İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır, Ne Kadar Sürer?

İş kazası, işçinin iş yerinde veya iş yeri sayılan yerlerde, görevi gereği yaptığı işin niteliğinden kaynaklanan bir hareketinden dolayı meydana gelen ve işçinin bedenen zarara uğramasına neden olan olaydır. (İş Kanunu m. 13)

İş kazası sonucunda işçinin bedensel veya ruhsal bütünlüğünde meydana gelen zararlar, maddi ve manevi tazminat olarak talep edilebilir.

Maddi tazminat, işçinin iş kazası nedeniyle uğradığı doğrudan maddi zararları kapsar. Bu zararlar, işçinin tedavi giderleri, iş göremezlik süresince kaybettiği gelir, meslekte kazanma gücü kaybı nedeniyle uğradığı kayıplar, sakatlık nedeniyle özel gereksinimleri nedeniyle yaptığı giderler ve ölüm halinde cenaze giderleridir.

Manevi tazminat, iş kazası nedeniyle işçinin uğradığı ruhsal acı ve elemi karşılamayı amaçlayan bir tazminat türüdür. Manevi tazminat, işçinin iş kazası nedeniyle yaşadığı fiziksel ve ruhsal acı, elem, sıkıntı, üzüntü, keder ve benzeri duyguları gidermeyi amaçlamaktadır.

İş kazası tazminat davası, işçinin iş kazası nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararların giderilmesi amacıyla açılan bir davadır. Bu dava, iş kazası nedeniyle zarara uğrayan işçi tarafından, iş kazasının meydana geldiği yer iş mahkemesinde açılabilir.

İş Kazası Tazminatı Nedir?

İş kazası tazminat davasında, işçinin iş kazası nedeniyle uğradığı zararlar ispat edilmelidir. Bu zararların ispatı için, işçinin tedavi raporları, iş göremezlik raporu, meslekte kazanma gücü kaybı tespiti raporu, sakatlık nedeniyle yaptığı giderlere ilişkin belgeler, ölüm halinde cenaze giderlerine ilişkin belgeler ve diğer deliller kullanılabilir.

İş kazası tazminat davasında, zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu süre, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren başlar.

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş kazası tazminat davası, İş Kanunu m. 77 uyarınca, işçinin iş kazası nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararların giderilmesi amacıyla açılan bir davadır. Bu dava, iş kazası nedeniyle zarara uğrayan işçi tarafından, iş kazasının meydana geldiği yer iş mahkemesinde açılabilir.

İş kazası tazminat davası açmak için öncelikle dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Dava dilekçesinde, davacının kimlik bilgileri, davalı işverenin kimlik bilgileri, iş kazası olayının tarihi ve yeri, iş kazasının işçinin zararına neden olduğu, işçinin uğradığı zararlar ve bu zararların işverenin kusurundan kaynaklandığı hususları açıkça belirtilmelidir.

İş Kazası Maddi Tazminat Davası
İş Kazası Maddi Tazminat Davası

İş Kazası Maddi Tazminat Davası

Maddi tazminat, işçinin iş kazası nedeniyle uğradığı doğrudan maddi zararları kapsar. Bu zararlar, işçinin tedavi giderleri, iş göremezlik süresince kaybettiği gelir, meslekte kazanma gücü kaybı nedeniyle uğradığı kayıplar, sakatlık nedeniyle özel gereksinimleri nedeniyle yaptığı giderler ve ölüm halinde cenaze giderleridir.

İş Kazası Hasar Dereceleri Nelerdir?

İş gücü kaybı hesabı üzerinden gündeme gelen tazminatlarda hasar dereceleri dikkate alınmaktadır:

 • Beyin tümörü, iskelet sistemi sorunları, kas ve kemik yapısı gibi hastalıklara dair yönetmelik kapsamı incelenmektedir.
 • ÇGMK Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin geçerliliği doğrultusunda güncel yasal değişiklikler de dikkate alınmaktadır.
 • Tazminat hesaplamasının doğru şekilde gerçekleşebilmesi için iş kazası hasar derecelerinin netleştirilmesi, doğruluğunun raporlanması gerekir. SGK bu hesaplamaları yapan kurumdur.
 • Maluliyet oranı eki tablosu kapsamında kusur oranı incelemesi ve bilirkişisi tespiti gündeme gelmektedir.
İş Kazası Manevi Tazminat Davası
İş Kazası Manevi Tazminat Davası

İş Kazası Manevi Tazminat Davası

Manevi tazminat, İş Kanunu m. 22 uyarınca, iş kazası nedeniyle işçinin uğradığı ruhsal acı ve elemi karşılamayı amaçlayan bir tazminat türüdür.

 • Uygun nedensellik bağı bulunmayan durumlarda manevi tazminat davası için yeterli koşullar oluşmayabilir.
 • Tespit işlemlerinde hukuka aykırı fiil olmaması gerekmektedir.
 • Tazminat talebi oluşması için kusurluluk gerekmektedir. Yargıtay kararları bu duruma göre farklı kararlar alabilir. Firma güncel durumu ve işçinin yaşadığı olay göz önünde bulundurulacaktır.
 • Yeni güncellemelerle kusurluluk durumunun kesin gerekçe olması hali geçerliliğini yitirmektedir. Somut olayların kendi özellikleri dikkate alınarak uygu miktar netleşecektir.
 • İş kazasına bağlı oluşan ruhsal durumların net şekilde neden sonuca bağlı olduğu kanıtlanabiliyorsa, psikolojik tedavi sonuçlarına başvurulabilir.
 • Kasıtlı iş yeri baskısı ve düzenli tehdit gibi ruhsal çöküşe neden olan durumlar şahitlerle kanıtlanırsa talepler somutlaşabilmektedir.

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir miyim?

İş kazası geçiren işçinin, kaza nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararların giderilmesi için işverene tazminat davası açması gereklidir.

İş kazası tazminat davasında, işçinin tazminat talep edebilmesi için aşağıdaki şartların varlığı gerekir:

 • İş kazası olması,
 • İş kazası nedeniyle işçinin zarara uğraması,
 • Zararın işçinin işverenin kusurundan kaynaklanması.
 • İş kazası kapsamında olmayan vakalarda tazminat alınamamaktadır.
 • Meydana gelen kaza ve zarar arasında nedensellik bağı olması gerekmektedir.
İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?
İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?

İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?

Çalıştığınız kurumda bir kaza geçirdiniz ve bunun iş kazası olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak süreç öyle işlemiyor. Başınıza gelen olayın iş kazası olup olmadığının öncelikle SGK müfettişleri tarafından incelenmesi gerekiyor. İş kazası tazminatı sürecini ilk olarak SGK ile birlikte yürütüyorsunuz. Meydana gelen olayla ilgili 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 13. madde kapsamında şunlara bakılmaktadır:

 • Başınıza somut bir olayın gelmiş olması gerekiyor.
 • Güncel sigortalı olmak
 • Yaşanan olaya bağlı olarak fiziksel ve ruhsal engel oluşması
 • Olayın iş yeri sınırları ve belirtilen sözleşme kapsamında yaşanması
 • Bağımsız çalışan sigortalının iş amacıyla başına gelen durumlar
 • İşçi ve emziren kadının süt zamanlarında başlarına gelenler iş kazaları kapsamı içinde yer almaktadır.
YouTube video

İş Kazası Tazminat Davasında İstenebilecek Zararlar

İş kazası tazminatı Maddi ve manevi tazminat davası zararları kriterler kapsamında somutlaştırılmaktadır:

 • Manevi tazminat iş kazalarına bağlı olarak istenebilmektedir. Teknik anlamda somut bir şekilde ölçülememekle beraber somutlaştırılır. Kusur oranları önemli kriterdir.
 • Yaralanma bedensel zarar olması halinde iş göremezlik durumuna bağlı çalışılmayan süre hesabı yapılmaktadır. Genelde geçici yaralanmalar şeklindedir ancak sürekli iş görmezlik olabilir.
 • Ölüm halinde maddi tazminat, işçi yakınlarını ilgilendirmektedir. Cenaze giderleri ve çalışma gücüne bağlı azalan kayıplara bakılır. Ölen çalışanın çevresinde bakmakla yükümlü olduğu kişilere kayba bağlı tazminat ödenebilir. Ölen kişinin anne, babası, eş ve çocukları bu tazminatı isteyebilir.
 • Ölümlü kazalarda kıdem tazminatı ve işçilik alacakları da hesaplanmalıdır.

İş Kazasının Tespiti 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na mutlaka bildirilmesi gereken iş kazası, inceleme gerektiren bir durumdur. Olay durumunun incelenmesi ve tespiti için rapor hazırlığı mutlaka olmalıdır. Yaşanan olayın iş kazası olarak nitelendirilmesi ardından hak sahibi mahkemeye başvuru yaparak maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

 • İş kazası olarak kabul edilmemişse iki tarafın davalı olduğu tespit davası açılabilir.
 • İş kazasının tespiti davası hak sahibi iki taraftan bağımsız şekilde görülen bir davadır.
 • İş kazası tazminatı dava açma süresi, olaydan itibaren on senelik zamana tabidir.
 • İş kazası tazminatı davası ve iş kazası tespit davası birbirinin kesinleşmesini beklemelidir.

İş Kazası Tazminat Davasından Önce İşçinin Maluliyetinin Tespiti

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu işçi yaralanması ve tespiti konusunda gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

 • Sağlık kurulu raporu
 • Tıbbi belgeler
 • Yurt dışında tedavi için yapılacak sevkler
 • Geçici iş göremezlik
 • Meslek hastalığı kapsamında maluliyet tespiti söz konusudur.

Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası

Ölümlü is kazası olarak adlandırılan durumlarda vefat edenin yakınlarının tazminat talep etme hakkı bulunur. Destekten yoksun kalanlar olarak adlandırılan bu kişiler vefat edenin anne- babası, eşi ya da çocukları olabilmektedir.

Ölümlü iş kazası ceza davası sonucuna bağlı olarak tazminat davasında alınacak kararlarda bu durum dikkate alınır. İş kazası olduğu anda işverenin bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi zorunludur.

SGK bu durumda bir inceleme başlatarak olayı soruşturur. Olayın meydana gelme şekli ve tarafların kusur durumları oluşturulan raporlarda açıkça ifade edilir. Bu kaza bir iş kazası olarak tanımlanırsa mağdur olarak adlandırılan hak sahibinin tazminat davası açma hakkı oluşur.

Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kimlere Verilir?

Yakınlarına destek olan işçinin ölümü halinde,  Medeni Kanun ve Türk Borçlar Kanunu maddeleri dikkate alınmaktadır. İşçinin ölümü halinde destekten yoksun kalma tazminatı:

 • Anne
 • Baba
 • 18 Yaş altı çocuklar
 • Eğitimi devam eden çocuklara 24 yaşına kadar
 • Desteğini ispat eden 3. kişiler

Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Asıl İşveren/Alt İşveren İlişkisinde Sorumluluk

Asıl işveren, bir işyerinde iş organizasyonu ile çalışma koşullarının belirlenmesinden, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Alt işveren ise, asıl işverenin işyerinde bir mal veya hizmet üretmek veya onu tadil etmek veya onarmak veya bir iş yerinde bir mal veya hizmetin üretilmesi, onarılması veya tadili gibi belirli bir iş veya hizmetin yerine getirilmesi amacıyla asıl işveren tarafından kurulan veya çalıştırılan işveren vekilidir. (İş Kanunu m. 8)

Asıl İşverenin Sorumluluğu

İş Kanunu’na göre, asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak kanuni yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. Bu sorumluluk, asıl işverenin alt işvereni seçme ve denetleme yükümlülüklerini de kapsar. (İş Kanunu m. 2/6)

Ölümlü iş kazası durumunda, asıl işverenin sorumluluğu, alt işverenin işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almamasından kaynaklanan kusurdan dolayıdır. Asıl işveren, alt işverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almasını sağlamak için gerekli önlemleri almalıdır. Bu önlemleri almaması halinde, alt işverenin işçilerinin iş sağlığı ve güvenliğinden kaynaklanan zararlardan sorumlu olacaktır.

Alt İşverenin Sorumluluğu

İş Kanunu’na göre, alt işveren, kendi işçilerine karşı iş sözleşmesinden veya kanundan doğan yükümlülüklerinden sorumludur. Bu sorumluluk, alt işverenin işçilerinin iş sağlığı ve güvenliğinden de sorumlu olduğunu ifade eder. (İş Kanunu m. 2/6)

Ölümlü iş kazası durumunda, alt işverenin sorumluluğu, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaktan kaynaklanan kusurdan dolayıdır. Alt işveren, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdür. Bu önlemleri almaması halinde, işçilerinin iş sağlığı ve güvenliğinden kaynaklanan zararlardan sorumlu olacaktır.

YouTube video

İş Kazası Nedeniyle Maluliyetin Artması

İş kazası nedeniyle maluliyet artması, işçinin iş kazası nedeniyle meydana gelen sakatlığının, zaman içinde daha da artmasıdır. İş kazası nedeniyle maluliyetin artması, işçinin iş gücü kaybını azaltmaktadır.

 • Maluliyetin artması dosyada süreç içinde kayıtlı şekilde belirlendiğinde ödeme talepleri gerçekleşebilmektedir.
 • Hastalık durumunun ilerlemesinin tespitinin birinci durumla neden sonuç bakımından aynı olması gerekmektedir. Uzun vadede etkisi artan yaralanma çeşitleri kazaya uğrayan kişinin durumuna göre değişebilmektedir.
 • Mahkemenin süreç içinde sorunsuz şekilde yargılamada bulunabilmesi için maluliyet oranı tartışması olabilmektedir. Kabul edilen artışa bağlı olarak ödeme yapılmaktadır.

İş kazaları nedeni ile maddi ve manevi tazminat davaları açılabilir. İş kazası tazminatı hesaplanırken birçok unsur bir arada değerlendirilir. İs kazasında tazminat alanlar destekten yoksun kaldığını iddia eden taraf olurken bunlar ölenin bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir. Ayrıca işçinin yaralanması durumunda tazminat alması söz konusudur.

 • İş kazası uzuv kaybı tazminatı, yaralanmalı iş kazaları içerisinde farklı bir kategoride değerlendirilmelidir. Burada maluliyet tespit işlemleri diğer kazalara göre daha kesin ve nettir. Konuyu bütün detayları ile ele aldığımız makalemizi İnceleyebilirsiniz.
 • İs kazası tazminat alanlar yorumları göz önünde bulundurulduğunda vefat edenin anne ve babası, eşi ya da çocukları destekten yoksun kalma tazminat davasını açabilmektedirler. Bu davaların açılabilmesi için İş Mahkemeleri’ne dilekçe vermek sureti ile başvuru yapılır.
 • İs kazası platin tazminat söz konusu olduğunda işçinin kaza nedeni ile uğradığı zarar dikkate alınır. Platin takılması ya da kemik kırılması gibi birçok durum bu kapsamda ele alınır.

İş Kazasında Kaçınılmazlık Unsuru

İş kazalarında hangi durumların kaçınılmazlık unsuru kapsamında olduğu şöyle açıklanabilir:

 • Kaza
 • Beklenmedik durumlar
 • Fevkalade hâl
 • Kötü tesadüf
 • Umulmayan hâl şeklinde yasalarda yer almaktadır.

Türk Mesuliyet Hukuku konuyla alakalı daha kapsamlı madde ve içeriklerin olduğu kategoridir. Bahsedilen maddelerin de geçerliliğini gerektiren bir daha üstün kontrol dışı olay gerekmektedir. Doğal felaketler bu kaçınılmaz hallerin temelidir.

Kaçınılmazlık davalarında işçinin kendi kural ihlallerine bağlı meydana gelen kazalar da kapsama alınmaktadır. Gözlük takmadığı için gözüne çivi giren işçi örneğinde bu görülebilir. Birçok iş kazasında karşılıklı kural ve sorumluluklar mahkeme tarafından tazminat davası niteliğinde değerlendirilmektedir.

İş kazası Tazminat Davasına Ceza Mahkemesi Kararının Etkisi

Tazminat davası temelde maddi ve manevi zararla alakalı sorunun giderilmesine odaklanmaktadır. İş kazası tazminatı kapsamında ceza mahkemesinin kararı etkilidir:

 • Davalı kişinin kusuru bulunmamışsa, her iki tarafın da eşit şekilde kusuru varsa bilirkişi raporu takip edilmektedir. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen zararlar için adli para cezası olabilir.
 • İş kazası davalarında ceza mahkemesi Borçlar Kanunu kapsamını dikkate almaktadır. Hukuki açıdan zarar miktarına göre ayrı bir dava konusu oluşabilir. Aykırılık davalarında fiilin aykırılığının bağlayıcılığı söz konusudur.
 • Ceza Mahkemesi ölüm olaylarında iş yerindeki durumun kusuruna odaklanır. Yasa dışı kayıtlarda meydana gelen zararın değerlendirilmesinde diğer mahkemelerden destek alınabilir.
 • Belgelerde sahtecilik tespiti halinde yeni bir dava açılarak süreç uzatılmaktadır.
İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?
İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş kazalarının ölümlü ya da yaralanmalı sonuçlanmasına bağlı olarak da dava sürelerinde değişiklik olur.

Yaralanmalı bir iş kazası davası ortalama olarak 3 – 5 yılda sonuçlanırken, ölümlü kazalarda bu oran yaklaşık 2 – 3 yılı bulmaktadır.

İş kazası tazminat davası süresi hangi sonuca göre işlem yapıldığı, dava sürecindeki detaylara göre değişebilmektedir. Dikkat çeken detaylar şöyledir:

 • Yaralanmalı iş kazalarında işçi maluliyet oranına itiraz etmişse dava süreci daha da çeşitlenerek uzayabilmektedir.
 • Maluliyet oranı için ayrıca açılan dava tespit davası ve tazminat davasıyla doğrudan alakalı olduğu için süreyi önemli derecede etkileyebilmektedir.
 • Yargılama sürecinin uzamasına bağlı olarak yaralanmalı iş kazalarında 6 seneye varan dava süresi olabilir.
 • Ölümle sonuçlanan iş kazaları için tazminat davası 3 sene civarı sürebilmektedir.
Is Kazasi Tutanagi
İş Kazası Tutanağı

İş Kazası Tutanağı Nasıl Tutulur?

iş yerinde geçirdiğiniz kaza mutlaka resmi kayıtlara girmesi gerekmektedir. Bunun için de olay yerinde iş kazası tutanağı tutulmalıdır. Siz olayın sıcaklığı ve yaşadığınız acıdan dolayı bu süreci çokta kontrol edemeyebilirsiniz. Ancak bu konuda dikkatli olmakta fayda var. İş Kazası Tutanağı ilerleyen süreçte sizin yol haritanızı belirleyecektir. Alacağınız tazminat tutarı tamamen iş kazasıyla doğrudan alakalıdır. Tutanak da olay yeri ve yaşananlar açıkça anlatılmalı, şahitler var ise belirtilmelidir. Kazanın delilleri de mutlaka tutanağa geçirilmelidir.

İş Kazasında Kusur Raporunun Usulüne Uygun Olması Gerekir mi?

İş kazalarında hazırlanan belgelerin tamamında usule uygunluk gerekmektedir. Tespiti mümkün olmayan durumlarda mahkeme ve yasal durum dikkate alınarak esneme olabilmektedir. Ölümlü kazalarda bu duruma rastlanabilir.

 • İşçinin bağlı olduğu sigorta kurumuyla alakalı esneme gerektiren durumlar olabilir.
 • İş kazası olarak görülen durumun kötü tesadüfe bağlı yaşanması halinde raporda değişiklikler istenebilir.
 • Davalı işverenin davayı zora soktuğu durumlarda kusur raporuyla alakalı değişiklik istenebilir. Karar değişikliklerinde mahkeme bu belgelerdeki değişiklikleri kendi talep edebilmektedir.
 • İş güvenliği kapsamında insan yaşamının üstün gösterilmesi gereken hallerde değişiklikler olabilir.
Is Kazasi Raporu
İş Kazası Raporu

İş Kazası Raporu

İş kazası raporu iki şekilde anlaşılabilir. Birincisi olay yerine gelen kolluk kuvvetleri ya da resmi ekipler tarafından tutulan rapordur. Diğeri ise kaza sonucu yaralanan işçinin alacağı rapordur.  İş kazası raporu davanın bütün seyrini değiştirebilecek niteliktedir. Bu noktada dikkatli olmakta fayda var. Öncelikle ifadeler alınmalı, olay yerine ilişkin deliller toparlanmalı ve şahitler mutlaka hazırlanmalıdır. Bir diğer iş kazası raporu ise meydana gelen yaralanma sonucu hastanelerden alınacak geçici iş görmelik raporudur. Kaza sonucu maluliyet oluşan işçi gerekli yasal prosedür izlendiği sürece her hangi bir sıkıntı yaşamayacaktır. Kazadan dolayı yatalak olan işçi geçici iş görmezlik raporu ile istirahatli olacaktır. Hastalık süresince doktor takibini bırakmamak ve hastalığın bütün süreçlerini takip altında tutmak dava açısından oldukça önemlidir.

İş Kazası Rapor Parası

Geçici iş görmezlik raporlarınız size SGK tarafından ödeme yapılmasını sağlamak amacıyla alınmaktadır. Rapor parası alabilmeniz için takiplerinizi düzenli yaptırmalı ve yatalak olduğunuzu belgelemeniz gerekmektedir. Daha önce rapor parası için bir çok kez SGK’ya gidip gelmeniz gerekiyordu. Ama artık sistem otomatik olarak raporlarınız görüyor ve paranızı hesabınıza yatırıyor.

Ancak bunun için izlemeniz gereken bir yol vardır. Siz aldığınız geçici iş görmezlik raporunu iş yerine vermeniz gerekmektedir. İş yerinizde sistem üzerinden bu raporu SGK girişini yapar. Kurumda bulunan ilgili uzmanlar raporu inceler ve sizin daha önceden vermiş olduğunuz PTT hesabınıza paranızı yatırırlar.

YouTube video

İş Kazası Tazminatı Alma Şartları

İşyerinde çalıştığı için yaralanan ya da hastalanan bir çalışan, derhal müdürünü bilgilendirmeli ve acil tıbbi yardım almalıdır. İşle ilgili kazalar ve yaralanmalar da derhal şirket yetkililerine bildirilmelidir. Daha sonra, meydana gelen hastalık veya yaralanma hakkında bir iş kazası tazminatı rapor sunulmalıdır.

İş Kazası Tazminatı Alma Şartları
İş Kazası Tazminatı Alma Şartları

Tazminat için başarılı bir talepte bulunmak, hatanın kanıtlanması ile başlar. Yaralanmanız için herhangi bir tazminat talebinde bulunabilmek için, işi şeyi kanıtlamanız gerekmektedir:

 • Söz konusu kazada yaralandığınız
 • Kazanın başka birinin ihmalinden kaynaklandığı

Doğru avukatınız yoksa, bunların ikisini de kanıtlamanız çok zor olabilir. Size yardımcı olacak deneyimli bir avukata sahip olmak, herhangi bir iş kazası tazminat talebini kazanmanın anahtarıdır. Çünkü, iddianızı ortadan kaldırmak için İş Kazası Tazminatı son derece deneyimli avukatlara sahip olan işvereninize karşı mücadele edeceksiniz. Kişisel yaralanma hukuku konusunda önceden hukuki bir deneyime sahip değilseniz, kazanma şansınız oldukça düşük olacaktır. Aşağıdaki durumlar, iş kazası olarak onaylamamaktadır:

 • Bir işçi, mesai saatleri içinde özel faaliyette bulunur ve kaza geçirirse
 • Kasıtlı olarak kazaya neden olursa
 • Kişisel düşmanlık nedeniyle üçüncü bir şahıs tarafından şiddete maruz kalırsa

Yaralanmalı İş Kazası Maluliyet Oranına Dair Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki

Yaralanmalı iş kazası durumunda çelişkili raporlar varsa kanunlardaki dosya değerlendirmesi şu maddeleri barındırmaktadır:

 • İş kazası olarak görülen durumda gerçek olayın farklı olması ve bu durumdan çıkar sağlanması söz konusuysa işverenle alakalı ayrı bir dava açılabilir.
 • Yaralanma oranı ve tazminat miktarıyla alakalı çelişkili bilgilerin tespitinin kaynağı araştırılacaktır.
 • Mahkeme kararı ve iş görmezliğe bağlı dava süreçlerinde çelişki nedeni rüşvet vs. varsa ayrı bir dava olacaktır.

>İlgili İçerik: İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti

İş Kazası Tazminatı Hesaplama

İş kazası tazminat hesaplama mahkeme sürecinde aktüerya uzmanları tarafından yapılmaktadır. Her kaza başlı başına ele alınarak zarar tespit edilir. Kaza tarihinden itibaren hesaplama için süreç başlamış demektir. Geçici iş göremezlik ödeneği de iş kazası tazminat hesaplama kalemlerinden bir tanesidir. İş kazası tazminat hesaplamaya  dahil edilecek zararları sıralayacak olursak.

 • Sağlık giderleri
 • Geçici iş göremezlik ödeneği
 • Kalıcı sakatlık tazminatı
 • Manevi tazminat
 • Bakıcı giderleri
Tazminat Hesaplama
Haklılık Payı *
Hesaplama yaptığınızda bildirmiş olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı kanun gereğince şirketimiz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir.
 • İş kazası tazminat hesaplama tablosu ile ortaya çıkan zararları kolayca hesaplayabilirsiniz. Doğru formül veriler girildiği taktirde ortaya çıkan tutar dava sonunda yapılan iş kazası tazminat hesaplama ile örtüşeceğini göreceksiniz.
YouTube video

İş Kazası Tazminat Davası ile Yaralanan İşçinin Yakınları Tazminat İsteyebilir mi?

İşçi yaralanması ve tazminat davasının devam ettiği süreç içinde hak sahibi zarar gören kişinin kendisidir. Kesinleşmiş ölüm hali olmadığı sürece doğrudan doğruya zarar gören kişi tazminat talebinde bulunacaktır.

 • Kişinin yakınları 818 Sayılı Borçlar Kanunu gereğince yansıma ve üzüntü nedeniyle bir talepte bulunamamaktadır.
 • Yargıtay kararlarında kişinin kendi bütünlüğünü ihlal eden durumlar zarar olarak kabul edilmektedir. Ancak çok ağır bir şekilde zarar gören kişinin yakınları mağdur olmuşsa ve bu belgelenir nitelikteyse yeniden değerlendirme yapılabilir. Açılan davaya göre süreç devam edecektir.
 • Haksız bir eylem nedeniyle iş kazası esnasında kendi yakınları zarar gören işçi maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilecektir.
 • Ölümle sonuçlanan iş kazaları için hayatını kaybeden şahsın yakınları maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilmektedir.
 
İş Kazası Tazminatı Arabuluculuk
İş Kazası Tazminatı Arabuluculuk

İş Kazası Tazminatı Arabuluculuk

Arabuluculuk, gayri resmi bir müzakere sürecidir; yeminli ifade vermenize ya da tanık sunmanıza gerek yoktur. Bunun yerine; eğitimli ve tarafsız bir üçüncü şahıs olan arabulucu yardımıyla uzlaşma teklifleri alırsınız. Arabulucular; deneyimli bir avukat olabilir.

Tazminat arabuluculuk aracığıyla bir anlaşmaya varmanız durumunda, bir uzlaşma anlaşması imzalarsınız ve davanız çözülmüş olur. Bazı durumlarda, iş kazası tazminatı arabuluculuk işlemleri daha ayrıntılı ve uzun olabilir. Arabulucu, sizden iddianızı ve yasal argümanlarınızı kanıtlamanızı isteyebilir. Daha sonra sorular sorulabilir ve her iki tarafın da güçlü- zayıf yönleri gözden geçirilebilir. Daha sonra, her iki tarafla da görüşmeler yapılır ve sonrasında bir çözüm önerisinde bulunulur. Bir uzlaşma sağlayamazsanız, talebiniz mahkemeye devredilecektir.

İş Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı
İş Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı

İş Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı

 Tazminat talebinde bulunma süresi açısından diğer kişisel yaralanmalardan farklıdır. Genel bir kural olarak, herhangi bir kişisel yaralanması tazminatı talebi, kazadan sonraki 8 yıl içinde yapılmalıdır. İş kazasında tazminat talebinde bulunmak için kazanın olduğu tarihten itibaren 10 yıllık bir zamanınız vardır. Örnek Üzerinden açıklayacak olursak kaza 01.01.2020 tarihinde gerçekleşmiş olduğunu varsayalım bu kazayla ilgili iş kazası bildiriminde bulunup dava açmanız için son tarih 01.01.2030 tarihidir.

İş Kazası Maluliyeti Nedeniyle Tazminat Davasında Zamanaşımı  

Maddi ve manevi tazminat isteyen işçi veya işçi yakını yasal faizlerin talebi ile on sene zaman aşımı sürecine tabidir. Dava konusuna göre bu süre mahkeme süreçlerinde değişebilir.

 • Mahkeme kabullerine göre zamanaşımı yaralanma derecesi nedeni ve miktarına göre değişebilir.
 • Türk Borçlar Kanunu maddesi gereklerine göre işçi yaralanma süreçlerinde zamanaşımı dikkate alınmaktadır.
 • On sene ardından sonuçlanmayan işçi yaralanmalarında yeni bir dava talebi gerekebilir.
 • Temyiz incelemesi ardından zamanaşımı dikkate alınarak anayasa kapsamında yeni bir süreç oluşturulur.

İş Kazası Tazminatı Dava Açma Süresi

Zamanaşımı bakımından tazminat davası açma süresi ele alındığında şu maddeler öne çıkmaktadır:

 • Kayıtlı tespit edilmiş durumdaki iş kazasının zamanaşımı süresi olaydan itibaren 10 sene olarak belirlenmiştir. Borçlar Kanunu Madde 146 gereğince bu karar alınmıştır.
 • Yaralanma veya ölümle sonuçlanan iş kazalarında zamanaşımı bakımından fark bulunmamaktadır.
 • İş kazası nedeniyle ceza davası varsa ve zamanaşımı süresi daha çoksa geçerli olacak süre ceza davasına bağlı zamanaşımı süresidir. Ceza davasındaki zamanaşımı süresi iş kazası davasının kendisine de aktarılabilir. Geçerlilik süresi her iki davada da sürdürülmektedir.
 • Ceza davasında süre genel dava zamanaşımı süresinden azsa, on senelik süreç dikkate alınmaya devam edecektir.

İş kazası yaralanma durumlarında kesin oran tespit edilemediğinde önemli olan nokta zamanaşımının başlayacağı süredir. Başlangıç aşaması netleşmeyen durumlarda bir süre tespiti de başlatılamamaktadır. Rapor tarihlerine bakılmalı ve resmi belgelere göre hareket edilmelidir.

Daha uzun süre sınırına bakılmaksızın, herhangi bir tür iş kazasından sonra hemen bir hak talebinde bulunmanız tavsiye edilir. Örneğin; üzerinize düşen ağır bir cisim nedeniyle yaralandıysanız, bir makine arızalandığı için yaralandıysanız ya da bir petrol sızıntısı nedeniyle yere kaydıysanız; kazanın veya yaralanmanın, o sırada ne kadar küçük göründüğüne bakılmaksınız ve o sırada, görünürde herhangi bir yaralanma olmasa bile, kazadan hemen sonra bir tazminat davası açmalısınız. Bunun nedeni, yaralanma daha sonra kendini gösterse de, daha önceki veriler ile kaza arasında bağlantı kurulmasına yardımcı olmasıdır.

Is Kazasi SGK Basvuru Dilekcesi

İş Kazası SGK Başvuru Dilekçesi

İş Kazası SGK Başvuru Dilekçesi

Kazanın hemen ardından kuruma yapılacak başvuru için iş kazası SGK başvuru dilekçesi hazırlanmalıdır. SGK işçinin bildirimi ile harekete geçer ve olayın aydınlatılması için müfettiş ataması yapılır. Kurumun oluşturacağı raporlarda bu kaza bir iş kazası olarak değerlendirilmediğinde ise dava açılır.

İs kazası tespiti SGK başvuru Dilekçesi aracılığı ile kazanın ardından kurumun inceleme yapması talep edilir. İncelemenin olumlu sonuçlanması durumunda mağdur olan taraf işveren aleyhinde dava açma hakkı kazanır.

SGK’nın bu konuda olumsuz karar vermesi durumunda ise işveren aleyhinde iş kazasının tespit edilmesi için dava açılabilir.

Ölümlü İş Kazaları Hangi Kanun Kapsamında İncelenmektedir?

Borçlar Kanunu’nun 53. Maddesi gereği olay araştırılır. TCK’nın 6331 sayılı kanun maddesine göre iş kazasını ilgilendiren konularda açıklamalar yapılmıştır. 6331 iş kazası tanımı söz konusu olduğunda yapılan açıklamada; iş yerinde ya da işin yürütümü nedeniyle meydana gelen ölüm, yaralanma halleri veya ruhsal bozukluklara yol açan olaydır.

5510 sayılı kanun Sosyal Sigortalar Kanunu olarak adlandırılır. Bu kanuna istinaden oluşturulan 13. Maddede iş kazası sayılan durumlardan bahsedilirken hangi hallerde tazminat davası açılabileceği hakkında bilgi verilir.

İş yerinde meydana gelen kalp krizleri de iş kazası kapsamında değerlendirilmektedir. Konuyu detaylı ele aldığımız makalemizi inceleyebilirsiniz…

Is Kazasi Tazminat Davasi Kime Karsi Acilir
İş Kazası Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

İş Kazası Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

İş kazası nedeni ile meydana gelen ölüm ya da yaralanma hali kazanın hemen ardından SGK’ya bildirilir. İş kazası tazminat davası iş verene yönelik açılmaktadır.

İş Kazalarında Holding

Holding ve şirket topluluklarının iş kazalarındaki durumları 4857 sayılı kanun kapsamında ele alınmaktadır. Bazı uyuşmazlıklara ve genel duruma dair maddeler şöyle sıralanabilir:

 • Kurum bünyesindeki iş ilişkisi tanımına dikkat edilmesi ve sözleşme kapsamına göre iş kazalarının temelinin hazırlanması gerekmektedir.
 • İş Kanunu kapsamında toplu iş sözleşmelerine bağlı meydana gelen sorunlardan alt işveren eşit derecede sorumludur.
 • Asıl işveren ve alt işveren arasındaki sorumluluk paylaşımı konusunda maddelerin net şekilde anlaşılması gerekmektedir. Birçok zaman kaybı bu konuda yaşanan anlaşmazlıklara bağlı meydana gelmektedir.
 • Genel bir sözleşme mantığı olarak asıl işveren ve alt işveren iş kazalarındaki maddi manevi zarardan birlikte sorumlu tutulmaktadır. Kendi lehlerine olan dava açacaklar için yine ortaklaşa veya ayrı bir karar şeklinde işçi kazalarında karşı dava açılabilir.

İş Kazası (Rücuen) Tazminat Davasında Asıl İşveren/Alt İşveren (Taşeron) Sorumluluğu

Taşeron firma iş kazası durumunda gerekli sorumlulukları üstlenmelidir. 506 Sayılı Kanun kapsamında belirlenmiş olan sorumluluk ilkeleri takip edilmektedir. Sözleşme maddelerinde bu kanun kapsamı temel alınmaktadır.

 • Başka bir kişiyi kendi adına sigortalı çalıştıran diğer kişilerde meydana gelen iş kazası zararlarında işverenin takip edeceği yol ekstrem bir durum oluşturmaktadır. Sorumlu işveren ve işleyiş esnasında oluşan durumlarda görev ve sınıflandırma dikkate alınır.
 • Tespit edilen ve edilemeyen durumlara göre cezai işlemler sürdürülmektedir.
 • Bölümlere ayrılmış işletmelerdeki sorumluluk paylaşımı baştan belirtilen bir çözümle devam ettirilmektedir.
 • Sigortalı çalıştırmakla yükümlü işveren ayrı bir dava ile yargılanabilir.

İş Kazası Tazminat Davası Yargıtay Kararları

İş kazası yargıtay kararları açısından yargılama konusu doğru bir süreçte devam etmesi için şu detaylar önem kazanmaktadır:

 • İş kazasının tespiti davası davadan önce açılması gereken bir davadır. Önce temel süreç gereksinimleri oluşturulmalıdır.
 • Yaşanan iş kazası olaylarında SGK bildirimi yapılmadığı anlaşıldığında maluliyet tespiti gündeme gelmektedir.
 • Sonuç odaklı bir şekilde iş kazası niteliği incelemesi yapılır. Mahkeme kararında tazminat davasında kurumdaki tarafsızlık ağır basar.
 • Kabul edilmeyen tazminat davaları için istihdamla alakalı maluliyet ve iş kazası davasının açılması gerekmektedir. Kurumun iş kazası olarak kabul etmediği hallerde bu süreç yaşanabilir. Müracaat önceliği bu kapsamda önemli bir aşamadır.

İs kazası maddi manevi tazminat Yargıtay Kararları incelendiğinde görülen durum tazminat davası açılmadan önce SGK’nın olayı iş kazası olarak kabul etmediği durumlarda iş kazası tespit davasının açılmasının gerekli olduğudur.

Bu dava açılmadığı takdirde diğer davaların açılabilmesi mümkün olmamaktadır. Tazminat davasından önce yapılması gerekenlerden biri de işçinin maluliyetinin tespit edilmesidir. Yargıtay kararlarında destekten yoksun kalma tazminatının vefat edenin anne ve babasına, eş ve çocuklarına verilebileceğine hükmedildiği görülmektedir. Ayrıca bu kararlarda manevi tazminat miktarlarına karar verilmesi için göz önünde bulundurulan unsurlar da dikkate alınır.

Iş kazalarında kusur oranı nasıl belirlenir?

İş kazalarında kusur değerlendirmesi konunun uzmanı SGK müfettişleri tarafından yapılmaktadır. İlgili yönetmelikler ışığında eldeki deliller değerlendirilerek işverene ve işçiye kusur dağılımı yapılmaktadır.

İş kazası geçiren işçiye işveren maaş öder mi?

İşçi eğer işine devam ediyorsa maaşı da ödenir. Ancak işçinin iş göremezlik raporu var ise ödemeler SGK tarafından yapılmaktadır.

Kazada ölen çalışanın eşi tazminat davası açabilir mi?

-Eşi
-Çocukları
-Anne, Babası
Ölümlü iş kazası tazminat davası açabilir.

İş kazalarında sorumluluk kime aittir?

İş kazası, işverenin iş sağlığı ve güvenliği almaması sonucunda oluşur. Bu nedenle işverenin ihmalinden dolayı hukuki ve cezai anlamda sorumlu tutulurlar.

İş kazasında Çalışanın yükümlülüğü nedir?

Çalışanın yükümlülüğü imzaladığı iş sözleşmesi ile sınırlıdır. İş yerinin eğitimini verdiği iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalı, gerekli ekipmanlar takılmalı ya da kullanılmalıdır. Aksi takdirde işçi kazada kusurlu sayılabilir.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin