İş Kazası Tazminat Davası

14/07/2022

İş Kazası Tazminatı , her tür iş yerinde meydana gelen yaralanmaları kapsamaktadır. Örnek olarak; ofisler, fabrikalar, marketler ve şantiyeler gösterilebilir. İşteyken herhangi bir kazada yaralanırsanız, iş kazası tazminatı talebinde bulunma hakkınız olabilir. İş kazası tazminatı bir işçinin, herhangi bir kusuru olmayan bir iş yeri kazasında yaralanması durumunda maddi olarak tazminat elde etmesini sağlamaktadır.

İş Kazası Tazminatı Nedir?
İş Kazası Tazminatı Nedir?

İş kazası kapsamına giren çok çeşitli koşullar vardır. Yaralanırsanız, engelli olursanız ya da işinizi yaparken herhangi bir tür hastalığa yakalanırsanız, iş kazası tazminatı talep etme hakkınız doğmaktadır.

İçindekiler

İş Kazası Tazminat Davası

Peki, iş kazası tazminatı alabilmeniz için gerekli şartlar nelerdir? Tazminat hesaplamaları nasıl yapılır? Tazminat alma süreci arabuluculuk ile halledilebilir mi? Bu tür davalarda zamanaşımı var mıdır? İş kazalarında tazminat alma hakkı ve durumun hukuki boyutu ile ilgili bilmeniz gerekenlerden bahsettik.

İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir miyim?

İş kazası geçirdim tazminat alabilir miyim sorusu tazminat hesaplama ile de yakından alakalı bir duruma işaret eder. Hak sahibi kişi, meydana gelen zararı yasal koşullara bakarak almak istemektedir.

 • Temel amaç işçinin kaza nedeniyle yaşadığı iş gücü kaybının karşılanması, gelecekte yeni zararların iş kazası tazminatı ile engellenmesidir.
 • İş kazası tazminatı alabilmek için bazı şartlar gerekmektedir. İş kazası kapsamında olmayan davalarda tazminat alınamamaktadır.
 • Meydana gelen kaza ve zarar arasında nedensellik bağı olması gerekmektedir.
 • Genellikle iş yerlerinde çalışmaya bağlı uygulamalarda hemen her iş kazasında sonuç alınmaktadır.
İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?
İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?

İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?

Çalıştığınız kurumda bir kaza geçirdiniz ve bunun iş kazası olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak süreç öyle işlemiyor. Başınıza gelen olayın iş kazası olup olmadığının öncelikle SGK müfettişleri tarafından incelenmesi gerekiyor. iş kazası tazminatı sürecini ilk olarak SGK ile birlikte yürütüyorsunuz. Meydana gelen olayla ilgili 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 13. madde kapsamında şunlara bakılmaktadır:

 • Başınıza somut bir olayın gelmiş olması gerekiyor.
 • Güncel sigortalı olmak
 • Yaşanan olaya bağlı olarak fiziksel ve ruhsal engel oluşması
 • Olayın iş yeri sınırları ve belirtilen sözleşme kapsamında yaşanması
 • Bağımsız çalışan sigortalının iş amacıyla başına gelen durumlar
 • İşçi ve emziren kadının süt zamanlarında başlarına gelenler iş kazaları kapsamı içinde yer almaktadır.

İş Kazası Tazminatı Maddi ve Manevi Tazminat Davasında İstenebilecek Zararlar

İş kazası tazminatı Maddi ve manevi tazminat davası zararları kriterler kapsamında somutlaştırılmaktadır:

 • Manevi tazminat iş kazalarına bağlı olarak istenebilmektedir. Teknik anlamda somut bir şekilde ölçülememekle beraber somutlaştırılır. Kusur oranları önemli kriterdir.
 • Yaralanma bedensel zarar olması halinde iş göremezlik durumuna bağlı çalışılmayan süre hesabı yapılmaktadır. Genelde geçici yaralanmalar şeklindedir ancak sürekli iş görmezlik olabilir.
 • Ölüm halinde maddi tazminat, işçi yakınlarını ilgilendirmektedir. Cenaze giderleri ve çalışma gücüne bağlı azalan kayıplara bakılır. Ölen çalışanın çevresinde bakmakla yükümlü olduğu kişilere kayba bağlı tazminat ödenebilir. Ölen kişinin anne, babası, eş ve çocukları bu tazminatı isteyebilir.
 • Ölümlü kazalarda kıdem tazminatı ve işçilik alacakları da hesaplanmalıdır.

>İlgili İçerik: Kıdem Tazminatı Hesaplama <

İş Kazasının Tespiti 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na mutlaka bildirilmesi gereken iş kazası, inceleme gerektiren bir durumdur. Olay durumunun incelenmesi ve tespiti için rapor hazırlığı mutlaka olmalıdır. Yaşanan olayın iş kazası olarak nitelendirilmesi ardından hak sahibi mahkemeye başvuru yaparak maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

 • İş kazası olarak kabul edilmemişse iki tarafın davalı olduğu tespit davası açılabilir.
 • İş kazasının tespiti davası hak sahibi iki taraftan bağımsız şekilde görülen bir davadır.
 • İş kazası tazminatı dava açma süresi, olaydan itibaren on senelik zamana tabidir.
 • İş kazası tazminatı davası ve iş kazası tespit davası birbirinin kesinleşmesini beklemelidir.

İş Kazası Tazminat Davasından Önce İşçinin Maluliyetinin Tespiti

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu işçi yaralanması ve tespiti konusunda gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

 • Sağlık kurulu raporu
 • Tıbbi belgeler
 • Yurt dışında tedavi için yapılacak sevkler
 • Geçici iş göremezlik
 • Meslek hastalığı kapsamında maluliyet tespiti söz konusudur.

>ilgili içerik: İş Kazası Tespiti Davası<

 

İş Kazası Maddi Tazminat Davası
İş Kazası Maddi Tazminat Davası

İş Kazası Maddi Tazminat Davası

Maddi tazminat davası iş kazalarında bedensel zarara uğrayan, işe devam edemeyen kişilerin süreçlerinin işlendiği davadır. Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen maddeler doğrultusunda işçilerin talep edeceği miktarlar hesaplanabilmektedir. İş kazası tazminatı maddi dava içerisinde yaşadığınız psikolojik sorunlar var ise bunlarda değerlendirilmektedir.

İş Kazası Hasar Dereceleri Nelerdir?

İş gücü kaybı hesabı üzerinden gündeme gelen tazminatlarda hasar dereceleri dikkate alınmaktadır:

 • Beyin tümörü, iskelet sistemi sorunları, kas ve kemik yapısı gibi hastalıklara dair yönetmelik kapsamı incelenmektedir.
 • ÇGMK Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nin geçerliliği doğrultusunda güncel yasal değişiklikler de dikkate alınmaktadır.
 • Tazminat hesaplamasının doğru şekilde gerçekleşebilmesi için iş kazası hasar derecelerinin netleştirilmesi, doğruluğunun raporlanması gerekir. SGK bu hesaplamaları yapan kurumdur.
 • Maluliyet oranı eki tablosu kapsamında kusur oranı incelemesi ve bilirkişisi tespiti gündeme gelmektedir.

>İlgili İçerik: İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti <

 

İş Kazası Manevi Tazminat Davası
İş Kazası Manevi Tazminat Davası

İş Kazası Manevi Tazminat Davası

İş kazaları manevi tazminat davalarında meydana gelen ruhsal zarara göre nedensellik aranarak somutlaştırma süreci vardır:

 • Uygun nedensellik bağı bulunmayan durumlarda manevi tazminat davası için yeterli koşullar oluşmayabilir.
 • Tespit işlemlerinde hukuka aykırı fiil olmaması gerekmektedir.
 • Tazminat talebi oluşması için kusurluluk gerekmektedir. Yargıtay kararları bu duruma göre farklı kararlar alabilir. Firma güncel durumu ve işçinin yaşadığı olay göz önünde bulundurulacaktır.
 • Yeni güncellemelerle kusurluluk durumunun kesin gerekçe olması hali geçerliliğini yitirmektedir. Somut olayların kendi özellikleri dikkate alınarak uygu miktar netleşecektir.
 • İş kazasına bağlı oluşan ruhsal durumların net şekilde neden sonuca bağlı olduğu kanıtlanabiliyorsa, psikolojik tedavi sonuçlarına başvurulabilir.
 • Kasıtlı iş yeri baskısı ve düzenli tehdit gibi ruhsal çöküşe neden olan durumlar şahitlerle kanıtlanırsa talepler somutlaşabilmektedir.

>İlginizi Çekebilir: Meslek Hastalığı Tazminat Davası<

Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası

Ölümlü is kazası olarak adlandırılan durumlarda vefat edenin yakınlarının tazminat talep etme hakkı bulunur. Destekten yoksun kalanlar olarak adlandırılan bu kişiler vefat edenin anne- babası, eşi ya da çocukları olabilmektedir.

Ölümlü iş kazası ceza davası sonucuna bağlı olarak tazminat davasında alınacak kararlarda bu durum dikkate alınır. İş kazası olduğu anda işverenin bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi zorunludur.

SGK bu durumda bir inceleme başlatarak olayı soruşturur. Olayın meydana gelme şekli ve tarafların kusur durumları oluşturulan raporlarda açıkça ifade edilir. Bu kaza bir iş kazası olarak tanımlanırsa mağdur olarak adlandırılan hak sahibinin tazminat davası açma hakkı oluşur.

Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kimlere Verilir?

Yakınlarına destek olan işçinin ölümü halinde,  Medeni Kanun ve Türk Borçlar Kanunu maddeleri dikkate alınmaktadır:

 • Destekten yoksun kalma tazminatı, işçinin annesi, babası, çocukları ve eşi için verilebilmektedir. Bu bağları yasal olarak görünmeyen durumlarda yeni bir dava konusu oluşabilmektedir.
 • Ölen işçinin cesedi bulunamamışsa, ölümüne kesin gözüyle bakılıyorsa gerçekten ölmüş sayılmaktadır.
 • Kendisinden uzun süre haber alınamayan ve ölümüne kesin gözüyle bakılan işçiler için mahkeme kesin öldüğü yönünde karar alabilir.

>İlgili İçerik: Destekten Yoksun Kalma Tazminatı<

Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Asıl İşveren/Alt İşveren İlişkisinde Sorumluluk

Ölümlü iş kazaları, en zorlu dava kategorisinden biridir. İşverenler ve işçi bakımından kapsamlı tespit ve değerlendirme gerekebilmektedir. Çalışan kişinin ölümünden idarenin sorumlu olması halinde şu detaylar önem kazanmaktadır:

 • İşveren kategorilerine göre resmi geçerliliği olan belge kapsamında sorumluluk sürdürülmektedir. İşletmede gerçekleşen olaylardan sorumlu olan kişinin yasal olarak bunu karşılayabilmesi gerekmektedir. Aksi halde yeni bir dava açılması gerekebilir.
 • İşverenin sorumluluğun ne kadarını üstlendiği ayrı dava konusudur. Ölümlü iş kazasının tüm süreçleri değerlendirilerek kanun maddelerine göre hareket edilmektedir.
 • Hangi kaynağa dayandığı için tazminat istendiği, koşullar vs. ölümle sonuçlanan iş kazalarında önemini yitirmektedir.

 

İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası ve Maluliyetin Artması

İş kazası yaralanma artışı şeklinde devam etmişse iş mahkeme davası dosyasında önemli olan noktalar şunlardır:

 • Maluliyetin artması dosyada süreç içinde kayıtlı şekilde belirlendiğinde ödeme talepleri gerçekleşebilmektedir.
 • Hastalık durumunun ilerlemesinin tespitinin birinci durumla neden sonuç bakımından aynı olması gerekmektedir. Uzun vadede etkisi artan yaralanma çeşitleri kazaya uğrayan kişinin durumuna göre değişebilmektedir.
 • Mahkemenin süreç içinde sorunsuz şekilde yargılamada bulunabilmesi için maluliyet oranı tartışması olabilmektedir. Kabul edilen artışa bağlı olarak ödeme yapılmaktadır.

İş kazaları nedeni ile maddi ve manevi tazminat davaları açılabilir. İş kazası tazminatı hesaplanırken birçok unsur bir arada değerlendirilir. İs kazasında tazminat alanlar destekten yoksun kaldığını iddia eden taraf olurken bunlar ölenin bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir. Ayrıca işçinin yaralanması durumunda tazminat alması söz konusudur.

 • İş kazası uzuv kaybı tazminatı, yaralanmalı iş kazaları içerisinde farklı bir kategoride değerlendirilmelidir. Burada maluliyet tespit işlemleri diğer kazalara göre daha kesin ve nettir. Konuyu bütün detayları ile ele aldığımız makalemizi İnceleyebilirsiniz.
 • İs kazası tazminat alanlar yorumları göz önünde bulundurulduğunda vefat edenin anne ve babası, eşi ya da çocukları destekten yoksun kalma tazminat davasını açabilmektedirler. Bu davaların açılabilmesi için İş Mahkemeleri’ne dilekçe vermek sureti ile başvuru yapılır.
 • İs kazası platin tazminat söz konusu olduğunda işçinin kaza nedeni ile uğradığı zarar dikkate alınır. Platin takılması ya da kemik kırılması gibi birçok durum bu kapsamda ele alınır.

 

Yargıtay Kararı İş Kazası Tazminatı (PDF) –> https://cozumavukatlik.org/wp-content/uploads/2021/06/Yargitay-Karari-Is-Kazasi-Tazminati.pdf

İş Kazasında Kaçınılmazlık Unsuru

İş kazalarında hangi durumların kaçınılmazlık unsuru kapsamında olduğu şöyle açıklanabilir:

 • Kaza
 • Beklenmedik durumlar
 • Fevkalade hâl
 • Kötü tesadüf
 • Umulmayan hâl şeklinde yasalarda yer almaktadır.

Türk Mesuliyet Hukuku konuyla alakalı daha kapsamlı madde ve içeriklerin olduğu kategoridir. Bahsedilen maddelerin de geçerliliğini gerektiren bir daha üstün kontrol dışı olay gerekmektedir. Doğal felaketler bu kaçınılmaz hallerin temelidir.

Kaçınılmazlık davalarında işçinin kendi kural ihlallerine bağlı meydana gelen kazalar da kapsama alınmaktadır. Gözlük takmadığı için gözüne çivi giren işçi örneğinde bu görülebilir. Birçok iş kazasında karşılıklı kural ve sorumluluklar mahkeme tarafından tazminat davası niteliğinde değerlendirilmektedir.

İş kazası Tazminat Davasına Ceza Mahkemesi Kararının Etkisi

Tazminat davası temelde maddi ve manevi zararla alakalı sorunun giderilmesine odaklanmaktadır. İş mahkemesi kapsamında ceza mahkemesinin kararı etkilidir:

 • Davalı kişinin kusuru bulunmamışsa, her iki tarafın da eşit şekilde kusuru varsa bilirkişi raporu takip edilmektedir. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen zararlar için adli para cezası olabilir.
 • İş kazası davalarında ceza mahkemesi Borçlar Kanunu kapsamını dikkate almaktadır. Hukuki açıdan zarar miktarına göre ayrı bir dava konusu oluşabilir. Aykırılık davalarında fiilin aykırılığının bağlayıcılığı söz konusudur.

>İlgili İçerik: İş Kazası Ceza Davası <

 • Ceza Mahkemesi ölüm olaylarında iş yerindeki durumun kusuruna odaklanır. Yasa dışı kayıtlarda meydana gelen zararın değerlendirilmesinde diğer mahkemelerden destek alınabilir.
 • Belgelerde sahtecilik tespiti halinde yeni bir dava açılarak süreç uzatılmaktadır.
İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?
İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

İş kazalarına yönelik olarak merak edilen birçok soru olurken bunlar arasında yer alanlardan biri de İş kazası tazminat davası ne kadar Sürer? Biçimindedir. Bu tür davalarda bilirkişi raporlarına delil olarak gereksinim duyulur.

Bundan dolayı da bilirkişi tarafından hazırlanacak raporun süresine bağlı olarak davaların sonuçlandığı görülmektedir. İş kazalarının ölümlü ya da yaralanmalı sonuçlanmasına bağlı olarak da dava sürelerinde değişiklik olur.

Yaralanmalı bir iş kazası davası ortalama olarak 5 yılda sonuçlanırken ölümlü kazalarda bu oran yaklaşık 3 yılı bulmaktadır.

İs kazası tazminat zamanaşımı da merak edilirken kazanın ardından bu süre 10 yıldır. Ölümlü is kazası tazminat miktarı hesaplanırken uğranılan zararlar dikkate alınır. Cenaze masrafları, vefat eden için bir tedavi uygulandıysa bu masraflar ve ölenin desteğinden yoksun kalanların uğrayacağı kayıplar bu dava aracılığı il talep edilir.

İş kazası tazminat davası süresi hangi sonuca göre işlem yapıldığı, dava sürecindeki detaylara göre değişebilmektedir. Dikkat çeken detaylar şöyledir:

 • Yaralanmalı iş kazalarında işçi maluliyet oranına itiraz etmişse dava süreci daha da çeşitlenerek uzayabilmektedir.
 • Maluliyet oranı için ayrıca açılan dava tespit davası ve tazminat davasıyla doğrudan alakalı olduğu için süreyi önemli derecede etkileyebilmektedir.
 • Yargılama sürecinin uzamasına bağlı olarak yaralanmalı iş kazalarında 6 seneye varan dava süresi olabilir.
 • Ölümle sonuçlanan iş kazaları için tazminat davası 3 sene civarı sürebilmektedir.
Is Kazasi Tutanagi
İş Kazası Tutanağı

İş Kazası Tutanağı

iş yerinde geçirdiğiniz kaza mutlaka resmi kayıtlara girmesi gerekmektedir. Bunun için de olay yerinde iş kazası tutanağı tutulmalıdır. Siz olayın sıcaklığı ve yaşadığınız acıdan dolayı bu süreci çokta kontrol edemeyebilirsiniz. Ancak bu konuda dikkatli olmakta fayda var. İş Kazası Tutanağı ilerleyen süreçte sizin yol haritanızı belirleyecektir. Alacağınız tazminat tutarı tamamen iş kazasıyla doğrudan alakalıdır. Tutanak da olay yeri ve yaşananlar açıkça anlatılmalı, şahitler var ise belirtilmelidir. Kazanın delilleri de mutlaka tutanağa geçirilmelidir.

İş Kazasında Kusur Raporunun Usulüne Uygun Olması Gerekir mi?

İş kazalarında hazırlanan belgelerin tamamında usule uygunluk gerekmektedir. Tespiti mümkün olmayan durumlarda mahkeme ve yasal durum dikkate alınarak esneme olabilmektedir. Ölümlü kazalarda bu duruma rastlanabilir.

 • İşçinin bağlı olduğu sigorta kurumuyla alakalı esneme gerektiren durumlar olabilir.
 • İş kazası olarak görülen durumun kötü tesadüfe bağlı yaşanması halinde raporda değişiklikler istenebilir.
 • Davalı işverenin davayı zora soktuğu durumlarda kusur raporuyla alakalı değişiklik istenebilir. Karar değişikliklerinde mahkeme bu belgelerdeki değişiklikleri kendi talep edebilmektedir.
 • İş güvenliği kapsamında insan yaşamının üstün gösterilmesi gereken hallerde değişiklikler olabilir.
Is Kazasi Raporu
İş Kazası Raporu

İş Kazası Raporu

İş kazası raporu iki şekilde anlaşılabilir. Birincisi olay yerine gelen kolluk kuvvetleri ya da resmi ekipler tarafından tutulan rapordur. Diğeri ise kaza sonucu yaralanan işçinin alacağı rapordur.  İş kazası raporu davanın bütün seyrini değiştirebilecek niteliktedir. Bu noktada dikkatli olmakta fayda var. Öncelikle ifadeler alınmalı, olay yerine ilişkin deliller toparlanmalı ve şahitler mutlaka hazırlanmalıdır. Bir diğer iş kazası raporu ise meydana gelen yaralanma sonucu hastanelerden alınacak geçici iş görmelik raporudur. Kaza sonucu maluliyet oluşan işçi gerekli yasal prosedür izlendiği sürece her hangi bir sıkıntı yaşamayacaktır. Kazadan dolayı yatalak olan işçi geçici iş görmezlik raporu ile istirahatli olacaktır. Hastalık süresince doktor takibini bırakmamak ve hastalığın bütün süreçlerini takip altında tutmak dava açısından oldukça önemlidir.

İş Kazası Rapor Parası

Geçici iş görmezlik raporlarınız size SGK tarafından ödeme yapılmasını sağlamak amacıyla alınmaktadır. Rapor parası alabilmeniz için takiplerinizi düzenli yaptırmalı ve yatalak olduğunuzu belgelemeniz gerekmektedir. Daha önce rapor parası için bir çok kez SGK’ya gidip gelmeniz gerekiyordu. Ama artık sistem otomatik olarak raporlarınız görüyor ve paranızı hesabınıza yatırıyor.

Ancak bunun için izlemeniz gereken bir yol vardır. Siz aldığınız geçici iş görmezlik raporunu iş yerine vermeniz gerekmektedir. İş yerinizde sistem üzerinden bu raporu SGK girişini yapar. Kurumda bulunan ilgili uzmanlar raporu inceler ve sizin daha önceden vermiş olduğunuz PTT hesabınıza paranızı yatırırlar.

İş Kazası Tazminatı Alma Şartları

İşyerinde çalıştığı için yaralanan ya da hastalanan bir çalışan, derhal müdürünü bilgilendirmeli ve acil tıbbi yardım almalıdır. İşle ilgili kazalar ve yaralanmalar da derhal şirket yetkililerine bildirilmelidir. Daha sonra, meydana gelen hastalık veya yaralanma hakkında bir iş kazası tazminatı rapor sunulmalıdır.

İş Kazası Tazminatı Alma Şartları
İş Kazası Tazminatı Alma Şartları

Tazminat için başarılı bir talepte bulunmak, hatanın kanıtlanması ile başlar. Yaralanmanız için herhangi bir tazminat talebinde bulunabilmek için, işi şeyi kanıtlamanız gerekmektedir:

 • Söz konusu kazada yaralandığınız
 • Kazanın başka birinin ihmalinden kaynaklandığı

Doğru avukatınız yoksa, bunların ikisini de kanıtlamanız çok zor olabilir. Size yardımcı olacak deneyimli bir avukata sahip olmak, herhangi bir iş kazası tazminat talebini kazanmanın anahtarıdır. Çünkü, iddianızı ortadan kaldırmak için İş Kazası Tazminatı son derece deneyimli avukatlara sahip olan işvereninize karşı mücadele edeceksiniz. Kişisel yaralanma hukuku konusunda önceden hukuki bir deneyime sahip değilseniz, kazanma şansınız oldukça düşük olacaktır. Aşağıdaki durumlar, iş kazası olarak onaylamamaktadır:

 • Bir işçi, mesai saatleri içinde özel faaliyette bulunur ve kaza geçirirse
 • Kasıtlı olarak kazaya neden olursa
 • Kişisel düşmanlık nedeniyle üçüncü bir şahıs tarafından şiddete maruz kalırsa

>İlgili İçerik: İş Kazası Avukatı<

Yaralanmalı İş Kazası Maluliyet Oranına Dair Bilirkişi Raporları Arasında Çelişki

Yaralanmalı iş kazası durumunda çelişkili raporlar varsa kanunlardaki dosya değerlendirmesi şu maddeleri barındırmaktadır:

 • İş kazası olarak görülen durumda gerçek olayın farklı olması ve bu durumdan çıkar sağlanması söz konusuysa işverenle alakalı ayrı bir dava açılabilir.
 • Yaralanma oranı ve tazminat miktarıyla alakalı çelişkili bilgilerin tespitinin kaynağı araştırılacaktır.
 • Mahkeme kararı ve iş görmezliğe bağlı dava süreçlerinde çelişki nedeni rüşvet vs. varsa ayrı bir dava olacaktır.

>İlgili İçerik: İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti<

İş Kazası Tazminatı Hesaplama

İş kazası tazminat hesaplama mahkeme sürecinde aktüerya uzmanları tarafından yapılmaktadır. Her kaza başlı başına ele alınarak zarar tespit edilir. Kaza tarihinden itibaren hesaplama için süreç başlamış demektir. Geçici iş göremezlik ödeneği de iş kazası tazminat hesaplama kalemlerinden bir tanesidir. İş kazası tazminat hesaplamaya  dahil edilecek zararları sıralayacak olursak.

 • Sağlık giderleri
 • Geçici iş göremezlik ödeneği
 • Kalıcı sakatlık tazminatı
 • Manevi tazminat
 • Bakıcı giderleri
Tazminat Hesaplama
Haklılık Payı *
Hesaplama yaptığınızda bildirmiş olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı kanun gereğince şirketimiz bünyesinde gönderme amacınız doğrultusunda işlenecektir.
 • İş kazası tazminat hesaplama tablosu excel ile ortaya çıkan zararları kolayca hesaplayabilirsiniz. Doğru formül veriler girildiği taktirde ortaya çıkan tutar dava sonunda yapılan iş kazası tazminat hesaplama ile örtüşeceğini göreceksiniz.

 

İş Kazası Tazminat Davası ile Yaralanan İşçinin Yakınları Tazminat İsteyebilir mi?

İşçi yaralanması ve tazminat davasının devam ettiği süreç içinde hak sahibi zarar gören kişinin kendisidir. Kesinleşmiş ölüm hali olmadığı sürece doğrudan doğruya zarar gören kişi tazminat talebinde bulunacaktır.

 • Kişinin yakınları 818 Sayılı Borçlar Kanunu gereğince yansıma ve üzüntü nedeniyle bir talepte bulunamamaktadır.
 • Yargıtay kararlarında kişinin kendi bütünlüğünü ihlal eden durumlar zarar olarak kabul edilmektedir. Ancak çok ağır bir şekilde zarar gören kişinin yakınları mağdur olmuşsa ve bu belgelenir nitelikteyse yeniden değerlendirme yapılabilir. Açılan davaya göre süreç devam edecektir.
 • Haksız bir eylem nedeniyle iş kazası esnasında kendi yakınları zarar gören işçi maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilecektir.
 • Ölümle sonuçlanan iş kazaları için hayatını kaybeden şahsın yakınları maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilmektedir.

 

İş Kazası Tazminatı Arabuluculuk
İş Kazası Tazminatı Arabuluculuk

İş Kazası Tazminatı Arabuluculuk

Arabuluculuk, gayri resmi bir müzakere sürecidir; yeminli ifade vermenize ya da tanık sunmanıza gerek yoktur. Bunun yerine; eğitimli ve tarafsız bir üçüncü şahıs olan arabulucu yardımıyla uzlaşma teklifleri alırsınız. Arabulucular; deneyimli bir avukat olabilir.

Tazminat arabuluculuk aracığıyla bir anlaşmaya varmanız durumunda, bir uzlaşma anlaşması imzalarsınız ve davanız çözülmüş olur. Bazı durumlarda, iş kazası tazminatı arabuluculuk işlemleri daha ayrıntılı ve uzun olabilir. Arabulucu, sizden iddianızı ve yasal argümanlarınızı kanıtlamanızı isteyebilir. Daha sonra sorular sorulabilir ve her iki tarafın da güçlü- zayıf yönleri gözden geçirilebilir. Daha sonra, her iki tarafla da görüşmeler yapılır ve sonrasında bir çözüm önerisinde bulunulur. Bir uzlaşma sağlayamazsanız, talebiniz mahkemeye devredilecektir.

İş Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı
İş Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı

İş Kazası Tazminat Davası Zamanaşımı

 Tazminat talebinde bulunma süresi açısından diğer kişisel yaralanmalardan farklıdır. Genel bir kural olarak, herhangi bir kişisel yaralanması tazminatı talebi, kazadan sonraki 3 yıl içinde yapılmalıdır. İş kazasında tazminat talebinde bulunmak için kazanın olduğu tarihten itibaren 10 yıllık bir zamanınız vardır. Örnek Üzerinden açıklayacak olursak kaza 01.01.2020 tarihinde gerçekleşmiş olduğunu varsayalım bu kazayla ilgili iş kazası bildiriminde bulunup dava açmanız için son tarih 01.01.2030 tarihidir.

İş Kazası Tazminatı Dava Açma Süresi (Zamanaşımı)

Zamanaşımı bakımından tazminat davası açma süresi ele alındığında şu maddeler öne çıkmaktadır:

 • Kayıtlı tespit edilmiş durumdaki iş kazasının zamanaşımı süresi olaydan itibaren 10 sene olarak belirlenmiştir. Borçlar Kanunu Madde 146 gereğince bu karar alınmıştır.
 • Yaralanma veya ölümle sonuçlanan iş kazalarında zamanaşımı bakımından fark bulunmamaktadır.
 • İş kazası nedeniyle ceza davası varsa ve zamanaşımı süresi daha çoksa geçerli olacak süre ceza davasına bağlı zamanaşımı süresidir. Ceza davasındaki zamanaşımı süresi iş kazası davasının kendisine de aktarılabilir. Geçerlilik süresi her iki davada da sürdürülmektedir.
 • Ceza davasında süre genel dava zamanaşımı süresinden azsa, on senelik süreç dikkate alınmaya devam edecektir.

İş kazası yaralanma durumlarında kesin oran tespit edilemediğinde önemli olan nokta zamanaşımının başlayacağı süredir. Başlangıç aşaması netleşmeyen durumlarda bir süre tespiti de başlatılamamaktadır. Rapor tarihlerine bakılmalı ve resmi belgelere göre hareket edilmelidir.

İş Kazası Maluliyeti Nedeniyle Tazminat Davasında Zamanaşımı  

İş kazası nedeniyle tazminat davasında zamanaşımı dava konusuna göre değişmektedir:

 • Maddi ve manevi tazminat isteyen işçi veya işçi yakını yasal faizlerin talebi ile on sene zaman aşımı sürecine tabidir. Dava konusuna göre bu süre mahkeme süreçlerinde değişebilir.
 • Mahkeme kabullerine göre zamanaşımı yaralanma derecesi nedeni ve miktarına göre değişebilir.
 • Türk Borçlar Kanunu maddesi gereklerine göre işçi yaralanma süreçlerinde zamanaşımı dikkate alınmaktadır.
 • On sene ardından sonuçlanmayan işçi yaralanmalarında yeni bir dava talebi gerekebilir.
 • Temyiz incelemesi ardından zamanaşımı dikkate alınarak anayasa kapsamında yeni bir süreç oluşturulur.

>İlgili İçerik: İş Kazası Bildirimi <

Daha uzun süre sınırına bakılmaksızın, herhangi bir tür iş kazasından sonra hemen bir hak talebinde bulunmanız tavsiye edilir. Örneğin; üzerinize düşen ağır bir cisim nedeniyle yaralandıysanız, bir makine arızalandığı için yaralandıysanız ya da bir petrol sızıntısı nedeniyle yere kaydıysanız; kazanın veya yaralanmanın, o sırada ne kadar küçük göründüğüne bakılmaksınız ve o sırada, görünürde herhangi bir yaralanma olmasa bile, kazadan hemen sonra bir tazminat davası açmalısınız. Bunun nedeni, yaralanma daha sonra kendini gösterse de, daha önceki veriler ile kaza arasında bağlantı kurulmasına yardımcı olmasıdır.

İs kazası maddi manevi tazminat Dilekçesi

Is Kazasi SGK Basvuru Dilekcesi

İş Kazası SGK Başvuru Dilekçesi

İş Kazası SGK Başvuru Dilekçesi

 • İs kazası SGK başvuru dilekçesi örneği incelendiğinde kazanın hemen ardından kuruma yapılacak başvuru için bu belgenin gerekli olduğu görülür. İş kazası gerçekleşmesi durumunda mağdur olan tarafın tazminat davasını işverene açabilmesi için gerekli olan bu süreçte kurumun kazayı iş kazası olarak kabul etmesi gerekmektedir.
 • İş kazası tespit davası açılabilmesi için SGK’nın kazayı bir iş kazası olarak değerlendirmemiş olması gerekir. Kaza olduğunda Sosyal Güvenlik Kurumu’na haber verilmelidir. Kurumun oluşturacağı raporlarda bu kaza bir iş kazası olarak değerlendirilmediğinde ise dava açılır.
 • İş kazası SGK başvuru dava şartı olması nedeni ile kurumun kazayı bir iş kazası olarak değerlendirmemesi tespit davası açılmasını zorunlu kılar.
 • Maluliyet tespit davası dilekçe örneği hazırlanarak bu belgenin mahkemeye sunulması gerekmektedir. Bu sayede işçinin maluliyet oranına bağlı olarak tazminat alması söz konusu olur.
 • İs kazası tespiti SGK başvuru Dilekçesi aracılığı ile kazanın ardından kurumun inceleme yapması talep edilir. İncelemenin olumlu sonuçlanması durumunda mağdur olan taraf işveren aleyhinde dava açma hakkı kazanır.
 • Kazanın gerçekleşmesinin hemen ardından İs kazası tespiti SGK başvuru Dilekçesi oluşturulur. Bu dilekçe aracılığı ile iş kazasının tespit edilmesi için talepte bulunulur.
 • İşçinin kusuru nedeniyle is kazası Yargıtay kararları incelendiğinde kusur oranları göz önünde bulundurularak hesaplama yapıldığı görülür.

İş kazalarında hukuki, Cezai ve idari sorumluluk söz konusu olduğunda işverenin yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekmektedir. Kazanın olmasının hemen ardından işveren durumu SGK’ya bildirmekle yükümlüdür.

SGK’nın bu konuda olumsuz karar vermesi durumunda ise işveren aleyhinde iş kazasının tespit edilmesi için dava açılır. Bu davanın zamanaşımı süresi vardır ve kazanın olmasının ardından 10 yıldır.

Ölümlü İş Kazaları Hangi Kanun Kapsamında İncelenmektedir?

İş kazaları ölümlü ya da yaralanmalı olarak sonuçlanabilir. Ölümlü iş kazası hangi kanun kapsamında incelenmektedir? Merak edildiğinde Borçlar Kanunu’ndan söz etmek yerinde olur. Borçlar Kanunu’nun 53. Maddesi bu konuya istinaden oluşturulmuştur.

TCK’nın 6331 sayılı kanun maddesine göre iş kazasını ilgilendiren konularda açıklamalar yapılmıştır. 6331 iş kazası tanımı söz konusu olduğunda yapılan açıklamada; iş yerinde ya da işin yürütümü nedeniyle meydana gelen ölüm, yaralanma halleri veya ruhsal bozukluklara yol açan olaydır.

5510 sayılı kanun Sosyal Sigortalar Kanunu olarak adlandırılır. Bu kanuna istinaden oluşturulan 13. Maddede iş kazası sayılan durumlardan bahsedilirken hangi hallerde tazminat davası açılabileceği hakkında bilgi verilir.

İş yerinde meydana gelen kalp krizleri de iş kazası kapsamında değerlendirilmektedir. Konuyu detaylı ele aldığımız makalemizi inceleyebilirsiniz…

>İlgili İçerik: İş Yerinde Kalp Krizi İş Kazası Sayılır Mı?<

Is Kazasi Tazminat Davasi Kime Karsi Acilir
İş Kazası Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

İş Kazası Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

İş kazası nedeni ile meydana gelen ölüm ya da yaralanma hali kazanın hemen ardından SGK’ya bildirilir. İş kazası tazminat davası Kime karşı Açılır? Araştırılırken dava asıl işverene ve taşeron adı verilen alt işverenlere karşı açılır.

Sonuçlanmış is kazası davaları söz konusu olduğunda ise kusur oranlarına ve ortaya çıkan zararlara bağlı olarak karar verildiği görülür.

>İlgili İçerik: İş Kazası Tespit Davası<

İş Kazalarında Holding

Holding ve şirket topluluklarının iş kazalarındaki durumları 4857 sayılı kanun kapsamında ele alınmaktadır. Bazı uyuşmazlıklara ve genel duruma dair maddeler şöyle sıralanabilir:

 • Kurum bünyesindeki iş ilişkisi tanımına dikkat edilmesi ve sözleşme kapsamına göre iş kazalarının temelinin hazırlanması gerekmektedir.
 • İş Kanunu kapsamında toplu iş sözleşmelerine bağlı meydana gelen sorunlardan alt işveren eşit derecede sorumludur.
 • Asıl işveren ve alt işveren arasındaki sorumluluk paylaşımı konusunda maddelerin net şekilde anlaşılması gerekmektedir. Birçok zaman kaybı bu konuda yaşanan anlaşmazlıklara bağlı meydana gelmektedir.
 • Genel bir sözleşme mantığı olarak asıl işveren ve alt işveren iş kazalarındaki maddi manevi zarardan birlikte sorumlu tutulmaktadır. Kendi lehlerine olan dava açacaklar için yine ortaklaşa veya ayrı bir karar şeklinde işçi kazalarında karşı dava açılabilir.

İş Kazası (Rücuen) Tazminat Davasında Asıl İşveren/Alt İşveren (Taşeron) Sorumluluğu

Taşeron firma iş kazası durumunda gerekli sorumlulukları üstlenmelidir. 506 Sayılı Kanun kapsamında belirlenmiş olan sorumluluk ilkeleri takip edilmektedir. Sözleşme maddelerinde bu kanun kapsamı temel alınmaktadır.

 • Başka bir kişiyi kendi adına sigortalı çalıştıran diğer kişilerde meydana gelen iş kazası zararlarında işverenin takip edeceği yol ekstrem bir durum oluşturmaktadır. Sorumlu işveren ve işleyiş esnasında oluşan durumlarda görev ve sınıflandırma dikkate alınır.
 • Tespit edilen ve edilemeyen durumlara göre cezai işlemler sürdürülmektedir.
 • Bölümlere ayrılmış işletmelerdeki sorumluluk paylaşımı baştan belirtilen bir çözümle devam ettirilmektedir.
 • Sigortalı çalıştırmakla yükümlü işveren ayrı bir dava ile yargılanabilir.

>İlgili İçerik: Rücu Davası<

İş Kazası Tazminat Davası Yargıtay Kararları

İş kazası yargıtay kararları açısından yargılama konusu doğru bir süreçte devam etmesi için şu detaylar önem kazanmaktadır:

 • İş kazasının tespiti davası davadan önce açılması gereken bir davadır. Önce temel süreç gereksinimleri oluşturulmalıdır.
 • Yaşanan iş kazası olaylarında SGK bildirimi yapılmadığı anlaşıldığında maluliyet tespiti gündeme gelmektedir.
 • Sonuç odaklı bir şekilde iş kazası niteliği incelemesi yapılır. Mahkeme kararında tazminat davasında kurumdaki tarafsızlık ağır basar.
 • Kabul edilmeyen tazminat davaları için istihdamla alakalı maluliyet ve iş kazası davasının açılması gerekmektedir. Kurumun iş kazası olarak kabul etmediği hallerde bu süreç yaşanabilir. Müracaat önceliği bu kapsamda önemli bir aşamadır.

İs kazası maddi manevi tazminat Yargıtay Kararları incelendiğinde görülen durum tazminat davası açılmadan önce SGK’nın olayı iş kazası olarak kabul etmediği durumlarda iş kazası tespit davasının açılmasının gerekli olduğudur.

İş Kazası Tazminat Davası Yargıtay Kararları —- —>   https://cozumavukatlik.org/wp-content/uploads/2020/11/is-kazasi-tazminat-davasi-yargitay-kararlari.pdf                                 

Bu dava açılmadığı takdirde diğer davaların açılabilmesi mümkün olmamaktadır. Tazminat davasından önce yapılması gerekenlerden biri de işçinin maluliyetinin tespit edilmesidir. Yargıtay kararlarında destekten yoksun kalma tazminatının vefat edenin anne ve babasına, eş ve çocuklarına verilebileceğine hükmedildiği görülmektedir. Ayrıca bu kararlarda manevi tazminat miktarlarına karar verilmesi için göz önünde bulundurulan unsurlar da dikkate alınır.

İş kazası geçirildiğinde tazminat alabilmek için belirli hususların varlığı gereklidir. Öncelikle meydana gelen kazanın iş kazası kapsamında olması gerekmektedir. Bu kaza neticesinde fiziksel zararın meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bunlara ek olarak kaza ile zarar arasında uygun bir sebep – sonuç bağı olması gerekmektedir.

Uygulamada iş yerinde gerçekleşen hemen hemen her iş kazasında tazminat alınabilmektedir.  İş kazası geçiren çalışan tarafından talep edilebilecek ilk husus maddi tazminattır

Netice itibariyle iş kazası sonucunda açılacak 3 adet dava türü mevcuttur: Ceza Davası Maddi ve Manevi Tazminat Davası Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Açılacak Rücu Davaları.

Kaza anında, kaza geçiren işçi ve/veya üçüncü bir kişinin hatası da varsa bunların kusur oranı 100'den düşülür kalan kusur işverenin kabahat oranı olarak belirlenir. Eğer kazanın meydana gelmesinde işçi veya üçüncü bir kişi yüzde 100 kusurlu ise bu durumda işverene kabahate dayalı sorumluluk yüklenmez.

İş kazası maddi ve manevi tazminat davaları için yetkili olan mahkemeler davalının yerleşim yeri, zararın ortaya çıktığı yer ve işçinin veya ölmüş ise yakınlarının yerleşim yeri mahkemesi yetkili olacaktır. İş kazası ceza davası için yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Örneğin; İstanbul Anadolu yakasında gerçekleşen bir iş kazası davasını Kartal Anadolu Adliyesi tarafından yürütülür.

İşveren iş yerinde meydana gelen iş kazasını en geç 2 iş günü içinde ilgili bölge müdürlüğüne dilekçe ile bildirmek zorundadır. İş kazası işveren tarafından kolluk kuvvetlerine derhal bildirilmelidir. İş veren ise 3 iş günü içerisinde SGK’ya bildirmekle hükümlüdür.

Sigortasız işçi işçi iş kazası geçirdiğinde sigorta işçi ile aynı haklara sahip olur. Biraz daha fazla evrak ve prosedür ile uğraşılması gerekmektedir. İş verenin, kazada hiçbir kusuru olmasa dahi Sosyal Güvenlik Kurumu işçi için yaptığı ve yapacağı tüm ödemeler ile aylık ve gelirler, İşverenden tahsil eder.

Kazaya uğrayan işçi veya yakınları tarafından iş kazası davası iş mahkemelerine açılmalıdır. İş veren tutanak tutulmadığı için SGK tarafından idari para cezasına çarptırılır.

SGK’dan para alabilmek için kazayı işyerinde geçirmiş olması gerekir, Kazaya uğrayan işçi tam teşekküllü bir hastaneden, geçici iş göremez raporu almalıdır

İş kazası maaşı almak isteyen işçinin öncelikli olarak kazayı işyerinde geçirmiş olması gerekmektedir. İş yerinde kazaya uğrayan işçi, tam teşekküllü bir hastaneden geçici iş göremezlik raporu alarak rahatsızlık yüzünden çalışamadığı ya da raporlu olduğu dönem için SGK'dan para alabilmektedir.

Ölen kişinin yasal hak sahipleri;
-Eşi
-Çocukları
-Anne, Babası

Ölümlü iş kazası tazminat davası açabilir

İş kazası sayılan haller, 6331 sayılı Kanunun 14’üncü maddesi gereğince iş kazası ile ilgili rapor tanzim edilmelidir.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren iş Mahkemeleri Kanunu uyarınca iş davalarında arabuluculuk dava şartı olarak uygulanmaktadır.

Çalışanın iş esnasında ölmesi veya yaralanması durumunda, işçi veya yakınları tazminat için açılan maddi ve manevi tazminat davasıdır. İşçinin işyerinde geçirdiği her türlü fiziksel veya zihinsel hasar iş kazası olarak kabul edilir

SGK olay yerine bir müfettiş gönderir, müfettişin tutuğu rapor iş kazası olup olmadığını belirler.

İş kazası olduktan Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaza bildirilmelidir. Ardından SGK yetkilileri tarafından durum incelenir ve buna göre maddi ya da manevi tazminat davası açılır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş kazası görmüş kişiye sağladığı haklar:

 • Geçici iş göremezlik ödeneği
 • Sürekli iş göremezlik geliri
 • Ölüm halinde hak sahiplerine ölüm geliri bağlanması

Şeklindedir. Bu nedenle iş kazası geçiren işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bu haklarını talep edebilir

Olay yerine kolluk kuvveti gelmediyse, gidilen sağlık kuruluşunda hastane polisine ifade verilebilir. İş kazasının bağlı bulunduğu bölgenin polis ya da jandarma karakoluna gidilerek taraflar bir birinden şikayetçi olabilirler.

İşçi aynı çalıştığı iş yerinde çalıştığı SGK’lı birini ya da komşu iş yerinde çalışan SGK’lı birini tanık olarak gösterebilir.

Çalıştığı dönem içerisinde işçinin, kayıt dışı çalıştığı kanıtlanması halinde, zarar gören işçi iş kazası tazminatından yararlanabilir.

5510 sayılı kanunun iş kazası olarak saydığı durumların gerçekleşmesi halinde işveren tarafından tutulması gereken bir tutanaktır. Yaralanma ve ölüm durumunda ise olay yerine kolluk kuvveti çağrılmalıdır.

İş kazası, işverenin iş sağlığı ve güvenliği almaması sonucunda oluşur. Bu nedenle işverenin ihmalinden dolayı hukuki ve cezai anlamda sorumlu tutulurlar.

Sosyal Güvenlik kurumu denetim ve kontrolle görevli memurlar tarafından kusur oranı belirlenir.

Öncelikle Üç ayık brüt gelir toplanır. Son üç aylık prim geliri toplanır, raporlu olunan gün sayısından 2 çıkarılır (sebebi ise rapor parasının raporu ilk 2 iş günü içinde verilmemesidir), ilk üç aylık brüt gelir, son üç aylık prim gününe bölünür.

Çalışan, hizmet tespit davası açarak sigortasız bulunduğu süreyi sigortalıya çevirebilir.

Sigortalının işverenin emri altında bulunduğu bir sırada gördüğü iş veya işin gereği, işyeri alanı içerisinde, işyeri dışında veya işverenin işyeri dışındaki bir işinde meydana gelen ve işçiye zarar veren olay iş kazasıdır.

İş kazalarıyla ilgili yetkili kurum SGK'dır. Bildirim yapılarak tutanağın tutulması için talepte bulunulmalıdır.

İş kazasıyla ilgili sorumluluk iş verene aittir. Zarara uğrayan işçi süreci SGK üzerinden takip ederek gerekli başvuruları yapmalıdır.

İş kazalarında kusur değerlendirmesi konunun uzmanı SGK müfettişleri tarafından yapılmaktadır. İlgili yönetmelikler ışığında eldeki deliller değerlendirilerek işverene ve işçiye kusur dağılımı yapılmaktadır.

 

İş veren en geç 2 iş günü içerisinden bölgedeki müdürlüklere yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işçilere sağladığı haklar: Geçici işgöremezlik ödeneği. Sürekli işgöremezlik geliri. Ölüm halinde hak sahiplerine ölüm geliri bağlanması.

İşçi, iş kazası olsa bile o gün ve raporlu olduğu günler çalışmış sayılır ve sigortalı gösterilir. Ve sigorta pirimi iş verence kuruma ödenir. Aldığı maaşın 4/3 ise SGK tarafından hesabına yatırılır.

İşçi, iş kazası geçirirse ilk olarak maddi ve manevi tazminat davası açabilir. İşçi mahkemesi hâkimi sahip olduğu bilirkişi raporu ve belgelere dayanarak tazminata karar verebilir. İşçi de bu karara göre iş kazası tazminatı alır.

İş kazası sonucunda zarar gören işçi ve yakınları yasal haklarını iş kazası avukatı ile arayabilir. İşçi, maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Bilirkişi raporları ve belgeler incelenir. Kusur oranı da dikkate alınarak maddi ve manevi tazminata hükmedilir.

İş kazası sonucunda;

 • geçici iş göremezlik tazminatı,
 • daimî sakatlık yani sürekli iş göremezlik tazminatı
 • ve manevi tazminat kalemleri talep edilebilecektir.

İş kazalarında meydana gelen zararların tazmini için görevli mahkeme; İş mahkemeleridir, bulunduğunuz yerde iş mahkemesi yok ise bu defa görevli Asliye Hukuk Mahkemeleri olmaktadır.

 

İş Kazası Tazminatı Zamanaşımı süresi; iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır.

İş kazası tazminat miktarı belirlenmesi için iş kazasının incelemesi yapılmaktadır. İş kazalarında yetkili olan mahkeme ise İş Mahkemeleri olmaktadır. İş kazası olduktan Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaza bildirilmelidir. Ardından SGK yetkilileri tarafından bu durum incelenir ve duruma göre maddi ya da manevi tazminat davası açılır.

Tazminat davaları yerel mahkemede ortalama 1,5 – 3 yıl gibi bir sürede sonuçlanmaktadır.

İş yerlerinde insan faktörüne, ihmale ya da yetersiz mühendislik hizmetlerine bağlı olarak gerçekleşen kazalar, iş kazası olarak adlandırılır İş kazalarında kusur oranını kim belirler? Örneğin; havai fişek üretimi yapılan atölyede çalışan sigortalının meydana gelen patlama sonucu yaralanması veya vefat etmesi iş kazasıdır.

İş kazasına neden olan hata veya kabahat durumuna kusur denir. Örneğin; İnşaat işçilerin inşaat kaskı takmaması, işçinin kusurudur. Bu kusurun yüzdelik olarak değerlendirmesi uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

İş kazasında zarar gören işçi, işverenini ve kazaya sebebiyet veren tarafı savcılığa ve ilgili kolluk kuvvetlerine bir dilekçe ile şikayet edilebilir.

Bir diğer şikayet ise SGK üzerinden yapılabilir.

İş kazası, kişinin çalışma hayatında 5510 sayılı Kanunda sayılan hallerden birinde meydana gelen ve sigortalıyı bedenen veya ruhen engelli hale getiren olaydır.

Kişi iş yeri sırasında bedenen veya ruhen engelli hale getiren olaylar olması durumuna iş kazası denir.

Kaza geçiren işçi, kalıcı bir bedeni hasarı var ise maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Dava işçini lehine olması durumunda iş kazası geçiren kişi tazminat alabilir.

İş kazası sonucu işverenden 3 adet dava tipi mevcuttur: Ceza Soruşturması ve Ceza Davası Maddi ve Manevi Tazminat Davası Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Açılacak Rücu Davaları.

İş kazasını uğraşmış kişi sahip olduğu yerleşim yerine, işçi kazasında vefat etmiş ise yakınların yerleşim yeri yetkili mahkeme olacaktır.

İş mahkemelerinde acılan davalar minimum 1.5 yıl sürer 3 içinde de tamamlanır. Ancak yerel mahkeme de görülen dava istinafa giderse orada da en az 1 yıl süre geçecektir. Bir sonraki süreç ise Yargıtay'da davanın incelenmesidir.

İş kazası sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaza bildirilmelidir. Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri tarafından bu durum incelenir. Olayın iş kazası olduğuna karar verilir. Tabi süreçle birlikte İş Mahkemelerinde kazaya ilişkin dava açılabilir.

Tazminat davası yerel mahkemede ortalama 1.5 ila 2 yıl sürmektedir.

İş kazalarında sorum taraf işverendir. Maddi ve manevi tazminat davası iş verene yönelik açılır.

Hâkim manevi tazminatın miktarını tayin ederken eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır.

İş kazası nedeniyle açılacak tazminat davaları, iş kazasının meydana gelmesinde kusuru olan, işverene karşı açılır.

Tazminat davalarına bakan mahkeme, iş mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise işverenin ikametgâh adresi ya da kazanın gerçekleştiği yerdir.

İş kazası tazminat davası için kalıcı bir sakatlık oluşmalı ya da ölüm meydana gelmelidir. Mağdur işçi İş Kazası Avukatı vasıtası ile iş mahkemelerinde dava açabilmektedir.

İşçi, iş yerinde ölmesi, fiziksel ya da ruhen bir zarar görmesi durumunda, iş yeri tarafından zarar gören işçiye ödenen tazminatı iş kazası tazminatı adı verilir.

Mahkemeler davalının yerleşim yeri, zararın ortaya çıktığı yer ve işçinin veya ölmüş ise yakınlarının yerleşim yeri mahkemesi yetkili olacaktır.

İş kazaları iş mahkemesinde minimum 2 yıl maksimum 3 buçuk yıl sürmektedir.

İş kazalarında sorumluluk dağılımı mahkeme tarafından yapılır. Ayrıca SGK tarafından olayın iş kazası olup olmadığı, kimlerin sorumlu olduğu araştırılarak raporlanır.

İş kazalar aynı zamanda bir adli olgudur.

Meydana gelen olayın öncelikle SGK müfettişleri tarafından bir iş kazası olduğuna dair rapor oluşturmaları gerekmektedir. İşçinin sigortalı olması ya da olmaması bu durumu değiştirmez.

 

Sigortalı kendi arabasıyla işe gelip gidiyorsa bu gidiş geliş esnasında yaşanan kaza iş kazası olarak değerlendirilmez. Eğer işveren bir araba tahsil etmişse yapıla kaza iş kazası olarak nitelendirilir.

Resmi olarak işçi çalışmış olarak gözükür, işçi hastanende tedavi görse ya da raporlu olsa dahi sigortası yatmaya devam eder.

İş kazası sonucunda işverenler, hukuksal boyutu değişik olan 3 türlü dava ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Bunlar;

Maddi tazminat, Manevi tazminat, Rücu davalarıdır.

Maddi manevi tazminat davası ortalama 1.5 ila 3 yıl sonuçlanmaktadır.

Çalışanın yükümlülüğü imzaladığı iş sözleşmesi ile sınırlıdır. İş yerinin eğitimini verdiği iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmalı, gerekli ekipmanlar takılmalı ya da kullanılmalıdır. Aksi takdirde işçi kazada kusurlu sayılabilir.

İş kazasında ceza davasının da görülmesini istiyorsanız bölgede bulunan karakola giderek şikayetçi olabilirsiniz. Ya da savcılığa suç duyurusunda bulanabilirsiniz.

İş kazalarında meydana gelen ölüm olayı adli vakadır. Savcılık iş kazası hakkında soruşturma başlatır. Ölen işçinin yakınları iş kazası ölüm tazminatı alırlar.

Gerçekleşen iş kazasından dolayı işçinin yaralanması halinde maddi tazminat, geçici iş göremezlik tazminatı, daimî sakatlık yani sürekli iş göremezlik tazminatı ve manevi tazminat kalemleri talep edilebilecektir

İşçinin ölümü halinde mirasçılarına ödenir. İşçinin ölümü halinde eş, ergin olmayan çocukların yanı sıra bakmakla yükümlü olduğu kişilere de ödenir.

Öncelikle işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK etkilileri raporu inceler ve onay verir. Onaylandıktan sonra ise PTT'ye ödeme talimatı gönderirler.

Ölüm ve cismani tazminat davaları ortalama 1,5 – 2 yıl gibi bir sürede sonuçlanmaktadır.

kaynakça
https://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/15_3_9.pdf
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/is_kazasi_ve_meslek_hastaligi/is_kazasi
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/calisan_Sagligi_db/esprit_trainings-Basic_scientific_training/TURK_ULUSAL_LISTELERINI_KULLANIN.pdf https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul avukat