vefatı halinde ise; cenaze masrafları, tedavi süresi varsa bu sürede yapılan masraflar, ölenin desteğinden yoksun kalanların maddi kaybı talep edilir. Bu talep edilenler maddi tazminat davası kapsamında değerlendirilir.

YouTube video

İş Kazası Tazminatı Nedir?

İş kazası tazminatı, iş kazası sonucu çalışanın uğradığı zararları maddi olarak telafi etmek amacıyla ödenen bir tazminattır. Bu tazminat, çalışanın iş kazası nedeniyle yaşadığı maddi kayıpları, iş gücü kaybını ve olası sağlık sorunlarını kapsar. İş kazası tazminat hesaplama sürecinde, kazazedeye doğrudan ve dolaylı maddi zararlar, sürekli veya geçici iş göremezlik durumları göz önünde bulundurulur.

 • Maddi Tazminat
 • Manevi Tazminat

İş kazası tazminatı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, kazanın işle ilgili olduğu ve kazanın meydana geldiği işyerinde veya işveren tarafından iş görevi sırasında gerçekleştiği tespit edildiğinde sağlanır. İşveren, kazanın oluş şekline göre kusur oranına bağlı olarak tazminat ödemelerinden sorumludur.

İş kazası tazminatı başvuruları, sigortalının iş kazası olarak bildirilmesiyle başlar ve iş mahkemesi yolu ile tazminatlar tahsil edilir.

İŞ KAZASI SAYILAN DURUMLAR?

İş kazası, işyerinde veya işle ilgili faaliyetler yürütülürken meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde iş kazası sayılan durumlar şu şekilde belirtilmiştir:

A) Sigortalının:

 • İşyerinde veya işyerinin eklentilerinde olması
 • Görevle işyerinden ayrılmış olup, belirlenen güzergahta ve sürede yolda olması
 • İşyerinde ara verip dinlenme yerinde veya yemekhanede olması
 • İşyerinde giyinme ve soyunma odalarında olması
 • İşyerine giriş çıkışlarda olması
 • İşveren tarafından yürütülen bir eğitim veya kurs sırasında olması
 • İşveren tarafından görevlendirildiği bir yerde olması
 • İşyerinde görevli olarak bir yerden başka bir yere giderken veya dönerken olması
 • İşyerinde iş kazası veya meslek hastalığı sonucu uğradığı bir arıza nedeniyle istirahat etmekte iken, istirahat raporunda belirtilen süre ve yerlerde olması

B) İşyerinde veya işyerinin eklentilerinde:

 • İşyerinin tesis, makine, cihaz ve aletleri ile bunların kurulu bulunduğu yerlerin, işyerinin normal işleyişinde gerekli olması ve işçinin işyerinde bulunmasıyla doğrudan ilgisi bulunması
 • İşveren tarafından işyerinde bulunan veya kullanılan ulaşım araçları ile bunların içinde olması
 • İşyerinde bulunan veya kullanılan konaklama tesislerinde olması
 • İşyerinde bulunan veya kullanılan sosyal tesislerde olması
 • İşyerinde bulunan veya kullanılan yemekhane ve benzeri yerlerde olması

C) İşyerinde bulunmasa da:

 • Görevle işyerinden ayrılmış olup, belirlenen güzergahta ve sürede yolda olması
 • İşveren tarafından yürütülen bir eğitim veya kurs sırasında olması
 • İşveren tarafından görevlendirildiği bir yerde olması
 • İşyerinde görevli olarak bir yerden başka bir yere giderken veya dönerken olması
 • İşyerinde iş kazası veya meslek hastalığı sonucu uğradığı bir arıza nedeniyle istirahat etmekte iken, istirahat raporunda belirtilen süre ve yerlerde olması

Geçici İş Göremezlik Tazminatı

Geçici iş göremezlik tazminatı, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda çalışamaz hale gelen işçilere maddi güvence sağlamak amacıyla verilir. Geçici iş göremezlik tazminatı, çalışanların iyileşme sürecinde ekonomik olarak desteklenmelerine ve iş göremezlikleri nedeniyle yaşayabilecekleri maddi sıkıntıların hafifletilmesine yardımcı olur.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İş veren ve işçi ile ilgili olumsuzluklarda yetkili ve görevli mahkeme iş mahkemeleridir. İş mahkemeleri, işçi ve işveren arasındaki iş hukuku uyuşmazlıklarını çözmek için özel olarak tasarlanmıştır ve iş kazaları da bu kapsama girer.

ölümlü iş kazası tazminat
Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası

Ölümlü İş Kazasında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kimlere Verilir?

Ölümlü iş kazası sonucunda “destekten yoksun kalma tazminatı”, kazada hayatını kaybeden çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişilere verilir. İş kazası destekten yoksun kalma tazminatı, ölen çalışanın ailesinin ekonomik geleceğinin sarsılmasını önlemek için düzenlenmiştir. Destek tazminatı eş, çocuklar, anne, baba ve ölen kişinin desteklediği üçüncü kişileri kapsar.

Yaralanmalı İş Kazası Tazminat Hesaplama

Yaralanmalı iş kazası tazminat hesaplama trafik kazaları ile aynı değildir. İş kazalarında meslekte kazanma gücü kaybı oranı baz alınmaktadır. İş Kazası maluliyet oranı tespiti yapıldıktan sonra meslekte kazanma gücü kaybı oranı ortaya çıkacaktır. İş kazalarında maluliyet tespiti sosyal güvenlik kurumu tarafından yapılmaktadır.

 • Geçici İş Göremezlik Tazminatı: işçinin iyileşme sürecinde yaşadığı kayıplar hesaplanır. .
 • Sürekli İş Göremezlik Tazminatı: İşçinin çalışma gücü kaybı heyet raporu ile tespit edilir.
 • Tedavi masrafları: İyileşme sürecinde ve gelecekte yapılacak sağlık harcamaları hesaplanır.
 • Manevi Tazminat talebi ise bir başka alacak tutarıdır.

Yaralanmalı iş kazası tazminat hesaplama yapılırken 4 ayrı kriter dikkate alınır;

 • Yaralanan İşçinin yaşı
 • Yaralanan İşçinin Maaşı
 • Yaralanan İşçinin Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı
 • Kusur Değerlendirmesi

TRH 2010 formülü kullanılarak işçinin aktif ve pasif dönemleri tespit edilecektir.
Kazada yaralanan işçinin maaşı kaza tarihindeki güncel tutar üzerinden hesaplanmaya başlanır. Hesaplama tarihi diyelim ki 8’inci ayın 15’i 2022, kaza tarihi ise 2021 yılı Temmuz olduğunu varsayalım. İlk maaş ile hesaplama dönemine kadar ki miktar tespit edilecek. Hesaplama tarihinde güncel maaş bilgileri üzerinden hesaplamaya devam edilecektir.
İş kazalarında maluliyet oranı tespiti SGK tarafından yapılmaktadır.
İş kazalarında kusur durumunu iş kazası sebebiyle iş kazası bildirimi yapılan SGK tarafından atanan müfettişler tarafından yapılacaktır.

Maluliyet İşgücü Kaybı Tazminat Raporu Kimden Nasıl Alınır?
Maluliyet İşgücü Kaybı Tazminat Raporu Kimden Nasıl Alınır?

İş Kazası Tazminat Davasından Önce İşçinin Maluliyetinin Tespiti

İş kazası tazminat davası açmadan önce işçinin maluliyetinin tespiti, davaya temel oluşturan önemli bir adımdır. Maluliyet, işçinin iş kazası sonucunda kalıcı bir zarar görmesi ve bu durumun iş gücü üzerindeki etkisini ifade eder.

İş kazası sonrası işçi, ilgili sağlık kurumlarından tedavi alır. Tedavi sürecinin sonunda, işçinin sağlık durumu ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılır. İyileşme süreci tamamlanınca ilgili SGK tarafından zarar gören işçi iş gücü kayıp oranı tespiti için hastaneye sevki yapılır. Hastane tarafından oran verilmez sadece hastanın durumunun analizi yapılır ve raporlanır. Oranlar ve son karar SGK tarafından verilir.

İş Kazası Tazminatı Hesaplama Hususunda Örnek Yargıtay Kararları

İş kazası tazminat hesaplama sürecinde, Yargıtay kararları önemli bir yargısal içtihat kaynağı oluşturur ve bu kararlar, benzer davalarda hukukçular ve mahkemeler için rehber niteliği taşır.

İş Kazası Tazminatı Yargıtay Kararları
İş kazalarında tazminat hesaplamalarının son karar verilme noktası Yargıtay makamıdır. Üst yargı zaman zaman beklenin dışında ictihatlar vererek hesaplama yöntemlerini köklü olarak değiştirmektedir.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2015/12864 sayılı kararı emsal niteliktedir:

Dava, zararlandırıcı sigorta olayı sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, maddi tazminat isteminin kabulüne manevi tazminat isteminin ise kısmen kabulüne karar verilmiştir. Dosya kapsamından davacının iş kazası sonucu %32,20 oranında sürekli iş göremezliğinin bulunduğu ve davacı sigortalının %30, davalının %70 oranında kusurlu oldukları anlaşılmaktadır. Davacı yararına hükmedilen 20.000,00 TL manevi tazminat azdır. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde manevi tazminata karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2015/3011 sayılı kararında:

Mahkemece, 23.793.53 TL maddi tazminat, 20.000.00 TL manevi tazminatın 10.11.2009 tarihinden işleyecek yasal faiziyle davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp davacıya verilmesine, fazlaya dair talebin reddine karar verilmiştir. Dosya kapsamından davacının iş kazası sonucu %11.30 oranında sürekli iş göremezliğinin olduğu ve davacı sigortalının %20 müterafik kusurunun bulunduğu anlaşılmaktadır. Davacı yararına hükmedilen 20.000.00 TL manevi tazminat fazladır.

İş kazası tazminat hesaplaması, işçinin iş kazası nedeniyle uğradığı zararları maddi ve manevi olarak tazmin etmek için yapılır. Bu süreçte, ilk olarak iş kazasının detayları, işçinin maruz kaldığı zararlar ve kazanın gerçekleştiği koşullar dikkate alınır. İşçinin sağlık durumu ve iş göremezlik seviyesi, ilgili sağlık kuruluşları tarafından verilen raporlarla değerlendirilir. Maddi tazminat, işçinin kaybettiği kazançlar ve tıbbi masrafları içerirken, manevi tazminat işçinin yaşadığı acı ve sıkıntıyı telafi etmeyi amaçlar.

Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Miktarı Ne Kadardır?

Ölümlü iş kazası sonucu ödenen manevi tazminat miktarı, kazazedenin yaşam koşulları, kazadan etkilenen yakınlarının duygusal bağı ve ekonomik durumu gibi unsurları dikkate alır.

sgk bildirimi iş kazası
İs Kazası Bildirimi SGK

İŞ KAZASI SGK BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

İş kazası sonrası SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) bildirimi yapmak, işverenin yasal bir yükümlülüğüdür ve bu sürecin doğru bir şekilde yürütülmesi gereklidir. İş kazası bildiriminin usulüne uygun yapılması, kazazedelerin haklarının korunması ve gerekli tazminatların sağlanabilmesi için kritik öneme sahiptir.

İş kazası meydana geldiği anda, kazazedenin sağlık durumuna ilk müdahale yapılmalı ve gerekirse derhal en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir.

İşveren, kazanın detaylarını içeren bir kaza raporu hazırlamalıdır. Bu rapor, kazanın ne zaman, nerede ve nasıl meydana geldiğini detaylı bir şekilde açıklamalıdır.

İş kazası sonrasında işçinin sağlık durumu düzenli olarak izlenmeli ve gelişmeler SGK’ya rapor edilmelidir. İyileşme süreci tamamlandığında işçi SGK’nın sevki ile iş gücü kayıp oranı tespiti yapılır.

İş Kazası Sonucu Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş kazası sonucu açılan tazminat davaları davanın karmaşıklığına, mahkemenin iş yüküne, delillerin toplanması ve değerlendirilmesi sürecine, tanık ifadelerine, sağlık raporlarının hazırlanmasına ve hukuki işlemlerin yürütülmesine bağlı olarak uzayabilir veya kısalabilir. İş kazası iş mahkemesinde ortalama 1-3 yıl içerisinde tamamlanır.

İş Kazası Tazminat Davası ile Yaralanan İşçinin Yakınları Tazminat İsteyebilir mi?

Evet, iş kazası sonucu yaralanan işçinin yakınları da belli koşullar altında tazminat talebinde bulunabilir. Bu tazminat talepleri genellikle “manevi tazminat” kapsamında değerlendirilir ve iş kazası sonucunda işçinin ağır yaralanması veya kalıcı bir zarar görmesi durumunda işçinin yakınlarının yaşadığı manevi acı ve sıkıntıyı hafifletmek amacı taşır.

Manevi Tazminat Talebi

İş kazası sonucu ciddi şekilde yaralanan veya kalıcı zarar gören bir işçinin eşi, çocukları, ebeveynleri gibi yakın aile üyeleri, yaşadıkları manevi zarar nedeniyle manevi tazminat talep edebilirler. Bu tazminat, kazanın yol açtığı duygusal ızdırap ve acı için bir nevi telafi sağlamayı amaçlar.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı:

Eğer iş kazası sonucu işçi vefat ederse, işçinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler (Anne, baba, eş ve çocuklar) destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Bu tazminat, işçinin ailesine sağladığı maddi desteğin kaybını telafi etmeye yöneliktir.

İş Kazası Tazminat Davasında İşçinin Gerçek Ücretinin Belirlenmesi

İş kazası tazminat davasında işçinin gerçek ücretinin belirlenmesi, tazminat miktarının doğru hesaplanabilmesi için kritik bir adımdır. Gerçek ücret, işçinin kazadan önceki düzenli kazançlarını ifade eder.

 • Net Maaş
 • Ek ödemeler

İŞ KAZASI TUTANAĞI NASIL TUTULUR?

İş kazası tutanağı, işveren tarafından kazanın gerçekleştiği andan itibaren dikkatle hazırlanmalıdır. Bu tutanak, kazanın tarihini, saati, yerini, kazaya karışan kişilerin bilgilerini, kaza anını ve sonrasında alınan önlemleri içermelidir. Ayrıca, yaralanmalar veya maddi zararlar gibi kazanın etkileri detaylıca belirtilmelidir. Kaza anına dair fotoğraflar ve diğer belgeler de eklenerek tutanağın kanıt değeri artırılmalıdır. Son olarak, tutanak ilgili taraflarca imzalanmalı ve yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere ilgili kurumlara bildirilmelidir. Bu süreç, kazanın hukuki sonuçlarının yönetilmesinde ve iş yerindeki güvenlik önlemlerinin artırılmasında önemli bir role sahiptir.

İş Kazası (Rücuen) Tazminat Davasında Asıl İşveren/Alt İşveren (Taşeron) Sorumluluğu

İş kazası rücuen tazminat davalarında asıl işveren ve alt işveren (taşeron) sorumluluğu vardır. İş kazası sonucunda, bir işçi zarar gördüğünde, tazminat talepleri ve sorumlulukların belirlenmesi hem asıl işveren hem de alt işveren açısından değerlendirilir.

Asıl işveren, kendi işyerinde çalışan tüm işçilerin sağlık ve güvenliğinden genel olarak sorumludur. Bu, işverenin kendi doğrudan çalıştırdığı işçileri ve taşeronlar tarafından çalıştırılan işçileri de kapsar. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre, asıl işveren, taşeron işçilerinin de güvenli bir çalışma ortamında olmalarını sağlamakla yükümlüdür. Eğer bir iş kazası meydana gelirse ve bu kazanın sebebi asıl işverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi olarak tespit edilirse, asıl işveren rücuen tazminat davasında sorumlu tutulur.

Alt işveren veya taşeron, asıl işverenden aldığı iş kapsamında kendi çalıştırdığı işçilerin iş sağlığı ve güvenliğinden doğrudan sorumludur. Alt işverenin sorumluluğu, kendisi tarafından yürütülen işlerle sınırlıdır ve kendi işçilerinin güvenliği için gerekli tüm önlemleri almak zorundadır. Alt işverenin ihmali veya hatalı iş uygulamaları nedeniyle bir iş kazası olursa, rücuen tazminat davasında alt işveren de sorumlu olur.

SGK Rücu Davasında Kusur Oranı
SGK Rücu Davasında Kusur Oranı

İŞ KAZASINDA KUSUR ORANI NASIL BELİRLENİR?

İş kazasında kusur oranının belirlenmesi, kazanın nasıl ve neden meydana geldiğini anlamak için kritik bir süreçtir. Bu süreçte, kazaya sebebiyet veren faktörler ve tarafların ihmalleri dikkatlice incelenir. Bu inceleme, kazanın meydana geldiği yer, zaman ve koşulların yanı sıra, kazaya karışan ekipmanlar, iş süreçleri ve olay anındaki iş güvenliği önlemlerini kapsar.

Kazaya neden olan hatalar ve ihmal durumları belirlenir. İşçilerin, işverenin veya diğer tarafların güvenlik kurallarına uymaması, ekipmanların uygun şekilde bakımının yapılmaması veya iş yerinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması değerlendirilir.

Kazaya tanık olan kişilerin ifadeleri ve konuyla ilgili uzmanların raporları, kusur oranının belirlenmesinde önemli rol oynar. Bütün süreç sgk tarafından atanan müfettişler değerlendirerek kusur dağılımına karar verecektir.

Kusur oranının belirlenmesi, iş kazasında tazminat ve cezai sorumlulukların adil bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Her bir tarafın kusur derecesine göre tazminat miktarı ve cezai yükümlülükler belirlenir.

Maluliyet Tazminatı Nedir?

Kaza sonucunda meydana gelen yaralanmalara maluliyet adı verilmektedir. Ortaya çıkan zararın maddi bir karşılığı vardır. Bedeni hasar sonrasında iyileşme süreci tamamlandıktan sonra maluliyet raporu alınır. Ve bu rapora istinaden maluliyet tazminatı ödemesi yapılmaktadır. İş kazasından kaynaklanan yaralanmalarda sağlık kurulu raporu verilmemektedir. Sağlık kurulları yaralanmaya ilişkin tespitler yapmakta ve durum bildirir raporu gibi bilgiler ekleyerek ilgili SGK kuruluna göndermektedir.
Maluliyet Tazminat Hesaplama
İş kazaları iş hukukunu ilgilendiren bir konudur. İş yerinde çalışan işçi burada bir kaza geçirdiği takdirde tazminat talep etme hakkına sahip olur. Bu kaza ölümlü ya da yaralanmalı olarak gerçekleşebilir.

İşçi iş yeri dışında işveren tarafından işin yürütümü ile ilgili olarak görevlendirildiğinde ya da işveren tarafından işe gidip gelme amacıyla tahsis edilen bir vasıtada kaza geçirdiğinde de iş kazası geçirmiş olarak kabul edilir.

Bundan dolayı da maddi ve manevi tazminat davası açılmak sureti ile iş mahkemesine başvurabilir.
Maluliyet Hesaplama Tablosu ile Tazminat oranları hesaplanırken ise kusur oranları, yaşla ilgili unsurlar ve yaşanan kayıpların oranları dikkate alınır. Bilirkişi raporlarına istinaden belirlenen bu oranların incelenmesinin ardından ise uğranılan kayıpların maddi karşılığı hesaplanır. Hesaplamalarda ayrıca tazminat faizine de yer verilir.

İş kazası maddi tazminat neye göre hesaplanır?

İş kazası maddi tazminatı, işçinin kazadan önceki ücretine, iş göremezlik süresine ve kalıcı zararlara göre hesaplanır.

Maluliyet tazminatı nedir?

Maluliyet tazminatı, işçinin iş kazası sonucu kalıcı olarak iş görme kapasitesini kaybetmesi durumunda verilir.

Güç kaybı tazminatı nedir?

Güç kaybı tazminatı, iş kazası sonucunda işçinin belirli vücut fonksiyonlarını yitirmesi üzerine hesaplanır.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin