Araç Değer Kaybı Hesaplama 2024 Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç değer kaybı hesaplama, 4077 Sayılı Trafik Sigortaları Kanunu’nun 9. Maddesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 41. maddesi ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesine göre yapılmaktadır. Bu makalede, araç değer kaybı hesaplama yöntemlerini, haklarınızı nasıl koruyacağınızı ve tazminat talep sürecinde size yardımcı olacak ipuçlarını inceleyeceğiz.

4077 Sayılı Trafik Sigortaları Kanunu’nun 9. Maddesi: “Sigortacının tazminatı, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla, üçüncü kişinin uğradığı maddi zararın tamamını karşılar. Maddi tazminat, tamir masrafları, değer kaybı, kaza nedeniyle üçüncü kişinin uğradığı ve sigorta teminatına giren diğer zararlar olarak belirlenir.” Bu maddeye göre, trafik kazası sonrası aracınızda oluşan değer kaybı da tazminat kapsamında değerlendirilir.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı; oluşan trafik kazası sonrasında daha az kusurlu ya da kusursuz olan tarafın, daha fazla kusurlu ya da tam kusurlu olan taraftan yahut onun sigortacısından talep edebildiği, aracın kaza sonrasında kazadan önceki değerine göre yaşadığı mali kayıptır. Herhangi bir trafik kazası sonrasında kural olarak araç değer kaybı meydana gelmektedir. Zira trafik kazası sonrasında araç tamamen orijinal parçalar ile tamir edilmiş olsa dahi aracın piyasa fiyatında düşüş meydana gelmesi kaçınılmazdır.

Ayrıca Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının “Kapsama Giren Teminat Türleri” kenar başlıklı 5. Maddesinde, “Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin bu Genel Şartlarda tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Değer kaybı, talep edilmesi halinde, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre atanacak sigorta eksperi tarafından bu Genel Şartların Ek1’inde yer alan esaslara göre tespit edilir” Hükmü ile araç değer kaybının sigorta teminatı kapsamında kaldığı düzenlenmiştir.

Trafik kazası sonrasında kusuruyla karşı tarafın aracında değer kaybına sebep olan kişi, hukuken Türk Borçlar Kanunu’nun 49 vd. Maddelerinde düzenleme alanı bulan haksız fiilde bulunmuş olacaktır. Dolayısıyla araç değer kaybı, haksız fiilden doğan bir zarar kalemidir.

Araç Değer Kaybı Kimden Alınır?

 • Zorunlu mali mesuliyet trafik sigortası

Sigorta teminat limitini aşan zararlar İçin:

 • İhtiyari mali mesuliyet sigortası (Kasko)
 • Zarar veren araç sürücüsü
 • Araç Sahibi
 • Şayet varsa zarar veren aracı işleten teşebbüs sahibi

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Trafik kazası sonrası aracınızda oluşan değer kaybını hesaplamak için birkaç yöntem var. En yaygın ve güvenilir araç değer kaybı hesaplama yöntemi bilirkişi raporu yaptırmaktır. Bilirkişi manuel olarak elle ve formülleri kullanarak yaptığı hesaplamada, aracın kaza öncesi ve sonrası piyasa değerini inceleyerek değer kaybını belirler.

Diğer yöntemler arasında, araç değer kaybı hesaplama programı ve hasar değer kaybı hesaplama robotları yer alır. Araç değer kaybı hesaplama programı ve Hasar değer kaybı hesaplama robotları ise aracınızın marka, model, yıl ve hasar bilgilerini baz alarak yaklaşık bir değer kaybı hesaplaması yapan araçlardır.

Değer kaybını etkileyen faktörler arasında hasarın şiddeti, hasarlı parçaların konumu, aracın yaşı, kilometresi ve pazar değeri yer alır.

Yeni Araç Değer Kaybı Hesaplama Formülü 2024

Araç değer kaybı hesaplama için; öncelikle baz değer kaybının bulunması gerekmektedir.

Baz değer kaybı = aracın rayiç piyasa değeri x %19 şeklinde hesaplanır.

Araç değer kaybı = baz değer kaybı x aracın kullanılmışlık düzeyi katsayısı x hasar boyutlu kat sayısı şeklinde bulunmaktadır.

Örneğin; değeri 1.000.000 Türk Lirası, 20.000 km’si olan aracın %10 hasara uğraması durumunda uğrayacağı değer kaybı yaklaşık 114.000 Türk Lirası olacaktır.

Örneğin değeri 750.000 Türk Lirası, 100.000 km’si olan aracın %10 hasara uğraması durumunda uğrayacağı değer kaybı yaklaşık 21.375 Türk Lirası olacaktır.

Araç Değer Kaybı Şartları 2024

 • Araçta bir maddi bir hasar oluşmalı.
 • Kaza tarihinden itibaren 2 yıl geçmemeli.
 • Araçta hasar gören bölge daha önceden hasar almamış olmalı.
 • Araç, ağır hasar kayıtlı ve çekme belgeli olmamalıdır.
 • Trafik kazası tek taraflı olmamalıdır.
 • Araç değer kaybı talep eden sürücünün %100 kusurlu olmaması gerekmektedir.
 • Taksi, dolmuş, kısa süreli kiralık araçlar, antika ve koleksiyon araçlar, test araçları araç değer kaybı talep edemez.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Tablosu

Araç değer kaybı hesaplama tablosu aracın kaybettiği değeri hesaplarken kullanılan yöntemi tespit eder. Araç değer kaybı hesaplama tablosu, aracın zaman içindeki değer kaybını belirlemek için kullanılır. Hesaplama tablosu, aracın yaşına, kilometresine, genel durumuna ve piyasa koşullarına bağlı olarak tahmini değer kaybını gösterir.

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç Değer Kaybı Hesaplama Formülü

Araç değer kaybı hesaplama formülü için aracın;

 • Üretildiği yıl,
 • Araç kilometresi,
 • Marka ve modeli,
 • Trafiğe çıkış tarihi,
 • Aracın ticari değeri bilinmesi gerekir.

Araç değer kaybı hesaplama yapılırken kullanılacak formül ise Resmi Gazeteye göre:

Baz Değer Kaybı= Aracın Rayiç Değeri*%19

Total Değer Kaybı=Baz Değer Kaybı* Hasar Boyutu Katsayısı* Araç Kullanılmışlık Düzeyi

Kullanılmışlık Katsayısı

Kullanılmışlık katsayısı, aracın kilometresine ve yaşı dikkate alınarak belirlenir. Değer kaybı hesaplanırken iki ayrı yöntemden söz edilmektedir. Bunlardan biri formül hesaplamasıdır. Diğer yöntem ise kazanın öncesinde ve sonrasında aracın değerinde oluşan değişimdir. Bu uygulama piyasa analiz yöntemi olarak bilinir.
2024 araç değer kaybı hesaplama kullanılmışlık katsayısı;

Kilometre AralığıKullanılmışlık Katsayısı
15.000 km’nin altında0,80
15.000 – 30.000 km0,60
30.000 – 45.000 km0,40
45.000 – 60.000 km0,30
60.000 km’nin üzerinde0,20

Araç değer kaybı hesaplama motoru aracılığı ile mağdur olan taraf açısından alınabilecek tazminat miktarı hakkında fikir sahibi olmak mümkündür.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Örneği

Kaza yapan aracın piyasa fiyatı 100.000 TL, kilometresi 15.000 km ve altında, kazada kusur oranı %0 olduğu varsayıldığında araç değer kaybı hesaplaması şu şekilde olacaktır:

Araç Değer Kaybı = (100.000 TL – 60.000 TL) * 0,80
= 40.000 TL

Araç Değer Kaybı Hesaplama Programı Nedir?

Araç Değer Kaybı Hesaplama Programı ile aracınızın değer kaybını hızlıca hesaplayabilirsiniz. Programın sizden talep ettiği bilgileri girdiğinizde aracınızın ortalama değer kaybı miktarını program size online olarak sunar. İnternette sunulan programların büyük çoğunluğu sizden: aracın yaşı, kilometresi, piyasa değeri, meydana gelen hasar miktarını sorarak ortalama bir hesaplama yapar. Ancak Araç değer kaybı hesaplama daha karmaşık bir yapısı vardır. Aracın değer kaybı miktarını öğrenebilmeniz için en az onlarca farklı değeri bir birine formüller ile hesaplama yapmanız gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Programı
Araç Değer Kaybı Hesaplama Programı

Araç Değer Kaybının Tespiti

Araç değer kaybının tespiti, bilirkişiler tarafından yapılmaktadır. Araç değer kaybı tespit edilirken birçok değişken kullanılmakta ve teknik bir hesaplama yapılmaktadır. Bu değişkenler;

 • Hasarın büyüklüğü
 • Hasar geçmişi
 • Hasarlı aracın marka ve modeli
 • Aracın üretim yılı
 • Daha önce işlem görmüşse işlem gören parçalarının niteliği ve sayısı

Gibi birçok hususa göre değişiklik göstermektedir. Örneğin araç daha önce kazaya karışmamış ve işlem görmemişse işbu durumda değer kaybı daha yüksek olacaktır. Ancak araç daha önce işlem görmüş ve bazı parçaları değişmişse bu durumda değer kaybının nispeten daha düşük olacağı söylenebilir. Nitekim Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, 2014/15955 esas, 2014/13034 karar sayılı ilamında [3]; “… Dava konusu araçta kaza tarihinden önce herhangi bir hasar yok ise; aracın kazasız piyasa rayici belirlenip buna göre hasarlı hali arasındaki fark değer kaybı kabul edilmelidir…” Şeklinde karar vermiştir.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Tablosu Excel

Araç değer kaybı hesaplama excel dosyaları aracılığı ile yapılabilir.  İyi bir excel kullanıcısı formülleri gerektiği gibi form üzerinde uygularsa gireceği değerler sonrasında değer kaybı hesaplaması yapılabilmektedir. Araç değer kaybı hesaplama robotu ile dijital kanallar üzerinde bu işlemler yapılabilmektedir.

Hazine Müsteşarlığı Değer Kaybı Hesaplama

Hazine ve Maliye Bakanlığı 20 Mart 2020 Cuma günü 31074 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Karayolları Motorlu Araç Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartları bulunmaktadır. 31074 sayılı Resmi Gazetenin tamamını en son bırakacağımız link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazete Madde 9’a göre belirtilen Tazminat Ödemelerinde istenilecek Belgeler:

Maddi Zararlar
Araç Hasarları

 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş kaza tespit tutanağı, varsa ifade tutanakları veya görgü tespit tutanakları,
 • Kazada mağdur olan araç sahibinin ruhsatı,
 • Hasarlı araç resmi,
 • Mağdur durumdaki araç sahibinin banka hesap bilgileri

Değer Kaybı

 • Araç Hasarları bölümünde istenen belgeler,
 • Değer kaybı için talep beyanı,
 • Eksper raporu

Diğer Hasarlar (üçüncü kişiye ait mallar için):

 • Araç Hasarları bölümünde istenen belgeler,
 • Kaza da hasar alan aracın sahipliğine ait
 • Fatura, muhasebe kayıtları.

2. El Araç Değer Kaybı Hesaplama

Trafik kazası sonrasında bakım ve onarım geçirerek fiyatının 2. el piyasasında düşmesine, araç değer kaybı denilmektedir. 2. el araç değer kaybı hesaplama için trafik kazası gerçekleşmesi zaruri değildir. İkinci el araç sıfır araçlara göre yıpranmış olurlar. Aracın kilometresi, bakımları, teknik ve kaporta aksamının durumu 2. el fiyatını belirleyecektir. İkinci el araç değer kaybı hesaplama için de bir formül kullanılmaktadır. Aracın kullanılmışlık katsayı vardır. Ancak ikinci el araçlarda değer kaybı daha çok piyasa tarafından belirlenir.

165.000 KM Değer Kaybı Yargıtay

2020 Mart ayına kadar araç değer kaybı talep edebilmek için 165.000 KM ve daha az olma şartı bulunmaktaydı. Ancak 2021 yılında Trafik Sigortası Genel Şartları kapsamında araç değer kaybı iççin 165.000 şartı kaldırıldı. Artık tüm kilometredeki araçlar değer kaybı tazminatı talep edebilecekler.

 • Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/5661sayılı kararında araç değer kaybı için; ”Değer kaybı zararı, aracın olay tarihindeki hasar değeriyle hasarı giderildikten sonra (tamir edilmiş hali ile) edeceği değer arasındaki farktan ibarettir’ ifadelerini kullanmıştır.
 • Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2002/4512 sayılı kararında araç değer kaybı için; ‘Tamamen onarılmış olsa bile kazaya uğrayan araba, tahribatın izlerini taşıyacağından, onarıldıktan sonra mübadele(rayiç) değerinin olaydan önceki mübadele değerinden az olacağının kabulü gerekir’ (Y4HD-K.2002/4512).’ demiştir.

Değer Kaybı Sigorta Şirketi Tarafından Nasıl Hesaplanıyor?

Arabanızın değerini belirleyin. Bunu, araba satışı yapılan web sitelerini kullanarak yapabilirsiniz. Bu değere %10’luk bir sınır uygulayın. Sigorta şirketleri, tahmin edilen satış değerine, genellikle temel değer kaybı olarak bilinen %10’luk bir tavan uygular. Bu sınır, sigorta şirketinin tazminat talebiniz için ödeyeceği maksimum tutardır. Bir hasar çarpanı uygulayın.

Sigorta şirketleri, açıklanan aracın değerini ayarlamak için bir hasar çarpanı kullanır. Yukarıda belirtilen %10’lık sınır değeri; kaza sonrasında, arabanızın hasarına göre 0-1 arasında değişen bir sayı ile çarpılır. Sıfır çarpanı, yapısal hasar olmadığını temsil ederken, 1 çarpanı ciddi yapısal hasarlı araçları temsil etmektedir:

 • 0: Yapısal hasar yok
 • 0.25: Küçük yapı hasarı
 • 0.50: Orta düzeyde yapı hasar
 • 0.75: Büyük yapı hasarı
 • 1: Ciddi yapısal hasar

20000 TL Hasar Kaydı Aracın Değerini Ne Kadar Düşürür?

Araç değer kaybının hesaplanmasında hasar miktarı, aracın piyasa değeri ve kilometresi gibi unsurlar önem arz etmektedir. Ancak örnek olarak aracın piyasa fiyatı 1.000.000 Türk Lirası, kilometresi 15.000 Kilometreden düşük, kazada da kusursuz olduğu kabul edilirse 20.000 TL hasar kaydı karşılığında araç değer kaybı 42.750 TL olacaktır.

50000 TL Hasar Kaydı Aracın Değerini Ne Kadar Düşürür

Araç değer kaybı; araçta oluşan hasar miktarı, aracın kilometresi ve piyasa değeri gibi değişkenlere göre farklılık göstermektedir. Ancak örnek olarak kazada kusursuz bir aracın kilometresinin 15.000 Km’den düşük olduğu ve piyasa fiyatının 1.000.000 Türk Lirası olduğu kabul edilirse 50.000 TL hasar kaydı oluştuğunda araç değer kaybı 85.500 TL olacaktır.

100000 Tl Hasar Kaydı Aracın Değerini Ne Kadar Düşürür

Araç değer kaybının hesaplanması araçtan araca ve olaya göre değişmektedir. Zira araç değer kaybı; araçta meydana gelen hasar miktarı, aracın piyasa değeri ve aracın kilometresi gibi unsurlara göre değişmektedir. Bir örnek olarak aracın piyasa fiyatı 1.000.000 Türk Lirası olarak, araç kazada kusursuz olarak ve kilometresi 15.000 Kilometreden düşük olarak kabul edilirse 100.000 TL hasar kaydı oluşmuşsa araç değer kaybı 128.250 TL olacaktır.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Hangi Tarihe Göre Hesaplanır?

Araç değer kaybı, aracın kaza tarihindeki rayiç piyasa değeri ile hasarın tamir edildiği andaki rayiç piyasa değeri arasındaki farkın ortaya çıkarılması ile hesaplanmaktadır. Dolayısıyla onarım tarihindeki rayiç piyasa değeri işbu hesaplamada önemlidir.

Araç Değer Kaybı Alınamayacak Araçlar

Bazı araçlar değer kaybı için teminat dışı olarak belirtilmiştir. Araç değer kaybı alınamayacak araçlar;

 • Belediye otobüsleri
 • İtfaiyeye ait araçlar
 • Tekerlekli/paletli veya zırhlı toplumsal müdahale araçları
 • Yabancı plakalı olup Türkiye’de kazaya karışan araçlar

Araç Değer Kaybı Hesabında Kusurun Önemi

Araç değer kaybı hesaplamada kusur oldukça önem taşımaktadır. Zira araç değer kaybından sorumluluk, Türk Borçlar Kanunu’nun 49 vd. Maddelerinde düzenlenen bir haksız fiil sorumluluğudur. Haksız fiile ilişkin hükümlerden olan Türk Borçlar Kanunu’nun 51/1 Maddesi, “Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler.” Demekle haksız fiil sorumluluğunda kusurun ağırlığının önemli olduğunu vurgulamıştır. Kendisinden araç değer kaybı talep eden sürücü de olayda tam kusursuz olduğunu iddia ve ispat ettiği takdirde araç değer kaybından sorumlu olmayacaktır. Yine kişinin kusur oranı %100, yani tam kusurlu olmadığı takdirde de kişinin sorumluluğunda indirime gidilmesi gerekecektir.

Araç Değer Kaybı Bedeli Nasıl Talep Edilebilir?

Araç değer kaybı bedeli, araç değer kaybına sebep olan sürücünün sigorta şirketine yazılan bir dilekçe ile öncelikle sigorta şirketinden talep edilmelidir. İşbu dilekçede trafik kazası tespit tutanağı, değer kaybı bedelinin yatırılmasını talep ettiği banka hesap bilgileri, tramer kayıtları, ruhsat kayıtları, varsa kaza ve onarım fotoğrafı ve onarım faturası, araç değer kaybı bedeli talep edilen sürücünün trafik poliçesi gibi bilgiler sunulur. Şayet sigorta şirketi bedeli ödemeyi reddeder yahut cevap vermezse işbu durumda araç değer kaybı için sigorta tahkim komisyonuna başvurulabileceği gibi, bedeli için genel mahkemelerde dava açma yoluna gidilmeli ve araç değer kaybı mahkeme aracılığıyla tahsil edilmelidir.

İlgili İçerik: Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Araç Değer Kaybı Km Sınırı 2024

Güncel olarak araç değer kaybına ilişkin herhangi bir kilometre sınırı bulunmamaktadır. Zira trafik sigortasına ilişkin genel şartlarda önceden bir kilometre sınırı mevcutken bu sınır kaldırılmıştır.

Araç Değer Kaybı Yaş Sınırı 2024

Mevcut düzenlemeler ışığında güncel olarak araç değer kaybı yaş sınırı bulunmamaktadır. Zira eski düzenlemeler Anayasa Mahkemesi kararı ile kaldırılmış olup, şu anda araç değer kaybına ilişkin herhangi bir yaş sınırı söz konusu olmamaktadır.

Araç Değer Kaybı Bilirkişi Raporu

Araç değer kaybı bilirkişi raporu ile hesaplanmaktadır. Araç değer kaybına hesaplamaya ilişkin bilirkişi raporu;

 • Hasar tespiti yapılan araca ilişkin bilgiler
 • Hasara sebep olan araca ilişkin bilgiler
 • Hasarın oluş şekli
 • Hasarın oluştuğu zaman
 • Kusur tespitine ilişkin bilgiler
 • Talebe ve olaya ilişkin bilgiler
 • Onarım gören parçalara ilişkin bilgiler

Gibi bilgiler içermektedir. Burada aracın kilometresi, rayiç değeri, markası, modeli gibi bilgiler yer almaktadır.

Araç Pert Değeri Hesaplama 2024

Araç pert değeri hesaplama için öncelikle aracın uğradığı hasarın boyutu hesaplanmalıdır. Aracın onarım masrafı araca ait rayiç değeri geçtiği takdirde araç tam hasarlı kabul edilir. Ardından rayiç bedel belirlendikten sonra aracın pert değeri rayiç bedelden düşülür ve sigorta şirketi teminat limitleri dahilinde ödeme yapar.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Nasıl Yapılır?

Araç değer kaybı talebi için sigorta tahkim komisyonuna başvurulması için öncelikle ilgili sigorta kuruluşuna başvurularak zararın karşılanması talep edilmelidir. İlgili sigorta kuruluşu bu talebi reddeder yahut 15 gün içerisinde herhangi bir cevap vermezse bu durumda sigorta tahkim komisyonuna başvurulabilmektedir. Sigorta tahkim komisyonuna başvuru için ilgili formun doldurulması ve ıslak imza ile imzalanması şarttır. Sigorta tahkim komisyonuna başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Sigorta tahkim komisyonuna başvuru için gerekli belgeler şu şekilde özetlenebilir:

 • Islak imzalı başvuru formu
 • Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi
 • Başvuru ücretinin ödendiğini ispatlayan makbuz
 • Sigorta kuruluşunun talebe cevap vermediği yahut reddettiğine dair bilgi ve belgeler
 • Talebin haklılığına yarayan başkaca belgeler.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvurular Nasıl Sonuçlandırılır?

Sigorta tahkim komisyonuna başvuruların sonuçlandırma sürecini şu şekilde özetleyebiliriz.

 • Öncelikle raportörler ön inceleme yaparlar.
 • Ön inceleme ile başvurunun esastan incelenip incelenmeyeceğine karar verildikten sonra dosyaya hakem ataması yapılır.
 • Esastan incelenmeye karar verildiği takdirde uyuşmazlık, 4 ay içerisinde sigorta hakemleri tarafından incelenir ve karara bağlanır.

Araç Değer Kaybı Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Araç değer kaybının dava yolu ile talep edilmesi halinde görevli ve yetkili mahkeme somut olayın ve tarafların özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Şöyle ki;

 • İdari yargının görevliliği: araç değer kaybında idarenin hizmet kusuru sebebiyle kaza meydana gelmişse işbu durumda görevli mahkeme idare mahkemesi olacaktır.
 • Ticaret mahkemesinin görevliliği: Taraflardan birisi zorunlu sigorta ise bu durumda dava varsa asliye ticaret mahkemesinde, yoksa asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Nitekim Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/14229 E., 2018/7745 K.Sayılı ilamında [5] “TTK’nun 1483 vd. maddelerinde, zorunlu sorumluluk sigortaları düzenlenmiştir. Bir hukuki işlemin veya fiilin TTK’nun kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde, yukarıda tanımları verilen, bu kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bir hukuki işlemin veya fiilin olması gerekir.
  Somut olayda, davalı …’a ait, diğer davalı … Sigorta A.Ş’ne ZMSS poliçesi ile sigortalı aracın, müvekkiline ait araca çarparak hasarlanmasına sebep olduğunu belirterek araçta kaza nedeniyle oluşan zararın ve aracı kullanamamaktan kaynaklı kazanç kaybının tazminini talep etmiştir. Davanın TTK’nun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olması sebebiyle, uyuşmazlığın Ticaret Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.”
  Şeklinde karar verilmiştir.
 • Tüketici mahkemesinin görevliliği: Yargıtay bazı kararlarında ise kasko sigortasını tüketici işlemi olarak kabul etmekte, dolayısıyla sigortacıya karşı açılan davaların tüketici mahkemesinde görevli olması gerektiğine ilişkin kararlar vermektedir.

Araç Değer Kaybı Başvurusu

Araç değer kaybı başvurusu, öncelikle araç değer kaybına sebep olan sürücünün sigortalısına yapılan bir başvuru dilekçesi ile yapılır. Sigorta şirketi talebinin reddettiği yahut cevap vermediği durumda sigorta tahkim komisyonuna ya da doğrudan dava yoluyla araç değer kaybı başvurusu yapılır ve sonuçlandırılır.

İlgili İçerik: Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

Değer Kaybı Zamanaşımı

 • Zararı ve zarar vereni öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl

Zira Karayolları Trafik Kanunu’nun [4] 109. Maddesi; “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.” Demektedir. İşbu maddede dikkat edilmesi gereken hüküm, şayet dava cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa (öldürme, yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma vb.) bu durumda ceza zamanaşımına ilişkin hükümler değer kaybı zamanaşımını da düzenlemiş olacaktır. Diğer bir deyişle ceza zamanaşımı değer kaybına ilişkin taleplerde zamanaşımında sirayet edecektir.

Değer kaybı en fazla ne kadar ödenir?

Sigorta şirketleri teminat limitleri ile sorumludur. 2024 yılında araç başına 200.000 TL maddi hasar üst sınırı belirlenmiştir. Araç değer kaybı tazminatı da bu limitler dahilindedir.
Araçta oluşan değer kaybı sigorta limitlerini aşıyorsa önce İMM’ye yani mesuliyet sigortasına, sonra aracın kaskosuna ve hala bakiye karşılanmamış ise asile gidilebilmektedir.

Kaç KM’ye Kadar Değer Kaybı Alınır?

Son yapılan düzenleme ile araç değer kaybında kilometre sınırı kaldırıldı.

Araç Değer Kaybı Hangi Tarihe Göre Hesaplanır?

Araç değer kaybı, hasarın meydana geldiği tarihe göre hesaplanır.

Değer kaybı ödemeleri ne zaman yapılır?

Değer kaybı ödemeleri, başvuru ve ekspertiz süreçlerinin tamamlanmasından sonra yapılır.

Araç Değer Kaybı Alanlar

Değer kaybı talepleri sonuçlanan kişilerin yaşadığı tecrübeler, yeni başvuru yapacaklar için yol gösterici olacaktır.

Kasko Araç Değer Kaybını Karşılar Mı?

Kasko, esasen araç değer kaybını karşılaması gereken bir sigorta türüdür. Ancak maalesef uygulamada kasko poliçesinde araç değer kaybının karşılanacağına dair açıkça bir madde bulunmadığı takdirde araç değer kaybının kasko tarafından karşılanmayacağı kabul edilmektedir. Dolayısıyla kasko araç değer kaybını, kanımızca hatalı olan bu uygulama sebebiyle, poliçede açıkça karşılayacağı belirtilmediği takdirde karşılamamaktadır.

Araç Değer Kaybı Davasında Zaman Sınırı Var Mı?

Araç değer kaybı davasında zaman sınırı vardır. Bu zaman sınırı zararın öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl ve her halükarda kazadan itibaren 10 yıldır. Ancak eylem cezayı da gerektiriyorsa bu durumda ceza zamanaşımı geçerli olacaktır.

Araç Değer Kaybı Nasıl Tahsil Edilir?

Araç değer kaybı, sigorta şirketi tarafından yapılan başvurudan sonuç alınamadığı takdirde dava yolu yahut sigorta tahkim komisyonuna başvuru yolu ile tahsil edilir.

Araç Değer Kaybını Kim Öder?

Zarar veren araç sürücüsü, araç sürücüsünün zorunlu veya ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı, varsa aracı işleten teşebbüs sahibinin tamamı sorumludur, dolayısıyla araç değer kaybı bu kişiler tarafından ödenir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler