İş Kazası Ceza Davası 

İş Kazası Ceza Davası

İş kazası ceza davası süreci şikayete tabiidir. Kaza sonucunda zarar gören tarafın şikayetçi olmaması durumunda savcılık soruşturma açmaz ve olay davaya dönüşmez. Şikayetçi olma süresi ise iş kazalarında 6 aydır.

İş Kazası Ceza Davası Nasıl Açılır?

İş kazası ceza davası, tazminat davalarından ve SGK sürecinden bağımsız ilerler. Ceza davasının içerisinde yeniden bir değerlendirme yapılır. Olaya ilişkin kusur raporu, bedeni hasar gibi bilirkişi raporları yeniden alınarak süreç takip edilir. Burada amaç sorumluların gerekli cezaları almasıdır.

Sorumlu kişiler ceza davasında taksirli kazaya sebebiyet vermekten yargılanarak ceza alırlar.

Ceza Hukuku Kapsaminda Is Kazasi Suc Turleri
Ceza Hukuku Kapsamında İş Kazası Suç Türleri

Ceza Hukuku Kapsamında İş Kazası Suç Türleri

iş kazası ceza davası nedeniyle oluşabilecek suç tipleri iki madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar şu şekilde gösterilmektedir:

  1. İş kazası nedeniyle taksirle öldürme: iş sağlığı ve güvenlik önlemlerinin alınmaması durumlarında işçinin vefatıyla sonlanan iş kazasıdır. Bu sonuçlanma dahilinde işveren Türk Ceza Kanunu 85. maddesine göre taksirle öldürme suçundan cezalandırılmaktadır.  Ceza davası sonucunda ölüme neden olan kişi 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaktadır.
  2. İş kazası nedeniyle taksirle yaralama: Türk Ceza Kanunu madde 89/1 e göre taksirle başka bir kişinin vücuduna acı veren, sağlığını, algılama duyusunun bozulmasına neden olan kişi cezalandırılır. Bu ceza 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve ya adli para cezası olarak görülmektedir. Türk Ceza Kanunu 89. maddesi 2 ve 3. fıkralarında duyu ve organlarının tamamen ve ya kısmen işlevini yitirmesine, kemik şeklinin bozulup, sabit iz kalması gibi durumlarda yine taksirle yaralama suçundan dolayı cezalandırılmaktadır.

Ceza davası sonrasında tazminat işlemleri başlayacaktır. Her iki durumda da iş kazası tazminat davaları açılarak işçinin zararları karşılanmalıdır.

İş kazası ve Meslek Hastalıklarının Hukuki ve Cezai Yaptırımını Düzenleyen Kanunlar

Kaza geçiren işçinin vefatı ya da yaralanma durumlarının yaşanması maalesef ki Türkiye de oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. İş kazası cezai yaptırımlarında taksir ile yaralama suçu için cezalandırma Türk Ceza Kanunu’nun 98/1 ve yine Türk Ceza Kanunu’nun 89 maddesi 2 ve 3. fıkralarında bahsedilmektedir. İş kazasında yeterli önlem alınmaması gibi durumlardan doğan taksirle öldürme suçu Türk Ceza kanunu 85. maddesinde konu olarak yer almaktadır.

Meslek hastalığı, sigortalı işçinin iş yerinde yaptığı işten dolayı sürekli ve ya geçici hastalığı olarak tanımlanarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalılar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 14. maddesinde yer almaktadır.

Konuya ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu son istatistiklerine göre Türkiye de her yıl yaklaşık olarak 77000 iş kazası, 500 meslek hastalığı görülmektedir.

is Kazalarinda Ceza Davasi Sureci
iş Kazalarında Ceza Davası Süreci

İş Kazası Ceza Davası Süresi

İşçi, iş kazasının oluştuğu tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikayetçi olması gerekmektedir. Aksi takdirde şikayetçi olmasının hiçbir yükümlülüğü yoktur. Kazasının oluştuğu tarihten itibaren 10 yıl içinde tazminat davası açılabilir.İş kazası ceza davasının ön koşulu şikayetçi olunmasıdır.

iş Kazası Ceza Davası Kaç Yıl Sürer?

İş kazası ceza davası, asliye ceza mahkemelerinde görülür. Duruma göre İş kazası ceza davası ağır ceza mahkemesinde de görülebilir. Davaya bakan mahkemenin bu alanda uzmanlığı, yoğunluğu ve sizin davanız ile ilgilenen iş kazası avukatının tecrübesi ceza davasının süresini belirleyecektir. En iyi şartlarda iş kazası ceza davası 1 buçuk yıl sürmektedir.

Is Kazasi Ceza Davasi Zaman asimi
İş Kazası Ceza Davası Zamanaşımı

 İş Kazası Ceza Davası Zamanaşımı

İşçi, iş yerinde iş yerinin bir işini yaptığı sırada ya da iş yerinin tahsis ettiği araçta seyahat ederken geçirilen kazalara iş kazası denilmektedir. Kazası sonucunda yaralanan işçi ve ya vefat eden işçinin yakınları ceza ve tazminat davalarını başlatabilmektedir. Bu hukuki süreç için kuralar ve yasalar gereği belirli bir süre vardır. Bu süre 10 yıl sonunda zamanaşımına uğramaktadır. Ceza ve tazminat davaları kaza gerçekleştiği gün itibariyle 10 yıl içerisinde açılmalıdır.

Is Kazasi Ceza Davasi Yetkili Mahkeme
İş Kazası Ceza Davası Yetkili Mahkeme

İş Kazası Ceza Davası Yetkili Mahkeme

Ceza davası iş kazalarında  suçun türüne ve niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Eğer kazanın içerisinde ölüm ve 1 den fazla bedeni hasar var ise Ağır Ceza Mahkemesi yetkilidir. Ancak içerisinde tek bir bedeni hasar ve ufak tefek yaralanmalar var ise bu defa Asliye Ceza Mahkemesi yetkili olacaktır.

Olumlu Is Kazasi Ceza Davasi
Ölümlü İş Kazası Ceza Davası

Ölüm ve Yaralanmayla Sonuçlanan İş Kazası Ceza Davası

İş kazası gerçekleştikten sonra taraflar hukuksal bir mücadele içine girerler.  İş kazası sonucu ölüm meydana gelmişse olay kamu davasına dönüşür.  İşçi veya yakınları ayrıca zararlarının giderilmesi için işverenden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.  Ceza davaları, tazminat talepleri, rücu davaları olmak üzerine dört başlık altında değerlendirilebilir. Makalede bu başlıklardan sadece ölümlü iş kazaları 6331 sayılı İSGK’nun yürürlüğe girdiği 2013 yılından itibaren verilen Yargıtay kararları ele alınmıştır.

İş Kazası Ceza Davası Bekleme

İş kazası ceza davası; ceza mahkemesince verilen ve kesinleşen kararlar hukuk hâkimini bağlayacaktır. Ancak, henüz bir ceza mahkemesi kararının bulunmadığı noktada, hukuk hâkiminin ceza mahkemesi kararını beklemek zorunda olduğu söylenemez.

Her iki yargı kolunda davaların gelmiş oldukları aşama dikkate alınır. Hâkim tarafından bekletici mesele kararı verilebilmesi mümkündür.

İşverenin İş Kazasını Bildirmemesi Durumunda Cezai Sorumluluklar

İşçinin iş kazası geçirmesinin ardından iş yerinin kazayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi gerekmektedir. İş kazası bildirimin ardından işçi çalışmadığı gün için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir ödeme almaktadır. Bildirim yapılmadığı takdirde işçi bu ödemeyi alamamaktadır. İş yerinin gerçekleşen kazayı, iş kazası olarak bildirmemesi durumu oldukça sık rastlanılan bir durumdur. Fakat 6331 sayılı kanun gereğince bu bildirim yapılmalıdır. Bildirimin yapılmaması durumunda ilgili kanun gereği iş kazası bildirmeme cezası iş yerine 3 bin 825 TL olarak belirlenmektedir. İş yeri içerisinde olan tehlike sınıfı ve çalışan işçi sayısına göre bu oran artmaktadır.

Çalışanın Cezai Sorumlulukları

İşveren ve işçi kısmen kusurlu: Her ikisinin de kusura var ise; iş kazası ya her iki tarafın da kusurlu ile meydana gelmiştir. Bu durumda, işçi ve işveren meydana gelen zarardan kendi kusuru kadar sorumlu olur.

İşveren tamamen kusursuz, işçi tamamen kusurlu: Burada sorumluluğun türü belirleyici olmaktadır. Yani kusura dayalı sorumluluk geçerli ise işveren sorumlu olmayacaktır ve iş kazasından tamamen işçi sorumludur. Kusursuz sorumluluk esası geçerli ise, işveren kusuru olmasa dahi iş kazasından sorumlu tutulacaktır.

Is Kazasi Ceza Davasi Dilekce Ornegi
İş Kazası Ceza Davası Dilekçe Örneği

İş Kazası Ceza Davası Dilekçe Örnekleri;

 

 Ceza Davası İş Kazası İçin Savunma Dilekçesi

İSTANBUL ( ). CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: …/… Esas

SAVUNMADA BULUNAN SANIK: Ad Soyad

MÜDAFİİ: Av. Ad Soyad

MÜŞTEKİ: Ad Soyad

VEKİLİ: Av. Ad Soyad

KONU: Esas hakkında savunmanın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Mahkemeye konu olan olayda müvekkilin müştekiye yönelik olarak hakaret, kasten basit yaralama suçu işlediği iddiası öne sürülmektedir. Müşteki, karakola vermiş olduğu ifadede müvekkil ile kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığını, tartışma esnasında telefonunu müştekiye fırlatarak kolunu morarttığına dair iddiada bulunulmuştur.

2-) Öncelikle müvekkil üzerine atılı suçlama kabul edilmemektedir. Müvekkil ile müşteki 2008 yılından beri evli olup müvekkil, bir kere bile eşine fiziksel şiddette bulunmamıştır. Mahkemeye konu olan olay günü, müşteki, müvekkilin telefonunu elinden almak istemiş ve kimle konuştuğunu merak ettiğini söylemiştir. Bunun üzerine müvekkil, oyun oynadığını belirterek oynunun bölünmemesi için telefonunu iki dakika sonra verebileceğini belirtmiştir. Bunun üzerine müşteki, müvekkilin sırtına doğru atlayarak telefonunu almaya çalışmıştır. Müvekkil ile müşteki arasında çıkan arbedenin sonunda, müşteki, müvekkilin yanına oturmuş ve yanına oturduğu sırada müvekkilin elinden telefon fırlamıştır. Müvekkilin elinden fırlayan telefon müştekinin koluna çarpmıştır. Tüm olay bundan ibarettir. Bu olaylarda görgü tanığı olarak müştekinin annesi de aynı odada olduğundan beyanının alınmasını talep ediyoruz.

3-) Müşteki, müvekkile kızgınlığı nedeniyle polise bu şekilde ifade verdiğini ve aslında olayın ifadesinde olduğu gibi meydana gelmediğini ve müvekkil eşinden şikayetçi olmadığını …/…/… tarihli duruşmada belirtmiştir. Müşteki, müvekkilin telefonunun elinden fırladığını, müştekinin koluna fırlatmadığını mahkeme huzurundaki beyanında belirtmiştir. Aynı zamanda müvekkilin müştekiye yönelik tehdit içerikli sözleri de kızgınlıkla uydurduğunu belirterek müştekiden şikayetçi olmadığını dile getirmiştir.

4-) Müvekkilin öncelikle mahkemeye konu olan olayda, suç işleme kastı bulunmamaktadır. Müvekkil, müştekiye yönelik kasti olarak yaralamada bulunmamış, eşine yönelik tehdit içerikli sözler de sarf etmemiştir.

 

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıklanan Müvekkilin işlediği iddia edilen suç nedeniyle öncelikle beraatine, mahkeme aksi kanaatte ise müvekkil lehine hükümlerin uygulanmasını talep ederiz.

Sanık Müdafii

Av. Cuma Ali Koç

İmza

Ceza Davası Beyan Dilekçesi

İSTANBUL ( ). ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: …/… Esas

BEYANDA BULUNAN SANIK: Ad Soyad

MÜDAFİİ: Av. Ad Soyad

MÜŞTEKİ: Ad Soyad VEKİLİ: Av. Cuma Ali Koç

KONU: Beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Yukarıda esas numarası belirtilen dosyanın …/…/… tarihli duruşmasında, beyanda bulunmak için tarafımıza süre verilmiştir. Tarafımıza verilen süre içerisinde beyanlarımızı sunmaktayız. (Mahkeme tarafından hangi konuda beyanda bulunulması istemiş ise beyanda bulunulacak konuya giriş yapılmalıdır).

2-) (Beyanda bulunulması istenilen konunun detayı anlatılmalıdır)

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve gerekçelendirilen nedenlerle; mahkemeye sunulan yazılı ve sözlü beyanlarımız doğrultusunda müvekkilin beraatine, mahkeme aksi kanaatte ise müvekkil lehine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Sanık Müdafii

Av. Cuma Ali Koç

İmza

 Sonuçlanmış İş Kazası Davaları

İş yerinin bir işini gerçekleştirdiği sırada, iş yerinde ya da dışarıda ve ya iş yerinin tahsis ettiği bir araçla seyahat halindeyken kazaya karışan işçinin yaralanması ve ya ölümüne iş kazası denilmektedir. Bu kaza sonucunda işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapması gerekmektedir. Bildirimin yapılması üzerinde yaralanan işçi çalışamadığı gün için ödenek almaktadır.

Kazada yaralanan işçi ve ya vefat eden işçinin yakınları kazadan dolayı dava açabilirler. Bu davalar maddi ve manevi tazminat davalarıdır. Bu davaların en sağlıklı şekilde ilerletilmesi için dava sürecine alanında uzman bir avukatla başlamak daha verimli olacaktır. İş kazası tazminat ve ceza davalarının kazanılmasının ardından ortalama 1,5 yıl ve 2 yıl arasında tazminatlar alınacaktır.

Kazaların temel nedenleri;

Kazaların temel nedenleri arasında başta gösterebileceğimiz 4M kuralı bulunmaktadır. Bu 4M şu şekilde sıralanabilmektedir:

  1. Makine (Machine): işe uygun olmayan, koruyucusuz, kazaya sebebiyet verebilecek ve ya kazada bireyi zor duruma sokan makineler.
  2. İnsan (Men): kazaya sebebiyet verebilecek tüm insan faktörleri.
  3. Ortam (Media): bilgilendirmenin eksik olması, çalışma metotları ve çevresel faktörler bu maddeye örnek olarak verilebilmektedir.
  4. Yönetim (Management): yönetimin gerekli tedbirleri almaması gibi durumlar bu maddede sıralanabilmektedir.

ÖRNEKLER;

Fabrikada çalışan bir işçinin baskı makinelerinden birine kolunu kaptırması

Şantiyede çalışan bir işçinin kafasına inşaat malzemelerinden birinin düşmesi

Bir makine mühendisinin elektrik akımına kapılması

İş kazalarından doğan ceza sorumluluğunda kusur tespiti

Ne yazık ki ülkemizde oldukça yüksek oranda iş kazası gerçekleşmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu son istatistiklerine göre her yıl ortalama olarak 77.000 iş kazası gerçekleşmektedir.

İş kazası sonucu sorumluluğun kime ait olduğunu bulmak birçok hukuk dalını ilgilendirmektedir. Doğan sorumluluk hukuki, idari ve ya cezai olabilmektedir. Ceza sorumluluğunda kusur varsa ceza vardır, kusur yoksa ceza yoktur gibi bir kural bulunmaktadır. İş kazası ceza sorumluluğu bakımında kusur tespiti zordur. Bunun nedeni ise iş yerindeki birçok kişinin pay sahibi olabilme durumlarıdır. Kusurlu kişilerin belirlenmesi, bu kişilerin sorumluluk alanlarının belirlenmesi, nedensellik bağı, kusur çeşidi ve ya bilirkişilerin kusur tespiti gibi konular iş kazası etki eden konulardır.

Is Kazasi Ceza Davasi Yargitay Kararlari
İş Kazası Ceza Davası Yargıtay Kararları

İş Kazası Ceza Davası Yargıtay Kararları

Ceza davası iş kazasından dolayı yerel mahkeme de sonuçlandıktan sonra itiraza tabidir. Son ve nihai karar Yargıtay ceza daireleri tarafından verilecektir. Yıllardır devam eden süreçler bir çok benzeri dava hakkında emsal kararları da ortaya çıkarmıştır. Yargıtayın iş kazaları hakkında verdiği kararlar yeni açılacak ceza davası için de yol gösterici niteliktedir.

İş Kazalarında Verilen Cezalar Caydırıcı mı?

Kamuoyunda bilinen ceza davası örneklerinden yola çıkarak bir çıkarımda bulunabiliriz. İstanbul Mecidiyeköy’de meydana gelen asansör kazasında sorumlular hakkında verilen cezaları incelemenizde fayda var. Yine Soma da meydana gelen iş kazasında verilen cezalar kamuoyunda fazlasıyla tartışılmıştı…

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler