Araç Değer Kaybı Hesaplama 2024 (Güncel Formül ve Hesaplama Tablosu)

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araçlarımız, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır ve büyük bir yatırımı temsil eder. Ne yazık ki, trafik kazaları, doğal afetler veya diğer nedenlerle aracınız hasar gördüğünde, sadece onarım maliyetleriyle karşı karşıya kalmazsınız; aynı zamanda araç değer kaybı adı verilen, genellikle göz ardı edilen bir maliyetle daha karşılaşırsınız. Bu blog yazımızda, aracınızın değerinde meydana gelen bu düşüşün ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve hasar sonrası aracınızın değerini nasıl en iyi şekilde koruyabileceğinizi detaylı bir şekilde ele alacağız.

Araç Değer Kaybı Nasıl Oluşur?

Araç Değer Kaybı Hesaplama Programı
Araç Değer Kaybı Hesaplama Programı

Araç değer kaybı, bir kaza veya çeşitli hasarlar sonucu aracınızın piyasa değerinde meydana gelen azalmadır. Bu durum, aracın daha önce hiç hasar görmemiş olsaydı sahip olacağı değer ile mevcut, hasar görmüş hali arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Peki, araç değer kaybı nasıl oluşur? İşte başlıca faktörler:

Fiziksel Hasar

Trafik Kazaları: En yaygın nedenlerden biri, ciddi veya hafif trafik kazalarıdır. Kazanın şiddeti, aracın hasar gören bölgesi ve tamirat kalitesi değer kaybının derecesini etkiler.

Doğal Afetler: Sel, deprem, fırtına gibi doğal olaylar da araçlarda fiziksel hasar yaratarak değerlerinin düşmesine neden olabilir.

Tamir ve Değişen Parçalar

Orijinal Olmayan Parçalar: Kazadan sonra aracın orijinal parçaları ile değiştirilmemesi, değer kaybına yol açar. Orijinal olmayan parçalar genellikle daha düşük kaliteli olabilir ve aracın genel değerini etkiler.

Tamir Kalitesi: Hasarın tamirinde kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi de çok önemlidir. Yüksek standartlarda yapılmayan tamir işlemleri, aracın daha fazla değer kaybetmesine neden olabilir.

Piyasa Algısı

Hasar Geçmişi: Bir aracın kaza geçmişi, ikinci el piyasa değerini etkileyebilir. Potansiyel alıcılar, hasar görmüş bir araç yerine hasarsız bir araç tercih edebilir.

Güven Sorunları: Kaza geçmişi olan araçlar, güvenilirlik ve dayanıklılık açısından soru işaretleri yaratabilir.

Yasal ve Sigorta İşlemleri

Sigorta Kayıtları: Bir aracın kaza geçmişi, sigorta şirketleri tarafından tutulan kayıtlarda yer alır ve bu bilgiler kolayca erişilebilir olabilir. Bu kayıtlar, aracın değerinin düşmesine yol açabilir.

Kusurlu Tarafın Belirlenmesi: Kazada kusurlu tarafın kim olduğu ve hasarın derecesi, değer kaybı hesaplamalarında önemli bir faktördür.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır ?

Arac-Deger-Kaybi
Araç Değer Kaybı Hesaplama 2024 (Güncel Formül ve Hesaplama Tablosu) 5

Araç değer kaybı, bir kaza veya başka bir hasar olayı sonucunda bir aracın piyasa değerinde meydana gelen azalmadır. Bu azalma, aracın kaza öncesi durumu ile tamir edildikten sonraki durumu arasındaki değer farkından kaynaklanır. Peki, bu değer kaybı nasıl hesaplanır?

Araç Değer Kaybı Hesaplama Süreci

Kaza Sonrası Durumun Belirlenmesi:

Kaza Tarihi: Araç değer kaybı hesaplaması, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren başlar.

Hasarın Değerlendirilmesi: Hasar boyutu katsayısı, aracın kaza sonrası onarımdaki kalitesini ve hasarın ciddiyetini temsil eder.

Piyasa Değeri ve Hasar Değer Kaybı:

Rayiç Değer: Araç değer kaybı hesaplamasında ilk adım, kaza öncesi aracın piyasa değerini saptamaktır. Bu değer, ikinci el piyasa değerine veya benzer araçların rayiç değerlerine dayanır.

Total Değer Kaybı: Hasarın ciddiyeti ve onarım kalitesi, toplam değer kaybını etkiler. Araçta meydana gelen hasarın derecesi ve onarım sonrası durumu, total değer kaybının hesaplanmasında kritik öneme sahiptir.

Araç Değer Kaybı Formülü:

Resmi Gazete’ye göre araç değer kaybı formülü, hasar boyutu katsayısının (x) aracın rayiç değeri ile çarpılmasıyla elde edilir. Bu, genellikle “baz değer kaybı x hasar boyutu katsayısı” olarak ifade edilir.

Sigorta ve Hukuki Süreçler:

Sigorta Şirketine Başvuru: Araç değer kaybı talebinde bulunmak için ilgili sigorta şirketine detaylı bir başvuru yapılması gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı Davası: Eğer sigorta şirketi ile anlaşmazlık yaşanırsa, araç sahibi tarafından değer kaybına ilişkin bir dava açılabilir. Bu süreçte, kazada kusurlu olan taraf ve karşı tarafın durumu da değerlendirilir.

Araç Değer Kaybını Etkileyen Faktörler:

Araçta Meydana Gelen Değer: Aracın markası, modeli, yaş ve kaza öncesi durumu gibi özellikler, değer kaybının boyutunu etkileyebilir.

Kusurlu Olan Tarafın Rolü: Kazada kusurlu olan tarafın belirlenmesi, değer kaybı talebinde ve sigorta şirketinin karar verme sürecinde önemli bir etkendir.

Araç değer kaybı hesaplama, araç sahipleri için önemli bir konudur çünkü bu, onların mali kayıplarını belirlemek ve tazmin edilmesini sağlamak için kullanılır. Değer kaybı hesaplamaları, hem adil tazminat elde etmek hem de aracın gerçek değerini korumak için kritik öneme sahiptir.

Araç Değer Kaybını Talep Edebilecek Kişiler

Araç değer kaybı, bir kaza veya hasar sonucunda aracın piyasa değerinde meydana gelen düşüşü ifade eder. Bu tür bir mali kayıp, kazaya karışan kişiler için önemli bir finansal endişe kaynağıdır. Peki, bu değer kaybını kimler talep edebilir ve süreç nasıl işler?

Kazada Kusurlu Olmayan Taraf: Kazaya karışan ve kusurlu olmayan araç sahipleri, araç değer kaybı için başvuruda bulunabilir. Bu, karşı tarafın hatası sonucu meydana gelen bir trafik kazası durumunda geçerlidir.

Kasko veya Trafik Sigortası Sahipleri: Trafik sigortası veya kasko poliçesi olan kişiler, sigorta şirketine araç değer kaybı talebinde bulunabilir. Burada, poliçe şartları ve kapsamı önemli rol oynar.

İkinci El Araç Sahipleri: Eğer araç, ikinci el piyasa değerini korumak amacıyla alınmışsa ve kaza sonrası değer kaybı yaşanmışsa, araç sahibi değer kaybı talebinde bulunabilir.

Araç değer kaybı talep süreci

Değer Kaybı Hesaplama: Araç değer kaybı hesaplaması, kaza sonrası aracın piyasa değeri ve onarımdan sonra elde edilen değer arasındaki fark üzerinden yapılır. Hasar boyutu katsayısı ve aracın rayiç değeri, hesaplamada dikkate alınan önemli faktörlerdir.

Sigorta Şirketine Başvuru: Değer kaybı talebinde bulunmak için öncelikle ilgili sigorta şirketine detaylı bir başvuru yapılmalıdır. Bu başvuruda, aracın kaza öncesi ve sonrası durumu, yapılan onarımlar ve değer kaybı hesaplama raporu yer almalıdır.

Hukuki Yollar: Eğer sigorta şirketi değer kaybı talebini reddeder veya yetersiz bir tazminat teklif ederse, araç sahipleri sigorta tahkim yoluyla ya da doğrudan hukuki bir süreç başlatarak haklarını arayabilirler.

Araç Değer Kaybı Davası: Değer kaybı talebinde bulunmak için araç sahipleri, kusurlu tarafın ve sigorta şirketinin yanıtına göre bir değer kaybı davası açabilir. Bu süreçte, bir avukatın desteği alınması önerilir.

Kazada kusurlu olmayan sürücüler için araç değer kaybı, önemli bir maliyet iadesi olabilir. Bu nedenle, kaza sonrası değer kaybınızı doğru bir şekilde hesaplatmak ve gerekli yasal haklarınızı zamanında talep etmek büyük önem taşır.

Araç Değer Kaybında Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu

Sigorta Şirketinin Görev ve Sorumlulukları
Sigorta Şirketinin Görev ve Sorumlulukları

Kazada kusurlu olmayan araç sahipleri, genellikle sigorta şirketlerinden bu değer kaybının tazmin edilmesini talep edebilir. Bu süreç, araç değer kaybı hesaplaması, araç değer kaybı başvurusu ve gerekirse sigorta tahkim yoluyla ilerler.

Sigorta Şirketlerinin Sorumlulukları

 Sigorta şirketleri, hasar gören aracın değer kaybını hesaplamak için belirlenen standartlara uygun yöntemler kullanmalıdır. Bu hesaplama, aracın kaza öncesi piyasa değeri ve kaza sonrası rayiç değeri arasındaki farkı dikkate alarak yapılır. Hesaplama sırasında, hasar boyutu katsayısı ve aracın kullanılmışlık durumu gibi faktörler önemli rol oynar.

• Araç değer kaybı talebinde bulunulduğunda, sigorta şirketleri bu başvuruları adil ve hızlı bir şekilde işleme koymalıdır. Sigorta şirketinin, kazada kusurlu olan tarafın sorumluluklarını doğru bir şekilde değerlendirerek, mağdur tarafın zararını hızla giderecek şekilde davranması beklenir.

• Sigorta şirketleri, araç değer kaybı ile ilgili süreçleri, hesaplama metodolojilerini ve karşılaşılabilecek zorlukları açıkça araç sahiplerine bildirmelidir. Bu, kaza sonrası dönemde mağdurun haklarını anlamasına ve gerektiğinde hukuki yollara başvurmasına olanak tanır.

Araç Değer Kaybı Şartları 2024

 • Araçta bir maddi bir hasar oluşmalı.
 • Kaza tarihinden itibaren 2 yıl geçmemeli.
 • Araçta hasar gören bölge daha önceden hasar almamış olmalı.
 • Araç, ağır hasar kayıtlı ve çekme belgeli olmamalıdır.
 • Trafik kazası tek taraflı olmamalıdır.
 • Araç değer kaybı talep eden sürücünün %100 kusurlu olmaması gerekmektedir.
 • Taksi, dolmuş, kısa süreli kiralık araçlar, antika ve koleksiyon araçlar, test araçları araç değer kaybı talep edemez.

Araç Değer Kaybı Alınamayacak Araçlar

Araç değer kaybı, özellikle kaza sonrası araçlarda meydana gelen hasarlar nedeniyle aracın piyasa değerinde yaşanan düşüşü ifade eder. Ancak, bazı araçlar için değer kaybı talep etmek mümkün değildir. Bunun nedeni, söz konusu araçların özellikleri veya kullanım amaçları gereği, hasar görmelerinin olağan kabul edilmesidir. Araçlar şunlardır:

Toplumsal Müdahale Araçları ve Kamu Hizmet Araçları: Tekerlekli veya paletli zırhlı toplumsal müdahale araçları, belediye otobüsleri, yol süpürme araçları ve itfaiye araçları gibi kamu hizmetlerinde kullanılan araçlardan kaynaklanan değer kaybı talepleri genellikle kabul edilmez.

Yabancı Plakalı Araçlar: Türkiye’de meydana gelen kazalara karışan yabancı plakalı araçlar için değer kaybı talepleri yine uygun görülmez.

Ağır Hasar Kaydı Bulunan Araçlar: Tramer kayıtlarında ağır hasar kaydı bulunan araçlar için değer kaybı talebinde bulunulması genellikle mümkün değildir.

Yedek Parça Sorunları Olan Araçlar: Hasar onarımında kullanılacak yedek parçaların temin edilememesi veya bu parçaların maliyetinin aracın piyasa değerini aşması durumlarında değer kaybı talebi uygun görülmez.

Bu tür araçlar için, hasar sonrası değer kaybı talepleri, genel kabuller ve ilgili mevzuat gereğince reddedilme eğilimindedir.

Araç Değer Kaybı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Tazminat Davası ve Emsal Kararlar
Araç Değer Kaybı Tazminat Davası ve Emsal Kararlar

Araç değer kaybı tazminat davası, bir trafik kazası sonucu hasar gören ve onarım işlemlerinin ardından piyasa değeri düşen araçlar için hak sahiplerinin başvurabileceği bir hukuki yoldur. Bu tür davalar, araç sahiplerinin, kaza sonrası yaşanan maddi kaybı tazmin etmek amacıyla açılabilmektedir. Tazminat davasının temel özellikleri ve süreci hakkında bilmeniz gerekenler:

Araç Değer Kaybı Tazminat Davası Süreci

Değer Kaybı Hesaplama: Değer kaybı hesaplama, aracın kaza öncesi ve sonrası piyasa değerleri arasındaki fark üzerinden yapılır. Hesaplama, hasar boyutu katsayısı ve aracın genel durumu gibi faktörler dikkate alınarak gerçekleştirilir. Bu hesap, sigorta şirketine veya mahkemede sunulacak olan değer kaybı talebinin temelini oluşturur.

Değer Kaybı Başvurusu: Araç sahibi, kaza sonrası aracın değer kaybını sigorta şirketine talep edebilir. Eğer sigorta şirketi bu talebi reddeder veya yetersiz bir tazminat önerirse, araç sahibi hukuki yollara başvurabilir.

Dava Açma: Değer kaybı tazminatı için mahkemeye başvuru yapılır. Dava sürecinde, aracın değer kaybına ilişkin tüm belgeler, hasar raporları ve değer kaybı hesaplamaları mahkemeye sunulur.

Sigorta Şirketinin Rolü: Kazada kusurlu olan tarafın sigorta şirketi, genellikle tazminat davalarında karşı taraf olarak yer alır. Sigorta şirketi, kaza ve hasar detaylarını, aracın onarım sürecini ve yapılan değer kaybı hesaplamalarını değerlendirir.

Mahkeme Kararı: Mahkeme, sunulan deliller ve belgeler ışığında bir karar verir. Eğer araç sahibinin talebi haklı bulunursa, sigorta şirketi aracın değer kaybı miktarını teminat limiti dahilinde tazmin etmekle yükümlü kılınır.

Sigorta Tahkim: Dava süreci uzamadan önce, taraflar arasındaki anlaşmazlıklar sigorta tahkim yoluyla çözümlenebilir. Bu, daha hızlı ve maliyeti daha düşük bir alternatif olabilir.

Araç Değer Kaybını Kim Öder?

Araç değer kaybı, bir kaza sonucunda aracın piyasa değerinde meydana gelen düşüşü ifade eder ve bu tür bir kaybın tazminatını ödeyecek taraf genellikle kazanın özelliklerine ve yerel sigorta yasalarına bağlıdır. Araç değer kaybının ödenmesi genellikle aşağıdaki yollarla gerçekleşir:

Kazada Kusurlu Olan Tarafın Sigorta Şirketi: En yaygın senaryo, kazada kusurlu olan tarafın zorunlu trafik sigortası tarafından değer kaybının ödenmesidir. Eğer kaza, diğer sürücünün hatalı davranışları sonucunda meydana gelmişse, bu sürücünün sigorta şirketi hasar gören aracın değer kaybını tazmin etmekle yükümlüdür.

Kaza Mağdurunun Kasko Sigortası: Bazı durumlarda, kaza mağdurunun kendi kasko sigortası değer kaybını karşılayabilir. Bu, özellikle karşı tarafın yeterli sigorta kapsamına sahip olmadığı durumlarda geçerli olabilir. Ancak, bu ödeme poliçe detaylarına ve sigorta şirketinin politikalarına bağlıdır.

Araç Sahibi: Eğer kazada kusurlu olan tarafın hiç sigortası yoksa veya diğer sigorta şirketleri zararı karşılamayı reddederse, araç sahibi maliyeti kendisi karşılamak zorunda kalabilir. Bu durumda araç sahibi, tazminatı alabilmek için hukuki yolları deneyebilir veya kusurlu tarafa karşı dava açabilir.

Bu tür durumlar, araç sahipleri için hem zaman hem de maliyet açısından zorlayıcı olabilir, bu nedenle araç sahiplerinin uygun sigorta kapsamına sahip olmaları ve kazadan sonra haklarını iyi anlamaları önemlidir.

Yeni Araç Değer Kaybı Hesaplama Formülü 2024

Araç değer kaybı hesaplama, 2024 yılı için geçerli olabilecek genel bir formülle yapılabilir. Bu formül, aracın piyasa değerindeki düşüşü, aracın yaşı, hasarın ciddiyeti ve onarım kalitesi gibi faktörleri dikkate alarak hesaplanır.

YouTube video
Araç Değer Kaybı Hesaplama

Kaza Öncesi Araç Değeri (P)

 • Bu değer, aracın kaza öncesindeki piyasa değerini ifade eder.

Hasar Oranı (H)

 • Bu oran, aracın hasar gören bölümlerine bağlı olarak değişir ve genellikle yüzdelik bir değerdir.

Onarım Kalitesi Düzeltme Katsayısı (K)

 • Onarımın kalitesine bağlı olarak 0.0 (en düşük kalite) ile 1.0 (orijinal parçalarla tam onarım) arasında bir değer alır.

Araç Yaşı İndirimi (Y)

 • Araç ne kadar eskiyse, değer kaybı o kadar az olur. Araç yaşı için bir indirim faktörü uygulanır, genellikle araç yaşı arttıkça bu katsayı artar ve değer kaybını düşürür.

Değer Kaybı Formülü:

 • Değer Kaybı= 𝑃×𝐻×𝐾× (1−𝑌) Değ​er Kaybı=P×H×K × (1−Y)

Bu formül, araç değer kaybının bir tahminini sunar ve gerçek dünyada sigorta şirketleri, değerleme uzmanları veya mahkemeler tarafından kullanılan yöntemlerden biraz daha basitleştirilmiştir. Her durumda, sigorta şirketlerinin kendi hesaplama yöntemleri ve politikaları olabilir ve bazı durumlar bu genel kuraldan farklılık gösterebilir.

Örnek: Bir aracın kaza öncesi piyasa değeri 100.000 TL, hasar oranı %20, onarım kalitesi 0.8 ve aracın yaşı 3 yıl için indirim faktörü %10 ise, değer kaybı hesaplaması şu şekilde olur:

 • Değer Kaybı=100.000×0.20×0.8×(1−0.10) Değer Kaybı=100.000×0.20×0.8×(1−0.10)
 • Değer Kaybı=100.000×0.20×0.8×0.90 Değer Kaybı=100.000×0.20×0.8×0.90
 • Değer Kaybı=14.400 TL Değer Kaybı=14.400TL

Bu hesaplama, aracın piyasa değerindeki düşüşü nesnel bir şekilde göstermeye yardımcı olur ve tazminat miktarının belirlenmesinde kullanılabilir.

Araç Değer Kaybının Tespiti

Araç değer kaybı tespiti, bir trafik kazası sonucu aracın piyasa değerinde meydana gelen düşüşü belirlemek için yapılır. İlk adım, aracın kaza öncesi piyasa değerinin belirlenmesidir. Bu değerleme, aracın modeli, yaşı, kilometre ve genel durumunu göz önünde bulundurarak yapılır. Kaza raporları ve araç hasar raporları incelenir; bu raporlar hasarın boyutunu ve hangi araç parçalarının etkilendiğini ortaya koyar.

Onarım kalitesi de araç değer kaybının tespitinde önemli bir faktördür. Markaya özgü yüksek kaliteli parçalar kullanılarak yapılan onarımlar, değer kaybını azaltabilirken, düşük kaliteli onarımlar değer kaybını artırabilir. Değer kaybı hesaplaması, genellikle aracın kaza öncesi ve sonrası piyasa değerleri arasındaki fark üzerinden yapılır ve bu hesaplama hasarın ciddiyeti ile ayarlanabilir.

Sigorta şirketleri ile yapılan iletişimde, araç sahibi tespit edilen değer kaybı için tazminat talebinde bulunur. Sigorta şirketi, sunulan değer kaybı hesaplamalarını ve raporları değerlendirir. Eğer anlaşmazlık yaşanırsa veya değer kaybı talebi reddedilirse, araç sahibi hukuki yollara başvurabilir. Bu süreç genellikle mahkemeler veya sigorta tahkim kurulları aracılığıyla yürütülür ve aracın değer kaybının adil bir şekilde tazmin edilmesini amaçlar.

Ağır Hasar Kaydı Nedir?

Ağır hasar kaydı, bir aracın geçirdiği büyük bir kaza veya ciddi bir hasar sonucu piyasa değerinin belirli bir yüzdesinin üzerinde zarar görmesi durumunda kaydedilen bir sicildir. Bu tür bir kayıt, aracın sigorta şirketi, kaza inceleme uzmanları veya yetkili servisler tarafından yapılır ve aracın daha sonra satışında veya takasında potansiyel alıcılara açıkça belirtilmesi gerekir.

Ağır Hasar Kaydının Özellikleri ve Etkileri:

 • Ağır hasar görmüş araçlar, piyasa değerinde önemli düşüşler yaşar. Bu, potansiyel alıcılar için caydırıcı olabilir çünkü aracın geçmişte ciddi bir kaza geçirdiği veya büyük hasarlar aldığı bilinmektedir.
 • Ağır hasar kaydı olan araçlar, genellikle sigorta şirketleri tarafından “tamir ekonomik olmayan” olarak değerlendirilir. Bu araçlar, sigorta şirketleri tarafından genellikle pert olarak kabul edilir ve onarım maliyetinin, aracın değerini aşması beklenir. Bu araçlar daha düşük fiyatlara satılır veya yalnızca parçaları için değerlendirilir.
 • Ağır hasar kaydı olan bir aracın satışı sırasında, satıcı bu bilgiyi alıcıya açıkça bildirmekle yükümlüdür. Alıcıların, satın alma işlemi yapmadan önce bu tür araçlar için kapsamlı bir araç kontrolü ve değerlendirme yaptırmaları tavsiye edilir.

Kazada %100 Kusurlu Olunmaması

Kazada %100 kusurlu olunmaması, araç değer kaybı tazminatının talep edilmesi sürecini önemli ölçüde etkileyebilir. Bir kaza meydana geldiğinde, her iki tarafın da kusurları dikkate alınarak değer kaybı hesaplaması yapılır. Araç değer kaybı, kaza sonrası aracın piyasa değeri ile onarılmış sonrası piyasa değeri arasındaki fark olarak tanımlanır. Bu hesaplama, aracın yaşına, hasarın büyüklüğüne ve onarım kalitesine göre ayarlanan katsayılarla yapılır.

Kazada kusurlu olmayan veya kısmen kusurlu olan sürücüler, kendi araçlarının değer kaybı için sigorta şirketlerine başvurabilirler. Sigorta şirketi, kazada kimin ne kadar kusurlu olduğunu değerlendirir ve buna göre tazminat miktarını belirler. Eğer bir sürücü kazada kısmen kusurluysa, aracın değer kaybı miktarı da bu kusur oranına göre ayarlanabilir.

Araç değer kaybı hesaplama, hasar boyutu katsayısı ve aracın piyasa değeri gibi unsurlar hesaba katılır. Araç sahipleri, sigorta şirketine değer kaybı talebinde bulunarak gerekli tüm belgeleri, hasar raporlarını ve değer kaybı hesaplamalarını sunmalıdır. Eğer sigorta şirketi talebi reddeder veya yetersiz bir tazminat teklif ederse, araç sahipleri sigorta tahkim yoluyla veya mahkeme yoluyla haklarını arayabilir.

Hangi Sigorta Araç Değer Kaybını Karşılıyor?

Araç değer kaybının tazminatı için genellikle iki tür sigorta poliçesi devreye girer: Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası. Her iki sigorta türü de Türkiye’deki araç sahipleri için farklı durumlar ve koşullarda değer kaybı tazminatı sağlar. Bu sigortaların araç değer kaybını karşılama şekillerine dair detaylar:

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası, Türkiye’deki tüm motorlu araç sahipleri için mecburi olan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, aracın karıştığı kazalarda karşı tarafın uğradığı bedensel ve maddi zararları karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Araç değer kaybı konusunda ise, eğer sigortalı araç kazada kusurlu bulunmuyorsa veya kusuru yoksa, bu sigorta kapsamında araç değer kaybı talep edilebilir. Kusurlu tarafın Zorunlu Trafik Sigortası, kazada kusursuz olan tarafın aracının değer kaybını karşılamak için kullanılabilir.

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası, Zorunlu Trafik Sigortası’nın aksine, opsiyonel bir sigorta türüdür ve aracın karışabileceği kazalar, çalınma durumları ve doğal afetler gibi birçok farklı riski kapsar. Araç değer kaybı tazminatı söz konusu olduğunda, kasko poliçeleri genellikle aracın onarım maliyetlerini ve bazen de aracın değer kaybını karşılar. Ancak bu, poliçenin kapsamına ve sigorta şirketinin politikalarına bağlı olarak değişir. Bazı kasko poliçeleri, araç değer kaybını açıkça kapsar, bazıları ise bu tür bir zararı teminat altına almaz.

Parçaların daha önce başka bir kaza nedeni ile onarılmamış olması

Araç değer kaybı hesaplama sürecinde, aracın parçalarının daha önce başka bir kaza nedeniyle onarılmamış olması önemli bir faktördür. Bu durum, aracın değerini ve sigorta şirketleri tarafından değerlendirilen tazminat miktarını doğrudan etkileyebilir. İşte bu faktörün araç değer kaybı hesaplamasındaki rolü ve önemi hakkında bazı açıklamalar:

• Aracın parçalarının daha önce kaza nedeniyle onarılmamış olması, aracın orijinal durumunu koruduğunu gösterir. Orijinal parçalar, aracın piyasa değerini yükseltir çünkü potansiyel alıcılar için daha güvenilir ve tercih edilir olarak kabul edilir. Orijinal parçalara sahip bir araç, genellikle daha yüksek bir yeniden satış değerine sahiptir.

• Araç değer kaybı hesaplama yapılırken, aracın kaza öncesi durumu önemli bir kriterdir. Eğer araç daha önce başka bir kazada hasar görmemişse ve tüm parçaları orijinal ise, bu durum aracın değer kaybı hesaplamasında daha düşük bir değer kaybına yol açabilir. Çünkü aracın genel durumu daha iyi kabul edilir ve kaza sonrası onarımın aracın değerine etkisi daha az olur.

• Sigorta şirketleri için, bir aracın daha önce kaza geçirip geçirmediği ve onarımların kalitesi büyük önem taşır. Daha önce kaza geçirmemiş ve orijinal parçaları korunmuş bir araç, sigorta şirketi açısından daha az risk taşır. Bu, araç sahibine sunulacak tazminat tekliflerinin belirlenmesinde etkili olabilir.

Araç Değer Kaybı Bedeli Nasıl Talep Edilebilir?

Araç değer kaybı bedelinin talep edilmesi, kaza sonrası aracın piyasa değerinde meydana gelen düşüşün tazmin edilmesi sürecidir. Bu süreç, araç sahibinin kazada kusursuz veya az kusurlu olduğu durumlar için geçerlidir. İşte araç değer kaybı bedelinin nasıl talep edilebileceği ile ilgili adımlar:

Araç Değer Kaybı Hesaplama: İlk adım, aracın değer kaybını hesaplamaktır. Bu hesaplama, aracın kaza öncesi piyasa değeri ile kaza sonrası değeri arasındaki farka dayanır. Hesaplama, hasarın ciddiyeti ve onarım kalitesini göz önünde bulundurarak, uygun katsayılar kullanılarak yapılır.

Sigorta Şirketine Başvuru: Değer kaybı tazminatı için ilk olarak kaza sonrası aracınızın değer kaybını karşılayacak sigorta şirketine başvuruda bulunmanız gerekir. Bu başvuru, aracın değer kaybı hesaplaması, kaza raporu ve hasar raporları gibi belgeleri içermelidir.

Tazminat Talebi: Sigorta şirketi, sunulan belgeleri ve değer kaybı hesaplamasını değerlendirir. Eğer araç sahibi kazada kusurlu değilse veya kusuru çok azsa, sigorta şirketi genellikle değer kaybını tazmin etmek zorundadır.

Sigorta Tahkim: Eğer sigorta şirketi ile yaşanan anlaşmazlıklar çözülemezse veya sigorta şirketi değer kaybını ödemeyi reddederse, araç sahibi Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurabilir. Bu, mahkemeye gitmekten daha hızlı ve daha az maliyetli bir çözüm yolu sunar.

Hukuki Yollar: Sigorta şirketinin kararına itiraz etmek veya reddedilen bir talebi tekrar gündeme getirmek için, araç sahibi hukuki yollara başvurabilir. Bu süreç, bir avukat aracılığıyla araç değer kaybı davası açmayı içerebilir.

Bu adımlar, aracın değer kaybı bedelinin başarıyla talep edilmesi için gerekli yolları açıklamaktadır. Araç sahipleri, sigorta poliçelerinin detaylarını iyi anlamalı ve gerektiğinde uzman bir danışmandan yardım almalıdır. Özellikle büyük şehirlerde ve yoğun trafikte, bu tür bir tazminat, maddi kayıplarınızı minimuma indirmenize yardımcı olabilir.

20.000 TL hasar kaydı aracın değerini ne kadar düşürür?

20.000 TL hasar kaydı olan bir aracın değeri, hasarın ciddiyetine ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişken bir miktar düşebilir.

Değer kaybı miktarı nasıl hesaplanır?

Değer kaybı miktarı, aracın kaza öncesi ve sonrası piyasa değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır.

Sigorta değer kaybının ne kadarını öder?

Sigorta şirketleri, poliçe detaylarına bağlı olarak araç değer kaybının bir kısmını veya tamamını ödeyebilir.

Araç değer kaybı nasıl öğrenilir?

Araç değer kaybını öğrenmek için, profesyonel bir değerleme uzmanından hesaplama yapılması veya online hesaplama araçları kullanılması gereklidir.

Araç değer kaybı tutarı nasıl hesaplanır?

Araç değer kaybı tutarı, aracın kaza öncesi ve sonrası piyasa değerlerinin karşılaştırılmasıyla hesaplanır.

Değer kaybı nasıl hesaplanır 2024?

2024 yılı için değer kaybı hesaplama, aracın modeli, yaşı, hasarın büyüklüğü ve onarım kalitesi dikkate alınarak yapılır.

10.000 TL hasar kaydı aracın değerini ne kadar düşürür?

10.000 TL hasar kaydı olan bir aracın değeri, hasarın türüne ve piyasaya göre değişebilir ancak genellikle aracın değerinde belirgin bir düşüşe yol açar.

Araç değer kaybı neye göre alınır?

Araç değer kaybı, kaza sonucu aracın uğradığı hasarın ciddiyeti ve onarım kalitesine göre alınır.

Değer kaybı en fazla ne kadar ödenir?

Değer kaybı ödemesi, sigorta poliçe limitleri ve yasal sınırlamalar çerçevesinde belirlenir ve bu genellikle poliçe detaylarına bağlıdır.

Araç değer kaybı neye göre belirleniyor?

Araç değer kaybı, aracın kaza öncesi ve sonrası değeri, hasarın büyüklüğü ve onarım kalitesi gibi faktörlere göre belirlenir.

Araç değer kaybı Tramere işler mi?

Araç değer kaybı, Türkiye’de Tramer kayıtlarına işlenir ve bu kayıtlar hasar geçmişi sorgulamalarında görülebilir.

Değer kaybı hesaplama nasıl yapılır?

Değer kaybı hesaplaması, aracın kaza öncesi ve sonrası piyasa değer farkı, hasar boyutu ve onarım kalitesi dikkate alınarak yapılır.

Araç değer kaybı bedelini kim öder?

Araç değer kaybı bedelini genellikle kusurlu tarafın sigorta şirketi öder.

Değer kaybı davası yüzde kaç?

Değer kaybı davası genellikle kazada kusurlu olmayan tarafın lehine sonuçlanır ve ödeme oranı, hasarın ciddiyetine göre değişir.

Bir aracın değer kaybı nasıl hesaplanır?

Araç değer kaybı hesaplama, genel olarak aracın kaza öncesi ve sonrası piyasa değeri arasındaki farka dayanarak yapılır.

Hasar değer kaybı nasıl alınır?

Hasar değer kaybı, sigorta şirketine yapılan resmi başvuru ve araç değer kaybı hesaplama raporu ile talep edilir.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin