Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmesinin tüketilmeyen bir mal olması, sözleşmenin en önemli konusudur. Sözleşmenin aynı zamanda bir mal veya hak olma durumu söz konusu olabilmektedir. Kira sözleşmesinin konusunun özellikle açılacak olan davalarda hak elde edebilmek amacıyla son derece önemli olacağının altını çizmemiz gerekmektedir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır? –  Örnek Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmesinin hazırlanması için ister internetten isterse de kırtasiye gibi yerlerden örnek şablon alınarak kullanılabilir. Genel şablonlar kiracının da, ev sahibinin de isteklerini karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.  Örnek kira sözleşmesi gözden geçirilerek ekleme ve çıkarmalar yapılabilir. Sözleşmenin aynı zamanda mülk sahibi ve yahut mülk sahibi tarafından vekalet verilmiş olan bireyler tarafından hazırlanması mümkündür. Kira kontratı yapılırken toplamda üç bölümden oluşması gerektiğini bilmelisiniz. 

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kiralama Sözleşmesi – Kiralama Bilgileri

Sözleşme içerisinde mülk sahibinin adı soyadı, iletişim bilgileri, mülkün cinsi ve adresi, kiralama başlangıç ve bitiş tarihi yer alması gerekmektedir. Eğer kiralama bilgileri yer almazsa o zaman yasal bir geçerlilik sağlayacak sözleşmeden söz edebilmemiz ise pek mümkün olmayacaktır. Aynı zamanda sözleşmedeki kiralama bilgilerinin içerisinde mutlaka kira bedelinin de yer alması gerektiğini söylememiz gerekir. Çünkü kira bedeli de yer alarak, kiracının ne kadar bir ödemeden yükümlü olduğu da belirtilmiş olur.  

Kiralanan Mülkte Yer Alan Demirbaşlar

Kiralanan mülk içerisinde kiracının kullanabileceği demirbaşlar yer alabilir. Kiralanan mülkte; posta kutusu, abonelik sayaç, ev içerisinde yer alan eşyalara dair tüm demirbaşlarında mutlaka sözleşme içerisinde yer alması gerekmektedir. Kira sözleşmesinin içeriği doğru şekilde yapıldığında ise daha sonrasında istemediğiniz bir sorun yaşamaz ve tam aksine olması gereken şablonda bir sözleşmenin hazır olmasını sağlarsınız. 

Mülke Dair Genel Koşullar 

Kira sözleşmesinin içeriğinde aynı zamanda genel koşullarda yer almaktadır. Sözleşme kapsamında mülk sahibinin taleplerinin neler olduğu, kiranın yatırılacağı banka bilgilerinin yer alması gerekir. Sadece bununla sınırlı kalmayarak ayrıca mülk içerisinde yapılacak olası tadilatlara dair de bilgilerin yer alması gerekmektedir. Kira kontratının sıkıntısız bir şekilde yapılması için bahsetmiş olduğumuz bu üç maddenin de yeterli olacağını söylemek isteriz. Tabi burada önemli olan unsurlardan biri ise bu maddelerden tek bir tanesinin bile eksik olmamasıdır. Kira sözleşmesi hazırlanması sonrasında ise bir nüshası mülk sahibinde diğer nüshası da kiracıda olmalıdır. 

Kira Sözleşmesinde İmza Yetkisi 

Kira sözleşmesinin yükümlülüklerinin her iki taraf açısından da probleme dönüşmedem yerine getirilmesi gerekmektedir. Kira sözleşmesinde imza yetkisi kime ait diye sorgulayanlar içinde hem kiracıya hem de mülk sahibine diyebiliriz. Fakat mülk sahibinin imza yetkisine dair belirtmemiz gereken bir diğer önemli bilgilerden biri ise vekalet aracılığıyla imza yetkisini bir başkasına devretme durumu vardır. Fakat sözleşmede imza yetkisinin olması içinde 18 yaşından büyük olma şartının olduğunu söylememiz gerekir. Aksi durumda 18 yaş altındaki kişilerin imza yetkisi durumu yoktur. Hiçbir şekilde de geçerlilik teşkil etmeyecektir. 

Kira Sözleşmesi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kira Sözleşmesi yapılırken de doğal olarak dikkat edilmesi gereken bazı önemli faktörlerinde olduğunu söylememiz gerekir. Bu faktörlerin neler olduğunun bilinmesi ve uygulanması, sözleşmenin geçerliliğini yitirmemesi açısından son derece önemlidir. Kira sözleşmesi yapılırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir diyorsanız şu şekilde belirtmemiz gerekir:

 • Sözleşmedeki kira zammı ne zaman yapılacak, zam oranı ne olacak?
 • TC Kimlik bilgilerinin eksiksiz bir şekilde doldurulması 
 • Belgelerin mutlaka imzalı olması. Çünkü imzasız olan belgelerin doğal olarak geçersiz sayılma gibi bir durumu söz konusu olabilir
 • Kiracının mülk sahibine hangi tarihte, hangi banka bilgilerine kira bedelini ödemek zorunda olduğu 
 • Depozito ile ilgili olarak tüm detayların da ayrıntılı bir şekilde açıklanması ve yerine getirilmesi 
 • Demirbaşlar ile ilgili olarak bilgilerin verilmesi.  Demirbaşların başına bir problem yaratılırsa kiracı tarafından masrafların ödenmesi 

Baktığımız zaman yukarıdaki tüm bilgilerin sözleşmenin geçerli sayılması açısından son derece önemli olduğunu da söylememiz gerekir. Bu sebepten dolayıdır ki kira sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli bilinmeli ve harfi harfiyen de yerine getirilmeye çalışılmalıdır. Kira kontratının sadece mülk sahibini ya da kiracıyı kapsayan bir sözleşme olmadığını bilmelisiniz. Bu sözleşmenin aslında her iki tarafında yerine getirmesi gereken sorumluluklarını en yalın haliyle aktaran yasal bir belgedir. Sözleşmenin geçerli sayılması içinde tarafların imzasının mutlaka olması gerekmektedir. 

Kira Sözleşmesinin Şekli
Kira Sözleşmesinin Şekli

Kira Sözleşmesinin Şekli 

Kira sözleşmesinde söz ettiğimiz zaman bir diğer önemli diyebileceğimiz konulardan biri ise sözleşmenin şeklidir. Bu içeriğimizde ise kira sözleşmesinin şekli ile ilgili olarak bilmeniz gereken hususlara yer vereceğiz. Kira kontratının şekil şartının olması adına ilk olarak dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan biri ise mülkün bir ücret karşılığında ise her iki tarafın ortak paydada anlaşarak devri yapılmasıdır. Akdin tamamlanmasının yapılabilmesi içinde anlaşmanın yeterli olacağı ve herhangi bir şekil şartına da gerek duyulmadığını söyleyebiliriz. Kira kontratının geçerli olması içinde herhangi bir şekil zorunluluğunun olmadığını bilmelisiniz. 

Kira sözleşmesinde her iki taraf açısından önem arz edilecek hususlardan biri ise sözleşmenin süreli ya da süresiz olması denebilir. Özellikle bu unsurların sözleşmenin sona erdirilmesi açısından son derece önemli olduğunun altını çizmemiz gerekmektedir. 

Sözleşmede her ne kadar süre ile ilgili olarak bir belirtme durumu söz konusu olmasa bile hala daha geçerliliğine devam edilecektir. Yani sözleşmede sürenin olmaması sözleşmeyi geçersiz kılmayacaktır. Fakat belirli ve süresiz sözleşmelerde, sonlandırılma hali birbirinden farklılık göstermektedir. Her ikisi de birbirinden farklı kurallara tabi olduğu da bilinmelidir. Fakat kira kontratının herhangi zorunlu bir şekli olması gerekiyor mu diye sorgulayanlar içinde böyle bir zorunluluğun olmadığını açıkça ifade etmemiz gerekir. 

Kira Sözleşmesinde Şekil Şartı Var Mı?

Son dönemde kira sözleşmesine dair pek çok araştırmalar yapılıyor. Özellikle bu konunun hem mülk sahibi hem de kiracı açısından da bakıldığı zaman son derece önemli olduğunu söylememiz gerekmektedir. Genelde sözleşme içeriği, konusu ve aynı zamanda da şekline dair birçok konuda sorgulamalar yapıldığını da söylememiz gerekir. Doğal olarak onlardan biri olarak ise kira sözleşmesinde şekil şartı var mı? Konusu olduğunu söylememiz gerekir. Bu konu ile alakalı olarak aydınlatma yapabilmemiz içinde herhangi bir şekil şartına bağlanmamış olduğunu söylemek isteriz. Lakin ispat yapılabilmesi ve hak iddiasının yüksek geçerlilikte olması içinde sözleşmenin yazılı yapılmasının daha uygun olacağını söylememiz gerekir. Zaten günümüz koşullarında da kira kontratının yazılı olarak yapıldığını görmekteyiz. 

Kira Sözleşmesi Yazılı Olması Şart Mıdır?

Kira sözleşmesinin her ne kadar yazılı olmasının daha garantili olduğunu söylesekde illa ki yazılı yapılma durumunun olmadığını söylememiz gerekir. Fakat hem kiracı hem de kiraya veren kişiler açısından kanıt niteliği taşıması açısından yazılı olmasının daha çok avantaj içereceğinin altını çizmemiz gerekir. Çünkü ev kiralama aşamasında her iki taraf hangi noktada anlaştı, kira bedeli, kira ödeme tarihi ve diğer pek çok konuların neler olduğunun daha ayrıntılı bir şekilde görülmesi açısından da önemlidir. Aksi takdirde içeriğin ta olarak anlaşılmamasından kaynaklı olarak ise daha büyük diyebileceğimiz birtakım sorunların ortaya çıkma ihtimali söz konusu olabilir. Doğal olarak böyle bir durumun yaşanmaması ve her iki taraf açısından da bir kanıt niteliğinin en iyi şekilde oluşturulması adına da yazılı şekilde hazırlanmasına mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Sonuç olarak söz uçar yazı kalır mantığını düşünürsek her zaman işi daha da sağlama alabilmek adına kira sözleşmesinin yazılı olarak hazırlanması daha avantajlı bir durum olacaktır. Kira sözleşmesi yapacak olanların mutlaka bu hususu es geçmeden olabildiğince yerine getirmeye çalışması gerekmektedir. Yazılı olarak kira kontratını hazırlayacak olan tarafların ise olmazsa olmaz olarak ifade edeceğimiz bilgilere mutlaka yer vermesi gerekmektedir. Tek bir bilginin bile eksik olması, sözleşmenin geçersiz sayılmasına neden olacağını unutmamalısınız. Bu sebeple dikkatli bir şekilde örnek kira kontratını inceleyerek hazırlamalısınız. 

Kira Sözleşmesi Yazılı Olmazsa Ne Olur, Ne Gibi Sorunlar Yaratır?

Mülk sahibi ile kiracı her ne kadar aralarında anlaşma yapsalar bile daha sonradan sorun yaşamayacaklarına dair hiçbir şekilde bir garanti yoktur. Doğal olarak işi daha çok sağlama alabilmek adına kira sözleşmesinin yazılı olmasının son derece önemli olduğunu söylememiz gerekir. Aynı zamanda burada kira kontratının şeklinin nasıl olduğuna dair hiçbir ehemmiyetin olmadığını ve konu içeriğinin nasıl olduğunun önem kazandığını bilmelisiniz. Çünkü kira sözleşmelerinde her ne kadar bir şekle tabi olunmasa da, her iki taraf arasında yaşanan anlaşmazlıklarda ise Yargıtay yazılı belgeyi dikkate almak isteyecektir. İşte tam da bu aşamada yazılı olarak hazırlanmış olan sözleşmenin daha fazla önemli bir hale gelmeye başlayacak olduğunu fark etmekteyiz. 

Kira Sözleşmesinin Konusu
Kira Sözleşmesinin Konusu

Kira Sözleşmesinin Konusu

Kira sözleşmesinin konusunun hem mülk sahibini hem de kiracıyı yakından ilgilendirdiğini belirtmemiz de fayda var. Kira sözleşmesinin konusu oldukça önemli diyebileceğimiz bir konuyu kapsamaktadır. Çünkü olası açılacak olan davalarda ise kira kontratının konusunun ne olduğu incelenir. Eğer taraflardan biri sözleşmenin içeriğini yerine getirmemiş ve aykırı diyebileceğimiz bir davranış yürütmüşse haksız olarak beyan edilecektir. Bu sebepten dolayıdır ki sözleşme hazırlanırken konunun belirlenmesine mutlaka dikkat etmeniz gerekmektedir. 

Kira sözleşmesinin tüketilmeyen bir mal olması, sözleşmenin en önemli konusudur. Sözleşmenin aynı zamanda bir mal veya hak olma durumu söz konusu olabilmektedir. Kira kontratının konusunun özellikle açılacak olan davalarda hak elde edebilmek amacıyla son derece önemli olacağının altını çizmemiz gerekmektedir. Kira kontratında aykırılığa neden olacak unsurlar nelerdir bilinmesi gerekmektedir. Bu hususlar ile ilgili olarak ise öğrenmeniz için şu şekilde belirtebiliriz:

 • Temerrüt hakkı ( kiracının 30 günden sonra kirasını ödememesi)
 • 1. kira bedeli geçirildiğinde ise ihtar verilmesi 
 • Mülkü bir başka kiracıya vermek – sözleşmeye aykırılık 
 • 10 yıllık kiralama süresi ve kiracının 1 yıllık sözleşmesi varsa da 1 yılın sonunda gerekçe göstermeksizin tahliye davasıyla mülkten çıkarabilme yetkisine sahip olma 
 • Tadilat, yıkım gibi pek çok işlemler ile ilgili olarak süreçleri kapsaması 

Kira sözleşmesinin karşılıklı olarak hem mülk sahibinin hem de kiracının birbirlerine karşı yükümlülüklerini ele alan bir sözleşmedir. Öyle ki bu sözleşme ile aslında her iki tarafta birbirine borçlu hale gelmiş olur. Çünkü burada sadece kiracı açısından bir sorumluluk olmadığı gibi aynı şekilde mülk sahibinin de mülkü elverişli bir şekilde vermesi gerekmektedir. Aynı şekilde elverişli bir şekilde mülkü alan kiracının da geçerli sürenin sonunda aynı olacak şekilde geri iadesini yapmak zorunda olduğunu söylemeliyiz. 

Kira Sözleşmesinin Konusu Önemi 

Adli davalarda temerrüt hakkının doğabilmesi içinde kira sözleşmesi konusunun da önemli bir etken olduğunu belirtmemiz de fayda var. Kira davalarında hükümlerin daha kolay bir şekilde tespit işlemlerinin yapılması içinde doğal olarak kira kontratının konusunun son derece önemli olacağını söylemek isteriz. Özellikle temerrüt taşınmazlık olgusundan söz edebilmemiz içinde sözleşme konusu son derece dikkat edilmesi gereken konuların başında yer almaktadır. İhtar ve ödeme emri yapılırken, kiracıya 30 gün içinde ödeme süresi verilir. Taşınmaz kiralık hasılatlarla ilgili olarak ise kiracıya bedelin ödenmesi için en fazla altmış gün gibi bir süre verilerek bedelin ödenmesi sağlanmaktadır. 

Kira Sözleşmesinin Türleri
Kira Sözleşmesinin Türleri

Kira Sözleşmesinin Türleri 

Kira sözleşmesinde iki tür sözleşme çeşitliliğinin yer aldığını belirtmek isteriz. Bunlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır. İsteğe göre yazılı isteğe göre olarak ise taraflar sözlü bir şekilde sözleşme yapabilmektedir. Fakat sözleşmede sözlü olarak yapılması halinde kanıt niteliği daha aza ineceğinden dolayı doğal olarak olası bir hak iddiası durumu ortadan kalkabilir. Bu gibi istenmeyecek bir durumun yaşanmaması adına izlenmesi gereken en doğru çözüm yollarından biri ise  yazılı olarak sözleşmenin ayarlanması olacaktır. 

Tüm bu konunun yanı sıra bir başka önemli diyebileceğimiz hususlardan biri ise kira sözleşmesinin türleri diyebiliriz. Kira sözleşmesinde kaç çeşit türler yer alıyor ve bu türlerin tek tek ne anlam ifade etmiş olduğu da son derece önemli diyebileceğimiz bir konuyu kapsamaktadır. Kira kontratının türlerinin neler olduğu ile ilgili olarak bir inceleme yapmaya başladığımız zaman ise bunlar adli kira, konut, işyeri kirası gibi sınıflara ayrılmış olduğunu söylemeliyiz.  

Olası hukuka aykırılık bir durumu yaşandığında ise burada ilk olarak bakılacak unsurların başında ise kira sözleşmesinin türü olacaktır. Hukuka aykırılık sürecinin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonuca ulaştırılması içinde türünün dikkate alınacak olduğunu ve bu hususta daha pratiklik kazandıracağını söylemeliyiz. Sözleşmenin mutlaka belirlenen Hukuk kurallarına uygun şekilde düzenlenmesi gerekir. Eğer bir sözleşmenin dikkate alınabilmesi içinde kuralları kapsayıp kapsamadığı da belirleyici bir unsur olarak ön plana çıkar. Sözleşmenin içeriğine göz attığımız zaman konusunun kira olmasının yanı sıra, hukukun emredici olarak ifade edeceğimiz hükümlerini kesinlikle ihlal etmemesi gerekir. Eğer ki hukuk alanında herhangi bir ihlal durumu yaşanmazsa o zaman sözleşmenin geçerli olması mümkün hale dönüşmeye başlayacaktır. 

İşyeri Kira Sözleşmesi

Öncelikle kira sözleşmesine dair olası bir pürüz durumunun yaşanmaması adına her iki tarafında şartlara uygun şekilde davranış içerisinde olması önemlidir. Eğer ki taraflardan biri sözleşmeyi ihlal ederse o zaman diğer tarafında dava açma yetkisine sahip olacağını belirtmemiz gerekir. Yargıtay tarafından yapılacak olan incelemeler neticesinde ise sözleşmeyi ihlal eden tarafın hangisi olduğu da tespit edilir. Bu gibi durumların yaşanmaması adına ilk olarak kira sözleşmesinde şartlar nasıl belirlenir? Bilinmesi gerekmektedir. Bu sebepten dolayıdır ki her iki taraf henüz sözleşme imzalama aşamasına gelmeden önce sözleşmenin konusu, içeriği, kuralları ve şartları hakkında mutlaka gerekli bilgi donanıma sahip olması önemlidir. 

Kira Sözleşmesinde Şartlar Nasıl Belirlenir?

Türk Borçlar Kanunu ve aynı zamanda Özel Kanunun emredici olarak nitelendirdiğimiz hükümlerine aykırı bir davranış içerisinde kesinlikle olmamanız gerekmektedir. Aynı zamanda taraflarında diledikleri şartlar her ne olursa olsun, belirtmiş oldukları şartlar dahilinde bir sözleşme hazırlayabilme yetkisine sahip olacaklarını söylememiz gerekir. Fakat burada önemli olarak söyleyeceğimiz konuların başında ise Hukuk’un emredici hükümlerinin aksine bir sözleşmenin hazırlanmamasıdır. Zaten bu gibi bir girişimler söz konusu olmadığı müddetçe herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak ve her iki tarafta sorunsuz bir şekilde sözleşme yapacaktır. 

Kira Sözleşmesi Bitmeden Evden Çıkarmak

Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkarmak kesinlikle söz konusu olamaz. Sözleşme süresi dolmadan kiracının tahliye edilmesi mümkün değildir. Ayrıca ev sahibinin haberi olmadan evde ciddi oranda bir değişiklik yapılması gibi sözleşme esaslarına karşı gelinmesi halinde kiracının tahliye edilmesi mümkün olacaktır. Kira sözleşmesi kefil olacakların her konuda daha dikkatli olması gerekmektedir. Kefil demek sözleşmede yer alan kira bedelinin ödememesi halinde tüm borçların kefil olan kişiden alınması demektir. Bundan dolayı kefil olmak çok önemli bir yere sahip olmakta ve bu iş için son derece dikkat olunması gerekmektedir.

Kira Sözleşmesi Zam Oranı

Kira sözleşmesi kanunu gereği kira sözleşme zam oranı uzadığı tarih itibari ile şayet tüketici fiyat endeksinde yer alan 12 aylık ortalamalar halinde değişim oranı yaklaşık olarak yüzde 20 ya da bu orandan daha yüksek olması ise kira yüzde 20 oranında artmaktadır. Fakat söz konusu olan TÜFE oran yüzde 20’nin altında çıkması durumunda ne kadar yüzde olmuş ise kira ücreti o oranda artmaktadır. Kira kontratı yapılırken taraflar arasında yaşanacak sorunların en doğru şekilde çözüm bulabilmesi için noter onaylı sözleşme yapılması son derece ideal olmaktadır. Kira sözleşmesi noter onayı olma gibi bir zorunluluğu yoktur. Ancak hak kaybı yaşamamak ve kira kontratının ispat edilmesi gücünün artırılması için tarafların kira sözleşmesini noter huzurunda yapmasının faydaları bulunmaktadır.

Kira Sözleşmesinde Anlaşılan Şartların İptali 

Sözleşme hazırlık evresinde hem mülk sahibi hem de kiracı şartları belirlemektedir. Her ne kadar iki tarafta şartlar konusunda anlaşma sağlamış olsa da daha sonrasında ise cayma gibi bazı durumların yaşanma ihtimali söz konusu olabiliyor. Kira sözleşmesinde anlaşılan şartların iptali olur mu? Sözleşme geçerli olacak mı şeklinde kafaları kurcalayan bazı sorularda ön plana çıkmaya başlar. 

Ne yazık ki sözleşmenin gündelik yaşantımızda şekil tabi olmamasından kaynaklı olarak ister istemez bir süre sonrada sorunların çıkması kaçınılmaz olmaya başlıyor. Özellikle taraflar yazılı değil de sözlü şekilde bir şartlara anlaşma kararı alsalar da daha sonrasında inkar durumları yaşanma olasılığı gün yüzüne çıkıyor. Taraflardan birinin sözleşme şartlarına inkar etmesi durumunda ise ne yazık ki işin içinden çıkılmaz bir durum içerisine girilmeye başlanmaktadır. 

Tarafların iradelerine ilişkin daha sonradan bir sorun ortaya çıkmaması ve tam olarak beyan edilmesi içinde mutlaka yazılı olarak sözleşmenin hazırlanması gerekmektedir. Çünkü yazılı olarak sözleşme hazırlandığı zaman neler dendiği, hangi şartların mevcut olduğu daha net bir şekilde görülmektedir. Hatta işin daha çok sağlama alınması için maddi bir kayıp güdülmezse, sözleşmenin noter huzurunda yapılması daha sorunsuz bir sözleşmeden söz edebilmemiz açısından önemli olmaya başlayacaktır. 

Kira sözleşmesi esnasında olası bir hak kayıp durumların yaşanmaması adına işin uzmanı olan avukatla anlaşılması son derece önem arz edecektir. Çünkü sözleşmenin kurumlar önünde hak iddia edebilmeniz adına son derece önemli olacak bir belge olduğunun kesinlikle unutulmaması gerekmektedir. Bu sebepten dolayıdır ki işinizi daha sağlama almak adına tecrübeli avukatlar ile çalışılması oldukça önemli olacaktır. Eğer böyle bir garantili olarak söyleyeceğimiz yol izlemezseniz haliyle hem uzun bir sürecin hem de yıpranan bir dönemin her iki taraf içinde doğma ihtimalinin çok yüksek olacağını söylemeliyiz. 

Kira Sözleşmesi Cayma Hakkı 

Kira sözleşmesi cayma hakkı genel olarak süresi 14 gün sınırı olarak uygulanmaktadır. Bu durumda eve taşınmadan önce kira sözleşmesi iptal edilmemiş ise kira kontratının imzalanmış olduğu tarihi takip edem 14 günün aşılmaması gerekmektedir. Bunların yanı sıra kiracıya kira sözleşmesinden cayma hakkı verilmektedir. Ancak sözleşme imzalandığı zaman verilen kaparo cayma halinde geri verilmemektedir. Ayrıca cayan tarafın ev sahibi olması durumunda ev sahibi sözleşmeden kendi vazgeçtiği için tahsil etmiş olduğu kaporayı geri ödemek zorundadır. Kira sözleşmesi mesken bölümünde yer alan kısma daire, iş yeri, arsa ya da tarla gibi alanlar olduğu belirtilmek zorundadır.

6 Aylık Kira Sözleşmesi

Genel olarak ev ya da iş yeri kiralamak için kiracı ile mülk sahibi arasından kira kontratı imzalanmaktadır. Bu tarz sözleşmelerin esasları ile iki tarafın hak ve sorumlulukları TBK kapsamında düzenlenmektedir. Bu durumda borçlar kanunu tarafından düzenlenen kira sözleşmeleri için her hangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. İsteğe bağlı olarak 6 aylık kira sözleşmesi yapmak mümkün olmaktadır. Ancak bu süre için sözleşme imzalanması halinde sürenin belirtilmesi zorunlu olmaktadır. Kira sözleşme iptali iki tarafın anlaşması halinde yapılabilir.

Kira Sözleşmesinin Tarafları
Kira Sözleşmesinin Tarafları

Kira Sözleşmesinin Tarafları 

Kira sözleşmesinin her iki tarafın iletişim bilgileri, talep ve şartlarının ne olduğu açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Kira sözleşmesinin tarafları kimler olduğu ile ilgili olarak bir inceleme yapıldığında ise kiralayan ve kiracı olarak iki kişiyi kapsadığını belirtmeliyiz. Kiralayan tarafından, mülkün bir bedel karşılığında yararlanma yetkisi veren kişi olduğunu söylemeliyiz. Kiracı ise ödeyeceği bedel ve sorumlulukları eşliğinde mülkün belirlenen süreç kapsamında kullanma hakkına sahip olduğu kişi olarak öne çıkacak olduğunu söylemeliyiz. Doğal olarak her iki tarafında birbirlerine karşı sorumlulukları olduğu gibi yerine getirilmesi son derece önemlidir.

Kira sözleşmesinde hem kiralayanın hem de kiracının kim olduğunu daha iyi şekilde anlayabilmek adına taraflarında açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Sözleşmenin özellikle kimler tarafından imzalanmış olduğuna da bakılması gerekmektedir. 

Kira Sözleşmesinde Sürenin Planlanması 

Kira sözleşmesinden söz ettiğimiz zaman ise şüphesiz her iki taraf içinde kira süresinin planlanması oldukça önemli bir hale gelmiştir. Kira sözleşmelerinin kimi zamanlarda belirli kimi zamanlarda da belli olmayacak şekilde yapılma durumunun söz konusu olduğunu söylememiz gerekir. Burada aslında önem arz edecek konulardan biri ise kira süresi planlanması doğru şekilde yapılmasıdır.  Fakat genel olarak kira sözleşmelerinin belirli olduğunu ve diğer türlü ise geçersiz sayılma gibi bir durumun söz konusu olma durumunun olabileceğini söylememiz gerekir. Her iki taraf kira kontratının süresini kendileri aralarında karar vererek belirleyebilme hakkına sahiptir.

Kira Sözleşme süresi ile alakalı olarak ise hiçbir şekilde bir kısıtlama gibi bir durum yaşanmaz.  İki taraf için bedel ödeme günü daha uygunsa ortak noktada buluşularak geçerli bir tarihe karar verilir. Üstelik taraflar kira sözleşmesinin süresini belirlerken isterse sözlü yapabilir. Fakat mülk sahibinin kiraların gecikme ihtimalinin yaşanması ve daha sonrasında ise mağduriyet gibi sorunların olmaması adına yazılı olarak süreyi belirtmesi daha uygun olacaktır. Bu sayede mülkten devrini geçici süreliğine almış olan kiracı da hangi zaman dilimi içerisinde kira bedeli ödemesi gerektiğini bilerek, belirlenen tarihte bu sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir. 

Kira sözleşmesinin zaten olmazsa olmaz olarak ifade edeceğimiz unsurları ise kira sözleşmesinin yapılırken tarafların anlaşması, devir ve kira bedelinin kararlaştırılmasıdır.  Tüm bunlar kararlaştırıldıktan sonra ise aslında sözleşmenin büyük bir bölümü de başarıyla tamamlanmaya başlamış olacaktır. 

Kira Sözleşmesi Kontratı PDF 

Kira kontratı ile ilgili olarak hem kiracının hem de kiraya verenin nasıl bir yol izlemesi gerektiğinin bilinmesi gerekmektedir. Sözleşme belirlendikten sonra ise kira kontratının mutlaka PDF olarak her bedel ödeme sonrasında iki tarafında elinde bulunması gerekmektedir. Çünkü olası bir olumsuz durum söz konusu olduğu zamanda kira kontratı PDF olarak bir yasal belge niteliğinde olacaktır. Hak iddia edilmesinin daha kolay olmasını da sağlayacaktır. Ülkemizde bazı vatandaşlarımızın yanlış yaptığı davranışlardan biri ise sözlü olarak anlaştıktan sonra kira kontratını almaması. Yazılı olan her şeyin hak hukuk kavramlarını daha çok ortaya çıkaracağını bilmeli ve kiranızla ilgili olarak kontrat belgenizi almalısınız. Çünkü izleyeceğiniz bu yol işi daha çok sağlama almanız açısından son derece önem arz edecektir. 

Kira kontratı, mülk sahibi ile kiracı arasında yapılan ve aynı zamanda da yasal bir geçerliliği olan anlaşma olduğunu söylememiz gerekmektedir. Kira kontratında yer alması gereken her şey tamamlandıktan sonra ise PDF olarak hem kira verene hem de kiracıya bir nüshası verilmelidir. 

Kira Sözleşmesi PDF

1 Yıllık Kira Kontratı Sona Erdiğinde Ne Olur?

1 yıllık bir kira kontratı yapıldıktan sonra kontrat süresinin sona ermesinden sonra ne olduğu da kiracıyı yakından ilgilendiren konulardan biri olarak ön plana çıkmaktadır. 1 yıllık kira kontratı bitince ne olur sorgusu yapmaya başlayanlar için, hem kiracı hem de mülk sahibi tarafından aksi belirtilme durumu söz konusu olmadığı zaman 1 yılın sonrasında kontrat yenilenmiş olacaktır. Kiracı istediği zaman ise evi tahliye edebilecektir. 

Kiracılık mevzuatına en uygun şekilde hareket edilmesi son derece önemlidir: Bu sebepten dolayıdır ki kira kontratına bağlı kalacak şekilde hareket edilmesi gerekmektedir. Çünkü burada hem kiracıyı hem de mülk sahibinin de görev ve sorumluluklarının belirtildiğini söylememiz gerekmektedir. Kira mevzuatı göz önüne alındığında ise kontrat süresine dair herhangi bir kısıtlama süresinin söz konusu olmadığının altını çizmemiz gerekmektedir. 

Kira Kontratı Örneği Word Kira kontratının nasıl olması gerektiğini bilmeyenler, Kira kontratı örneği Word haliyle inceleyebilir. Bu sayede kontrat içerisinde neler yer almalıdır, şartlar, mülk sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendirecek unsurların neler olduğu ile ilgili olarak merak ettiğiniz her şeyi daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmenize yardımcı olacaktır. 

Kira kontratının sadece iş ile ilgili olmadığını işyeri kira kontratı olarak da hazırlanabileceğini söylemeliyiz. Bu sebepten dolayıdır ki taraflarında gerek ev kontratında gerekse de işyeri kontratında hangi hususlara dikkat etmesi gerektiğine dair yeterli donanıma sahip olması gerekmektedir. 

Farklı formatlarda hazırlanmış olan kira kontrat çeşitleri yer almaktadır. Buna göre sizlerde hangi konu ile alakalı olarak bir sözleşme hazırlama ihtiyacı duyuyorsanız örneğini indirerek sorunsuz bir şekilde hazırlamaya başlayabilirsiniz. Kira kontratına dair yararlanabileceğiniz örnekler var olduğundan dolayı doğal olarak sizlerde hiçbir şekilde zorluk çekmeden hemen sözleşmeyi de hazırlayabilirsiniz. Örnek kira sözleşmesini kullanarak, her iki tarafında kira sürecine dair şartlarını belirlemeye başlaması mümkündür. Kira kontratı örneği Word olarak kullanmak isteyen taraflar için hazırlanmıştır. Buna göre sizlerde hazırlanmış olan örnek şablonu sözleşme sırasında kıstas alarak hazırlama şansına sahip olabilirsiniz. 

Örnek Kira Sözleşmesi
Örnek Kira Sözleşmesi

Kira Sözleşme Örneği 

Kira sözleşmesi borcu doğuran haller olarak ifade edilebilir. Doğal olarak hem mülk sahibinin hem de kiracının borcunun doğmasının ispatı içinde mutlaka sözleşmenin hazırlanması gerekmektedir. Kira kontrat işlemlerini PDF, Word, EXCEL olmak üzere ayarlayabilmeniz mümkündür. Hangi yollara başvurarak ayarlamış olursanız olun yasal bir belge niteliğinde olacağını söylememiz gerekir. Tabi burada önemli olacak konulardan biri ise yasal belge içerisinde her iki tarafın imzalarının yer almasıdır. Eğer taraflardan birinin imzası olmazsa doğal olarak sözleşmenin geçersiz sayılma durumu söz konusu olabilir. Böyle bir durumun yaşanmaması adına burada önemli olacak faktörlerden biri ise kira sözleşmesinin olması gereken şablon dikkate alınarak hazırlanmasıdır. 

Sözleşmenin yapılırken daha sonrasında her iki tarafın sıkıntı yaşamaması, hak iddia edebilecek bir konumda olması adına yazılı olarak hazırlanması gerekmektedir. 

Kira-Sozlesmesi Örneği

Boş Kira Kontratı Word 

Tarafların mülkle ilgili olarak imzalamış olduğu sözleşmeye kira kontratı denir. Kira kontratının her iki taraf açısından yasal bir belge niteliğinde yer almış olduğunun altını çizmemiz gerekir. Bu sebepten dolayıdır ki sizlerde kiraya dair tüm önem arz eden süreçleri es geçmeden harfi harfine getirmek içinde mutlaka elinizden ne geliyorsa yapmaya çalışmalısınız. Kira kontratı nasıl hazırlanır bilmeyenler olabilir. Fakat bilmeseniz bile hiçbir şekilde bir şey kaybetmeyecek olduğunuzu bilmelisiniz. Çünkü kira kontratı yapma esnasında yararlanabileceğiniz boş dokümanlar yer almaktadır. Haliyle bu dokümanları indirerek üzerinde sözleşme detaylarının yer almasını sağlayabilirsiniz. 

Boş kira kontratı word olarak hazırlayabilmeniz mümkündür. Üstelik kira kontrat hazırlama yapacak olanlar word üzerinde ister kendileri girerek isterse de hazır örnek kontratları indirerek yapmaktadır. Burada artık çağımızda pek çok kolaylıklar sunulduğundan dolayı doğal olarak kira sözleşmesinin hazırlık aşamasında da istenmeyen bir pürüzlerin yaşanma olasılığı söz konusu olmaz. 

Boş Kira kontratı indirme yaparak üzerinde düzenlemeleri yapabilirsiniz. Kira sözleşmesinde olmazsa olmaz diyebileceğimiz unsurları es geçmeden kontratın şartlarını ayarlayabilirsiniz. Kontrat ile alakalı olarak bir problem yaşandığında ise hazırlayacağınız bu sözleşme, belge niteliğinde olacaktır. Kira kontratında beyan edilen demirbaşlar ile ilgili olarak neler varsa hepsinin mutlaka tek tek incelemelerinin yapılması gerekir. Hatta demirbaşların tek tek resimlerinin çekilmesi delil olması açısından son derece önemli olacaktır. 

Boş Kira Kontratı Word İndir

Kira Kontratı İndir 

Çağımızda artık kira mevzuatına ilişkin tüm sözleşme süreçleri dijital ortamlar aracılığı ile de sorunsuz olarak yapılmaktadır. Öyle ki kira kontratı indir kolaylığı sunulduğunu varsayarsak, belgenin kolay ve aynı zamanda hızlı şekilde hazırlanacağını söyleyebiliriz. Kira kontrat indirme yaparak her bir nüshanın taraflarda durmasını sağlayabilirsiniz. Kira sözleşmesine dair önemle altını çizmemiz gereken konulardan biri ise kesinlikle kiralanan alt kiraya verilemez. Eğer böyle bir girişim içerisinde olma halinde Hukuk kurallarına aykırı bir davranış ortaya koymak demektir. 

Hukuk kuralları her neyi emrediyorsa yerine getirmek önemlidir. Aksi takdirde ise haksız bir duruma düşersiniz. Kira sözleşmesi örneği nereden alınır diyenler için internetin yanı sıra kırtasiyeden de kolaylıkla alabilmektesiniz. Ayrıca sözleşme ile ilgili olarak bir başka altını çizerek tarafların bilmesi için söyleyeceğimiz hususlardan biri ise noter huzurunda sözleşmenin hazırlanma durumu olmasıdır. Fakat illa ki noter huzurunda olacak diye bir şartın olmadığını söylememiz gerekir. 

Kira Kontratı İndir 

Ev Kira Kontratı Örneği 

Ev kira sözleşmesi içerisinde hangi bilgiler yer alması gerektiği bilinmelidir. Kira sözleşmesine henüz geçmeden önce ilk olarak örneğinin de detaylı bir şekilde incelenmesinde yarar vardır. Böylelikle sözleşme içeriğinin tam olarak nasıl hazırlanması gerektiği konusunda detaylı bir bilgiye sahip olmaya başlarsınız. Sözleşmeyi doğru şekilde hazırlayarak her iki tarafında sözleşmeye bağlı şekilde kalmasını sağlamış olursunuz. 

Ev kira kontratı örneği nasıl olduğunu merak ediyorsanız sizler için paylaştık. Ev kira kontratında yer alması gereken bilgileri şu şekilde ifade edebilmemiz mümkündür:

 • Dairesi
 • Mahallesi
 • Sokak Numarası 
 • Kiralanan şeyin cinsi 
 • Kiraya verenin adı soyadı ve TC kimlik numarası 
 • Kiraya verenin ikametgah adresi 
 • Kiracının adı ve soyadı bilgisi 
 • Kiracının ikametgah adresi 
 • Kiracının TC kimlik numarası 
 • 1 aylık kira bedel karşılığı 
 • 1 senelik kira bedel karşılığı
 • Kiranın ne şekilde ödenecek olduğu 
 • Kira Müddeti 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz tüm hususlar göz önünde bulundurularak kira sözleşmesi hazırlanmalıdır. Tüm bu bilgiler ışığında kira sözleşmesi hazırlandıktan sonra ise her iki tarafında elinde mutlaka belgenin olması gerekmektedir. 

Belirli Süreli Kira Sözleşmesi
Belirli Süreli Kira Sözleşmesi

Belirli Süreli Kira Sözleşmesi 

Kira sözleşmelerini iki ana sınıfa ayırmamız mümkündür. Bunlardan biri süresiz şekilde olurken bir başka çeşidi ise belirli süreli kira sözleşmesi olduğunu söylememiz mümkün. Tabi belirli bir süre kapsamında yapılacak olan sözleşmenin de nasıl olması gerektiği önemli diyebileceğimiz konulardan biri olarak ön plana çıkmaktadır. Belirli kira kapsamı adı altında yapılan sözleşmeler nasıl oluyor diye aynı şekilde detaylı olarak bilmeniz gerekmektedir. Bu sözleşmede hafta, ay, yıl olmak üzere belirlenmiş olan bir zaman diliminin yer aldığını beyan etmemiz gerekir. Doğal olarak sözleşmede direkt olarak sürenin ne olduğu ile ilgili olarak bir kesinlik durumu olduğundan dolayı taraflarında buna uyması gerekmektedir. 

Belirli süreli kira sözleşmelerinin taraflarında belirlendiği tarih takvimden herhangi bir gün olurken, kimi zamanda örtülü olarak belirlenme durumu da yapılmaktadır. 

Belirli Süreli Kira Sözleşmesi Nasıl Belirsiz Olabilir?

Belirli süreli kira sözleşmesinin daha sonrasından belirsiz olma durumu meydana gelmektedir. Haliyle bu konunun da nasıl şekillenebileceği ile ilgili olarak çok fazla merak edilen sorular sorulmaktadır. O sorulardan biri ise belirli süreli kira sözleşmesi nasıl belirsiz olabilir? Hakkında olduğunu belirtebiliriz. Belirsiz olması için, belirlenen sürenin aşınması ya da son verilme durumunun yaşanması gerekmektedir. Bu iki durum olduğu zaman ise belirli süreli kontrat, belirsiz bir kontrat haline dönüşmeye başlar. 

Belirli süreli kontrat bitme hali, sözleşme süresinin en az on beş gibi bir zaman dilimi öncesinde belirtilmesi ile gerçekleşecektir. Kiracı, hiçbir şekilde sebep göstermek zorunda kalmadan sözleşmeyi de sonlandırma hakkına sahip olur. Ayrıca kiraya veren kişi ise sözleşme süresinin bitimini temel alarak hiçbir şekilde sona erdiremez. Burada yalnızca sözleşmeyi kiracı sonlandırma hakkına sahiptir. 

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ne Olur?

1 yıllık bir kira sözleşmesi yapılmış olabilir. Fakat burada önemli olacak bir başka önemli faktörlerden biri ise 1yıllık gibi bir süreç sonunda sözleşmenin ne olacağıdır. 1 yıllık kira sözleşmesi bitince ne gibi hususlar doğar konusunda bilgi sahibi olmanıza yardımcı olacağız. Buna göre kira kontratına dair artık her bir detayla ilgili olarak öğrenmeniz gereken önemli bilgilere sorunsuz şekilde erişebileceksiniz. 

1 yıllık kira kontratı dolduktan sonra eğer ki taraflar bildirimde bulunmazsa o zaman kontrat yenilenmiş sayılacaktır. Her ne kadar kira sözleşmesinin süresi bitmiş olsa bile kirayı veren kişi tarafından kiracıya evi boşaltması talep edilmeyecektir. Burada önemli olacak konulardan biri ise 1 sene sonrasında kira kontratı süresi dolduğunda bildirimde bulunulması gerekmektedir. Tabi bu durum kişinin kendi isteğine göre şekillenecektir. Lakin böyle bir girişim yapılmadığı zaman ise hiçbir şekilde kiracıyı evden çıkaramayacak olduğunun bilinmesi gerekir. 

Kontrat Süresi Dolarsa Ne Olur?

Kontrat süresi son derece önemlidir. Çünkü süreye dikkat edilmezse o zaman hiçbir girişim yapılamaz. Borçlar Kanununa göre kontrat süresi dolarsa ne olur diye inceleme yaptığımız zaman ise kiracıların fesih bildirim şartlarına uyması gerekmektedir. Kirayı veren kişi tarafından eğer ki fesih bildirim şartı yapılmışsa o zaman kiracının da evden tahliyesi yapılması gerekmektedir. Fakat burada Kanun tarafından belirlenen sürece uygun şekilde bir bildirimde bulunmak gerekir. Borçlar Kanuna göre sözleşme dolmadan on beş gün içerisinde fesih bildirimi yapılması talep edilir. Eğer ki bu süre zarfı içerisinde kiraya veren kişi tarafından bir fesih bildirimi yapılmazsa o zaman kiracının tahliyesi söz konusu olmaz. 

Kira Sözleşmesi Bitince Kiracı Evden Çıkabilir Mi?

Kira sözleşmeleri 1 yıllık olarak hazırlanmaktadır. Eğer her iki taraf arasında herhangi bir anlaşmazlık durumu olmazsa o zaman kira sözleşmeleri de bir yılın sonucunda yeniden imzalanabilir. Ayrıca kiracı tarafından kira sözleşmesini uzatma hakkı bulunmaktadır. Aynı zamanda ev sahibi sözleşmenin dolmasıyla birlikte kiracısını çıkaramaz. 

İlgili İçerik: 10 Yıllık Kiracının Tahliyesi

Sağlam Kira Kontratı
Sağlam Kira Kontratı

Sağlam Kira Kontratı 

Mülk kiralama işlemleri son derece hassas diyebileceğimiz bir konuyu kapsamaktadır. Haliyle daha sonrasından başınızın ağrımaması adına burada en çok dikkat edilmesi gereken ince ayrıntılardan biri ise sağlam kira kontratı hazırlanması olacaktır. Sağlam kira kontratının hazırlanarak her iki taraf içinde bir hukuki belge haline dönüşmesi sağlanmalıdır. 

Sağlam bir kira kontratı nasıl yapılır diyorsanız en doğru adreste olduğunu bilmelisiniz. Çünkü sizlere sunacağımız bilgiler ışığında ise hataya düşmeden sağlam bir kontrat nasıl hazırlanılır detaylı bir şekilde öğrenme şansına sahip olacaksınız. Sağlam bir sözleşmeden söz edebilmemiz için ise öncelikle mülk sahibi ve kiracının adı soyadı, TC kimlik numarası mutlaka olması gerekmektedir. Sadece bu gibi bilgiler yeterli olmadığı gibi aynı zamanda mülkün bulunduğu adres, katsayısı, daire no sözleşme içerisinde mutlaka açık bir şekilde belirtilmesi de oldukça önemlidir. 

Sağlam bir sözleşmenin olması için sözleşmenin her bir sayfası ise hem mülk sahibi hem kiracı tarafından es geçilmeden mutlaka imzalanması gerekir. Kira sözleşmesinin geçersiz olmaması ve hukuki bir geçerlilik oluşturması adına mutlaka daha dikkatli bir şekilde bilgilerince yer almasına dikkat edilmesi gerekecektir. 

Kira Sözleşmesinin Geçersizliği Hangi Durumda Olur?

Sağlam bir sözleşmeden söz etmezsek o zaman geçersiz sayılması da an meselesi diyebiliriz. Tabi bir bir sözleşmenin geçersiz olması ve hiçbir şekilde hak iddia edemeyecek olmanız istemeyeceğiniz sorunların başında yer almaktadır. Öncelikle burada hem mülk sahibinin hem de kiracının kira sözleşmesinin geçersizliği hangi durumda olur? Bilmesi gerekmektedir. Sözleşmedeki imzanın kiracı ve mülk sahibi kişi tarafından atılması gerekir. Eğer sözleşme dışı kapsamında yer alan kişiler tarafından imza atılma durumu olursa o zaman sözleşme geçersiz sayılacaktır. Sözleşme tamamen geçersiz sayılması durumunun olmaması içinde burada mutlaka daire sahibinin imzası yer almalıdır. 

Sağlam Kira Kontratı İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sözleşmenin daha sağlam bir hale gelmesi içinde mutlaka içerisine demirbaşları da eklemelisiniz. Hatta demirbaşlar ile ilgili olarak yapılması gereken en doğru hareketlerden biri ise tek tek resminin çekilmesi gerekir. Hem ev sahibinin evi nasıl verdiği hem kiracının evi nasıl aldığının daha iyi şekilde görülmesi açısından sözleşme içerisinde mutlaka demirbaşlarda yer almalıdır. 

Evde bazı tadilat ve onarım işlerine ihtiyaç duyulma hali olabilir. Boya, badana ve tamirat ile ilgili olarak bir işler yapılma durumu söz konusuysa sözleşme içerisinde mutlaka mevcut haline göre eklenmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Henüz böyle bir süreç yapılmadan önce işinizi daha sağlama almak adına fotoğraflama yapılması daha doğru olacaktır. Sağlam kira kontratı için nelere dikkat edilmelidir diye sorgulayan kişiler içinde sözleşmenin daha da garanti haline dönüşmesi adına noter huzurunda yapılması daha doğru olacaktır. 

Kira mevzuatına ilişkin doğru ve yasal çerçevede giderseniz sözleşmenin de geçersiz olma ihtimali ortadan tamamen kalkar. İşinizi sağlama almak adına sözleşme içerisinde mutlaka gerekli öngörülen tüm bilgilerin es geçilmeden yerine getirilmesi gerekmektedir. Buna göre sizlerde belirtmiş olduğunuz bu bilgiler ışığında hareket eder ve kira sözleşmesi yaparsanız daha geçerli ve yasal bir belgenin elinizde olmasını sağlarsınız. 

Türk Borçlar Kanuna Göre Kira Sözleşmesi, kiraya veren ve kiracıyı kapsayan bir sözleşmedir. Kiraz Sözleşmesine göre kiraya veren kişi kiracıya bir şeyin yararlanmasına izin verirken, kiracınında bu yararlanma hakkının karşılığında bedelini ödeyerek yerine getirmesi gerekmektedir. Kira sözleşmesinde her iki tarafı da kapsayan bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar nelerdir diyorsanız gelin sırasıyla incelemeye başlayalım:

 • Tarafların Anlaşma Hali 

Kiraz sözleşmesinden söz edebilmemiz için ilk olarak hem kiraya verenin hem de kiracının birbirleriyle anlaşması gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşme yapılması mümkün olmayacaktır. İki taraf karşılıklı olarak anlaştığı zaman ise sözleşmeye dair olumsuz herhangi bir durum yaşanmaz ve her iki tarafta sözleşmeye uygun hareket eder. 

YouTube video

 • Bir Şeyin Kullanılması- Devri

Kira sözleşmesi, kiraya verilen bir şeyin kiracı tarafından belirlenen süreç kapsamı içerisinde yararlanma hakkına sahip olmasıdır. Mal veya herhangi yararlanılacak bir şeyin geçici bir süreliğine karşı tarafa verilen hak olarak ifade edilebilir. Kiracıya devredilen sürenin ne zamana kadar geçerli olduğu önem arz ederken, sözleşme süresinin bitmesinin ardından kiracının kiraya veren kişiye tekrardan iadesi yapılması zorunludur. 

 • Kira Bedelinin Ödenmesi 

Kiracı, kiralayan kişiden geçici süreliğine devir desteği aldıktan sonra kira bedelini de aksatmadan ödemesi gerekmektedir. Kira bedeli ne kadarsa karşı tarafa bir kısmının ödenmesi yükümlülüğü altında olacaktır. Kira sözleşmesine dair herhangi bir şekil şartı söz konusu değildir. Fakat burada önem arz eden konulardan biri ise kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılmasıdır. Çünkü kira sözleşmesi yazılı bir şekilde yapılırsa doğal olarak ispat niteliğinde olacaktır. 

Kira sözleşmesinde belirtmiş olduğumuz her bir unsur tek tek yerine getirilmesi gerekmektedir. Öyle ki tüm bu unsurlar yerine getirildiğinde ise kira sözleşmesi kurulacaktır. Kira sözleşmesinin yapılması ile birlikte hem kiraya verene hem de kiracıya hak doğacaktır. 

Kiraya Verenin Borç Yükümlülükleri Nelerdir?

Kiraya verenin borçlarının neler olduğunu bilmesi ve bu borç yükümlülüklerini de mutlaka yerine getirmesi gerekmektedir. 

Kiraya Verenin Teslim Borcu 

Kiraya veren kişinin kiracıya, yararlanması için bir şeyi sunduğu zaman elverişli bir şekilde olmasına dikkat etmesi gerekmektedir. Sözleşmede belirtilen tarihte sözleşme içerisinde de belirtilen kullanıma elverişli bir imkanlarla kiracıya yararlanması için elinden geleni yapmakla yükümlü olduğunu söylememiz gerekir. 

Vergi Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi 

Kiraya veren kişiyi kapsayan yükümlülüklerden biri ise vergidir. Kiralayanın zorunlu sigorta, vergi gibi birçok yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sorumludur. 

Kiracı, mal ve bir şeyi teslim aldıktan sonra teslim edesiye kadar her şeyden sorumlu tutulacaktır. Bu yüzden dolayıdır ki kiracının da geçici olarak sahiplenme hakkı elde ettiği malların aynı şekilde geri iadesini yapma sorumluluğu altında olduğunu söylememiz gerekir. 

Kira Sözleşmesini Word Formatında İndirmek İçin Tıklayın:Boş Kira Kontratı Word

Kira Sözleşmesini PDF Formatında İndirmek İçin Tıklayın: Kira Kontratı Örneği -PDF

Kaynak burada yer almaktadır : https://www.etonet.org.tr/uploads/kirakontrati-1.doc

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin