Alanya Avukat

Alanya Avukat

Akdeniz’in turkuaz suları ve altın kumlu plajları ile Alanya, turistler ve yerli halk için popüler bir destinasyondur. Büyüleyici güzelliği ve canlı atmosferi ile Alanya, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi cezbeder.

Alanya’da yaşarken veya tatil yaparken hukuki sorunlarla karşılaşmak mümkündür. Bu gibi durumlarda, deneyimli bir avukattan yardım almak çok önemlidir.

Alanya’da avukatlık hizmeti veren birçok hukuk bürosu ve avukat bulunmaktadır. Bu durum, hukuki yardım arayanlar için geniş bir yelpaze sunsa da, doğru avukatı seçmek kafa karıştırıcı olabilir.

Bu makalede, Alanya’da avukat seçerken dikkat edilmesi gereken hususlara ve Alanya’daki en iyi avukatlara ilişkin bilgilere yer verilecektir.

Alanya avukat; Alanya’daki ya da tüm ülke genelindeki mağdur vatandaşlara hukuki desteği sağlamaktadır. Tüm dava konuları için uzman avukat bulunduran hukuk büromuz ile iletişime geçmek için bizi arayabilirsiniz.

Alanya Avukatlik Burosu
Alanya Avukat 16

Alanya Avukatlık Bürosu

Alanya Avukatlık Bürosu;

 • Hukuki danışmanlık,
 • Dava takibi,
 • Sözleşme hazırlama,
 • Arabuluculuk gibi hukuki hizmetler sunmaktadır.

Avukatlık büroları genellikle avukatlar ve hukuk uzmanlarından oluşur ve müvekkillerin hukuki çözümlerine yardımcı olur. Hukuki sorunlarınız varsa veya hukuki danışmanlık gereksinimi varsa, bir avukatlık bürosuyla iletişime geçmek genellikle en iyi seçenektir.

Alanya Avukat Iletisim Bilgileri
Alanya Avukat 17

Alanya Avukat İletişim Bilgileri

Alanya AvukatAv. Cuma Ali KoçAv. Ahmet Geçgel
Telefon:+90 544 129 34 68
Adres: Büyükhasbahçe Mah. 501 Sk. Ofis Çınar No:1, D:7, 07400 Alanya/Antalya
Mail:info@cozumavukatlik.org
Alanya Tazminat Avukati
Alanya Tazminat Avukatı

Alanya Tazminat Avukatı

Alanya tazminat avukatı; rizikonun gerçekleşmesi sebebiyle tazminat hakkı doğan tüm vatandaşlara hukuki desteği vermektedir. Tazminat hakkı doğan rizikolara örnek olarak; trafik kazası, iş kazası, boşanma davası örnekleri verilebilmektedir.

Tazminat Avukati Nedir ve Hangi Davalara Bakar
Tazminat Avukatı Nedir ve Hangi Davalara Bakar?

Tazminat Avukatı Nedir ve Hangi Davalara Bakar?

Tazminat davaları, bir kişinin başka bir kişi veya kuruma zarar vermesi sonucu ortaya çıkan maddi veya manevi zararların tazmini için açılan hukuki davalardır. Tazminat avukatları, müvekkillerinin haklarının korunması, zararın giderilmesi ve tazminat miktarının belirlenmesi için gerekli kanıtların toplanması, dava sürecinin ve müvekkillerinin mahkemede temsil edilmesi gibi görevleri üstlenir. Tazminat avukatları, ilgili hukuk alanında uzmanlaşmış avukatlardır ve müvekkillerine adil bir tazminat alabilmeleri için hukuki yardım sağlar.

Boşanma Tazminatı

Boşanma Tazminatı, boşanma halinde evlilik süresince maddi-manevi zarara uğrayan tazminat ve nafaka istemlerini ifade etmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda aranan şartların oluşması halinde boşanmada kusurlu olan tarafın tazminat yükümlülüğü doğmaktadır. Dolayısıyla bu sürecin bir avukat ile yürütülmesi hak kayıpları ya da fazla tazminat ödeme ihtimalini ortadan kaldıracaktır.

Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat

Meslek hastalıklarından kaynaklanan tazminat davalarında işçi, işverene maddi ve manevi olmak üzere iki dava açabilecektir.

 • Meslek hastalığı nedeniyle açtığı maddi tazminat davasında işçi, işverenden sağlık giderlerinin karşılanmasını, geçici iş göremezlik ödeneğini, sürekli iş göremezlik ödeneği, ölüm geliri, evlenme ödeneği ve cenaze giderlerini isteme hakkına sahiptir.
 • Meslek hastalığı nedeniyle açtığı manevi tazminat davasında işçi, meslek hastalığı nedeniyle kendisinde meydana gelen psikolojik yıpranma, elem, keder ve ıstıraba yönelik manevi zararlarının tazminini işverenden isteyebilecektir.

 İş Kazaları Nedeniyle Tazminat

İş kazası tazminat davası; işçinin çalıştığı işyerinde iş ilişkisi nedeniyle yaralanması ya da ölmesi halinde, kendisine ya da yakınlarına sorumlu işveren tarafından maddi ve manevi tazminat ödenmesinin talep edildiği dava türüdür. Bu dava asıl işverene açılabileceği gibi alt işverenlere de açılabilecektir.

Evlilik Tazminatı

 Kural olarak kişisel sebeplerle iş ilişkisini sona erdiren işçiler kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Bununla birlikte 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi uyarınca Evlenmeleri nedeniyle işlerinden ayrılan kadınlar, şartların oluşması halinde evlilik tazminatı alabileceklerdir. Kanunca öngörülen evlilik tazminatı alınabilmesinin şartları ise şunlardır:

 • Geçerli bir iş sözleşmesinin varlığı,
 • İşçinin işyerinde 1 yıldan daha fazla süredir çalışması,
 • İş sözleşmesinin evlilik nedeniyle sona erdirilmesi,
 • Evlilikten itibaren 1 yıl içerisinde iş sözleşmesinin feshedilmesi,
 • İş sözleşmesini fesheden işçinin kadın olması, şartları aranmaktadır.
Alanya Trafik kazasi Avukati
Alanya Trafik Kazası Avukatı

Alanya Trafik Kazası Avukatı

Çözüm Avukatlık Ofisi olarak Alanya bölgesinde aktif trafik kazası avukatlık hizmeti veriyoruz. Yılların getirdiği trafik ve iş kazası tecrübemizi Alanya ilçemizde çözüm ortağımız Avukat Ahmet Geçgel ile birlikte çalışıyoruz Alanya trafik kazası avukatı

Trafik Kazasından Kaynaklanan Tazminat Davaları

Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davaları, en az bir motorlu aracın karıştığı, yaralanma ya da ölüm gibi bedensel zararlarla birlikte maddi zararları ortaya çıkaran trafik kazalarında söz konusu zararların karşılanması adına zarar görenin sorumlulukları bulunan kişilere karşı açtığı davaları ifade etmektedir.

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT

Maddi tazminat davaları, kişide meydana gelen bedensel zararlarla birlikte araç ya da eşyalarda meydana gelen maddi zararların karşılanması amacıyla zarar görenin sorumluluk sahiplerine karşı açtığı davalardır.

Yaralanmali Trafik Kazalari 1
Yaralanmalı Trafik Kazaları

Yaralanmalı Trafik Kazaları

Yaralanmalı trafik kazalarında yaralanan kişi kendisi maddi ve manevi tazminat davası açabilecektir. Bu durumda yaralının yakınları maddi tazminat davası açamayacaktır. Bununla birlikte TBK m.56/2 uyarınca ağır bedensel zarar halinde yaralının yakınları da manevi tazminat talebinde bulunabilecektir. Bu davalar ilgisine göre araç işletenine, sürücüsüne ya da sigorta şirketine karşı açılabilir.

Bedeni Hasar  (Geçici ve kalıcı iş göremezlik)

Bedeni hasar, zararın geçici ya da kalıcı olup olmadığına göre geçici iş göremezlik ve kalıcı iş göremezlik olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu bağlamda da tazminatların görünümleri ve kapsamları değişmektedir.

 • Kaza geçiren kişinin, kalıcı sakatlık durumu söz konusu olmayıp, bir süre tedavi görmesi, iyileşinceye kadar çalışamaması ve bu yüzden iş ve kazanç kaybına uğramış olması “geçici iş göremezlik” denilmektedir. Yargıtay kararlarında “çalışılamayan süre” olarak da ifade edilmektedir.
 • Sürekli iş göremezlik” olarak isimlendirilen bedensel zararlara “kalıcı sakatlık” da denilmektedir. Sürekli iş göremezlikten kastedilen bir organın yiritilmesi ya da kalıcı olarak zayıflamasıdır. Organ yitimi, genellikle el, kol, ayak, bacak, göz gibi organlardan birinin ya da bir kaçının yitirilmesidir. Ayrıca iç organlar ile beş duyu da (görme, işitme, tatma, koklama, dokunma) organ sayılmaktadır. Organ zayıflaması, kazazedenin bedensel yapısını oluşturan organlardan birinin veya bir kaçının işlevinin azalması veya temelli işlevsiz kalmasıdır.

Sağlık Gideri

Sağlık gideri, yaşanan trafik kazalarında meydana gelen sağlığın tekrar kazanılması için gerekli olan tedavi masraflarını ifade etmektedir. Bu masraflar Türk Borçlar Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu m.98 ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nda somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte sağlık giderlerinin kapsamında ve incelemesinde Yargıtay içtihatları da etkili olmaktadır.

Bakıcı Gideri

Bakıcı gideri, kaza geçiren kişinin tedavisine başlanmasından sürekli maluliyet raporu alana kadarki süreçte gereksinim duyduğu bakım giderini karşılayan tazminat türüdür. Bu tazminatın hakedilmesi için özel bakıcı tutulması gerekmemektedir. Kaza geçiren kişinin yakınlarının bakımı da tazminat kazanılması için yeterlidir. Bununla birlikte bu konunun ispatlanması, tazminat miktarının belirlenmesi uzmanlık gerektirdiği için, bir avukatla süreci yürütmek daha isabetli olacaktır.

Olumulu Trafik Kazalari
Ölümlü Trafik Kazaları

Ölümlü Trafik Kazaları

Ölümlü trafik kazası tazminatı; kazada kusuru olmayan ve kaza nedeniyle vefat eden kişinin destekten mahrum kalan yakınlarına ödenmesi gereken tazminat çeşidine denilmektedir. Bu tazminat hesaplanırken; ölen kişinin yaşı, doğum yılı, kazadaki haklılık payı, maaşı ve pasif çalışma yılı verileri baz alınmaktadır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı, kaza geçiren kişinin sağ iken maddi ve manevi destekte bulunduğu kişilere, kaza geçiren mağdurun ölmesi sonucunda artık destek olamaması nedeniyle ödenen tazminat türüdür. Bu sayede Kaza geçiren kişinin ölmesi sonucu destekten yoksun kaldıkları için zararları hesaplanarak tazmin edilmeye çalışılır. Destekten yoksun kalma tazminatı teknik bir konu olmakla birlikte hesaplanırken bazı sınıflandırmalar ve koşullar dikkate alınır. Buna göre:

 • Ölen kişinin ölümüne mutlaka başka bir kişinin kusurunun ya da eyleminin sebep olması gerekmektedir. Kişinin kendi kusuru veya eceli ile ölmesi halinde destekten yoksun kalma tazminatı talep edilemeyecektir. Ölüme sebep olan eylemde ölen kişinin ağır kusurunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Kişinin ölmesine sebep olan eylem ile meydana gelen zarar arasında illiyet bağı bulunması gerekmektedir.
 • Destekten yoksun kalma tazminatını isteyen kişilerin mutlaka bakıma muhtaç olmaları gerekmektedir.
 • Kişinin sağ iken yaptığı desteklerin sürekli ve düzenli olarak devam etmesi gerekmektedir. Tek bir seferlik destek alan kişi ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma tazminatı isteminde bulunamaz.

Cenaze ve defin giderleri

 Cenaze ve defin giderleri, Türk Borçlar Kanunu m.53/1 uyarınca kişinin bir olay neticesinde ölmesi halinde bu olaya sebebiyet verenlerin cenaze ve defin giderlerini de tazmin etmesi gerekmektedir.

ARAÇ HASARINA İLİŞKİN TALEP EDİLECEK TAZMİNATLAR

Araçta meydana gelen maddi hasara ilişkin talepler trafik kazaları zararlarında en çok yeri tutar. Her başlığı tek tek açıklayacağız.

Kaza Sonrası Araç Tamiri

Trafik kazası sonrası araç tamiri için, kaza anında tutulan hasar tespit tutanağının beş iş günü içinde sigorta şirketine iletilmesi gerekir. İletmenin ardından sigorta şirketi, kaza tutanağını inceleyerek hasar dosyası açar ve hasar dosyasını da Sigorta Bilgi Merkezine (TRAMER) iletir. Bu işlemin ardından aracın tamiri gerçekleştirilir.

Arac Deger Kaybi
Araç Değer Kaybı

Alanya Araç Değer Kaybı Avukatı

Araç değer kaybı, gerçekleşmiş olan bir kaza sonucunda onarılan bir aracın ikinci el piyasa fiyatına göre değer kaybetmesine denilmektedir. Kazanın ardından onarılan aracın tamiri ne kadar kusursuz olursa olsun aracın satış fiyatı kazanın öncesinde belirlenen satış fiyatından her halde düşük olacaktır. Aradaki bu fiyat farkı araç değer kaybı davası ile tazmin edilecektir. Araç değer kaybı tazminatı sigorta şirketi sorumluluğu altındadır.

İkame Araç Bedeli

İkame araç bedeli, aracın çeşitli sebeplerle kullanılamaması halinde, kullanılamadığı gün sayısı ile günlük kiralama bedelinin çarpılarak hesaplanan tazminat türüdür. Örneğin bir aracın 5 gün kullanılamaması ve günlük kiralama bedelinin 1.000 TL olduğu varsayımında, bu aracın ikame araç bedeli 5.000 TL olacaktır.

Ticari Kazanç Kaybı

 Ticari araç kazanç kaybı, araç değer kaybından farklı tazminat türüdür. Ticari araç kazanç kaybı, ticari amaçla kullanılan aracın bir kazaya karışması nedeniyle kullanılamadığı gün sayısınca oluşan ticari kayıpları ifade etmektedir.

Alanya Trafik Kazası Avukatı İletişim Bilgileri

Alanya Avukat Trafik Kazası Avukatı Av. Cuma Ali KoçAv. Ahmet Geçgel
Telefon:+90 544 129 34 68
Adres: Büyükhasbahçe Mah. 501 Sk. Ofis Çınar No:1, D:7, 07400 Alanya/Antalya
Mail:info@cozumavukatlik.org

Alanya Trafik Kazası Avukatına ulaşmak için, web sitemizin iletişim bölümünden, adresimize misafir olarak, mail yolu ile ya da telefon ile bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Alanya Trafik Kazası Avukatı Nasıl Bulunur?

Alanya Trafik Kazası Avukatı, başınıza gelen talihsiz olay karşısında gerçekleştirdiğiniz görüşmede, bu konuda deneyimi ve bilgi birikimini size açıkça aktarabilen ve mağduriyetlerinizi gereğince savunabilen/giderebilen kişilere başvurularak bulunabilecektir.

Alanya Trafik Kazası Avukatı Ne Kadar Alır?

 Dosya ücreti konusunda Türkiye Barolar Birliği her yıl “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yayınlamaktadır. Dosya ücretleri de bu tarife üzerinden hesaplanmaktadır. Bununla birlikte trafik kazası tazminatları, tazminatın türü ve boyutuna bağlı olarak tazminat miktarından belirli oranın avukata kalacağı şekilde de anlaşmalar yapılabilmektedir.

Trafik Kazasi Ceza Avukati 1
Trafik Kazası Ceza Avukatı

Trafik Kazası Ceza Avukatı

 Trafik kazalarında uygulama gereği, yaralanmalarda ya da ölümlerde taksirli sorumluluk incelenmektedir. Bununla birlikte savcının şüpheli durumlar sezmesi halinde, dosyada farklı cezai sorumluluklar da ortaya çıkabilecektir. Dolayısıyla trafik kazası sonucu meydana gelen cezai soruşturma aşaması ve trafik kazası ceza davasının bir avukatla süreci yürütmek oldukça faydalı olacaktır.

Alanya İş Kazası Avukatı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ na göre iş kazası: “İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay”ı tanımlamaktadır. Alanya ve çevresinde meydana gelen iş kazası nedeniyle haklarınızı alabilmek ve süreci doğru yürüterek olası hak kayıplarını engellemek için iş kazası avukatı aracılığıyla süreci yürütmenizde yarar bulunmaktadır.

İş kazası bildirimi

İş kazası bildirimi, 3 iş günü içerisinde SGK’ya yapılmalıdır. Bu bildirim elektronik ortamda da yapılabilmektedir. İş kazasının gerekli sürelerde bildirilmemesi cezai sorumluluk doğurmaktadır.

İş kazası raporu

İş kazası raporu, çalışanın iş göremezlik süresini belirleyerek bu süre içerisinde iş göremezlik ödeneğiini almasını sağlar. İş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde normal günlük ücretin yarısı, ayakta tedavilerde ise 2/3’ü kadardır.

İş Kazasının Tespiti

İşveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na iş kazası bildiriminde bulunulmaması durumunda ya da işveren tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu’nun olayı “iş kazası” olarak nitelendirmemesi halinde işçi tarafından iş kazasının tespiti davası açılabilir ve yaşanan olayın iş kazası olduğunun tespit edilmesi mahkemeden talep edilebilir.

İş Kazası Maluliyet Oranı

İş kazası maluliyet oranı tespiti, SGK tarafından görevlendirilen eğitim araştırma, devlet ve üniversite hastaneleri tarafından yapılır. Bu tespit için aranan şartlar ise şu şekildedir:

 • İşe ilk girildiği zamanda işçinin sağlığı,
 • Varsa Askerlikten muafiyet durumu (Askerlik sakat raporu),
 • Tahkikat raporu ve bu bağlamda düzenlenen tutanaklar,
 • İş kazasının ardından tedavi görülen hastanelerdeki epikrizler ve varsa ameliyat belgeleri,
 • Dosyayı kontrol eden yetkilinin imzası.

İş Kazası Tazminat Hesaplama

 İş kazası tazminat hesaplama, bir çok etkene bağlı olarak değişebilmektedir. İş kazasının gerçekleştiği esnada işçinin yaşı, iş kazası sonucu gerçekleşen maluliyet ve sakatlık oranı, işçinin iş kazasındaki kusuru ve işçinin maaşı iş kazası tazminatı hesaplanırken dikkate alınan etkenlerdir.

Alanya Kaza Avukati
Alanya Kaza Avukatı

Alanya Kaza Avukatı

Alanya’da gerçekleşen iş kazaları ya da trafik kazaları için, bu konuda tecrübesini konuşturabilen yetkin bir avukatla süreci yürüterek yasal tüm haklarınızı elde edebilirsiniz.

Alanya Ceza Avukati
Alanya Ceza Avukatı

Alanya Ceza Avukatı

 Alanya Ceza Avukatı olarak, Alanya’da meydana gelen ve cezai sorumluluk doğuran olaylarda, bir avukata danışmalısınız. Zira ceza hukuku bir sanat dalı gibi, yasaların ve maddi olayların birbirine nakış nakış işlenerek mümkün olan en lehinize hükmün elde edilmesini amaçlamaktadır.

Alanya Gayrimenkul Avukati
Alanya Gayrimenkul Avukatı

Alanya Gayrimenkul Avukatı

 Alanya Gayrimenkul Avukatı, Gayrimenkul hukuku, taşınmaz malların (gayrimenkullerin) alım, satım, kiralama, tapu işlemleri, ipotekler, mülkiyet hakları, inşaat projeleri ve diğer gayrimenkullerle ilgili konuları kapsar. Gayrimenkul avukatı, müvekkillerine gayrimenkul işlemleriyle ilgili hukuki danışmanlık sağlar, sözleşmeleri hazırlar ve inceler, tapu işlemlerini takip eder, telif haklarına ilişkin hakları çözer ve gerektiğinde mahkemede müvekkillerini temsil eder.

Alanya Yabancilar ve Vatandaslik Hukuku
Alanya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Alanya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı

 Alanya Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, yabancılarla ilgili hukuki düzenlemelerini ve vatandaşlık süreçlerini kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk alanında, bir ülkede giriş, oturma izni, çalışma izni, vatandaşlık başvuruları, vatandaşlık kazanma veya kaybetme gibi konuları yönetilir.

Yabancılar hukuku, bir ülkede giriş ve oturma izni almak isteyen yabancıların haklarını ve yükümlülüklerini belirler. Bu sayede vize başvuruları, oturma izni başvuruları, çalışma izni başvuruları gibi, yabancıların haklarının çerçevesini  oluşturmaktadır.

Vatandaşlık hukuku ise, bir yabancının bir vatandaşın vatandaş olma sürecini ve vatandaşlık haklarını düzenler. Bu süreç, doğumla vatandaşlık kazanma, evlilik yoluyla vatandaşlık kazanma, doğallaştırma (vatandaşlık alma) başvuruları gibi konuları içerir. Vatandaşlık hukukunun aynı zamanda vatandaşlık haklarının korunması ve vatandaşlık kaybı gibi konuları da ele alır.

Her ülkenin yasal düzenlemelerinin ve hukuki bakışının farklı olması nedeniyle yabancılar ve vatandaşlık hukukunda alanında uzman bir avukatla çalışılması, talebinizi kısa sürede ve kusursuz görünümde elde etmenizi sağlayacaktır.

Alanya Bosanma Avukati
Alanya Boşanma Avukatı

Alanya Boşanma Avukatı

 Alanya boşanma avukatı, müvekkillerinin boşanma sürecinde haklarının korunması, boşanma sürecinin bölünmesi, mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi işlemlerde müvekkilinin haklarını koruyarak menfaatine en uygun sonucu elde etmeye çalışmak ve müvekkillerini mahkemede temsil etmek gibi görevler üstlenir. 

Alanyada En iyi Avukat Nasil Bulunur
Alanya’da En İyi Avukat Nasıl Bulunur?

Alanya’da En iyi Avukat Nasıl Bulunur?

Alanya’da en iyi avukat nasıl bulunur sorusuna sınıflandırma yaparak önerilerde bulunacağız:

 • Araştırma yapın: İnternet üzerinde avukatlık firmalarını ve avukatları araştırarak başlayabilirsiniz. İlgilendiğiniz hukuki konuya uygun olarak uzmanlaşmış avukatları bulmaya çalışın.
 • Referanslar alın: Aileniz, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınız gibi güvendiğiniz kişilerden avukat önerileri isteyin. Daha önce hukuki bir konuda deneyim yaşamış olan kişilerin referansları değerli olabilir.
 • İncelemeleri okuyun: Avukatların veya avukatlık firmalarının çevrimiçi incelemelerini okuyun. Bu incelemeler, diğer müvekkillerin deneyimlerini ve memnuniyetlerini yansıtabilir.
 • İlk görüşme yapın: Potansiyel avukatlarla bir araya gelerek veya telefon görüşmesi yaparak birinci elden bilgi edinin. Bu görüşmelerde avukatın deneyimi, uzmanlık alanları, başarı oranları ve ücret politikaları gibi konuları tartışabilirsiniz.
 • Karşılaştırma yapın: Farklı avukatları karşılaştırarak, sizin için en uygun olanı seçebilirsiniz. Deneyim, uzmanlık, iletişim becerileri ve uygun ücretlendirme gibi faktörleri değerlendirin.
 • Baro kayıtlarını kontrol edin: Avukatın lisans durumunu ve disiplin kayıtlarını kontrol etmek için yerel baro kayıtlarını inceleyin. Bu, avukatın profesyonel geçmişi hakkında bilgi edinmenize yardımcı olabilir.

Alanya avukatları güvenilir midir?

Alanya avukatı müvekkillerini güvenin sağlanması için tüm adımları şeffaflık ile ilerletmektedir. Riziko sonrası tüm süreç için müvekkile bilgilendirme yapılar beraber yürütülmektedir.

Trafik kazası icra takibi nasıl başlatılır?

Trafik kazası icra takibi; takibi başlatacak kişinin yerleşim yerindeki icra dairesinde başlatılmaktadır. Trafik kazası sonucunda mahkeme kararı bulunan kişi ilamlı icra takibi başlatırken; karar vb. evrakı bulunmayan mağdur ilamsız icra takibi başlatmaktadır.

Trafik kazası maddi ve manevi tazminat zamanaşımı süresi ne kadar?

Trafik kazalarında tazminat zamanaşımı süresi kazanın ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı sonuçlanmasına bağlı olarak değişmektedir. Maddi hasarlı trafik kazalarında zamanaşımı süresi 2 yıl; yaralanmalı trafik kazası zamanaşımı 8 yıl; ölümlü trafik kazalarında ise 15 yıldır. Trafik kazası sonucunda hem ölüm hem de yaralanma hali bulunuyor ise zamanaşımı 15 yıl olarak kabul edilmektedir.

Sigorta şirketine başvuru sırasında verilecek belgeler nelerdir?

Sigorta şirketleri trafik kazası sonrasında ödeme yapmadan önce kazaya ilişkin evrakların tamamının teslim edilmesini talep eder. Trafik kazası tazminat ödemelerinde istenen belgelerin başlıca olanları:
-Genel adli muayene ve epikriz dahil tüm sağlık evrakları,
-Tüm ifade tutanakları,
-Adli evraklar,
-Bilirkişi raporları,
-Kaza tespit tutanağı,
-Açık rıza beyanı,
-Ölüm belgesi,
-Eksper raporu,
-Maluliyet raporu,
-Vekili var ise vekaletname.

KAYNAKÇA

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin