Boşanma Davası

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası , hukuki niteliği ve kişilerin özel hayatlarıyla doğrudan ilgili olması nedeniyle son derece önemli bir uyuşmazlık türüdür. Boşanma davalarının sonucu toplumu oluşturan aile biriminin sona ermesine yol açacağından, kanun koyucu buna büyük önem vermiştir. Bu nedenle davanın açılacağı yerin ve yetkili mahkemelerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Aksi halde görev ve yetki nedeniyle dava reddedilebilir.

Sayfa İçeriği

Boşanma Davası Hakkında Merak Edilen Sorular

Boşanma davası açarken dikkat edilmesi gereken ilk şey dilekçenin hazırlanmasıdır. Alacak dilekçesini hazırlarken kanunda yazılı hallere dikkat etmek gerekir. İlk olarak, dilekçenin hangi yerel mahkemede düzenlendiğini belirtmek gerekir. Daha sonra davacı ve davalının adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresi belirtilmelidir. Daha sonra boşanma sebeplerinin hangi durumda olduğu belirtilerek açıklamalar kısmına yazılmalıdır. Boşanma dilekçesinde kronolojik sıraya göre yazılması daha anlamlı olacağından bu şekilde yazılması tavsiye edilir. Dilekçede hak kaybına uğramamak için delilin de eksiksiz olarak yazılması gerekir. Tüm iddialar sonuç ve iddia bölümünde belirtilmelidir.

Boşanmadan Önceki Hayatınız, Boşanmadan Sonraki Hayatınız.

Boşanma davası, boşanma sürecindeki kişilerin yaşadığı en meşakkatli ve travmatik etkilere sahip hukuki bir süreçtir. Büyük beklentilerle başlanan aile birliğinin temelden sarsılması ve aile birliğinden beklenen yararın hasıl olmaması sonucunda boşanmaya karar veren taraflar, boşanmadan sonra kendisini nasıl bir hayatın beklediğini merak etmektedir. Boşanma ile birlikte taraflara yansıyacak duygusal ve psikolojik anlamdaki zor sürecin yanı sıra bir de boşanma ve davasının getireceği hukuki süreç ve teknik proses bulunmaktadır.

Boşanma davası sebebiyle Aile Hukuku uzmanlarına müracaat eden kişiler genellikle boşanmadan önce ve boşanmadan sonra olmak üzere ikili bir ayrıma gitmekte ve boşanmadan önceki yaşamını izah ederek boşanmadan sonra kendisini hukuken nelerin beklediğine izahat aramaktadır. Boşanmadan sonraki hayatın ilk ve önemli adımı olan davanın açılması ve sonuçlanmasıdır. Davanın neticelenmesi ile hakların ve menfaatlerin doğrundan etkileneceği niteliğe sahip olduğu için oldukça mühim ve teknik bir konudur.

Boşanma davası ile yeni bir hayata başlayacak bireyler eğer dava neticesinde haklarını kaybederse ve bu itibarla mağduriyet yaşarsa yeni başlanacak hayat arzu edildiği nitelikle güzel başlamayacaktır. Üstelik, davadan çıkan bazı neticelere bir ömür boyunca katlanmak durumunda kalabilecektir. Bu bakımdan, boşanmayla beraber size ait olan hakların davada muntazam biçimde müdafaa edilmesi ve işlenmesi, yasal haklarınızın eksiksiz kullanılması ve dava neticesinde olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına emsal davalarla yetkinlik kazanmış başarılı bir boşanma avukatı nezaretinde hareket edilmesi azami önem taşır.

Boşanma Nedir?

Yasal olarak kurulan evliliğin mahkeme kararı ile noktalanması boşanma olarak adlandırılır.

Boşanma Davası Nedir?

Boşanmak isteyen taraflardan birisinin söz konusu evliliğin sonlanması amacıyla boşanmaya neden olan olay ve durumlar, aralarındaki uyuşmazlığı ve boşanma talebini bir boşanma dilekçesi düzenleyerek yetkili ve görevli mahkemeye ibraz etmesiyle açılan dava boşanma davası olarak isimlendirilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası nasıl açılır? Sorunun cevabı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161º ve sonraki maddelerinde açıklanmıştır. Bu bağlamda boşanma, evlilik birliğini sona erdirmenin yasal bir yoludur. Evlilik birliğinin sona ermesi için haklı bir sebep varsa, eşler evliliklerini sonlandırmak isteyebilirler. Evlilik kutsal bir kurum olduğu için kanunla korunmaktadır. Bu nedenle evliliğin sona ermesi ancak boşanma davası olan mahkemeler aracılığıyla yapılabilir.

Boşanma Davası Ücreti

Boşanma davası açacak olan taraf yani davacı davayı açarken harç ve masrafları ödemek zorundadır. Dava açılırken ücret ve masrafların eksik ödenmesi halinde mahkeme, eksik ücretinin süre tanıyarak doldurulmasına karar verir ve tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır.

2022 yılı için boşanma davasının maliyeti ilk açılışta yaklaşık 600,00 TL ve 700,00 TL olmalıdır. Ancak dosyanın gidişatına ve yapılacak işlemlere göre maliyetlerin eksik olduğu durumlarda tamamlanması gerekir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanmanın gerçekleşebilmesi için temellendirildiği bir gerekçe olması zaruridir. Bu gerekçeler boşanma sebepleri olup yasa ile düzenlenmiştir. Kanunen sınırlı sayıda düzenlenen boşanma sebepleri şu şekilde izah edilebilir:

 • Hayata Kast Sebebiyle Boşanma | Medeni Kanun Madde 162
 • Zina Sebebiyle Boşanma | Medeni Kanun Madde 161
 • Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma | Medeni Kanun Madde 162
 • Suç İşleme Gerekçesiyle Boşanma | Medeni Kanun Madde 163
 • Pek Kötü Muamele Sebebiyle Boşanma | Medeni Kanun Madde 162
 • Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma | Medeni Kanun Madde 166 – 1
 • Terk Sebebiyle Boşanma | Medeni Kanun Madde 164
 • Haysiyetsiz Yaşam Sürme Gerekçesiyle Boşanma | Medeni Kanun Madde 163
 • Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma | Medeni Kanun Madde 165
 • Fiili Ayrılık Sebebiyle Boşanma | Medeni Kanun Madde 166 – 4
 • Anlaşmalı Boşanma | Medeni Kanun Madde 166 – 3

Kaç Tür Boşanma Davası Vardır?

Türk Hukuk Sistemi, boşanma davaları için iki farklı boşanma davası düzenlemiş olup bunlar; anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Demektir?
Çekişmeli Boşanma Davası Ne Demektir?

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Demektir?

Boşanma ve boşanmanın mali sonuçları ile ortak çocukların velayetine ilişkin hususlarda taraflar her zaman mutabık kalamayabilir. Bu hususlarda uyuşmazlık olması halinde açılan boşanma davası, çekişmeli davadır. İki tür boşanma davası bulunmaktadır. Dolayısıyla dava eğer anlaşmalı değilse bu durumda çekişmeli davadır. Çekişmeli boşanma davasının uygulamada sık görülen uyuşmazlık konuları genellikle şu şekilde örneklendirilebilir:

 • Taraflardan birisi boşanmak istemiyorken diğeri boşanmak istiyorsa,
 • Taraflar, boşanma noktasında mutabık kalmışlar fakat boşanmanın neticelerine dair ortak paydada buluşamıyorlarsa,
 • Eşler anlaşmalı boşanma ile boşanamıyorsa yani anlaşmalı boşanmanın şartlarını taşımıyorlar ise,

Şeklinde örnekler sıralanabilir.

Çekişmeli Boşanma Davasının Aşamaları Nelerdir?

Hukuk Muhakemeleri Kanununca düzenlenen çekişmeli davada yargılama süreci şu şekildedir:

 • Dilekçe Aşaması: Dilekçe süresinde eşler karşılıklı dava, cevap, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerini düzenleyip ibraz ederler.
 • Ön İnceleme Duruşması Aşaması: Bu süreç; eşler arasındaki uyuşmazlığın tespit edildiği ve eşlerin sulh olunmaya davet edildiği süreçtir.
 • Tahkikat Aşaması: Tahkikat prosesinde tanıklar dinlenir, deliller toplanır, bilirkişi ve pedagog incelemesi gerçekleştirilir. Bir diğer ifade ile dosyanın aydınlatılması için eşlerin iddialarını ve müdafaalarını öne sürüp ispat ile temellendirdiği süreçtir.
 • Sözlü Yargılama Aşaması: Bu aşamada mevcut dosyaya dair taraflar sözlü beyanda bulunurlar.
 • Hüküm Aşaması: Hüküm prosesi, boşanma davasına dair alınan kararın açıklandığı süreçtir. Davanın görüldüğü mahkeme son duruşma neticesinde dava hakkındaki kararını teşrih edecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davası açılabilmesi için hazırlanan boşanma dilekçesine ek kimlik fotokopisi eklenmelidir. Yargılamanın sonraki süreçlerinde delil ve tanık listesi haricen ibraz edileceği için delillere ve tanıklara dair listenin henüz dava açıldığı esnada sunulması şart değildir. Boşanmaya yönelik davayı açan taraf, mahkeme veznesi tarafından verilen harç ve masrafların yatırıldığını gösteren makbuzları da eklemek zorundadır. Öte yandan dava bir boşanma avukatı ile açılacaksa bu durumda ilgili avukata ‘Boşanma Vekaletnamesi’ verilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?
Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Tarafların aralarında mutabık kalarak düzenleyip imzaladıkları Anlaşmalı Boşanma Protokolü ile görevli ve yetkili mahkemeye başvurmasıyla açılan dava anlaşmalı boşanma davası olarak adlandırılır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

En çok merak edilen sorulardan biri de anlaşmalı boşanma davasının şartları nelerdir? Bu konuda önceden belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

– Eşler en az 1 yıl evli kalmalıdır.

– Protokol ve karşılıklı anlaşma yazılı olarak beyan edilmelidir.

– Protokoldeki eşlerin her birinin ıslak imzası gereklidir.

Genel olarak, bu şart ve koşulları tamamlayarak karşılıklı anlaşmalı boşanma davası açmak mümkündür. Özellikle kriterler tam olarak karşılanıyorsa, dava çok uzun sürmeden bir oturuşta tamamlanabilir. Ancak hâkim bazı sorunlar görmüşse davayı uzatabilir veya ret durumuna getirebilir. Bu nedenle boşanmak isteyenlerin, üzerinde anlaşmaya varılan protokollere sıkı sıkıya uymaları gerekmektedir. Aynı zamanda kendinizi mahkemeye doğru bir şekilde sunmanız da büyük önem taşımaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

 • Taraflarca hazırlanan anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ve bu dilekçeye ekli anlaşmalı boşanma protokolü eşlerden birinin yerleşim yeri veya geçmişte birlikte yaşadığınız yerdeki Aile Mahkemesine sunularak Anlaşmalı boşanma davası açılır.
 • Adli İrtibat Bürosunda gerekli harç ve masraflar ödendikten sonra davanın hangi mahkemede ve dava numarasının bilineceğini gösteren bir belge davacıya teslim edilecektir.
 • Şikâyet yapıldıktan sonra mahkemece bir karar tutanağı düzenlenir ve duruşma tarihi taraflara bildirilir. Davanın tek celsede ve en erken şekilde sonuçlandırılması için deneyimli bir boşanma avukatı ile çalışılması halinde, duruşma tarihi davanın açıldığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde alınabilir.
 • Anlaşmalı boşanma durumunda, talep dilekçesinde düzenlenen Anlaşmalı boşanma protokolüne atıfta bulunulmalı ve tarafların bu protokol kapsamında anlaştıkları ve bu şartlar altında boşanmayı kabul ettikleri açıkça belirtilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir ve Nasıl Hazırlanır?

 • Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların boşanma ve Anlaşmalı boşanma halinde boşanmanın sonuçları hakkında hazırlayıp mahkemeye sundukları anlaşma metnidir.
 • Aile Mahkemesi hakimi, taraflarca hazırlanan protokolü uygun görürse, protokolde yer alan tarafların iradesine göre boşanma işlemi gerçekleştirilecektir.
 • Tüm yasal veya resmi evrakları hazırlarken dikkat etmemiz gereken hususlar olmakla birlikte boşanma protokolünde yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu özellikler;
 • Medeni kanunun 166. maddesinin 3. fıkrası temelinde kurulmalıdır.
 • Boşanma protokolündeki eşler; Varsa çocukların TC kimlik numaraları, adları, soyadları, doğum ve kimlik bilgileri ile adresleri yer almalıdır.
 • Katılma nafakası, geçici nafaka, maddi ve manevi tazminat, çocukların ortak velayeti, nafaka, kişisel ilişki kurulması ve istenmesi halinde mal paylaşımı mutlaka sözleşmede olmalıdır.
 • Boşanma protokolünün mutlaka bir uzman yani boşanma avukatı tarafından yazılması tavsiye edilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır sorusunun cevabı davadan davaya değişmektedir. Evlilikle ilgili önemli ayrıntılar burada vurgulanacaktır. Anlaşmalı boşanma dilekçesi ve protokolünün deneyimli bir aile mahkemesi avukatı eşliğinde hazırlanmasında her zaman fayda vardır.

Ancak dilekçe sahiplerine hukuk tekniği bilgisi gerektiren metinler yazılmamalıdır. Genel olarak bu tür dilekçelerde gördüğümüz hatalar nedeniyle kişinin aynı nedenle boşanma davası açma hakkı ortadan kalkar.

Taraflar bizzat mahkemeye talepte bulunmalı ve duruşmada hazır bulunmalıdır.

>İlgili İçerik: Anlaşmalı Boşanma Protokolü <

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli davaya nazaran oldukça kısa sürede neticelenir. Takriben tek celsede sonuçlanan dava, ilgili adliyenin iş yoğunluğuna göre bir hafta ila bir ay içinde duruşma günü verilir. Anlaşmalı boşanmanın tüm şartlarının mevcut olması halinde duruşma günü boşanmaya karar verilecektir. Gerekçeli kararın eşlere tebliği ardından istinaf sürelerinin tamamlanmasıyla beraber karar kesinleşecektir. Tüm bu süreçler dikkate alındığında takribi bir süre ifade etmek gerekirse bir ila üç ay arasında dava neticelenmiş olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma İçin Bir Yıllık Evlilik Süresi Zorunlu Mudur?

Anlaşmalı boşanmak isteyen eşlerin sıklıkla merak ettiği bir husus olan bir yıllık evli olma şartı yasa ile düzenlenmiş olup muhakkak karşılanması gereken bir şarttır. Aksi takdirde süre dolmadan anlaşmalı boşanma davası açılırsa bu durumda mahkeme ret kararı verecektir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarında çekişmeli boşanma davaları ile çekişmeli boşanma davalarının niteliği farklıdır. Her iki tarafın da tüm hukuki konularda anlaşarak mahkemeye götürüldüğü çekişmeli boşanma davaları tek celsede sonuçlanmaktadır. Nihai karar 1 ile 4 ay arasında sürer.

Çekişmeli boşanma davaları ise çok daha uzun sürmektedir. 8 ile 12 arasında sonuçlanabilir. Bu süre bazı durumlarda 3 yıla kadar uzayabilir. Çekişmeli boşanma davalarının süresini etkileyen durumlar şunlardır;

 • Davada dinlenecek tanık sayısı,
 • tanıklar nerede,
 • Tanıklar ilk duruşmada duruşmaya katıldıysa,
 • Kurumlardan istenen belgelerin alınma süresi,
 • Davaya konu olan durumların araştırılması.

Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

Boşanmada mal paylaşımı yarıya düşer mi? Birçoğunun sorduğu bu soruya cevap verebilmek için Türk Medeni Kanunundan biraz daha fazlası gerekiyor. Bugün kullandığımız Medeni Kanun 2002 yılı Ocak ayında yürürlüğe girmiştir. Öte yandan, Medeni Kanun’da boşanmada mal paylaşımı için Ocak 2002’den önce uygulanan rejim tamamen farklıdır.

Boşanma Davasında Mal Paylaşımı
Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

Ocak 2002’den önce, boşanmada mal paylaşımı için mal ayrılığı rejimi gerekliydi. Bu nedenle evlilik sırasında alınan malvarlığı, boşanma sırasında kayıt yaptıran kişi tarafından kabul edilmiştir. Ancak 2002 yılı Ocak ayında yapılan değişiklikle birlikte malın yarıya dağıtılması uygulamasına geçilmiştir. Dolayısıyla boşanmada mal paylaşımı yarıya düşer mi sorusuna artık olumlu yanıt vermek mümkün. Evlilik sırasında elde edilen mallar da boşanmada mal paylaşımı sırasında ikiye bölünür.

 • Boşanmada mal paylaşımı davası açılabilmesi için boşanma kararının kesinleşmesinden sonra boşanmada mal paylaşımı dilekçesi ile birlikte mahkemeye başvuruda bulunulması gerekir.
 • Boşanma davasında yetkili mahkeme Aile Mahkemeleridir. Bu nedenle tarafların ikamet ettikleri bölgenin Aile Mahkemesine başvurmaları yeterlidir. Ancak bölgede Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi de aynı sıfatla bu görevi üstlenebilir.

Boşanma Davası Açma

Boşanma kararı kesinleştikten sonra boşanmış taraflar arasında dava açılır. Taraflar mal paylaşımı talebiyle üç talepte bulunabilirler:

 • Katılım alacağı,
 • Katkı alacakları,
 • Alacak hesabının değerinde artış.

Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliğinde tarafların edindiği mal paylaşımına dayanır. Bu nedenle evlilik öncesi edinilen mallar hiçbir şekilde mal paylaşımına dahil edilemez. Evlilik birliği içinde edinilen malın paylaşılmasının kuralı, malın yarıya bölünmesi olmakla birlikte, bu kuralın katılma oranını değiştiren bazı uygulama esasları bulunmaktadır. Boşanma sırasında mal paylaşımı yapıldığı için aşağıdaki prosedür işlemeye başlar:

Boşanmada mal bölünse de öncelikle her eş kendi şahsi malını geri alır, yani bu mallar bölünmeye dahil edilmez. Kişisel mülkiyet olarak kabul edilen bu varlıklar şunlardır:

 • Evlilik rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait olan veya daha sonra eşlerden birinin miras yoluyla veya diğer herhangi bir bedelsiz iktisap yoluyla edindiği malvarlığı,
 • Eşlerin üçüncü kişilere karşı manevi zararları,
 • Eşlerden birinin şahsi kullanımına ayrılabilecek eşyalar,
 • Yukarıda listelenen kişisel mülkün ikameleri (satış, takas vb. yoluyla kişisel mülkün para veya diğer ikame değeri).

Her eş kişisel malını aldıktan sonra, evlilikte elde edilen “edinilmiş mal” yarı yarıya paylaşılır. Evlilikte edinilen “edinilmiş mal” kanunda şu şekilde tanımlanmıştır:

 • Emeklerinin karşılığı olan işler,
 • Yukarıda belirtilen kişisel mülkten elde edilen gelir (mülkün kendisi değil, örneğin taşınır mülkten elde edilen kira geliri gibi gelirler dikkate alınır),
 • SGK veya sosyal yardım kurum ve kuruluşları veya personele yardımcı olmak amacıyla kurulan fonlar tarafından yapılan ödemeler,
 • İşgücü kaybı nedeniyle ödenen maddi tazminat (örneğin, çalışan eşin iş kazası nedeniyle aldığı maddi tazminat),
 • Edinilen malların yerine geçen menkul kıymetler.

Eşler evlilik içinde bir sözleşme yaparak neyin kişisel mal olduğuna karar verebilirler. Boşanma sırasında, eşin mesleğini icra ederken elde ettiği veya bir şirketin faaliyetlerinden elde ettiği malvarlığının değerleri “kişisel mal” sayılarak mal rejimi sözleşmesi ile eşler paylaşımdan hariç tutulabilir.

Boşanma Davasında Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü; eşlerin, boşanmanın ekonomik neticeleri ve çocukların durumuna ilişkin hususları düzenleyip bu hususlarda mutabık kaldıkları belgedir. Hazırlanan protokol mahkemeye ibraz edildikten sonra protokolü inceleyen mahkeme, şayet düzenlemeyi uygun bulursa boşanma, hazırlanan protokoldeki taraf iradelerine göre tezahür edecektir. Protokol sadece anlaşmalı boşanma davasına ait bir husus olup çekişmeli boşanma davasında protokol bulunmaz, boşanma dilekçesi bulunur.

Anlasmali-Bosanma-Protokolu-Ornegi

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olup Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli olacaktır.

Boşanma davaları “Aile Mahkemeleri”nde açılıp görülmektedir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise; Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır.

Boşanma Davası Neredeki Mahkemede Açılır?

Boşanma davasında yetkili mahkeme,

 1. Davacı tarafın ikamet ettiği yer aile mahkemesi,
 2. Davalı eşin ikamet ettiği yer aile mahkemesi,
 3. Tarafların son altı ay beraber yaşadıkları yer aile mahkemesi,

Olmak üzere üç farklı şekilde tayin edilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır (2022)?

Boşanma davası; tarafların hazırlayacağı bir boşanma dilekçesi ve dilekçeye ek davacı kimlik fotokopisi ile Aile Mahkemesine müracaat edilerek açılır. Şayet açılan boşanma davası anlaşmalı boşanma davası ise davacı, dava dilekçesi ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolünü de ibraz etmelidir.

Boşanma Davasında Mahkeme Masrafları Ne Kadar Tutar?
Boşanma Davasında Mahkeme Masrafları Ne Kadar Tutar?

Boşanma Davası Mahkeme Masrafları 2022

Boşanma davasının mahkeme masrafları birkaç kalemden mürekkeptir. Bunlar; dava harçları ve gider avansıdır. 2022 için Boşanma Davası masrafları şu şekilde ifade edilebilir:

 • Peşin Harç: 59,30 TL
 • Başvuru Harcı: 59,30 TL
 • Gider Avansı: 290 TL

İfade edilen masraflar azami miktarlar olup bunun yanı sıra pedagog incelemesi, bilirkişi giderleri ve mahkeme tarafından gerek görülmesi halinde yapılacak harici masraflar da göz ardı edilmemelidir. Söz konusu tutarlar her sene güncellenmekte olduğu için her yıl için takip edilmesi isabetli olacaktır.

Boşanma davasının açılması için ödenen harç tutarı Hazine ve maliye Bakanlığınca yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği üzere belirlenir. Bu tutar her sene değişmektedir. Yine dava için ödenmesi lazım gelen gider avansı ise Adalet Bakanlığınca tespit edilerek Hukuk Mahkemeleri Gider Avansı Tarifesi kapsamında yayımlanır. Gider avansı tutarı da harç tutarı gibi her yıl değişmektedir.

Çekişmeli Boşanma ile Anlaşmalı Boşanma Arasındaki Farklar Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davası ile anlaşmalı boşanma davası hukuki proses ve prosedür açısından da birtakım farklar barındırır. Bu farklardan en önemlileri şu şekildedir:

 1. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar arasındaki kusur durumu dava konusu değildir ancak çekişmeli boşanma davasında kusur araştırması yapılır ve tarafların aralarında neler yaşadığı yargılamaya konu edilir.
 2. Anlaşmalı boşanma davası genellikle tek celsede neticelenen kısa süreli bir dava olsa da çekişmeli boşanma davası oldukça uzun süren bir davadır.
 • Anlaşmalı boşanma davasında hakim yalnızca eşlerin özgür iradesi ile karar verip vermediğini ve anlaşmalı boşanma protokolünün uygunluğuna karar verecektir. Özgür iradeleri ile boşanma taleplerini ifade eden eşlerin boşanmalarına ve söz konusu protokol üzere boşanmalarına karar verecektir. Çekişmeli boşanma davasında ise mahkeme hakimi boşanmanın neticeleri ile ilgili karar vereceği gibi boşanma konusunda da karar verecektir. Bir diğer ifade mahkeme hakimi, boşanma talebinin kabulü veya reddi hususunda karar açıklarken boşanmanın neticeleri konusunda da karar verecektir.
 1. Çekişmeli boşanma davasında görülen tanık, bilirkişi incelemesi, keşif ve deliller gibi hususlar ileri sürülürken anlaşmalı boşanma davasında bu hususlar söz konusu değildir. Çekişmeli boşanma davasının süresini uzatan unsurlardan birisi de budur. Yani kişi, hukuka uygun olmak kaydı ile her türlü delili ileri sürebilir.
 2. Anlaşmalı boşanmanın şartlarından biri olan bir yıllık evlilik hali çekişmeli boşanma için gerekli koşullardan değildir.
 3. Taraflar, anlaşmalı boşanma davasında bizzat bulunmaları gerekirken çekişmeli boşanma davası duruşmasında tarafların hazır bulunmaları aranmaz.
 • Çoğu zaman tek celsede sonuçlanan anlaşmalı boşanmanın aksine çekişmeli boşanma tek duruşmada neticelenmemektedir.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının süresini çekişmeli ve anlaşmalı boşanma için ayrı ayrı incelemek gerekir. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle tek duruşmada neticeye bağlanır. Çekişmeli boşanma davası ise oldukça uzun süren ve tek duruşma ile neticelenmeyen dava türüdür. Genel bir süre ifade etmek gerekirse; her hususun muntazam biçimde gerçekleşmesi ve herhangi bir sorun yaşanmaması halinde en az bir buçuk yıl kadar sürebilmektedir. İfade edilen bu sureye istinaf ve temyiz aşamalarında geçecek süre de eklenmelidir.

Boşanma Davasında Davayı İlk Açan Taraf (Eş) Avantajlı Mıdır?

Boşanma davasının hangi tarafça açılması gerektiği ve açan tarafın herhangi bir avantaja sahip olup olmadığı merak edilir. Boşanma davasını ilk açan taraf daha avantajlıdır. Zira bilhassa tarafların farklı kentlerde ikamet ettiği hallerde boşanma davasını ilk açan taraf, boşanma davasının hangi mahkemede görüleceğini tayin etmiş olacaktır. Üst paragraflarda izah edildiği üzere, davacı taraf boşanma davasını isterse yerleşim yeri mahkemesinde isterse davalı tarafın yerleşim yeri mahkemesinde isterse de son altı ay birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesinde açabilir.

Bu husus bir örnek ile daha açık izah edilebilir. Söz gelimi, taraflardan davacı, boşanmak için ayrıldıktan sonra Trabzon’da ikamet etmeye başlar, eşiyse İzmir’de yaşar ise boşanma davasının neredeki mahkemede görüleceğini davayı açan taraf tayin etmiş olacaktır. Verilen misalde Trabzon’da dava açılır ise İzmir’de ikamet eden eş boşanma davasını takip etmek amacıyla Trabzon’a gidecek veya vekalet verdiği avukat ile kendini temsil ettirecektir. Dolayısıyla davanın açılmasını karşı taraftan beklemek, gelecekte pek çok sorunun yaşanmasına neden olabilir.

Bilhassa kimi boşanma davalarında dava açmak amacıyla, boşanmaya neden olan durumun öğrenilmesinden veya fiilin gerçekleştiği andan itibaren hak düşürücü süreler bulunur. Söz gelimi; eşinin zinada bulunduğunu öğrenen eş altı ay süre ile boşanmaya yönelik  dava açmaz ve bu sürenin dolmasını beklerse dava açma hakkını kaybedecektir.

Bir benzer örnek olarak eşinden fiziksel şiddete maruz kalan kişi, şiddeti uygulayan kişi ile yani eşi ile birlikte yaşamaya devam ettiği takdirde, maruz kaldığı şiddeti affetmiş kabul edilir.

Boşanma Davasında Sosyo – Ekonomik Durum (SED) Araştırması Ne Demektir?

SED araştırması, emniyet ya da jandarma tarafından yapılan ve sosyal – ekonomik çerçevede gerçekleştirilen araştırmadır. Bu araştırmada, kişinin nerede ve kimlerle yaşadığı, sosyo – ekonomik durumu, sağlığı, hayatını idame etme şekli ve eğitim durumu gibi hususlar araştırma konusudur.

Boşanmaya yönelik dava ile birlikte mahkeme boşanmanın yanı sıra aşağıdaki konularda da karar verecektir:

 • Maddi ve Manevi Tazminat
 • Nafaka | Eş ve Çocuk İçin

Bu hususlar, tarafların sosyo – ekonomik durumları göz önünde bulundurularak hakim takdiri ile belirlenecektir. Bu itibarla yapılan araştırma; tazminata veya nafakaya hükmedilip hükmedilmeyeceği yahut miktarı gibi konular için hakime yol gösterici olması açısından önemlidir. Fakat yapılacak araştırma tek başına belirleyici değildir.

Pedagog İncelemesi Ne Demektir?

Mahkemelerde görevli olan pedagoglar tarafından söz konusu çocuğa dair geçici velayet ve boşanmadan sonraki velayeti noktasında lazım gelen incelemeler gerçekleştirilir ve rapor halinde sunulur. Bu proses, pedagog incelemesi olarak adlandırılır. Velayet konusu, davanın uyuşmazlıklarından birisini teşkil ediyorsa yani her iki taraf da velayetin kendisine verilmesi talep ediyorsa bu noktada söz konusu çocuğun üstün yararı gözetilerek:

 • Yargılama esnasında hangi tarafta kalacağı
 • Yargılamadan sonra velayetin kime bırakılacağı
 • Velayetin kendisine bırakılmadığı eşin çocukla kuracağı kişisel ilişkinin niteliği

Gibi hususlarda rapor hazırlanması istenecek ve istem pedagoglar tarafından gerçekleştirilecektir. Adliyelerde görevli bulunan pedagoglar; eşler ile görüşme sağlar, çocukla iletişim kurar ve gerekli değerlendirmelerde bulunarak velayete ilişkin sakıncalı gördüğü durumları rapor ile mahkemeye ibraz eder.

Sosyal İnceleme Raporu (SİR) Nedir?

Bir üst paragrafta ifade edilen pedagog incelemesinin ardından yapılan rapora sosyal inceleme raporu, kısaca SİR adı verilir. Mahkeme, SİR raporunu göz önüne alarak geçici velayete ve velayete ilişkin karar verecektir. Şayet pedagog incelemesi esnasında taraflardan biri ile çocuğun görüşmesinde bir sakınca görülürse bu durumda çocukla kurulacak kişisel ilişkinin niteliği tayin edilirken sakıncalı haller göz ardı edilmeyecektir.

Boşanma Davasında Tarafların Duruşmalara Katılması Zorunlu Mudur?

Boşanma davalarında, ceza yargılamasında görülen zorla getirme veya yakalama kararı çıkarılması gibi uygulamalar söz konusu değildir. Söz konusu dava çekişmeli boşanmaya yönelik dava ise ve eşlerinden biri kendisini vekil ile temsil ediyorsa bu durumda duruşmaya katılma şartı bulunmamaktadır. Şayet vekili bulunmuyorsa bu durumda neticelerine katlanacaktır. Katlanması muhtemel sonuçlar şu şekildedir:

Davacı; duruşmaya bizzat ya da vekili ile katılmazsa söz konusu dava dosyası evvela işlemden kaldırılır. İşlemden kaldırılan dosya üç ay süre ile yenilenmezse dava açılmamış kabul edilir. Davalı; duruşmaya bizzat ya da vekili ile kazılmazsa bu durumda söz konusu duruşmada gerçekleşen ve davalının yokluğunda meydana gelen usuli işlemlere itiraz edemez.

Anlaşmalı boşanma davalarındaysa bu husus şart olup her iki eşin duruşmada bizzat bulunmaları gerekir. Kendilerinin olmaması ancak vekilleri aracılığıyla temsil olunmaları kafi değildir.

Eşlerden Birisi Boşanmak İstiyor, Diğeri İstemiyor İse Ne Yapılmalıdır?

Anlaşmalı davanın şartı olan her iki eşin de boşanmak istemeleri ve bu iradeleri üzerine mahkemeye müracaat etmeleri, çekişmeli boşana davası için söz konusu değildir. Yani her iki eşin de muhakkak boşanmak istemesi koşul değildir. Bu halde yapılacak, çekişmeli dava açmaktır. Boşanmak isteyen taraf boşanma dilekçesiyle beraber Aile Mahkemesinde karşı tarafında isteği olmasa dahi dava açabilir.

Boşanma Davasında Kadının Hakları Nelerdir?

Boşanmaya yönelik davada erkek ve kadının bir dizi hakları vardır. Kadınlara ait haklar şu şekilde izah edilebilir:

 • Tedbir Nafakası | Kendisi İçin
 • Tedbir Nafakası | Çocuk İçin
 • Ayrı Yaşama
 • Çocuğa İlişkin Velayeti Tedbiren Talep Etmek
 • Ortak Konutun Özgülenmesini Talep Etmek
 • Yoksulluk Nafakası
 • İştirak Nafakası
 • Çocuğun Teslim Edilmesini Talep Etmek
 • Çocukla Kişisel İlişki Kurmak
 • Maddi Tazminat
 • Velayet
 • Manevi Tazminat
 • Ziynet Eşyaları Talep Etme Hakkı
 • Mal Rejimi Tasfiyesinden Doğan Alacaklar Ve Haklar
 • Kendi Eşyalarını Talep Etmek
 • Ücretsiz Avukat Talep Etmek
 • 6284 Sayılı Kanundan Doğan Koruyucu Tedbirlerin Uygulanmasını İsteme Hakkı
 • Aile Konutu Şerhi Konulmasını Talep Etmek

Boşanma Davasında Erkeğin Hakları Nelerdir?

Boşanmaya yönelik davada kadına tanınan haklar olduğu gibi erkeğe de tanınan bir dizi haklar mevcuttur. Bu haklar:

 • Çocukla Kişisel İlişki Kurmak
 • Ayrı Yaşamak
 • Çocuğun Teslim Edilmesini İstemek
 • Ortak Konutun Özgülenmesini İstemek
 • Çocuğun Tedbiren Velayetini İstemek
 • İştirak Nafakası
 • Tedbir Nafakası | Çocuk İçin
 • Yoksulluk Nafakası
 • Velayet Hakkı
 • Maddi Ve Manevi Tazminat
 • Aile Konutu Şerhi Konulmasını Talep Etmek
 • Mal Rejimi Tasfiyesinden Doğan Haklar
 • Ücretsiz Avukat Talebi
 • 6284 Sayılı Kanun Gereği Koruyucu Tedbirlerin Uygulanmasını İstemek
 • Şahsi Eşyalarını Talep Etmek

Şeklide ifade edilebilir.

Boşanma Davasında Avukat Zorunlu Mudur?

Kişinin boşanmada avukat tutması mecburiyeti ile ilgili herhangi bir kanuni düzenleme yoktur. Yani herkes avukat tutmaksızın boşanma davası açabilir. Fakat uygulamada birçok örnek, avukat ile birlikte hareket edilmeksizin yürütülen boşanma davalarından kaynaklı oldukça ağır sonuçlar ve mağduriyetler olduğunu göstermektedir.

Hakim Anlaşmalı Boşanma Davasında Taraflara Ne Sorar?

Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı davanın en önemli unsurudur. Hakim eşlerin boşanma iradelerini özgürce verdiklerinden emin olmak amacıyla boşanmak isteyip istemediklerini ve anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan imzaların şahıslarına ait olup olmadıklarını ve en nihayetinde protokolde düzenlediği şekilde boşanmak isteyip istemediklerini soracaktır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Taraflara Ne Sorar?

Eşler, karşılıklı dilekçelerini ibraz ettikten sonra ön inceleme duruşmasında eşlere sulh olmak isteyip istemedikleri sorusu yöneltilir. Ardından, eşlere uyuşmazlık konularını ve bu uyuşmazlıklara ilişkin talepleri sorulacaktır. Eşler tarafından verilen yanıtlar ön inceleme tutanağına geçirilecektir.

Çekişmeli Boşanma Davasında İlk Duruşmada Neler Olur?

İlk duruşma esnasında eşlere sulh olup olamayacakları sorusu yöneltilir. Bir diğer ifade ile eşler sulh yoluna teşvik edilir. Eğer sulh olunmaz ise eşlerin dilekçelerinde mevcut olan uyuşmazlık hususları belirlenir ve bu hususlar duruşma tutanağında düzenlenir.

Çekişmeli Boşanma Davasında İlk Duruşma Ne Zaman Olur?

Çekişmeli boşanmak isteyen eşlerce merak edilen husus, çekişmeli davanın ilk duruşmasının ne zaman gerçekleşeceğidir. İlk duruşma takriben dava dilekçesinin mahkemeye ibrazından beş altı ay sonrasına gerçekleşir. Bu süre genel bir süre olup dilekçeler prosesinin ne kadar süreceği ve ilgili mahkemenin iş yükü göz önüne alındığında süre kısalıp uzayabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası, Anlaşmalı Boşanma Davasına Dönüşebilir Mi?

Çekişmeli devam eden boşanma davası eşlerin boşanma ve boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında mutabık kalmasıyla ve hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolüyle anlaşmalı boşanmaya dönüşebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası, Çekişmeli Boşanma Davasına Dönüşebilir Mi?

Eşler, anlaşmalı boşanmak için boşanmaya ve boşanmanın tüm hukuki sonuçlarına dair düzenledikleri protokol ile mahkemeye müracaat ederler. Ancak mahkeme için bu protokol bağlayıcı değildir. Aynı zamanda taraflar duruşmada bizzat bulunmalı ve söz konusu protokol içinde yer alan düzenlemeleri kabul ettiklerini beyan etmeli ve protokolde yer alan imzanın şahısları ait olduklarını teyit etmelidir. Ancak mahkemeye sunulan protokole karşın;

 • Eşlerden herhangi biri duruşmaya bizzat katılmazsa,
 • Eşlerden herhangi bir duruşma esnasında anlaşmalı boşanma niyetinden vazgeçtiğini ifade ederse,

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi söz konusu değildir. Bu halde, anlaşmalı başlayan dava çekişmeli davaya dönüşecektir.

Çekişmeli Boşanma Mı? Anlaşmalı Boşanma Mı?

Eşler, boşanma konusunda ve boşanmanın ekonomik sonuçları ile birlikte hukuki sonuçlarında mutabık kaldılarsa bu durumda muhakkak anlaşmalı boşanmayı yeğlemelidir. Zira bu sayede boşanmak tek duruşmada oldukça pratik biçimde sonuçlanacaktır. Fakat eşler gerek boşanma gerekse boşanmanın hukuki ve mali sonuçlarında ihtilaf halindelerse bu takdirde mecburen çekişmeli bir dava söz konusu olacaktır.

Boşanma Davası Devam Ederken, Bir Başkasıyla Duygusal Bağ Kurmak

Eşler, davanın açılması ile birlikte boşanmış değil hala evli durumdadır. Bu itibarla evlilikten doğan yükümlülükler devam etmektedir. Mahkeme sürecinde bir eş, boşanmak istediği eşin dışında bir başkası ile duygusal anlamda bağ kurarsa bu durumda sadakat yükümlülüğünü ihlal etmiş dolayısıyla kusurlu bir eylemde bulunmuştur. Bu eylem yeni bir dava konusu teşkil edecektir.

Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerin Barışması Halinde Ne Yapılmalıdır?

Dava sürerken taraflar boşanma iradelerinden vazgeçebilir ve evliliklerine devam etmek isteyebilir. Bu takdirde davacı, boşama davasından feragat ettiğine dair bir dilekçe düzenler ve ilgili mahkemeye başvurur. Fakat feragat beyanı ile vazgeçmenin birbirinden farklı hukuki sonuçları vardır. Bu nedenle Aile Hukukuna hakim bir avukat ile birlikte hareket etmek oldukça isabetli olacaktır.

Türk Vatandaşı Olmayan Eşe Karşı Türkiye’de Dava Açılabilir Mi?

Söz konusu durumda da dava açılabilir. Uluslararası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Yasa gereği Türk vatandaşı olmayan eşe karşı da Türkiye’de dava açılabilmesi mümkündür.

Boşanma Davası “E-Devlet” te Görünür Mü?

Davanın e – devlet üzerinden takibi; davanın tarafları, davanın açılma tarihi ve süreçleri gibi hususlar görülebilir.

E-Devlet Üzerinden Boşanma Davası Açılabilir Mi?

Boşanmaya yönelik davasının e – devlet üzerinden açılabilmesi mümkündür. Ancak açılabilmesi için e devlet veya direkt UYAP sitemine girilmelidir ve e – imza ile imzalanmış dava dilekçesinin düzenlenmiş olması gereklidir. Bu sistemle dava harç ve giderlerinin ödenmesi için Vakıf Bank hesabının olması gereklidir. Buradan davanın aşamalarını da takip etmek mümkündür.

E-İmza Nedir?

Elektronik imzanın kısaltılmış hali olan e – imza, elektronik ortamda bulunan belgelerin kim tarafından imzalandığını tespit etmek için kullanılıp ıslak imza ile aynı işleve sahiptir.

Boşanma Davası Şartları Nelerdir?
Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Boşanmaya yönelik davanın şartları, dava türüne göre farklılık gösterir. Söz gelimi anlaşmalı boşanma davaları için en az bir yıl evli kalma şartı, anlaşmalı boşanma protokolü ve eşlerin bizzat duruşmada bulunmaları gibi şartlar bulunurken çekişmeli boşanma da boşanma gerekçesine göre farklı şartlar bulunur. Misal, zina nedeniyle açılan davada zina eyleminin ispat edilmesi, zina olgusunun öğrenildiği andan itibaren altı ay süre ile bu gerekçe ile boşanmaya yönelik dava açılması ve eylemin affedilmemesi gibi koşullar aranır. Bu bakımdan dava türüne göre her bir dava ayrı ayrı ele alınır. Bu hususlara ilişkin doğru ve hukuki bilgi, konunun uzmanlarından yani boşanma avukatlarından alınır.

Boşanma Davası Hangi Dava Türüne Girer?

Bu hususun tespit edilmesinde birçok kriter bulunmaktadır. Birkaç örnek vermek gerekirse:

 • Kamu hukuku davası değil özel hukuk davasıdır.
 • Ceza davası değil hukuk davasıdır.
 • Basit yargılama usulünün uygulandığı davalardan değil yazılı yargılama usulünün uygulandığı davalardandır.

Boşanma Davası İle Birlikte Mal Paylaşımı Davası Açılabilir Mi?

Boşanmaya yönelik dava dilekçesi ile mal rejimi hukukundan doğan davalar bir arada konu edilemez. Fakat mal rejimi tasfiyesine dair harici bir dava açılabilir. Burada bilinmesi gereken nokta bu iki dava birbirinden ayrı davalar olarak görülecektir. Zira bu davalar, boşanma kararının kesinleşmesinin ardından görülebilecek davalardandır.

Boşanma Davası Reddedildikten Sonra Anlaşmalı Boşanma Davası Açılabilir Mi?

Boşanmaya yönelik davanın reddedilmesinden sonra eşler boşanma ve boşanmanın hukuki | mali neticelerinde mutabık kalarak anlaşmalı boşanma dilekçesi ve protokolünü mahkemeye ibraz etmek suretiyle anlaşmalı dava açabilirler.

Boşanma Davasında 3. Şahsın GSM (Telefon) Dökümleri İstenebilir Mi?

Kural gereği sadece boşanmaya muhatap eşlerin telefon dökümleri talep edilebilir. Davaya taraf olmayan kimselere dair telefon dökümlerinin dosyaya getirilmesi suçtur.

Boşanma Davası Islah Dilekçesi İle Islah Edilebilir Mi?

Şartlar sağlandığı takdirde ıslah mümkündür. Islah dilekçesi ile dava esnasında ya da bilirkişi raporu çıktıktan sonra sunulabilir.

Boşanma Davası, Zamanaşımı Süresi

Yasaca düzenlenmiş bir zamanaşımı süresi yoktur. Fakat kimi boşanma nedenlerinde hak düşürücü süre düzenlenmiştir. Söz gelimi zina olgusunun varlığını öğrenen taraf öğrendiği andan itibaren altı ay süre ile bu gerekçeye dayanarak boşanmaya yönelik dava açılmalıdır.

Boşanma Davası Ücreti Geri Alınır Mı?

Boşanma için ödenen harç ve masraflar yargılamanın yapılması amacıyla ödenir. Söz konusu davanın kabulü halinde yargılama giderleri karşı tarafça ödenir. Bu itibarla davacı eşin davasının kabulü ile masraflar davacı tarafından ödenmektedir.

Boşanma Davası Harcı Ne Kadar (2022)?

Peşinen alınan iki harç bulunmaktadır. İlki peşin harç olup 2022 yılına ait tutar 59,30 TL’dir. İkinci harç başvuru harcı olup bu harç 59,30 TL’dir. Bu takdirde 2022 yılı için ödenmesi gereken toplam tutar 118,60 TL olmaktadır.

Boşanma Davası Ön İnceleme Duruşması Ne Demektir?

Ön inceleme duruşması, ilk duruşmadır.

Boşanma Davası Örnek Dilekçe

İnternette epey dilekçe örneği bulunmaktadır fakat davanın kazanılması için dilekçe tek başına yeterli değildir. Ayrıca her olay nevi şahsına münhasırdır ve bu itibarla bir başkası için hazırlanmış dilekçeden çoğunlukla fayda yerine zarar görülmektedir.

Boşanma Davası Delil Listesi Nedir?

Davanın tarafları hangi delilleri öne süreceklerse bu delilleri boşanma dilekçelerinde düzenleyip ifade ederler. Dilekçeler süreci sona erdiğinde eşlerin mevcut delillerini beyan etmeli için iki haftalık bir süre tanınır. Eşler, bu sürede delillerini delikçe ile ibraz ederler. Söz konusu dilekçe delil listesi olarak adlandırılır.

Boşanma Davasında Tanık Listesi Nedir?

Eşler tanıklarını bir dilekçe ile mahkemeye sunarlar. Bu dilekçede tarafların tanıkları yer alır ve tanık listesi olarak ifade edilir. Tanıklara dair ad soyadı, T. C. Kimlik numarası, adres bilgileri ve tanıklık yapacağı konu düzenlenir.

Boşanma Davası Beyan Dilekçesi Nedir?

Bir örnek ile izah etmek gerekirse herhangi bir delilin nerede bulunacağını ifade ederek söz konusu delilin getirilmesi talep edilebilir. Boşanma esnasında beyanda bulunmak isteyen eş, beyanını bir dilekçe ile mahkemeye ibraz eder. Bu dilekçe beyan dilekçesi olarak isimlendirilir.

Boşanma Davası Talep Dilekçesi Nedir?

Taleple bağlılık ilkesi kural gereği boşanmada uygulanan bir ilkedir. Bir diğer ifade ile talep söz konusu değilse mahkeme kural gereği karar vermez. Söz gelimi davacı taraf, muhatabından nafaka istemişse bu durumda hakim davacı taraf lehine nafaka hükmü veremez. Kimi zaman değişen şartlar sebebiyle dilekçede yer alan taleplerin haricinde talepler söz konusu olmaktadır. Misal, geçici velayetin bırakıldığı taraf cezaevine girmek durumundaysa bu durumda karşı taraf söz konusu velayetin kendisine verilmesini talep edebilir. Bir dilekçe ile talep edilen bu ve benzer hususlar, talep dilekçesi ile ibraz edilir.

2 (iki) Aylık Evli Kişi Boşanma Davası Açabilir Mi?

Elbette, hukuken mümkündür. Evlilik süresinin şart olduğu dava sadece anlaşmalı davadır. O halde iki aylık evlilikler için çekişmeli dava açılmasına mani bir durum bulunmamaktadır. Önemli olan husus kusur durumu ve boşanma gerekçesidir, evliliğin süresi değildir.

Boşanma Davası İçin 3 Yıl Bekleme Ne Demektir?

Açılan dava mahkeme tarafından reddedildiyse bu durumda kararın kesinleşmesinin ardından üç yıl geçmesi ve eşlerin geçen süre zarfında hiçbir şekilde bir araya gelmemesi halinde eşlerden birisi fiili ayrılık gerekçesiyle dava açabilir.

Boşanma Davası Terditli Açılabilir Mi?

Hukuken mümkündür. Zira boşanma davaları, terditli davalara örnek olarak verilebilecek dava türlerindendir. Söz gelimi eşlerin zina gerekçesiyle boşanmalarına, söz konusu gerekçe ispat edilemezse mevcut evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanarak dava açılabilir. Verilen örnek benzeri durumlarda sadakat yükümlülüğüne muhalif davranan tarafın zina eylemi ispat edilmese dahi güven sarsıcı fiilin ispat edilmesi durumunda evlilik birliğinin temelinden sarsılması gerekçesine dayanarak dava açılabilir.

Boşanma Davası Çocuğu Görme Hakkı

Çocuğu görme, ziyaret etme hakkı, kişisel ilişki kurulması olarak adlandırılır. Ebeveynlerin müşterek çocuğu görme hakkı, kişisel ilişki kurma hakkı olarak adlandırılır. Boşanma sürecinde ve davanın sonuçlanmasında velayetin bırakılmadığı taraf ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulmasına karar verilir. Mahkemece verilen bu karar söz konusu tarafın hakkı olduğu gibi çocuğun da hakkıdır. Mahkeme tarafından saptanan gün ve saatlerde çocukla iletişim kurmak, görüşmek, zaman geçirmek ve ziyaret etmek kişisel ilişki kurulması anlamına gelmektedir.

Boşanma Davasında Vazgeçme

Davada esnasında eşler yargılama sürecinde tekrar barışmak ve kendilerine bir ikici şansı vermek isteyebilir. Bu halde dava eden taraf ilgili mahkemeye bir vazgeçme dilekçesi ibraz ederek davadan vazgeçme gerekçesiyle reddedilmesine karar verilmesini isteyebilir.

Boşanma Davasında Üst Mahkeme Hangisidir?

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi olup üst mahkeme bağlı bulunduğu Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi olmaktadır. İstinaf yolu ile gidilen Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen ve temyizi mümkün olan kararlar için Yargıtay ilgili Hukuk Dairesine müracaat edilebilir.

Boşanma Davası Önce Mal Kaçırma Halinde Ne Yapılmalıdır?

Boşanma sürecinde pek çok kez benzer durum görülmektedir. Söz gelimi, eşlerden birisi üzerinde bulunan bir taşınmazı, aracı veya parayı mal kaçırma yolu ile satış ve devir gerçekleştirebilir. Bu eylemin amacı genellikle dava neticesinde çıkacak tazminat kararının tahsilini olanaksız duruma getirmektir. Kişi, sahip olduğu hakları kanunen almak için muhakkak uzman bir boşanma avukatı ile birlikte hareket edilmelidir.

Boşanma Davası Yargıtay Kararları

Boşanmada esas alınan hukuki normlar; TMK ile birlikte Yargıtay Kararlarından mürekkeptir. Boşanma davalarında, konu eylemlerin kusurlu olup olmadığını tayin etmek için genellikle Yargıtay kararları esas alınır. Söz gelimi, eve diğer eşten habersiz misafir getirmenin bir boşanma sebebi olup olmadığı ile ilgili herhangi bir yasa bulunmamaktadır. Bu durumlarda ise Yargıtay Kararlarına bakılmaktadır. Yargıtay kararlarınca bu durum bir boşanma gerekçesidir.

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Çocuğun velayeti noktasında kabul edilen temel ilke ‘Çocuğun Ali Menfaati’ ilkesidir. BU nedenle müşterek çocuğun hangi tarafta kalacağının tespiti için çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurulur.

Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Babaya Verilir?

Yaşı küçük çocuklar için, anne bakımına muhtaç olduğu gerekçesiyle mahkemeler genellikle velayeti anneye vermektedir. Fakat anne ile birlikte kalacak çocuğun zihinsel veya bedensel, ahlaki veya sosyal gelişimi zarar göreceği yönünde ciddi bir emare varsa bu durumda velayet babaya verilecektir.

Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir?

Davada duruşmalarda çıkan karar kısa karar olarak adlandırılır. Kısa kararı veren mahkeme verdiği kararın gerekçesini düzenlediği gerekçeli kararı hazırlar. Eşlerden birinin isteği üzerinde söz konusu gerekçeli karar eşlere tebliğ olunur. Tebliğ edilen gerekçeli karara dair iki haftalık kesin süre içinde istinaf kanun yoluna başvuru yapılmaz ise boşanma kararı kesinleşir.

Boşanma Kararından Sonra Kimliğimi Ne Zaman Değiştirebilirim?

Kesinleşen boşanma kararı ile birlikte mahkeme tarafından kararın kesinleşme şerhi hazırlanır. Hazırlanan kesinleşme şerhi yazı işleri müdür ve hakimce imzalanır ve karar ile birlikte şerh, nüfus müdürlüğüne gönderilir. Taraflara ait boşanma kararının nüfus kayıtlarına tescil edilmesinin ardından boşanan kişiler yeni kimliklerini alabilir. Kararın kesinleşmesinin ardından bir hafta ya da on gün kadar süren bu sürecin ardından yeni kimlikler alınmaktadır.

KAYNAKÇA
Yargıtay Karar Arama
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/46601
Boşanma Hukuku/Ömer Uğur GENÇCAN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler