Ceza Avukatı İstanbul – 20 Yıllık Deneyim

Ceza Avukatı Nedir?

Ceza avukatı, suç ve cezalara ilişkin düzenlemeler noktasında duyarlı ve bu alanda kendini geliştirmiştir. Ceza hukuku oldukça geniş kapsamlı bir alandır. Ve bu alanda sürekli yenilikler, değişiklikler meydana gelmektedir. Şunu unutmamak gerekir ki iyi bir ceza avukatı Türkiye’de en az 20 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır. Ceza hukukunda tabir yerindeyse ipten alan avukatların büyük bir çoğunluğuna bakınız yaşını başını almış hatta belli dönem ağır ceza hakimliği yapmış avukatlardır.

Türk Ceza Hukuku Ve Ceza Avukatı

Ceza ve müeyyideler toplumsal düzen açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle suçlar için hürriyeti bağlayıcı ceza ve para cezaları öngörülmüştür. Cezaların karşılıksız kalmaması ve anında gelişen olaylara müdahale edebilmek adına Türk Ceza Hukuku da buna göre düzenlenmiştir.

Son dönemde yapılan Sulh Ceza Hakimliği bunun en güzel örneğidir. Ceza ve yaptırım gerektiren durumlarda Ceza Avukatı hemen sürece dahil edilmelidir. Örnek üzerinden anlatalım. Bir Trafik kazasına karıştınız ya da bulunduğunuz mekanda bir kavga meydana geldi. Ve yaralandınız. Olay anında hemen avukatınızı aramalı ve olay yerine çağırmalısınız. Kovuşturma ve soruşturma aşamasında yani polis ve savcılık süreçlerini işi bilen bir avukatın yürütmesi hukuki haklarınızın korunması açısından oldukça önemlidir.

Ceza avukatı bu noktada, sanık ve sanığın avukatı olabileceği gibi, mağdur açısından da davaya katılımcı olarak hukuki yardımda bulunabilir.

Her davada olduğu gibi ceza yargılamasında da avukat, yargı sürecinin savunucusu ve işleticisi olarak hareket eder. Bir avukatın yardımına başvurmak çok önemlidir, çünkü yaptırımlar, kişilerin özgürlüğünü tehlikeye atacak cezai işlemlerden kaynaklanabilir.

Ceza Hukuku Avukatı
Ceza Hukuku Avukatı

Ceza Avukatı Nedir?

Toplumda adaletin sağlanmasını sağlayan hukuk, kendi içinde medeni hukuk, uluslararası hukuk, ceza hukuku gibi farklı alanlara ayrılmaktadır. Hukuk sisteminin en karmaşık ve sorumlu alanı hiç şüphesiz ceza hukukudur;

Çünkü ceza davaları sonuçları itibariyle kişilerin özgürlüklerini doğrudan kısıtlayan sorunlu davalardır. Bu davalarda en çok sanık avukatları sorumludur ve ceza avukatı nedir sorusunun cevabı buradan anlaşılabilir.

Ceza Avukatı Nasıl Olunur?

Ceza avukatı olmak isteyen bireylerin 4 yıllık eğitim veren üniversite hukuk fakültelerinden mezun olmaları gerekmektedir. Hukuk eğitimini başarıyla tamamlayan adayların hukuk stajına başlaması gerekmektedir. Avukat stajı 1 yıl sürer.

Avukatlık stajını başarıyla tamamlayan adayların avukatlık belgesi alabilmeleri için stajlarının sona erdiğini belirterek Türkiye Barolar Birliği’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Uygunsa, bir avukat lisansı alarak hukuk diploması alın.

Ardından mesleğinize istediğiniz alanda devam edebilirsiniz. Ceza avukatı olmak isteyen kişiler bu alandaki davaları inceleyerek mesleklerini ilerletebilirler. Ceza hukuku aslında bir faaliyet dalıdır. Bu konuda bir zorunluluk olmamakla birlikte ceza hukuku biraz uzmanlık gerektirir. Alanında uzmanlaşmış ve sadece bu alana odaklanmış avukatlar daha verimlidir.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?
Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza Avukatı Hangi Davara Bakar?

Ceza hukuku avukatı, hukuka ve hukuk kurallarına aykırı fiiller sonucunda ortaya çıkan davalarla ceza hukuku çerçevesinde ilgilenir. Ceza hukuku avukatları, ceza, sulh ve asliye mahkemelerinde görülen tüm davalara bakar. Bu davalar genellikle soygun, cinayet, dolandırıcılık, tehdit, kavga, çete oluşumu gibi hukuki durumlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Ceza hukukuna aykırı fiillerin sergilendiği illerde ceza davalarına bakan ve sorumlu birçok avukat bulunmaktadır. Müvekkilin suçun işlendiği ve işleneceği ildeki bir avukatla görüşmesi daha avantajlıdır.

Ceza hukuku avukatlarının görevleri nelerdir?

Ceza avukatları genellikle müvekkillerine etkili bir savunma sunar. Bu anlamda, soruşturma kapsamında sanık hakkındaki tüm delilleri toplamak, toplanan delilleri mahkemeye sunmak ve ceza sürecini sanığın dosyasında işlemek ceza hukuku avukatlarının yükümlülüklerinden biridir. Davanın açılmasından soruşturmaya, dosyanın sonuçlandırılmasına ve kapatılmasına kadar tüm işlemler uzman avukat tarafından yürütülür.

Neden bir ceza hukuku avukatı tutuyorsunuz?

Ceza avukatı arıyorum diyorsanız; Ceza avukatları, ceza hukukuna aykırı bir işlem yapıldığında yargı sürecinde bireylerin tüm haklarının doğru bir şekilde korunmasından sorumludur. Avukatlar ise müvekkilleri için tüm soruşturmanın yürütülmesinde, delillerin toplanmasında ve savunma aşamasında etkilidir. Müşterilerin yasal olarak böyle bir yetkisi yoktur. Ceza hukuku kapsamında bir dava ortaya çıktığında davanın en doğru şekilde işlemesi ve sonuçlanması için ceza avukatları yetkili kişi olarak görevlendirilir.

Ceza Hukuku Avukatı

 • Ceza hukukçusu; Mesleki faaliyetinin tamamını veya önemli bir bölümünü ceza hukuku alanında yoğunlaştırmış, soruşturma dosyaları ve ceza dosyalarında deneyim sahibi, başta Anayasa, Ceza Muhakemesi olmak üzere ceza hukukuna hakim bir avukattır. Kanun ve Türkiye Ceza Kanunu.
 • Ceza avukatı tutmak isteyen, kişilerin duyarlı ve titiz olmaları gerekmektedir. Çünkü sabıka kayıtları, insanların sağlıklarından sonraki en önemli varlıkları olan özgürlüklerini doğrudan etkilediği için diğer yasal kayıt türlerine göre daha büyük bir öneme sahiptir. Bu doğrultuda aşağıdaki kriterlere göre hareket etmek son derece faydalı olacaktır.

İyi Bir Ceza Avukatı Neler Yapar?

En iyi ceza avukatı yapacağı şey, dosyanın hangi tarafında yer aldığı ile doğrudan ilgilidir. Çünkü sabıka kaydında suçlayan ve sanık olmak üzere iki taraf vardır. Sanık, Kamu Bakanlığı ile birlikte mağdur, müşteki, müşteki, yaralı veya suça iştirak eden sıfatlarını taşırken, sanık dosyanın evresine göre şüpheli veya sanık sıfatlarını taşır. Tarafı ne olursa olsun iyi bir ceza avukatı, Ceza Muhakemesi Hukuku’na hakimdir ve usul kurallarının hatasız ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağlar. Aynı zamanda Türk Ceza Kanunu ve Özel Ceza Kanunlarına hakimiyet sağlayarak hukuki işlem ve düzenlemeleri doğru bir şekilde karşılaştırır. Ayrıca, yüksek mahkeme içtihatlarının oluşturduğu temel ilkeleri (Yargıtay Kararları, Bölge Adliye Mahkemesi Kararları) katıldığı dosyalarda müvekkilleri lehine etkin bir şekilde kullanır.

 • Savcılık görevini yürüten iyi bir ceza avukatı, doğru stratejiyi belirler ve şikayet veya şikayette bulunur. Bunu yaparken maddi olay ve olayları delillerinizle ilişkilendirerek açıklayın. Bazen tüm delilleri dosyanın başında ifşa etmez, karşı tarafın stratejik hatalar yapmasını bekler ve sonra bu delili karşı taraf için beklenmedik bir silah olarak kullanır. Sahte savunmayı geçersiz kılmak için, soruşturma veya suçlama dosyasının aksini ortaya koyan delilleri ve çelişkileri ortaya koyarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına hizmet eder.
 • Sanık için savunma avukatı olarak hareket eden iyi bir avukat, müvekkilinin savunmasını hukuken destekler. Müvekkilin katkıda bulunamayacağı veya var olduğuna inandığı delillerin şahsen veya adli makamlar aracılığıyla toplanmasını ve dosyaya aktarılmasını sağlar. Müvekkili lehine tüm yasal düzenlemeleri ve ayrıca üst mahkemenin içtihatlarını kullanarak maddi gerçeğin elde edilmesine ve adaletin tecelli etmesine katkıda bulunur.

Ceza Avukatı Maaşı

Çalışan avukatların maaşları; Asgari Geçim Ödeneği (AGI), primlere ve diğer ödeneklere göre farklılık gösterir. Kesin maaş bilgisi için işverenlere danışın.

Ceza ve Ağır Ceza Avukatları Ücretleri
Ceza ve Ağır Ceza Avukatları Ücretleri

Avukatın 2022 asgari ücret tarifesine baktığınızda ceza avukatları için yayınlanan rakamları göreceksiniz. İlgili rakamlar, davanın hangi mahkemede görüldüğüne ve avukatın kimin adına (davalı veya müdahil taraf) savunma yapacağına bağlı olarak farklılık gösterir. 2021 yılı için barolarca açıklanan vekalet ücretleri aşağıdaki gibidir:

Ceza ve ağır ceza avukatları ücretleri 2022

 • Asliye Ceza Mahkemesi’nde Görülen Davalar
 • Sanık Vekilliği: 15.780,00 TL
 • Müdahil Vekilliği: 10.140,00 TL
 • Ağır Ceza Mahkemesi’nde Görülen Davalar
 • Sanık Vekilliği: 24.936,00 TL
 • Müdahil Vekilliği: 15.780,00 TL
 • Sulh Ceza Hâkimliği / İnfaz Hakimliği
 • Sulh Ceza hakimliği / İnfaz hakimliği: 5.820,00 TL
 • Bölge Adliye Mahkemeleri’ndeki İstinaf Dosyası Takipleri
 • Bir duruşması olan işler için 15.780,00 TL
 • Birden fazla duruşması olan işler için 24.936,00 TL
 • Yargıtay Temyizi
 • Duruşmasız: 10.140,00 TL
 • Duruşmalı: 18.780,00 TL
 • Anayasa Mahkemesi Davaları ve İşleri
 • Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar: 15.780,00 TL
 • Diğer dava ve işler: 12.528,00
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
 • Duruşmalı: 40.740,00 TL
 • Duruşmasız: 30.168,00 TL
 • Temyiz ve Karar Düzeltme Dilekçeleri
 • Temyiz ve Karar Düzeltme Dilekçeleri: 4.248,00 TL
 • Takipsizlik kararlarına İtiraz
 • İdare Kurulu Kararlarına ve Takipsizlik Kararlarına İtiraz: 3.984,00 TL
 • Yüksek Yargı yerlerinde Duruşmalara katılma
 • Yüksek Yargı Yerlerinde Duruşmalara Katılma: 10.356,00 TL
 • Hazırlık soruşturmasında bulunma
 • Hazırlık Soruşturmasında Bulunma: 4.476,00 TL
 • Soruşturma evresi dilekçeleri
 • Soruşturma Evresi Dilekçeleri: 3.984,00 TL

Burada bahsedilen ceza avukatı ücretleri, masrafsızdır. Yani davaya katılmak için yapılan masraflar, burada ifade edilen tutarlara dahil değildir. Bundan dolayı masraflar için ek ücretlerin ödenmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca bunlar tavsiye niteliğinde avukatlık asgari ücret tarifesi 2021 olup, avukatların talepleri daha farklı olabilir. Avukatlar, kendi isteklerine bağlı olarak daha fazla ücret talep edebilir.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin