Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası

Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası

Taksirle yaralama suçu ve cezası, suçun ağırlığına, sonuçlarına ve suçun işlendiği koşullara bağlı olarak değişmektedir. Türk Ceza Kanununun 89. maddesine göre, taksirle yaralamanın cezası, bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Ancak, taksirle yaralama sonucu mağdurun hayati tehlikeye girmesi, sürekli bir hastalığa tutulması veya vücudunda sürekli bir iş göremezlik meydana gelmesi durumunda, verilecek ceza artırılır.

Taksirle yaralama suçu, birçok farklı durumda meydana gelebilir. Örneğin, trafik kazalarında veya iş kazalarında bir kişinin dikkatsizliği sonucu bir başkası yaralanabilir. Bu nedenle, insanların güvenliği ve sağlığı için dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak son derece önemlidir.

Taksirle Yaralanma, TCK Madde 89

Taksirle yaralanma suçu, bir kişinin ihmalkar veya dikkatsiz davranışları sonucunda başka bir bireyin bedensel bütünlüğüne zarar verdiği durumları kapsamaktadır. Bu suç, kasten yaralama suçundan farklıdır, çünkü failin yaralama eylemine yönelik kasıtlı bir niyeti bulunmamaktadır.

Taksirle yaralama suçu, özellikle trafik kazaları, iş kazaları veya günlük yaşamda meydana gelen kaza ve ihmal durumlarında ortaya çıkmaktadır. Bu suçun temel unsurları arasında failin kasten yaralamaya yönelik bir niyetinin olmaması yer almaktadır.

Taksirle yaralama suçunun cezası, yaralanan kişinin durumu, suçun birden fazla kişiye karşı işlenip işlenmediği yasal düzenlemelerine göre belirlenmektedir. İlgili ceza, hapis cezası veya adli para cezası şeklinde olabileceği gibi, özellikle trafik kazalarında sürücünün ehliyetine el konulması veya belirli bir süre trafikten men edilmesi gibi cezalar da uygulanmaktadır.

Taksirle yaralama suçu ve cezası, mağdurun şikayeti üzerine işlem görmektedir. Bazı durumlarda ise uzlaşma veya tazminat ödemeleriyle sonuçlanmaktadır.

Taksirle Yaralama Ne Demek?

Taksirle yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’na göre bir kişinin başka bir kişiye kastı olmadan; beden sağlığını zarara uğratması durumunu ifade etmektedir. Bu suç, kişinin kasıtlı olarak zarar verme niyetinde olmadığı, ancak ihmalkar davranışı sonucunda başka bir kişiye zarar verdiği durumlarda söz konusu olur. Taksirle yaralama, kasten yaralama suçundan farklıdır çünkü failin yaralama eylemini bilerek ve isteyerek gerçekleştirmediği, ancak ihmalkar davranarak mağdurun zarar görmesine sebep olduğu durumlar taksirle yaralama kapsamında değerlendirilir.

Taksirle yaralama suçunun unsurları:

 1. Failin dikkatsiz, tedbirsiz veya özen ve dikkat yükümlülüğünü ihlal edici bir eylemde bulunması,
 2. Bu eylem sonucunda bir başkasının bedensel bütünlüğüne zarar verilmesi,
 3. Failin eylemi ve zarar arasında nedensellik bağının bulunması,
 4. Failin kasten yaralamaya yönelik bir niyetinin olmaması.

Taksirle Yaralama TCK

Türk Ceza Kanunu‘na göre taksirli yaralama suçu 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Yaralanan kişide birden fazla kemik kırığı, organ kaybı, his kaybı gibi durumlar söz konusu ise verilecek cezada arttırıma gidilmektedir.

Taksirle Yaralama Suçu
Taksirle Yaralama Suçu

Taksirle Yaralama Suçu

Taksirle yaralama suçu, bir kişinin dikkatsizlik, tedbirsizlik, özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmemesi sonucu başka bir kişinin bedensel bütünlüğüne zarar vermesi durumunu ifade eder. Bu suçun temel özelliği, faile kasten yaralamaya yönelik bir niyetinin olmamasıdır. Bunun yerine, failin ihmalkar davranışları mağdurun zarar görmesine yol açar. Taksirle yaralama, kasten yaralama suçundan farklıdır, çünkü kasten yaralama suçunda fail, mağduru bilerek ve isteyerek yaralar.

Örneğin trafik kazalarında taksirle yaralama, bir kişinin trafik kurallarına uymamak, dikkatsiz veya tedbirsiz davranmak gibi nedenlerle başka bir kişinin bedensel bütünlüğüne zarar verdiği durumları ifade eder. Bu tür durumlar, sürücünün hız limitlerine uymaması, kırmızı ışıkta geçmesi, alkollü araç kullanma veya uykusuz araç kullanma gibi ihmalkar eylemler sonucunda meydana gelebilir.

Trafik kazalarında taksirle yaralama suçunun cezası, meydana gelen olayın içeriğine ve yaralanmanın boyutuna göre değişebilmektedir.  Genellikle bu suç için hapis cezası veya adli para cezası verilebilir. Ayrıca sürücünün ehliyetine el konulabilir veya sürücüye belirli bir süreliğine trafikten men cezası verilebilir. Suçun işlenme şekli, mağdurun durumu ve suçun birden fazla kişiye karşı işlenip işlenmediği, cezanın süresini ve türünü etkileyebilir.

Yaralama Suçunun Unsurları

 1. Failin dikkatsiz, tedbirsiz veya özen ve dikkat yükümlülüğünü ihlal edici bir eylemde bulunması: Failin gerekli özeni göstermemesi, dikkatsizlik, tedbirsizlik veya mevzuata uygun hareket etmemesi gibi ihmalkar davranışlar sergilemesi gereklidir.
 2. Bu eylem sonucunda bir başkasının bedensel bütünlüğüne zarar verilmesi: Failin ihmalkar davranışlarının, mağdurun yaralanmasına veya bedensel zarar görmesine yol açması gerekmektedir.
 3. Failin eylemi ve zarar arasında nedensellik bağının bulunması: Failin dikkatsiz veya tedbirsiz davranışının, mağdurun yaralanmasına veya zarar görmesine sebep olması gereklidir. Başka bir deyişle, failin eylemi olmazsa, mağdurun yaralanması veya zarar görmesi gerçekleşmemeli.
 4. Failin kasten yaralamaya yönelik bir niyetinin olmaması: Fail, mağdurun yaralanmasını veya zarar görmesini yönünde hareket etmemelidir. Yaralanma veya zarar, failin ihmalkar davranışlarının doğal ve öngörülebilir bir sonucu olarak ortaya çıkmalıdır.

 Suçun Özel Halleri

Suçun özel görünüşleri, suçun işlenme şekline, faile, mağdura, meydana gelen sonuçlara veya suçun işlendiği özel durumlara göre değişebilir. Bu özel görünüşler, suçun niteliğini ve uygulanacak cezaları etkileyebilir. Taksirle yaralama suçunun özel görünüşlerine örnek olarak şunları verebiliriz:

 • Taksirle ölüme neden olma: Taksirle yaralama eyleminin, mağdurun ölümüne yol açması durumunda, suçun ciddiyeti ve cezanın büyüklüğü artar.
 • Suçun birden fazla kişiye karşı işlenmesi: Taksirle yaralama eylemi, birden fazla kişinin zarar görmesine neden olursa, suçun ağırlığı ve cezanın miktarı artabilir.
 • Failin kamu görevlisi olması: Failin kamu görevlisi sıfatıyla hareket ettiği durumlarda, suçun niteliği ve uygulanacak ceza değişebilir.
 • Suçun işlenmesinde alkol, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin etkisi: Eğer fail, taksirle yaralama suçunu işlerken alkol, uyuşturucu veya keyif verici madde etkisi altındaysa, ceza artırıcı sebep olarak değerlendirilebilir.
 • Suçun işlenmesinde sürücü belgesiz araç kullanma: Failin ehliyetsiz araç kullanarak taksirle yaralama suçunu işlemesi, ceza artırıcı sebep olabilir.
 • Suçun işlenmesinde aşırı hız: Failin aşırı hız yaparak taksirle yaralama suçunu işlemesi, ceza artırıcı sebep olarak kabul edilebilir.
 • Suçun işlenmesinde özellikle tehlikeli yöntemler kullanılması: Failin, patlayıcı madde kullanmak gibi özellikle tehlikeli yöntemlerle taksirle yaralama suçunu işlemesi, ceza artırıcı sebep olarak değerlendirilebilir.
 • Uzlaşma veya tazminat ödeme: Taksirle yaralama suçunda, mağdurun şikayet hakkı veya tazminat talepleri gibi etkenler, davanın sonucunu ve uygulanacak cezaları etkileyebilir.

Bu özel durumlar, taksirle yaralama suçunun değerlendirilmesi ve cezalandırılmasında önemli rol oynar.

Taksirle Yaralama Suçu Görevli Mahkeme
Taksirle Yaralama Suçu Görevli Mahkeme

Taksirle Yaralama Suçu Görevli Mahkeme

Taksirle yaralama suçu, asliye ceza mahkemelerinde görülür.  Asliye ceza mahkemeleri, daha hafif suçlar ve daha düşük ceza gerektiren olaylar için yetkilidir.

 

Taksirle Yaralama Cezası
Taksirle Yaralama Cezası

Taksirle Yaralama Cezası

Taksirle yaralama suçunun cezasını arttıran ve azaltan bir çok sebep bulunmaktadır. Genel olarak, taksirle yaralama suçları için hapis cezası veya adli para cezası verilebilir.

Taksirle yaralama suçu ve bu suça uygulanan ceza, Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanunu (TCK)’nın 89. maddesinde  düzenlenmiştir.

“Madde 89 – (1) Taksirle bir kişinin vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan kişi, bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.”

Taksirle yaralama suçu, olayın koşullarına ve sonuçlarına göre daha ağır cezaları da gerektirebilir. Örneğin, taksirle yaralamanın basit tıbbi müdahale gerektirecek şekilde olması, birden fazla kişinin yaralanması veya yaralanan kişinin hayati tehlikeye girmesi durumunda, ceza miktarı artabilir. Ayrıca unutulmamalıdır ki, suçun faili ve mağduru arasında özel bir ilişki (örneğin aile içi şiddet) olması durumunda veya failin özel bir statüsü (örneğin kamu görevlisi olması) bulunması durumunda, uygulanacak ceza da etkilenebilir.

Bilinçli Taksirle Yaralamanın Cezası

Bilinçli taksirle yaralama, failin eylemi gerçekleştirirken sonuçların ortaya çıkabileceğini bilmesine rağmen, yine de dikkatsiz, tedbirsiz veya özen yükümlülüğünü ihlal edici şekilde hareket etmesi durumunu ifade eder. Başka bir deyişle, fail sonuçları öngördüğü halde gerekli önlemleri almamış ve mağdurun yaralanmasına sebep olmuştur.

“Madde 89 – (1) Taksirle bir kişinin vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan kişi, bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun birden fazla kişinin vücut bütünlüğünün bozulmasına, bir kişinin hayati tehlikeye girmesine ya da bir kişinin ölümüne neden olması halinde, fail hakkında ağırlaştırılmış hapis cezasına hükmolunur.

(3) Bilinçli taksirle işlenen suçlarda, verilecek ceza yarı oranında artırılır.”

Taksirle Yaralamada Adli Para Cezası Ne Kadar?

Taksirle yaralama suçunun cezası, olayın ağırlığı, yaralanma derecesi, failin kusur derecesi ve suçun birden fazla kişiye karşı işlenip işlenmediği gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir.

Taksirle yaralama suçunda adli para cezası miktarının belirlenmesi için kişinin ekonomik durum araştırması yapılır. Belirlenen tutar verilen gün sayısı ile çarpılarak adli para cezasının ne kadar olacağı tespit edilir. Adli para cezasının günlük alt limiti 20 TL üst limiti ise 100 TL’dir.

 

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Yaralanma TCK
Trafik Kazası Sonucu Taksirle Yaralanma TCK

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Yaralanma TCK

Trafik kazası sonucu taksirle yaralanma, Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında değerlendirilir ve suçun işlenmesi durumunda cezai yaptırımlar uygulanır. TCK Madde 89, taksirle yaralanma suçunu düzenler ve failin kusur derecesine göre hapis veya adli para cezası öngörür.

Trafik kazası sonucu taksirle yaralanma suçunda cezanın belirlenmesi, olayın ağırlığı, yaralanma derecesi, failin kusur derecesi ve suçun birden fazla kişiye karşı işlenip işlenmediği gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılır. Suçun işlenmesinde alkol, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin etkisi, aşırı hız, ehliyetsiz araç kullanılması gibi durumlar ceza artırıcı sebepler olarak kabul edilir.

Trafik kazası sonucu taksirle yaralanma suçunun mağdurları, fail aleyhine tazminat taleplerinde bulunabilir.

 

Taksirle Yaralama Suçu Şikayet Süresi ve Zamanaşımı
Taksirle Yaralama Suçu Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Taksirle Yaralama Suçu Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

 • Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) düzenlenen taksirle yaralama suçunda şikayet süresi, suçun öğrenildiği tarihten itibaren 6 aydır. Bu süre içerisinde mağdur, fail hakkında şikayette bulunarak adli sürecin başlatılmasını sağlayabilir. Şikayet süresi geçirilirse, fail hakkında kamu davası açılamaz.
 • Taksirle yaralama suçunun zamanaşımı süresi 8 yıldır. Yaralanma derecesi ve diğer koşullara bağlı olarak bu süre değişebilir. Zamanaşımı süresi dolarsa, fail hakkında cezai işlem yapılamaz.

Taksirle Yaralama Şikayete Bağlı Mı?

Taksirle yaralanma olayının ardından mağdurun şikayette bulunması ve şikayet süresi içinde ( 6 ay) başvuruda bulunması gerekmektedir. Hafif taksirle yaralama suçlarında, şikayet süresi mağdurun suçun öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

 

Taksirle Yaralama Suçu Yargıtay Kararları
Taksirle Yaralama Suçu Yargıtay Kararları

Taksirle Yaralama Suçu Yargıtay Kararları

Taksirle yaralama suçlarına ilişkin Yargıtay kararları, dava hükümlerine ve cezai yaptırımlara ışık tutar.

Taksirle yaralama suçuna ilişkin Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2016/10371 sayılı kararı emsal niteliktedir. İlgili karar şu şekildedir:

‘Sanık hakkında taksirle yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelemesinde;

Olay gecesi sanığın idaresindeki kamyonet ile seyri sırasında, aracının sağ yanı ile, yolun sağındaki emniyet şeridi ve yol üzerinde duraklama yapan mağdur idaresindeki otomobilin sağ yanına çarpması şeklinde meydana gelen olay akabinde yapılan ölçümde sanığın, 92 promil alkollü olduğunun anlaşılması karşısında, meydana gelen olayda sanığın eyleminde bilinçli taksirin koşullarının oluştuğu, tayin olunan cezasından bu sebeple 5237 Sayılı TCK’nın 22/3. maddesi uyarınca arttırım yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurularak, sanık hakkında eksik ceza tayini, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma sebebi sayılmamış; asli kusurlu olduğu kabul ve tespit edilen sanık hakkında temel ceza miktarında ve temel cezanın hapis cezası olarak belirlenmesinde bir isabetsizlik yoktur’.

Taksirle yaralama suçu vere cezasına ilişkin emsal Yargıtay kararları indirmek için tıklayınız.

YouTube video

İlgili İçerik:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler