Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

Deprem Sigortası Tazminat 

20/03/2023
Deprem Sigortası Tazminatı

Deprem sigortası tazminat tutarları her yıl yapılarda kullanılan inşaat malzemelerinin ücretlerine göre belirlenmektedir. Türkiye de zorunlu olan deprem sigortası, sadece depremden kaynaklanan hasarları değil; depremin neden olacağı tsunami ve yangınları da güvence altına almaktadır.

Deprem Sigortası Tazminat 

Deprem sigortası, ev ve iş yerlerinin deprem gibi doğal afetlerden kaynaklı zararlarının karşılanması için yapılan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, deprem sırasında ve sonrasında meydana gelen hasarları kapsar ve deprem sigortası tazminat ödemesi yaparak sigortalıların maddi kayıplarını en aza indirmeyi amaçlar.

Deprem sigortası tazminat ise, bir zarar veya kaybın telafi edilmesi için yapılan ödemedir. Deprem sigortası sahipleri, deprem nedeniyle meydana gelen hasarlar için deprem sigortası tazminat talebinde bulunabilirler. Sigorta şirketi, poliçede belirtilen şartlar ve limitler dahilinde zararı karşılar ve sigortalıların hasar gören varlıklarını onarır veya yeniler.

Deprem sigortası tazminatı almak için, hasarın meydana geldiği tarihten itibaren en kısa sürede sigorta şirketine başvurmak gereklidir. Sigorta şirketi, hasarın türüne ve büyüklüğüne göre, tazminat tutarını belirleyerek ödeme yapar.

Ancak, herhangi bir sigorta deprem sigortası tazminatı alabilmek için, poliçede belirtilen şartların yerine getirilmesi gerektiğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, deprem sigortası almadan önce, poliçedeki tüm şartları ve kapsamları dikkatlice okumak ve anlamak önemlidir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Neleri Kapsar?

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), Türkiye’de konut ve işyerleri için zorunlu olarak yaptırılması gereken bir sigorta türüdür. DASK, deprem gibi doğal afetlerden kaynaklanan zararları kapsamaktadır.

DASK kapsamında, aşağıdaki hasarlar deprem sigortası tazminatı kapsamındadır:

 1. Yapının tamamen veya kısmen yıkılması veya kullanılmaz hale gelmesi sonucu meydana gelen maddi zararlar.
 2. Yapıda meydana gelen doğal afetler sonucu, duvar, pencere, kapı, çatı, balkon, merdiven, asansör gibi yapı elemanlarına verilen zararlar.
 3. Yapıda meydana gelen doğal afetler sonucu, elektrik tesisatı, su tesisatı, doğal gaz tesisatı, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi yapı elemanlarına verilen zararlar.
 4. Yapıda meydana gelen doğal afetler sonucu, yangın, infilak, su baskını gibi dolaylı zararlar.

DASK kapsamında, sigortalıların yanı sıra, yapının malikleri, kiracıları ve kullanıcıları da sigorta teminatı altındadır.

Ancak, DASK kapsamında, sigorta teminatının belirli sınırları vardır. Sigorta poliçesinde belirtilen limitler dahilinde, sigorta şirketi, hasarın tamamını veya bir kısmını karşılar. Bu nedenle, DASK poliçesi almadan önce, poliçedeki tüm şartları dikkatlice okumak ve anlamak önemlidir.

Zorunlu Deprem Sigortası Tazminat Ödemesi Nasıl Yapılır?
Zorunlu Deprem Sigortası Tazminat Ödemesi Nasıl Yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası Tazminat Ödemesi Nasıl Yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kapsamında meydana gelen zararlar için deprem sigortası tazminat ödemesi yapmak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

 1. Hasarın tespiti: Sigortalı, deprem veya doğal afet sonucu meydana gelen zararı hemen sigorta şirketine bildirmelidir. Sigorta şirketi, zararın türünü ve büyüklüğünü tespit etmek için bir eksper görevlendirecektir.
 2. Tazminat talebi: Eksper tarafından yapılan tespit sonrasında, sigortalı hasarın karşılanması için bir tazminat talebinde bulunmalıdır. Tazminat talebi, sigorta şirketine yazılı olarak yapılmalıdır.
 3. Tazminat ödemesi: Sigorta şirketi, hasarın türüne ve büyüklüğüne göre tazminat tutarını belirleyecek ve sigortalıya ödeme yapacaktır. Tazminat tutarı, sigorta poliçesinde belirtilen limitler dahilinde hesaplanacaktır.

Deprem sigortası tazminat ödemesi genellikle hasarın tespitinden itibaren 15 gün içinde yapılır. Ancak, sigorta şirketi tazminat ödemesini gerçekleştirmeden önce, poliçede belirtilen tüm şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol edecektir.

Deprem sigortası tazminat ödemesi yapılırken, sigortalı tarafından ödenmesi gereken bir poliçe katılım payı bulunabilir. Bu katılım payı, sigorta poliçesi kapsamında belirtilen tutara göre değişebilir ve hasarın geri kalan kısmı sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır.

Zorunlu Deprem Sigortası Tazminat Davaları
Zorunlu Deprem Sigortası Tazminat Davaları

Zorunlu Deprem Sigortası Tazminat Davaları

Zorunlu deprem sigortası tazminat kapsamında meydana gelen zararlar için tazminat ödemesi yapılması gerektiğinde, bazen sigorta şirketi ile sigortalı arasında anlaşmazlıklar çıkabilir. Bu durumda, sigortalı tazminat ödemesi konusunda dava açabilir.

DASK kapsamında tazminat davası açmak için, öncelikle sigortalının hasarın meydana geldiği tarihten itibaren en kısa sürede sigorta şirketine başvurması gereklidir. Sigorta şirketi, tazminat talebini değerlendirecek ve sigortalıya ödeme yapacaktır. Ancak, sigortalı, sigorta şirketinin tazminat tutarını yetersiz bulduğunda veya tazminat ödemesinin hiç yapılmadığını düşündüğünde, dava açabilir.

DASK kapsamında tazminat davası, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmalıdır. Davacı, hasarın tespiti ve tazminat taleplerini içeren bir dilekçe sunmalıdır. Mahkeme, hasarın tespiti ve tazminat tutarının belirlenmesi için bir bilirkişi raporu isteyebilir.

Dava sonucunda, mahkeme, tazminat tutarının belirlenmesine ve sigorta şirketinin ödeme yapmasına karar verebilir. Ancak, dava süreci uzun ve yorucu olabilir ve sigortalıların bu süreçte hukuki yardım almaları önerilir.

DASK Mahkeme Kararları

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kapsamında meydana gelen zararlar için açılan tazminat davalarında, mahkemeler tazminat tutarını belirleyen ve sigorta şirketinin ödeme yapmasına karar veren kararlar verebilirler.

DASK mahkeme kararları genellikle iki ana kategori altında incelenebilir:

 1. Tazminat tutarının belirlenmesi: Mahkeme, sigortalının hasar talebini ve belgelerini değerlendirdikten sonra, hasarın türüne ve büyüklüğüne göre bir tazminat tutarı belirler. Mahkeme, tazminat tutarının doğru ve adil bir şekilde belirlenmesini sağlamak için genellikle bir bilirkişi raporu talep eder.
 2. Sigorta şirketinin ödeme yapmasına karar verme: Mahkeme, tazminat tutarının belirlenmesinin ardından, sigorta şirketinin ödeme yapmasına karar verebilir. Bu karar, sigorta şirketinin tazminat tutarını belirlenen sürede ödemesini emredebilir.

DASK mahkeme kararları, genellikle Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilir ve bu kararlar, tarafların itirazı olmadığı sürece kesindir. Ancak, taraflar itiraz ederlerse, karar Yargıtay tarafından incelenebilir.

DASK mahkeme kararları, sigortalılar ve sigorta şirketleri arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesinde önemli bir rol oynar. Sigortalılar, hasar talepleri ile ilgili olarak, tazminatın doğru ve adil bir şekilde belirlenmesi ve ödenmesi için DASK mahkeme kararlarını kullanabilirler.

DASK Yargıtay Kararları

Zorunlu Deprem Sigortası Tazminatı kapsamında meydana gelen zararlar için açılan tazminat davaları, Yargıtay tarafından incelenebilir. DASK Yargıtay kararları, önemli bir emsal niteliği taşır ve benzer davaların çözümlenmesinde yol gösterici olabilir.

DASK Yargıtay kararları, genellikle deprem sigortası tazminat tutarının belirlenmesi, sigorta poliçesi hükümlerinin yorumlanması ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü ile ilgilidir. Yargıtay, tazminat tutarının belirlenmesinde, tarafların beyanları, bilirkişi raporu ve diğer delilleri dikkate alır. Ayrıca, Yargıtay, sigorta poliçesi hükümlerinin yorumlanması konusunda da görüş belirtir ve bu hükümlerin uygulanması ile ilgili kararlar verir.

DASK Yargıtay kararları, tazminat davaları açan veya açacak olan sigortalılar, sigorta şirketleri, avukatlar ve hukukçular tarafından dikkatle takip edilmelidir. Bu kararlar, benzer davaların çözümlenmesinde yol gösterici olabilir ve tarafların haklarını savunmalarına yardımcı olabilir.

DASK Yargıtay kararları, tarafların hukuki pozisyonunu belirleyen önemli bir faktördür ve sigortalıların veya sigorta şirketlerinin, DASK kapsamında tazminat davaları ile ilgili olarak, hukuki yardım almaları önerilir.

DASK (Doğal Afetler Sigorta Kurumu) Nedir?
DASK (Doğal Afetler Sigorta Kurumu) Nedir?

DASK(Doğal Afetler Sigorta Kurumu) Nedir?

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu), Türkiye’de konut ve işyerleri için zorunlu olarak yaptırılması gereken deprem sigortasıdır. DASK, deprem gibi doğal afetlerden kaynaklı zararların karşılanması amacıyla kurulmuştur.

DASK, 1999 yılında çıkan bir yasa ile kurulmuş ve ilk olarak 2000 yılında faaliyete geçmiştir. DASK, özellikle Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle, deprem gibi doğal afetlerde meydana gelen zararları en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

DASK, tüm Türkiye genelinde faaliyet göstermektedir ve zorunlu deprem sigortası yaptırmakla yükümlü olan konut ve işyerleri sahiplerine sigorta hizmeti sunar. DASK, sigortalıların hasar taleplerini değerlendirir ve belirli şartlar dahilinde zararı karşılar.

DASK’ın en önemli özelliklerinden biri, sigorta primlerinin uygun olmasıdır. DASK primleri, özel sigorta şirketlerinin primlerinden daha düşük olup, herkesin bütçesine uygun bir seçenek sunar.

DASK, Türkiye’de deprem sigortası yaptırmak zorunlu olan birçok konut ve işyeri sahibine kolaylık sağlar ve doğal afetlerde meydana gelen zararların karşılanması için önemli bir güvence sağlar.

Deprem Sonrası DASK’tan Nasıl Yararlanılır?
Deprem Sonrası DASK’tan Nasıl Yararlanılır?

Deprem Sonrası DASK’tan Nasıl Yararlanılır?

Deprem sonrası Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kapsamında tazminat alabilmek için şu adımları izlemeniz gerekmektedir:

 1. Zararın tespiti: Deprem sonrasında, öncelikle zararın tespiti için konut veya işyerinizin fotoğraflarını ve video kaydını çekmelisiniz. Ayrıca, sigorta poliçenizi de yanınıza almalısınız.
 2. DASK’a başvuru: Zararın tespitinden sonra, DASK’a başvurmanız gerekmektedir. DASK’a başvurmak için, internet üzerinden veya telefonla başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sırasında, sigorta poliçenizi ve zararın tespiti için çektiğiniz belgeleri sunmanız gerekmektedir.
 3. Eksper görevlendirme: DASK, başvurunuzu değerlendirdikten sonra, zararın türüne ve büyüklüğüne göre bir eksper görevlendirecektir. Eksper, zararın tespiti için evinize veya işyerinize gelecek ve inceleme yapacaktır.
 4. Tazminat talebi: Eksperin incelemesi sonrasında, zararın karşılanması için bir tazminat talebinde bulunmanız gerekmektedir. Tazminat talebiniz, sigorta poliçenizde belirtilen limitler dahilinde değerlendirilecektir.
 5. Tazminat ödemesi: DASK, tazminat tutarını belirledikten sonra, sigortalıya ödeme yapacaktır. Ödeme genellikle banka hesabına yapılmaktadır.

DASK kapsamında deprem sigortası tazminatını almak için, poliçe sahibi veya sigortalının yapması gerekenler yukarıda belirtilmiştir. Ayrıca, DASK poliçesi almadan önce, poliçede belirtilen tüm şartları dikkatlice okuyup anlamak önemlidir.

Deprem Hasarı Olduğunda Ödeme Hangi Poliçeden Yapılır?

Deprem hasarı durumunda deprem sigortası tazminatı, genellikle konut veya işyeri sahibinin yaptırdığı Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi kapsamında yapılır. DASK, Türkiye’de konut ve işyerleri için zorunlu bir sigortadır ve deprem sonrası oluşabilecek zararları karşılamayı amaçlar.

DASK poliçesi, deprem sonrasında meydana gelen zararların karşılanması için tasarlanmıştır. Sigortalının, hasarın türüne ve büyüklüğüne göre belirlenen tazminat tutarının belirtilen limitler dahilinde ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, bazı durumlarda, DASK poliçesi yeterli tazminat sağlamayabilir veya hasarın türü DASK kapsamında değildir. Bu durumda, sigorta sahibi ayrıca konut veya işyeri sigortası yaptırmışsa, bu poliçeden de ödeme talep edebilir.

Konut veya işyeri sigortası, DASK poliçesi gibi zorunlu bir sigorta değildir, ancak genellikle hasarın türüne göre farklı kapsamlar sunar. Örneğin, yangın, hırsızlık, sel veya su baskını gibi durumlar da dahil olmak üzere farklı risklere karşı koruma sağlar.

Özetle, deprem sonrasında oluşan hasarlar için ödeme, öncelikle Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi kapsamında yapılır. Ancak, DASK poliçesi yeterli olmazsa veya hasarın türü DASK kapsamında değilse, sigorta sahibi ayrıca konut veya işyeri sigortası poliçesinden de ödeme talep edebilir.

DASK Hasar Bildirimde Gerekli Belgeler Nelerdir?
DASK Hasar Bildirimde Gerekli Belgeler Nelerdir?

DASK Hasar Bildirimde Gerekli Belgeler Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi kapsamında hasar oluştuğunda, sigortalının hasarın tespiti için bazı belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Bu belgeler şunlardır:

 1. Hasar Tespit Tutanağı: Deprem sonrasında, konut veya işyerinde oluşan hasarın tespiti için hasar tespit tutanağı hazırlanması gerekmektedir. Bu tutanak, sigortalı veya sigorta şirketi tarafından düzenlenebilir. Hasar tespit tutanağı, hasarın türü, büyüklüğü ve hasarın tarihi hakkında detaylı bilgi içermelidir.
 2. Sigorta Poliçesi: Hasar tespiti için, sigortalının DASK poliçesi belgesi ve prim ödemesi de dahil olmak üzere poliçesinin tüm detaylarını içeren belgeleri hazırlaması gerekmektedir.
 3. Kimlik ve Adres Bilgileri: Sigortalının, hasar tespiti için kimlik bilgileri ve adres bilgilerini içeren bir belge hazırlaması gerekmektedir.
 4. Vergi Levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi: İşyeri sahibinin hasar tespiti için, vergi levhası veya ticaret sicil gazetesi gibi işyeri ile ilgili belgeler hazırlaması gerekmektedir.
 5. Fatura ve Fiyatlandırma Belgeleri: Hasarın onarımı veya değiştirilmesi için harcanan tutarların belirlenmesi için, fatura ve fiyatlandırma belgeleri hazırlanması gerekmektedir.
 6. Fotoğraf ve Video Kayıtları: Hasarın tespiti için, konut veya işyerinin fotoğraf ve video kayıtlarının çekilmesi gerekmektedir.

Sigortalının hasar tespiti için hazırlaması gereken belgeler, DASK tarafından belirtilen diğer belgeler de dahil olmak üzere, hasarın türüne ve büyüklüğüne göre değişebilir.

DASK Tazminat Hesaplama
DASK Tazminat Hesaplama

DASK Tazminat Hesaplama

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi, deprem gibi doğal afetler nedeniyle oluşan hasarların karşılanması için tasarlanmıştır. DASK tazminat tutarı, hasarın türüne, büyüklüğüne ve sigortalının poliçesinde belirlenen limitlere göre belirlenir. Deprem sigortası tazminatının hesaplanmasında aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurulur:

 1. Sigorta Poliçesi Limiti: DASK poliçesi, deprem nedeniyle oluşan hasarlar için belirlenen bir üst sınır (limit) içerir. Sigortalının alabileceği tazminat tutarı, hasarın büyüklüğüne bağlı olarak bu limitin altında belirlenir.
 2. Hasarın Türü: DASK, deprem nedeniyle oluşan birçok farklı hasar türünü kapsar. Örneğin, bina hasarı, eşya hasarı, işyeri kaybı ve kirada oturanların geçici ikametgah giderleri gibi hasarlar bu kapsamda yer alır.
 3. Bilirkişi Raporu: Hasarın tespiti ve tazminat tutarının belirlenmesi için, sigorta şirketi tarafından bir bilirkişi görevlendirilir. Bilirkişi, hasarın türüne ve büyüklüğüne göre bir rapor hazırlar ve tazminat tutarının hesaplanmasında kullanılır.
 4. Önceden Ödenen Prim: DASK tazminat tutarının hesaplanmasında, sigortalının daha önce ödediği prim de dikkate alınır. Daha yüksek bir prim ödeyenler, daha yüksek tazminat tutarı alabilirler.

DASK tazminat tutarı hesaplanırken yukarıdaki faktörler göz önünde bulundurulur. Ancak, her durumda tazminat tutarı önceden belirlenemez ve hasarın türüne ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Sigortalı, hasarın tespiti ve tazminatın belirlenmesi konusunda bilgi almak için sigorta şirketi ile iletişime geçebilir.

DASK Tazminat Sorgulama

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kapsamında, tazminat ödemesi yapılıp yapılmadığını sorgulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. DASK web sitesini ziyaret edin: DASK’ın resmi web sitesini ziyaret edin (https://www.dask.gov.tr/) ve ana sayfada yer alan “Hasar Sorgulama” bölümüne tıklayın.
 2. T.C. Kimlik Numarası girin: Açılan sayfada, T.C. Kimlik Numaranızı ve hasar oluşan adresinizi (mahalle, il, ilçe ve sokak bilgileri) girin.
 3. Captcha kodunu girin: Güvenlik amaçlı olarak, sayfadaki Captcha kodunu girin.
 4. Sorgula: Tüm bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra “Sorgula” düğmesine tıklayın.
 5. Sonuçları inceleyin: DASK sistemleri üzerinden yapılan sorgulama sonucunda, tazminat ödemesi yapılmışsa, tarih ve tutar bilgileri ile birlikte görüntülenir.

Deprem sigortası tazminat sorgulama işlemi, sigorta şirketi tarafından işleme alındıktan sonra yapılabilir. Bu nedenle, hasarın tespiti ve tazminat ödemesi yapıldıktan sonra birkaç gün beklemeniz gerekebilir. Ayrıca, sorgulama sonucunda herhangi bir bilgi çıkmaması durumunda, sigorta şirketiyle iletişime geçmeniz önerilir.

Deprem Hasar Ödemeleri
Deprem Hasar Ödemeleri

Deprem Hasar Ödemeleri

Deprem sigortası tazminat ödemeleri, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) kapsamında gerçekleştirilir. DASK, Türkiye’de konut ve işyerleri için zorunlu bir sigortadır ve deprem sonrası oluşabilecek zararları karşılamayı amaçlar. Deprem hasar ödemeleri şu şekilde gerçekleştirilir:

 1. Hasarın tespiti: Deprem sonrasında, hasarın tespiti için konut veya işyerinizin fotoğraflarını ve video kaydını çekmelisiniz. Ayrıca, sigorta poliçenizi de yanınıza almalısınız. DASK’a başvuru yapmak için hasarın tespiti gereklidir.
 2. DASK’a başvuru: Zararın tespiti sonrasında, DASK’a başvurmanız gerekmektedir. Başvuru sırasında, sigorta poliçenizi ve hasarın tespiti için çektiğiniz belgeleri sunmanız gerekmektedir.
 3. Eksper görevlendirme: DASK, başvurunuzu değerlendirdikten sonra, zararın türüne ve büyüklüğüne göre bir eksper görevlendirecektir. Eksper, zararın tespiti için evinize veya işyerinize gelecek ve inceleme yapacaktır.
 4. Tazminat talebi: Eksperin incelemesi sonrasında, zararın karşılanması için bir tazminat talebinde bulunmanız gerekmektedir. Tazminat talebiniz, sigorta poliçenizde belirtilen limitler dahilinde değerlendirilecektir.
 5. Tazminat ödemesi: DASK, tazminat tutarını belirledikten sonra, sigortalıya ödeme yapacaktır. Ödeme genellikle banka hesabına yapılmaktadır.

DASK hasar ödemeleri, hasarın türüne ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Ödemeler, genellikle hasarın tamamının karşılanmasını kapsamaz ve DASK poliçesi belirli bir üst limit dahilinde ödeme yapar. Bu nedenle, DASK poliçesi sahipleri, poliçedeki tüm detayları dikkatlice okumalı ve hasar tespiti ve tazminat talebi sürecinde doğru belgeleri sunarak ödemelerini almalıdır.

E-devlet Dask Ödeme

E-devlet üzerinden DASK ödemesi yapmak mümkündür. Bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. E-Devlet portalına (https://www.turkiye.gov.tr/) giriş yapın.
 2. Arama kutusuna “DASK” yazın ve “DASK Ödeme” hizmetine tıklayın.
 3. Açılan sayfada, ödeme yapmak istediğiniz konut veya işyeri adresini seçin.
 4. Ödeme tutarınızı kontrol edin.
 5. Ödeme yöntemini seçin. Kredi kartı veya banka kartı kullanarak ödeme yapabilirsiniz.
 6. Ödeme işlemini tamamlayın.

Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra, ödeme makbuzunuzu kaydedebilir ve yazdırabilirsiniz. Ayrıca, ödeme işlemi sonrasında bir onay mesajı da alacaksınız.

E-devlet üzerinden DASK ödemesi yapmak için, ödemenin yapılacağı konut veya işyerinin bilgileri e-devlet hesabınızda kayıtlı olmalıdır. Bu nedenle, ödeme yapmadan önce konut veya işyeri bilgilerinizi güncellediğinizden emin olun. Ayrıca, DASK poliçesi olmayanlar bu hizmetten yararlanamayacaktır.

Dask Hasar Ödemeleri Hangi Banka?

Zorunlu Deprem Sigortası Tazminat ödemeleri, DASK tarafından yapılmaktadır. DASK hasar ödemeleri için belirli bir banka ile anlaşmalı değildir. Hasar ödemeleri, sigortalının tercih ettiği banka hesabına yapılır.

Deprem sigortası tazminat ödemeleri, hasarın büyüklüğüne ve tazminat tutarına bağlı olarak değişebilir. Tazminat tutarı, hasarın türüne, sigorta poliçesi limitlerine ve DASK’ın belirlediği tazminat oranlarına göre hesaplanır. Ödeme genellikle banka hesabına yapılır ve sigortalı, hasar tespit süreci tamamlandıktan sonra tazminat ödemesini alır.

Sigortalının hasar tespit sürecinde, DASK tarafından atanan eksper, hasarın büyüklüğünü belirler ve tazminat tutarını hesaplar. Tazminat tutarı belirlendikten sonra, DASK sigortalıya ödeme yapar. Ödeme, sigortalının tercih ettiği banka hesabına gönderilir.

Deprem sigortası tazminat ödemeleri için belirli bir banka seçmeniz gerekmese de, ödeme işlemi için bankanızın bilgilerini doğru bir şekilde vermeniz önemlidir. Ödeme yapılacak banka hesabı bilgileri, DASK tarafından ödeme talimatının verildiği süreçte kontrol edilir ve ödeme bu hesaba yapılır. Bu nedenle, banka hesabı bilgilerinizi doğru bir şekilde vermeniz, ödeme sürecinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.

Dask Ödemesi Nereden Yapılır?

DASK ödemesi için farklı seçenekler mevcuttur. DASK ödemesi aşağıdaki yollarla yapılabilir:

 1. Banka şubesi: DASK ödemeleri, DASK ile anlaşmalı bankaların şubelerinden gerçekleştirilebilir. Bu bankaların listesi DASK resmi web sitesinde yer almaktadır.
 2. Online bankacılık: DASK ödemeleri, internet bankacılığı aracılığıyla da yapılabilir. Bu seçenek, evde veya işyerinde internete bağlı bir bilgisayar veya mobil cihaz aracılığıyla ödeme yapmak isteyenler için uygundur.
 3. E-Devlet: DASK ödemesi, e-devlet aracılığıyla da yapılabilir. E-devlet üzerinden DASK ödemesi yapmak için, öncelikle e-devlet hesabına giriş yapmanız gerekmektedir.
 4. Otomatik ödeme talimatı: DASK poliçesi sahipleri, bankalarının otomatik ödeme talimatı hizmetini kullanarak DASK ödemelerini otomatik olarak yapabilirler. Bu seçenek, DASK poliçesi sahiplerinin ödemelerini unutmalarını ve gecikme faizi ödemelerini önlemelerine yardımcı olabilir.

Deprem sigortası tazminat ödemeleri için tercih edilebilecek yöntemler farklılık göstermektedir. Ancak, her yöntemde ödeme işlemi için sigorta poliçesinde belirtilen tutarın ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, deprem sigortası tazminat ödemesi yapmak isteyenlerin banka hesap bilgilerini doğru bir şekilde vermesi önemlidir.

DASK Teminat Limiti Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçelerinde teminat limitleri, konut veya işyerinin brüt alanına göre belirlenir. 2023 yılı itibariyle DASK teminat limitleri şu şekildedir:

 1. Konutlar için teminat limiti:
 • 150 metrekareye kadar olan konutlar için 300.000 TL,
 • 150-250 metrekare arası olan konutlar için 450.000 TL,
 • 250 metrekare ve üzeri olan konutlar için 750.000 TL.
 1. İşyerleri için teminat limiti:
 • 500 metrekareye kadar olan işyerleri için 750.000 TL,
 • 500-1.000 metrekare arası olan işyerleri için 1.000.000 TL,
 • 1.000 metrekare ve üzeri olan işyerleri için 1.500.000 TL.

Deprem sigortası tazminat limitleri, deprem nedeniyle meydana gelen zararların karşılanabileceği en yüksek tutarı ifade eder. Poliçe sahibi, teminat limitleri dahilinde olan hasarlar için tazminat talebinde bulunabilir. Ancak, poliçe limitinin üzerindeki hasarlar için poliçe sahibinin ödeyeceği kısmı ifade eder.

Deprem sigortası tazminat limitleri, her yıl yeniden belirlenebilir. Bu nedenle, DASK poliçesi sahiplerinin poliçedeki tüm detayları dikkatlice okuması ve poliçe limitleri dahilinde zarar tespiti yaparak doğru belgeleri sunması önemlidir.

DASK Teminatı Neleri Kapsar?
DASK Teminatı Neleri Kapsar?

DASK Teminatı Neleri Kapsar?

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), Türkiye’de konut ve işyerleri için zorunlu olan bir sigorta türüdür. Deprem sigortası tazminatı, deprem nedeniyle oluşan zararları kapsar ve aşağıdaki teminatları içerir:

 1. Yapı teminatı: DASK poliçesi, deprem nedeniyle binalarda meydana gelen hasarları karşılamayı amaçlar. Bu nedenle, DASK teminatı, konut veya işyerlerinde meydana gelen yapısal hasarları kapsar.
 2. İçerik teminatı: DASK poliçesi, deprem nedeniyle eşyalarda veya diğer içeriklerde meydana gelen hasarları da kapsar. İçerik teminatı, mobilya, beyaz eşya, elektronik eşyalar gibi ev veya işyeri içindeki eşyaların zarar görmesi durumunda ödeme yapar.
 3. Geçici barınma teminatı: DASK poliçesi, deprem sonrası konut veya işyerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda geçici barınma teminatı sağlar. Bu teminat, sigortalının deprem sonrası geçici barınma masraflarını karşılar.
 4. Mesken kiralaması teminatı: DASK poliçesi, deprem sonrası konutun kullanılamaz hale gelmesi durumunda, sigortalıya konut kiralama maliyetini karşılamayı amaçlayan bir teminat da içerebilir.

Deprem sigortası tazminatı, depremin neden olduğu zararları kapsar ve konut veya işyerlerinde oluşan yapısal hasarlar, içerik hasarları, geçici barınma masrafları ve mesken kiralaması masrafları gibi birçok farklı teminatın içindir. Ancak, poliçedeki teminatlar ve limitler poliçe sahibinin seçimine göre değişebilir. Bu nedenle, DASK poliçesi sahiplerinin poliçedeki tüm detayları dikkatlice okuması ve ihtiyaçlarına uygun bir poliçe seçmesi önemlidir.

 

DASK Teminat Kapsamı Dışında Kalanlar

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), Türkiye’de konut ve işyerleri için zorunlu bir sigorta türüdür. DASK teminatı, depremin neden olduğu zararları kapsar. Ancak, bazı durumlarda DASK teminat kapsamı dışında kalabilir. DASK teminat kapsamı dışında kalanlar şunlar olabilir:

 1. Deprem dışı sebeplerden kaynaklanan hasarlar: DASK poliçesi sadece depremin neden olduğu hasarları kapsar. Dolayısıyla, sel, su baskını, yangın, çalınma gibi durumlarda oluşan hasarlar DASK teminat kapsamı dışında kalır.
 2. İnşaat veya tamirat sürecinde oluşan hasarlar: DASK poliçesi, tamirat ve inşaat sırasında oluşan hasarları kapsamaz. Bu nedenle, konut veya işyerinde yapılan tadilat, bakım veya inşaat işlemleri nedeniyle meydana gelen hasarlar DASK teminat kapsamı dışında kalabilir.
 3. Depremin neden olduğu bazı özel durumlar: DASK poliçesi, deprem nedeniyle oluşan hasarları kapsar ancak bazı özel durumlar deprem sigortası tazminat ödemesi dışında kalabilir. Örneğin, deprem sırasında zarar gören bahçe duvarları veya garajlar DASK teminatı kapsamında değildir.
 4. Poliçe limitlerinin üzerindeki hasarlar: DASK poliçesi, belirli bir limit dahilinde hasarları karşılar. Poliçe limitinin üzerindeki hasarlar ise poliçe sahibinin ödeyeceği kısmı ifade eder.

DASK teminatı, depremin neden olduğu zararları kapsar ancak bazı durumlarda teminat kapsamı dışında kalabilir. Bu nedenle, DASK poliçesi sahiplerinin poliçedeki tüm detayları dikkatlice okuması ve poliçe limitleri dahilinde zarar tespiti yaparak doğru belgeleri sunması önemlidir.

 

 İLGİLİ YAZILARIMIZ;

 

Rücu Nedir?
Zorunlu Koltuk Sigortası Tazminatı
İş Kazası Sigortası
Hayat Sigortası
Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Para Alma
Sigorta Tahkim Komisyonu
Zorunlu Koltuk Sigortası Tazminatı
Riziko Nedir?
Ferdi Kaza Sigortası
Kazazedenin Trafik Sigortasındaki Hakları
Trafik Sigorta Tazminatı Nasıl Alınır?
Sigorta Avukatı
Trafik Kazası Tazminat Hesaplama

0 0 votes
İçerik Puanı
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
İlgili İçerikler
Kategoriler
istanbul avukat