İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır?

İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır?

İş kazası bildirimi iş kazalarında yapılması gerekli olan bir adımdır. İşçinin yaptığı iş kazası bildirimi ile işverenin yaptığı iş bildirim bir birine karıştırılmamalıdır. Her ikisinin de amacı ve fonksiyonları farklıdır. İş kazası çalışan herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Peki İş kazası bildirimi nasıl yapılır?

İş kazası yaşayan kişiler; bir takım haklar elde edebilirler. Bunun için ise başvuruda bulunulması gerekmektedir. İş kazası bildirimi yasal olarak iş verene aittir. Ancak işçinin de bu durumların takipçisi olmasında fayda var. Olay yerine kolluk gücünün gelmesi, polis kayıtlarında geçirdiğiniz kazanın iş kazası olarak geçmesi bu bildirim yapıldığı anlamına gelmiyor.

İş kazası bildirimi bütün her şeyden bağımsız ilerleyen bir süreçtir. Ve geçirdiğiniz kazanın zararlarını karşılamak için atılacak ilk adımdır…

SGK İş Kazası Bildirimi 

İkini olarak iş kazası bildirimi nasıl yapılır sorusunun yanıtını, direkt olarak posta yolu üzerinden veriyoruz. Diğer yöntem olarak da elektronik bildirimin dışında, direkt olarak belgenin oluşturulması ve kuruma kargolanması şeklindedir.

 • Formun indirilmesi ve çıktısının alınması
 • Formun eksiksiz doldurulması
 • Formun kargo aracılığı ile kuruma gönderilmesi

Kazanın bildirimi firma tarafından yapılacaksa, bu şekilde bir yol izlenmesi de söz konusudur.

İş kazasının meydana gelmesinden sonra yapılan bildirimin ardından tahkikat süreci başlar. Bu sürece ilişkini bildirimi yapan kurum yakından takipçisi olacaktır. Denetlemenin yapılması, bildirimin doğruluğu ve neticesi – içeriği açısından önemlidir. Bildirimin ardından SGK tarafından gerekli incelemelerin yapılacak ve ona göre sonuç verilecektir.

İş Kazası Bildirim Kılavuzunu Buradan İnceleyebilirsiniz: Kılavuz

Adım Adım İş Kazasi Bildirimi

İş kazası yaşayan kişiler kısa zaman içerisinde iş kazası bildirimini yapmaları gerekir. En fazla 3 gün içerisinde sosyal güvenlik kurumuna gidilmeli ve kazaya ilişkin kayıt oluşturulmalıdır. Bildirim hesaplaması gerçekleştirilirken sadece iş günleri hesaplanır ve hafta sonları hesaplanmaktadır. Yani hafta sonları 3 günlük zaman dilimine katılmaz. İş kazası için bildirim yapıldığında SGK müdürlükleri 3 günü hesaplar ve ardında ceza uygular.

İs Kazası Bildirimi SGK

İs Kazası Bildirimi SGK

İş Kazası Bildirimi SGK

İş kazasına ilişkin bildiriminin adım adım yapılması, herhangi bir sorun olmadan sürecin tamamlanması demektir. İş kazası bildirimi SGK için ilk yöntem elektronik yöntem olarak gösterilir. Siz de adım adım bildirim işlemini elektronik ortam aracılığı ile yapabilirsiniz. Kurum ya da şahıs tarafından iş kazasının bildirilmesi söz konusu.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverene verilen kullanıcı kodu ve e-bildirge şifresi ile sisteme giriş yapmalısınız.
 • Bildirim yükümlüsü kurum olduğunda, şifre ile sisteme giriş yaptıktan sonra formu doldurup gönderecektir.
 • Formun zamanında ulaştırılması önemlidir.
 • Elektronik olarak yapılan bildirimlerin ayrıca posta yolu ile de yapılmasına gerek yoktur.SGK İs Kazası Bildirimiİş kazası bildirimi Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılır. İki şekilde bildirim yöntemi olduğundan biri seçilerek kazanın bildirimi SGK’ya resmi şekilde iletilir. Bildirimi yapacak olan kişi iki yöntemden birini seçme konusunda özgürdür.

İş Kazası Bildirim Süresi

İş Kazası Bildirim Süresi

İş Kazası Bildirimi Süresi

İş kazası meydana geldiği andan itibaren adli bir vaka gibi değerlendirmek gerekiyor. Bu hem iş veren açısından önemli bir durumdur, hem de çalışan açısından oldukça önemlidir. Kaza meydana geldiği andan itibaren süreç işlemeye başlar. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda düzenlendiği üzere 3 iş gün içinde ilgili kurumlara bildirim yapmak zorunludur.

İş kazası bildirimi kaç gün sorusuna daha çok zarara uğrayan işçiler takılmaktadır. Şunu ifade etmekte fayda var kanunlarımız her zaman işçiden yanadır. İşçinin güçsüz ve korumasız olduğu, hukuk bilgilerinin yetersiz geleceği düşünülerek kanunlar ona göre hazırlanmıştır. Bildirimin ne zaman yapılacağı önemlidir. Belirlenen süre içinde yapılması, hukuki olarak sorun çıkmaması açısından önemlidir. Yasal olarak 3 iş günü belirlenmiştir. Ancak iş kazası bildirimi süresi için duruma göre değişiklikler yapılabilir

İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır?

İş kazası bildirimini yapmak için sosyal güvenlik kurumuna gidilmelidir. İnternet üzerinden gerçekleştirebileceğiniz gibi yazılı olarak gerçekleştirmenizde mümkündür. İnternet üzerinden bildirim gerçekleştirmek istiyorsanız e devlete giriş yaparak oradan bildirimleri kısa zaman içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için e devlet şifrenizin bulunması gerekir. E devlet şifresi olmayana kişiler PTT’ye giderek kolay bir şekilde e devlet şifresini alabilirler. TC kimlik numarasını girerek ve aynı zamanda PTT’nin verdiği şifre ile e devlete giriş sağlanabilir ve bildirimler gerçekleşir.

İş kazası bildirim sürecinde daha dikkatli olmak ve hak kaybına uğramadan ilerlemek istiyorsanız aşağıda vereceğimiz dokümanı dikkatlice inceleyebilirsiniz.

PDF indir -> https://cozumavukatlik.org/wp-content/uploads/2021/02/is-kazasi-bildirim-sureci.pdf     

Şunu ifade etmekte fayda iş kazasıyla ilgili kaza geçiren işçinin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Çünkü kazanın boyutu bilinmemektedir. Belki işçi o kaza sebebiyle yıllarca kendine gelemeyecek hatta sağlığına kavuşamayacak. Kendi işlerini kendisi yapamayacak durumda olabilir. Hatta ve hatta işçi bu kaza sebebiyle hayatını da kaybetmiş olabilir. Bu sebepledir ki iş kazasıyla ilgili bütün sorumluluklar işverene aittir.

Kaza geçiren işçi ben hak kaybına uğrarım, deliller karartılıyor, beni mağdur ediyorlar diye bir düşünceye kapılmamalı öncelikle sağlığına odaklanmalıdır. Kazanın ve olayın aydınlatılması oldukça sorunsuz olacaktır işçi açısından.

İş Kazası Bildirimi İçin denetleme Yapılır mı?

İş kazası bildirimi için denetleme yapılır mı konusu iş verenleri tedirgin etmektedir. İşçinin denetlemeyle ilgili karşılaşacağı bir problem bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunun iş kazalarını denetleme gibi bir birimi yoktur. Daha doğrusu bir iş yerinde kaza meydana gelmiş mi diye araştırma yapmak için bir çalışma yürütülmemektedir. İş kazası denetleme gibi bir uygulama bu güne kadar hiç yapılmadı.

İş kazasıyla ilgili saklanan gerçek sadece tek şekilde ortaya çıkar. Delilleriyle birlikte SGK müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır.

İş Kazası bildirimi Yapılmazsa Cezası Ne Kadar?
İş Kazası bildirimi Yapılmazsa Cezası Ne Kadar?

İs Kazası Bildirimi SGK

İş kazası bildirimi Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılır. İki şekilde bildirim yöntemi olduğundan biri seçilerek kazanın bildirimi SGK’ya resmi şekilde iletilir. Bildirimi yapacak olan kişi iki yöntemden birini seçme konusunda özgürdür.

İş Kazası bildirimi Yapılmazsa Cezası Ne Kadar

6331 sayılı kanun gereğince iş kazası bildirmeme cezası 3,825 TL olarak belirlemiştir.

Tutar seneden seneye yapılan güncellemeler ile de değişebilir. Belirlenen İş Kazası Bildirimi Cezası 2021 aynı zamanda tehlike sınırı ve işçi sayısına göre de değiştiğinden hesaplamanın titiz bir şekilde yapılması gerekir.

 • Az tehlikeli sınıflar için 3 bin 825 TL olarak belirlenmiştir. 10’dan az olan iş yerleri için geçerlidir. 10 ile 49 arasında olan iş yerleri için 5 bin 737 TL’ye kadar ceza kesilmesi söz konusudur.
 • Tehlikeli sınıflara giren iş yerlerinde ise 4 bin 781 TL ile 7 bin 650 TL arasında bir ceza sınırı vardır.
 • Çok tehlikeli olan sınıflar için 5 bin 737 TL ile 11 bin 475 TL arasında bir ceza uygulanacaktır.

YouTube video

İs Kazası Bildirim Süresi Hesaplama

İş kazasının olmasından sonra zorunlu bildirim söz konusudur. Peki, iş kazası bildirim süresi yasal olarak ne kadardır. Bunun için verilen süre 3 iş günüdür. SGK’ya yapılacak olan bildirimin 3 iş günü içinde yapılması gerekiyor. Bu sürenin ne zaman başlayacağı ise firmanın durumuna göre değişebiliyor. Derhal kolluk kuvvetlerince bildirimin yapılması son derce önemlidir.

İş Kazası Bildirimini Kim Yapar

İş kazası için merak edilen bir diğer soru da iş kazasını sgk’ya kim bildirir oluyor. Bildirim, 5510 sayılı kanunun 4/1-a maddesi kapsamında bulunan ve hizmet akdi kapsamında bir veya birden fazla işverene bağlı olarak çalışanlar bakımından işveren tarafından bildirimi zorunludur. Eğer kişi aynı kanunun 4/1-b kapsamında yer alan muhtar veya kendi ad ve hesabına çalışan biri ise bildirimin bu kişiler tarafından doğrudan yapılması şarttır. Ayrıca üniversite bünyesinde kısmi süreli çalışan öğrencilerin geçirmiş olduğu iş kazaları üniversite tarafından SGK’ya bildirilmelidir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise şantiye şeflerine ilişkin yönetmelikte görülmektedir. Şantiye şefleri görevli oldukları inşaat alanında meydana gelen iş kazalarını derhal ilgili mercilere bildirmekle yükümlü tutulan kişilerdir.

İş Kazası Bildirmeme Cezası
İş Kazası Bildirmeme Cezası

İş Kazası Bildirmeme Cezası

İş kazası meydana geldiğinde işverenin mutlaka ilk 3 gün içerisinde iş kazasını bildirmesi gerekir. İş kazası bildirilmediği taktirde iş kazası bildirmeme cezası uygulanır.  İş kazası sosyal güvenlik kurumuna bildirilir.  İş kazası üç gün içerisinde bildirilmez ise ceza uygulanır. 3 günün sonunda bildirilir ise yine aynı ceza uygulanmaktadır. 2020 senesi için iş kazası bildirmeme cezası 4,688 TL’dir. Fakat bu 2021 senesi için farklı olabilir.

İş Kazası Bildirimi Cezası 2021 

iş kazalarıyla ilgili bildirim cezaları her yıl güncellenmektedir. Mevzuata göre 2021 yılında iş yerinde meydana gelen kazayı SGK’yı bildirmeyen iş yerine 5.115 lira idari yaptırım cezası uygulanmaktadır.

İs Kazası Bildirim Süresi Cezası

İş kazasının bildirimi zorunlu tutulmuştur. İş kazası bildirmeme cezası ise belirli kıstaslar üzerinden idari para cezası olarak belirlenmiştir. İdari para cezasının belirlenmesinde ise tehlike sınırından, iş yerinde çalışan işçi sayısına kadar belirlenen ölçütler üzerinden ceza tutarının belirlenmesi söz konusudur. Belirlenen kanun üzerinden ise ölçütlere göre cezanın arttırılması söz konusu olabilir.

İş Kazası bildirimi Yapılmazsa Cezası Ne Kadar

6331 sayılı kanun gereğince iş kazası bildirmeme cezası 3,825 TL olarak belirlemiştir.

Tutar seneden seneye yapılan güncellemeler ile de değişebilir. Belirlenen İş Kazası Bildirimi Cezası 2021 aynı zamanda tehlike sınırı ve işçi sayısına göre de değiştiğinden hesaplamanın titiz bir şekilde yapılması gerekir.

 • Az tehlikeli sınıflar için 3 bin 825 TL olarak belirlenmiştir. 10’dan az olan iş yerleri için geçerlidir. 10 ile 49 arasında olan iş yerleri için 5 bin 737 TL’ye kadar ceza kesilmesi söz konusudur.
 • Tehlikeli sınıflara giren iş yerlerinde ise 4 bin 781 TL ile 7 bin 650 TL arasında bir ceza sınırı vardır.
 • Çok tehlikeli olan sınıflar için 5 bin 737 TL ile 11 bin 475 TL arasında bir ceza uygulanacaktır.

İş Kazası Bildirimi Cezası

Bildirimin yapılmaması durumunda uygulanacak olan cezalar var. İş kazası bildirimi cezası iş yerinin çalışma sınıfından, iş yerinde çalışan işçi sayısına göre şekilleniyor. Yaşanan durumun niteliği üzerinden de ne kadar ceza uygulanması gerektiği belirleniyor. Bunu göz önünde bulundurarak ceza hakkında net olmasa da aşağı yukarı bir bilgi edinmek söz konusu oluyor.

 • Normal bir kaza bildiriminin yapılmaması normal iş yeri sınıfı için 3,825 TL olarak belirlenmiştir.
 • Az tehlikeli sınıflar için 3 bin 825 TL olarak belirlenmiştir. 10’dan az olan iş yerleri için geçerlidir. 10 ile 49 arasında olan iş yerleri için 5 bin 737 TL’ye kadar ceza kesilmesi söz konusudur.
 • Tehlikeli sınıflara giren iş yerlerinde ise 4 bin 781 TL ile 7 bin 650 TL arasında bir ceza sınırı vardır.
 • Çok tehlikeli olan sınıflar için 5 bin 737 TL ile 11 bin 475 TL arasında bir ceza uygulanacaktır.

İş Kazası Bildirimi Geç Yapılması Cezası 2021

Cezanın tutar olarak detayları verilmiştir. Geniş bir aralık olduğundan yapılan incelemenin sonunda belirlenecek olan detaylara göre tam olarak ceza tutarının sunulması söz konusu olacaktır. İş kazası bildirimi cezası 2021 için dönem dönem yapılan hukuki değişiklikler üzerinden ödemelerin de değiştiğini söyleyebiliriz.

İş Kazasında Ne Kadar Para Alınır?

Başınıza gelen kaza ne kadar büyük oluşu ya da ne kadar küçük oluşu çok önemli değil. Yaşadığınız mağduriyetin maddi anlamda mutlaka bir karşılığı olacaktır. İş kazasında ne kadar para alacağınızı belirleyen bazı etkenler vardır. Yaralanmalı kazalarda en önemli belirleyici etken iş görmezlik raporunuz olacaktır. Yaşınız, Maaşınız, ve kaza da ki kusur oranınız ne kadar tazminat alacağınızı ortaya koyacaktır.

Meslek hastalığı ve iş kazası prosedürleri aynıdır. Para yatma durumlarını da her iki olumsuzlukta birlikte değerlendirmek gerekiyor.

İş Kazasında Raporunda Sigorta Yatar Mı?

işçi kazası sebebiyle yaralanmış ve raporu ise iş yerinde çalışıyormuş gibi muamele görür. Sigortası yatar, maaşı düzenli olarak işler. Sosyal hakları aynı şekilde devam eder. Ancak bunların olabilmesi için sizin bazı adımlar atmanız gerecektir. İş kazası geçirilen süreçte maaşınız SGK tarafından ödenecektir.

Sürecin sağlıklı işleyip ilerlediğini e devlet üzerinden ya da SGK üzerinden kontrol edebilirsiniz.

İş Kazası Rapor Bildirimi Nasıl Yapılır?
İş Kazası Rapor Bildirimi Nasıl Yapılır?

İş Kazası Rapor Bildirimi Nasıl Yapılır?

İş kazası ile ilgili bütün bildirimler işverene yani işçinin çalıştığı firmaya aittir. İş kazası ile ilgili raporlar da yine iş yerine sunulmalıdır. İş yeri de bu raporları raporun bittiği tarihten 3 gün içerisinde SGK’ya bildirmekle yükümlüdür. İş yerinin yetkili kişileri bu raporları online sistem üzerinden SGK’ya bildirebilir. İş yerine verilen şifre ve kullanıcı adı ile https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do linkteki adrese giriş yapılarak, raporlar sisteme işlenebilir.

İş Kazası Hastane Bildirimi

Hastanelerin iş kazalarını bildirmeleri için kendi sistemleri vardır. Bunun için direkt olarak o sistem üzerinden iş kazası sonrasında gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır. Ayrıca iş kazası hastane bildirimi aynı zamanda meslek hastalıkları için de geçerlidir. Yaşanan hastalığın meslek hastalığı olarak tanımlanması durumunda da hemen gereken yapılacaktır. Online sistem üzerinden uzman kişiler bu sürecin yönetilmesini sağlar.

İş Kazası Bildirimi Girişi

Bildirimin yapılması için iş veren ya da işçi tarafından gerekli formun doldurulması ve SGK’ya ulaştırılması söz konusudur. Bunun için direkt olarak belgeler verilmiştir. Belgelerin usulüne uygun şekilde doldurulması, aynı zamanda sürecin hukuka uygun şekilde yönetilmesi son derece önemlidir. İş kazası bildirimi girişi formun doldurulmasından sonra online formun iletilmesi ile başlar. Sonraki süreçte ise denetimin yapılmasından ilgili yerlere ulaştırılmasına kadar aşama aşama gereken yapılacaktır. Bunları göz önünde bulundurarak herhangi bir iş kazası durumunda üstünüze düşen sorumluluktan kaçmamanız gereklidir.

İşçi İş Kazası Bildirimi

Kazanın bildirimi işveren ya da işçi tarafından yapılabilir. Çalışılan yer ve çalışma sınıfına göre kimin bildirimi yapmaktan mükellef olduğu da değişmektedir. Bunun için iş kazası bildirimini kim yapar sorusunun yanıtı değişiyor. İş yerinin bildirimi direkt olarak yapması ya da ilgili formun işçi tarafından doldurularak bildirimin gerçekleşmesi söz konusu oluyor.

İş Kazası Bildirimi Kaç Gün İçinde Yapılmalı

Genel olarak 3 iş günü içinde belirlenmesine özen göstermek, sonraki süreçte herhangi bir sorun yaşamamak açısından gereklidir. İş kazası bildirimi kaç gün sorusunun yanıtına maksimum 3 cevabı verilebilir. İş kazası bildirim süresi resmi tatil olması durumunda süreden sayılmaz. Bu sebeple iş günlerinin sadece hesaba katılarak işlemlerin yapılması gerekir.

İş Kazasını SGK’ya Kim Bildirir?

İş kazası bildirimi yapmak yasal bir zorunluluktur. Bu bildirimi yapmamanın da cezası vardır. İş kazası meydana geldiğin iş veren bu kazayı hem kolluk birimlerine hem de SGK’ya haber vermelidir. İŞKUR iş kazası bildirimi, önemli bir detaydır. İŞKUR üzerinden devam eden bir işleminiz varsa bunu ilgili kurum ile mutlaka paylaşmalısınız.

İş kazası Sorgulama yanmak istiyorsanız iki ayrı yol deneye bilirsiniz. Birinci SGK Üzerinden  ( sorgulama yapmak için burayı Tıkla )T.C. ile iş kazası sorgulama da yapabilirsiniz e devlet şifresi üzerinden giriş yaparak iş kazası bildirimi oluşturulup oluşturulmadğını görebilirsiniz. T.C. ile sorgulama yapmak için Buraya Tıkla.

YouTube video

İş Kazasını Hangi Form ile Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirmek Zorunludur?

iş kazası formu iş veren tarafından doldurulmalıdır. ilgili formun amacı iş kazası ile ilgili bilgileri bir araya toplamaktır. iş kazası formuna sitemiz üzerinden de ulaşabilirsiniz. iş kazası formu indir iş Kazası Formu – SGK-032 bu form eksiksiz bir şekilde doldurulmalı ve bağlı bulunduğunuz SGK müdürlüğüne teslim edilmelidir. Bu aşamadan sonra iş kazasına ilişkin araştırma ve dosyanın tamamlanma işlemi başlamış olacaktır.

İş Kazası Bildirimi Formu

Formun doldurulması için iş kazası bildirimi formu Word olarak eklenmiştir. Wordü indiren kişi, ardından doldurarak online olarak bildirimi yapabilir. Duruma göre çıktısının alınması, doldurulması ve kargo ile ulaştırılması da söz konusu olabilir.  İşçi iş kazası bildirimi verilen raporun doldurulması ve iletilmesi ile olacaktır.

İş Kazası formları : İs Kazası Bildirim FORMU Excel, Stajyer İş Kazası Bildirim FORMU, 4/c İş Kazası Bildirim Formu, İs Kazası VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU, Sağlık Bakanlığı İs Kazası BİLDİRİM FORMU, SGK-032-iş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu, İş Kazası Bildirim Formu Ek 13, İş kazası için Bildirim Formu Ek-7 şeklinde çeşitlendirilmiştir. Bu formların hepsine http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/form_ve_dilekceler/formlar linkinden ulaşabilirsiniz.

İş Kazası Avukatı 

İş Kazası dosyaların da Çözüm Avukatlık Ofisi olarak 10 yılı aşkın tecrübemiz ile profesyonel bir hizmet sağlamaktayız. İş kazası dosyaları sadece mahkeme önünde temsil edilecek ve orada haklarınızın savunulacağı dosyalar değildir. SGK, Hastane, İş veren ve maluliyetle ilgili aşamalar titizlikle takip edilmelidir. Profesyonel bir iş kazası avukatı bunu bir ekip ile birlikte yürütür.

İş kazasına maruz kaldıysanız bizimle mutlaka görüşün, ücretsiz iş kazası avukatı danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

İş Kazası Danışma Hattı 

iş kazaları ve trafik kazaları çoğumuzun hayatında hiç bir anlam ifade etmez ama hepimiz de bu risk altındayız. Başımıza geldiğinde ne yapacağımızı bilemeyiz ve çaresiz kalabiliriz. O anın sıcaklığı ve endişe durumundan dolayı yanlış hamleler yapma ihtimalimiz yüksektir. Bu konuyla ilgili profesyonel destek almak sizi fazlasıyla rahatlatacaktır.

Bizi arayarak dosyanız hakkında bilgi alabilirsiniz. Ücretsiz iş kazası danışma hattı hizmetlerimizden mutlaka faydalanın!

Bizi aradığınızda ne değişecek ? 

Önce dosyanız hakkında detaylı bilgi alacaksınız ve olayın ne kadar sürede ve ne şekilde ilerleyeceği hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Hangi aşamalardan geçeceği hakkında detaylı bilgilendirme alacaksınız.

Heyet raporu yani iş görmezlik oranınız hakkında alınanda uzman ekibimiz inceleme yaparak sizi bilgilendirecek.

Ve süreç sonunda ne kadar tazminat alacağınızı iş kazası tazminat hesaplama ile size bildirmiş olacağız.

İş Kazası Bildirimi Nereye Yapılır?

Formun doldurulmasından sonra iletilmesi online olarak ya da posta yolu ile SGK’ya olacaktır. Kolluk kuvvetleri tarafından da iş kazası alanında inceleme olabilir. Bunun için en geç 3 iş günü içinde hukuka uygun olarak bildirim yapılması gerekiyor.

İş kazasının bildirimi online olarak ya da belgenin posta yolu ile ulaştırılması şeklinde yapılmalıdır. Bunun için iş kazası bildirim formu pdf olarak verilmiştir. Bu pdf üzerinden çıktı alınarak gerekli yerlerin doldurulmasından sonra kargo ile ulaştırılması söz konusu olabilir. Ancak bunun dışında forma exel olarak ulaşmak ya da Word dosyası halinde ulaşmak da mümkündür. Bu durumda gerekli şekilde oluşturulmasından sonra, verilen online adres üzerinden formun iletilmesi ile bildirimin gerçekleşmesi söz konusu olacaktır.

İş Kazası Bildirimi Girişi

İŞ kazası bildiriminin yapılması için iş veren ya da işçi tarafından gerekli formun doldurulması ve SGK’ya ulaştırılması söz konusudur. Bunun için direkt olarak belgeler verilmiştir. Belgelerin usulüne uygun şekilde doldurulması, aynı zamanda sürecin hukuka uygun şekilde yönetilmesi son derece önemlidir. İş kazası bildirimi girişi formun doldurulmasından sonra online formun iletilmesi ile başlar. Sonraki süreçte ise denetimin yapılmasından ilgili yerlere ulaştırılmasına kadar aşama aşama gereken yapılacaktır. Bunları göz önünde bulundurarak herhangi bir iş kazası durumunda üstünüze düşen sorumluluktan kaçmamanız gereklidir.

Geriye Dönük İs Kazası Bildirimi

İş kazası zamanında bildirilmezse yapılan bildirimlerin hepsi geriye dönük olur. Ve bunun da bir cezası vardır. Bildirim için belirli süreler vardır. Ve bu süreler işveren aleyhine işler. İş kazası ile ilgili bütün sorumluluk iş yerine aittir. Bu anlamda bildirimler ve resmi takipler iş yeri tarafından yapılmalıdır.

İş Kazası Bildirim Süresi Resmi Tatil

İş kazası ile ilgili süreçler süreli işlerdir. Her süreçte iş kazası meydana geldiği tarih hesaba katılmaksızın 3 iş günü içinde bildirim yapılmalıdır. Bildirim süresi resmi tatillere denk gelirse 3 günlük süre tatilin bittiği sonrası iş gününde bildirim yapılmalıdır. Verilen 3 günlük süreye resmi tatiller dahil değildir.

e Devlet İş Kazası Bildirimi

Teknolojik imkanların sonuna kadar kullanıldığı son zamanlarda bir çok işlem ve uygulama online olarak yapılabilmektedir. İş kazası için bildirim de yine e devlet üzerinden yapmak mümkündür. İş yeri SGK tarafından kendisine verilen erişim izni ile birlikte. İlgili formları doldurarak e devlet üzerinden iş kazası – meslek hastalığı bildirimi yapabilir.

İş kazası Bildirimi Sorgulama
İş kazası Bildirimi Sorgulama

İş kazası Bildirimi Sorgulama

İş kazası geçiren mağdur işçiler o an ve kazanın meydana geldiği yakın tarihte olayın sıcaklığı ile resmi işleri takip edemezler, haklarının ne olduğu konusunda araştırma yapamazlar. Ancak biraz kendine geldikten sonra işçinin merak ettiği konuların başında SGK’ya bildirim yapılmış mı, yoksa yapılmamış mı? Kaza geçiren işçi iş kazasıyla ilgili resmi prosedürün yürütülüp yürütülmediğini sorgulama ile öğrenebilir. Bunun için 171 nolu telefonu arayarak öğrenebilirsiniz. Ya da e devlet üzerinden şifreniz ile giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz.

İş kazası Bildirimi Ne Zaman Yapılır

İş kazaları adli vakalardır ve süreç başladığı andan itibaren devletin resmi birimlerinin haberi olması gerekmektedir. Üzeri kapatılmak istenen ve iş kazası olarak bildirilmek istenmeyen olaylarda bu tarz davranışlara sıkça rastlanır. İş kazası meydana geldiği gün yoğunluk ve yaşanan stresten dolayı o gün sayılmamaktadır. Ancak kazanın sonrası gününden itibaren 3 gün için bildirim yapılmalıdır.

Ölümlü İş Kazası Bildirimi

Ölümlü iş kazalarında bildirim süreci ölümlü ya da yaralanmalı şeklinde ayrılmaz. İş kazası için yapılan bildirimler bütün durumlarda aynıdır. İş kazaları aynı zamanda adli vakalardır. Kazanın meydana geldiği andan itibaren süreç devletin resmi kurumları ile birlikte yürütülmelidir. İlgili yerlere kazayı geçiren kişinin iş kazası sebebiyle bu durumda olduğunun bildirilmesi gerekmektedir.

6331 İş Kazası Bildirimi

İş kazaları 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna hükümlerine göre düzenlenmiştir. Ve atılacak adım 6331 sayılı kanun çerçevesinde olmalıdır. 6331 sayılı kanunun 14. Maddesinde iş kazasının üç iş günü içerisinde SGK’ya bildirilmelidir.

İş Kazası Bildirimi Yapılmazsa Ne Olur?

Bildirimin yapılması hukuki olarak zorunludur. Bildirim cezası kaza sonrasında bildirimin 3 günü geçmesine rağmen yapılmaması durumunda ortaya çıkar. Bunun için mutlaka kurum ya da işçi tarafından direkt olarak yaşanan kazanın raporlanması ve ulaştırılması şarttır. Bunun için sunulan raporlar üzerinden gerekli bilgilendirmenin olması söz konusudur. Ardından SGK’ya ulaştırılması ile sorunsuz bir şekilde kaza bildirimi tamamlanmış olur.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin