Buradasınız: İcra ve İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku, kişinin veya kurumun alacaklıya ödemesi gereken borcu ödemeyen/ödeyemeyen borçludan borcun bir şekilde tahsil edilebilmesi adına gerçekleştirilecek talep veya talepler sonucunda devreye giren adli sürecin nasıl işleyeceğinin belirlendiği hukuk dalıdır.

İlamsız icra takibi vatandaşların en sık karşılaştığı hukuk süreçlerinden bir tanesidir. Borçluya borcunu öde anlamında gönderilen bir bildirimdir… İlamsız icra…