İş Kazası Raporu

İş Kazası Raporu

İş Kazası Raporu, işçinin ölümlü veya yaralanmalı iş kazası geçirmesinin ardından işveren tarafından doldurması gerektiği forma denilmektedir. İşyerinin işini gerçekleştiren işçinin talihsiz olay yaşayarak yaralanmasına veya vefat etmesine iş kazası denilmektedir.

İşçi, işveren ve ya işçinin vekili olarak anlaştığı alanında uzman avukat ile sağlık kuruluşlarından aldığı raporu ve diğer belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna ve ya Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine iş kazasını bildirmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından alınan raporun iş kazasına uygun bir biçimde yapılmış olması gerekmektedir.

İş kazası raporu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen iş kazası için kurum ayakta tedavi gören işçilere günlük ücretinin üçte ikisini yatarak tedavi görenlere günlük ücretinin yarısını ödemektedir.

İş Kazası Raporu Maaştan Kesilir Mi?
İş Kazası Raporu Maaştan Kesilir Mi?

İş Kazası Raporu Maaştan Kesilir Mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu, iş kazası geçiren işçinin raporlu gün sayısına göre iş göremezlik ödemesi yapmaktadır. Kurumun yapacağı ödeme işçinin tedavi görme şekline göre değişir. Kurum; yatarak tedavi gören işçiye günlük ücretinin yarısını; ayakta tedavi gören işçiye günlük ücretinin üçte ikisini vermektedir. SGK tarafından verilen bu ödeme işçinin maaşından kesilmez. Ancak kurumun vereceği ödeme ile iş yerinden alınacak olan maaş toplamı işçinin normal bir ayda aldığı ücreti geçmesi durumunda işveren maaştan kesebilmektedir.

İş Kazası Raporu Nasıl Onaylanır?
İş Kazası Raporu Nasıl Onaylanır?

İş Kazası Raporu Nasıl Onaylanır?     

İş kazasını bildirme görevi işverene yükümlü olarak kılınmaktadır. İş kazasının gerçeklemesinin ardından işveren üç gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapmak zorundadır. Yasal süre sonunda iş kazasını bildirmeyen işveren için idari işlem başlatılmaktadır. İşveren kuruma bildirimi elektronik ortamda yapabileceği gibi dilekçe yazarak elden başvuru da yapabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazası bildirimini aldıktan sonra yetkili kişi incelemeleri yaptıktan sonra ödeme için emir vermektedir. Kaza geçiren içinin ödemesi PTT tarafından yapılmaktadır.

İş Kazası Raporu Parası
İş Kazası Raporu Parası

İş Kazası Raporu Parası

İş kazası rapor parası, genel adı ile iş göremezlik ödeneği olarak geçmektedir. İş kazası rapor parası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmektedir. Kurumun ödeme yapması işin ilk olarak iş kazası işveren tarafından kazanın gerçekleşmesinden itibaren üç gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir. İş kazasını bildirmeyen işveren için idari süreç başlatılmaktadır.

Kurum PTT aracılığı ile kaza da yaralanan işçiye ödeme yapmaktadır. Hastane de yatarak tedavi gören işçiye günlük ücretinin yarısı verilmektedir. Ayakta tedavi gören işçi için ise günlük ücretinin üçte ikisini ödemektedir. Kurumun ödeme yapabilmesi için ise rapor süresinin en az 3 gün olması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ilk iki gün için ödeme yapmamaktadır.

İş Kazası Raporu Nereden Alınır?
İş Kazası Raporu Nereden Alınır?

İş Kazası Raporu Nereden Alınır?

İş kazası geçiren işçi iş kazası raporunu kaza sonrasında tedavi için gittiği hastanelerden talep edebilmektedir. Hekim gerekli gördüğü durumlarda gerekli gün kadar rapor vermektedir. Tek hekimin ise vereceği raporlu gün sayısı 10 olarak belirlenmiştir. Raporlu gün sonrasında tekrar kontrol durumunda raporlu gün sayısı 20 olarak uzayabilmektedir.

İşçi raporlu olup işe gidemediği günler için iş yerinin iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi üzerine kurumdan ödeme almaktadır. Kurum raporlu gün ve tedavi şekline göre ödemeyi PTT üzerinden yapmaktadır.

İş Kazası Raporu Nasıl Hesaplanır?
İş Kazası Raporu Nasıl Hesaplanır?

İş Kazası Raporu Nasıl Hesaplanır?

İş kazası geçiren işçi işe gidemediği günler için Sosyal Güvenlik Kurumundan ödeme almaktadır. İşveren iş kazasını kuruma bildirmekle yükümlü olup bildirmemesi durumunda idari işlemler başlatılmaktadır.

Bildirimin yapılması ve yetkili kişilerin onaylanmasının ardından ödeme emri gerçekleştirilmektedir. Kurum ödemeleri tedavi şekline ve rapor gününe göre PTT hesaplarına yatırmaktadır. Hastane de tedavi gören işçi için kurum günlük ücretinin yarısını, işçi ayakta tedavi oluyor ise günlük ücretinin üçte ikisini alabilmektedir.

Hastanede İş Kazası Raporu

İş yerinin bir işini gerçekleştirirken ve ya iş yerinin tahsis ettiği araç ile seyahat ederken yaşanan kazalarda ölen ve ya yaralanan işçilerin iş kazası geçirmiş olduğu kayıtlara geçmektedir. Kaza sonrası hastaneye giden kazazedenin hastane kaydı iş kazası olarak geçmelidir. İşverenin kazadan haberi olmaması durumun en fazla ertesi gün iş kazası işveren tarafına bildirilmesi gerekmektedir.

Kazada vefat eden ve ya yaralanan işçinin hastaneye giriş anındaki kaydından itibaren tüm raporları iş kazasına uygun olarak geçilmelidir. Hastane iş kazası raporunu kolluk kuvvetine teslim etmelidir.

İş kazası tazminat davası açısından hastane evraklarına özellikle adli formlarda iş kazası ibaresi yazması önemlidir.

İş Kazası Raporu Uzatma

İş kazası geçirerek yaralanan işçi raporlu günlerinde çalışmamaktadır. Raporlu gün sayısı bittiği halde halen çalışamayacak durumda olan işçiler için hekim tarafından rapor süresi uzatılabilmektedir. Sigortalı işçi için tek hekim raporu süresi tek seferde 10 gün olarak belirlenmiştir. Ancak rapor günün dolması ile verilebilecek toplam süre 20 günü geçmemektedir.

Bir başka önemli ayrıntı şu şekildedir: sigortalı işçi için ayakta tedavi görecek olanlar 1 takvim yılında 40 günden fazla izin verilemez. 40 günü geçmesi bulunan raporlar ise sağlık kurulları tarafından düzenlenmektedir. Sağlık kurullarının ise vereceği rapor süresi sigortalı işçinin tedaviye başlamasından itibaren 6 ayı geçmemektedir. Malullük durumunun devam etmesi halinde bu süreç uzamaktadır.

İş Kazası Raporu Değiştirilebilir Mi?
İş Kazası Raporu Değiştirilebilir Mi?

İş Kazası Raporu Değiştirilebilir Mi?

İş kazasında alınan rapor değiştirilebilir mi sorusunun cevabına örnek üzerinden cevaplandırmak daha açıklayıcı olmaktadır. Evde olduğu süre zarfında işçi düşerek koluna ve ya herhangi başka organına zarar gelebilmektedir. Hastaneye girişte bunu iş yerinde gerçekleşmiş bir iş kazası olduğunu belirterek kaydını iş kazası olarak açabilmektedir. İşçinin organ yaralanması hekimler tarafından iş kazası olarak nitelendirilerek geçici adli raporu kolluk kuvvetine teslim edilmektedir.

Yanlış olarak süregelen bu süreç işveren tarafından öğrenilmesi durumunda işveren aynı gün içerisinde kazanın gerçekliğini kamera kaydı, işe girdiği saatte giriş kartı ve ya parmak basımı gibi vb. destekleyici unsurlarla iş kazasının gerçekliğini tutanak altına almalıdır. Kaza raporuna itiraz etmek için ise işverenin daha sonraki adımı E-Bildirge sistemi üzerinden itiraz notu düşmelidir. İşveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapacağı bildirimde üst yazı ve destekleyici görsellerde ekleyerek dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili Müdürlük personeli tarafından silinme işlemi yapılacaktır.

Yazılan raporlar iş kazası maluliyet oranı tespiti işlemlerinde önemli bir yer tutmaktadır.

İş Kazası Raporu Sorgulama
İş Kazası Raporu Sorgulama

İş Kazası Raporu Sorgulama

İş kazası geçirerek raporunu sorgulamak isteyen işçi, raporunu TC ve E-devlet şifresi ile birlikte E-Devlet sitesi üzerinden ve ya Sosyal Güvenlik Kurumunun direkt kendi internet sitesi üzerinden ulaşabilmektedir.

Özel Hastanede İş Kazası Raporu

İş kazası geçirdikten sonra özel hastaneye giderek tedavi olan işçi tüm evraklarını iş kazası olduğunu belirterek yapması gerekmektedir. İşvereni ise iş kazası geçiren işçinin gittiği özel hastaneden alacağı iş kazası raporunu kabul etmekle yükümlüdür. İş kazası için raporunu temin eden işveren ise üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi gerekmekte olup, bildirmemesi durumunda idari işlem uygulanmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan hastanelerde ise Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hekimler iş kazası raporunu verebilmektedir.

Aile Hekimi İş Kazası Raporu Verebilir Mi?

İş kazası geçiren işçi için aile hekimi de rapor verilebilmektedir. İş kazası kazazedesi için aile hekimi tek seferde 10 günü geçmeyecek şekilde rapor verebilmektedir. Ancak aile hekimi rapora kontrol muayenesi yapılacak ibaresine yer veriyor ise rapor 20 günü geçmemesi şartı ile uzatılabilir.

SGK Rapor Parası Sorgulama

İş kazası geçirerek rapor alan ve işe gidemeyen işçi için işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapması gerekmektedir. Bildirilen iş kazası sonrasında kurum işçiye ödeme yapmaktadır. İşçiye ödemesi PTT aracılığı ile yapmaktadır. Rapor parasını sorgulamak isteyen işçi ise internet arama motoru üzerinden E-Devlet sitesinden görebilmektedir. Bıraktığımız link üzerinden rapor parasını sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme.

>İlgili İçerik: İş Kazası Tutanağı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler