Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

Araç Değer Kaybı Hesaplama 2023

14/07/2022
Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç değer kaybı hesaplama, aracınızın kazadan sonra ne kadar değer kaybettiğini ortaya çıkarmak için aktüerya uzmanları tarafından yapılmaktadır. Değer kaybı adı verilen durum trafik kazalarının ardından ortaya çıkabilir. Kazaya karışan taraflardan mağdur olanın aracında oluşacak maddi hasara bağlı olarak vasıtanın satış fiyatında piyasa değerinin altına inildiğinde değer kaybı oluşur. Araç değer kaybı hesaplama yapılırken bazı kriterler dikkate alınır.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Araç değer kaybı hesaplama kriterleri söz konusu olduğunda ise bilinmesi gerekenler arasında ilk sırada başvuru sahibinin en fazla %25 oranda kusurlu olması ya da hiç kusurunun bulunmaması gelir.

Değer kaybı hesaplanırken dikkate alınacaklar arasında aracın uğradığı hasarın belgelenmesi vardır. Kazanın ardından tutulacak raporlar bu belgelerden bazılarıdır. Ayrıca aracın hasar oluşan bölgesinde daha önce bir onarım gerçekleşmemiş olmalıdır.

> İlgili İçerik: Araç Değer Kaybı   <

Araç Değer Kaybı Hesaplama Tablosu

Değer kaybı hesaplaması yapılırken başvuru sahibinin müracaat koşullarını yerine getirmiş olması zorunludur. Bundan dolayı da kriterlerden söz edilir. Bir araç hurda belgeli ya da çekme belgeli olarak kazaya karıştığı takdirde değer kaybı başvurusu yapılamamaktadır. Başvuru sahibinin bu konuyu da bilmesi gerekir. Araç değer kaybı hesaplama tablosu söz konusu olduğunda verilerin eksiksiz girilmesi doğru bir hesaplama için zorunludur.

 

Hasar değer kaybı başvurusu yapmayı planlayan ve mağdur olan tarafın kazanın ardından 2 yıllık süreyi geçirmemiş olması lazımdır. Aksi takdirde ise hak kaybı yaşaması kaçınılmaz olur.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Formülü

Araç değer kaybı hesaplama formülü için araca ait bilgilere ihtiyaç duyulur. Bu hesaplamalar sırasında ise aracın üretildiği yıl, araç kilometresi, marka ve modeli, trafiğe çıkış tarihi, aracın ticari değeri bilinmesi gerekir.

 • Değer kaybı hesaplanırken iki ayrı yöntemden söz etmek yerinde olur. Bunlardan biri formül hesaplamasıdır. Diğer yöntem ise kazanın öncesinde ve sonrasında aracın değerinde oluşan değişimdir. Bu uygulama piyasa analiz yöntemi olarak bilinir.
 • Araç değer kaybı hesaplama motoru aracılığı ile mağdur olan taraf açısından alınabilecek tazminat miktarı hakkında fikir sahibi olmak mümkündür. Trafik kazasına karışan taraflardan mağdur olan kazanın ardından sigorta şirketine başvuru yapabilir. Aracında oluşan hasar aracın 2. El piyasasında satış değerinde düşüş yaşanmasına yol açtığında sigorta şirketinden bu zararı tazmin etmesini isteyebilir.
 • Sigorta şirketi bu zararı karşılayıp karşılamayacağı hakkında mağdur tarafa 15 gün içerisinde yazılı ya da sözlü geri dönüş yapar. Bu başvuru sırasında belgelerin tam ve eksiksiz olarak sunulması önemlidir.

Araç Değer Kaybı Hesaplama 2023

2023  14 Şubat Salı günü Resmi Gazete’de yayımlanan 32104 sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile KTK 90’ıncı madde kapsamında değerlendirilen araç değer kaybı hesaplama, destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama ve yaralanmalı trafik kazası tazminat hesaplama yöntemi ile Sigortacılık düzenleme ve denetleme yetkisi verilen hüküm anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile iptal edilmiştir.

Araç Değer Kaybı Hesaplama 2022

Değer kaybı hesaplama programı ile kolayca yapılabilmektedir. Aracın kaza sırasında kilometresi, kaza tarihi, 2.el piyasa rayiç (aracın piyasa değeri) değeri, hasar geçmişi ve niteliği, aracın boyananı ve değişen parçaları göz önüne alınarak araç değer kaybı hesaplanmaktadır. Bunun için sizler de online hesaplama programlarını kullanabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Örneği

Araç değer kaybı formülü merak edilirken mağdur olan tarafın öncelikle tazminat talebinin oluşabilmesi için sigorta şirketinden olumlu cevap alması gerekir.

Sigorta şirketinin olumlu yanıt vermediği ya da kısmen zararı kabul ettiği durumlarda Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurmak gerekir. Komisyondan da istenilen cevap alınamazsa bu durumda kanun koyucu mağdur olan tarafa hukuki yollara başvurma hakkı verir.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Örneği →  →  →  https://cozumavukatlik.org/wp-content/uploads/2020/12/arac-deger-kaybi-hesaplama-ornegi.pdf

Araç Değer Kaybı Hesaplama Tablosu Excel

Değer kaybı hesaplama aracı için dijital kanallar üzerinden bu işlemlerin yapılabilmesi söz konusu olabilir. Araç değer kaybı hesaplama excel dosyaları aracılığı ile hesaplanır. Mağdur olan taraf sigorta şirketine dava açabileceği gibi kişilere de dava açabilmesi mümkündür.

 • Araç işletenine, sürücüye ya da sigorta şirketine açılacak davalarda başvurulacak mahkemeler de bellidir.  2. el araç değer kaybı hesaplama yapılmadan önce mahkemeye tazminat davası açılması gerekir.
 • Tazminat davası açılacağı zaman ise sigorta şirketine açılacak davalarda Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurmak gerekir. Bir dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye müracaat edilir ve dava açılır.

Araç işleteni veya sürücüye dava açılacaksa Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurulur. Bu durumda dava dilekçesi hazırlanarak mahkemeye sunulması gerekir. Değer kaybı hesaplama resmî gazete aracılığı ile karayolları motorlu araçlar hakkında mali sorumluluk koşullarının yayımlanması söz konusu olur.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Programı
Araç Değer Kaybı Hesaplama Programı

Araç Değer Kaybı Hesaplama Programı

Resmî gazetede mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldığında da bu bilgiler yayımlanır. Araç hasar değer kaybı hesaplama yapılacağı zaman güncel bilgilere göre hareket edilir.

Hazine müsteşarlığı araç değer kaybı hesaplama söz konusu olduğunda Anayasa mahkemesinin karayolları trafik kanununu kapsayan maddeleri iptal etmesi nedeni ile değer kaybı hesaplama tablosunun değiştiği görülür.

 • 04.2020 tarihinden önceki hesaplamalar yapılırken bilirkişiler emsal satılık araç ilanlarına ve aracın 2. El rayiç değerlerine bakmaktaydı. Hesaplama formülünde ise aracın kilometresi 15.000km üzerindeyse kilometre iskontosu uygulanmaktaydı. Bu yöntemde aracın kilometresi 165.000 km üzerinde olduğunda karar araçta değer kaybı oluşmayacağı yönünde çıkmaktaydı.
 • Hazine müsteşarlığı değer kaybı hesaplama kriterleri hakkında bilgi edinilmek istendiğinde geçmişte yapılan uygulamaların terk edildiği görülmektedir. Sökülüp takılabilen parçalar olan plastik tampon aksamının, mekanik motor aksamının ve camların hasar görmesi durumunda bu bölümde gerçekleşen hasar ve onarımların yok sayıldığı anlaşılmaktadır.
 • Bunun nedenleri arasında ise sigorta şirketlerinin talepleri yatmaktadır. Bu sistem sebebi ile mağdur olan tarafın gerçek kayıplarının karşılanamadığı görülmektedir. Araç değer kaybı hesaplama Yargıtay kararı incelendiğinde ise teknik olarak verilerin kullanıldığı görülmektedir. Yargıtay’ın baştaki kararlarında araçta oluşan kazaya bağlı gerçek anlamda kaybedilen değere odaklanılır. Bugün ise bu uygulamanın geçerli olmadığı görülür.
 • Kasko değer kaybı hesaplama yapılırken aracın marka ve modelinin yanı sıra üretim tarihi, trafiğe çıkış tarihi, kaza anındaki kilometresi, 2. El piyasasındaki rayiç bedeli, aracın hasar geçmişi dikkate alınır.
Online Araç Değer Kaybı Hesaplama
Online Araç Değer Kaybı Hesaplama

Online Araç Değer Kaybı Hesaplama

Değer kaybı hesaplaması nasıl yapılır? Merak edildiğinde ise sayılan bu verilerin sisteme girilmesi gerekir. Hesaplama yapılacağı zaman tüm unsurlar dikkate alınır. Aracın markası ve modeli, üretim yılı, trafiğe çıkış tarihi, kaza anındaki kilometresi, hasar geçmişi ve rayiç değeri hesaplama sırasında dikkate alınacak unsurlardır.

Araç değer kaybı hesaplama online olarak yapılmak istendiğinde dijital kanallar üzerinden excel dosyaları aracılığı ile verilerin girildiği görülür. Değer kaybı hesaplama formülü Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmiş ve yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu belgeler Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar adı altındadır. Hasar değer kaybı hesaplaması yapılırken kullanılan formül ise şu şekildedir.

Araç değer kaybı hesaplama örnek vermek istersek Baz Değer Kaybının Aracın rayiç değeri ile %19’un çarpımına eşit olduğu görülür. Hasarın boyutuna bağlı olarak katsayılarda değişiklik olurken aracın kullanılmış kilometre sayısı da katsayılardaki farkın sebebidir.

Bu hesaplamalar yapılırken aracın durumuna göre katsayılarda oynama olur. Bu durum da hesaplama sonucunu doğrudan etkiler. Araç değer kaybı hesaplama robotu ile hesaplama yapılacağı zaman tüm verilerin eksiksiz girilmesi gerekir.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Programı İndir

Değer kaybı tazminatı nasıl hesaplanır? Merak edilen bir konudur. Bundan dolayı da cevap aranır. Hesaplama yapılacağı zaman araca ait çeşitli teknik bilgilere gereksinim duyulmaktadır. Bu veriler girilerek online olarak dijital ortamlarda tablolar üzerinden hesaplama yapılabilir. Gerçeğe yakın sonuçlara ulaşılabilmesi bu sayede mümkün olur.

 • Tahmini değer kaybı hesaplama yöntemleri söz konusu olduğunda dijital kanallar bu konuda yardımcı olabilmektedir. Formül hesaplaması aracılığı ile tahmini değerlere ulaşılabilmektedir.
 • Değer kaybı hesaplaması yapılabilmesi için araçla ilgili kilometre değeri, aracın üretim yılı, trafiğe çıkış tarihi gibi bazı verilere ihtiyaç duyulur.
 • Araç değer kaybı hesaplama yönetmeliği Anayasa mahkemesinin karayolları trafik kanunu ile ilgili maddelerini iptal etmesinden dolayı hesaplama tablosu değişmiştir. 20 Mart 2020 tarihinde resmî gazetede yayımlanmış olan ve 01.04. 2020 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar ile formül hesaplamaları değiştirilmiştir.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Yöntemi

Araç değer kaybı hesaplama yöntemi yapılan değişikliğe göre farklılık göstermektedir. Buna göre total değer kaybının hesaplanabilmesi için baz değer kaybı ile hasar boyutu katsayısının çarpılması gerekir. Ayrıca aracın kullanılmışlık düzeyinin katsayısı da bu çarpma işleminde yer alır.

Araç değer kaybı hesaplama Yargıtay kararları söz konusu olduğunda 2022 yılında uygulanan formüllere göre bir tazminat hesaplaması yapıldığı görülmektedir. Anayasa mahkemesi kararından önce ise Yargıtay’ın değer kaybı hesaplaması yaparken mevcut piyasadaki şartları dikkate aldığı görülmektedir. Emsal karaların bu yönde alındığı yapılan incelemelerden anlaşılır.

Değer kaybı hesaplama yöntemleri uygulanarak dijital ortamlar üzerinden de tahmini bir sonuç elde edilebilmesi mümkün olur. Bu işlemler sırasında ise formül yöntemi kullanılır.

Araç değer kaybı bedeli nasıl alınır? Sorulduğunda sigorta şirketine yapılan başvuruların olumsuz karşılanması durumunda Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulur. Oradan da sonuç alınamazsa dava açılması gerekir. Dava sonucunda mağdurun kazanacağı tazminat hesaplanırken değer kaybı formüllerine göre hareket edilmektedir.

Araç değer kaybı neye göre hesaplanır? Merak edilirken araçla ilgili birtakım unsurların dikkate alındığı görülür. Aracın kilometresi, trafiğe çıkış yılı ya da ticari değeri bunlardan bazılarıdır. Bu hesaplama sırasında uygulanan formül şu şekildedir:

 • Baz değer kaybı=Aracın rayiç değeri x %19
 • Total değer kaybı=Baz değer kaybı x hasar boyutu katsayısı x araç km kat sayısı

Aracın kilometresinde ortaya çıkan yükseliş katsayı oranlarını etkilerken bu durumda araç kilometresi arttıkça eskime payı da o oranda artacaktır. Formüllerin karşılaştırmaları yapıldığında adil olmayan yanlarının olduğu görülebilmektedir.

01.04. 2020 tarihinden sonra kesilen poliçelerde uygulanan yöntem yeni hesaplama yöntemidir. Bundan önceki poliçeler içinse eski formülün uygulanması sürdürülmektedir.

Araç değer kaybı tutarı hesaplanırken araca ait verilerin sisteme girilmesi zorunludur. Piyasa analiz yöntemi ile hesaplama yapılacağı zaman kazanın ardından araçta oluşan hasarların yol açtığı satış bedelindeki düşüş dikkate alınır. Bu durumda da aracın hasarsız durumu ile hasarlı durumu arasındaki fiyat farkı incelenir.

Hazine Müsteşarlığı Değer Kaybı Hesaplama

Hazine ve Maliye Bakanlığı 20 Mart 2020 Cuma günü 31074 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Karayolları Motorlu Araç Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartları bulunmaktadır. 31074 sayılı Resmi Gazetenin tamamını en son bırakacağımız link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete Madde 9a göre belirtilen Tazminat Ödemelerinde istenilecek Belgeler:

 1. Maddi Zararlar
 2. A) Araç Hasarları
 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş kaza tespit tutanağı, varsa ifade tutanakları veya görgü tespit tutanakları,
 • Kazada mağdur olan araç sahibinin ruhsatı,
 • Hasarlı araç resmi,
 • Mağdur durumdaki araç sahibinin banka hesap bilgileri
 1. B) Değer Kaybı
 • Araç Hasarları bölümünde istenen belgeler,
 • Değer kaybı için talep beyanı,
 • Eksper raporu.
 1. C) Diğer Hasarlar (üçüncü kişiye ait mallar için)
 • Araç Hasarları bölümünde istenen belgeler,
 • Kaza da hasar alan aracın sahipliğine ait
 • Fatura, muhasebe kayıtları.

Araç değer kaybı hesaplanırken kullanılacak formül ise Resmi Gazeteye göre:

Baz Değer Kaybı= Aracın Rayiç Değeri*%19

Total Değer Kaybı=Baz Değer Kaybı* Hasar Boyutu Katsayısı* Araç Kullanılmışlık Düzeyi

 

2 El araç Değer Kaybı HESAPLAMA

Trafik kazası sonrasında bakım ve onarım geçirerek fiyatının 2. el piyasasında düşmesine, araç değer kaybı denilmektedir. Araç değer kaybı tazminatı kusurlu olan tarafın sigorta şirketince ödenmektedir. Ödeneklerin talebi için başvurunun yapılmasından sonra sigorta şirketi 15 gün içerinde cevap vermesi ve ödeme yapması gerekmektedir. Ödeme yapılmadığı durumlarda Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılmaktadır. Tahkim Komisyonu 4 ay içerisinde karara bağlamak zorundadır. Araç değer kaybı başvuru yapılması için gerekli maddeler:

 • Kazadaki kusurun %100 başvuru yapacak araçta olmaması
 • Aracın hurdaya çıkmamış olması
 • Aracın yaşının 36 yılı geçmemiş olması
 • Kazadan sonra 2 yıl geçmemiş olması

Araç değer kaybı hesaplanırken dikkat edilen maddeler ise :

 • Araç marka ve yılı
 • Kilometresi(2021 yılı öncesine kadar 000 km olan sınır kaldırılmıştır)
 • Hasar bedeli
 • Kaza tarihi
 • Devir bilgisi

Araç değer kaybı hesaplanırken kullanılan formül 20 Mart 2020 günü 31074 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Formüle göre:

Baz Değer Kaybı= Aracın Rayiç Değeri*%19

Total Değer Kaybı=Baz Değer Kaybı* Hasar Boyutu Katsayısı* Araç Kullanılmışlık Düzeyi

165.000 KM Değer Kaybı Yargıtay

2020 Mart ayına kadar araç değer kaybı talep edebilmek için 165.000 KM ve daha az olma şartı bulunmaktaydı. Ancak 2021 yılında Trafik Sigortası Genel Şartları kapsamında araç değer kaybı iççin 165.000 şartı kaldırıldı. Artık tüm kilometredeki araçlar değer kaybı tazminatı talep edebilecekler.

Yargıtay araç değer kaybı için; değer kaybı zararı, aracın olay tarihindeki hasar değeriyle hasarı giderildikten sonra (tamir edilmiş hali ile) edeceği değer arasındaki farktan ibarettir (Y17HD- K:2016/5661).

Tamamen onarılmış olsa bile kazaya uğrayan araba, tahribatın izlerini taşıyacağından, onarıldıktan sonra mübadele(rayiç) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir (Y4HD-K.2002/4512).

Araç Değer Kaybı Sigorta Şirketi Tarafından Nasıl Hesaplanıyor?

Arabanızın değerini belirleyin. Bunu, araba satışı yapılan web sitelerini kullanarak yapabilirsiniz. Bu değere %10’luk bir sınır uygulayın. Sigorta şirketleri, tahmin edilen satış değerine, genellikle temel değer kaybı olarak bilinen %10’luk bir tavan uygular. Bu sınır, sigorta şirketinin tazminat talebiniz için ödeyeceği maksimum tutardır. Bir hasar çarpanı uygulayın.

Sigorta şirketleri, açıklanan aracın değerini ayarlamak için bir hasar çarpanı kullanır. Yukarıda belirtilen %10’lık sınır değeri; kaza sonrasında, arabanızın hasarına göre 0-1 arasında değişen bir sayı ile çarpılır. Sıfır çarpanı, yapısal hasar olmadığını temsil ederken, 1 çarpanı ciddi yapısal hasarlı araçları temsil etmektedir:
0: Yapısal hasar yok
0.25: Küçük yapı hasarı
0.50: Orta düzeyde yapı hasar
0.75: Büyük yapı hasarı
1: Ciddi yapısal hasar

Araç Değer Kaybı Ve Sigorta Şirketi

Araç değer kaybı tazminatı başvuruları sigorta şirketlerine yapılmaktadır. Değer kaybı dosyalarında trafik sigortadan para almak için başvuru şartı vardır. Hasar değer kaybı tazminatı için sigorta şirketinin 15 günlük yasal süre içerisinde geri dönüş yapması gerekmektedir. Aksi taktirde yasal yollara başvuru yapma hakkınız doğmaktadır.

Değer Kaybı Hesaplama ile İlgili Sorunlar

Sigortacılar, bir aracın azalan değerini hesaplamak için özel bir formül kullanır. Ancak bu formülün, aracın gerçek değerinden daha düşük bir değerle değerlendirmelerine neden olabilecek birçok unsuru vardır. Bir arabanın piyasa değeri, aracın özelliklerine bağlıdır. Daha yüksek bir değer kaybı tazminatı almanın anahtarı, uzman üçüncü şahıslar tarafından değerlendirmeler almaktır. Ek olarak, aracınızdaki hasarın fiziksel olarak incelenmesini sağlamak için üçüncü bir taraf kullanın.

Araç Değer Kaybı Alanlar

Araç değer kaybı, kazaya karışarak hasar alan aracın bakım ve onarım sürecinden sonra 2. el piyasasındaki düştüğü değere denilmektedir. Değer kaybı başvurusu için iki temel şart bulunmaktadır:

 • Kazada ki kusur dağılımının tamamının yani %100 kusurun değer kaybı için başvuran araçta olmaması
 • Değer kaybı için başvuran aracın perte çıkmamış olması

Değer kaybı tazminatı ile kusursuz araç sahibi olanların mağduriyeti giderilmesi amaçlanmıştır. Trafik sigorta şirketleri kaza sebebi ile doğan giderlerini araç sahiplerine ve ya yetkililerine ödemekle yükümlüdür. Ancak ilgili tazminatları araç sahibinin başvurusu olmadıkça ödemekten kaçınmaktadır. Hakkınızı alabilmek, hukuki süreci en sağlıklı şekilde yönetebilmek ve size sigorta şirketlerine karşı hukuki yardımı sağlamaları için alanında uzman sigorta avukatı ile çalışmalısınız.

Sigorta şirketleri teminat limitleri ile sorumludur. 2023 yılında araç başına 120.000 TL maddi hasar üst sınırı belirlenmiştir. Araç değer kaybı tazminatı da bu limitler dahilindedir.

Araçta oluşan değer kaybı sigorta limitlerini aşıyorsa önce İMM'ye yani mesuliyet sigortasına, sonra aracın kaskosuna ve hala bakiye karşılanmamış ise asile gidilebilmektedir.

Araç değer kaybı hesaplanırken hasar tutarı, aracın yaşına ve hasar oranına göre hesaplanır.

Araç değer kaybı hesaplama, bir aracın yaş ve hasar durumuna göre değerinin ne kadar düştüğünü belirleme sürecidir.

Araç değer kaybı, aracın yaşına, modeline, kilometresine ve hasar durumuna göre belirlenir.

Son yapılan düzenleme ile araç değer kaybında kilometre sınırı kaldırıldı.

Değer kaybını sigorta eksperleri veya bağımsız eksperler hesaplar.

Araç değer kaybı, hasarın meydana geldiği tarihe göre hesaplanır.

Araç değer kaybı hesaplama forumları, değer kaybı hakkında bilgi paylaşımı ve hesaplama yöntemleri sunar.

Değer kaybı en fazla, aracın değerinin %5 ile %10'u kadar ödenir.

Değer kaybı raporu ekspertiz ücretini, genellikle araç sahibi öder.

Değer kaybı hesaplama yöntemleri arasında eksper raporları ve piyasa analizi bulunur.

Değer kaybı ödemeleri, başvuru ve ekspertiz süreçlerinin tamamlanmasından sonra yapılır.

Değer kaybı oranı, aracın yaşına, modeline, kilometresine ve hasar durumuna göre belirlenir.

0 0 votes
İçerik Puanı
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
İlgili İçerikler
Kategoriler
istanbul avukat