İcra Borç Tutarı Sorgulama, İcra Borcu Öğrenme, Dosya Sorgulama

İcra Dosyası Sorgulama

İcra borcu sorgulama, borcu ödeme işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. E-devlet sistemi üzerinden adınıza açılmış ya da kendi açtığınız dava ve icra takiplerini kolaylıkla takip edebilir ve dosya içeriklerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için UYAP VATANDAŞ PORTALI’na e-Devlet şifrenizle girerek açılan sayfada dosya sorgulama işlemlerini yaparak dosyanız içerisindeki evraklarınızı görebilir, icra dosyasın sorguladığınız gün itibari ile toplam borç miktarını öğrenebilir ve buradan ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

İcra Dosyası; Borç, Tahsilat, Sorgulama

İcra iflas hukukuna dair tüm usul ve esaslar icra iflas kanunu ile tanzim edilmiştir. İcra iflas kanunu gereğince alacağın tahsil edilmesi için:

 • İcra ve iflas daireleri
 • İcra mahkemeleri

Görevli kılınmıştır. Kimi durumlarda gereksinim hali söz konusu olduğu takdirde; polis ve kolluk kuvvetleri cebri icra için görevlendirilebilir. Ancak burada İcra Müdürü’nün talebi söz konusu olacaktır.

İcra ve İflas Hukuku Nedir?
İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra Borç Tutarı Sorgulama

İcra borç tutarı sorgulama, e-Devlet üzerinden yapılmakta ve kişiler bu yolla icra borç tutarını öğrenebilmektedir. Ya da vekâlet vererek yetkilendirdiğiniz avukat sizin icra dosyalarınızı görebilir, ve borçlarınız hakkında bilgi verebilir. 

İcra Borcunun Ne Kadar Olduğunu Nasıl Öğrenebilirim?

İcra borcunun ne kadar olduğunu e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Adım adım gidersek;

 • ➢ Tarayıcınızdan e-Devlet’e giriş yapın.
 • ➢ Ardından bilgileriniz ile giriş yapın. (Şayet e-Devlet şifreniz mevcut değilse bu durumda PTT şubelerinden şifrenizi temin edebilirsiniz.)
 • ➢ Ardından e-Devlet içerisinde yukarıdaki arama butonuna basarak “İcra dosyası sorgulama” şeklinde aratın.
 • ➢ Ardından çıkan sonuca tıklamak suretiyle icra borcunuzun ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

Kalan İcra Borcu Öğrenme

Kalan icra borcunuzu e-Devlet üzerinden tek tıkla öğrenebilirsiniz. Adım adım gidersek;

 • ➢ Tarayıcınızdan e-Devlet’e giriş yapın.
 • ➢ Ardından bilgileriniz ile giriş yapın. (Şayet e-Devlet şifreniz mevcut değilse bu durumda PTT şubelerinden şifrenizi temin edebilirsiniz.)
 • ➢ Ardından e-Devlet içerisinde yukarıdaki arama butonuna basarak “İcra dosyası sorgulama” şeklinde aratın.
 • ➢ Ardından çıkan sonuca tıklamak suretiyle icra borcunuzun ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

Maaşımdan Kesilen İcra Nasıl Öğrenebilirim?

Üzerinizdeki bütün icra dosyalarını e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Adım adım gidersek;

 • ➢ Tarayıcınızdan e-Devlet’e giriş yapın.
 • ➢ Ardından bilgileriniz ile giriş yapın. (Şayet e-Devlet şifreniz mevcut değilse bu durumda PTT şubelerinden şifrenizi temin edebilirsiniz.)
 • ➢ Ardından e-Devlet içerisinde yukarıdaki arama butonuna basarak “İcra dosyası sorgulama” şeklinde aratın.
 • ➢ Ardından çıkan sonuca tıklamak suretiyle icra borcunuzun ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

Bu şekilde maaşınızdan kesilen icraya ilişkin bütün bilgileri edinebilirsiniz.

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra iflas hukuku; yasada öngörülen kurallar çerçevesinde kamu otoritesini kullanarak bu borcun ödenmesini konu alır. Bireyler farklı türde pek çok özel hukuk ilişkilerine girer. Kimi durumlarda bu özel hukuk ilişkilerinde uyuşmazlıkların meydana geldiği görülür. Meydana gelen uyuşmazlık sonucu özel hukuk ilişkisinden doğan para ve teminat borcu söz konusu olmaktadır. Borçlu tarafından para ve teminat borcu eda edilmediği takdirde alacaklı borcun eda edilmesini talep eder. Söz konusu borcun karşılanması;

 • Borçlunun taşınır malları
 • Borçlunun taşınmaz malları
 • Borçlunun 3. Şahıslar üzerindeki hak ve alacakları

Üzerinden gerçekleştirilir.

İcra işlemleri neticesinde mal varlığının ne kadarına el konulabileceği alacak miktarı ile paralel değişmektedir. Ancak iflas söz konusu olduğunda doğacak sonuçlar icraya göre daha ağır olmaktadır. Zira iflas davasında mal varlığının sadece bir bölümüne değil tamamına da el konulması söz konusu olabilir.

İcra ve iflas arasında bir diğer fark; takip kararı icra için kâfi gelirken iflas davalarında durum farklı olmaktadır. İflas davalarında ticaret mahkemesinden çıkan bir karar gereklidir. Bu karar ticaret mahkemesinden çıkmadığı müddet iflas söz konusu olmayacaktır.

İcra İflas Hukuku Davaları

İcra iflas hukuku davaları ile ilgili merak edilen bir diğer husus ‘’alacak’’ kavramının kapsamıdır.  Alacak kavramı genellikle mal veya para olarak bilinir ancak mal veya paranın yanında alacak kavramının kapsadığı başka kavramlar da vardır. Söz gelimi boşanma neticesinde velayeti verilmiş olan çocuklar da buradaki alacak kavramının kapsamındadır.

İcra İflas Hukuku Davaları
İcra İflas Hukuku Davaları

İcra takibinin başlatılabilmesi için her zaman mahkeme kararı şart değildir. Söz konusu alacağın para veya alacaklıya verilmesi gereken teminat olması halinde mahkeme kararı olmaksızın takip başlatılabilir. Şayet borçlu olarak nitelendirilen kişi, borcun olmadığını iddia eder ve takibin yersiz olduğunu ifade ederse takip durdurulabilir. Alacaklı bu durumda söz konusu alacağın ispatına dair başka birtakım yöntemler kullanmalıdır (hukuki sınırlarda kalmak kaydı ile).

İcra Takibi Nedir?
İcra Takibi Nedir?

İcra Takibi Nedir?

Bir alacaklı, söz konusu alacağını borçludan almak amacıyla icra müdürlüğü aracılığı ile harekete geçer. Söz konusu hukuki işlem icra takibi olarak adlandırılır. Söz gelimi şahıs A, şahıs B’den 10.000 TL alacaklı konumdadır. Ancak o ya da bu sebepten dolayı B kişisi A kişisine olan 10.000 TL borcunu ödememektedir. Burada alacaklının borcunu alabilmesi için başvurduğu yer icra müdürlüğüdür. İcra müdürlüğünde gerekli hukuki işlemler tamamlanır ve B kişisi hakkında icra takibi başlatılır.

Evime Haciz Geldi Ne Yapmalıyım?
Evime Haciz Geldi Ne Yapmalıyım?

Evime Haciz Geldi Ne Yapmalıyım?

Vatandaşların “evime haciz geldi” ibaresi ile bahsettiği esasen tebligat ile gelen ödeme/icra emridir. Tebligat ile gelen bu ödeme/icra emri ile borcun ödenmesi ödenmediği taktirde cebren icra işlemine geçilerek haciz işleminin yapılacağı bildirilmektedir. Haciz işlemi, bir kimsenin mal ve haklarına cebren el konulmasıdır. Burada el koyma işlemi icra müdürlükleri aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bahsedildiği şekilde haciz geldiği takdirde öncelikle bir icra avukatı ile görüşerek yönlendirmeleri ile hareket edilmelidir.

İcra Emri Geldiğinde Ne Yapılır?
İcra Emri Geldiğinde Ne Yapılır?

İcra Emri Geldiğinde Ne Yapılır?

İcra emri; alacaklı tarafından ödenmesi talep edilen alacakların ödenmesini ya da yerine getirilmesini aksi takdirde haciz işlemine geçileceğini bildiren İcra Müdürlüğünce gönderilen bir evraktır.

İcra emri geldiğinde öncelikle gelen evrak dikkatli bir şekilde okuyarak incelenmelidir. Bu şekilde;

 • Borcun miktarı,
 • Alacaklının kim olduğu,
 • Ne zaman ödenmesi gerektiği saptanabilir.

Bu inceleme neticesinde icra emrinde yazan alacaklıya borcunuzun olmadığı veya borç miktarının yanlış olduğu gibi çeşitli sebeplerle icra emrine itiraz edilebilir. Ancak; icra emrine itiraz etmek belirli bir süreye tabidir. Genellikle bu süre, icra emri tebligatının size ulaştığı tarihten itibaren 7 gündür. Bu süre genel anlamda 7 gün olsa da takibin niteliğine göre değişkenlik gösterebilecektir.

Mal Beyanında Bulunmazsam Ne Olur?

İcralık bir durum söz konusu olduğunda borçlu çoğu zaman ‘mal beyanında bulunmazsam ne olur?’ un yanıtını merak etmektedir. Böyle bir durumda alacaklı eğer icra mahkemesine başvurursa hapis cezası gündeme gelebilir. Mal beyanında bulununcaya kadar üç ayı geçmemek şartı ile hapis cezası ihtimali doğacaktır.

Haciz İşlemini Şikâyet Edebilir Miyim?

Kanun koyucu haciz işlemini şikâyet edebilme hakkını tanımaktadır. Şikâyet hususunun da bazı şartlara bağlıdır. Haciz işlemini şikâyet için icra mahkemesi nezdinde şikâyet davası açılmalıdır. İcra ve İflas Kanunu’nun 16’ncı maddesi şikâyet ve şartlarını düzenlemiştir. Buna göre;

 • İşlemin yasaya aykırı olması
 • İşlemin hadiseye uygun olmaması
 • Bir hakkın yerine getirilmemesi
 • Bir hakkın sebepsiz yere sürüncemede bırakılması
 • Kamu düzenine aykırılık olması

Hallerinden birinin varlığı halinde şikâyet yoluna başvurulabilir. Şikâyet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır. Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikâyet olunabilir.

Eşyalarım Haczedildi Geri Alabilir Miyim?
Eşyalarım Haczedildi Geri Alabilir Miyim?

Eşyalarım Haczedildi Geri Alabilir Miyim?

Eşyaları haczedilen pek çok birey haczedilen eşyaların geri alınıp alınmayacağını merak eder. Eşyalarım haczedildi geri alabilir miyim, sorusuna verilecek cevap evettir. Ancak eşyaların tutulduğu yediemin deposunu bir ücret verilmesi gerekir. Haczedilen eşyaların geri almak için söz konusu borcun ve icra masraflarının ödenmesi gerekir.

Hakkımda İcra Takibi Açılıp Açılmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

Kişinin kendisine açılan icra takibi olup olmadığını e devlet resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilmektedir. E devlete giriş yapılmasının ardından dosyası sorgulama sekmesine gelinerek tüm sorgulamalar yapılmaktadır. İlgili sekmede aranan bilgiler yer almaktadır.

İcra Dosyası Sorgulama

İcra dosyaları son zamanlarda bir sektör haline geldi. Yüzlerce kişiden oluşan ekipleri ile her gün binlerce icra takibi başlatmaktadırlar. İcra dosyalarının başınıza bela olmaması için size takip başlatıldığı andan itibaren 15 gün içerinde gerekli aksiyonu almak olacaktır. Bunun da en etkili yolu icra dosyası sorgulama yapmaktır. Belli zaman periyotları ile icra dosyası sorgulama yaparsanız hakkınızda takip açılıp açılmadığını görebilirsiniz.  E-devlet şifreniz ile giriş yaparak https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama bu adres üzerinden icra dosyası sorgulama yapabilirsiniz.

İcra Dosyası Nasıl Sorgulanır?
İcra Dosyası Nasıl Sorgulanır?

Evime Haciz Geldi Neleri Haczedebilirler?

İcra emri geldikten sonra borcun ödenmemesi ya da icra emrine itiraz edilmemesi halinde cebri icra gündeme gelecek olup bazı hak ve malvarlığının haczi söz konusu olabilecektir. Ancak haciz işlemi sırasında her malın haczedilemeyeceğini belirtmek gerekir. Zira; İcra ve İflas Kanunu’nun 82’nci maddesi hangi malların haczedilebileceği hususuna açıklık getirmektedir.

Buna göre mesela; para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyası haczolunamaz. Yani haciz işlemi için evinize gelindiğinde para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi eşyalar haczedilebilecektir. Ancak; ailenin ortak kullanımına hizmet eden buzdolabı, çamaşır makinesi gibi eşyalar haczedilemeyecektir. Ayrıca evde yaşayan borçlu dışındaki diğer bireylerin şahsi eşyaları da haczedilemeyecektir.

Yeniden Evlenirsem Eski Eşim Velayeti Alabilir Mi?

Yeniden evlilik söz konusu olduğunda çocuğun velayeti ile ilgili bir değişiklik gerekmez. Çocuk ister annesinde ister babasında kalsın yeni bir evlilik bu durumu etkilemeyecektir. Velayet, çocuğun menfaatini korumak amacıyla verilir. Yeni bir evlilik tek başına velayetin alınıp diğer eşe verilmesine bir sebep değildir.

7 yanıt

 1. yapıkredi de kredi ve kredi kartı borcum dolayı icra kagıtları geldi evime ödeme yapacagım fakat anapara üzerine eklenen avukatlık vekalet harcı tahsil masraflar ve faizler var ben bunların hepsini ödemek zorundamıyım durumum da yok anaparayı ödemek istiyorum bu konuda yardımcı olabilirmisiniz çünkü anaparanın 2 katı üzerine çıkmış durumda borç farklı bir yöntemi var mıdır

 2. Merhaba eşimin trafik kazası geçirmesi sebebiyle sigorta şirketi tarafından evimize icra ödeme emri geldi,ama ödeyecek durumumuz yok meblağda yüksek bir tutar,
  Gelen icra ödeme emrinde “mal beyanında bulunmaz iseniz hapis cezası ile tazyik olunacağınız”diye yazıyor,herhangi bir mal varlığımız yok ne yapmalıyız,mal beyanı zorunlu mu?

 3. Merhaba eşimin trafik kazası geçirmesi sebebiyle sigorta şirketi tarafından evimize icra ödeme emri geldi,ama ödeyecek durumumuz yok meblağda yüksek bir tutar,
  Gelen icra ödeme emrinde “mal beyanında bulunmaz iseniz hapis cezası ile tazyik olunacağınız”diye yazıyor,herhangi bir mal varlığımız yok ne yapmalıyız,mal beyanı zorunlu mu?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler