Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

Trafikten Men Edilen Araç

22/11/2022
Trafikten Men Edilen Araç

Trafikten men; sürücülerin kusurları veya ihmallerine karşı kolluk kuvvetinin aracın trafiğe çıkmasını yasaklayarak otoparka çekilmesi sonucunda verilen cezadır. Trafikten men edilen aracın otoparktan çıkarılması için; cezaların ve otopark ücretinin ödenmesi ile eksik belgelerin tamamlanması yeterli olmaktadır.

Trafikten Men Edilen Araç Nedir?

Trafikten men edilen araç, Karayolları Trafik Kanununda yer alan bazı kusurların işlenmesi sonucu yetkili kişiler tarafında trafiğe çıkmasının yasaklandığı durumdur.

Araç trafikten alınarak belirli bir otoparka çekilerek bekletilmektedir. Çekilen otoparktan aracın çıkarılması için otopark ve trafik cezasının ödenmesi de gerekmektedir. Sürücünün kusuruna bağlı çekilen araç için yazılan her trafik cezası ise idari para cezası olarak farklılık göstermektedir.

Trafikten Men Cezası Alan Kusur Örnekleri ve Diğer Cezaları

Kanun MaddesiAçıklamasıCezası
32/1Araçta yapılan teknik değişiklikler 1 ay içerisinde kuruluşa bildirilmesi10 ehliyet puanı ve 144 TL
20/1-A/1Satışı gerçekleşen araç 1 ay içerisinde kendi tescil belgesini almalı427 TL
91Trafik sigortası yaptırmak zorunludur.169 TL
25Tescili olmayan araç ile trafiğe çıkılması10 ceza puanı ve 314 TL
30/1-A

30/1-B

Aracın teknik donanımlarında sorun olduğu halde araçla trafiğe çıkılması20 ceza puanı ve 144 TL
65/1-FTaşınması özel izin isteyen eşyaları izinsiz taşımak15 ceza puanı ve 608 TL
48/5Alkollü iken araç kullanmak4064 TL
34/A

34/B

Araç muayenesi yaptırmamak veya muayene sonucu emniyetsiz olan aracın kullanılması10 ceza puanı ve 314 TL
26/1Araçta bulundurulması zorunlu olan aletleri bulundurmamak108 TL
EK-2/3-ABelediye sınırları içerisinde belediyeden izin almadan yolcu taşımacılığı yapmak6141 TL
Araç Trafikten Menin Kaldırılması
Araç Trafikten Menin Kaldırılması

Araç Trafikten Menin Kaldırılması

Aracın tekrar trafiğe çıkarılması için öncelikle aracın hangi cezadan mütevellit men edildiği öğrenilmesi gerekmektedir. İlgili her ceza için yazılan tutarlar farklılık göstermektedir.

Eksik belgelerin temini ve ödeme işlemlerinin tamamlanmasından itibaren Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak men edilen araçlar için hüküm kaldırılabilir. Yasal işlemin tamamlanması ile araç tekrar trafiğe çıkabilmektedir.

Cezaların aldırılması için eksik evraklarında tamamlanması gerekmektedir. Aracın men edilme cezasına sebep olan ihlal türüne göre de tamamlanacak evraklar farklılık göstermektedir.

Aracı yetkili kişilerce bağlanan araç sürücülerinden tamamlanması istenilen evraklar:

Trafikten Menin Kaldirilmasi Dilekce Ornegi

 

Trafikten Menin Kaldırılması Dilekçe Örneği

Trafikten men cezasına ilişkin yazılan dilekçeler için yetkili ve görevli mahkemeler Sulh Ceza Mahkemeleri’dir. Alıkonularak trafiğe çıkışı engellenen araca yanlış ve ya hatalı yazılan cezalar için dilekçe aracılığı ile itiraz edilebilir. Dilekçe ile yapılacak iptal ya da itirazlar için yasal süre 15 gün olarak belirlenmiştir. Ceza tutanağının araç sahibine ulaşması üzerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün başlamaktadır.

Dilekçe üzerinde olması gerek bilgiler ise en genel çerçeve ile şu şekildedir:

 • İtiraz edenin adı, soyadı, TC. Kimlik Numarası, adresi
 • Varsa vekilinin bilgileri
 • Tebliğ tarihi
 • İtirazın sebebi
 • Deliller

Trafikten menin kaldırılması dilekçe örneği için  tıklayınız.

Trafikten Menin Kaldirilmasi Ne Kadar

Trafikten Menin Kaldırılması Ne Kadar?

Aracı men cezası alan araç sahiplerinin üzerine düşen görevleri yapmaması üzerine araç tekrar trafiğe çıkamaz. Araç çekilen otoparkta beklemeye devam eder. Aracın çekildiği otoparkta günlük ücreti üzerinden beklemektedir. Otoparka çekilen araçların günlük 12 TL ücreti bulunmaktadır. Ancak otopark ücretinin yanında çekme, taşıma ve kurtarma işlemleri ile 236 TL olmaktadır.

Trafikten men edilen araçların tutarları hangi cezadan dolayı bağlanmasına göre değişiklik göstermektedir. Her cezanın tutarı farklıdır. Örnek olarak trafikten men alan cezaların tutarları:

 • Alkollü iken araç kullanımından dolayı 4064 TL + Otopark Ücreti
 • Araçta zorunlu olması gereken aletlerin bulundurulmamasından dolayı 108 TL + Otopark ücreti
 • Muayenesiz olan aracın kullanımından dolayı 314 TL + Otopark ücreti
 • Tescili olmayan araç ile trafiğe çıkılmasından dolayı 314 TL + Otopark ücreti
 • Araçta yapılan değişikliğin bildirilmemesinden dolayı alınan men cezası 14 TL + Otopark ücreti

Trafikten Men Edilen Araç Sorgulama

Aracın hangi otoparka çekildiğini öğrenmek isteyen araç sahipleri ise resmi E-devlet internet sitesi üzerinden bakabilirler.  E-devlete girerek E-hizmetler sekmesinde yer alan ‘Trafik ve Ulaşım’ basamağına tıklanarak açılan sayfa da ‘Aracımın çekildiği otopark bilgisi sorulama’ alanından sorgulama yapılmaktadır.

Ayrıca İstanbul Emniyetinin sağladığı bir hizmet olarak İstanbul Mobil Otopark Projesi (İSTMOP) şehir genelinde çekilen araçlarında otoparklarını göstermektedir.

Hangi Durumlarda Araç Bağlanır?
Hangi Durumlarda Araç Bağlanır?

Hangi Durumlarda Araç Bağlanır?

Aracın trafikten men edilerek bağlanmasına sebep olacak birçok neden bulunmaktadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda aracın bağlanmasına karar kılan birden fazla madde bulunmaktadır.

Yetkili kişiler aracın bağlanmasının yanı sıra sürücü veya araç sahibine de başka cezalar yazmaktadır. Bağlanılan araç ise otoparka çekilmektedir. Aracın otoparktan çıkarılmasının yolu cezaların tümünün ödenmesidir. Sürücüye, bağlanan araca ya da araç sahibine yazılan cezalar kural ihlaline göre farklılık göstermektedir. Ancak aracın bağlanılan otoparktan çıkarılması için cezaların ödenmesi yetmemektedir. Otopark ücreti de çıkaracak olan kişinin adına düzenlenmektedir.

Bağlanılan aracın otoparktan hemen çıkarılması önerilmektedir. Sebebi ise aracın otoparkta kaldığı her gün için günlük otopark ücreti yazılmaktadır.

Aracın Trafikten Men Olmasına Sebep Olacak İhlal Örnekleri:

 • Resmi olmayan araçların devlet plakası takması
 • Zorunlu trafik sigortasının yaptırılmaması
 • Alkollü araç kullanımı veya alkollü trafik kazasına sebebiyet verme
 • Ehliyetsiz araç kullanılması ve ehliyetsiz trafik kazasına karışma
 • Muayene yaptırılmayan aracın kullanılması
 • Muayene sonucu emniyetsiz raporu alan aracın kullanılması
 • İzin isteyen eşyaların izinsiz kullanılması
 • Teknik donanımların araç kullanımına uygun olmaması
 • Tescilsiz araç kullanımı
 • Sınırı aşan yük taşınması

Aracın Trafikten Men Edilmesi

Kabahatler Kanunu’nda yer alan trafik cezaları ise ilgili kanunun 27. Maddesine göre 15 gün içerisinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Yasal süre içerisinde itirazın gerçekleşmemesi üzerine ceza kesinleşir.

İtirazda bulunmak isteyenler için ceza tutanağının kişinin elinde olması gerekmektedir. Trafikte seyir halindeyken yazılan cezalar sürücüye verilir. Ancak plakaya yazılan cezalar ruhsatta bulunan adrese tebliğ edilmektedir. Ceza tutanağının tebliğ tarihinden yasal süre 15 gün içerisinde itiraz edilebilmektedir.

Trafik cezasına itiraz cezalarına itiraz Sulh Ceza Hakimliğine yapılmaktadır. Yapılacak olan itirazlar için hukuki yardımın sağlanması adına trafik kazası avukatı veya sigorta avukatı ile görüşebilirsiniz.

Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı
Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı

Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı

Muhafaza Altına Alma Tutanağı, aracın trafiğe çıkamamasına sebep olacak kural ihlallerinin sonucu olarak tutulmaktadır. Aracın trafiğe çıkmasını engelleyen tutanağı tutmak üzere yetkili kişiler bulunmaktadır.  Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan bu tutanaklar; trafik zabıtaları ve  bulunmadığı durumlarda ise genel zabıtalar, polis veya jandarma tarafından doldurulmaktadır. Doldurulan bu tutanak Zimmet Defterine işlenmektedir.

Muhafaza Altına Alma Tutanağı içerisinde genel olarak bilinen bilgiler:

 • Aracın plakası veya şasi numarası
 • Araç marka ve modeli
 • Aracın cinsi ve rengi
 • Muhafaza altına alınan otopark bilgileri
 • Muhafaza altına alınan yerin bilgileri
 • Tarih ve saat
 • Sürücünün kimlik ve ehliyet bilgileri
 • Aracı teslim eden görevli ve teslim alan görevlinin bilgileri

Trafikten Men Süresi Ne Kadar?

Sürücünün ihmali veya hatası yüzünden aracın trafikten alıkonulmasına trafikten men edilen aracın ne kadar sürede trafikten yoksun kalacağı saraç sahibinin cezaya sebep olan durumları karşılamasına bağlı olarak değişmektedir.

Yetkili kişinin cezaya ne sebepten verdiği bilinmesi gerekmektedir. Örnek üzerinden açıklamak gerekirse; sürücnün trafik sigortası olmadan aracı kullanması aracın trafikten men edilmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu durumda sürücünün araca trafik sigortası yaptırarak eksik evrakı temin etmesi halinde trafikten men cezasını kaldırabilir.

Başka bir örnek ise alkollü araç kullanan kişinin aracı da trafikten men sebebidir. Bu durumda ise sürücüye aracın bağlandığı yerde ceza tutanağı verilmektedir. Cezayı hemen ödemesi ile aracını otoparktan tüm işlemleri tamamlayarak çıkarmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler
Kategoriler