Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti

08/07/2022

İş kazası sağlık raporu, iş kazası neticesinde meydana gelen hasarların tespitinin yapılmasının ardından işçiye verilen rapordur. İş kazası maluliyet oranı tespiti ışığında verilen heyet raporu, işçinin tazminat haklarından faydalanması açısından son derece önemlidir.

İş kazası tespit komisyonları, olayın iş kazası mı yoksa değil mi diye karar vermesi gerekir. Verilen karar sonucunda;

 • Ölüm ile sonuçlanmadıysa ilde yetkili olan SGK denetmenlerine,
 • Ölüm ile sonuçlanmışsa Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının İstanbul, İzmir ve Ankara’daki ilgili başkanlıklarına gönderilir.

İş kazası bildirimi yapılmış vakalarda süreç daha hızlı ve sorunsuz ilerlediğini belirmek gerekiyor. İş kazası maluliyet oranı tespiti işlemeleri bildirim sonrasında yapılacaktır.

Is Kazasi Maluliyet Orani Tespiti Saglik Raporu
İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti Sağlık Raporu

İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti Sağlık Raporu

İş kazası sonrasında heyet raporu için sağlık kuruluna başvurmanız gerekiyor. Başvuru sırasında sizden çeşitli dosyalar istenmektedir. İş kazası sağlık kurulu raporu başvurusu için gerekli olan dosyalar şu şekildedir;

 1. İşe ilk girildiği zaman ki sağlık raporunuz yoksa bunu yazılı olarak beyan etmelisiniz,
 2. Askerlikten muaflık durumu varsa (Askerlik sakat raporu)
 3. Tahkikat raporu ve buna bağlı olarak tutanaklar,
 4. İş kazasının ardından tedavi alınan hastanelerdeki epikrizler ve varsa ameliyat belgeleri,
 5. Çalışır – çalışamaz durumlarını gösteren sağlık kurulu raporu,
 6. Dosyayı kontrol eden yetkilinin imzası.

Süreç sonunda İş kazası engelli raporu tamamlanmış olacaktır. İş kazası maluliyet oranı tespiti tamamlandığı anda tazminat hesaplama yaptırarak ne kadar tazminat alacağınızı da öğrenebilirsiniz.

İş kazası sonrasında bunları da bilmenizde fayda var;

 • Bir işçi iş kazası uzuv kaybı yaşamışsa müfettiş raporuna gerek yoktur.
 • Sigortası olmayan bir işçi, iş kazası geçirdiğinde ölüm yoksa SGK, ölüm varsa müfettişlerce incelemeler yapılır.
 • İşveren ve sigortalının iş kazasındaki kusur dereceleri hesaplanır ve rapor oluşturulur.
 • SGD tarafından düzenlenmiş olan rapor sonucunda sigortalı ‘’Ağırlı kusurlu’’ ise belirli bir kesinti yapılarak ödeme yapılır.

İş kazası maluliyet oranı tespiti tazminat kapsamının belirlenmesinde kusur ve gelir dışında temel kriterlerden biridir. İş kazası nedeniyle açılan tazminat davalarında maluliyet olgusu alınacak tazminatı ve verilecek cezaları belirlemektedir.

İş kazası maluliyet oranı tespiti bekleyen tazminat davasında, maluliyetin tespiti, çoğu zaman yargılamaların beklenenden daha uzun sürmesine neden olan birkaç adımı beraberinde getirir.

İş Kazası Maluliyet Raporu Nasıl Alınır?

İş kazası maluliyet oranı tespiti için eğitim araştırma, devlet ya da üniversite hastaneleri SGK tarafından görevlendirilir. Sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için bir takım adımların atılması gerekmektedir. Evrakların toparlanması da bunlardan bir tanesidir. İş kazası sağlık kurulu raporu başvurusu için gerekli olan dosyalar şu şekildedir;

 • İşe ilk girildiği zaman ki sağlığı
 • Askerlikten muaflık durumu varsa (Askerlik sakat raporu)
 • Tahkikat raporu ve buna bağlı olarak tutanaklar,
 • İş kazasının ardından tedavi alınan hastanelerdeki epikrizler ve varsa ameliyat belgeleri,
 • Dosyayı kontrol eden yetkilinin imzası.
İş Kazası Maluliyet Raporu Nasıl Alınır
İş Kazası Maluliyet Raporu Nasıl Alınır

SGK’ya Göre İş Kazasına Giren Haller

Sosyal Güvenlik Kurumu, hangi haller iş kazasıdır? Sorusunun cevabını vermiştir. Aşağıdaki maddeler iş kazası olarak geçmektedir. Bu maddeler;

 • İşçi, iş yerindeyse
 • İşveren tarafından başka bir yere iş amacı ile gönderilmişse,
 • Eğer, işçi anne ise süt vermek için kadına ayrılan zamanlarda,
 • İşveren tarafından sağlanan araç ile işyerine geliş ve gidiş esnasında sigortalı işçiye hasar veren olaylarda,
 • İş yerinde herhangi bir kaza geçirildiği zamanlarda,
SGKya Gore Is Kazasina Giren Haller
SGK’ya Göre İş Kazasına Giren Haller

Başınıza gelen olayın bir iş kazası olduğuna karar verildiği takdirde, İş kazası maluliyet oranı tespiti işlemleri SGK’ya bağlı ilçe müdürlüklerince başlatılacaktır.

İş Kazası Ödemeleri Nasıl Oluyor?

İş kazası ödemeleri, SGK kapsamında yapılıyor. İstiharat raporu alan bir birey, üçüncü günden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği alır. Eğer, iş kazası istiharat raporu alındıysa, istiharatın 1.gününden itibaren ödeme yapılmaktadır.

İş kazalarında, iş sözleşmesi de önemli bir hukuki delildir. İş veren kaza sonucunda iş sözleşmesinde yer alan bir maddeye dayanarak haklılık talebinde bulunabilir.  İş kazası maluliyet oranı tespiti öncesinde bu hususların titizlikle gözden geçirilmesi gerekir. Sonrasında İş kazası maluliyet oranı tespiti yapmak için girişimde bulunabilirsiniz.

Trafik Kazaları İş Kazası Sayılır Mı?

İş kazası heyet raporu, trafik esnasında meydana gelen kaza sonucunda belirli kriterler çerçevesinde alınabilir.

Örnek olay: Sabah 8 de çıktınız ve sizi iş yerine götürmek için patron tarafından tahsis edilen bir araca bindiniz. Araç, iş yerine giderken kaza yaptı ve siz, bu kazada hasarlar aldınız. İşte, bu durumda iş kazası sonucu sağlık raporu alma hakkınız vardır. Diğer şartlarda serbest olarak gezilen durumlar, iş kazası olarak sayılmaz. İş kazası maluliyet oranı tespiti sağlık raporu almanız ile mümkündür.

İş Kazası Yerinde Kalp Krizi Sonucu Vefat

İş yerinde kalp krizi geçiren bir birey, 2016’dan önce iş kazası kapsamında değerlendirilmiyordu. Ancak, 2016’dan itibaren SGK tarafından yapılan düzenlemeler ile birlikte kalp krizi geçiren bireyin ailesi, yardım ödemelerinden faydalanabilecek.

Is Kazasi Sonrasi Heyet Raporu Nasil Alinir
İş Kazası Sonrası Heyet Raporu Nasıl Alınır?

İş Kazası Sonrası Heyet Raporu Nasıl Alınır?

İş kazası heyet raporu alım süreci SGK tarafından yürütülmektedir. İlgili SGM’ye başvurular yapılır. Ve komisyon incelemesinden sonra olayın bir iş kazası olduğu kanaatine varılırsa kazada ne kadar hasar aldığınızın tespiti için sağlık kurulu heyeti olan bir hastaneye sevk yapılır. Hangi hastaneye gideceğinizi kendiniz ilgili birimden talep edebilirsiniz. Sevk edilen hastane de tek tek doktor muayenesinden geçeceksiniz ve o konuda uzman olan hekimler sizin durumunuz hakkında değerlendirmeler yapacak. İhtiyaç olursa tahlil ve tetkik isteyebileceklerdir. Sağlık kurulunda görevli doktorların yaptığı değerlendirmeler SGK bünyesinde bulunan kurullar tarafından değerlendirilecektir. İş görmezlik puanınız yine SGK bünyesinde bulunan doktorlar tarafından verilecektir. İş kazası maluliyet oranı tespiti sonrasında iş kazası tazminatı hesaplama yaptırarak ne kadar tazminat alacağınızı da öğrenebilirsiniz.

Is Kazasi Heyet Raporuna Itiraz
İş Kazası Heyet Raporuna İtiraz

İş Kazası Heyet Raporuna İtiraz

İş kazası maluliyet oranı tespiti işlemleri sonrasında zararın tespiti için yapılan bütün süreçleri tamamladınız ancak aldığınız heyet raporu hoşunuza gitmedi. Verilen puanın az olduğunuzu düşünüyorsunuz. İş kazası heyet raporuna itiraz edebilirsiniz.

İlgili SGM’ye giderek itiraz için bir dilekçe sunmalısınız ve yeni bir hastaneye sevk isteyebilirsiniz. Ancak bu hastanenin de raporu geldi ve bununda sizin uğradığınız zararın karşılığı olmadığını düşünüyorsunuz. Bu defa adli tıp kurumana sevkinizi isteyebilirsiniz. İş kazası maluliyet oranı tespiti için Adli Tıp Kurumları mahkeme tarafından yetkilendirilir. Yine aynı şekilde oradan gelen raporu da beğenmediniz bu rapora da itiraz etme şansınız var. Adli tıp kurumu İş kazası maluliyet oranı tespiti için bir üst kurul sizin sağlık durumunuzu değerlendirecektir. Şunu belirtmekte fayda var. Her itiraz ile başlatılan yeni süreçler oldukça uzun zaman alabilir. İş kazası maluliyet oranı tespiti olarak da adlandırılan iş kazası heyet raporu itiraz süreçleri dilekçe yazıldığı andan itibaren en az 6 aylık bir zamanınızı alacaktır.

Is Kazasi Sonrasi Maluliyet Raporu
İş Kazası Sonrası Maluliyet Raporu

İş Kazası Sonrası Maluliyet Raporu

İş kazası sonrası maluliyet raporu vücut üzerinde yaşanan olumsuz etkiler üzerine alınmakta olan bir rapordur. Bu durumlara bağlı olarak maluliyet sigortasına da başvuru yapılabilmektedir. İş kazası maluliyet oranı tespiti için işçinin bağlı bulunduğu ve onun yaşayacağı olumsuzlukları garanti altına alan SGK’ya başvuru yapma şartı vardır. İş kazası sonrası maluliyet raporu alınabilmesi için yetkili kurum oran SGK’nın yetkilendirme yapması gerekmektedir. İş kazası maluliyet oranı tespiti işlemleri yine ilgili şube tarafından takip edilecektir.

Maluliyet Raporu Nedir?

Maluliyet raporu; bir hastalık ya da herhangi bir kaza sonucu bu iş kazası da olabilmekte yaşandığı zaman vücut bütünlüğüne yetersiz, kısıtlılık, azalma gibi durumlarda alınan bir rapordur. Genel olarak aslında maluliyet dediğimiz kavram fonksiyonel olarak bir tanımlamadır. İş kazası maluliyet oranı tespiti tam olarak maluliyet raporu ile ortaya çıkacaktır. Değişik organ ya da bazı sistemlerde günlük yaşam açısından sorun olacak durumlarda ise bu rapor devreye girebilmektedir. İş kazası maluliyet oranı tespiti için başlatılan işlemler sonuçlandığında maluliyet raporu adını almaktadır.

Genel olarak geçici ya da kısmi bir durum olarak maluliyet her birey yaşamış olmaktadır. İş kazası sonrası olan olumsuzluklarda kalıcı etkenler oluştuysa ve ne yapılırsa yapılsın düzelmeyecek durumlarda ise bu duruma kalıcı maluliyet de denmektedir. Bu gibi durumlarda maaş da dahil olmak üzere özlük gibi haklara birey sahip olmaktadır. Hastaneler üzerinde yer alarak maluliyet raporu almanız mümkündür.

İş kazası sağlık raporu, iş kazası sonucu meydana gelen zararların tespitinden sonra işçiye verilen rapordur. İş kazası maluliyet oranı tespiti ışığında verilen heyet raporu, işçinin tazminat haklarından yararlanabilmesi için son derece önemlidir.

Maluliyet Raporuna Itiraz
Maluliyet Raporuna İtiraz

Maluliyet Raporuna İtiraz

Karara ilişkin itiraz dilekçesi Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu’na gönderilmek üzere Genel Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir. Maluliyet raporuna itiraz gerekli inceleme sürecinin ardından yeni karar verilecek. İş kazası maluliyet oranına itiraz için azami süre 6 aydır. Belirtilen bu sürenin bitiminden sonra herhangi bir itirazda bulunmak mümkün değildir.

Yüksek Sağlık Kurulu Redden Sonra Evet Verilir Mi?

Yüksek sağlık kurulu da özürlü olmadığınız gerekçesiyle başvurunuzu reddederse, bu durumda yapmanız gereken bu karara karşı dava açıp adli tıp kurumuna sevk talebinde bulunmak ve engeliniz hakkında rapor almaktır.

Sgk Maluliyet Raporuna İtiraz Süresi

İş kazası maluliyet oranı tespiti sonrasında, İş kazası maluliyet oranına itiraz için azami süre 6 aydır.

Yüksek Sağlık Kuruluna İtiraz Süresi

Kurum sağlık kurulu kararlarına itiraz, kararın ilgililere tebliğinden itibaren 6 ay içinde yapılır.

Yüksek Sağlık Kurulu Raporuna İtiraz Usulü

Meslek hastalığı nedeniyle Yüksek Sağlık Kurulunca verilen kazanma gücü kaybı oranının beklenenden düşük olması halinde, işverenden kalıcı iş göremezlik geliri veya maddi/manevi tazminat almak için Adli Tıp Kurumuna itiraz edilebilir.

Is Gucu Kaybi Raporu Nasil Alinir
İş Gücü Kaybı Raporu Nasıl Alınır?

İş Gücü Kaybı Raporu Nasıl Alınır?

Çelişkinin giderilmesi için yerel mahkemeye Adli Tıp Genel Kurulu’ndan bir rapor gelmediği anlaşıldığından, çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu’ndan bir rapor alınması ve ayrıca 5510 sayılı Kanunun ilgili maddesi kapsamında değerlendirme yapmak.

Davacı vekilinin açıklanan gerekçelere dayalı temyiz taleplerinin kabulü ile 6100 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca kararın iptaline ve dosyanın yerine gönderilmesine karar verilmiştir.

Maluliyet Raporu Nasıl Alınır?

Maluliyet raporu nasıl alınır? Maluliyet vakaları için doktor raporu, hastanede belirli bölümlerin doktorlarının bir araya gelmesi ve ortak karar alınması sonucu oluşur. Trafik kazalarından kaynaklanan fizyolojik veya psikolojik zararlar bu raporla resmileştirilir.

avukata danisin

Sgk Kontrol Muayenesi Sorgulama

Kontrol muayenesi sonucunda hazırlanan yeni malullük durumuna göre hazırlanan rapora göre aylık ve gelirler artırılabilir, azaltılabilir veya tamamen kesilebilir. Mevcut durumun tespiti için SGK tarafından istenen kontrol muayenesi gereklidir. Bu nedenle işlemlerin SGK bildirim tarihlerine uygun olarak yapılması gerekmektedir. Aksi halde; aylık gelir ve gelir kesilecektir.

Is Kazasi Engelli Raporu
İş Kazası Engelli Raporu

İş Kazası Engelli Raporu

Sürekli iş göremezlik durumunun tespiti için iş yerinin bulunduğu yerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruda kurumun belirli belgelere sahip olması gerekmektedir. İş kazası engelli raporu kurum tarafından işçiden dilekçe, iş kazası raporu, iş yeri işçi sağlık raporu, epikriz belgesi ve erkekler için askerlikten terhis belgesi veya muaf olduklarını gösteren belge istenir. İş kazası maluliyet oranı tespiti sonucunuz yani maluliyet raporunuz engelli raporu almanızda birinci derece de etkili olacaktır.

İş Kazası Maluliyet Maaşı

İş kazası sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan yardımlardan biri olan sürekli iş göremezlik geliri, kaza sonucu belirlenen maluliyet oranına göre ikiye ayrılır. İş kazası sonucu meslekte kazanma gücü kaybı %100 ise, çalışana sürekli malullük aylığı ödenir. İş kazası maluliyet maaşı ancak, sigortalı işçinin kazanç gücü kaybı %10 ve üzerinde ancak %100’ün altında ise kalıcı kısmi iş göremezlik geliri ödenir.

Is Gucu Kaybi Hesaplama
İş Gücü Kaybı Hesaplama

İş Gücü Kaybı Hesaplama

PMF-1931 (Population Eril et Feminine) yaşam tablosu, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın çalışması ile “TRH2010” adı verilen “Ulusal Ölüm Tablosu”dur, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı, BNB Danışmanlık, Marmara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi ve CSO 1980 yaşam tablosu ABD Ulusal Sigorta Komisyonu Birliği tarafından yayınlanmıştır ve 1980 yılında güncellenmiştir.

İş Kazası Sonrası Maluliyet Değerlendirilmesi Nasıl Yapılmaktadır?

İş kazası sonrası maluliyet değerlendirilmesi genel olarak çalışma gibi koşullardan kaynaklanmayan anlık veya sonradan ortaya çıkmış olan patolojiler sonucunda meydana gelen ve yapılan değerlendirmedir.  İş kazası maluliyet oranı tespitini değerlendiren uzmanlar yine SGK’nın belirlediği cetvel ve ölçütleri baz alarak bir sonucu ulaşmaktadırlar. İş kaza sonrası bu maluliyet değerlendirilmesinin de süresi olabilmektedir. Bu değerlendirme kişinin en iyi durumunda yapılmaktadır yani iyileşme gerçekleştiği andan itibaren İş kazası maluliyet oranı tespiti yapılabilir.

Uzun süre geçmiş olsa dahi mahkeme yolu ile meydana gelen kazalar araştırılır ve ilgili düzenlemeler yapılabilir ancak burada dikkat edilmesi gereken zamanaşımı süresidir. Karar aşamasında ise mahkeme bilirkişi raporları üzerinden bir değerlendirme yapar. İş kazası maluliyet oranı tespiti bu alanda uzman bilirkişiler değerlendirir. Bu aşamadan sonra dosya hesaplamaya gider. Burada da yine devreye aktüerya uzmanı bilirkişiler girer.

İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti
İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti

 

İş Kazası Sonrası Maluliyet Sigortası Nedir?

İş kazası ya da meslek hastalığı gibi olumsuzluklar sonucunda kurum sağlık kurumları olmak üzere bu bireylere malul adı verilmektedir. Sağlık alanlarındaki kuruluşlarda düzenlemeler yapılan raporlar üzerine dayanarak çalışamayacak biçimde olan malul işçilere bağlanan yardım amaçlı bir aylık diyebilmek mümkündür.

İş kazası sonrası maluliyet sigortası bağlanabilmesi için bu işçinin minimum 10 yıl olmak üzere sigortası olması aynı zamanda ise toplam olarak 1800 günlük de vadeli olarak sigorta kollarının da kesinlikle primi ödenmiş olması gerekmektedir. Eğer bu işçi herhangi başka birinin bakımına muhtaç bir birey ise 10 yıl sigortalı olma şartı taşımamaktadır yalnızca primin ödenmiş olup olmaması önemli olmaktadır. Bakıma muhtaç işçi bireyi ise primin kesin olarak da ödenmiş olması gerekmektedir.

Eğer ki iş kazası maluliyet sigortanız var ise iş kazası maluliyet oranı tespiti sonrasında sigorta şirketinden tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

Is Kazasi Meslekte Kazanma Gucu Kaybi
İş Kazası Meslekte Kazanma Gücü Kaybı

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı

Kalıcı sakatlık, bir kişinin vücut bütünlüğünün ihlali sonucu fiziksel, zihinsel veya zihinsel işlevlerinde kazanma gücü kaybı olarak tanımlanmaktadır.

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Yüzde Kaç

Maaş almaya hak kazanabilmesi için ilk olarak meslekte kazanma gücünün en az %10’unun kaybedilmiş olması gerekir.

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Yönetmeliği

Yönetmeliğe göre 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre hak sahibi çalışma gücü ya da meslekte çalışma gücü kaybı yaşadıysa oranlara göre usul ve esaslar uygulanmalıdır. Yönetmelik güç kaybı sonrasında meslekte kazanma gücünü ne kadar etkilediği ile ilgilenir. Aynı zamanda işten ayrıldıktan sonra en geç ne kadar süre sonra meslek hastalığının ortaya çıktığı da önemlidir. Yönetmeliğe göre hangi hallerde çalışma gücünün %60 kaybı yaşandığı, özürlü çocuklarının olması alinde hangi hallerde çocukların bakımının her zaman biri tarafından gerçekleşmesi gerektiği önemlidir. Meslekle kazanma gücü kaybı yönetmeliği tamamen tüm durumları esas alarak incelemelerin olmasını sağlayacaktır. Sonucunda ise hukuka uygun ve eşit bir karar vermek mümkün olacaktır.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12511&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5  Meslekte kazanma gücü kaybı yönetmeliğini verdiğim bu link üzerinden detaylı inceleyebilirsiniz.

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı/Maluliyet

5510 sayılı Kanunun 25/I. Mesleki kazanç gücünün en az %60’ını iş kazası veya meslek hastalığı sonucu kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, engelli sayılır10. Bu durumda sigortalı, çalışma gücünün kaybolması nedeniyle maluliyet tespiti talep edebilir.

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranına İtiraz Dilekçesi

İtiraz dilekçesi Yargıtay’a yazılır. Meslekle kazanma gücü kaybı oranına itiraz dilekçesi olarak hangi hukuk dairesine yazılıyorsa bildirilir. Ardından esans no, karar no, tarih bilgileri verilir. Kararın özeti dilekçede yer alır. Sonrasında ise davaya ilişkin itiraz edilen husus dayanakları ile birlikte sunulur. Dilekçe taslak olarak sayfanın üst orta kısmından başlık atılarak, alt kısma doğru açıklamaların olması ile devam eder. Tarih ve imza da atılarak dilekçe tamamlanır.

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

Tespitin gerçekleşmesi için yönetmeliğe uygun şekilde hareket edilir. Yönetmelikte geçen hastalık listesi, %60 sınırı net bir şekilde ifade edilmiştir. Aynı zamanda iş kazası 13.maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özür e uğratan olay için inceleme yapılacaktır. Yönetmelik detaylı bir şekilde oluşturulmuş olup meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri için kapsamlı hazırlanarak, doğru sonuca ulaşmayı mümkün kılmıştır. Hastalık listesi ve elde edilen raporlar üzerinden net kararın alınması söz konusu olacaktır.

Maddi Tazminatta Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı

Maddi tazminatta meslekte kazanma gücü kaybı oranı iş kazası tazminatı hesaplanırken öncelikle iş gücü kaybı hesaplanır. Diğer bir ifade ile İş Gücü ve Meslek Kayıp Oranı Tespit Usulleri Yönetmeliği ekinde yer alan tablolara göre SGK tarafından malullük oranı hesaplanmaktadır.

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı 10

Maaş almaya hak kazanabilmek için öncelikle meslekte kazanma gücünün en az %10’unun kaybedilmiş olması gerekir. Bu oranın tespiti Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Yetkilendirilen Sağlık Kuruluşlarının Sağlık Kurullarına Bildirilir.

İş Gücü Kaybı Oranı Cetveli

Oran cetvelinden yapılan incelemeler ile tespit sonuçlanır. İş gücü kaybı oranı cetveli meslekte yaşanan güç kaybının diğer değişkenler ile eşleştirilmesi sağlanarak sonuçlandırılır. 5510 sayılı kanunun 25/I. Maddesi hükmünce iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda meslekte kazanma gücünün en az %60’ının kaybedilmesi gerekiyor. Kurum sağlık kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılacak ve sonraki süreç buna göre yürütülecektir.

https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=2&MevzuatNo=74496&MevzuatTertip=5

Is Gucu Kaybi Hesaplama 1
İş Gücü Kaybı Hesaplama

İş Gücü Kaybı Tazminatı Hesaplama

İş kazası tazminat hesaplama 2022 yılı hesaplaması yapabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir;

1- İş yeri kaza raporu hazırlanmalıdır.

2- Ayrıca tutanak üzerinde iki tanığın imzasının bulunması zorunludur.

3- Meydana gelen iş kazası güvenlik güçlerine bildirilmelidir.

4- Yine iş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekir.

Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği B Cetveli

Meslekte kazanma gücü kaybı oranının hesaplanmasında kullanılan reel veriler var. Somut tespitler yapılması için çalışma gücü ve meslekle kazanma gücü kaybı oranı tespitinin yapılmasında B cetveli de kullanılıyor. Diğer cetveller gibi değişkenleri olan ve raporun çok daha hızlı ve net şekilde oluşmasını sağlayan cetveldir. Reel olarak sunulan bilgiler üzerinden tespitin yapılması çok daha hızlı ve kolay olmaktadır.

İş Kazasında Maluliyet Oranı E Cetveli

İş kazasında maluliyet oranı 5510 sayılı kanunun 25. Maddesi uyarınca; sigortalının veya iş verenin talebi üzerine kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurallarına uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, 4.maddenin birinci fıkrasının a ve b bentlerinin kapsamında sigortalılar için çalışma gücünün ya da iş kazasının veya meslek hastalığının %60 oranında vazifelerini yapamayacak olduğu durumlarda sigortalı malul sayılır. Oluşturulan cetvel üzerinden de belirlenen değişkenlere göre sonucun hukuka uygun şekilde belirlenmesi söz konusudur.

Maluliyet Orani Tespiti
Maluliyet Oranı Tespiti

Maluliyet Oranı Tespiti

Yetkili sağlık hizmet sunucularından rapor alınmasının ardından işçiye ait dosya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından en yakın SGK Bölge Sağlık Kurulu’na gönderilir. Maluliyet oranı tespiti işçinin maruz kaldığı olay nedeniyle kazanma gücü kaybı oranı Bölge Sağlık Kurulunca belirlenir.

avukata danisin

Maluliyet Oranının Tespiti Davası

İş kazası tazminat davasının yanı sıra iş kazası tespit davası da konular arasındadır. İş kazası geçirmiş bir kişi veya kazanın meydana geldiği iş yerinin (işveren) sahibi, iş kazası sonrasında bu durumu öncelikle SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) bildirmelidir. Bildirim sonrasında ilgili kurumdan gelen müfettişler iş yerinde gerekli incelemeleri yaparak durumun iş kazasına uygun olup olmadığını incelemekle yükümlüdür.

Maluliyet Oranı Hesaplama

Maluliyet tazminatı hesaplamasının tanımı olarak, Sözlük kavramı, kişinin beden bütünlüğünü kaybetmesi ve bedensel, zihinsel veya zihinsel işlevlerinde sürekli azalma olması ‘sürekli iş göremezlik’ kavramını oluşturmaktadır.

Sakatlik Tazminati Hesaplama
Sakatlık Tazminatı Hesaplama

Sakatlık Tazminatı Hesaplama

Daimi malullük tazminatı hesabı yapılırken özellikle kişi;

 • Yaş
 • Gelir durumu
 • Yaralanma oranı
 • Trafik kazasında kusur oranı
 • Hayatta kalma olasılığı

Geçmiş dönem, aktif dönem ve pasif yaşam dönemi gibi noktalar dikkate alınır.

Bedensel Zarar Tazminat Hesaplama Programı

Forma kişilerden bilgileriniz isteniyor. Bedensel zarar tazminat hesaplama programı aracılığı ile hemen tazminat hesaplanabilir. Gerekli bilgiler meslek, yüzde olan kusurun kaç olduğu, kaza türünün ne olduğu, kazazedenin gelirinin net şekilde verilmesi, aile bilgileri sunularak hesaplama yapılacaktır. İletişim bilgilerinizi de yazmanız halinde size en kısa süre içinde dönüş yapılır. Otomatik bir şekilde hesaplama yapılması ile kısa sürede tazminatı öğrenmiş olacaksınız.

Efor Kaybi Tazminati Hesaplama
Efor Kaybı Tazminatı Hesaplama

Efor Kaybı Tazminatı Hesaplama

Güç kaybı tazminatı olarak da bilinen efor kaybı tazminatı hesaplama nasıl olur? İlk olarak beden gücü eksilen kişinin kazançlarında bir azalma olmasa bile aynı kazancı eld ederken yaşıtlarına ve aynı işi yapanlara karşı daha çok efor harcaması durumundan dolayı hak istemesi yasaldır. İkinci olarak ise hangi yaşta olursa olsun beden gücü kaybına uğrayan kişi, günlük yaşamında daha fazla efor harcayacağından hakkı vardır. Hesaplama bu alanda uzman olan kişiler tarafından, kazazedenin almış olduğu sağlık raporu üzerinden gerçekleşmektedir.

Maluliyet Tazminatı Nedir?

Maluliyet tazminatı nedir? Sürekli iş göremezlik/maluliyet durumunda sigortalı işçinin yıllık kazancı üzerinden emekli maaşı ödenir. İşçinin hastanede kalması gerekiyorsa, günlük kazancının %33’ü (bağımlılar için %50) geçici sakatlık tazminatı olarak ödenir.

İş Kazası Sonrası Maluliyet Raporu Genelgeleri Nelerdir?

İş kazası sonrası maluliyet raporu yaralanan bir sigortalının, çalışamayacak bir biçimde malul kalması durumunda alınır. İş kazası maluliyet oranı tespiti ile sonuçlanan raporlama işlemi aslında iş hukukunun devreye girmesinden kaynaklıdır. Aynı zamanda iş kazalarıyla ilgili yetkili kurum olan SGK’nın da yayınladığı genelgeler ile iş kazalarının seyri belirlenir. Maluliyet ve ölüm durumunda ise mağduriyetlerin yaşanmaması için ilgili kişilere maaş bağlanmaktadır.

İş kazası maluliyet oranı tespiti ne şekilde olacağı hangi arızaya ne kadar puan verileceği yayınlanan genelgeler ile tespit edilir. Bir önceki genelge ile en son yayınlanan arasında hesaplama yönünden değişiklikler olabilir. O yüzden kazayı geçirdiğiniz dönemde hangi genelde yürürlükte ise o genelge ile İş kazası maluliyet oranı tespiti yaptırmanız sizin faydanıza alacaktır. Aksi taktirde aldığınız rapora itiraz edilebilir.

İş Kazası Sonrası Maluliyet Raporu Neden Önemlidir?

Birçok bireyin merak ettiği soru iş kazası sonrası maluliyet raporu neden önemlidir? Genel olarak iş alanlarında alınmayan önlemler ya da bireyin dikkat dağınıklığı gibi durumlarda kazalar meydana gelmektedir. Birey bu kaza sonucu sakatlanabilir, hayatını kaybedebilir ya da hayat boyu vücudundaki bazı yerlerini kullanmayabilmektedir. Bu gibi durumlarda hem birey gerekli olan yardımı alabilmek için hem de ailesi yönünden haklarını alabilmek için maluliyet raporu alması gerekmektedir. İş kazası maluliyet oranı tespiti sonucu bütün davayı etkileyecektir.

Bu raporu devlet hastanelerinden ya da tam teşekküllü hastanelerden alabilmektedir. İş kazası sonucunda kalıcı sakatlık oluşması durumunda tazminat hakkı doğmaktadır. İş kazası maluliyet oranı tespiti ile kalıcı sakatlık durumu netleşir. İş kazalarında meslekte kazanma gücü kaybı hesabı yapılmaktadır. İş kazası maluliyet oranı tespiti ile bu sonuca ulaşılabilir.

İş kazası maluliyet oranı tespiti için mağdur işçinin profesyonel destek almasını şiddetle öneriyoruz. Zira alacağınız tazminat miktarını maluliyet oranınız belirleyecektir.

Is Kazasi Adli Tip Rapor Oranlari
İş Kazası Adli Tıp Rapor Oranları

İş Kazası Adli Tıp Rapor Oranları

Özür oranı hesabında kullanılan standart özürlülük formülü, bu formülü oluşturan kriterler ve kısa açıklamalar aşağıda verilmiştir.

 1. Meslek, grup numarası: Sağlık İşlemleri Yönetmeliği

B grafiğindeki iş kolları

Branşlardaki meslek grupları ve bunlarla ilgili meslek grup numaraları raporlanır.

Ancak bu meslek grubu numarasının hesaplamalarda kullanılabilmesi için mahkemenin

Numaranın Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir. Kişi mesleğini bildirirse, bu

B tablosunda meslek de yer alıyorsa, engellilik oranını belirlemek için ilgili grup numarası kullanılabilir.

 1. Arıza listesi numarası: Sağlık İşlemleri Yönetmeliği

İçindeki A tablosunu kontrol edin. Arızalar Tablo A’da listelenmiştir.

Örneğin, Liste I kafa arızaları, Liste X omurga arızaları vb.

III. Arıza sipariş numarası: Sağlık İşlemleri Yönetmeliği

Tablo A’da her arıza için bir sıra numarası vardır.

 1. Arıza ağırlık ölçüsü: Sağlık İşlemleri Yönetmeliği

A tablosundaki her hatanın bir hata ağırlık ölçüsü vardır.

 1. Kalıcı sakatlık sembolü: Her sakatlık oranı tespitinde kullanılan bir sembol vardır. Bu tespiti için Sağlık İşlemleri Yönetmeliğinde yer alan C alanı tablosunda meslek grubu numarası ile arıza sıra numarası çaprazlanır.

  İş Kazası Adli Tıp Raporu Sonucu Öğrenme

  İş kazası adli tıp raporu sonucu nasıl öğrenilir? İş kazası adli tıp raporu sonucu öğrenme, e devlet üzerinden gerçeklemektedir. Bunun için raporun oluşturulduğu şahıs tarafından T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile siteye girişin yapılması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazası ve meslek hastalığı e-bildirim sayfası üzerinden bilgi almak ve süreci yönetmek mümkündür.

  Giriş işlemleri;

  • Mobil imza
  • e-devlet şifresi
  • elektronik imza
  • C Kimlik Kartı
  • Veya Banka kartı ile yapılabilir.

Sgk Maluliyet Cetveli

SGK maluliyet cetveli aşağıdaki gibidir. Peki, SGK maluliyet cetveli nedir? Sigortalının durumu değerlendirilirken, sağlık kurulu raporu ya da dosyasındaki karara esas alınacak olan belgelerin, yetersiz ya da eksik olduğu durumlarda, gerekli olan tıbbi bilgi ve belgelerin tamamlanarak doğru değerlendirme yapılması amacı ile verilen cetveldir. Bu bilgiler akabinde sürecin doğru ve hukuka uygun şekilde yönetilmesi sağlanır.

SGK tarafından yapılan maluliyet tanımı ve kullanılan cetvel sürecin yönetiminde önemlidir. SGK maluliyet için kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün %60 veya üzerinde olacak şekilde iş yapma gücünü kaybetmeleri olarak açıklar. Bu durumda Kurum Sağlık Kurulunca direkt olarak malul sayılacaktır. Oluşturulan cetvel üzerinden hastalık türü ve oranlar ile malullük durumunun incelenmesi sağlanır.

Sağlık Raporu İşgücü Kaybı Oran Cetveli

İlk olarak sağlık raporu iş gücü kaybı nedir sorusunun yanıtını veriyoruz. Kurumsal yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporlarına istinaden, sigortalıların ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra vücutlarında oluşan arızaları veya tedaviyi edilemeyen hastalıkları nedeni ile çalışma gücünün en az %60’ının vazifeyi yapamayacak kadar kaybının yaşanması durumunda verilir. İş gücü kaybının sağlık raporu üzerinden ele alınarak ona göre bir çözüm üretilmesi söz konusudur. Oran cetveli tam olarak bunun için gereklidir. Hukuki olarak da eşit şartlarda bir çözüm sunmak açısından cetvel üzerinden net bilgiler alınır.

Sağlık Raporu İşgücü Kaybı Oran Cetveli
Sağlık Raporu İşgücü Kaybı Oran Cetveli

Maluliyet Hastalık Listesi

Şahsın malulen emekli olması, iş görmezliğin %60’ın üzerinde olması ile ortaya çıkar. Yaşanan hastalık durumunun maluliyet hastalık listesi içinde yer alan bir hastalık türünden olması gerekir. Sonrasında yapılacak olan incelemeler ve elde edilen raporlar ile hastalığın malulen rapor yasa ve kurallarına göre değerlendirilmesi söz konusu olacaktır.

Maluliyet Hastalik Listesi
Maluliyet Hastalık Listesi
 1. Kanser (Lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri gibi türler)
 2. Epilepsi
 3. Demans
 4. Şizofreni
 5. Bipolar bozukluk
 6. Görme azlığı
 7. Beyintümörleri
 8. Parkinson sendromu
 9. Serebral palsi
 10. Multiple Skleroz (MS)
 11. Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)
 12. Retina kanamaları
 13. Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı
 14. Anemi
 15. Kol, bacak gibi organ kaybı
 16. Behçet hastalığı
 17. Böbrek nakli
 18. Akciğer nakli
 19. Tüberküloz
  AIDS
 20. Gastrointestinal kanamalar
 21. Karaciğer sirozu
 22. Karaciğer nakli
 23. Kalp yetmezliği
 24. Kalp kapak hastalıkları
 25. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları
 26. Solunum sistemi hastalıkları
 27. Kalp nakli

avukata danisin

Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri 2021

Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri 2021
Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri 2021

Maluliyet Dereceleri

%100 olarak kabul edilen kişinin vücut bütünlüğündeki eksiklik oranı, engellilik derecesi olarak ifade edilmektedir. Maluliyet dereceleri kişinin bir veya birden fazla organ veya sisteminde en az %20 veya daha fazla eksiklik olması günlük yaşamına bir kısıtlılık olarak yansır.

Malulen Emeklilik Yüzde 40

Yüzde 40 ile yüzde 49 arasında olanlar, 18 yıl ve en az 4.100 gün sigortalı olma şartlarını yerine getirdiklerinde emekli olabilirler.

SGK Emeklilik Hesaplama
SGK Engelli Emeklilik Hesaplama

Malulen Emeklilik Rapor Oranları

Maluliyet nedeniyle emekli olmak isteyenlerin öncelikle sağlık kurulundan yukarıda belirtildiği gibi iş gücünün yüzde 60’ının kaybedildiğine dair rapor almaları gerekiyor. Ayrıca sigortalının en az 10 yıl sigortalı olması ve günlük 1.800 prim ödemesi gerekir.

Maluliyet Oranı Yargıtay Kararı

Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat istemine ilişkin açılmıştır. Taraflar arasındaki tazminat davasının yargılanmasında sonunda; kararda yazılı nedenler ile davanın kısmet kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde karara varılmıştır.

Karar davacı vekilinin yolcu olduğu aracın karıştığı tek taraflı olan trafik kazasında, davacının yaralandığının belirtilmesi ile aracın trafik sigortasından ve yol bakımını yapmayan kanalizasyon ve su idaresi genel müdürlüğüne karşı en son 50.000,00 TL manevi tazminat açılmıştır. Davalılar ise davanın reddini savunmuştur. Davanın kısmet kabulüne karar verilerek toplam 110.266.43 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken alınmasına karar verilmiştir.

İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti Yargıtay Kararı

Maluliyet Oranının Tespiti Dava Dilekçesi Örneği

Öncelikle iş kazası maluliyet oranının tespiti dava dilekçesi iş mahkemesi hakimliğine yazılır. Dilekçe sol üst köşeden başlayarak alta doğru davacı, vekili, davalılar şeklinde bildirilir.

Alt bölüme konu yazılır. Kısa bir şekilde konuyu ifade etmek yeterlidir. Örneğin müvekkil şirketin çalışanı davalı … iş kazası nedeni ile oluşan maluliyet oranının Yüksek Sağlık Kurulunca tespiti talebini içerir şeklinde yazılabilir.

Alt kısımda ise açıklamalar yer alacaktır. Avukatınız tarafından açıklamalar istenen sayıda hukuka uygun şeklide hukuki dille yazılmalıdır. Son olarak yukarıda açıklanan sebepler ile maluliyet oranının tespitinin yapılması için işçinin bu davayı açması zorunluluğu doğmuştur şeklinde bitirilebilir.

Nedenler, ve hukuki deliller de açıklanır.

Ardından imza ve tarih gibi detaylar da tamamlanarak dilekçenin ulaştırılması sağlanır. İş kazası maluliyet oranının tespiti dava dilekçesi örneği üzerinden dilekçenin detayları hakkında bilgi sahibi olmanız sağlanmıştır.

 

5 1 vote
İçerik Puanı
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
İlgili İçerikler
Kategoriler
istanbul avukat