İş Kazası Raporu

29/09/2022
İş Kazası Raporu

İş Kazası Raporu, iş yerinin bir işini gerçekleştirdiği sırada kaza geçiren işçinin yaralanması ve ya ölümü ile sonuçlanan talihsiz olaylara iş kazası denilmektedir. İş kazası geçiren ve yaralanan işçinin sağlık sebebi ile işe gidemediği durumlar için Sosyal Güvenlik Kurumu işçinin rapor gününe göre işçiye ödeme yapmaktadır.

İşçi, işveren ve ya işçinin vekili olarak anlaştığı alanında uzman avukat ile sağlık kuruluşlarından aldığı raporu ve diğer belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna ve ya Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine iş kazasını bildirmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından alınan raporun iş kazasına uygun bir biçimde yapılmış olması gerekmektedir.

İş kazası raporu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen iş kazası için kurum ayakta tedavi gören işçilere günlük ücretinin üçte ikisini yatarak tedavi görenlere günlük ücretinin yarısını ödemektedir.

İş Kazası Raporu Ücreti
İş Kazası Raporu Ücreti

İş Kazası Raporu Ücreti  

İş kazası geçiren işçi işe gidemediği gün için Sosyal Güvenlik Kurumundan ödeme almaktadır. Bu ödemenin alınabilmesi için iş yerinin iş kazası bildirimi yapılmalı ve kurumun iş kazası olarak onaylaması gerekmektedir.

Kaza geçiren işçi için PTT aracılığı ile ödenen para işçinin tedavi şekline ve rapor gününe göre değişkenlik göstermektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ilk iki gün için ödeme yapmamaktadır. Rapor gününün en az 3 gün olması gerekmektedir. Ayrıca kurum yatarak tedavi gören işçi için günlük ücretinin yarısını, ayakta tedavi gören işçiler için günlük ücretinin üçte iki oranını vermektedir.

İş Kazası Raporu Maaştan Kesilir Mi?
İş Kazası Raporu Maaştan Kesilir Mi?

İş Kazası Raporu Maaştan Kesilir Mi?

İş yerinin bir işini gerçekleştirdiği sırada talihsiz olay sonucu yaralanan işçi iş kazası raporu almaktadır. Bu rapor ile Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme yapmaktadır. Kurumun vereceği ödeme ile iş yerinden alınacak olan maaş toplamı işçinin normal bir ayda aldığı ücreti geçmesi durumunda işveren maaştan kesebilmektedir.

İş Kazası Raporu Hesaplama
İş Kazası Raporu Hesaplama

İs Kazası Raporu Hesaplama    

İş kazası sonrası iş kazasından dolayı işe gidemeyen işçi rapor günü sayısına göre Sosyal Güvenlik Kurumundan ödeme almaktadır. Kurum ödemeyi PTT aracılığı ile kaza geçiren işçilere ulaştırmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu istirahatin ilk iki günü için ödeme yapmamaktadır. Rapor parası alınabilmesi için rapor gününün en az 3 olması gerekmektedir. Rapor parası hesaplanırken kurumun kullandığı oran yatarak tedavi olan işçiye günlük ücretin üçte ikisi oranında hastane de tedavi görenler ise günlük ücretinin yarısı oranında ücretlerini talep edebilmektedirler. Örnek üzerinden 2022 yılı için asgari ücret ile çalışan işçi yatarak tedavi görüyorsa günlük 107,85 TL, ayakta tedavi görüyorsa günlük 143,8 TL almaktadır. 2023 yılı için asgari ücret ile çalışan işçiye ayakta tedavi görmesi durumunda günlük 188,88 TL ödenmektedir. Yatarak tedavi görüyor ise 141,66 TL ödenir.

İş Kazası Raporu Nasıl Onaylanır?
İş Kazası Raporu Nasıl Onaylanır?

İş Kazası Raporu Nasıl Onaylanır?     

İş kazasını bildirme görevi işverene yükümlü olarak kılınmaktadır. İş kazasının gerçeklemesinin ardından işveren üç gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapmak zorundadır. Yasal süre sonunda iş kazasını bildirmeyen işveren için idari işlem başlatılmaktadır. İşveren kuruma bildirimi elektronik ortamda yapabileceği gibi dilekçe yazarak elden başvuru da yapabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazası bildirimini aldıktan sonra yetkili kişi incelemeleri yaptıktan sonra ödeme için emir vermektedir. Kaza geçiren içinin ödemesi PTT tarafından yapılmaktadır.

İş Kazası Raporu Parası
İş Kazası Raporu Parası

İş Kazası Raporu Parası

İş kazası raporu parası, genel adı ile iş göremezlik ödeneği olarak geçmektedir. İş kazası rapor parası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmektedir. Kurumun ödeme yapması işin ilk olarak iş kazası işveren tarafından kazanın gerçekleşmesinden itibaren üç gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir. İş kazasını bildirmeyen işveren için idari süreç başlatılmaktadır.

Kurum PTT aracılığı ile kaza da yaralanan işçiye ödeme yapmaktadır. Hastane de yatarak tedavi gören işçiye günlük ücretinin yarısı verilmektedir. Ayakta tedavi gören işçi için ise günlük ücretinin üçte ikisini ödemektedir. Kurumun ödeme yapabilmesi için ise rapor süresinin en az 3 gün olması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ilk iki gün için ödeme yapmamaktadır. Örnek vermek gerektiği takdirde 2022 yatarak tedavi gören işçi asgari ücret ile çalışıyor ise üç günlük rapor için bir günlüğe tekabül eden 107,85 TL almaktadır. Aynı şekilde asgari ücret alarak ayakta tedavi gören işçi üç günlük rapor için 143,8 TL almaktadır. 2023 yılında asgari ücret zamlanarak bu oranları değiştirmiştir. Yeni asgari ücrete göre ayakta tedavi gören işçiye günlük 188,88 TL olmuştur. Yatarak tedavi gören işçiye ise günlük ödeme 141,66 TL olarak güncellenmiştir.

İş Kazası Raporu Nereden Alınır?
İş Kazası Raporu Nereden Alınır?

İş Kazası Raporu Nereden Alınır?

İş kazası geçiren işçi iş kazası raporunu kaza sonrasında tedavi için gittiği hastanelerden talep edebilmektedir. Hekim gerekli gördüğü durumlarda gerekli gün kadar rapor vermektedir. Tek hekimin ise vereceği raporlu gün sayısı 10 olarak belirlenmiştir. Raporlu gün sonrasında tekrar kontrol durumunda raporlu gün sayısı 20 olarak uzayabilmektedir.

İşçi raporlu olup işe gidemediği günler için iş yerinin iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi üzerine kurumdan ödeme almaktadır. Kurum raporlu gün ve tedavi şekline göre ödemeyi PTT üzerinden yapmaktadır.

İş Kazası Raporu Nasıl Hesaplanır?
İş Kazası Raporu Nasıl Hesaplanır?

İş Kazası Raporu Nasıl Hesaplanır?

İş kazası geçiren işçi işe gidemediği günler için Sosyal Güvenlik Kurumundan ödeme almaktadır. İşveren iş kazasını kuruma bildirmekle yükümlü olup bildirmemesi durumunda idari işlemler başlatılmaktadır.

Bildirimin yapılması ve yetkili kişilerin onaylanmasının ardından ödeme emri gerçekleştirilmektedir. Kurum ödemeleri tedavi şekline ve rapor gününe göre PTT hesaplarına yatırmaktadır. Hastane de tedavi gören işçi için kurum günlük ücretinin yarısını, işçi ayakta tedavi oluyor ise günlük ücretinin üçte ikisini alabilmektedir. Örneğin 2022 yılı için işçi asgari ücret ile çalışıyor ise hastanede tedavi gördüğü gün için 107,85 TL, ayakta tedavi olabiliyorsa 143,8 TL almaktadır. Önemli bir ayrıntı da şudur; kurumun ödeme yapması için rapor gününün en az 3 gün olması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ilk iki gün ödeme yapmamaktadır. İş kazası rapor parasına geçici iş göremezlik ödeneği de denilmektedir.

Hastanede İş Kazası Raporu

İş yerinin bir işini gerçekleştirirken ve ya iş yerinin tahsis ettiği araç ile seyahat ederken yaşanan kazalarda ölen ve ya yaralanan işçilerin iş kazası geçirmiş olduğu kayıtlara geçmektedir. Kaza sonrası hastaneye giden kazazedenin hastane kaydı iş kazası olarak geçmelidir. İşverenin kazadan haberi olmaması durumun en fazla ertesi gün iş kazası işveren tarafına bildirilmesi gerekmektedir.

Kazada vefat eden ve ya yaralanan işçinin hastaneye giriş anındaki kaydından itibaren tüm raporları iş kazasına uygun olarak geçilmelidir. Hastane iş kazası raporunu kolluk kuvvetine teslim etmelidir.

İş kazası tazminat davası açısından hastane evraklarına özellikle adli formlarda iş kazası ibaresi yazması önemlidir.

İş Kazası Raporu Uzatma

İş kazası geçirerek yaralanan işçi raporlu günlerinde çalışmamaktadır. Raporlu gün sayısı bittiği halde halen çalışamayacak durumda olan işçiler için hekim tarafından rapor süresi uzatılabilmektedir. Sigortalı işçi için tek hekim raporu süresi tek seferde 10 gün olarak belirlenmiştir. Ancak rapor günün dolması ile verilebilecek toplam süre 20 günü geçmemektedir.

Bir başka önemli ayrıntı şu şekildedir: sigortalı işçi için ayakta tedavi görecek olanlar 1 takvim yılında 40 günden fazla izin verilemez. 40 günü geçmesi bulunan raporlar ise sağlık kurulları tarafından düzenlenmektedir. Sağlık kurullarının ise vereceği rapor süresi sigortalı işçinin tedaviye başlamasından itibaren 6 ayı geçmemektedir. Malullük durumunun devam etmesi halinde bu süreç uzamaktadır.

İş Kazası Raporu Değiştirilebilir Mi?
İş Kazası Raporu Değiştirilebilir Mi?

İş Kazası Raporu Değiştirilebilir Mı?

İş kazası raporu değiştirilebilir mi sorusunun cevabına örnek üzerinden cevaplandırmak daha açıklayıcı olmaktadır. Evde olduğu süre zarfında işçi düşerek koluna ve ya herhangi başka organına zarar gelebilmektedir. Hastaneye girişte bunu iş yerinde gerçekleşmiş bir iş kazası olduğunu belirterek kaydını iş kazası olarak açabilmektedir. İşçinin organ yaralanması hekimler tarafından iş kazası olarak nitelendirilerek geçici adli raporu kolluk kuvvetine teslim edilmektedir.

Yanlış olarak süregelen bu süreç işveren tarafından öğrenilmesi durumunda işveren aynı gün içerisinde kazanın gerçekliğini kamera kaydı, işe girdiği saatte giriş kartı ve ya parmak basımı gibi vb. desteleyici unsurlarla iş kazasının gerçekliğini tutanak altına almalıdır. İş kazası raporu olarak verilen kaza raporuna itiraz etmek için ise işverenin daha sonraki adımı E-Bildirge sistemi üzerinden itiraz notu düşmelidir. İşveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapacağı bildirimde üst yazı ve destekleyici görsellerde ekleyerek dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili Müdürlük personeli tarafından silinme işlemi yapılacaktır.

Yazılan raporlar iş kazası maluliyet oranı tespiti işlemlerinde önemli bir yer tutmaktadır.

İş Kazası Raporu Sorgulama
İş Kazası Raporu Sorgulama

İs Kazası Raporu Sorgulama

İş kazası geçirerek iş kazası raporunu sorgulamak isteyen işçi, iş kazası raporunu TC ve E-devlet şifresi ile birlikte E-Devlet sitesi üzerinden ve ya Sosyal Güvenlik Kurumunun direkt kendi internet sitesi üzerinden ulaşabilmektedir.

Özel Hastanede İs Kazası Raporu

İş kazası geçirdikten sonra özel hastaneye giderek tedavi olan işçi tüm evraklarını iş kazası olduğunu belirterek yapması gerekmektedir. İşvereni ise iş kazası geçiren işçinin gittiği özel hastaneden alacağı iş kazası raporunu kabul etmekle yükümlüdür. İş kazası raporunu temin eden işveren ise üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi gerekmekte olup, bildirmemesi durumunda idari işlem uygulanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan hastanelerde ise Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hekimler iş kazası raporunu verebilmektedir.

Aile Hekimi İs Kazası Raporu Verebilir Mi?

İş kazası geçiren işçi için aile hekimi de rapor verilebilmektedir. İş kazası kazazedesi için aile hekimi tek seferde 10 günü geçmeyecek şekilde rapor verebilmektedir. Ancak aile hekimi rapora kontrol muayenesi yapılacak ibaresine yer veriyor ise rapor 20 günü geçmemesi şartı ile uzatılabilir.

3 günlük is kazası rapor parası ne kadar?

3 günlük raporu bulunan işçi için Sosyal Güvenlik Kurumu ayakta tedavi gören işçi için günlük ücretinin üçte ikisini, yatarak tedavi görenler için günlük ücretinin yarısını vermektedir.

Rapor parası HESAPLAMA robotu

Sosyal Güvenlik Kurumu yaralanarak işe gidemeyen işçi için raporlu gün sayısına ve tedavi gördüğü şekle (yatarak ve ya ayakta) göre ödeme yapmaktadır. Rapor parası alınabilmesi için raporlu gün sayısı en az üç gün olmalıdır. Kurum iki günlük rapor için ödeme yapmamaktadır. Ayakta tedavi gören işçiye günlük ücretinin üçte ikisini, yatarak tedavi görenler için günlük ücretinin yarısını vermektedir.

2 Günlük İs Kazası Rapor Parası

Raporlu gün sayısı 2 olan işçi için Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme yapmamaktadır. Kurumdan ödeme alınabilmesi için raporlu gün sayısının en az üç gün olması gerekmektedir.

10 Günlük Rapor Parası Ne Kadar 2022?

Sosyal Güvenlik Kurumu ilk iki gün ödeme yapmamakla birlikte 10 gün raporu bulunan kazazede işçiye 8 gün üzerinden hesaplama yapmaktadır. Ayakta tedavi gören işçiye günlük ücretinin üçte ikisi olacak şekilde yatarak tedavi olan işçiye günlük ücretinin yarısı olacak şekilde ödeme yapmaktadır. Aylık ücreti asgari ücret olan bir işçinin 10 gün için ayakta tedai görüyor ise 1150,4; yatarak tedavi görüyor ise 862,8 TL almaktadır.

10 Günlük Rapor Parası Ne Kadar 2023?

2023 yılında yeni asgari ücret 8.500 TL olarak güncellenmiştir. Ancak tedavi gören işçilere verilen oranlar değiştirilmemiştir. Yatarak tedavi gören işçiye günlük ücretinin yarısı, ayakta tedavi gören işçiye ise ücretinin üçte ikisi verilmektedir.

SGK ise 10 günlük rapora 8 günlük ödeme yapmaktadır. Buna göre asgari ücret alan işçi yatarak tedavi görüyor ise 141,66*8 hesaplamasından 1,133,28 TL almaktadır. İşçi ayakta tedavi görüyor ise 188,88*8 hesaplamasından 1,511,04 TL almaktadır.

ptt rapor parası sorgulama t.c. ile

İş kazası geçirerek işe gidemeyen işçi için Sosyal Güvenlik Kurumu PTT aracılığı ile ödemeleri gerçekleştirmektedir. İş kazası geçiren işçi rapor parasını TC kimlik numarası ile sorgulamak için E-devlet internet sitesini kullanabilmektedir. Bırakacağımız link üzerinden TC ile rapor parası sorgulaması gerçekleştirebilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme.

SGK rapor parası SORGULAMA

İş kazası geçirerek rapor alan ve işe gidemeyen işçi için işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapması gerekmektedir. Bildirilen iş kazası sonrasında kurum işçiye ödeme yapmaktadır. İşçiye ödemesi PTT aracılığı ile yapmaktadır. Rapor parasını sorgulamak isteyen işçi ise internet arama motoru üzerinden E-Devlet sitesinden görebilmektedir. Bıraktığımız link üzerinden rapor parasını sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme.

3 günlük rapor parası ne kadar?

3 günlük rapor parası 143.8 TL dır. Sosyal Güvenlik Kurumu rapor parası için ilk iki gün ödeme yapmamaktadır. Üç günlük raporu bulunan kişinin talep edebileceği tutar bir günlük rapor paradır. Asgari ücret ile çalışan işçi için ise 143,8 TL dir.

İş kazası rapor parası HESAPLAMA

İş kazası geçiren ve rapor alarak işe gidemeyen işçi için Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme yapmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme yapacağı tutarı rapor günü ve tedavi şekline göre farklı hesaplamaktadır. İşçi tedavisini yatarak görüyor ise günlük ücretinin yarısını ayakta tedavi görüyor ise günlük ücretinin üçte ikisini talep edebilmektedir. Ancak önemli bir ayrıntı da şudur ki; Sosyal Güvenlik Kurumu ilk iki gün için ödeme yapmaz, raporlu gün sayısının en az üç gün olması gerekmektedir.

>İlgili İçerik: İş Kazası Tutanağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul avukat