İcra Avukatı İstanbul

İcra Avukatı

İcra Avukatı; alacaklıların borçlarını tahsil etmek için çalışır. İcra İflas hukuku oldukça geniş kapsamlı bir alandır. Aslında icra hukuku bütün hukuk dalları ile doğrudan bağlantılıdır. 

İcra avukatları tarafından açılan davalara “icra davası” denilmektedir. İcra davasını yöneten avukatlar ise Hukuk Fakültesi bölümünden mezun olmuş kişilerdir. İcra avukatının yapabileceği pek çok iş bulunuyor. Ancak icra avukatları her alanda özverili ve disiplinli çalışmak zorundadır. Bu sayede mesleki açıdan başarıları elde etmektedir. Borçlu ile anlaşma sağlayarak borcunu tahsil etmesi sağlanır. Bunun için borçlu ile telefon görüşmeleri yapar ya da yaşadığı yeri ziyaret eder.

İcra Avukatı İstanbul

İcra davaları alacaklılara karşı borçların tahsili için açılan davalar olarak bilinmektedir. Bu noktada kişi ya da kurumlar bu davaları açabilmektedirler. Alacakların tahsilinin gerçekleşmesi için açılmaktadır

Nasıl bir dava açılacağı uzman bir avukat ile görüşülerek seçilmeli ve ona göre hareket edilmelidir. İcra davasının türleri ise şunlardır.

 • İlamlı icra takibi
 • İlamsız icra takibi
 • Senede dayalı icra takibi
İcra Davasına İtiraz Nasıl Yapılır?
İcra Davasına İtiraz Nasıl Yapılır?

İcra Davasına İtiraz Nasıl Yapılır?

İcra davasına itiraz konusu, davalı olan tarafların merak ettiği bir husustur. Eğer davalı kişi borcu olduğunu kabul etmiyor ise icra takibine itiraz edebilir. İtirazın yapılacağı yer ise ödeme emrini gönderen icra müdürlüğü olmalıdır. Genellikle yazılı itiraz istenir. 7 gün içinde yapılan itirazlar neticesinde icra takibi durur.

Bu durum karşısında davacı ise iki yola başvurabilir.

 • İtirazın iptali için mahkemeye gidebilir

 • İtirazın kaldırılması için icra mahkemesine başvurabilir.

Bunun yanında borçlu taraf ta imzaya ve borca itiraz olarak iki şekilde ret isteyebilir.

Aynı zamanda borçlu, imzaya itiraz ve borca itiraz olarak iki şekilde itiraz edebilir.

>İlgili İçerik: İcra Dosyası Sorgulama <

İcra Dosyası Ne Zaman Kapanır?

İcra davasının kapanmasını sağlayan birçok durum bulunmaktadır. Bu durumlar şu şekildedir.

 • Alacaklı borçlarını tahsil etmiş ve borçlu yatırması gereken tüm harçları ödemiş ise,
 • Borçlu ödemesi gereken tüm tutarı ödemiş ise

Bu durumlarda dava düşer.

İcra ve iflas avukatı, borçlu kişinin borcunu ödememesi durumunda borcun tahsilatı için alacaklı adına tüm hukuki işlemleri yapan bir vekildir.

İcra Avukatı Nedir?

İcra avukatı nedir? sorusu en çok borcu olan kişilerin merak ettiği bir sorudur. İcra avukatı, alacaklının talebi doğrultusunda İcra ve İflas Müdürlükleri aracılığı ile taşınır ve taşınmaz varlıklarını tespit ederek el koyan kişidir. İcra ve İflas Kanunu kapsamında borcun tahsil edilmesi amaçlamaktadır. İcra avukatları mesleki yükümlülükleri şunlardır;

 • İcra ve dava dosyalarını incelemek ve gerekirse müzekkere oluşturmak,
 • Borçlu ile görüşmeler yaparak tüm hukuki süreci takip etmek,
 • Her türlü problem karşısında etkili çözüm önerileri sunmak,
 • Düzenli ve detaycı çalışma yeteneğine sahip olmak,
 • Mesleki açıdan uygun davranışlara dikkat etmek,
 • Hem sözlü hem de yazılı iletişim kanallarını iyi bir şekilde kullanmak,
 • İkna kabiliyetinin yüksek olması,
 • Aynı anda birden fazla görevi yönetme kapasitesine sahip olmak,
 • Olumlu bir tutum sergileyerek yüksek motivasyon sahibi olmak,

İcra avukatları ikna edici olmalı ve borçlu olan kişinin borcunu ödemesini sağlamalıdır. Düzenli ve detaycı bir şekilde çalışarak borçlu kişinin borcunu ödemesini sağlıyor. İcra avukati, borçluların borcunu ödemesi halinde yasal düzenlemeler başlatmaktadır. Borçların tahsilini sağlayan önemli bir kişidir. Borçlu ve alacaklı arasındaki süreci yasal olarak takip etmekle görevlidir. En önemli hukuk dallarından biridir.

İcra Davası Ne Kadar Sürer?

İcra davası ne kadar sürer sorusu bu davayı açmak ve borcunu almak isteyenler tarafından merak edilen konulardan biridir. Bu süreçte şu hususlar belirleyicidir.

 • Davanın türü
 • Alacaklı sayısı
 • Borçlunun durumu

Bunların yanında icra davaları genellikle uzun sürebilmektedir. Çünkü kalabalık ve iş yükü fazla olan mahkemeler bu davalara bakmaktadır. Bazen birkaç ay bazen de daha ileri tarihlere gün verilmektedir.

İcra davalarında süreç su şekilde işlemektedir.

 • Süreç icra müdürlüğüne başvuru ile başlar.
 • Başvurudan sonra ortalama bir ay gibi bir sürede icra işlemleri başlar.
 • Davalının itiraz hakkı bulunmaktadır.
 • İcra durumu olmasına rağmen hala ödenmeyen borçlarda haciz süreci başlar.

İcra Avukatı ve Haciz İşlemi

Haciz avukatları telefonları bularak görüşme sağlayabilirsiniz. Konu ile ilgili sormak istediğiniz her soru hakkında bilgi edinebilirsiniz. Özellikle haciz kaldırmak ya da hacizin sonlandırılması ile ilgili konular en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Haciz avukatı, borçlu kişinin borcunu ödemesi için ikna edici bir görüşme yapar. Eğer borçlunun borcunu ödemesi sağlanır ise haciz kaldırma işlemleri başlatılır. Günümüzde icra ve haciz ile ilgili sorunlar yaşayan kişi sayısı her geçen gün artış gösteriyor.

İcra avukatları süreci profesyonel bir şekilde yönetmektedir. İkna edici olarak borçlunun borcunu ödemesini sağlamaktadır. Bu sayede alacaklı kısa sürede borcunu tahsil edebilir. Her yapılan alışveriş için icra hizmeti verilmektedir. Borcunu tahsil edemeyen işletmeler, şirketler, mağazalar vb. yerler icra avukatına başvurarak sorusuna çözüm bulabilir.

İcra Avukatı Ne İş Yapar?

İcra avukatı, İcra ve İflas Kanunu kapsamında alacaklının borçlulardan alacaklarını temin etme sürecini takip eden kişidir. İcrada havalarının sonunda borcun tahsil edilmesini sağlamak için çalışır. Tüm avukatlar gibi hukuk fakültesi mezunu olmak zorundadır.

İcra Avukatının Sorumlulukları 

İcra avukatlarının sorumlulukları ilgili kanunlar tarafından verilen bazı görevleri vardır. Bunların başında da icra işlemleri ve danışmanlık yapmak gelmektedir. Bunun yanı sıra diğer görevleri şunlardır.

 • Borçlu ile anlaşma yoluna giderek alacaklarının tahsilini sağlamak.
 • Eğer alacak karşı taraf ile anlaşma yoluyla alınamamıştı ise İcra müdürlüğü vasıtası ile icra takibine başlatmak ve alacağı tahsil etmek.
 • Davasına baktığı gerçek ya da tüzel kişiliğin haklarını dava bitimine kadar savunmak.
 • Borçlunun varlığına haciz konulması için çalışmak.
 • Haciz konulan malların satışını takip etmek gerçekleşmesini sağlamak ve sonucunda alacağı tahsil etmek.
 • Rehinde rüyada ipotekli bulunan malların paraya çevrilmesini sağlamak ve alacağı tahsil etmek.
 • Finansal kiralama ve kredi sözleşmeleri ile ortaya çıkan alacakları tahsili sağlamak.
 • Karşılıksız çıkan çek için dava açmak ve takibin yapmak.
 • Borca ya da kötü amaçlı açılmış olan icra davalarını itiraz etmek ve süreci takip etmek.
 • Borca ya da kötü amaçlı açılmış olan icra davalarını itiraz etmek ve süreci takip etmek.
 • Dava süreci boyunca başından sonuna kadar geçen süreçte yaşananları müvekkiline aktarmak onunla sürekli iletişim halinde bulunmak.

Bu görev ve sorumluluklar icra avukatlarının tamamının görev ve sorumluluklarıdır. Yine tüzel kişiler için de farklı görevleri olabilmektedir.

İcra Avukatının Görevleri

İcra avukatları süreci yakından takip ettiği için avukatın borçluyu telefonla araması gerekmektedir. Borçlunun borcunu belirlenen zaman içerisinde ödemesi için hatırlatmalar yapılmaktadır. Bu konu hakkında yalnızca icra avukatları ilgilenmektedir.

 • Profesyonel bir icra avukatı danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız Çözüm Avukatlık Ofisini tercih edebilirsiniz. Borçlarını vaadesine müteakip ödemeyen kişiler için icra süreci başlatılmaktadır. Avukatların alacaklarına karlı sorumluluk üstlenmesi ve borcunu tahsil etmesi için en son yol icradır. Kurum ya da kişiler tarafından borçlunun borcunu ödemesi istenir. Fakat borçlu kişi borcunu ödemez ise kurumlar ya da kişiler icra avukatı sayesinde mağduriyetlerini giderebilir.
 • İcra ve İflas Hukuku, kulli ve cuzi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Cüzi icra, icra hukuku alanına girmektedir. Bu sürede borçlunun mal varlığının sadece borcu kadar olan kısmı konu edilir. Külli icra, iflas hukuku alanında incelenmektedir. Aynı zamanda borçlunun tüm mal varlığı konu edilir. Dolayısı ile bu borçlunun ne kadar borcu olduğuna göre değişkenlik gösteren bir durumdur.
 • İcra avukatı, hukuk alanında uzmanlaşmış ve tecrübe sahibi olmuş avukatlara verilen isimdir. İcra ve iflas hukuku kapsamında davalar görülmektedir. Hukuki adımlarda sürecin takip edilmesi, dava açılması ve yürütülmesi ile ilgilenmektedir. Aynı zamanda tüzel ya da gerçek kişilerin adına icra avukatı aracılığıyla dava açılır. Ancak uzmanlık alanının icra ve iflas hukuku olması gerekmektedir. Ancak bu kişiler icra avukatı olarak nitelendirilir.

İcra Avukatı Ve Takip Ettiği Davalar

İcra davalarında icra avukatlarının rolü oldukça önemlidir. Sürece dahil olan avukatların alacaklıların mağdur olmaması için pek çok yöntemi deneyerek sorunu ortadan kaldırmakla görevlidir. Peki, icra davalarına konu olan başlıklar nelerdir?

 • İlamsız İcra Takibi Davaları
 • İlamlı İcra Takibi Davaları
 • Kira Alacağı için İcra Takibi Davaları
 • Kambiyo Senetleri için İcra Takibi Davaları
 • Rehnin ile İpoteğin Nakide Çevrilmesi için İcra Takibi Davaları
 • Borca ya da İcra Takibine İtirazın İptali için Açılan Davalar
 • Borca ya da İcra Takibine İtiraz için Açılan Davalar

Bursa’da icra avukatı alanında uzmanlaşmış pek çok hukuk bürosu bulunuyor. Eğer bir icra avukatına ihtiyacınız var ise daha önceden icra ile ilgili davalara katılmış olmasına ve kazanmış olmasına dikkat etmenizi önermekteyiz. Açılan icra davalarında oluşan sorunları pürüzsüz bir şekilde gidermelidir. Alacaklının borcunu tahsil etmesinde etken rol icra avukatının tecrübesidir.

Borç Avukatı
Borç Avukatı İstanbul

Borç Avukatı

Borç avukatı, haciz, alacak tahsili ya da borç tahsili gibi konularda hizmet vermektedir. Danışmanlık hizmeti almak için pek çok avukatlık bürosu bulunuyor. Merak ettiğiniz konuları borç avukatlarına sorarak öğrenebilirsiniz.

Finansbank ya da Deniz Bank gibi herhangi bir banka tarafından evine icra gelen borçlu kişi ilk olarak uyarılır. Belirlenen süre içerisinde borçlunun borcunu ödemesi istenir. Eğer bu süre içerisinde kişi borcunu ödemez ise icra işlemleri başlatılır. Bu süreç tecrübeli bir icra avukatı tarafından takip edilmektedir. Türkiye’nin en çok tercih edilen bankası olan Vakıfbank, müşterilerini mağdur etmemek için belirli bir süre borçlunun borcunu ödemesini bekliyor. Bu süreçte zaman zaman banka avukatı banka müşterisini arayarak ya da mesaj atarak borcunu ödemesini hatırlatıyor. Genellikle bankaların çoğu borçlunun borcunu ödemesini hatırlatma mesajı olarak gönderiyor.

İcra ile ilgili bir diğer konu da ttnet faturanın ödenmemesi durumunda internet sağlayıcısının günlük faiz uygulamasıdır. Bu süreçte internet sağlayıcı hizmet alımını kısıtlar. Eğer belirlenen süre içerisinde ödeme yapılmaz ise hizmet sonlandırılır. Bunun sonucunda ise icralık olursunuz.

Neden İcra Avukatı Tercih Edilmelidir?

İcra davaları ile alanında yılları aşkın tecrübeye sahip hukuk büroları tercih edilmelidir. Ticari işlemlerde alacaklının tercih edeceği icra avukatı oldukça önemlidir. Uzman bir icra avukatı ile hukuki sürecin takip edilmesi oldukça faydalı olacaktır.

Günümüzde insanların çoğu iş veya kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kurumlar ile borç ilişkisi içerisine girmektedir. Fakat bazı durumlarda kişiler borçlarını ödemekte gecikmekte ya da zorlanmaktadır. Bu sebeple alacaklı kişilerin mağdur olması söz konusudur. Alacaklının çeşitli mağduriyetler yaşamaması için icra avukatları en iyi şekilde hizmet sunuyor. Borçlunun borcunu tahsil etmesi için ikna edici yöntemler deniyor. Aynı zamanda sorunlara karşı çözümler üreterek her iki tarafı memnun edecek fikirler üretiyor.

Neden İcra Avukatı Tercih Edilmelidir?
Neden İcra Avukatı Tercih Edilmelidir?

Türkiye’nin en çok tercih edilen bankası yapı kredi, müşterilerine borcunu ödemesi için bir süre tanıyor. Bu süre içerisinde banka müşterisinin kendiliğinden borcunu ödemesi bekleniyor. Fakat bankanın tanıdığı süre içerisinde kişi borcunu tahsil etmez ise banka avukatları devreye giriyor. Akbank gibi pek çok banka aynı şekilde müşterisine süre tanıyor. Eğer banka müşterisi bankaya olan borcunu ödeyemeyecek durumda ise icra avukatları taşınabilir ve taşınmaz tüm varlıklarına el koyuyor. İcra avukatı telefon ile görüşme yaparak hukuki süreci takip etmekle görevlidir.

Telefona Gelen İcra Mesajları

Herhangi bir alacaklı kurum ya da alacaklı kişinin borçlunun borcunu ödemesi için borçlunun telefonuna mesaj göndermektedir. Bu mesaj genellikle son aşamadır. Borçlunun borcunu belirli süre içerisinde ödememesi durumunda icra süreci başlanmaktadır. Akbank ve daha pek çok banka borcu olup da ödemeyen müşterilerine icra mesajı göndererek baskı yapar. Bu süre esnasında borçlunun sıkıştırılarak borcunu ödemesi için ikna edici görüşmeler yapılmaktadır. Aynı zamanda bankaya bağlı olarak hizmet veren icra avukatları da banka müşterisi ile görüşme sağlar. Avukat icra tehdidi yaparak borçlunun borcunu ödemesi hakkında konuşur. Özellikle turkcell gibi hat satışı yapan firmalar müşterilerinden borcunu tahsil etmek için icra yoluna başvurur.

İstanbul İcra Avukatı
İstanbul İcra Avukatı

İstanbul İcra Avukatı

İstanbul da en deneyimli icra avukatı bularak yaşadığınız problemi kalıcı olarak ortadan kaldırabilirsiniz. Borç avukatı olarak da bilinen icra avukatı borçlu olan kişinin borcunu ödemesi için çeşitli yöntemler dener. Alacaklıyı daha fazla mağdur etmemek için süreci yakından takip eder ve sık sık borçlu olan kişi ile görüşme yapar. Süreç hakkında borçlu kişi bilgilendirilir ve nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda fikir verilir. Borçlunun borcunu ödemesi için ikna edici görüşmeler sık sık yapılır.

İcra Avukatı Danışmanlık Hizmeti

İcra konusu hakkında bilgilenmek istediğiniz her konu için icra avukatı danışma hizmeti alabilirsiniz. Bu hizmet hukuk bürolarında ücretsiz olarak verilmektedir. İcra ile borcunu tahsil ettirmek isteyen ya da icra gelen kişiler danışmanlık hizmeti alabilir. Bu süreçte profesyonel bir destek oldukça önemlidir.

Tercih edeceğiniz hukuk bürosundan icra avukatı iletişim adresleri aracılığı ile görüşme sağlayabilirsiniz. Genellikle borçlarını tahsil etmek isteyen alacaklılar icra avukatına ihtiyaç duyuyor. Kişi ya da kurumlar borcunu ödemeyen müşterileri için icra sürecini başlatıyor. Bu süreçte mağdur olan alıcıların mağduriyetleri kısa sürede giderilmektedir.

Eğer bir haciz avukatına ihtiyacınız var ise ilk olarak yaşadığınız il sınırları içerisinde bir haciz Avukatı bulmanız olacaktır. Bunun için hukuk büroları ve haciz avukatları telefonları hakkında araştırma yapmalısınız.

Bursa İcra Avukatı

Bursa’da icra avukatına ihtiyacınız var ise deneyimli bir hukuk bürosu ile anlaşma sağlayabilirsiniz. Özellikle son zamanlarda vodafone gibi iletişim hatları kullanan kullanıcıların fatura borçlarını ödememesi durumunda icra avukatları devreye girer. Bu süreç yasal olarak icra avukatları tarafından takip edilmektedir. Aynı zamanda avon gibi büyük kozmetik markaları borçlarını tahsil edemediği durumlarda icra avukatı aracılığı ile mağduriyetlerini giderebilir.

İcra Avukatı Ankara

İcra avukatı Ankara da ihtiyacınız var ise detaylı bir araştırma yapmanız gerekiyor. Ankara’da en iyi icra avukatını bulmak ve haciz, borç veya icra gibi konularda yardıma ihtiyacınız var ise +90 544 129 34 68 numara üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Ankara’da icra avukatları işlem geçmişi sebebi ile iflas odaklı sözleşmeler, yeniden yapılandırma planları, kira sözleşmelerinde değişiklikler ve diğer işlem belgelerinin anlaşılması için müzakere hazırlanması konusunda oldukça deneyimli avukatlar bulunuyor. Hukuki süreçte etkili çözüm önerileri sunarak kısa sürede icra ile ilgili sorunu çözüme kavuşturmaktadır.

İcra Avukatı Ne Kadar Kazanır?

İcra avukatları en düşük 3.350 TL, ortalama maaşları 5.680 TL ve en çok 17.140 TL kazanç elde etmektedir. Üniversitelerin 4 yıllık eğitimi veren Hukuk Fakültesi bölümlerini lisans derecesi ile tamamlamak gerekmektedir. Aynı zamanda icra avukatı ücretleri nelerdir? gibi benzeri sorular merak edilen konulardır. İcra avukatları, dosyalara göre ücretlendirme yapmaktadır.

İcra avukatları kazançları dosya sayısına ve açılan davalara göre değişkenlik göstermektedir. Ancak hukuki anlamda en çok kazanç sağlayan mesleklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde karşılıklı yapılan alışverişlerde borcunu tahsil edemeyen kişiler icralık olabilir. Bu süreç alacaklının başvurusu işe gerçekleşmektedir. Ancak bankalar gibi kurumlar da kişiye bir süre tanınır. Eğer bu sürede borçlu olan kişi borcunu kapatmaz ise icra avukatları görüşme sağlar. Dolayısı ile kişi ve kurumlar da bu süreç farklılık göstermektedir. Alacaklı bir kişi icra avukatı ile görüşme yaparak hiç süre beklemeden borcunun tahsil edilmesini talep edebilir.

İcra Avukatı Ücreti

İcra mahkemelerinde duruşma yapılması durumunda avukatlık ücreti de alınmaktadır. Mahkemede takip edilen icra ile ilgili konular için 840.00 TL vekalet ücreti alınmaktadır. Aynı zamanda icra mahkemesinde duruşmalı davalarda, görülen dava takip altında ise 1.360,00 TL talep edilmektedir.

İcra avukatları, borçlunun yasal hakları hakkında bilgi vermekle görevlidir. Bu süreçte borçlunun bilgilendirilmesi önceliklidir. Daha sonra icra işlemleri hakkında gerekli bilgiler verilerek icra yoluna girmeden borcunun ödenmesi amaçlamaktadır. Fakat çeşitli sebeplersen dolayı borcunu ödeyemeyen borçlunun adına var olan taşınabilir ve taşınmaz varlıklarına el koyulur. Bu süreçte icra başlar ve borçlunun borcunu ödeme durumunda icra kaldırılır. Aksi taktirde borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklının mağdur olmaması için icra süreci devam eder ve kısa sürede sonuçlanır.

İcra Avukatı Nasıl Olunur?

İcra avukatı nasıl olunur sorusu da merak edilen sorulardan biridir. Bunun için hukuk fakültesini bitirmek gerekmektedir. Yine daha sonrasında gerçek ya da tüzel kişiliğin onayı ile icra avukatlığı yapılabilir. Bunların yanında icra avukatlarının bazı nitelikleri olmalıdır. Bu nitelikler şöyle olmalıdır.

 • Çözüm üretme yeteneğinin olması
 • Görevlendirmeler arasında sıralama ve yönetme becerisine sahip olmak
 • Meslek ahlakına uygun davranmak
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarının kullanımını iti bilmek ve yönetmek
 • Yüksek motivasyon sahibi olmak
 • Detaycı bir çalışma ahlakına sahip olmak
 • İkna kabiliyetine sahip olmak

Hukuk Bürosunu Savcılığa Şikayet

Hukuk bürosunu savcılığa şikayet etmek yasal olarak mümkündür. Bazı hukuk büroları zaman zaman borçluyu taciz ederek hukuk dışı işlemler yürütmektedir. Bu süreçte borçlu olan kişi hukuk bürosunu savcılığa şikayet edebilir. Özellikle borçlunun yasal hakları bulunduğundan yapılan şikayet değerlendirilmektedir. Bu süreçte yapılması gereken tek şey dilekçe doldurarak savcılığa iletmek olacaktır. Sizi rahatsız eden ve sürekli mesaj atarak ya da arayarak taciz eden hukuk bürosunu savcılığa verebilirsiniz. Yasal olarak bu borçlu da olsa kişinin haklarını korumak için tanınmıştır.

İlgili İçerikler

Kategoriler