İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti

İş kazası sağlık raporu, iş kazası neticesinde meydana gelen hasarların tespitinin yapılmasının ardından işçiye verilen rapordur. İş kazası maluliyet oranı tespiti ışığında verilen heyet raporu, işçinin tazminat haklarından faydalanması açısından son derece önemlidir.

İş kazası tespit komisyonları, olayın iş kazası mı yoksa değil mi diye karar vermesi gerekir. Verilen karar sonucunda;

 • Ölüm ile sonuçlanmadıysa ilde yetkili olan SGK denetmenlerine,
 • Ölüm ile sonuçlanmışsa Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının İstanbul, İzmir ve Ankara’daki ilgili başkanlıklarına gönderilir.

İş kazası bildirimi yapılmış vakalarda süreç daha hızlı ve sorunsuz ilerlediğini belirmek gerekiyor. İş kazası maluliyet oranı tespiti işlemeleri bildirim sonrasında yapılacaktır.

İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti Sağlık Raporu

İş kazası sonrasında heyet raporu için sağlık kuruluna başvurmanız gerekiyor. Başvuru sırasında sizden çeşitli dosyalar istenmektedir. İş kazası sağlık kurulu raporu başvurusu için gerekli olan dosyalar şu şekildedir;

 1. İşe ilk girildiği zaman ki sağlık raporunuz yoksa bunu yazılı olarak beyan etmelisiniz,
 2. Askerlikten muaflık durumu varsa (Askerlik sakat raporu)
 3. Tahkikat raporu ve buna bağlı olarak tutanaklar,
 4. İş kazasının ardından tedavi alınan hastanelerdeki epikrizler ve varsa ameliyat belgeleri,
 5. Çalışır – çalışamaz durumlarını gösteren sağlık kurulu raporu,
 6. Maluliyet tespitine ilişkin hastaneye sevk sevk dilekçesi

Süreç sonunda İş kazası engelli raporu tamamlanmış olacaktır.

İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti Sağlık Raporu
İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti Sağlık Raporu

İş kazası sonrasında bunları da bilmenizde fayda var;

 • Bir işçi iş kazası uzuv kaybı yaşamışsa müfettiş raporuna gerek yoktur.
 • Sigortası olmayan işçi, iş kazası geçirdiğinde ölüm yoksa SGK, ölüm varsa müfettişlerce incelemeler yapılır.
 • İşveren ve sigortalının iş kazasındaki kusur dereceleri hesaplanır ve rapor oluşturulur.
 • SGK tarafından düzenlenmiş olan rapor sonucunda sigortalı ‘’Ağırlı kusurlu’’ ise belirli bir kesinti yapılarak ödeme yapılır.

İş kazası maluliyet oranı tespiti tazminat kapsamının belirlenmesinde kusur ve gelir dışında temel kriterlerden biridir. İş kazası nedeniyle açılan tazminat davalarında maluliyet olgusu alınacak tazminatı ve verilecek cezaları belirlemektedir.

İş kazası maluliyet oranı tespiti bekleyen tazminat davasında, maluliyetin tespiti, çoğu zaman yargılamaların beklenenden daha uzun sürmesine neden olan birkaç adımı beraberinde getirir.

İş Kazası Maluliyet Raporu Nasıl Alınır
İş Kazası Maluliyet Raporu Nasıl Alınır?

İş Kazası Maluliyet Raporu Nedir?

İş kazası maluliyet oranı tespiti için eğitim araştırma, devlet ya da üniversite hastaneleri SGK tarafından görevlendirilir. SGK’nın sevk yapabilmesi için önce ilgili müdürlüğü başvuru yapılmalı, iş kazasına ilişkin bütün evraklar teslim edilmelidir. SGK’nın sev yazısı adresine postalanacaktır. 182 üzerinden randevu alarak sevk edildiğiniz hastanede heyetten geçmeniz gerekiyor. Doktorların aldığı notlar, yaptığı ölçümler ve tespitler üzerinden iş gücü kayıp oranınızın tespiti yapılarak iş kazası maluliyet raporu oluşturulacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, hangi haller iş kazasıdır? Sorusunun cevabını vermiştir. Aşağıdaki maddeler iş kazası olarak geçmektedir.

 • İşçi, iş yerindeyse gerçekleşen bir olayda zarar gördüyse,
 • İşveren tarafından başka bir yere iş amacı ile gönderildiği esnada bir olaya karıştıysa,
 • işçi anne ise süt vermek için ayrılan zamanlarda kazaya karıştıysa,
 • İşveren tarafından sağlanan araç ile işyerine geliş ve gidiş esnasında kaza meydana geldiyse, iş kazası olarak değerlendirilmektedir.
SGKya Gore Is Kazasina Giren Haller
SGK’ya Göre İş Kazasına Giren Haller

Başınıza gelen olayın bir iş kazası olduğuna karar verildiği takdirde, İş kazası maluliyet oranı tespiti işlemleri SGK’ya bağlı ilçe müdürlüklerince başlatılacaktır.

İş kazalarında, iş sözleşmesi de önemli bir hukuki delildir. İş veren kaza sonucunda iş sözleşmesinde yer alan bir maddeye dayanarak haklılık talebinde bulunabilir.  İş kazası maluliyet oranı tespiti öncesinde bu hususların titizlikle gözden geçirilmesi gerekir. Sonrasında İş kazası maluliyet oranı tespiti yapmak için girişimde bulunabilirsiniz.

Is Kazasi Sonrasi Heyet Raporu Nasil Alinir
İş Kazası Sonrası Heyet Raporu Nasıl Alınır?

İş Kazası Sonrası Heyet Raporu Nasıl Alınır?

İş kazası heyet raporu alım süreci SGK tarafından yürütülmektedir. İlgili SGM’ye başvurular yapılmasının ardından komisyon incelemesinde; olayın bir iş kazası olduğu kanaatine varılırsa kazada ne kadar hasar aldığınızın tespiti için sağlık kurulu heyeti olan bir hastaneye sevk yapılır. Hangi hastaneye gideceğinizi kendiniz ilgili birimden talep edebilirsiniz.

Sevk edilen hastane de tek tek doktor muayenesinden geçeceksiniz ve o konuda uzman olan hekimler sizin durumunuz hakkında değerlendirmeler yapacak. İhtiyaç olursa tahlil ve tetkik isteyebileceklerdir. Sağlık kurulunda görevli doktorların yaptığı değerlendirmeler SGK bünyesinde bulunan kurullar tarafından değerlendirilecektir. İş görmezlik puanınız yine SGK bünyesinde bulunan doktorlar tarafından verilecektir. İş kazası maluliyet oranı tespiti sonrasında iş kazası tazminatı hesaplama yaptırarak ne kadar tazminat alacağınızı da öğrenebilirsiniz.

Is Kazasi Heyet Raporuna Itiraz
İş Kazası Heyet Raporuna İtiraz

İş Kazası Heyet (Maluliyet) Raporuna İtiraz Nasıl Yapılır?

İş kazası maluliyet oranı tespiti işlemleri sonrasında zararın tespiti için yapılan bütün süreçleri tamamladınız ancak aldığınız heyet raporu hoşunuza gitmedi. Verilen puanın az olduğunuzu düşünüyorsunuz. İş kazası heyet raporuna itiraz edebilirsiniz.

İlgili SGM’ye giderek itiraz için bir dilekçe sunmalısınız ve yeni bir hastaneye sevk isteyebilirsiniz. Ancak bu hastanenin de raporu geldi ve bununda sizin uğradığınız zararın karşılığı olmadığını düşünüyorsunuz. Bu defa adli tıp kurumana sevkinizi isteyebilirsiniz. İş kazası maluliyet oranı tespiti için Adli Tıp Kurumları mahkeme tarafından yetkilendirilir. Yine aynı şekilde oradan gelen raporu da beğenmediniz bu rapora da itiraz etme şansınız var.

Adli tıp kurumu İş kazası maluliyet oranı tespiti için bir üst kurul sizin sağlık durumunuzu değerlendirecektir. Şunu belirtmekte fayda var. Her itiraz ile başlatılan yeni süreçler oldukça uzun zaman alabilir. İş kazası maluliyet oranı tespiti olarak da adlandırılan iş kazası heyet raporu itiraz süreçleri dilekçe yazıldığı andan itibaren en az 6 aylık bir zamanınızı alacaktır.

Is Kazasi Sonrasi Maluliyet Raporu
İş Kazası Sonrası Maluliyet Raporu

İş Kazası Sonrası Maluliyet Raporu Nedir?

İş Kazası sonrası maluliyet raporu; iş kazası sonucunda meydana gelen iş gücü kaybı (kısıtlılık) durumlarında alınır. Maluliyet dediğimiz kavram fonksiyonel olarak bir tanımlamadır. İş kazası maluliyet oranı tespiti tam olarak maluliyet raporu ile ortaya çıkacaktır. Değişik organ ya da bazı sistemlerde günlük yaşam açısından sorun olacak durumlarda ise bu rapor devreye girebilmektedir. İş kazası maluliyet oranı tespiti için başlatılan işlemler sonuçlandığında maluliyet raporu adını almaktadır.

Genel olarak geçici ya da kısmi bir durum olarak maluliyet her birey yaşamış olmaktadır. İş kazası sonrası olan olumsuzluklarda kalıcı etkenler oluştuysa ve ne yapılırsa yapılsın düzelmeyecek durumlarda ise bu duruma kalıcı maluliyet de denmektedir. Bu gibi durumlarda maaş da dahil olmak üzere özlük gibi haklara birey sahip olmaktadır. Hastaneler üzerinde yer alarak maluliyet raporu almanız mümkündür.

İş kazası sağlık raporu, iş kazası sonucu meydana gelen zararların tespitinden sonra işçiye verilen rapordur. İş kazası maluliyet oranı tespiti ışığında verilen heyet raporu, işçinin tazminat haklarından yararlanabilmesi için son derece önemlidir.

Maluliyet Raporuna Itiraz
Maluliyet Raporuna İtiraz

Maluliyet Raporuna İtiraz

Karara ilişkin itiraz dilekçesi Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu’na gönderilmek üzere Genel Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir. Maluliyet raporuna itiraz gerekli inceleme sürecinin ardından yeni karar verilecek. İş kazası maluliyet oranına itiraz için süre kısıtlaması yoktur.

Is Gucu Kaybi Raporu Nasil Alinir
İş Gücü Kaybı Raporu Nasıl Alınır?

İş Gücü Kaybı Raporu Nasıl Alınır?

İş kazası iyileşme süreci tamamlanmasının ardından iş yerinizin bağlı olduğu SGK müdürlüğüne başvuru yapılarak iş gücü kaybı raporu işlemleri başlatılır. SGK’nın sevkinin ardından iş gücü kaybı raporu için ilgili hastanede heyetten geçilir. İş gücü kaybı raporunda son kararı SGK yetkilidir. İş gücü kabı oranı kurul tarafından tespit edilir.

avukata danisin

Sgk Kontrol Muayenesi Sorgulama

Kontrol muayenesi sonucunda yeni malullük durumuna göre hazırlanan rapora göre aylık ve gelirler artırılabilir, azaltılabilir veya tamamen kesilebilir. Mevcut durumun tespiti için SGK tarafından istenen kontrol muayenesi gereklidir. Bu nedenle işlemlerin SGK bildirim tarihlerine uygun olarak yapılması gerekmektedir. Aksi halde; aylık ve gelir kesilecektir.

Is Kazasi Engelli Raporu
İş Kazası Engelli Raporu

İş Kazası Engelli Raporu

Sürekli iş göremezlik durumunun tespiti için iş yerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruda kuruma iş kazasına ilişkin belgelerin sunulması gerekmektedir. İş kazası engelli raporu için kurum tarafından işçiden;

 • Dilekçe,
 • İş kazası raporu,
 • İş yeri işçi sağlık raporu,
 • Epikriz belgesi ve diğer tüm sağlık evrakları,
 • Erkekler için askerlikten terhis belgesi veya muaf olduklarını gösteren belge istenir.

İş kazası maluliyet oranı tespiti sonucunuz yani iş kazası engelli raporu sonucu size posta yolu ile ulaşacaktır.

İş Kazası Maluliyet Maaşı

İş kazası sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan yardımlardan biri olan sürekli iş göremezlik geliri, kaza sonucu belirlenen maluliyet oranına göre ikiye ayrılır. İş kazası sonucu meslekte kazanma gücü kaybı % 60’ın üzerinde ise, çalışana sürekli malullük aylığı ödenir. İş kazası maluliyet maaşı, sigortalı işçinin iş gücü kaybı %60 üzerinde olursa malul sayılır ve primleri 1.800 günün üzerinde yatırılmış ise maluliyet maaşı bağlanır.

Is Gucu Kaybi Hesaplama
İş Gücü Kaybı Hesaplama

İş Gücü Kaybı Hesaplama

iş gücü kaybı hesaplama 2008 yılında yayımlanan 2008 sgk heyet rapor yönetmeliği üzerinedn değerlendirilmektedir. iş gücü kaybı hesaplama meslek kodları ve kişinin yaralanması üzerinden yapılır. İşçinin birden fazla yaralanması var ise balthazard yöntemi ile yeniden hesaplanır ve iş gücü kayıp oranı tespiti yapılır. Kişilerin bakiye ömürleri için 4 ayrı mortalite yaşam tablosu vardır. 1- PMF-1931 (Population Eril et Feminine) yaşam tablosu, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın çalışması ile “TRH2010” adı verilen “Ulusal Ölüm Tablosu”dur, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı, BNB Danışmanlık, Marmara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi ve CSO 1980 yaşam tablosu ABD Ulusal Sigorta Komisyonu Birliği tarafından yayınlanmıştır ve 1980 yılında güncellenmiştir.

YouTube video

İş gücü kaybı hesaplama SGK tarafından tespiti yapılır ancak dava yolunda davalı tarafın oranlara itiraz hakkı vardır. İş gücü kaybına mahkeme de itiraz olursa değerlendirmeyi adli tıp kurumu yapmaktadır. İş kazası maluliyet oranı tespiti ATK tarafından değerlendirilir. Gelen orana bir kez daha itiraz hakkınız vardır. Adli tıp kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucu yapılan iş kazası maluliyet oranı tespiti her iki taraf için de son oran olacaktır.

İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti
İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti

İş Kazası Sonrası Maluliyet Sigortası Nedir?

İş kazası ya da meslek hastalığı gibi olumsuzluklar için işverenler iş kazası sigortası yaptırmaktadır. Her iş yerinin sigorta poliçesi ve teminat limitleri vardır. iş kazası maluliyet sigortası yıllık yenilenir. Sigorta poliçesinin sözleşme şartları ve detayları iş veren ve sigortacısı tarafından belirlenir.

İş yerinde meydana gelen iş kazası ya da sorumluluk sigortası kapsamında oluşan hasarlar sigorta poliçesinin teminat limitlerinden düşmektedir. İş kazası sigortası zorunlu bir poliçe türü değildir. İş veren tarafından talep halinde düzenlenir ve yıllık olarak yenilenir.

Eğer ki iş yerinizin iş kazası maluliyet sigortası var ise iş kazası maluliyet oranı tespiti sonrasında sigorta şirketinden tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

Is Kazasi Meslekte Kazanma Gucu Kaybi
İş Kazası Meslekte Kazanma Gücü Kaybı

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Yönetmeliği

Ekim 2008’de yayınlanan yönetmelik zaman zaman güncellenmekte ve hala uygulanmadadır. Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Yönetmeliği, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sigortalının meslekte kazanma gücünde meydana gelen azalmanın oranını ve buna bağlı olarak ödenecek tazminatı belirler.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12511&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5  Meslekte kazanma gücü kaybı yönetmeliğini verdiğim bu link üzerinden detaylı inceleyebilirsiniz.

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı/Maluliyet

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu iş gücü kaybı yaşayan sigortalılar, Meslekte Kazanma Gücü Kaybı (MKGK) ve Maluliyet kavramlarıyla karşı karşıya kalmaktadır.

MKGK, sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazandığı yeteneğini kullanarak iş yapma gücünde ne kadar azalma olduğunu gösterir. İş kazası maluliyet oranı tespiti 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 28. Maddesine göre belirlenir. MKGK, sürekli veya geçici olabilir.

Maluliyet ise sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik halinde olmasıdır. 5510 Sayılı Kanun’un 25. Maddesine göre belirli bir engellilik oranına sahip olmayı gerektirir ve maluliyet aylığı alma imkanı sunar.

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranına İtiraz Dilekçesi

Yapılan başvuru neticesinde gelen oran sizin maluliyetinizin karşılığı olmadığını oranın az geldiğini düşünüyorsanız. Dilekçe yazarak orana itiraz etmelisiniz. Sizler için aşağıda örnek bir dilekçe hazırladık:

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranına İtiraz Dilekçesi
T.C.

Sosyal Sigortalar Kurumu

Genel Müdürlüğüne

ANKARA

İlgi: …/…/…. tarihli ve … sayılı Kurul Kararı

Konu: Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranına İtiraz

Açıklama:

…/…/…. tarihinde … işyerinde … iş kazası geçirdim.

Kaza sonrası … hastanesinde … tedavisi gördüm.

…/…/…. tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu … Sağlık Kurulu tarafından yapılan muayene sonucunda meslekte kazanma gücü kaybım %… olarak belirlenmiştir.

Kurul kararına itiraz ediyorum.

İtiraz Nedenlerim:Delillerim:


Taleplerim:

Yukarıda açıklanan nedenlerle meslekte kazanma gücü kaybı oranımın yeniden değerlendirilerek, hak ettiğim oranın belirlenmesini talep ediyorum.

Gereğini arz ederim.

…/…/….

Ad Soyad

İmza

EKLER:

 • Dilekçeyi doldururken … ile gösterilen boşlukları kendi bilgilerinizle doldurun.
 • Dilekçeye itiraz nedenlerinizi ve delillerinizi detaylı bir şekilde yazın.
 • Dilekçeye gerekli belgeleri ekleyin.
 • Dilekçeyi iki nüsha olarak hazırlayın ve bir nüshasını imzalayarak ilgili kuruma teslim edin, diğer nüsha ise sizde kalsın.

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği

Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri yönetmeliği 11.10.2008 tarihinde 27021 sayılı resmi gazete de yayımlanmıştır. İlgili yönetmelik iş kazası geçiren işçinin ve işverenin yapması gereken tüm yükümlülüklere yer vermektedir.

Yönetmelik; 27 madde ve 7 bölümden oluşmaktadır. Yönetmelik hükümleri ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmektedir.

Maddi Tazminatta Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı

Maddi tazminatta meslekte kazanma gücü kaybı oranı iş kazası tazminatı hesaplanırken öncelikle iş gücü kaybı hesaplanır. Diğer bir ifade ile İş Gücü ve Meslek Kayıp Oranı Tespit Usulleri Yönetmeliği ekinde yer alan tablolara göre SGK tarafından sakatlık oranı hesaplanmaktadır.

Oran cetvelinden yapılan incelemeler ile tespit sonuçlanır. İş gücü kaybı oranı cetveli meslekte yaşanan güç kaybının diğer değişkenler ile eşleştirilmesi sağlanarak sonuçlandırılır. 5510 sayılı kanunun 25/I. Maddesi hükmünce iş kazası ya da meslek hastalığı sonucunda meslekte kazanma gücünün tespiti ilgili kurum tarafından yerine getirilmelidir.

Is Gucu Kaybi Hesaplama 1
İş Gücü Kaybı Hesaplama

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği B Cetveli

B Cetveli, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan sürekli iş göremezlik durumlarında sigortalının meslekte kazanma gücünde meydana gelen azalmanın hangi mesleklerde ne kadar olacağını gösteren bir tablodur. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 37. Maddesine göre düzenlenmiştir.

B Cetveli Nasıl Kullanılır?

Sigortalının meslek veya iş çeşidini B Cetveli’nde bulun. D Cetveli’nden bulunan meslekte kazanma gücü kaybı oranını B Cetveli’ne yerleştirin. Meslek ve kayıp oranının kesiştiği noktadaki değer, maluliyet oranını gösterir.
Örnek:

Sigortalının mesleği kaynakçı olsun. D Cetveli’nden bulunan kayıp oranı %25 olsun. B Cetveli’nde kaynakçı mesleği ve %25 kayıp oranının kesiştiği noktadaki değer %30’dur. Bu durumda sigortalının maluliyet oranı %30 olarak kabul edilir.

İş Kazasında Maluliyet Oranı E Cetveli

E Cetveli, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan sürekli iş göremezlik durumlarında sigortalının meslekte kazanma gücünde meydana gelen azalmanın yaşa göre nasıl değiştiğini gösteren tablodur. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 38. Maddesine göre düzenlenmiştir. E cetveli Maluliyet aylığı ve diğer tazminatların hesaplanmasında kullanılır. Sigortalının hak ettiği tazminat tutarını belirlemede önemli bir rol oynar.

E Cetveli Nasıl Kullanılır?

D Cetveli’nden bulunan meslekte kazanma gücü kaybı oranını E Cetveli’ne yerleştirin. Sigortalının kazanın gerçekleştiği tarihteki yaşını E Cetveli’nde bulun. Yaş ve kayıp oranının kesiştiği noktadaki değer, maluliyet oranını gösterir.

Örnek:

Sigortalının D Cetveli’nden bulunan kayıp oranı %25 olsun.
Kaza anındaki yaşı 35 olsun.
E Cetveli’nde 35 yaş ve %25 kayıp oranının kesiştiği noktadaki değer %30’dur.
Bu durumda sigortalının maluliyet oranı %30 olarak kabul edilir.

Maluliyet Orani Tespiti
Maluliyet Oranı Tespiti

Maluliyet Oranı Tespiti

Maluliyet oranı tespiti; işçinin maruz kaldığı olay nedeniyle kazanma gücü kaybı oranı Bölge Sağlık Kurulunca belirlenir.

Maluliyet Oranı Tespiti Süreci:

 • Başvuru
 • Sağlık Kurulu Muayenesi
 • Bölge Sağlık Kurulu Değerlendirmesi

Sigortalı, iş kazası veya meslek hastalığı sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu’na (SGK) başvuru yapar.
SGK tarafından yetkilendirilen bir sağlık kurulunda muayene olunur.
Muayene sonucunda, vücutta meydana gelen arızaların işlev kaybına ve günlük yaşam aktivitesine etkisine göre kayıp oranı belirlenir.

avukata danisin

Maluliyet Oranının Tespiti Davası

İş kazası tazminat davasının yanı sıra iş kazası tespit davası da konular arasındadır. İş kazası geçirmiş bir kişi veya kazanın meydana geldiği iş yerinin (işveren) sahibi, iş kazası sonrasında bu durumu öncelikle SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) bildirmelidir. Bildirim sonrasında ilgili kurumdan gelen müfettişler iş yerinde gerekli incelemeleri yaparak durumun iş kazasına uygun olup olmadığını incelemekle yükümlüdür.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu maluliyet yaşayan sigortalılar, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SGK) belirlediği maluliyet oranına itiraz etme hakkına sahiptir. İtirazın reddedilmesi halinde, sigortalı maluliyet oranının tespiti davası açabilir.

Maluliyet Oranının Tespiti Davası Açma Süresi

SGK’nın kararına karşı 60 gün içinde itirazların yapılıp dava açılması uygun olacaktır. Maluliyet oranının tespiti davasını kaza tarihinden itibaren 10 yıl içinde açabilirsiniz.

Maluliyet Oranının Tespiti Davası Nereye Açılır:

Dava, sigortalının ikamet ettiği yerdeki iş Mahkemesi’nde açılır.

Maluliyet Oranının Tespiti Davasında Deliller:

 • Epikrizler
 • Adli formlar
 • Ameliyat notları
 • SGK evrakları
 • Bilirkişi raporları

Mahkeme, davada bilirkişi incelemesi yaptırabilir. Bilirkişiler, tıbbi belgeleri inceleyecek ve sigortalıyı muayene edecektir.

Davada, sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonrası yaşadığı tüm sağlık problemleri değerlendirilir.
Mahkeme, davada gerekli gördüğü tüm delilleri toplayabilir ve bilirkişi incelemesi yaptırabilir.

Maluliyet Oranı Hesaplama

Maluliyet tazminatı hesaplamasının tanımı olarak, Sözlük kavramı, kişinin beden bütünlüğünü kaybetmesi ve bedensel, zihinsel veya zihinsel işlevlerinde sürekli azalma olması ‘sürekli iş göremezlik’ kavramını oluşturmaktadır.

Maluliyet oranı, sigortalının yaşına, cinsiyetine, mesleğine ve iş kazası veya meslek hastalığının türüne göre değişiklik gösterir. Maluliyet oranı, Sürekli İş Göremezlik Raporu’nda yer alan D Cetveli ve B Cetveli’ne göre hesaplanır.

D Cetveli: Vücutta meydana gelen arızaların işlev kaybına ve günlük yaşam aktivitesine etkisini gösterir.
Her bir organ veya fonksiyon için belirli bir oran belirlenmiştir. Birden fazla organ veya fonksiyon etkilenmişse, oranlar toplanarak değil, özel bir formül kullanılarak hesaplanır.
B Cetveli: Sürekli iş göremezlik durumunda sigortalının meslek veya iş çeşidinde ne kadar maluliyet yaşayacağını gösterir. 14 bölümden oluşur ve her bölüm farklı bir meslek grubunu kapsar.
Sigortalının mesleği B Cetveli’nde bulunmuyorsa, en yakın meslek veya iş çeşidi esas alınır.

Maluliyet Oranı Hesaplama Aşamaları:

D Cetveli’nden kayıp oranını bulun.
B Cetveli’nde sigortalının meslek veya iş çeşidini ve kayıp oranını bulun.
Meslek ve kayıp oranının kesiştiği noktadaki değer, maluliyet oranını gösterir.
Örnek:

Sigortalının mesleği kaynakçı olsun. D Cetveli’nden bulunan kayıp oranı %25 olsun. B Cetveli’nde kaynakçı mesleği ve %25 kayıp oranının kesiştiği noktadaki değer %30’dur. Bu durumda sigortalının maluliyet oranı %30 olarak kabul edilir.

Maluliyet aylığı ve diğer tazminatların hesaplanmasında maluliyet oranı dikkate alınır.

Sakatlik Tazminati Hesaplama
Sakatlık Tazminatı Hesaplama

Sakatlık Tazminatı Hesaplama

Sakatlık tazminatı, kaza sonucunda sakat kalan kişiye maddi ve manevi zararlarını telafi etmek için ödenen tazminattır. Sakatlık tazminatı hesaplama, sakatlık oranına, mağdurun yaşına, gelirine ve kazaya sebep olan kusur oranına göre yapılır.

Daimi malullük tazminatı hesabı yapılırken özellikle kişi;

 • Yaş
 • Gelir durumu
 • Yaralanma oranı
 • Kusur oranı

Geçmiş dönem, aktif dönem ve pasif yaşam dönemi gibi noktalar dikkate alınır.

Bedensel Zarar Tazminat Hesaplama Programı

Bedensel zarar tazminat hesaplama programı aracılığı ile hemen tazminat hesaplanabilir. Gerekli bilgiler meslek, yüzde olan kusurun kaç olduğu, kaza türünün ne olduğu, kazazedenin gelirinin net şekilde verilmesi, aile bilgileri sunularak hesaplama yapılacaktır. İletişim bilgilerinizi de yazmanız halinde size en kısa süre içinde dönüş yapılır. Otomatik bir şekilde hesaplama yapılması ile kısa sürede tazminatı öğrenmiş olacaksınız. Bedensel zarar tazminat hesaplama programı uygulamamızı ücretsiz kullanabilirsiniz.

Efor Kaybi Tazminati Hesaplama
Efor Kaybı Tazminatı Hesaplama

Efor Kaybı Tazminatı Hesaplama

Güç kaybı tazminatı olarak da bilinen efor kaybı tazminatı hesaplama nasıl olur? İlk olarak beden gücü eksilen kişinin kazançlarında bir azalma olmasa bile aynı kazancı eld ederken yaşıtlarına ve aynı işi yapanlara karşı daha çok efor harcaması durumundan dolayı hak istemesi yasaldır. İkinci olarak ise hangi yaşta olursa olsun beden gücü kaybına uğrayan kişi, günlük yaşamında daha fazla efor harcayacağından hakkı vardır. Hesaplama bu alanda uzman olan kişiler tarafından, kazazedenin almış olduğu sağlık raporu üzerinden gerçekleşmektedir.

YouTube video

Maluliyet Tazminatı Nedir?

Maluliyet tazminatı nedir? Sürekli iş göremezlik/maluliyet durumunda sigortalı işçinin yıllık kazancı üzerinden emekli maaşı ödenir. İşçinin hastanede kalması gerekiyorsa, günlük kazancının %33’ü (bağımlılar için %50) geçici sakatlık tazminatı olarak ödenir.

İş kazası sonrası maluliyet raporu yaralanan bir sigortalının, çalışamayacak bir biçimde malul kalması durumunda alınır. İş kazası maluliyet oranı tespiti ile sonuçlanan raporlama işlemi aslında iş hukukunun devreye girmesinden kaynaklıdır. Aynı zamanda iş kazalarıyla ilgili yetkili kurum olan SGK’nın da yayınladığı genelgeler ile iş kazalarının seyri belirlenir. Maluliyet ve ölüm durumunda ise mağduriyetlerin yaşanmaması için ilgili kişilere maaş bağlanmaktadır.

İş Kazası Sonrası Maluliyet Raporu Genelgeleri

İş kazası maluliyet oranı tespiti ne şekilde olacağı hangi arızaya ne kadar puan verileceği yayınlanan genelgeler ile tespit edilir. Bir önceki genelge ile en son yayınlanan arasında hesaplama yönünden değişiklikler olabilir. O yüzden kazayı geçirdiğiniz dönemde hangi genelde yürürlükte ise o genelge ile İş kazası maluliyet oranı tespiti yaptırmanız sizin faydanıza alacaktır. Aksi taktirde aldığınız rapora itiraz edilebilir.

Is Kazasi Adli Tip Rapor Oranlari
İş Kazası Adli Tıp Rapor Oranları

İş kazası adli tıp raporu sonucu öğrenme, e devlet üzerinden gerçeklemektedir. Bunun için raporun oluşturulduğu şahıs tarafından T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile siteye girişin yapılması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazası ve meslek hastalığı e-bildirim sayfası üzerinden bilgi almak ve süreci yönetmek mümkündür. Giriş işlemleri;

 • Mobil imza
 • e-devlet şifresi
 • elektronik imza
 • C Kimlik Kartı
 • Veya Banka kartı ile yapılabilir.

SGK Maluliyet Cetveli

Sigortalının durumu değerlendirilirken, sağlık kurulu raporu ya da dosyasındaki karara esas alınacak olan belgelerin, yetersiz ya da eksik olduğu durumlarda, gerekli olan tıbbi bilgi ve belgelerin tamamlanarak doğru değerlendirme yapılması amacı ile verilen cetveldir. Bu bilgiler akabinde sürecin doğru ve hukuka uygun şekilde yönetilmesi sağlanır.

SGK tarafından yapılan maluliyet tanımı ve kullanılan cetvel sürecin yönetiminde önemlidir. SGK maluliyet için kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün %60 veya üzerinde olacak şekilde iş yapma gücünü kaybetmeleri olarak açıklar. Bu durumda Kurum Sağlık Kurulunca direkt olarak malul sayılacaktır. Oluşturulan cetvel üzerinden hastalık türü ve oranlar ile malullük durumunun incelenmesi sağlanır.

Sağlık Raporu İşgücü Kaybı Oran Cetveli

İlk olarak sağlık raporu iş gücü kaybı nedir sorusunun yanıtını veriyoruz. Kurumsal yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporlarına istinaden, sigortalıların ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra vücutlarında oluşan arızaları veya tedaviyi edilemeyen hastalıkları nedeni ile çalışma gücünün en az %60’ının vazifeyi yapamayacak kadar kaybının yaşanması durumunda verilir. İş gücü kaybının sağlık raporu üzerinden ele alınarak ona göre bir çözüm üretilmesi söz konusudur. Oran cetveli tam olarak bunun için gereklidir. Hukuki olarak da eşit şartlarda bir çözüm sunmak açısından cetvel üzerinden net bilgiler alınır.

Sağlık Raporu İşgücü Kaybı Oran Cetveli
İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti 23

Maluliyet Hastalık Listesi

Şahsın malulen emekli olması, iş görmezliğin %60’ın üzerinde olması ile ortaya çıkar. Yaşanan hastalık durumunun maluliyet hastalık listesi içinde yer alan bir hastalık türünden olması gerekir. Sonrasında yapılacak olan incelemeler ve elde edilen raporlar ile hastalığın malulen rapor yasa ve kurallarına göre değerlendirilmesi söz konusu olacaktır.

Maluliyet Hastalik Listesi
Maluliyet Hastalık Listesi
 • Kanser (Lösemi, multipl myelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri gibi türler)
 • Epilepsi
 • Demans
 • Şizofreni
 • Bipolar bozukluk
 • Görme azlığı
 • Beyintümörleri
 • Parkinson sendromu
 • Serebral palsi
 • Multiple Skleroz (MS)
 • Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)
 • Retina kanamaları
 • Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı
 • Anemi
 • Kol, bacak gibi organ kaybı
 • Behçet hastalığı
 • Böbrek nakli
 • Akciğer nakli
 • Tüberküloz
 • AIDS
 • Gastrointestinal kanamalar
 • Karaciğer sirozu
 • Karaciğer nakli
 • Kalp yetmezliği
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları
 • Solunum sistemi hastalıkları
 • Kalp nakli
avukata danisin

Maluliyet Oranı Yargıtay Kararı

Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarara dayalı tazminat istemine ilişkin açılmıştır. Taraflar arasındaki tazminat davasının yargılanmasında sonunda; kararda yazılı nedenler ile davanın kısmet kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde karara varılmıştır.

Karar davacı vekilinin yolcu olduğu aracın karıştığı tek taraflı olan trafik kazasında, davacının yaralandığının belirtilmesi ile aracın trafik sigortasından ve yol bakımını yapmayan kanalizasyon ve su idaresi genel müdürlüğüne karşı en son 50.000,00 TL manevi tazminat açılmıştır. Davalılar ise davanın reddini savunmuştur. Davanın kısmet kabulüne karar verilerek toplam 110.266.43 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken alınmasına karar verilmiştir.

Maluliyet Oranının Tespiti Dava Dilekçesi Örneği

Öncelikle iş kazası maluliyet oranının tespiti dava dilekçesi iş mahkemesi hakimliğine yazılır. Dilekçe sol üst köşeden başlayarak alta doğru davacı, vekili, davalılar şeklinde bildirilir.

Alt bölüme konu yazılır. Kısa bir şekilde konuyu ifade etmek yeterlidir. Örneğin müvekkil şirketin çalışanı davalı … iş kazası nedeni ile oluşan maluliyet oranının Yüksek Sağlık Kurulunca tespiti talebini içerir şeklinde yazılabilir.

Alt kısımda ise açıklamalar yer alacaktır. Avukatınız tarafından açıklamalar istenen sayıda hukuka uygun şeklide hukuki dille yazılmalıdır. Son olarak yukarıda açıklanan sebepler ile maluliyet oranının tespitinin yapılması için işçinin bu davayı açması zorunluluğu doğmuştur şeklinde bitirilebilir.

Nedenler, ve hukuki deliller de açıklanır.

Ardından imza ve tarih gibi detaylar da tamamlanarak dilekçenin ulaştırılması sağlanır. İş kazası maluliyet oranının tespiti dava dilekçesi örneği üzerinden dilekçenin detayları hakkında bilgi sahibi olmanız sağlanmıştır.

İş Kazası Ödemeleri Nasıl Oluyor?

İş kazası ödemeleri, SGK kapsamında yapılıyor. İstiharat raporu alan bir birey, üçüncü günden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği alır. Eğer, iş kazası istiharat raporu alındıysa, istiharatın 1.gününden itibaren ödeme yapılmaktadır.

Maluliyet raporu kaç günde çıkar?

Hastanelerde bütün işlemler tamamlandıktan sonra 30 gün içinde rapor hazırlanır. SGK’da ise maluliyet raporu 45 gün ila 3 ay içerisinde sonuçlanır.

Sgk Maluliyet HK ne demek?

Maluliyet başvurusu yapan sigortalının SGK’ya sunduğu evrakların eksik veya yetersiz olduğu, yeni tetkiklerin yapılması ve eksikliklerin tamamlanması amacıyla verilen karardır.

Maluliyet Tespiti ne demek?

İş kazası sonrası yaralanan işçinin iş gücü kaybı oranının belirlenmesine maluliyet tespiti denilir.

Maluliyet oranını kim tespit eder?

Maluliyet tespiti için meslekte kazanma gücü oranı belirleme işlemini sevk yapılan hastanedeki görevli hekimler değerlendirir. Maluliyet oranı SGK yüksek sağlık kurulu tarafından verilir.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin