Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu TCK 179

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, araç kullanma sırasında alkol veya uyuşturucu madde kullanmak, aşırı hız yapmak, trafik kurallarına uymamak, yorgun veya dikkatsiz bir şekilde araç kullanmak, araçta tehlike oluşturacak şekilde yolcu taşımak veya araçta tehlike oluşturacak şekilde yük taşımak gibi durumlarda işlenmektedir. Bu suç, genellikle trafik kazaları, yaralanmalar ve hatta ölümler gibi ciddi sonuçlar doğurmaktadır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak TCK

Türk Ceza Kanunu’nda trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu 179 ve 180. Maddelerinde yer almaktadır. İlgili kanun maddelerinde trafik güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda suçlu olan kişinin ne kadar ve hangi cezaları alacağı açık şekilde belirtilmektedir. 179 ve 180. Maddeler de yer alan ifadeler;

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

Madde 179-

(1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları

yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma

Madde 180-

(1) Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye üç aydan üç yıla kadar hapis

cezası verilir’ şeklindedir.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Nedir?

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, bir kişinin trafik kurallarına uymayarak diğer insanların hayatını, sağlığını ve mülkiyetini tehlikeye atan eylemlerini tanımlamaktadır. Bu eylemler, sürücülerin hatalı davranışları, araçların teknik sorunları veya yetersiz trafik işaretleri gibi çeşitli nedenlerle meydana gelmektedir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçuna örnek olarak;

 1. Aşırı hız yapma: Hız limitlerini aşarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüler, hem kendilerinin hem de diğer yoldaki kullanıcıların hayatını riske atmaktadır.
 2. Alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma: Alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak, sürücünün dikkatini dağıtır ve reaksiyon süresini uzatarak trafik kazalarına neden olmaktadır.
 3. Kırmızı ışıkta geçme: Kırmızı ışıkta geçmek, trafik akışının düzenini bozar ve özellikle kavşaklarda ciddi kazalara yol açmaktadır.
 4. Emniyet kemeri takmama: Emniyet kemeri takmamak, sürücü ve yolcuların trafik kazalarında daha büyük risk altında olmalarına yol açmaktadır.
 5. Hatalı sollama: Sürücülerin tehlikeli bir şekilde sollama yapmaları, diğer araçlarla çarpışma ihtimalini artırmaktadır.
 6. Telefonla konuşma veya mesajlaşma: Sürücülerin telefonla konuşma veya mesajlaşma yaparken araç kullanmaları, dikkatlerini yoldan ayırarak kazalara neden olduğu görülmektedir.

Bu tür eylemler, yasalar ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir ve trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu yaptırımlar, para cezalarından hapis cezasına kadar değişmektedir. Trafik güvenliği, sürücülerin, yolcuların ve yaya olarak yollarda olan insanların hayatını ve sağlığını korumak için önemlidir. Bu nedenle, trafik kurallarına uymak ve dikkatli bir sürücü olmak herkesin sorumluluğundadır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Para Cezası
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Para Cezası

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Para Cezası  2023

Türkiye’de trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu işleyen kişilere, 2918 sayılı Trafik Kanunu’na göre para cezası verilmektedir. Bu ceza tutarı, suçun ciddiyetine göre belirlenmektedir. Örneğin, hız sınırını %10 ila %30 oranında aşmak gibi hafif bir ihlal için verilecek para cezası, 2024 yılı itibarıyla 1.507 TL olarak belirlenmiştir. Ancak, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye sokan bir davranıştan dolayı para cezası çok daha yüksek olabilir.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu işleyen kişiler, para cezasının yanı sıra ehliyetlerinin geçici olarak veya kalıcı olarak alınması, hatta hapis cezası gibi cezalarla da karşılaşabilirler.

TCK 179
TCK 179

TCK 179

Türk Ceza Kanunu 179. maddesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun cezaları yer almaktadır. Olağan trafik akışında diğer insanların yaşamlarını tehlikeye sokarak araç kullanan sürücülerine üç aydan başlayarak iki yıla kadar hapis cezası verilmektedir.

Kanun maddesinde yer alan diğer bir ifade de ise olağan trafik akışını engelleyecek şekilde yollar üzerine bir şey koymak, trafik akışını sağlayan her türlü işareti kaldıran ve değiştiren kişilere 1 yıldan başlayarak 6 yıla kadar hapis cezası verilmektedir.

Ayrıca kanun maddesinin son bendinde; uyuşturucu madde etkisindeyken ya da emniyetli şekilde araç kullanılamayacak durumdaysa; araç kullanan kişiye cezai işlem uygulanmaktadır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Özellikleri
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Özellikleri

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Özellikleri

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, çeşitli yollarla işlenebilecek bir suçtur. Bu suç, trafik kurallarına ve düzenlemelerine uymayan ve sonucunda başkalarının can veya mal güvenliğini tehlikeye atan kişiler tarafından işlenir.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun temel özellikleri şunlardır:

 1. Kusurluluk: Suçun işlenmesi, kusurlu bir eylem veya ihmalden kaynaklanmalıdır. Bu, suçu işleyen kişinin, eyleminin trafik güvenliğini tehlikeye atacağını bilmeli veya bilmesi gerektiği anlamına gelmektedir.
 2. Trafik Kurallarının İhlali: Suçun işlenmesi, genellikle trafik kurallarının ihlalini gerektirir. Bu, hız sınırlarını aşma, ışıklarda durmama, emniyet kemeri takmama, alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma gibi durumları içermektedir.
 3. Tehlike Yaratma: Suç, başkalarının can veya mal güvenliğini tehlikeye atan bir eylem veya ihmalden kaynaklanmalıdır. Bu, bir kaza riski oluşturabilecek veya trafikte diğer kullanıcıları tehlikeye atabilecek bir durumu içermektedir.
 4. Sonuç: Her ne kadar trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu genellikle bir tehlike yaratma suçu olarak kabul edilse de, bazı durumlarda somut bir zararın meydana gelmesi de gerekebilir. Örneğin, bir kaza sonucunda bir kişinin yaralanması veya malın zarar görmesi.
 5. Kasten İşlenme: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu genellikle kasten işlenir, yani suçu işleyen kişi, eyleminin sonuçlarını öngörmeli ve istemelidir.
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Unsurları
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Unsurları

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Unsurları

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun bazı temel özellikleri:

 1. Kasti veya taksirli etkileri: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, alıcıların algılayıcıları veya dikkatsizlik sonucu etkilerin ortaya çıkması meydana gelmektedir.
 2. Riskli davranışlar: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, yetişkinlerin hız yapma, hatalı sollama, kırmızı ışık sistemleri gibi hayvanlar ve tehlikeli davranışlar sergilemesiyle gerçekleşir.
 3. Potansiyel zarar: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu diğer araçların, yolcuların ve yayaların yaşamına, sağlığına ve zararlarına zarar verebilir. Bu tür olayları, yaralanmaları veya ölümle sonuçlanabilecek kazalara yol açtığı bilinmektedir.
 4. Trafik düzenini bozmak: Trafik etkilerinin yol açtığı etkiler, genellikle trafik düzenini ve işleyişini bozmaktadır. Bu, özellikle yoğun nakillerin olduğu yerlerde büyük cihazlar ve kazalara yol açmaktadır.
 5. Yasal yaptırımlar: Trafik riskine atanan yaptırımlar, yasal yaptırımlar ve düzenlemelerle kısıtlamalar ve suç izlemelere cezai yaptırımlar uygulanır. Bu cezalar, para cezalarından hapis cezalarına kadardır.
 6. Toplumsal bilincin önemi: Trafik güvenliği, yolcuların ve yayaların kartları ve dikkatli olmalarını gerektirmektedir. Toplumun trafik kurallarına uyma konusunda kartların bulunması ve eğitim alınması, trafik korsanlığına maruz kalma suçlarının önlenmesine katkıda bulunulmasını sağlamaktadır.
 7. Önleyici kısıtlamalar: Trafik riskini riske sokma suçlarının önlenmesi için alınabilecekleri korunmaları arasında, trafik eğitimi, sürücü eğitim sistemleri, yasal düzenlemeler ve denetimler, trafik güvenliği kampanyaları ve teknolojik gelişmeler olasıdır.
 8. Farklı yapılar: Her ülkenin kendi yasalarına göre ceza ve yaptırımları bulunmaktadır.

 

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Cezası
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Cezası

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Cezası

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun cezası, ülke ve bölgeye bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Her ülkedeki kendi düzenlemeleri ve düzenleyicileri bulunmaktadır. Bu yasalar, suçun ciddiyetine ve kurallarına bağlı olarak cezaları belirlenmektedir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun cezası için uygulanabilecek bazı ceza türleri:

 1. Para cezası: Trafik trafiğinden kaynaklanan riskler için kullanılan bir ceza türüdür. Hız verileri, kırmızı ışık verileri ve emniyet kemeri takma gibi daha az ciddi suçlar için genellikle para cezaları verilmektedir.
 2. Ehliyetin geçici olarak alınması: Bazı suçlarda, sürücülerin ehliyetleri belirli bir süre için alınmaktadır.
 3. Hapis cezası: Trafik riskine bağlı olarak ortaya çıkan etkilerin sonucu olarak ölümlü kaza veya ciddi yaralanmalı trafik kazası ise kazaya sebebiyet veren kişi yürüten hapis cezasına çarptırılır.
 4. Toplum hizmeti:
 5. Sürücü eğitim programları: Bazı suçlar da kişilerin trafik güvenliği eğitimi alması veya sürücü eğitim programlarına katılması zorunlu tutulabilir.

Yukarıdaki ceza türleri, trafik riskine atanan suçlar için genel bir çerçeve sunmaktadır. Ancak yine de, her ülkenin kendi yasalarına göre ceza ve yaptırımlar uygulanır. Bu nedenle, trafik riskine karşı verilen suçların cezalarını tam olarak öğrenmek için yerel yasalara başvurmak önemlidir.

Makas Atmak Suretiyle Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

Makas atmak, tehlikeli bir sürüş eylemi olarak kabul edilir ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçları arasında yer almaktadır. Makas atma, bir sürücünün özellikle yüksek hızlarda, ardışık olarak ve genellikle ani manevralarla bir şeritten diğerine geçmesi anlamına gelmektedir. Bu tür sürüş davranışları, araçların kontrolünü kaybetme ve diğer araçlarla çarpışma riskini önemli ölçüde artırır.

Makas atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, birçok ülkede ve bölgede yasalarla düzenlenmiştir ve bu tür eylemler için cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu yaptırımlar, para cezasından sürücü belgesinin geçici olarak askıya alınmasına, hatta hapis cezasına kadar değişebilir. Makas atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçuna uygulanabilecek bazı cezaların örnekleri:

 1. Para cezaları: Makas atmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu gerçekleştiren sürücüler, yüksek para cezalarına tabi tutulabilir.
 2. Sürücü belgesinin askıya alınması: Makas atan sürücülerin sürücü belgeleri geçici olarak askıya alınabilir. Bu süre, ihlalin ciddiyetine ve sürücünün geçmişine bağlı olarak değişebilir.
 3. Hapis cezası: Makas atma eylemi, özellikle başkalarına zarar veren veya ölüme yol açan kazalara neden olduğunda, hapis cezasıyla sonuçlanmaktadır.
 4. Ceza puanları: Bazı ülkeler ve eyaletlerde, makas atan sürücülerin sürücü belgelerine ceza puanı eklenir. Belirli bir sayıda ceza puanına ulaştığında, sürücünün belgesi askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

 Kırmızı Işık Geçme Halinde Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

Kırmızı ışık geçme, trafik güvenliğini tehlikeye sokan yaygın bir suçtur ve ciddi sonuçlara yol açtığı görülmektedir. Kırmızı ışık geçme eylemi, bir sürücünün trafik ışığının kırmızı olduğu halde kavşaktan geçmesi anlamına gelmektedir. Bu tür davranışlar, kavşakta araçlar ve yayalar için önemli güvenlik riskleri oluşturur ve kazalara yol açmaktadır.

Kırmızı ışık geçme halinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, birçok ülkede ve bölgede yasalarla düzenlenmiştir ve bu tür eylemler için cezai yaptırımlar uygulanabilir. Kırmızı ışık geçme ve diğer trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun önlenmesi, sürücülerin, yolcuların ve yayaların güvenliği açısından önemlidir. Bu nedenle, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve dikkatli bir sürücü olmaları gerekmektedir.

Kırmızı ışıkta geçme suçu idari para cezası ise 2023 yılın 951 TL  belirlenmişken bu tutar; 2024 yılında 1.507 TL olarak belirlenmiştir.

 Alkollü Araç Kullanma Halinde Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

Alkollü araç kullanma, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye sokan ve birçok ülkede yasaklanan bir eylemdir. Alkollü araç kullanma, bir sürücünün kan alkollü seviyesi (BAC) yasal sınırın üzerindeyken araç kullanması anlamına gelmektedir. Alkol, sürücünün reaksiyon sürelerini yavaşlatır, dikkatini dağıtır ve koordinasyonunu etkiler, bu durumun ise kaza riskini önemli ölçüde arttırdığı bilinmektedir.

2024 yılında ise alkollü araç kullanma cezalar artma eğilimi göstermiştir. İlk defa alkollü iken trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunda 6.440 TL idari para cezası, 20 ehliyet puanı ve 6 ay ehliyetin alınması görülmektedir. İkinci defa alkollü iken trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunda 8.075 TL idari para cezası, 20 ehliyet puanı ve 2 yıl ehliyete el koyulmaktadır. Üçüncü defa alkollü iken trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunda 12.978 TL idari para cezası, 20 ehliyet puanı, 5 yıl ehliyet alınarak; 6 aydan az olmamak kaydıyla hapis cezası verilmektedir.

 Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Kaç Promil?

Kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu; 1.00 promilin üzerinde alkollü araç kullanan sürücüler için ceza ile sonuçlanmaktadır. 1.00 promilin üzerinde olan alkolü araç sürücülerine idari para cezası ve diğer yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu durum Karayolları Trafik Kanunu 48. Maddesinde yer almaktadır. İlgili kanun maddesinde bulunan açıklama: ‘Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır’ şeklindedir.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suç Tasnifi
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suç Tasnifi

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Suç Tasnifi

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, birçok ülke ve bölgede kabul edilen trafik suçlarının geniş bir kategorisidir. Bu tür suçlar, yol kullanıcılarına (sürücüler, yolcular ve yayalar) zarar verebilecek veya kaza riskini önemli ölçüde artırabilecek eylemleri içermektedir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu şunları içermektedir:

 1. Hız sınırlarını aşmak
 2. Kırmızı ışık geçme veya dur işaretine uymama
 3. Dikkatsiz veya tehlikeli sürüş (makas atma, yetersiz mesafede takip etme vb.)
 4. Alkollü veya uyuşturucu etkisinde araç kullanma
 5. Yorgun, hastalıklı veya ilaç etkisinde araç kullanma
 6. Emniyet kemeri veya çocuk güvenlik koltuğu kullanmama
 7. Cep telefonu veya diğer elektronik cihazları kullanarak dikkat dağıtmak
 8. Trafik işaret ve levhalarına uymama
 9. Gerektiğinde sinyal vermemek veya dönüş yaparken uygun şeridi kullanmamak

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Suçu Yargıtay Kararları

Yargıtay kararları, ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Türkiye’de Yargıtay, üst düzey bir yargı organıdır ve yerel mahkemelerden temyiz edilen davalara karar vermektedir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu ile ilgili Yargıtay kararları, özellikle suçun unsurları, cezalar ve hukuki yorumlar açısından önemli örnekler sunmektadır.

Yargıtay kararları, genellikle somut olaylara dayanarak verilir ve bu nedenle her bir karar, suçun özgün koşullarına bağlıdır. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçuna ilişkin Yargıtay kararları, çeşitli faktörlere göre değişmektedir. Örneğin suçun işlenme şekli ve ciddiyeti, sürücünün geçmişi ve suçun tekrarlanma durumu, olayın sonuçları…

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçuna emsal olacak Yargıtay 8. Ceza Dairesi 2021/1310 E. , 2021/21588 kararı:

‘Sanığın ehliyetsiz bir şekilde Ankara çevre yolu üzerinde gece vakti arka stop lambaları çalışmayan araç kullanması şeklinde gelişen olayda; dosya kapsamında sanığın kişilerin hayat, sağlık ve malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare ettiğinin delillerinin bulunmadığı, sadece ehliyetsiz olması ve arka stop lambaları çalışmayan araç kullanmasının, kasten işlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu oluşturmayacağı dikkate alınarak, unsurları oluşmayan atılı suçtan sanığın beraati yerine, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 24.11.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi’ şeklindedir.

Daha fazla trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu emsal Yargıtay kararı okuma için tıklayınız.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Savunma Dilekçesi

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu ile yargılanan bir sürücü, savunma dilekçesi sunarak suçlamaları reddedebilir veya cezanın azaltılması için sebep gösterebilir. Bir savunma dilekçesinde, sürücü mahkemeye sunulacak delilleri ve argümanları açıklamalıdır. İşte trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu için bir savunma dilekçesine dahil edilmesi gereken temel unsurlar; başlık, giriş, olayın özeti, deliller ve argümanlar şeklindedir.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu savunma dilekçesi indirmek için tıklayınız.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu İlgili İçerikler:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler