İlamsız İcra

İlamsız İcra Nedir?

İlamsız icra takibi vatandaşların en sık karşılaştığı hukuk süreçlerinden bir tanesidir. Borçluya borcunu öde anlamında gönderilen bir bildirimdir…

İlamsız icra uygulaması; icra sürecindeki maddi olanaklar için geçerli olan bir icra türüdür. Genel olarak icralık davalarında alacaklı ve borçlu olan yer alır. Alacaklı İlamsız olan icra ile birlikte sadece para ya da teminat sağlayan durumları kapsar. İlamsız olan icra uygulamalarında rehin durumları yer almıyor.

Günümüzde hukuki olarak çeşitli icra yolları yer alıyor. En sık uygulanan icra yollarından biriside ilamsız olan icra türüdür. Gerekli olan şartların sağlanması halinde hukuki olarak hemen ilamsız olan icra türü uygulanmaya başlar. İlamsız olan icra türünde öncelikli olarak maddi kaynak önemsenir.

İlamsız İcra Nedir?

Hukuki olarak alacaklının sadece maddi ya da teminatlı uygulamalar halinde borçlu olandan borcunun alınmasına ilamsız olan icra deniliyor. Genel olarak ilamsız olan icra çeşitlerinin uygulanması süreci şu aşamalar halinde sağlanmaktadır;

 • İcra takip talebi ile birlikte hukuki süreç başlar.
 • Talep icra müdürüne gönderilir.
 • İcra müdürü borçlu tarafa ödeme emrini iletir.
 • Ödeme emrine itiraz gelmezse ya da itiraz hukuki olarak ortadan kaldırılır ise; haciz işlemleri maddi kaynaklar ile başlar.

Genel olarak ilamsız olan icra takiplerinde süreçler hızlı ilerlemektedir. İlamsız olan icraların hukuki süreci başlaması halinde takip süreci işler. Borçlunun ödeme emrine itiraz etme hakkı vardır.

Borçlu icra müdürünün gönderdiği ödeme emrinin tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde itiraz edebilir. Şayet borçlu kanıtlanabilir bir sebepten ötürü 7 gün boyunca itiraz edemez ise; itiraz etmesine engel olan durumun sona ermesinden 3 gün için ödeme emrine itiraz edebilir. Eğer borçlu ödeme emrini itiraz eder ise; alacaklının itiraz nedenine geçersiz olduğunu kanıtlaması halinde itiraz kaldırılır.

İlamsız olan icra uygulamalarında haciz işlemleri gerçekleşir. Haciz sürecinde el konulan mal ya da eşyaların maddiyatlarına göre borcun tahsil edilmesi sağlanır. Borcun; eşyalar üzerinden maddi olarak tahsil edilmesi gerekir. İlamsız olan icra uygulamalarında eşyalar haciz edilemez.

Hukuki olarak icra nedir? Sorusunun temel ve kısa cevap olarak şunlar sunulabilir;

 • Haciz uygulamasının eşyasız olarak uygulanana icra türü
 • Alacaklının hukuki işlemlerle borçludan maddi olarak borcunun tahsil edilmesi
 • Kanunlar önünde alacaklı borçlunun eşyalarına rehin almadan; borcun tahsil edilmesi
İlamsız İcra Takibi
İlamsız İcra Takibi

İlamsız İcra Takibi

Günümüzde icra v iflas kanunları kapsamında ilamsız takip süreci gerçekleşir. Bu süreç içerisinde yetki kesin olarak icra dairesinin değildir. Yetki süreçleri borçlunun yerleşim yerine göre değişmektedir. İlamsız olan icra takibi süreçlerinde borçlunun genel görevleri şunlardır;

 • Ödeme emrine uymak
 • Ödeme emrine uyulmasını engelleyen durumlarda belirtmek
 • Gerekli durumlarda itiraz etmek
 • İtiraz etmek istediğinde; itiraz dilekçesini belirli bir süreçte icra dairesine sunmak
 • Alacaklıya belirlenen koşullarda borcunu resmi olarak ödemek

Genel olarak ilamsız olan icra takiplerinde hukuki süreç karmaşık yapılıdır. Pek çok alanı kapsamasından kaynaklı olarak; çeşitli yönlendirme alt dalları bulunur. Bu süreç içerisinde hukuki uzmanların yardımları ile doğru kararlar sağlanır.

İlamsız olan icra takibinde alacaklı sadece borcu ile ilgilenmektedir. Borçlu da bulunan eşyaların mali değerini icra takip personelleri belirler. Eşyaların mali değerine göre de kesin borç belirlenir.

Haciz işlemlerinin; ilamsız olan icra takibinde bulunmaması borcun ödenme süresini hızlandırmaktadır. Borcun tahsil edilme işlemlerinin tamamlanması ile birlikte ilamsız olan icra takibi süreci de tamamlanır. İcra ve iflas kanunlarına göre ilamsız olan icra takibi çeşitleri üç şekildedir. Bunlar;

 • Genel haciz yolu ile icra takibi
 • Kambiyolu senetleme ile icra takibi
 • Kiralanan taşınmazlar ile icra takibi
İlamsız İcra Takibine İtiraz
İlamsız Takibi İtiraz

İlamsız İcra Takibine İtiraz

Hukuki olarak sunulan işlemlerde özgürlük hakları her zaman tanınır. İcra ve iflas kanunlarında da itiraz etme hakkı ile de savunma hakkı tanınır.  İcra takibine itiraz işlemleri; borçlu olan tarafın hakkıdır. Gerekli durumlarda ödeme emrine itiraz ederek kendini savunabilir.

İcra ve iflas hukukuna göre borçlunun ilamsız olan icra takibine itiraz etmesi için;

 • Ödeme emrinin tebliğ edilmesi ile 7 gün içerisinde itiraz hakkını kullanması gerekir.
 • 7 gün içinde sağlık gibi önemli nedenlerden dolayı itiraz edememiş ise; resmi olarak engelin ortadan kalması ile 3 gün içinde itiraz edebilir.
 • İtiraz sebebi nedenler ile açıklanması gerekir.
 • İtiraz nedeni geçersiz olması halinde takip üzerindeki itiraz düşer.

İlamsız olan icra takiplerinde itirazlar; imzaya itiraz ve borca itiraz olmak üzere iki şekilde sunulur. İmzaya olan itirazların ayrıntılı açıklama nedenleri yer alması gerekiyor. İmzaya itiraz edildiği dilekçe kısmında yer alması gerekir. Aksi durumlarda tüm itirazlar borca itiraz olarak kayıt edilir. Borçlu hukuki bilgi çeşitlerine en çok bu süreç içerisinde gereksinim duyar.

İlamsız İcra Takibi Aşamaları Nelerdir?
İlamsız Takip Aşamaları Nelerdir?

İlamsız Takip Aşamaları

İcra ve iflas kanunlarına göre icra takibi aşamaları hem borçlu olan tarafı hem de alacaklı olan tarafı ilgilendirmektedir. İlamsız olan icra takiplerinde borçlunun itiraz etmemesi ya da itirazı düşmesi halinde takip devam ediyor. İcra personellerinin işlemleri ile icra takip aşamaları gerçekleşir.

İcra ve iflas kanunlarına göre ilamsız olan icra takibi aşamaları şunlardır;

 • Alacaklının borçluya ilamsız olan icra takip talebini başlatması
 • İcra müdürünün borçluya ödeme emrini göndermesi
 • Borçluya ödeme emrinin tebliğ edilmesi
 • Haciz olacak mal ya da eşyalarının sağlanması
 • Haciz işlemlerinin icra memurları tarafından sağlanması
 • Haciz işlemlerindeki eşyaların satılarak mali değerlerinin alınması
 • Alacaklıya borcun ödenmesi

İlamsız olan icra takiplerinde haciz eşyaları alacaklıya hiçbir şekilde sunulamaz. İlamsız olan icra aşamalarında süreç belli başlı aşama sistemi ile ilerler. Bu aşama süreçlerinde genel sorun ilamsız olan icra takip yetkisinin belirlenmesi oluyor. İcra ve iflas hukukuna göre ilamsız olan icra takiplerinin kesin yetkisi durumlara göre değişmektedir.

İlamsız olan icraların takip süreç aşaması genel olarak uzun soluklu sürmez. Takip süreci borcun tahsil edilmesi ile tamamlanır. Alacaklıya borç tahsil edilmeden ya da itiraz gerçekleşmeden takip süreci tamamlanmaz.

>İlgili İçerik: İcra Dosyası Sorgulama <

İlamsız İcra Takibine İtiraz Sonrası

Hukuk karşısında hem davalının hem de davacının savunma hakları vardır. İcra ve iflas kanunlarına göre ilamsız olan icra takibine borçlunun itiraz etme hakkı bulunuyor. Borçlu itiraz dilekçesini; ödeme emri tebliğ işleminden itibaren 7 gün içinde itiraz edebilir. Borçlunun itiraz dilekçesini sunması ile ilamsız olan icra işlemleri değişmektedir. İcra ve iflas kanunlarına göre icra takibine itiraz sonrası şu durumlar yaşanır;

 • İtiraz sonrası takip süreci hemen durdurulur.
 • Borçlunun itiraz dilekçesinde mal beyanında bulundurmama hakkı vardır.
 • Eğer itiraz kısmi olarak gerçekleşir ise; itiraz eden tarafın takip süreci durdurulur. İtiraz etmeyen tarafın takip süreci devam eder.
 • İtirazın kabulü ile durdurulan takip; itirazın kaldırılması ya da düşmesi işlemleri olmadan takip devam edilemez.

İtiraz süreci sonrası süreç boyunca borçlunun itiraz nedenleri için; kanıtlanabilir sebepler aranır. Alacaklı bu süreç içerisinde borçludan borcunun tahsil edilmesini isteyemez.

İlamsız İcra Takibi Örneği
İlamsız İcra Takibi Örneği

İlamsız İcra Takibi Örneği 

  Hukuki olarak farklı nedenlerden kaynaklı ilamsız olan icra çeşitleri günümüzde sıklıkla yaşanmaktadır. Genel olarak icra ve iflas kanunlarına göre icra takibi örneği şu şekilde gerçekleşir;

 • Alacaklı olan taraf; borçlu olan taraf için icra işlemlerinin başlaması için başvurur.
 • İcra müdürü gerekli işlemler ile ödeme emrini oluşturur.
 • Ödeme emri borçlu olan tarafa tebliğ edilir.
 • Borçlu olan tarafın ödeme emrini kabul etmeme hakkı vardır. Eğer ödeme emrini kabul eder; hiçbir işlem yapmaz ise ilamsız olan icra takip süreci başlar.
 • Borçlu olan taraf itiraz sürecine başvurması ile icra takibini durdurabilir.
 • Borçlu olan tarafın iki türlü itiraz etme şekli vardır. Bunlar; imzaya ve borca itirazdır.
 • İtirazın kabulü ile icra takip işlemleri durdurulur.
 • İtirazın düşmesi ile de icra takip işlemleri devam eder.
 • Borçlunun elindeki eşyaların borcu kadar olan kısım satılır.
 • İcra işlemleri sonrası eşyalardan elde edilen borç tutarı alacaklıya verilir.
İlamsız İcra İtiraz Süresi
İlamsız takip İtiraz Süresi

İlamsız takip İtiraz Süresi

İlamsız olan icra çeşitlerinin itiraz süresi; icra takip işlemlerinin seyrini değiştirmektedir. İcra ve iflas kanunlarına göre borçlu olan tarafın imzaya itiraz ya da borca itiraz etme hakkı vardır. İcra itiraz süresi boyunca imzaya itiraz işlemlerinde;

 • Borçlu olan taraf senetlerdeki imzanın kendisine ait olmadığını belirtir.
 • İmzanın kendisine ait olmadığını açıklayıcı ve net olarak yazması gerekir. Aksi bir halde imzanın kendisine ait olduğunu kabul eder.
 • Resmi senet çeşitleri için imzaya itiraz yolu kapalıdır.
 • Eğer borçlu imzaya itiraz ettiğini belirtmez ise; itiraz borca itiraz olarak kabul edilir.

>İlgili İçerik: İcra Avukatı <

İlamsız olan icra takiplerinde bir diğer itiraz örneği; borca itirazdır. Borca olan itiraz işlemlerinde;

 • Borçlunun imzaya itiraz durumu dışındaki tüm itiraz çeşitleri borca itiraz olarak kabul edilir.
 • Borca kısmi itiraz durumunda; borçlu olan tarafından asıl borcun ne kadar olduğunu belirtmesi zorunludur.
 • Borçlu olan taraf itiraz sürecindeki dilekçelerinde kanıtlanabilir detaylar belirterek icra takibinin durdurulması sağlanır.
İlamsız İcra Zamanaşımı
İlamsız İcra Zamanaşımı

İlamsız İcra Zamanaşımı

İcra ve iflas kanunlarına göre borcun tahsil edilmesi işlemlerine; borçlunun itiraz etmesi engeldir. Borçlu olan taraf itiraz dilekçesi ile icra işlemlerini durdurabilir. Dilekçenin içeriğinde kanıtlanması zor olan detaylar yer alır ise; icra işlemlerinin gerçekleşmesi oldukça uzun bir zaman alır. Hukuki olarak belirli bir süre hiçbir işlemin gerçekleşmemesi halinde bazı davalarda zaman aşımı yaşanır. İcra ve iflas kanunlarına göre İcra zamanaşımı 10 yıl sonra gerçekleşir.

10 yıl içinde itiraz kaldırılmaz ya da düşmez ise; ilamsız olan icra işlemleri artık gerçekleştirilemez. Alacaklı olan tarafın bu durumdan kaynaklı olarak itiraz süreci ile yakından ilgilenmesi gerekir.

İlamsız İcra Masrafı
İlamsız Takip Masrafı

İlamsız Takip Masrafı

İlamsız olan icra dosyalarının işlenmesi için hukuki olarak bazı ayrıntıların yerine getirilmesi gerekir. Ayrıca ilamsız olan icra dosyalarının işleyiş süreçlerinde de çeşitli masraf oluşur. İcra ve iflas kanunlarına göre icra masrafı şunlardır;

 • Peşin olarak ödenen harç
 • Başvuru işlemleri için ödenen harç
 • Tebligat gideri
 • Eğer vekalet var ise; vekalet suret harcı
 • Dosyanın genel masrafı
 • Baronun resmi pul masrafı

İlamsız olan icra takiplerinde masraflar alacaklının başvurmasından dolayı alacaklı olan kişiden alınır. Dava sonuçlarına göre dosya masrafı olarak borçlu taraftan masraf giderleri alınabilir.

İlamsız İcra Çeşitleri
İcra Çeşitleri

İlamsız Takip Çeşitleri

İlamsız olan icra; icra ve iflas kanunlarına göre üç çeşittir. Bunlar;

 • Genel haciz yolu takip
 • Kambiyolu senetleme ile takip
 • Kiralanan taşınmazlar ile takip

Genel haciz yolu ile takip süreci; sadece maddi kaynaklara ilişkin olarak ilerler. Rehin alınma ya da haciz eşyalarının alınması gibi bir durum söz konusu olamaz. Pek çok ilamsız olan icra dosyası genel haciz yolu ile işlenmektedir.

Kambiyolu senetleme ile icra takip işlemleri; alacaklının borcu senet ile olması gerekir. Kambiyolu senetleme ile icra takip işlemlerinde haciz işlemleri için senedin kanıtlanabilir olması gerekir.

İlamsız Takip Nerede Açılır?

İcra ve iflas kanunlarına göre; icra işlemlerinin resmi olarak başlaması için gerekli olan işlemelerin sağlanması gerekir. Günümüzde sıklıkla sorulan icra nerede açılır? Sorusuna yanıt olarak icra dairleri cevabı sunulur. Alacaklı olan tarafın talebinden dolayı ilamsız olan icra borçlu olan tarafa açılır. İcra müdürünün ödeme emrini onaylaması ile de icra takip işlemleri başlar.

İlamsız olan icra dosyalarında borçlu olan tarafın mal beyanı ile ilgilenilmez. Bu durumdan kaynaklı olarak eğer borçlu; borcunu tahsil etmeden itiraz dilekçesi sunar ise mal beyanına sunmayabilir.

İlamsız Takip Ödeme Emri Örneği

İlamsız olan icra takiplerinin başlaması için icra müdürünün ödeme emrini sunması ve borçlu olan tarafa tebliğ edilmesi gerekir. İcra ve iflas kanunları önünde icra ödeme emri örneği içeriğinde şu bilgiler yer alır;

 • İcra dairesi belirtilir.
 • Dosya numarası belirtilir.
 • Alacaklı olan tarafından ad, soyad ve kimlik bilgisi gibi kişisel bilgileri yer alır.
 • Alacaklı olan tarafın yerleşim yeri bilgisi yer alır.
 • Borçlu olan tarafın kişisel bilgileri
 • Borcun normal ve faizli işlenmiş tutar bilgisi
 • Döviz işlemlerinde kur bilgileri
 • İcra emir bilgileri

İlamsız Takip İçin Gerekli Belgeler

İcra ve iflas kanunlarına göre icra için gerekli belgeler şunlardır;

 • Alacaklı olan tarafın kimlik belgeleri
 • Alacaklı olan tarafın yerleşim yeri belgeleri
 • Senet eğer senet yok is borcun nedeni
 • Borçlu olan tarafın kimlik belgeleri
 • Borçlu olan tarafından yerleşim yeri belgeleri
 • Alacaklı olan tarafın icra takip belgeleri
 • Borç miktarını kanıtlayan belgeler

İlamsız Takip Başvurusu

Hukuki olarak alacaklı ile borçlu taraf gayri resmi olarak anlaşamazlar ise; hukuki yollardan borç tahsil edilir. İcra ve iflas kanunlarına göre icra başvurusu şu şekilde sağlanır;

 • Alacaklı olan taraf icra dairesine icra takip talebinde bulunur.
 • İcra müdürüne talep iletilir.
 • İcra müdürü gerekli gördüğü durumlarda ödeme emrini sunarak ilamsız olan icra başvurusu başlamış olur.

Borçlu ödeme emrini tebliğ olarak alması ile icra süreci başlar. Eğer borçlu olan taraf gerekli görür ise; süreci itiraz dilekçesi ile durdurabilir. Fakat itiraz dilekçesinde kanıtlanabilir detayların yer alması önemlidir. Aksi durumda itiraz dilekçesi kaldırılabilir ya da düşebilir.

İlamsız İcra Takibi Dilekçe Örneği
İcra Takibi Dilekçe Örneği

İlamsız İcra Takibi Dilekçe Örneği

İcra ve iflas kanunlarına göre ilamsız olan dilekçe standart yapılıdır. Dilekçe içeriğinde şu bilgiler yer alır;

 • Alacaklı olan tarafı bilgileri
 • Borçlu olan tarafın bilgileri
 • Borç miktarı
 • Borcun verilme tarihi
 • Borcun güncel hali
 • İcra dairesi bilgileri yer alır.

İlamsız icra dilekçe örneği olarak genellikle sunulan dilekçe örnekte yer alır.

İlamsız İcra Dilekçesi Word Dosyası

İlamlı İcra Emrine İtiraz Dilekçesi

İlamlı olan icra emirlerinde haciz işlemleri sadece maddi olarak uygulanmaz. Mal çeşitlerine de haciz işlemleri uygulanabilir. Alacaklıya borç mal ile tahsil edilebilir. İcra ve iflas kanunlarına göre ilamlı icra emrine itiraz dilekçesi ile icraya engel olunabilir. Genel olarak ilamlı olan icra emirleri itiraz dilekçesinde yer alan bilgiler ise şunlardır;

 • Borçlunun kimlik bilgi çeşitleri yer alır.
 • Eğer varsa borçlunun vekili bilgileri yer alır.
 • Neden itiraz edildiğine dair bilgi çeşitleri yer alır.
 • Alacaklı olan tarafın bilgileri yer alır.
 • Eğer varsa alacaklı olan tarafın vekil bilgileri yer alır.
 • Tebliğ tarih ve dilekçe konusu bilgileri yer alır.
 • Son olarak hukuki olarak delil sayılacak olan deliller yer alır.

Kaynakça:

https://edb.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/266202015432312-%C4%B0CRA%C4%B0FLASKANUNU.pdf

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fasalhukukdanismanlik.com%2Ficra-takip-semasi-ve-takip-yolu-cesitleri.html&psig=AOvVaw3H-SBP-OJYvTOUlO_TX5sR&ust=1637845319492000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCPjryO-YsfQCFQAAAAAdAAAAABAD

https://cdn.istanbul.edu.tr/statics/hukuk.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2017/11/sunum-yerleri.pdf

https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/20_21_Guz/takip_hukuku_1_icra/6/index.html

https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/20_21_Guz/hukuk_dili_ve_adli_yazisma/12/index.html

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler