Alkollü Trafik Kazası

14/07/2022
Alkollü Trafik Kazası

Alkollü trafik kazası olmasını hiç istemeyeceğiniz ve sonuçlarının oldukça kötü, yaptırımlarının ise fazlasıyla ağır olduğu trafik kazası türüdür. Alkol alarak yola çıkmak hem kendi canınıza hem de trafikte bulunan diğer sürücülerin canına ve malına kast ettiğiniz anlamına gelir. Alkol alan kişilerin çoğunlukla sığındı savunma ise ben yıllardır araç kullanıyorum ve alkol aldığımda benim araç kullanmamı etkilemiyor tarzında savumalar yapılmaktadır.

Alkollü trafik kazası meydana geldiği andan itibaren hukuki süreç başlamıştır. İyi bir trafik kazası avukatı tutmanızda fayda var… Alkollü trafik kazası aynı zamanda ceza alanında da uzmanlık gerektirir.

Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesine göre trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu kasti suç kapsamına girmektedir. Alkollü araç kullanırken trafik kazası yapmak buna göre alkollüyken araç kullanmak trafik güvenliğini kasten tehlikeye atmak anlamına gelmektedir. Alkollü trafik kazası bu sebeplerden dolayı ceza yargılamasını da gerektirir.

Türk Ceza Kanunu’nun 180. maddesinde belirtildiği üzere; taksirle trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu taksirli (kusurlu) fiil suçuna dahil olduğundan; bir kişinin hayatı, sağlığı veya mülkiyeti için bir risk teşkil eder.

Alkollü Trafik Kazası Ceza Davası

Alkollü trafik kazası yapmanın yaptırımları verileri ve meydana gelen kazaları göz önünde bulundurduğumuzda pekte caydırıcı olmadığı görünüyor.  Alkollü trafik kazası yapan kişi yol güvenliğini tehlikeye atma suçunu işlemiştir. Bu suç idari para cezası gerektirir. Aynı zamanda alkollü araç kullanmanın hapis cezası da vardır.

Alkollü trafik kazası meydana gelirse, suçta işlenmiş olur idari yaptırım ile birlikte hapis cezası ile yargılanacaktır ilgili kişi. 2918 sayılı Kanuna göre dava açılacak ve kamu davası olarak Alkollü trafik kazasının mahkemeleri görülecektir.

Alkollü trafik kazasında para cezasının dışında hapis cezası da vardır. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesi üzerinden işlem yapılır. 6 aydan az olmamak kaydıyla hafif hapis cezası uygulanır. Alkollü trafik kazası görevli mahkemeleri Asliye Ceza Mahkemesidir. Alkollüyken araç kullanma suçu şikayet konusu olmayıp resen soruşturulmaktadır. Alkollü trafik kazası kamu davası açılması için yeterli bir gerekçedir.

Ayrıca hakim, tüketilen alkol miktarını ve ceza miktarını belirlemek için niyet derecesini analiz eder. Ayrıca yol güvenliğini tehlikeye atma suçu oluştuğunda adli para cezası gibi hapis cezaları verilebilecek veya erteleme söz konusu olabilecektir. Hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verilirse sanık, belirlenen denetim süresinin kurallarına uygun hareket edilerek ceza yükümlülüğünden kurtulabilir.

"<yoastmark

Alkollü Trafik Kazası Sigorta Öder mi?

 • Alkollü trafik kazası sonucunda sigorta şirketi olayı iyice incelecek ve bütün detaylarını araştıracaktır. Hatta ilk başvurularda ödeme kabul etmeyecekleri çok yüksek ihtimal. Aynı kriterler, sigorta şirketinin alkole bağlı yaralanmaların meydana geldiği trafik kazası bedelini ödemesi için de geçerlidir.
 • Ölümlü alkollü trafik kazası; Trafik kazalarından kaynaklanan ölümler için önemli miktarda tazminat ödenmektedir. Alkollü trafik kazasında sigortanın tazminat limitlerinde ve tazminat miktarında değişiklik olmaz; ancak ödeme yapan kişi veya kurumlar değişebilir. Alkollü kazaya karışan sürücü kusurlu ise günümüz şartlarına göre yani 2021 yılına göre değerlendirirsek 430 bin lira maddi tazminata mahkûm edilebilir.
 • Ancak süreç direk alkollü kişiye dava açılarak işlemez. Sigorta şirketi önce ilgili kişiye tazminatını öder daha sonra alkollü araç kullanma sigorta rücu işlemleri başlatılır. Sigorta şirketi rücu hakkını kullanarak açacağı dava verdiği tazminat ile birlikte faiz işletilerek hesaplanacaktır. Ödenen tazminata ek olarak yargılama giderleri, avukata vekaletname ücreti ve bunun gibi ekstra ödemeler ile fazlalaşacaktır.
 • Sigorta şirketi rücu davası görevli mahkeme ise ticaret mahkemeleridir.

Alkollü Kazada Karşı Taraf

Trafik kazasına alkollü iken karıştınız ve bu defa siz değil de karşı sürücü alkollü çıktı. Alkollü trafik kazası sonucunda, eylemleriniz değişmeyecektir. Karşı taraf bu durumdan etkilenir. Kazaya ilişkin tüm maddi ve manevi tazminatlar alkollü araç sahibine aittir.

Alkollü Trafik Kazası Kamu Davası

TCK 179’da yazılı trafik güvenliğini tehlikeye atma suçu, ulaşım araçlarının kişilerin sağlığını veya malını tehlikeye atacak şekilde sevk/yönetimidir. Taşıma ile sadece karayolu taşıtları değil, tüm kara, deniz, hava veya demiryolu taşıma taşıtları anlaşılır. Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) yerleşik kararları ve Yargıtay uygulamasına göre 100 (1.00) promil alkolün güvenli sürüşü olumsuz etkilemesi için bir eşik noktasıdır. Bu anlamda 100 saatten fazla alkollü araç kullanmak TCK 179’da suç teşkil etmektedir. Bir başka deyişle yol güvenliğini tehlikeye atma suçunu işlemek demektir.

Alkollü Kusursuz Sürücü
Alkollü Kusursuz Sürücü

Alkollü Kusursuz Sürücü

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, alkollü sürücünün kusurlu olmaması halinde tazminatın sigorta şirketine ödenmesine karar verdi. Bu önceki kararda aşağıdaki ifadeler yer aldı:

“Hasarın teminat kapsamı dışında kalması için, kazanın oluş şekli bakımından sürücünün (münhasıran) alkol etkisi altında bir kaza geçirmiş olması gerekir. Diğer bir deyişle, sürücünün alkollü olması, hasarı sigorta kapsamı dışında bırakmaz.

Ayrıca böyle bir durumda hasarın teminat dışı olduğunu ispat yükü sigortacıya düşmektedir. Kazada, sigortalı, meydana gelen trafik kazasında 1.29 alkol tozu bulundu. Kaza raporu, tüm kusurun karşı aracın sürücüsünde olduğunu gösterir. Bilirkişi raporunda hatanın %100’ünün karşı tarafta olduğu belirtildi. Alkollü trafik kazası mahkeme sonucu kusurları araştırmadığından, olayda kusuru olmayan sigortalının alkollü olması nedeniyle rizikonun kapsam dışı kabul edilerek davanın düşürülmesi doğru görülmedi.”

"<yoastmark

Alkollü Yaralamalı Trafik Kazası

Alkollü trafik kazası yaralamalı da 2 türlü tazminat talep edilebilmektedir.

 • Maddi tazminat: Kaza sonucu yaralanan alacaklı, kazaya neden olan ayıplı aracın sigortasından, araç sahibinden ve araç sürücüsünden maddi tazminat talep edebilir.
 • Maddi tazminat kapsamında daimi maluliyet tazminatı, geçici maluliyet tazminatı, geçici bakıcı giderleri, tedavi giderleri, ferdi kaza tazminatı gibi birçok tazminat kalemi için maddi tazminat uygulanabilmektedir.
 • Manevi tazminat: Kaza sonucu yaralanan alacaklı, kazaya neden olan ayıplı aracın sigortasından, araç sahibinden ve araç sürücüsünden manevi tazminat talep edebilir.

Tazminat hesaplanırken birçok durum aynı anda değerlendirilir. Tazminat hesaplama programına (aktüerya) yaş, cinsiyet, gelir durumu, kazadaki kusurluluk durumu, yaralanmalı trafik kazalarında yaralanan kişinin maluliyet oranı gibi faktörler girilerek tazminat hesaplanır.

Trafik kazası yaralanmalarının tazminatını alabilmek için, tüm belgelerin sigorta şirketine ibraz edilmesinden sonra, sigorta şirketinin trafik sigortası için 15 gün, diğer sigorta şirketleri için 15 iş günü içinde cevap vermesi gerekir. Burada önemli olan nokta, tedavi bittikten sonra alınacak maluliyet raporu (heyet/adli tıp). Komitenin raporu kalıcı ve kalıcı olmalıdır. Amputasyon, felç gibi kalıcı hasarlı trafik kazalarında hemen heyet raporu alınabilir.

Alkollü Trafik Kazası Yaralanmalı

Alkollü araç kullanan kullanırken trafik kazasına karıştığınız takdirde birçok olumsuz sonucu olacaktır. Bunlardan bir tanesi de bir vatandaşın vücut bütünlüğüne zarar vermektir. Yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğinde eğer ki işin içerisinde alkol varsa yaralanma tazminatını sigorta şirketi karşılamaz. Alkollü sürücü bedeni hasarına sebep olduğu karşı tarafın bütün masraflarını karşılamak durumundadır. İyileşene kadar olan masraflarının dışında bir de kalıcı sakatlık var ise bunun da tazminatını alkollü sürücü ya da alkollü sürücünün araç sahibi karşılamak zorundadır.

Alkollü Trafik Kazası Ölümlü
Alkollü Trafik Kazası Ölümlü

Alkollü Araç Kullanırken Ölümlü Trafik Kazası Yapmak

Belli bir düzeyde alkol içen kişi bilincini kaybeder. Davranışınızı her zamanki gibi kontrol edemez hale gelirsiniz. Alkollü trafik kazası ölümlü cezasında ölümcül bir kazaya karışan veya alkollüyken araç kullanırken yaralanan sürücü bu kazayı bilerek isteyerek yapmadı. Çünkü zaten tam bilinçli değil.

Ancak kişinin vasiyeti tam olarak yerine gelmese de ihmalle değil, kasten öldürme veya yaralama suçlarına sebebiyet vermiş olduğuna hükmedilir. Çünkü bilinçli olarak içki içerek vicdanını zayıflatma işini yaptı. Bu nedenle Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere, alkolle yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir kazaya karışan kişi kasten yaralama veya kasten adam öldürme suçlarından sorumludur.

Elbette cinayet veya yaralama suçundan yargılanan kişi yol güvenliğini tehlikeye atma suçundan yargılanmayacaktır. Burada en ağır ceza ile yargılanıyor. Trafik güvenliğini tehlikeye atma cezasının üst sınırı 2 yıldır. Bu sebeple öldürme veya yaralamadan kişi sorumludur.

Trafik kazası ölümle sonuçlanmışsa, asıl kusuru ile trafik kazasına neden olan kişinin ehliyetine 1 yıl süre ile el konulur.

Alkollü Ölümlü Trafik Kazası 

Alkol etkisinde araç kullanırken kaza yapmak kaçınılmazdır. Ve bu kazaların en yıkıcı sonucu ise ölümlerin meydana gelmesi olur. Bir ya da daha çok kişinin ölümüne sebebiyet vermenin acısı ve ıstırabının yanında maddi sonuçları da ağır olacaktır.  Alkollü araç kazası ölümlü olaylarda her kaza da olduğu gibi kusur durumu değerlendirilecektir. Alkollü araç sürücüsü kusurlu çıkarsa karşı tarafa destekten yoksun kalma tazminatı ödemek durumunda kalacaktır. Destek tazminatının yıllara göre limitleri;

2017 — 330.00

2018 — 360.000

2019 — 390.000

2020 — 410.000

2021 — 430.000

2022 — 500.000, 1 Temmuz Sonrası 1.000.000

2023 —  1.200.000 TL’dir.

Görüldüğü gibi araç başına alkollü geçen sürücü ağır bir yükümlülüğün altına girecektir.

Alkollü Tek Taraflı Trafik Kazası

Tek taraflı kazalarda tam kusurlu araç sürücüsü olmaktadır. Yolcu konumundaki kişiler ise yüzde yüz haklıdır. Ancak araç sürücüsü alkollü olduğu durumlarda rücu olmaktadır.

Alkollü Araç Kullanma ve Rücu 

Alkollü araç kazalarında rücu etme durumu kaçılamazdır. Kaza sonucu meydana gelen hasarlar karşı tarafın sigorta şirketi tarafından karşılanır. Ancak sigorta şirketi alkollü araç sürücüsü ve alkollü araç işletenini yönelik rücu davası açacaktır. Araç hasarı, bedeni hasar ve ölüm tazminatı rücu kapsamındadır.

Alkollü Araç Kullandım Ehliyetimi Nasıl Geri Alırım?

Ehliyetine alkol sebebiyle el koyulan sürücüler, ceza süresi dolduğu takdirde bölgelerine en yakın trafik denetleme şube müdürlüğü birimine giderek iade dilekçesi doldurmaları gerekmektedir. Sürücüler yaptıkları başvuru sonrasında eğer ki yerine getirmesi gereken bir başka prosedür yok ise ehliyetlerini ilgili birimden geri alabilirler.

Uyuşturucudan Ehliyetime El Konuldu Nasıl Alabilirim?

Öncelikle ehliyetinize nasıl el koyulduğunu incelemek gerekiyor. İkinci kez alkol etkisindeyken yakalandıysanız iki yıllık bir zaman dilimini beklemeniz gerekiyor. Ve tabi aynı zamanda davranış eğitiminizi de tamamlamanız gerekmektedir. Bu işlemleri yaptıktan sonra bölgenize en yakın bölge trafik denetleme şube müdürlüğüne giderek bir dilekçe ile ehliyetinizi geri alabilirsiniz.

Alkollü Araç Kullanma Bilinçli Taksir

Araç başına alkol etkisindeyken geçen sürücüler çok ciddi ve önemli bir kanun hükmünü hiçe sayarak risk almaktadırlar. Ve sonuçlarının ne kadar ağır olduğunu bile bile alkollüyken trafiğe çıkıyorlarsa Türk ceza hukukunda bu hareket bilinçli taksir olarak değerlendirilir. Normalde bir trafik kazasına karışan sürücüye taksirli eylemden yani istemeden yapılan bir davranıştan dolayı işlem yapılırken işin içine alkol girdiği zaman bilinçli taksirden işlem yapılmaktadır. Hal böyle olunca da verilecek ceza miktarları da misliyle artmaktadır.

 TCK 179/3 Para Cezası Ne Kadar

Türkiye Ceza Kanunu 179’uncu maddesi trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu için düzenlenmiştir. Bu maddenin 3. Bendi ise alkol ve uyuşturucu etsindeyken trafiğe çıkan sürücüler için yaptırımları içermektedir. Uyuşturucu ve alkollü araç kullanmanın cezası 2021 yılında 1.339 TL’dir.

Trafiği Tehlikeye Sokmak Para Cezası Ne Kadar

Trafiği tehlikeye sokma suçu çeşitli şekillerde işlenir. Hatalı sollama, hatalı şerit değiştirme, Alkol ve Uyuşturucu etkisinde seyretme bunlardan bazılarıdır. Trafiği tehlikeye sokma suçu TCK 179 ile düzenlenmiştir. 2021 yılında bunun para cezası 1.339 TL’dir. Ancak trafiği tehlikeye sokma sucunun para cezasının yanında hapis cezası da vardır.

Promil Tablosu

Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki emniyetin meydana gelen kazalar üzerinde yaptığı incelemede güvenli alkol limiti yoktur. Alkolün vücudun dengesi bozduğu ve dikkati dağıttığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir veridir. En güvenlisi hiç alkol almadan araç başına geçmektir. Alkol kullanan kişilerin sıklıkla kullandığı bir tabir vardır. Ben kendimi biliyorum, bu kadar içersem hiçbir şey olmaz. Şeklinde konuşulur ve çoğunlukla da sonu felaket ile sonuçlanır.

ÖLÇÜM DEĞERİ promil hesabı(miligram alkol/mililitre kan)           1 Litre kanda ne kadar alkol var hacim olarak kandaki alkol oranı*

0.2 Promil           20 mg alkol/100 ml kan (20:100=0.2)      0.2 gram alkol    %0.025 (binde 0.25 alkol)

0.5 Promil           50 mg alkol/100 ml kan (50:100=0.5)      0.5 gram alkol    % 0.063 (binde 0.63 alkol)

0.8 Promil           80 mg alkol/100 ml kan (80:100=0.8)      0.8 gram alkol    % 0.1 (binde 1 alkol)

1 Promil               100 mg alkol/100 ml kan (100:100=1)     1 gram alkol       % 0.13 (binde 1.3 alkol)

1.5 Promil           150 mg alkol/100 ml kan (150:100=1.5) 1.5 gram alkol    % 0.19 (binde 1.9 alkol)

2 Promil               200 mg alkol/100 ml kan (200:100=2)     2 gram alkol       % 0.25 (binde 2.5 alkol)

3 Promil               300 mg alkol/100 ml kan (300:100=3)     3 gram alkol       % 0.38 (binde 3.8 alkol)

4 Promil               400 mg alkol/100 ml kan (400:100=4)     4 gram alkol       % 0.5 (binde 5 alkol)

5 Promil               500 mg alkol/100 ml kan (500:100=5)     5 gram alkol       % 0.6 (binde 6 alkol)

* 1 mililitre alkolün ağırlığı 0.789 gram, 1 gram alkolün hacmi 1.268 mililitredir

Yasal Alkol Sınırı
Yasal Alkol Sınırı

Yasal Alkol Sınırı

Türkiye’de ticari araç kullanıcıları ve kamu aracı sürücülerinin alkol alarak trafiğe çıkmaları kesinlikle yasaktır. Diğer sürücüler içinse yasal sınır 0,5 promildir. Yani bir litre kanda yarım gram alkole eş değer bir limit koyulmuştur. Alkolün vücuttan atılması ise 1 saatte 0,15 promildir. Alkollü araç kullanma sınırı 0,5 promil olarak tespit edilmiş olsa da alkolün her bünyeye etkisinin farklı olacağını da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

48/5 Trafik Cezası

Aracınızın direksiyonuna alkol etkisindeyken oturur ve bir çevirmeye yakalanırsanız. Yapılan ölçümlerde aldığınız alkol yasal sınırın üzerinde çıkarsa görevli trafik ekibi size 48/5’den trafik cezası uygulayacaktır. 48/5 ceza kodunun açılımı alkol etkisindeyken araç kullanmayı ifade eder. 2918 Karayolları Trafik Kanunu kapsamında aracınız trafik men edilir. Ve ehliyetinizi de el konulur.

Alkollü Araç Kullanma Sigorta Tazminatı

Alkollü araç kullanan kullanırken trafik kazası yapmak maddi olarak ciddi sonuçlar doğuracaktır. Kazalarda meydana gelen hasarları karşılaması için yaptırılan sigorta ve kasko alkol etkisinde gerçekleşen kazaları karşılamaz.

Alkollü Araç Kullanma Mahkeme Kararları

Alkollü araç kullananlarla ilgili cezai yaptırımlar da ön görülmüştür. Suçun niteliğine göre düzenlemeler yapılmıştır. Ceza hukukunda her fiilin farklı cezalandırılması istenmiştir. İlk kez alkollü araç kullanırken yakalanmışsanız. 3 aydan 2 yıl arasında hapis cezası ile yargılanırsınız. Mahkeme dosyanın durumuna göre yapılan yargılama da cezaya hükmeder.

Alkollü Trafik Kazası Yargıtay Kararları : Alkollü Trafik Kazası Emsal Mahkeme Kararları

Alkollü trafik kazası Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesi de trafik kazalarıyla ilgili gelen dosyalarda değerlendirme yapmıştır. Anayasaya uygunluğa göre yapılan incelemelerde dikkat çekici ve emsal niteliğinde kararlar alınmıştır. İlgili kararları altta PDF olarak bırakıyorum.

Anayasa Mahkemesi Alkollü Trafik Kazası İncelemeleri : Alkollü Trafik Kazası Anayasa Mahkemesi Kararları

Alkollü Araç Kullanma Cezası 2023 Ne Kadar?

Alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye ilk seferde 1228 TL, İkinci defada 1539 TL, üçüncü sefer ise 2473 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Alkollü araç kullanma cezası göz önünde bulundurulduğunda hiçte akıl karı gibi gelmiyor. Çünkü kaybedeceğin ve kazanacağın şeyleri kıyaslayacak olursak, alacağın ceza bindiğin arabaya değmez. Alkollü araç kullanma Cezası bakıldığında sadece idari para cezası, hapis cezası ve ehliyete el koyma cezası olarak değerlendirmemek lazım. Maddi olarak da fazlasıyla zararları olacaktır. Maddi hasarlı bir kazada Alkollü araç kullanma cezası olarak sigorta şirketi hasarı karşılamaz. Ve hem karşı tarafın aracını hem de kendi aracınızda oluşan hasarı cebinizden karşılamak zorunda kalırsınız.

θ Kaynaklar :

http://trafik.gov.tr/alkollu-arac-kullanimi

 

76 yanıt

 1. Hem ölüme sebebiyet ver hem de 1 yıl ehliyet el koy .Böyle saçma sapan bir durum yoktur . Kişi hem dikkat etmiyor hem de insan canına kas ediyor .Bu ceza değil karşı tarafa hediye vermiş olmuyor musun

  1. Emre Bey Merhaba
   Ehliyete 1 yıl süreli el koyulması bir prosedür. İlk seferde 6 ay, ikinci seferde 2 yıl, 3. yakalanışta ise 5 yıl süreli ehliyete el koyulur. Ancak alkollü kaza yapmanın cezası sadece ehliyete el koyma ile sınırlı değildir. “Türk Ceza Kanunu’nun 85/2 maddesine göre 2 yıl ile 15 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanır.” Alkollü araç kullanırken ölüme sebebiyet vermenin bunun gibi bir çok sonuçları vardır…

   1. Merhaba. Kusursuz kabul edilen fakat alkollü olan kazalarda ölümle sonuçlanma durumunda ne gibi bir yaptırım olabilir bilgi verirseniz sevinirim

    1. Merhaba Ayşe Hanım
     Kusursuz sürücüye kazada meydana gelen zararlardan dolayı bir ceza verilmesi söz konusu olamaz. Alkolden dolayı idari yaptırım uygulanır ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesi uyarınca işlem yapılır.

     1. Merhaba. Alkollü(0.61) ancak %100 kusursuz sürücünün hasarlarını Kasko karşılamıyor sigorta karşılar mı acaba ?

     2. İrem Hanım Merhaba
      Kasko şirketinin de sigorta şirketinin de bu hasarı karşılaması gerekiyor. Kaskoya başvuru yaptıysanız sigorta şirketine de başvuruda bulunun. Her iki şirkette hasarınızı karşılamaz ise mağdur olmamak için siz hasarınızı yaptırıp dava açabilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve yardım bizimle de iletişime geçebilirsiniz.

 2. Konuyla alakalı olarak alkollü kaza yaptım tutanağa göre %100 haklıyım fakat 0.97 alkollüyüm , bu hususa bağlı olarak trafik polisleri suçun bedelini 6 ay ve 1339 TL olarak ödediğimi bunun direk tüm masrafı cepten yaptırmaya gerek olmadığını söylediler . Bu husus hakkında bilgi alabilir miyim ?

  1. Merhaba Tolga Bey, Doğru söylemişler. Kazada kusurunuz olmadığı için her hangi bir tazminat ya da hasarı karşılamanız gerekmiyor. Sadece alkollü olduğunuz için idari yaptırımlarla karşılaşırsınız.

 3. merhaba alkollü iken kaza yaptım 2,14 promil çıktı polis tutanağa asli kusur belirtti sigorta şirketi karşı tarafın hasarını ödermi aceba???

  1. Oktay bey merhaba
   kazada size yüzde 75 kusur verilmiş. Maddi hasarın yüzde yetmiş beşini sigorta şirketi karşılar ancak bunu sizden tahsil eder. Bir başka söyleyiş ile size rücu ettirir.

 4. Merhaba Gece alkol almıştım uyandım ve markete alışveriş yapmaya giderken kavşakda %50 kusurlu olarak kaza yaptım.Alkol promilim 0.30 promil çıktı çok şaşırdım.Kaza ufak bir kapı çöküntüsüyle gerçekleşti.Araba eniştemin ve ticari araç opel combo sizce sigorta zararımı karşılar mı?

  1. Kerim Bey Merhaba
   Kaza da kusurunuz oranında sigorta sizin değil de karşı tarafın masraflarını karşılayacaktır. Sizin hasarınız ise yine kusurunuza bakılarak karşı tarafından sigortasından karşılanacaktır. Yüzde elli kusur verildiyse size hasarınızın yarısını sigortadan talep edebilirsiniz. Ancak asıl mesele burada karşı tarafın hasarının tamamını sizin sigorta şirketiniz karşılayacaktır. Ancak bu hasarın yüzde ellisini size Rücu ettirecektir.

 5. Merhaba admin araç ruhsatta ticari geçiyor peugeot bipper ama arka koltukları mevcut bulunduğu ve hiç yük olmadığı halde 3 saat önce sadece 1 bardak bira ile 0,44 promil alkol çıktı fakat memur arkadaş kendisine 3 saat önce 1 bardak içtiğimi söylediğim için yaklaşık 5 defa alkol metreye üflettirdi bu durumda ne yapabilirim ve kendikerine tekrar üfleme isteğimi iletmeme rağmen kabul görmedim yardımcı olurmusunuz.

  1. Mehmet bey geçmiş olsun.
   O esnada hastaneye gitmeyi talep edebilirdiniz ya da ekiplerin yanından ayrılarak kendiniz bir test yaptırabilirdiniz. Aksi durumda alkolsüz olduğunuzu ispat etmeniz mümkün değil. Tabi eğer alkolmetre de yasal prosedürün üzerinde bir alkol çıktıysa.

 6. Merhabalar 1.22 promil basit alkol ile ehliyetsiz bir şekilde kaza yaptım kaza yaptığım araç kiralık arkadaşım kiraladı kazayı ben yaptım vurduğum araç ise yine kiralık araç arkadan vurdum arabaya o anda alkol testi yapılmadı hastanede yapıldı. sormak istediğim şu karşı tarafın aracının masrafını ben mi karşılayacağım yoksa karşı tarafın sigortasımı karşılayacak ?

 7. 0,85 promille yaralamalı trafik kazasına karıştım.Karşı tarafın hayati tehlikesi olup , 50 gün sonra taburcu oldu. iddianamem belli olmadı daha. Bilinçli taksir eklenir mi

 8. Aracimla Alkollü kaza yaptım 056promil çıktı bisikletli çocuğa çarptım kazada çocuk rahmetli oldu asli sucuda çocuğa verdiler sigortam tazminatı karşılarımi iyi gunler

  1. Sigorta vefat eden çocuk için destekten yoksun kalma tazminatı meblağını hak sahiplerine öder. Sizin kusurunuz kadarını ise size rücu eder. Yani; kazada ki sizin kusurunuzu yüzde 25 olduğunu varsayalım. Sigorta tarafından 100 lira tazminat ödemesi yapıldığını varsayalım. Sizden 25 lirasını almak için dava açar.

 9. kişi alkollu ve ehliyetsiz kamera görüntüleri sabit park halindeki
  araçları pert ediyor
  şirket sahibi kazadan sonra aracim çalındı diye beyan veriyor sigorta biz karşılamayız diyor araç çalıntı lafinin arkasına yatiyor vuranda hiç maddiyat yok ben ve madur olan araç sahipleri araçlarını yaptiramiyor
  nasıl bir yol izlememeliyiz
  benim serviste masrafım 100bin binin uzerinde masraf çıkıyor sigortası yada kasgosu karşılar mi

  1. İlk başta iddiasını çürütmeyi deneyin, görüntülerden kişinin o olduğunu tespit ettirebilirsiniz. İkinci bir yol ise sigorta şirketini dava etmek. Zaten sigorta araç başına hasar limiti 2021 yılında 43 bin lira. Kazaya sebebiyet veren karşı tarafa da dava açmanız gerekiyor. Konuyu bilen trafik kazalarında uzman avukat desteğine ihtiyaç duyarsanız bizi 0544 129 34 68 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

 10. Merhaba 2.26 promil alkollü ciktim ve ehliyetim yok orta şeriteki direğe carptim direkte motorlunun üstüne yıkıldı omur ilikten amalyat oldu adam sigortadan para almak icin senden şikayetçi olucam ama mahkemede şikayetimi geri cekicem dedi arac benim üstüme değil bu sürecte ne olur ne biter ceza alirmiyim para cezasını ödemesem nolur bilgi alabilirmiyim ?

 11. 28 aralık 2021 de eşim alkollü iken trafik kazası yaptı ve vefat etti, arka soldan çarptığı araba perte çıktı ama adama bişey olmadı. eşimin hatalı olması durumunda karşı tarafın tüm masrafları kızım ve bana mı kalacak , maddi durumum yok bu işten nasıl az zarar görerek kurtula bilirim yardımcı olur musunuz ?

 12. 1,53 promilden dolayı dolayı ehliyetimin alınması vb gibi işlemden sonra pazartesi savcılığa görüşmeye çağırdılar .. 3 yıl önce karıştığım kavgadan dolayı hükmün geriye bırakılması ( para cezası ) aldım .. Savcının bana vereceği teklifi etkiler mi ? adli para cezası teklif ederse ve kabul edersem daha önce hükmün açıklanması kararı bozulur mu, hapis cezası alır mıyım ?

 13. Mrb alkollü kaza yaptım duran araca carptım trafik geldi karsı taraf cıkmadı gec saatte ama ifade alındı ceza kesildi 1823 tl şimdi benim ne yapmam lazım

 14. Alkollü araç kullanıyordum oncesinde alkollü araç sürmekten dolayı 2 ay hapis cezası aldım 5yil hagb verdi yaralamalı trafik kazası yaptım tekrardan ve yanımdaki kız şikayetçi olmuş sizce durum ne olur

 15. Motorla Kendi yoldumda ilerlerken arka taraftan başka bir motosiklet sürücüsü bana çarptı ve yapılan teste 1.31 promil alkol çıktı karşı tarafta yaralanan kadın girdiği şok dolayısıyla %90 bel altı felç kaldı ve bana dava açarak maddi manevi tazminat talebinde bulundular tutanakta %100 haklıyım sizce nasıl bir yol izlemem lazım alköllü olamam dışında hiç bir kusurum yok ve arka taraftan bana çarptılar tazminat talebinde bulunabilirmiyim teşekkürle kolay gelsin

  1. Geçmiş olsun Kemal Bey,
   Alkol hiç bir zaman kusur sebebi değildir. Sizin yüzde yüz haklı olduğunuz bir kazada yaralanma ve ölüme ilişkin her hangi bir ceza almazsınız. Aynı zamanda Motosiklet Kazası Tazminatı için açılan maddi ve manevi tazminat davaları sizi korkutmasın, orada da aynı durum geçerli. Alkollü olduğunuz için idari yaptırım uygulanır.

 16. Merhaba. Benim Sorum Şu Şekilde. Bir Arkadaşım Trafik Kazası Yaptı. Kız Arkadaşıyla Beraber Alkol Almışlar sarhoş bi şekilde birlikte araç kullanmışlar ve bir kaza yaptılar. Bir araca arkadan çarpma sonuzu erkek yaklaşık 10 gün hastanede kaldı ve taburcu oldu. Kız 1 aydır hastanede ve durumu ciddi(allah yardım etsin hergün dua ediyoruz). Asıl Merak Ettiğim Şu, birlikte alkol içip birlikte arabaya bindikleri için şöförün buırdaki suç oranı nedir. Normalde Ağır cezaları varken bu durumda sonuç ne gibi olur ?

 17. Merhabalar eşim geçen yıl trafik kazasından hayatını kaybetti alkollü ve ehliyetsizdi arkadaşının arabasını kullanıyordu tazminat parası Alabilir miyiz. Hiç araştırma yapmadim bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim?

 18. Alköllü şekilde arkadan bir araça vurup kaçtım yakalandım az ilerde ama alkol metreyi üflemedin 2 sene ehliyetim gitti bunun içinde motorsiklet ehliyetim de vardı oda gitti mi ve arkadan çarptıgım araç kiralık tı 2 aydır haber yok ne olur acaba

 19. Dün 0.89 promilli alkollü iken kaza yaptım. Kaza şöyle gerçekleşti 80 90 km hızla giderken bir tane taksici dönülmeyecek bir yerden u çekti ve önüme atladı duramadım ve araca sol arka taraftan çarptım. Araca hakim olamadım ve sokak lambasına çarptım oda başka bir aracın üzerine yıkılmış. Benim araca çarptıgım anda sol tarafımda başka bir taksici varmış onada çarpmışım . Kazaya 4 adet araç ve bir sokak lambasına mal oldu. yaranlamaya veya ölüm söz konusu değil. Alkollu olmam bu kazayı benim ne kadar lehime cevirir bütün suç bana kalır mı ? Sigorta şirketim bu kazaya sebep olan araçların masraflarını karşılar mı ?

 20. Merhaba. 2020 yılında 2 üstü promille ehliyetim alındı. 6 ay sonra ehliyemi geri aldım 1800 lira hapis cezası ödedim. Sonra 1 yıl dolmadan koy ziyaretine gittiğim dönemde 1.60 alkollu şekilde aracımın yanından çocuk vurdu önden vurma kesinlikle yok çocuk top peşinde koşarken arabanın yanına kendisini vurdu yol 50 km hızla gidilen bi yol benim hızım 30 tespit edildi. Çocuğu aldığımla hastahaneye götürdüm. Aileyle sonrasında kaç defa görüşmeye çalıştım , bi ihtiyacınız varsa karsilimmmm yanınızda olimmmm diye. Asla kabul etmediler 5 ay sonra bana tazminat açmışlar , ve ceza mahkemesi de bana dava açmış sonuç ne olur yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. Kazada alkol testi yapıldı ise ve siz o kazada alkollü olarak kayıtlara geçtiyseniz tazminat davası sonucunda çıkan rakam size sigorta şirketi tarafından rücu ettirilecektir. Ancak buradaki önemli detay sizin kazadaki haklılık payınız. Kazadaki kusurunuz ne kadar ise tazminatın o kadarını sizden alırlar.

 21. Merhabalar, 0,92 promil alkolle maddi hasarlı trafik kazasına karıştım. Kaza karlı hava da gerçekleşti. Kusuru bana verdiler. Hakkımda idari para cezası ve 6 ay süreyle ehliyetime el koyuldu. Daha sonra karakolda ifade verdim. Tck kapsamında ne tür bir cezayla karşılaşırım.

 22. Merhaba, 140 promil alkol ile ehliyetime el konuldu ve bugün tarafıma seri muhakeme daveti kağıdı geldi. Olay anından önce arkadaşımın evinde kalmak üzere alkol alıyordum ama köpeğimin ciddi rahatsızlanması sebebiyle daha güvenli olması açısından ve veterinerime de yakın diye eve dönmeye karar verdim. Çevirme sırasında polislere köpeğimin durumunu ve ön koltuktaki istifrasını da göstererek neden araç kullanmam gerektiğini aynı şekilde anlattım ama onlarda prosedür neyse uyguladılar o an. Böyle bi durum kusurluluk altına girer mi, bir yaptırım uygulanmaması durumu var mıdır? Teşekkürler şimdiden.

 23. Haziran 2021 de alkollü ehliyetsiz kaza yaptım ve bana imza için savcılıktan gün verdiler yine alkollü kaza yaptığım için gidemedim ve bana bugün tebligat geldi 2 defa aynı suçu işlediğim için hapis cezası mı alırım ? yoksa kamu davası para cezasına mı dönüşür

 24. İyi günler kolay gelsin. 2019 yılında 0.52 ile ehliyet kaptırdım. Bundan 3 ay önce ise motorsikletimle kazaya karıştım. Ufak çaplı. Bende omuz çatlağı oluştu. Doktorun kati raporunu bekledik. 1.06 çıktı alkolüm. Savcının çağırmasını bekliyorum. Karşı taraftan şikayet yok. Hapis cezası alırmıyım.

 25. aracımız arkadasımıza emaneten verdik alkol alıp aracımızı alkollü birine verir oda başka alkolllu ve engelli manuel arac sürme ehliyeti olmayan birine verir ve ölümlü kaza yapılır ölen kişi bizden maddi manevi destekden yoksun kalma davası actı bursa bizim sorumlığumuz kusurumuz varmı

 26. Merhaba,
  Motorsiklet ile bir kavşakta otomobil ile çarpışarak kaza yaptım . Hastanede yapılan alköl testi sonucum 1.2 promil çıktı.
  Otomobili kullanan sürücüde alkollüydü ve otomobilin sigortası yoktu.
  İki tarafta şikayetçi olmadı.
  Bu durumda alacağım ceza ne olacaktır.
  Ehliyetime ne zaman el konulur ? Kaza yaptığım günden itibaren mi ? Cezanın kesileceği tarihten itibaren mi ?
  Hangi zaman diliminde araç kullanmayacağım.
  Teşekkürler

 27. Merhaba,

  1 hafta önce şehir içinde sokakta düz ilerlerken kavşakta bana göre sağımda kalan araç sürücüsü aracıma sağ ön kapıdan çarptı, benim geldiğim istikamette dur tabelasını görmemiş bir de kavşakta geçiş önceliğini karşı tarafa vermemiş olmam nedeniyle trafik polisi bana 57/1A, karşı taraf sürücüsüne 52/1A kusur verdi, karşı taraf 1.45 promil alkollü olduğu halde. Karşı aracın sürücüsü araç sahibi değil. Servis aracıma 130 bin tl lik masraf çıkardı, şimdi ben değer kaybı için dava mı açmalıyım yoksa karşı tarafın sigortasına dilekçe verebilir miyim, verirsem ne kadarlık bir talebim olabilir?

  1. Size Yüzde 75 karşı tarafa ise yüzde 25 kusur verilmiş. Haklılığınız ölçüsünde karşı tarafından sigortasından faydalanabilirsiniz. Aracınızı yaptırdıktan sonra değer kaybı talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu kazada muhtemelen sizin takıldığınız nokta karşı tarafın alkollü olması, trafik kazalarında alkol kusur sebebi değildir. İdari yaptırım gerektirir.

 28. alkollü ölümlü trafik kazaları 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor yazıyor. Bilinçli taksirle işlenen kazada bu Hapis cezasının ertelenmesi veya paraya çevrilmesi mümkün mü? Veya karşı taraf şikayetçi olmazsa yine hapis cezası almamak mümkün müdür? Teşekkürler

  1. Ölümlü trafik kazalarında şikayetçi olmak hiç bir şeyi değiştirmiyor. Şikayetçi olunmasa bile kamu davası açılıyor. Cezaya yargılama içerisinde bilirkişi raporları, olayın mahiyeti ve hakimin taktiri ile karar verilecektir.

 29. Merhaba. Arkadaşımın üzerine olan araçla 1.36 promil alkolle maddi hasarlı trafik kazası yaptım. Ehliyet alındı 1823 lira ceza kesildi. Karakolda trafik güvenliğini tehlikeye sokmak adı altında ifade tutanağı tutuldu. Bundan sonraki süreçte ne olur hapise girer miyim, kamu davası mı açılır,araç sahibi arkadaşıma bir yaptırım olur mu, sigorta nasıl işler ?

 30. merhabalar. alkollü başka birine ait aracı kullanırken yakalandıgımızda alkol cezası kesiliyor. araç bağlanıyor mu?. bağlanırsa ruhsat sahibine ceza kesilir mi ?

 31. Merhabalar efendim park halindeki araca çarptım kullandığım araç kiralıktı 2.87 promil alkol çıktı daha önce hiçbir suça karışmadım hapis cezası alırmıyım? Araçların masrfları benden nasıl alınır? Teşekkürler

 32. Merhaba ilk defa 2.54 promil den ehliyetim alındı araç sürmüyordum park edicwkken duran aracın ön tamponu a hafif sürtüm cezamı ödedim ama trafik güvenliğini için savcıya çağrıldı herhangi bir hapis cezası alırmıyım

  1. Bu konuda kesin bir cevap verebilmek için savcılık dosyanızı incelemek gerekiyor. Bir çok ihtimal var. Savcının tutumu da önemli. İlk seferde alkolden yakalanmada çoğunlukla cezai hükümler uygulanmıyor.

 33. Merhaba yaklaşık bir ay önce kaza yatım tek gidiş tek gelişi yolda karşıdan gelen araçla kafa kafaya carpistik karsi taraf alkollu (1.38) ve şerit ihlali yapıyor kazada 100% karsi taraf suçlu kendisi araci kazadan bir kac gun once almis ve zorunlu trafik sigortasını yaptirmamis ayni zamanda kaskosuda yoktu.Bende alkol yoktu sigortam kaskom vardi. Aracıma pert raporu verildi.Kasko şirketi aracımın piyasa degerinin 50 bin tl altında teklif etti ve 3 itiraz hakkımda da tekliflerini yükseltmediler bende kabul etmek zordunda kaldım.Karsi tarafa tazminat davası acmadan uzlaşmaya gidip aracimin kalan degerini odemesini teklif etmek istiyorum.Kabul etmez ise davacı olucagimi söyleyeceğim. Eger
  davaci olursam hapise girme ihtimali var mi?(yaralamalı kaza fakat sadece kendisi yaralandı bende bir şey yok)

 34. Ben 2012 alkollü iken kaza yaptim yaralanan oldu bütün çarptım araçları yaptirdim şikayetci olan kalmadı 15 ay ceza aldım oda para cezasına çarptırıldı onuda odedim ehliyetimi almam için neyapmam gerekir yardımcı olursanız sevinirim

 35. Merhaba 2021 yılında 1.70 promille trafik kazası yaptım karşı taraf ticari taksi 2 si yolcu toplam 4 kişi yaralandık bana %25 kusur verildi hem ceza hem tazminat davası açıldı taksi şöföründen şikayetçi olmadı yolcular benim için durum ne olur iddianamede bilinçli taksir ve kusur durumuna göre ceza istemiş savcı tazminat ödermiyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul avukat