İş Kazası Tazminatı

Tazminat Hesaplama
Haklılık Payı *
Hesaplama yaptığınızda bildirmiş olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı kanun gereğince şirketimiz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir.

İçerik Başlıklarımız:

İş Kazası Tazminatı Nedir?

İş Kazası Tazminatı , her tür iş yerinde meydana gelen yaralanmaları kapsamaktadır. Örnek olarak; ofisler, fabrikalar, marketler ve şantiyeler gösterilebilir. İşteyken herhangi bir kazada yaralanırsanız, iş kazası tazminatı talebinde bulunma hakkınız olabilir. İş kazası tazminatı bir işçinin, herhangi bir kusuru olmayan bir iş yeri kazasında yaralanması durumunda maddi olarak tazminat elde etmesini sağlamaktadır.

İş kazası kapsamına giren çok çeşitli koşullar vardır. Yaralanırsanız, engelli olursanız ya da işinizi yaparken herhangi bir tür hastalığa yakalanırsanız, iş kazası tazminatı talep etme hakkınız doğmaktadır.

Peki, iş kazası tazminatı alabilmeniz için gerekli şartlar nelerdir? Tazminat hesaplamaları nasıl yapılır? Tazminat alma süreci arabuluculuk ile halledilebilir mi? Bu tür davalarda zamanaşımı var mıdır? İş kazalarında tazminat alma hakkı ve durumun hukuki boyutu ile ilgili bilmeniz gerekenlerden bahsettik.

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir miyim?

İş kazası geçirdim tazminat alabilir miyim sorusu tazminat hesaplama ile de yakından alakalı bir duruma işaret eder. Hak sahibi kişi, meydana gelen zararı yasal koşullara bakarak almak istemektedir.

 • Temel amaç işçinin kaza nedeniyle yaşadığı iş gücü kaybının karşılanması, gelecekte yeni zararların iş kazası tazminatı ile engellenmesidir.
 • İş kazası tazminatı alabilmek için bazı şartlar gerekmektedir. İş kazası kapsamında olmayan davalarda tazminat alınamamaktadır.
 • Meydana gelen kaza ve zarar arasında nedensellik bağı olması gerekmektedir.
 • Genellikle iş yerlerinde çalışmaya bağlı uygulamalarda hemen her iş kazasında sonuç alınmaktadır.

İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?

Çalıştığınız kurumda bir kaza geçirdiniz ve bunun iş kazası olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak süreç öyle işlemiyor. Başınıza gelen olayın iş kazası olup olmadığının öncelikle SGK müfettişleri tarafından incelenmesi gerekiyor. iş kazası tazminatı sürecini ilk olarak SGK ile birlikte yürütüyorsunuz. Meydana gelen olayla ilgili 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 13. madde kapsamında şunlara bakılmaktadır:

 • Başınıza somut bir olayın gelmiş olması gerekiyor.
 • Güncel sigortalı olmak
 • Yaşanan olaya bağlı olarak fiziksel ve ruhsal engel oluşması
 • Olayın iş yeri sınırları ve belirtilen sözleşme kapsamında yaşanması
 • Bağımsız çalışan sigortalının iş amacıyla başına gelen durumlar
 • İşçi ve emziren kadının süt zamanlarında başlarına gelenler iş kazaları kapsamı içinde yer almaktadır.

İş Kazası Tazminatı Maddi ve Manevi Tazminat Davasında İstenebilecek Zararlar

İş kazası tazminatı Maddi ve manevi tazminat davası zararları kriterler kapsamında somutlaştırılmaktadır:

 • Manevi tazminat iş kazalarına bağlı olarak istenebilmektedir. Teknik anlamda somut bir şekilde ölçülememekle beraber somutlaştırılır. Kusur oranları önemli kriterdir.
 • Yaralanma bedensel zarar olması halinde iş göremezlik durumuna bağlı çalışılmayan süre hesabı yapılmaktadır. Genelde geçici yaralanmalar şeklindedir ancak sürekli iş görmezlik olabilir.
 • Ölüm halinde maddi tazminat, işçi yakınlarını ilgilendirmektedir. Cenaze giderleri ve çalışma gücüne bağlı azalan kayıplara bakılır. Ölen çalışanın çevresinde bakmakla yükümlü olduğu kişilere kayba bağlı tazminat ödenebilir. Ölen kişinin anne, babası, eş ve çocukları bu tazminatı isteyebilir.

İş Kazasının Tespiti Davası

Sosyal Güvenlik Kurumu’na mutlaka bildirilmesi gereken iş kazası, inceleme gerektiren bir durumdur. Olay durumunun incelenmesi ve tespiti için rapor hazırlığı mutlaka olmalıdır. Yaşanan olayın iş kazası olarak nitelendirilmesi ardından hak sahibi mahkemeye başvuru yaparak maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

 • İş kazası olarak kabul edilmemişse iki tarafın davalı olduğu tespit davası açılabilir.
 • İş kazasının tespiti davası hak sahibi iki taraftan bağımsız şekilde görülen bir davadır.
 • İş kazası tazminatı dava açma süresi, olaydan itibaren on senelik zamana tabidir.
 • İş kazası tazminatı davası ve iş kazası tespit davası birbirinin kesinleşmesini beklemelidir.

İş Kazası Maddi Tazminat Davası

Maddi tazminat davası iş kazalarında bedensel zarara uğrayan, işe devam edemeyen kişilerin süreçlerinin işlendiği davadır. Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen maddeler doğrultusunda işçilerin talep edeceği miktarlar hesaplanabilmektedir. İş kazası tazminatı maddi dava içerisinde yaşadığınız psikolojik sorunlar var ise bunlarda değerlendirilmektedir.

İş Kazası Hasar Dereceleri Nelerdir?

İş gücü kaybı hesabı üzerinden gündeme gelen tazminatlarda hasar dereceleri dikkate alınmaktadır:

 • Beyin tümörü, iskelet sistemi sorunları, kas ve kemik yapısı gibi hastalıklara dair yönetmelik kapsamı incelenmektedir.
 • ÇGMK Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin geçerliliği doğrultusunda güncel yasal değişiklikler de dikkate alınmaktadır.
 • Tazminat hesaplamasının doğru şekilde gerçekleşebilmesi için iş kazası hasar derecelerinin netleştirilmesi, doğruluğunun raporlanması gerekir. SGK bu hesaplamaları yapan kurumdur.
 • Maluliyet oranı eki tablosu kapsamında kusur oranı incelemesi ve bilirkişisi tespiti gündeme gelmektedir.

İş Kazası Manevi Tazminat Davası

İş kazaları manevi tazminat davalarında meydana gelen ruhsal zarara göre nedensellik aranarak somutlaştırma süreci vardır:

 • Uygun nedensellik bağı bulunmayan durumlarda manevi tazminat davası için yeterli koşullar oluşmayabilir.
 • Tespit işlemlerinde hukuka aykırı fiil olmaması gerekmektedir.
 • Tazminat talebi oluşması için kusurluluk gerekmektedir. Yargıtay kararları bu duruma göre farklı kararlar alabilir. Firma güncel durumu ve işçinin yaşadığı olay göz önünde bulundurulacaktır.
 • Yeni güncellemelerle kusurluluk durumunun kesin gerekçe olması hali geçerliliğini yitirmektedir. Somut olayların kendi özellikleri dikkate alınarak uygu miktar netleşecektir.
 • İş kazasına bağlı oluşan ruhsal durumların net şekilde neden sonuca bağlı olduğu kanıtlanabiliyorsa, psikolojik tedavi sonuçlarına başvurulabilir.
 • Kasıtlı iş yeri baskısı ve düzenli tehdit gibi ruhsal çöküşe neden olan durumlar şahitlerle kanıtlanırsa talepler somutlaşabilmektedir.

Tazminat Davasından Önce İş Kazasının Tespiti Davası Açılmalıdır

İş kazası tespiti davası, iş kazası tazminatı davası öncesinde açılması gereken bir davadır. Yaşanan iş kazası SGK’ ya bildirilmediğinde süreçle alakalı bir aşama kaydedilemez.

 • İşveren kurum ve yetkili davayı bilerek açmaması halinde işçi haklı olduğunu iddia eder belgelerle yeni dava açabilir.
 • Sigortalı olarak çalışmayan bir işçi dava açacaksa iş kazası belgeli olsa da süreç sıkıntılı olacaktır.
 • Hukuki açıdan eksik olan bölümlerde iş kazası davaları sonlandırılmamaktadır.
 • Tespiti yasal olarak mümkün olmayan iş kazalarında yüksek olasılıklarla tespit süreci devam edebilir. Ölümlü kazalarda bu durum mahkeme tarafından kabul edilebilir.

İş Kazası Tazminat Davasından Önce İşçinin Maluliyetinin Tespiti

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu işçi yaralanması ve tespiti konusunda gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

 • Sağlık kurulu raporu
 • Tıbbi belgeler
 • Yurt dışında tedavi için yapılacak sevkler
 • Geçici iş göremezlik
 • Meslek hastalığı kapsamında maluliyet tespiti söz konusudur.

Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kimlere Verilir?

Yakınlarına destek olan işçinin ölümü halinde,  Medeni Kanun ve Türk Borçlar Kanunu maddeleri dikkate alınmaktadır:

 • Destekten yoksun kalma tazminatı, işçinin annesi, babası, çocukları ve eşi için verilebilmektedir. Bu bağları yasal olarak görünmeyen durumlarda yeni bir dava konusu oluşabilmektedir.
 • Ölen işçinin cesedi bulunamamışsa, ölümüne kesin gözüyle bakılıyorsa gerçekten ölmüş sayılmaktadır.
 • Kendisinden uzun süre haber alınamayan ve ölümüne kesin gözüyle bakılan işçiler için mahkeme kesin öldüğü yönünde karar alabilir.

Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Asıl İşveren/Alt İşveren İlişkisinde Sorumluluk

Ölümlü iş kazaları, en zorlu dava kategorisinden biridir. İşverenler ve işçi bakımından kapsamlı tespit ve değerlendirme gerekebilmektedir. Çalışan kişinin ölümünden idarenin sorumlu olması halinde şu detaylar önem kazanmaktadır:

 • İşveren kategorilerine göre resmi geçerliliği olan belge kapsamında sorumluluk sürdürülmektedir. İşletmede gerçekleşen olaylardan sorumlu olan kişinin yasal olarak bunu karşılayabilmesi gerekmektedir. Aksi halde yeni bir dava açılması gerekebilir.
 • İşverenin sorumluluğun ne kadarını üstlendiği ayrı dava konusudur. Ölümlü iş kazasının tüm süreçleri değerlendirilerek kanun maddelerine göre hareket edilmektedir.
 • Hangi kaynağa dayandığı için tazminat istendiği, koşullar vs. ölümle sonuçlanan iş kazalarında önemini yitirmektedir.

Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Miktarı Ne Kadardır?

Ölümlü iş kazaları tazminat davalarında manevi zarar varsa TBK -56 gereğince detaylar önem kazanmaktadır:

 • Ölen kişinin yakınları manevi tazminat davası için başvuru yapabilmektedir.
 • Hakim kararı alınırken adalete uygun bir manevi tazminat sonucu verilmektedir.
 • Manevi huzuru doğurmaya faydası olacak bir tazminat miktarı ödemesi yapılmalıdır.
 • Tazminat sınırı ve amacı duruma uygun şekilde belirlenmiş olmalıdır.
 • Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ölümlü iş kazaları için anayasa kriteri olarak dikkate alınmaktadır.
 • Anayasanın ilgili karar maddelerinde özel haller ve manevi tazminat miktarını etkileyen durumlar belirlenmiştir.
 • Manevi tazminat miktarı olaylara göre değişebildiği için hakim olabildiğince nesnel bir bakış açısı sunmalıdır.

 

 

İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası ve Maluliyetin Artması

İş kazası yaralanma artışı şeklinde devam etmişse iş mahkeme davası dosyasında önemli olan noktalar şunlardır:

 • Maluliyetin artması dosyada süreç içinde kayıtlı şekilde belirlendiğinde ödeme talepleri gerçekleşebilmektedir.
 • Hastalık durumunun ilerlemesinin tespitinin birinci durumla neden sonuç bakımından aynı olması gerekmektedir. Uzun vadede etkisi artan yaralanma çeşitleri kazaya uğrayan kişinin durumuna göre değişebilmektedir.
 • Mahkemenin süreç içinde sorunsuz şekilde yargılamada bulunabilmesi için maluliyet oranı tartışması olabilmektedir. Kabul edilen artışa bağlı olarak ödeme yapılmaktadır.

İş kazaları nedeni ile maddi ve manevi tazminat davaları açılabilir. İş kazası tazminatı hesaplanırken birçok unsur bir arada değerlendirilir. İs kazasında tazminat alanlar destekten yoksun kaldığını iddia eden taraf olurken bunlar ölenin bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir. Ayrıca işçinin yaralanması durumunda tazminat alması söz konusudur.

 • İs kazası tazminat alanlar yorumları göz önünde bulundurulduğunda vefat edenin anne ve babası, eşi ya da çocukları destekten yoksun kalma tazminat davasını açabilmektedirler. Bu davaların açılabilmesi için İş Mahkemeleri’ne dilekçe vermek sureti ile başvuru yapılır.
 • İs kazası platin tazminat söz konusu olduğunda işçinin kaza nedeni ile uğradığı zarar dikkate alınır. Platin takılması ya da kemik kırılması gibi birçok durum bu kapsamda ele alınır.

 

Yargıtay Kararı İş Kazası Tazminatı (PDF) –> http://cozumavukatlik.org/wp-content/uploads/2021/06/Yargitay-Karari-Is-Kazasi-Tazminati.pdf

 

İş Kazasında Kaçınılmazlık Unsuru

İş kazalarında hangi durumların kaçınılmazlık unsuru kapsamında olduğu şöyle açıklanabilir:

 • Kaza
 • Beklenmedik durumlar
 • Fevkalade hâl
 • Kötü tesadüf
 • Umulmayan hâl şeklinde yasalarda yer almaktadır.

Türk Mesuliyet Hukuku konuyla alakalı daha kapsamlı madde ve içeriklerin olduğu kategoridir. Bahsedilen maddelerin de geçerliliğini gerektiren bir daha üstün kontrol dışı olay gerekmektedir. Doğal felaketler bu kaçınılmaz hallerin temelidir.

Kaçınılmazlık davalarında işçinin kendi kural ihlallerine bağlı meydana gelen kazalar da kapsama alınmaktadır. Gözlük takmadığı için gözüne çivi giren işçi örneğinde bu görülebilir. Birçok iş kazasında karşılıklı kural ve sorumluluklar mahkeme tarafından tazminat davası niteliğinde değerlendirilmektedir.

İş kazası Tazminat Davasına Ceza Mahkemesi Kararının Etkisi

Tazminat davası temelde maddi ve manevi zararla alakalı sorunun giderilmesine odaklanmaktadır. İş mahkemesi kapsamında ceza mahkemesinin kararı etkilidir:

 • Davalı kişinin kusuru bulunmamışsa, her iki tarafın da eşit şekilde kusuru varsa bilirkişi raporu takip edilmektedir. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen zararlar için adli para cezası olabilir.
 • İş kazası davalarında ceza mahkemesi Borçlar Kanunu kapsamını dikkate almaktadır. Hukuki açıdan zarar miktarına göre ayrı bir dava konusu oluşabilir. Aykırılık davalarında fiilin aykırılığının bağlayıcılığı söz konusudur.
 • Ceza Mahkemesi ölüm olaylarında iş yerindeki durumun kusuruna odaklanır. Yasa dışı kayıtlarda meydana gelen zararın değerlendirilmesinde diğer mahkemelerden destek alınabilir.
 • Belgelerde sahtecilik tespiti halinde yeni bir dava açılarak süreç uzatılmaktadır.

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş kazalarına yönelik olarak merak edilen birçok soru olurken bunlar arasında yer alanlardan biri de İş kazası tazminat davası ne kadar Sürer? Biçimindedir. Bu tür davalarda bilirkişi raporlarına delil olarak gereksinim duyulur.

Bundan dolayı da bilirkişi tarafından hazırlanacak raporun süresine bağlı olarak davaların sonuçlandığı görülmektedir. İş kazalarının ölümlü ya da yaralanmalı sonuçlanmasına bağlı olarak da dava sürelerinde değişiklik olur.

Yaralanmalı bir iş kazası davası ortalama olarak 5 yılda sonuçlanırken ölümlü kazalarda bu oran yaklaşık 3 yılı bulmaktadır.

İs kazası tazminat zamanaşımı da merak edilirken kazanın ardından bu süre 10 yıldır. Ölümlü is kazası tazminat miktarı hesaplanırken uğranılan zararlar dikkate alınır. Cenaze masrafları, vefat eden için bir tedavi uygulandıysa bu masraflar ve ölenin desteğinden yoksun kalanların uğrayacağı kayıplar bu dava aracılığı il talep edilir.

İş kazası tazminat davası süresi hangi sonuca göre işlem yapıldığı, dava sürecindeki detaylara göre değişebilmektedir. Dikkat çeken detaylar şöyledir:

 • Yaralanmalı iş kazalarında işçi maluliyet oranına itiraz etmişse dava süreci daha da çeşitlenerek uzayabilmektedir.
 • Maluliyet oranı için ayrıca açılan dava tespit davası ve tazminat davasıyla doğrudan alakalı olduğu için süreyi önemli derecede etkileyebilmektedir.
 • Yargılama sürecinin uzamasına bağlı olarak yaralanmalı iş kazalarında 6 seneye varan dava süresi olabilir.
 • Ölümle sonuçlanan iş kazaları için tazminat davası 3 sene civarı sürebilmektedir.

İş Kazası Tazminat Davası ile Yaralanan İşçinin Yakınları Tazminat İsteyebilir mi?

İşçi yaralanması ve tazminat davasının devam ettiği süreç içinde hak sahibi zarar gören kişinin kendisidir. Kesinleşmiş ölüm hali olmadığı sürece doğrudan doğruya zarar gören kişi tazminat talebinde bulunacaktır.

 • Kişinin yakınları 818 Sayılı Borçlar Kanunu gereğince yansıma ve üzüntü nedeniyle bir talepte bulunamamaktadır.
 • Yargıtay kararlarında kişinin kendi bütünlüğünü ihlal eden durumlar zarar olarak kabul edilmektedir. Ancak çok ağır bir şekilde zarar gören kişinin yakınları mağdur olmuşsa ve bu belgelenir nitelikteyse yeniden değerlendirme yapılabilir. Açılan davaya göre süreç devam edecektir.
 • Haksız bir eylem nedeniyle iş kazası esnasında kendi yakınları zarar gören işçi maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilecektir.
 • Ölümle sonuçlanan iş kazaları için hayatını kaybeden şahsın yakınları maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilmektedir.

İş Kazası Tutanağı

iş yerinde geçirdiğiniz kaza mutlaka resmi kayıtlara girmesi gerekmektedir. Bunun için de olay yerinde iş kazası tutanağı tutulmalıdır. Siz olayın sıcaklığı ve yaşadığınız acıdan dolayı bu süreci çokta kontrol edemeyebilirsiniz. Ancak bu konuda dikkatli olmakta fayda var. İş Kazası Tutanağı ilerleyen süreçte sizin yol haritanızı belirleyecektir. Alacağınız tazminat tutarı tamamen iş kazasıyla doğrudan alakalıdır. Tutanak da olay yeri ve yaşananlar açıkça anlatılmalı, şahitler var ise belirtilmelidir. Kazanın delilleri de mutlaka tutanağa geçirilmelidir.

İş Kazasında Kusur Raporunun Usulüne Uygun Olması Gerekir mi?

İş kazalarında hazırlanan belgelerin tamamında usule uygunluk gerekmektedir. Tespiti mümkün olmayan durumlarda mahkeme ve yasal durum dikkate alınarak esneme olabilmektedir. Ölümlü kazalarda bu duruma rastlanabilir.

 • İşçinin bağlı olduğu sigorta kurumuyla alakalı esneme gerektiren durumlar olabilir.
 • İş kazası olarak görülen durumun kötü tesadüfe bağlı yaşanması halinde raporda değişiklikler istenebilir.
 • Davalı işverenin davayı zora soktuğu durumlarda kusur raporuyla alakalı değişiklik istenebilir. Karar değişikliklerinde mahkeme bu belgelerdeki değişiklikleri kendi talep edebilmektedir.
 • İş güvenliği kapsamında insan yaşamının üstün gösterilmesi gereken hallerde değişiklikler olabilir.

İş Kazası Raporu

İş kazası raporu iki şekilde anlaşılabilir. Birincisi olay yerine gelen kolluk kuvvetleri ya da resmi ekipler tarafından tutulan rapordur. Diğeri ise kaza sonucu yaralanan işçinin alacağı rapordur.  İş kazası raporu davanın bütün seyrini değiştirebilecek niteliktedir. Bu noktada dikkatli olmakta fayda var. Öncelikle ifadeler alınmalı, olay yerine ilişkin deliller toparlanmalı ve şahitler mutlaka hazırlanmalıdır. Bir diğer iş kazası raporu ise meydana gelen yaralanma sonucu hastanelerden alınacak geçici iş görmelik raporudur. Kaza sonucu maluliyet oluşan işçi gerekli yasal prosedür izlendiği sürece her hangi bir sıkıntı yaşamayacaktır. Kazadan dolayı yatalak olan işçi geçici iş görmezlik raporu ile istirahatli olacaktır. Hastalık süresince doktor takibini bırakmamak ve hastalığın bütün süreçlerini takip altında tutmak dava açısından oldukça önemlidir.

İş Kazası Rapor Parası

Geçici iş görmezlik raporlarınız size SGK tarafından ödeme yapılmasını sağlamak amacıyla alınmaktadır. Rapor parası alabilmeniz için takiplerinizi düzenli yaptırmalı ve yatalak olduğunuzu belgelemeniz gerekmektedir. Daha önce rapor parası için bir çok kez SGK’ya gidip gelmeniz gerekiyordu. Ama artık sistem otomatik olarak raporlarınız görüyor ve paranızı hesabınıza yatırıyor.

Ancak bunun için izlemeniz gereken bir yol vardır. Siz aldığınız geçici iş görmezlik raporunu iş yerine vermeniz gerekmektedir. İş yerinizde sistem üzerinden bu raporu SGK girişini yapar. Kurumda bulunan ilgili uzmanlar raporu inceler ve sizin daha önceden vermiş olduğunuz PTT hesabınıza paranızı yatırırlar.

Ölümlü İş Kazası

Ölümlü is kazası olarak adlandırılan durumlarda vefat edenin yakınlarının tazminat talep etme hakkı bulunur. Destekten yoksun kalanlar olarak adlandırılan bu kişiler vefat edenin anne- babası, eşi ya da çocukları olabilmektedir.

Ölümlü iş kazası ceza davası sonucuna bağlı olarak tazminat davasında alınacak kararlarda bu durum dikkate alınır. İş kazası olduğu anda işverenin bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi zorunludur.

SGK bu durumda bir inceleme başlatarak olayı soruşturur. Olayın meydana gelme şekli ve tarafların kusur durumları oluşturulan raporlarda açıkça ifade edilir. Bu kaza bir iş kazası olarak tanımlanırsa mağdur olarak adlandırılan hak sahibinin tazminat davası açma hakkı oluşur.

 

İş Kazası Tazminatı Alma Şartları

İşyerinde çalıştığı için yaralanan ya da hastalanan bir çalışan, derhal müdürünü bilgilendirmeli ve acil tıbbi yardım almalıdır. İşle ilgili kazalar ve yaralanmalar da derhal şirket yetkililerine bildirilmelidir. Daha sonra, meydana gelen hastalık veya yaralanma hakkında bir iş kazası tazminatı rapor sunulmalıdır.

Tazminat için başarılı bir talepte bulunmak, hatanın kanıtlanması ile başlar. Yaralanmanız için herhangi bir tazminat talebinde bulunabilmek için, işi şeyi kanıtlamanız gerekmektedir:

 • Söz konusu kazada yaralandığınız
 • Kazanın başka birinin ihmalinden kaynaklandığı

Doğru avukatınız yoksa, bunların ikisini de kanıtlamanız çok zor olabilir. Size yardımcı olacak deneyimli bir avukata sahip olmak, herhangi bir iş kazası tazminat talebini kazanmanın anahtarıdır. Çünkü, iddianızı ortadan kaldırmak için İş Kazası Tazminatı son derece deneyimli avukatlara sahip olan işvereninize karşı mücadele edeceksiniz. Kişisel yaralanma hukuku konusunda önceden hukuki bir deneyime sahip değilseniz, kazanma şansınız oldukça düşük olacaktır. Aşağıdaki durumlar, iş kazası olarak onaylamamaktadır:

 • Bir işçi, mesai saatleri içinde özel faaliyette bulunur ve kaza geçirirse
 • Kasıtlı olarak kazaya neden olursa
 • Kişisel düşmanlık nedeniyle üçüncü bir şahıs tarafından şiddete maruz kalırsa

Yaralanmalı İş Kazası Maluliyet Oranına Dair Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki

Yaralanmalı iş kazası durumunda çelişkili raporlar varsa kanunlardaki dosya değerlendirmesi şu maddeleri barındırmaktadır:

 • İş kazası olarak görülen durumda gerçek olayın farklı olması ve bu durumdan çıkar sağlanması söz konusuysa işverenle alakalı ayrı bir dava açılabilir.
 • Yaralanma oranı ve tazminat miktarıyla alakalı çelişkili bilgilerin tespitinin kaynağı araştırılacaktır.
 • Mahkeme kararı ve iş görmezliğe bağlı dava süreçlerinde çelişki nedeni rüşvet vs. varsa ayrı bir dava olacaktır.

İş Kazası Tazminatı Hesaplama

Her bir vaka birbirinden farklı olduğundan, talebinize başlanmadan önce tam olarak ne kadar iş kazası tazminatı alabileceğinizi söylemek pek mümkün değildir. Hiçbir para, başınıza geleni tersine çeviremese de, kaza nedeniyle cebinizden para çıkmamasına yardımcı olunabilir. İş Kazası Tazminatı Kazanın bir sonucu olarak, işten izin almaya zorlanmış olabilirsiniz. Bunun, size finansal baskı altına soktuğunu biliyoruz. Bu da, iyileşme süreci için adil bir durum değildir. Çünkü, o günlerde ayağa kalkmak zaten yeterince zor olabilir. Uzman bir avukat; bir hak talebinde bulunurken, zararınızın tüm masraflarını dikkate alacaktır. Ayrıca; sosyal yaşamınız ve aileniz üzerindeki etkilerini de değerlendirecektir.

Alacağınız toplam iş kazası tazminatı miktarı, genel ve özel zararların bir birleşimi olacak ve bireysel koşullarınıza göre hesaplama yapılacaktır. Genel hasar tazminatı; yaralanmanın ciddiyetine ve ne kadar çabuk iyileştiğinize bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir avukatın; potansiyel bir uzlaşma miktarı hakkında daha doğru bir fikir verebilmesi için durumunuz hakkında daha ayrıntılı bilgi toplamasının yanı sıra, ne kadar kazanma şansınız olduğu ve bunun ne kadar süreceği konusunda da size tavsiyelerde bulunması gerekmektedir.

 • İş kazalarına yönelik olarak açılan tazminat davalarında işveren tarafından çalıştırılan işçinin iş ilişkisine bağlı olarak yaralanması ya da ölümü durumunda maddi veya manevi tazminat talebinde bulunulur. Bu davalar işçi veya yakınları tarafından işverene karşı açılır. İş kazası tazminat hesaplama çeşitli yöntemler kullanılarak yapılabilir.
 • Bu metotlar arasında yer alan iş kazası tazminat hesaplama robotu ya da iş kazası tazminat hesaplama programı birkaç örnek arasında yer alır. İş kazası tazminat davası açılacağı zaman bu davalara özgü bazı hususların bilinmesi gerekir.
 • İş kazası tazminat davaları asıl işverene açılabilirken bunun yanı sıra alt işveren olarak adlandırılan taşeronlara karşı da açılabilen dava türüdür. İş kazaları olarak adlandırılan ve işveren tarafından çalıştırılan işçinin çalıştığı yerde işin yürütümü sırasında ortaya çıkan bedensel ve ruhsal hasarlar bu dava kapsamında yer alır.
 • İş kazalarının iş yerinde geçekleşmiş olması gerekirken işçi çalıştığı iş sebebi ile işveren tarafından görevli olarak farklı bir yere gönderilse dahi kaza geçirmesi durumunda bu durum iş kazası olarak değerlendirilir.
 • İş kazası olarak adlandırılan bir başka durum ise işçinin işyerine gitmek için kullandığı ve işveren tarafından temin edilen bir taşıtla kaza geçirmesidir. Bu tür davalar için geçerli olan bir zamanaşımı süresi olurken bu zaman kazanın meydana geldiği tarihte başlar ve 10 yıl boyunca geçerlidir.
 • İş kazaları nedeni ile açılan maddi ve manevi tazminat davaları iş hukukunu ilgilendirir. Bundan dolayı da işçi işveren ilişkilerini düzenleyen iş hukukuna uygun hareket edilir. Bağımsız bir hukuk kolu olan iş hukuku kamu hukukunun yanı sıra özel hukuk hükümlerini de içerisinde barındırmaktadır.
 • Sosyal anlamda da önemli bir hukuk dalı olan iş hukuku işçi ile işveren arasında gerçekleştirilen iş akdine bağlı olarak ortaya çıkar. İş Kazası Tazminatı Taraflar arasında imzalanan iş akdi bir hizmet karşılığındadır. Bu akit bir hukuki ilişki doğurur.
 • İşçinin korunması, işin düzenlenmesi, sosyal güvenlik mevzuatlarının uygulanması, iş uyuşmazlıkları gibi konular iş hukuku kapsamında ele alınır. Bu tür problemlerde başvurulan mahkeme İş Mahkemesi olurken bu mahkeme; alacak, tazminat, tespit tarzında davalarla ilgilenir.
 • İş kazası tazminat davası açmak isteyen kişilerin öncelikle yapması gerekenler arasında mahkemeye dilekçe vermek sureti ile başvurmak olurken alınma ihtimali olan tazminat miktarlarının dijital ortamlar aracılığı ile hesaplanabilmesi mümkün olur.

 • İş kazası tazminat hesaplama tablosu excel hakkında bilgi alınmak istendiğinde yazılım programları aracılığı ile oluşturulan bu yöntemler sayesinde gerçeğe yakın bir hesaplama yapılabildiği görülmektedir.
 • İş kazalarında çeşitli unsurlar tazminat hesaplaması sırasında dikkate alınırken bu verilerin dijital ortamlarda hesaplanacağı zaman tablolara girilmesi gerekir. Tablolara veri girişi yapıldıktan sonra sistem otomatik olarak bir hesaplama yaparken elde edilen sonuçların yaklaşık bir değer olduğu görülür.

 • İş kazası tazminat hesaplama formülü bu tür bir dava nedeni ile mahkemelere başvuran kişilerin merak edeceği bir konudur. İş kazalarına bağlı olarak manevi tazminat talepleri yapılabilmektedir. İş kazalarında açılabilecek maddi tazminat davalarının yanı sıra manevi tazminat davaları da vardır.
 • Manevi tazminat davalarında zarar gören taraf veya yakınları bu haktan yaralanabilir. Bunun yanı sıra kaza geçirenin vefatı durumunda da yakınları manevi tazminat talebinde bulunabilmektedir.

İş Kazası Tazminat Davasında İşçinin Gerçek Ücretinin Belirlenmesi

Maddi ve manevi zararların giderilmesini yasalar kapsamında değerlendiren mahkeme, kazanın yaşandığı tarihi temel almaktadır.

 • Davacı ve davalının durumu, kusur oranları tazminat davalarında ödeme miktarını belirlemektedir.
 • Davalıdan davacıya ödenmesi gereken gerçek miktar faizlerle beraber karara vardırılır.
 • SGK Teftiş Kurulu Başkanlığı, gerçek tazminat miktarının belirlenmesinde yetkili kurumdur.
 • Sigortalının sürekli iş göremezlik derecesinin gerçek oranı kapsamında tazminat belirlenir.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Bilirkişi Raporu

İş kazalarına yönelik olarak dava açılacağı zaman öncelikle iş kazasının tespiti davası açılır. Tespit davaları SGK tarafından olayın bir iş kazası olarak değerlendirilmediği durumlarda geçerlidir. Bu davanın neticelenmesinin ardından ise tazminat davaları açılabilir. İş kazası tazminat hesaplama bilirkişi raporu bu evrede gerekli olan bir durumdur.

Tazminat davalarında mahkeme tarafından istenecek olan bilirkişi raporu delil niteliği taşıyacak bir belgedir ve hukuki olarak buna ihtiyaç duyulur. Bundan dolayı da bilirkişi raporu hazırlanır. Mağdurun bedensel zarar görmesi halinde açılacak maddi tazminat davalarında; geçici iş görememezliğe bağlı olarak yaşanan maddi kayıplar, sürekli iş görememezlik nedeni ile yaşanan maddi kayıplar, tedavi masrafları ve ekonomik gelecekte oluşan sarsılmadan doğan maddi kayıplar talep edilir.

İşçinin vefatı halinde ise; cenaze masrafları, tedavi süresi varsa bu sürede yapılan masraflar, ölenin desteğinden yoksun kalanların maddi kaybı talep edilir. Bu talep edilenler maddi tazminat davası kapsamında değerlendirilir.

İşçi alacaklarında faiz hesaplaması yapılırken kanunda belirtilen kurallara uyulur. İş kazası tazminat hesaplamaları yapılırken uğranılan iş gücü kaybının yarattığı ekonomik sonuçlar dikkate alınır.

 

Ölümlü İş Kazası Tazminat Hesaplama

Ölümlü iş kazası tazminatı hesaplama söz konusu oluğunda bazı unsurlar dikkate alınır. Bu durumda mağdur olanlar cenaze masraflarını talep edebilmektedir. Ayrıca vefat hemen gerçekleşmediği takdirde tedavi giderleri de istenebilmektedir.

Bunun yanı sıra çalışma gücünün yitirilmesi nedeni ile doğan kayıpların da istenebildiği bu tür davalarda görülür. Vefat edenin bakmakla yükümlü olduğu kişiler ölüm nedeni ile destekten yoksun kaldıkları için uğradıkları kaybı talep edebilirler.

İş kazası nedeni ile destekten yoksun kaldığını iddia eden taraf ölenin anne, baba, eş ve çocukları olabilmektedir. Bu tür tazminatlar maddi tazminat kapsamında değerlendirilir. Destekten yoksun kalan taraflar mahkemeye başvurmak sureti ile dava açma hakkına sahip olur.

 • Ölümlü iş kazası Tazminat HESAPLAMA tablosu aracılığı ile bu kişilerin alabilecekleri tazminat miktarı konusunda fikir sahibi olmaları mümkün olurken bu tablolar bilgisayarlar aracılığı ile oluşturulur. Dijital ortamlarda yapılan bu hesaplamalar gerçeğe yakın oranların tespit edilebilmesinde kullanılır.
 • Yaralanmalı iş kazası tazminatı hesaplama söz konusu olduğunda ise geçici işgörememezlik sebebiyle oluşan kayıpların talep edilmesi mümkün olur. Geçici işgörememezlik olarak adlandırılan durum işçinin iyileşene kadar geçen sürede uğradığı zararları kapsar.
 • Sürekli iş görememezlik olarak ifade edilen durumda ise sakatlığın yol açacağı çalışma gücü kaybının yanı sıra kazanç kayıplarını da kapsar. Ayrıca tedavi masrafları ve ekonomik geleceğin sekteye uğraması nedeni ile oluşan maddi kayıplar da talep edilenler arasında yer alır.

İş Kazası Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş kazalarında ortaya çıkacak ölüm ya da yaralanma durumlarında merak edilen çeşitli sorular olur. Bu sualler arasında iş kazası tazminatı nasıl hesaplanır? Biçiminde konular da yer alırken bu hesaplamaların yapılabilmesi için doktor raporlarına bağlı olarak hesaplama yapılması gerekir.

 • Bilirkişi tarafından hazırlanacak raporlar aracılığı ile işçinin uğradığı iş gücü kaybının yüzde olarak hesaplanması gerekirken kusur oranları da dikkate alınır.
 • İş kazası destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama yapılması gerektiğinde resmi raporların önemi ortaya çıkar. Kazaya istinaden oluşturulacak raporlarda bilirkişi adı verilen resmi bir heyetin inceleme yapması gerekir.
 • Kazaya ilişkin olarak yapılan bu incelemelerde kusur oranlarını yanı sıra işgücü kaybının da hesaplanması gerekir. İş kazasına bağlı olarak ortaya çıkacak durumlar yaralanma ya da ölüm ile sonuçlanabilir. Her iki duruma bağlı olarak tazminat davası açılabilirken iş kazası sonucu tazminat hesaplama işlemlerinde heyet raporlarına gerek duyulur.
 • Bilirkişi olarak adlandırılan heyet mahkeme tarafından tayin edilir. Bilirkişi; adli tıp uzmanlarının yanı sıra farklı konulara yönelik olarak da hizmet verebilen ve belli bir konuda uzmanlığı olan bireylerden oluşur.
 • Hakimlerin bazı davalar konusunda uzmanlığı olan kişilerin bilgisine ihtiyacı olur. Mahkemelerin işleyişinde yararlanılan bilirkişi raporları sayesinde karar vermek sağlıklı yöntemlerle gerçekleştirilir. Kişilerin hak kaybı yaşamaması açısından bu uygulama gerekli olur.
 • Bilirkişilerin hazırladığı dosyalar teknik açıdan değerlendirilir. Bilirkişiler bir konu hakkında dosya hazırladıklarında kanaatlerini ifade ederler ve bu veriler delil niteliği taşır. Bundan dolayı da mahkemelerin bilirkişi raporlarına gereksinimi olur.

İş kazalarına yönelik olarak açılan davalarda tazminat talepleri oluştuğunda bunun hesaplanmasında çeşitli unsurlar dikkate alınır. Bilgisayarlar aracılığı ile de iş kazası maddi tazminat hesaplama programı oluşturulabilmektedir.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Hesaplama

İş kazaları ölümlü ya da yaralanmalı olarak oluşabilir. Bu tür durumlarda iş kazası nedeniyle tazminat hesaplama gereksinimi doğar. Tazminat hesaplaması yapılırken mahkemeler aracılığı ile kusur oranları ve işçide yaşanan iş gücü kaybı dikkate alınır. Ayrıca iş kazası tazminat hesaplama programı aracılığı ile de bu miktarlar hakkında fikir sahibi olunabilir.

İş kazasında tazminat hesaplaması yapılırken dikkate alınan konulardan biri işçinin aldığı ücret miktarıdır. Hesaplama yapılacağı zaman işçinin çalışabileceği aktif hizmet süresi de önemli olur. Ortalama yaşam süresi de bu hesaplama sırasında göz önünde bulundurulan bir unsur olurken iş kazası tazminat hesaplama tablosu aracılığı ile bu hesaplamalar yapılabilir.

Tazminat hesaplama süreçlerinde tablolara veri girilmesi gerekirken iş kazası tazminat hesaplama excel tablosuna girilecek bilgilerde işçinin aldığı ücretin yanı sıra aktif olarak çalışabileceği zamanın miktarına da gerek duyulur.

Bilgisayarlar aracılığı ile ulaşılabilen iş kazası tazminat hesaplama excel tablosu üzerinde doğru verilen girilmesi ile alınabilecek tazminat miktarı hakkında fikir sahibi olmak mümkün olur.

İş Kazası Tazminat Hesaplama Yöntemi

 • İş kazası geçiren işçi açısından oldukça önemli bir konu olan tazminat hakkı işçinin kaza sebebi ile uğradığı iş gücü kaybı sebebi ile ortaya çıkan zararların tazmin edilmesine yöneliktir. Bu tür davalar açısından iş kazası tazminat hesaplama yöntemi önem taşır.
 • Tazminat hesaplaması yapılırken kusur oranları, uğranılan iş gücü kaybı oranı, işçinin ücreti gibi birçok unsur dikkate alınır. İş kazasına yönelik olarak merak edilenler arasında iş kazası maddi tazminat nasıl hesaplanır? Sorusu da yer alırken iş kazası tazminatı faiz hesaplama da ayrıca merak edilir.
 • İs mahkemesi tazminat faiz hesaplama yapılırken tazminat faiz oranları üzerinden hareket edilir. Mahkemelerin hemen sonuçlanmamasına bağlı olarak verilecek kararın uygulanması sırasında hesaplama yapılırken tazminat faiz oranları dikkate alınırken is kazası tazminat faiz HESAPLAMA kanunlara uygun yapılır.
 • Türk hukuk sistemi incelendiğinde kapital faizi ve temerrüt faizi olarak adlandırılan iki tür uygulamanın olduğu görülür. İş kazaları sebebi ile ortaya çıkan maddi tazminat taleplerinde hukuk sistemi içerisinde yer alan bu iki faiz türü de uygulanmaz. Uygulanacak faiz tazminat faizi olarak ifade edilir.

İs Kazası Maluliyet Tazminat HESAPLAMA

İş hukukunu ilgilendiren iş kazaları nedeni ile tazminat davası açılabilirken yaralanmalı ya da ölümlü iş kazaları söz konusu olduğunda bu durum mümkün olur. İşçinin iş kazası sebebi ile uğradığı zararların maddi ve manevi açıdan tazmin edilebilir yanları bulunur. İs Kazası Maluliyet Tazminat HESAPLAMA yapılacağı zaman ortaya çıkan iş gücü kaybının yanı sıra kazanç kayıpları da dikkate alınır.

İş kazasına bağlı olarak ortaya çıkan tazminat alacakları hesaplanırken faiz oranları da göz önünde bulundurulur. Tazminat faizi olarak adlandırılan bu uygulamada İs kazası Tazminat faiz oranı da merak edilir.

İs kazası tazminat faiz türü olarak söz edilen tazminat faizi mahkeme sonucuna göre hesaplanır. Bu hesaplamalar sırasında ise bazı unsurların dikkate alındığı görülür. Tazminat olarak adlandırılan durum para borcunu içermektedir.

Para borçlarına istinaden temerrüt oluşmadığı sürece kapital faizi uygulanır. Kapital faizine ait önemli bir özellik ise sözleşme ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkmasıdır. Tazminatta ise bir ödünç ilişkisi oluşmaz. Bundan dolayı da kapital faizinden söz edilemez. Bundan dolayı tazminat davalarında uygulanan faiz türü tazminat faizi olarak adlandırılır. Tazminat faizi hesaplanırken paranın zamanında ödenmemesi ilkesinden hareket edilir.

Ölümlü is kazası tazminat ne kadar? Merak edildiğinde Yargıtay kararlarına bakılarak fikir edinilebilmektedir. Bu kararlar incelendiğinde ortaya çıkan tabloda ölenin yakınlarına manevi tazminata uygun miktarların ödendiği görülür.

İs kazası tazminat miktarı 2020 için geçerli olan rakamların hesaplanmasında davaya yönelik olarak çeşitli verilere gereksinim duyulur. Bu veriler arasında davanın ölümlü ya da yaralanmalı olarak sonuçlanmış olması durumu yer alır.

Kaza ölümlü sonuçlandığında vefat edenin yakınları maddi tazminat davası açabilmektedirler. Bu tür davalar sebebi ile istenebilecekler ise şunlardır:

 • Cenaze masrafları
 • Vefat edenin tedavi olduğu süre içerisinde yapılan masraflar (Ölümün hemen gerçekleşmediği durumlarda)
 • Vefat edenin desteğinden yoksun kalanların açacağı destekten yoksun kalma tazminatı

Yaralanmalı iş kazalarında ise açılacak tazminat davalarında istenebilecekler şunlardır:

 • Geçici işgörememezliğin yol açacağı kayıplar ve maddi zararlar
 • Sürekli işgörememezliğin yol açacağı kayıp ve maddi zararlar
 • Tedavi masrafları
 • Ekonomik gelecekten kaynaklanan maddi kayıplar

İş kazaları iş hukukunu ilgilendiren bir konudur. İş yerinde çalışan işçi burada bir kaza geçirdiği takdirde tazminat talep etme hakkına sahip olur. Bu kaza ölümlü ya da yaralanmalı olarak gerçekleşebilir.

İşçi iş yeri dışında işveren tarafından işin yürütümü ile ilgili olarak görevlendirildiğinde ya da işveren tarafından işe gidip gelme amacıyla tahsis edilen bir vasıtada kaza geçirdiğinde de iş kazası geçirmiş olarak kabul edilir.

Bundan dolayı da maddi ve manevi tazminat davası açılmak sureti ile iş mahkemesine başvurabilir. Tazminat oranları hesaplanırken ise kusur oranları, yaşla ilgili unsurlar ve yaşanan kayıpların oranları dikkate alınır.

Bilirkişi raporlarına istinaden belirlenen bu oranların incelenmesinin ardından ise uğranılan kayıpların maddi karşılığı hesaplanır. Hesaplamalarda ayrıca tazminat faizine de yer verilir.

İş Kazası Tazminat Miktarı 2021’de Neye Göre Belirlenir?

Manevi tazminat miktarı ve maddi tazminat miktarı 2021 yılı için şu gibi durumlara göre belirlenmektedir:

 • İşçinin ruhsal ve fiziksel olarak yaşadığı güç kaybı
 • İşçinin ölümüne bağlı yakınlarının yaşadığı maddi ve manevi kayıplar
 • İş kazalarında yasal süreçlerde meydana gelen değişiklikler
 • Salgın hastalık kapsamında yaşanan ekstra durumlar
 • Dosya ve belgelerde oluşan usulsüzlük, belirsiz durumlar ve yeniden davaya bağlı durumlar
 • Geçici ve sürekli iş görmezlik durumları
 • Kusur durumu değerlendirilmesi, işveren ve işçinin durumu, ek durumlar

Tazminat Miktarı

Bir iş yeri kazasında, ihmal sonucu vücudun farklı bölgelerinde meydana gelen yaralanmalar sonucunda tazminat talebinde bulunulabilir. Yaralanan kişinin hayatı üzerinde yıkıcı etkilere de neden olabilir. Birden fazla yaralanma için iş kazası tazminatı hesaplamaları, her vaka için ayrı ayrı belirlenir. Burada, yaralanmanın yaşamınız üzerindeki etkisi de dikkate alınır. Birden fazla yaralanma iddiası, tekli yaralanmadan çok daha karmaşık olabilir ve yaşamı daha fazla etkileyebilir. Bu durumda, alacağınız tazminat miktarı da artacaktır.

İş Kazası Tazminatı Arabuluculuk

Arabuluculuk, gayri resmi bir müzakere sürecidir; yeminli ifade vermenize ya da tanık sunmanıza gerek yoktur. Bunun yerine; eğitimli ve tarafsız bir üçüncü şahıs olan arabulucu yardımıyla uzlaşma teklifleri alırsınız. Arabulucular; deneyimli bir avukat olabilir.

Tazminat arabuluculuk aracığıyla bir anlaşmaya varmanız durumunda, bir uzlaşma anlaşması imzalarsınız ve davanız çözülmüş olur. Bazı durumlarda, iş kazası tazminatı arabuluculuk işlemleri daha ayrıntılı ve uzun olabilir. Arabulucu, sizden iddianızı ve yasal argümanlarınızı kanıtlamanızı isteyebilir. Daha sonra sorular sorulabilir ve her iki tarafın da güçlü- zayıf yönleri gözden geçirilebilir. Daha sonra, her iki tarafla da görüşmeler yapılır ve sonrasında bir çözüm önerisinde bulunulur. Bir uzlaşma sağlayamazsanız, talebiniz mahkemeye devredilecektir.

İş Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı

 Tazminat talebinde bulunma süresi açısından diğer kişisel yaralanmalardan farklıdır. Genel bir kural olarak, herhangi bir kişisel yaralanması tazminatı talebi, kazadan sonraki 3 yıl içinde yapılmalıdır. İş kazasında tazminat talebinde bulunmak için kazanın olduğu tarihten itibaren 10 yıllık bir zamanınız vardır. Örnek Üzerinden açıklayacak olursak kaza 01.01.2020 tarihinde gerçekleşmiş olduğunu varsayalım bu kazayla ilgili iş kazası bildiriminde bulunup dava açmanız için son tarih 01.01.2030 tarihidir.

İş Kazası Tazminat Davası Açma Süresi (Zamanaşımı)

Zamanaşımı bakımından tazminat davası açma süresi ele alındığında şu maddeler öne çıkmaktadır:

 • Kayıtlı tespit edilmiş durumdaki iş kazasının zamanaşımı süresi olaydan itibaren 10 sene olarak belirlenmiştir. Borçlar Kanunu Madde 146 gereğince bu karar alınmıştır.
 • Yaralanma veya ölümle sonuçlanan iş kazalarında zamanaşımı bakımından fark bulunmamaktadır.
 • İş kazası nedeniyle ceza davası varsa ve zamanaşımı süresi daha çoksa geçerli olacak süre ceza davasına bağlı zamanaşımı süresidir. Ceza davasındaki zamanaşımı süresi iş kazası davasının kendisine de aktarılabilir. Geçerlilik süresi her iki davada da sürdürülmektedir.
 • Ceza davasında süre genel dava zamanaşımı süresinden azsa, on senelik süreç dikkate alınmaya devam edecektir.

İş kazası yaralanma durumlarında kesin oran tespit edilemediğinde önemli olan nokta zamanaşımının başlayacağı süredir. Başlangıç aşaması netleşmeyen durumlarda bir süre tespiti de başlatılamamaktadır. Rapor tarihlerine bakılmalı ve resmi belgelere göre hareket edilmelidir.

İş Kazası Maluliyeti Nedeniyle Tazminat Davasında Zamanaşımı  

İş kazası nedeniyle tazminat davasında zamanaşımı dava konusuna göre değişmektedir:

 • Maddi ve manevi tazminat isteyen işçi veya işçi yakını yasal faizlerin talebi ile on sene zaman aşımı sürecine tabidir. Dava konusuna göre bu süre mahkeme süreçlerinde değişebilir.
 • Mahkeme kabullerine göre zamanaşımı yaralanma derecesi nedeni ve miktarına göre değişebilir.
 • Türk Borçlar Kanunu maddesi gereklerine göre işçi yaralanma süreçlerinde zamanaşımı dikkate alınmaktadır.
 • On sene ardından sonuçlanmayan işçi yaralanmalarında yeni bir dava talebi gerekebilir.
 • Temyiz incelemesi ardından zamanaşımı dikkate alınarak anayasa kapsamında yeni bir süreç oluşturulur.

 

İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır? —> http://cozumavukatlik.org/is-kazasi-bildirimi-nasil-yapilir/

 

Daha uzun süre sınırına bakılmaksızın, herhangi bir tür iş kazasından sonra hemen bir hak talebinde bulunmanız tavsiye edilir. Örneğin; üzerinize düşen ağır bir cisim nedeniyle yaralandıysanız, bir makine arızalandığı için yaralandıysanız ya da bir petrol sızıntısı nedeniyle yere kaydıysanız; kazanın veya yaralanmanın, o sırada ne kadar küçük göründüğüne bakılmaksınız ve o sırada, görünürde herhangi bir yaralanma olmasa bile, kazadan hemen sonra bir tazminat davası açmalısınız. Bunun nedeni, yaralanma daha sonra kendini gösterse de, daha önceki veriler ile kaza arasında bağlantı kurulmasına yardımcı olmasıdır.

İş Kazası Tespit Dava Dilekçesi

İs kazası maddi manevi tazminat Dilekçesi

ANKARA İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : 1-) (İşveren)

 2-) Sosyal Güvenlik Kurumu

KONU : İş kazasının tespiti istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :1-) Müvekkilimiz, halen davalı işverenin işçisi olup dava konusu iş kazası meydana gelmeden önce, davalı işveren nezdinde seramik işçisi olarak çalışmakta idi. (EK 1)

2-) Dava konusu iş kazası, …/…/… tarihinde, saat … civarında, … …. …/… adresinde meydana gelmiş olup kazanın ayrıntıları, dilekçemizin izleyen paragrafında açıklanmıştır.

3-) Davalı işverenin sahibi ve işletmecisi olduğu fabrikanın frit (seramik hamuru) hazırlama bölümünde görevli olan müvekkilimize, çalışmakta olduğu sırada, fabrikaya malzeme taşıyan araçlardan birinin dolu olarak fabrika binasına vardığı bildirilerek aracın taşıdığı malzemenin boşaltılması işine yardımcı olması yönünde talimat verilmiştir. Talimatı veren, bölüm şefi … …’dir. Kendisi ve dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK 2) isimleri yer alan ilgililer de, mahkemenizce uygun görülmesi halinde duruma ilişkin izahat verecektir.

4-) Müvekkilimiz, aldığı talimat üzerine, zaman kaybetmeden, boşaltma işleminin yapılacağı yere gitmiş ve kendisine verilen görevi yerine getirmeye başlamıştır.

5-) Ancak, bu sırada manevra yapmakta olan araç sürücüsünün, ortamın gürültülü olmasının da etkisiyle, kendisine yapılan sesli uyarıları da duymayarak, direksiyonu ters yöne kırması sonucu, müvekkilimiz, araç ile peron duvarı arasına sıkışmış ve ciddi biçimde yaralanmıştır. Aynı gün hastaneye kaldırılan müvekkilimiz, belden aşağısının felç olması nedeniyle çalışamaz duruma gelmiştir.

6-) Meydana gelen işbu kaza, aynı gün … İli, … İlçesi Jandarma Komutanlığı’na bildirilmiş , jandarma tarafından yapılan inceleme neticesinde kaza tutanağı tutulmuş (EK 3), kaza tarihinden bir gün sonra …/…/… tarihinde de Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmiştir. (EK 4)

7-)  Kuruma yapmış olduğumuz yazılı başvuruya (EK 5) karşılık, kurum yetkilileri tarafından yapılan inceleme sonunda hazırlanan rapora dayanılarak, tarafımıza hitaben kaleme alınan …/…/… tarihli cevabi nitelikli yazıda (EK 6), özetle, kaza ile meydana gelen sonuç arasında illiyet bağı bulunmadığı, zira, insani duygularla da olsa, kaza meydana geldikten sonra başlatılan kurtarma girişimleri sonucunda ve bu müdahaleler nedeniyle müvekkilimizin felç olduğu, öyle ki, araç ile duvar arasında sıkıştığı sırada kendisini kurtarma içgüdüsüyle çabalayan müvekkilimizin ayaklarını hareket ettirebildiğinin tanıklar tarafından da açıkça beyan edildiği belirtilmektedir. Bu görüşe katılmak mümkün değildir. Zira, bu husus, müvekkilimizin kazadan sonra sevk edildiği … Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenen rapor (EK 7) ile örtüşmemektedir.

8 ) Müvekkilimize geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sürekli iş göremezlik geliri bağlanması ve kurum tarafından karşılanmayan zararlarımızın davalı işverenden talep edilmesi konularında taşıdığı önem nedeniyle, dava konusu olayın iş kazası olduğunun tespitini mahkemenizden istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5510 S. K. m. 13, 101, 6100 S. K. m. 1, 6, 106, 5521 S. K. m. 1, 5

HUKUKİ DELİLLER : İşyeri şahsi sicil dosyası, Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kayıtları, …/…/… tarihli kaza tutanağı, …/…/… tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yazısı, …/…/… tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu cevabi yazısı, , … Hastanesi Başhekimliği’nin …/…/… tarihli ve … sayılı raporu, tanık anlatımları, keşif ve bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, dava konusu olayın iş kazası olarak tespiti ile yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim. …/…/…

EKLER : 1-)  İşyeri şahsi sicil dosyası ve Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kayıtları

2-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

3-) …/…/… tarihli kaza tutanağı.

4-) …/…/… tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yazısı.

5-)  …/…/… tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yazısı.

6-) …/…/… tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu cevabi yazısı.

7-) … Hastanesi Başhekimliği’nin …/…/… tarih ve … sayılı yazısı.

8 ) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

İş Kazası SGK Başvuru Dilekçesi

 • İs kazası SGK başvuru dilekçesi örneği incelendiğinde kazanın hemen ardından kuruma yapılacak başvuru için bu belgenin gerekli olduğu görülür. İş kazası gerçekleşmesi durumunda mağdur olan tarafın tazminat davasını işverene açabilmesi için gerekli olan bu süreçte kurumun kazayı iş kazası olarak kabul etmesi gerekmektedir.
 • İş kazası tespit davası açılabilmesi için SGK’nın kazayı bir iş kazası olarak değerlendirmemiş olması gerekir. Kaza olduğunda Sosyal Güvenlik Kurumu’na haber verilmelidir. Kurumun oluşturacağı raporlarda bu kaza bir iş kazası olarak değerlendirilmediğinde ise dava açılır.
 • İş kazası SGK başvuru dava şartı olması nedeni ile kurumun kazayı bir iş kazası olarak değerlendirmemesi tespit davası açılmasını zorunlu kılar.
 • Maluliyet tespit davası dilekçe örneği hazırlanarak bu belgenin mahkemeye sunulması gerekmektedir. Bu sayede işçinin maluliyet oranına bağlı olarak tazminat alması söz konusu olur.
 • İs kazası tespiti SGK başvuru Dilekçesi aracılığı ile kazanın ardından kurumun inceleme yapması talep edilir. İncelemenin olumlu sonuçlanması durumunda mağdur olan taraf işveren aleyhinde dava açma hakkı kazanır.
 • Kazanın gerçekleşmesinin hemen ardından İs kazası tespiti SGK başvuru Dilekçesi oluşturulur. Bu dilekçe aracılığı ile iş kazasının tespit edilmesi için talepte bulunulur.
 • İşçinin kusuru nedeniyle is kazası Yargıtay kararları incelendiğinde kusur oranları göz önünde bulundurularak hesaplama yapıldığı görülür.

İş kazalarında hukuki, Cezai ve idari sorumluluk söz konusu olduğunda işverenin yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekmektedir. Kazanın olmasının hemen ardından işveren durumu SGK’ya bildirmekle yükümlüdür.

SGK’nın bu konuda olumsuz karar vermesi durumunda ise işveren aleyhinde iş kazasının tespit edilmesi için dava açılır. Bu davanın zamanaşımı süresi vardır ve kazanın olmasının ardından 10 yıldır.

Ölümlü İş Kazaları Hangi Kanun Kapsamında İncelenmektedir?

İş kazaları ölümlü ya da yaralanmalı olarak sonuçlanabilir. Ölümlü iş kazası hangi kanun kapsamında incelenmektedir? Merak edildiğinde Borçlar Kanunu’ndan söz etmek yerinde olur. Borçlar Kanunu’nun 53. Maddesi bu konuya istinaden oluşturulmuştur.

TCK’nın 6331 sayılı kanun maddesine göre iş kazasını ilgilendiren konularda açıklamalar yapılmıştır. 6331 iş kazası tanımı söz konusu olduğunda yapılan açıklamada; iş yerinde ya da işin yürütümü nedeniyle meydana gelen ölüm, yaralanma halleri veya ruhsal bozukluklara yol açan olaydır.

5510 sayılı kanun Sosyal Sigortalar Kanunu olarak adlandırılır. Bu kanuna istinaden oluşturulan 13. Maddede iş kazası sayılan durumlardan bahsedilirken hangi hallerde tazminat davası açılabileceği hakkında bilgi verilir.

 

İş Kazası Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

İş kazası nedeni ile meydana gelen ölüm ya da yaralanma hali kazanın hemen ardından SGK’ya bildirilir. İş kazası tazminat davası Kime karşı Açılır? Araştırılırken dava asıl işverene ve taşeron adı verilen alt işverenlere karşı açılır.

Sonuçlanmış is kazası davaları söz konusu olduğunda ise kusur oranlarına ve ortaya çıkan zararlara bağlı olarak karar verildiği görülür.

 

İş Kazalarında Holding

Holding ve şirket topluluklarının iş kazalarındaki durumları 4857 sayılı kanun kapsamında ele alınmaktadır. Bazı uyuşmazlıklara ve genel duruma dair maddeler şöyle sıralanabilir:

 • Kurum bünyesindeki iş ilişkisi tanımına dikkat edilmesi ve sözleşme kapsamına göre iş kazalarının temelinin hazırlanması gerekmektedir.
 • İş Kanunu kapsamında toplu iş sözleşmelerine bağlı meydana gelen sorunlardan alt işveren eşit derecede sorumludur.
 • Asıl işveren ve alt işveren arasındaki sorumluluk paylaşımı konusunda maddelerin net şekilde anlaşılması gerekmektedir. Birçok zaman kaybı bu konuda yaşanan anlaşmazlıklara bağlı meydana gelmektedir.
 • Genel bir sözleşme mantığı olarak asıl işveren ve alt işveren iş kazalarındaki maddi manevi zarardan birlikte sorumlu tutulmaktadır. Kendi lehlerine olan dava açacaklar için yine ortaklaşa veya ayrı bir karar şeklinde işçi kazalarında karşı dava açılabilir.

İş Kazası (Rücuen) Tazminat Davasında Asıl İşveren/Alt İşveren (Taşeron) Sorumluluğu

Taşeron firma iş kazası durumunda gerekli sorumlulukları üstlenmelidir. 506 Sayılı Kanun kapsamında belirlenmiş olan sorumluluk ilkeleri takip edilmektedir. Sözleşme maddelerinde bu kanun kapsamı temel alınmaktadır.

 • Başka bir kişiyi kendi adına sigortalı çalıştıran diğer kişilerde meydana gelen iş kazası zararlarında işverenin takip edeceği yol ekstrem bir durum oluşturmaktadır. Sorumlu işveren ve işleyiş esnasında oluşan durumlarda görev ve sınıflandırma dikkate alınır.
 • Tespit edilen ve edilemeyen durumlara göre cezai işlemler sürdürülmektedir.
 • Bölümlere ayrılmış işletmelerdeki sorumluluk paylaşımı baştan belirtilen bir çözümle devam ettirilmektedir.
 • Sigortalı çalıştırmakla yükümlü işveren ayrı bir dava ile yargılanabilir.

İş Kazası Tazminat Davası Yargıtay Kararları

İş kazası yargıtay kararları açısından yargılama konusu doğru bir süreçte devam etmesi için şu detaylar önem kazanmaktadır:

 • İş kazasının tespiti davası davadan önce açılması gereken bir davadır. Önce temel süreç gereksinimleri oluşturulmalıdır.
 • Yaşanan iş kazası olaylarında SGK bildirimi yapılmadığı anlaşıldığında maluliyet tespiti gündeme gelmektedir.
 • Sonuç odaklı bir şekilde iş kazası niteliği incelemesi yapılır. Mahkeme kararında tazminat davasında kurumdaki tarafsızlık ağır basar.
 • Kabul edilmeyen tazminat davaları için istihdamla alakalı maluliyet ve iş kazası davasının açılması gerekmektedir. Kurumun iş kazası olarak kabul etmediği hallerde bu süreç yaşanabilir. Müracaat önceliği bu kapsamda önemli bir aşamadır.

İs kazası maddi manevi tazminat Yargıtay Kararları incelendiğinde görülen durum tazminat davası açılmadan önce SGK’nın olayı iş kazası olarak kabul etmediği durumlarda iş kazası tespit davasının açılmasının gerekli olduğudur.

 

İş Kazası Tazminat Davası Yargıtay Kararları —- —>   http://cozumavukatlik.org/wp-content/uploads/2020/11/is-kazasi-tazminat-davasi-yargitay-kararlari.pdf                                 

 

Bu dava açılmadığı takdirde diğer davaların açılabilmesi mümkün olmamaktadır. Tazminat davasından önce yapılması gerekenlerden biri de işçinin maluliyetinin tespit edilmesidir. Yargıtay kararlarında destekten yoksun kalma tazminatının vefat edenin anne ve babasına, eş ve çocuklarına verilebileceğine hükmedildiği görülmektedir. Ayrıca bu kararlarda manevi tazminat miktarlarına karar verilmesi için göz önünde bulundurulan unsurlar da dikkate alınır.

kaynakça
https://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/15_3_9.pdf
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/is_kazasi_ve_meslek_hastaligi/is_kazasi
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/calisan_Sagligi_db/esprit_trainings-Basic_scientific_training/TURK_ULUSAL_LISTELERINI_KULLANIN.pdf https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf
Başa dön tuşu
Hemen bizimle iletişime geç!