Trafikten Men Edilen Araç, Trafikten Men Nasıl Kaldırılır (Bağlanan Araç)

Trafikten Men Edilen Araç

Trafikten men; sürücülerin kusurları veya ihmallerine karşı kolluk kuvvetinin aracın trafiğe çıkmasını yasaklayarak otoparka çekilmesi sonucunda verilen cezadır. Trafikten men edilen aracın otoparktan çıkarılması için; cezaların ve otopark ücretinin ödenmesi ile eksik belgelerin tamamlanması yeterli olmaktadır.

Trafikten Men Edilen Araç Nedir?

Trafikten men edilen araç, Karayolları Trafik Kanununda yer alan bazı kusurların işlenmesi sonucu yetkili kişiler tarafında trafiğe çıkmasının yasaklandığı durumdur.

Araç trafikten alınarak belirli bir otoparka çekilerek bekletilmektedir. Çekilen otoparktan aracın çıkarılması için otopark ve trafik cezasının ödenmesi de gerekmektedir. Sürücünün kusuruna bağlı çekilen araç için yazılan her trafik cezası ise idari para cezası olarak farklılık göstermektedir.

Trafikten Men Cezası Alan Kusur Örnekleri ve Diğer Cezaları

Kanun MaddesiAçıklamasıCezası
32/1Araçta yapılan teknik değişiklikler 1 ay içerisinde kuruluşa bildirilmesi10 ehliyet puanı ve 691 TL
20/1-A/1Satışı gerçekleşen araç 1 ay içerisinde kendi tescil belgesini almalı1.506 TL
91Trafik sigortası yaptırmak zorunludur.691 TL
25Tescili olmayan araç ile trafiğe çıkılması10 ceza puanı ve 586 TL
30/1-A

30/1-B

Aracın teknik donanımlarında sorun olduğu halde araçla trafiğe çıkılması20 ceza puanı ve 690 TL
65/1-FTaşınması özel izin isteyen eşyaları izinsiz taşımak15 ceza puanı ve 2.917 TL
48/5Alkollü iken araç kullanmak4064 TL
34/A

34/B

Araç muayenesi yaptırmamak veya muayene sonucu emniyetsiz olan aracın kullanılması10 ceza puanı ve 1.506 TL
26/1Araçta bulundurulması zorunlu olan aletleri bulundurmamak690 TL
EK-2/3-ABelediye sınırları içerisinde belediyeden izin almadan yolcu taşımacılığı yapmak32.233 TL
Araç Trafikten Menin Kaldırılması
Araç Trafikten Menin Kaldırılması

Araç Trafikten Menin Kaldırılması

Aracın tekrar trafiğe çıkarılması için öncelikle aracın hangi cezadan mütevellit men edildiği öğrenilmesi gerekmektedir. İlgili her ceza için yazılan tutarlar farklılık göstermektedir.

Eksik belgelerin temini ve ödeme işlemlerinin tamamlanmasından itibaren Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak men edilen araçlar için hüküm kaldırılabilir. Yasal işlemin tamamlanması ile araç tekrar trafiğe çıkabilmektedir.

Cezaların aldırılması için eksik evraklarında tamamlanması gerekmektedir. Aracın men edilme cezasına sebep olan ihlal türüne göre de tamamlanacak evraklar farklılık göstermektedir.

Aracı yetkili kişilerce bağlanan araç sürücülerinden tamamlanması istenilen evraklar:

Trafikten Menin Kaldirilmasi Dilekce Ornegi

Trafikten Menin Kaldırılması Dilekçe Örneği

Trafikten men cezasına ilişkin yazılan dilekçeler için yetkili ve görevli mahkemeler Sulh Ceza Mahkemeleri’dir. Alıkonularak trafiğe çıkışı engellenen araca yanlış ve ya hatalı yazılan cezalar için dilekçe aracılığı ile itiraz edilebilir. Dilekçe ile yapılacak iptal ya da itirazlar için yasal süre 15 gün olarak belirlenmiştir. Ceza tutanağının araç sahibine ulaşması üzerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün başlamaktadır.

Dilekçe üzerinde olması gerek bilgiler ise en genel çerçeve ile şu şekildedir:

 • İtiraz edenin adı, soyadı, TC. Kimlik Numarası, adresi
 • Varsa vekilinin bilgileri
 • Tebliğ tarihi
 • İtirazın sebebi
 • Deliller

Trafikten menin kaldırılması dilekçe örneği için  tıklayınız.

Trafikten Menin Kaldirilmasi Ne Kadar

Trafikten Menin Kaldırılması Ne Kadar?

Aracı men cezası alan araç sahiplerinin üzerine düşen görevleri yapmaması üzerine araç tekrar trafiğe çıkamaz. Araç çekilen otoparkta beklemeye devam eder. Aracın çekildiği otoparkta günlük ücreti üzerinden beklemektedir. Otoparka çekilen araçların günlük 12 TL ücreti bulunmaktadır. Ancak otopark ücretinin yanında çekme, taşıma ve kurtarma işlemleri ile 236 TL olmaktadır.

Trafikten men edilen araçların tutarları hangi cezadan dolayı bağlanmasına göre değişiklik göstermektedir. Her cezanın tutarı farklıdır. Örnek olarak trafikten men alan cezaların tutarları:

 • Alkollü iken araç kullanımından dolayı 4064 TL + Otopark Ücreti
 • Araçta zorunlu olması gereken aletlerin bulundurulmamasından dolayı 108 TL + Otopark ücreti
 • Muayenesiz olan aracın kullanımından dolayı 1.507 TL + Otopark ücreti
 • Tescili olmayan araç ile trafiğe çıkılmasından dolayı 586 TL + Otopark ücreti

Trafikten Men Edilen Araç Sorgulama

Aracın hangi otoparka çekildiğini öğrenmek isteyen araç sahipleri ise resmi E-devlet internet sitesi üzerinden bakabilirler.  E-devlete girerek E-hizmetler sekmesinde yer alan ‘Trafik ve Ulaşım’ basamağına tıklanarak açılan sayfa da ‘Aracımın çekildiği otopark bilgisi sorulama’ alanından sorgulama yapılmaktadır.

Ayrıca İstanbul Emniyetinin sağladığı bir hizmet olarak İstanbul Mobil Otopark Projesi (İSTMOP) şehir genelinde çekilen araçlarında otoparklarını göstermektedir.

Hangi Durumlarda Araç Bağlanır?
Hangi Durumlarda Araç Bağlanır?

Hangi Durumlarda Araç Bağlanır?

Aracın trafikten men edilerek bağlanmasına sebep olacak birçok neden bulunmaktadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda aracın bağlanmasına karar kılan birden fazla madde bulunmaktadır.

Yetkili kişiler aracın bağlanmasının yanı sıra sürücü veya araç sahibine de başka cezalar yazmaktadır. Bağlanılan araç ise otoparka çekilmektedir. Aracın otoparktan çıkarılmasının yolu cezaların tümünün ödenmesidir. Sürücüye, bağlanan araca ya da araç sahibine yazılan cezalar kural ihlaline göre farklılık göstermektedir. Ancak aracın bağlanılan otoparktan çıkarılması için cezaların ödenmesi yetmemektedir. Otopark ücreti de çıkaracak olan kişinin adına düzenlenmektedir.

Bağlanılan aracın otoparktan hemen çıkarılması önerilmektedir. Sebebi ise aracın otoparkta kaldığı her gün için günlük otopark ücreti yazılmaktadır.

Aracın Trafikten Men Olmasına Sebep Olacak İhlal Örnekleri:

 • Resmi olmayan araçların devlet plakası takması
 • Zorunlu trafik sigortasının yaptırılmaması
 • Alkollü araç kullanımı veya alkollü trafik kazasına sebebiyet verme
 • Ehliyetsiz araç kullanılması ve ehliyetsiz trafik kazasına karışma
 • Muayene yaptırılmayan aracın kullanılması
 • Muayene sonucu emniyetsiz raporu alan aracın kullanılması
 • İzin isteyen eşyaların izinsiz kullanılması
 • Teknik donanımların araç kullanımına uygun olmaması
 • Tescilsiz araç kullanımı
 • Sınırı aşan yük taşınması

Aracın Trafikten Men Edilmesi

Kabahatler Kanunu’nda yer alan trafik cezaları ise ilgili kanunun 27. Maddesine göre 15 gün içerisinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Yasal süre içerisinde itirazın gerçekleşmemesi üzerine ceza kesinleşir.

İtirazda bulunmak isteyenler için ceza tutanağının kişinin elinde olması gerekmektedir. Trafikte seyir halindeyken yazılan cezalar sürücüye verilir. Ancak plakaya yazılan cezalar ruhsatta bulunan adrese tebliğ edilmektedir. Ceza tutanağının tebliğ tarihinden yasal süre 15 gün içerisinde itiraz edilebilmektedir.

Trafik cezasına itiraz cezalarına itiraz Sulh Ceza Hakimliğine yapılmaktadır. Yapılacak olan itirazlar için hukuki yardımın sağlanması adına trafik kazası avukatı veya sigorta avukatı ile görüşebilirsiniz.

Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı
Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı

Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı

Muhafaza Altına Alma Tutanağı, aracın trafiğe çıkamamasına sebep olacak kural ihlallerinin sonucu olarak tutulmaktadır. Aracın trafiğe çıkmasını engelleyen tutanağı tutmak üzere yetkili kişiler bulunmaktadır.  Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan bu tutanaklar; trafik zabıtaları ve  bulunmadığı durumlarda ise genel zabıtalar, polis veya jandarma tarafından doldurulmaktadır. Doldurulan bu tutanak Zimmet Defterine işlenmektedir.

Muhafaza Altına Alma Tutanağı içerisinde genel olarak bilinen bilgiler:

 • Aracın plakası veya şasi numarası
 • Araç marka ve modeli
 • Aracın cinsi ve rengi
 • Muhafaza altına alınan otopark bilgileri
 • Muhafaza altına alınan yerin bilgileri
 • Tarih ve saat
 • Sürücünün kimlik ve ehliyet bilgileri
 • Aracı teslim eden görevli ve teslim alan görevlinin bilgileri

Trafikten Men Süresi Ne Kadar?

Sürücünün ihmali veya hatası yüzünden aracın trafikten alıkonulmasına trafikten men edilen aracın ne kadar sürede trafikten yoksun kalacağı saraç sahibinin cezaya sebep olan durumları karşılamasına bağlı olarak değişmektedir.

Yetkili kişinin cezaya ne sebepten verdiği bilinmesi gerekmektedir. Örnek üzerinden açıklamak gerekirse; sürücnün trafik sigortası olmadan aracı kullanması aracın trafikten men edilmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu durumda sürücünün araca trafik sigortası yaptırarak eksik evrakı temin etmesi halinde trafikten men cezasını kaldırabilir.

Başka bir örnek ise alkollü araç kullanan kişinin aracı da trafikten men sebebidir. Bu durumda ise sürücüye aracın bağlandığı yerde ceza tutanağı verilmektedir. Cezayı hemen ödemesi ile aracını otoparktan tüm işlemleri tamamlayarak çıkarmaktadır.

Trafikten Men Edilen Araçlar Nereye Çekilir?

Trafikten men edilen araçların nereye çekileceği hususu Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 122. Maddesinin 2. Fıkrası; “Çekilen, trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan veya bulunduğu yerden kaldırılan araçlar, Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezlerince, diğer il ve ilçelerde ise il ve ilçe trafik komisyonları tarafından yetkilendirilmiş bir park yerine, yetkilendirilmiş park yeri bulunmaması halinde ise varsa trafik kuruluşlarının yoksa mülki idare amirliklerince belirlenecek diğer kamu kurum veya kuruluşlarına ait park yerlerine çekilir.” Demektedir. Dolayısıyla trafikten men edilen araçların nereye çekileceği şu şekilde maddelendirilebilir:

 • Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezlerince yetkilendirilmiş park yerlerine, bulunmaması halinde trafik kuruluşlarının park yerlerine, onun da bulunmaması halinde mülki idare amirince belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait park yerlerine çekilir.
 • Diğer iller ve ilçelerde trafik komisyonları tarafından yetkilendirilmiş park yerine, bulunmaması halinde trafik kuruluşlarının park yerlerine, onun da bulunmaması halinde mülki idare amirince belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait park yerlerine çekilir.

Bağlanan Araç Kaç Günde Alınır

Bağlanan, diğer bir ifadeyle trafikten men edilen araçların kaç günde alınacağı hususu Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 125. maddesinde;

“f) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan araçlar hakkında yapılacak iş ve işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir:

1) 2918 sayılı Kanunun 20 ve 25 inci maddelerine istinaden trafikten men edilen araçların, tescili yaptırılmadan veya geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası alınmadan trafiğe çıkışına izin verilmez.

2) 2918 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince araç tescil belgesi ve/veya motorlu araç trafik belgesi araç üzerinde bulunmayan ve tescil kayıtlarından gerekli bilgileri tespit edilemeyen araçlar ile tescil plakası üzerinde ve uygun durumda bulunmayan araçlar eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edilir.

3) 2918 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının;

– (a) bendine aykırılığın tespiti halinde, bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

– (b) bendine aykırılığın tespiti halinde, Kanunda öngörülen cezai müeyyideler uygulanır. Ancak azami yüklü ağırlığın % 20’den fazla aşılması halinde, yükü uygun hale getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.

– (c) bendine aykırılığın tespiti halinde, yükü dingil ağırlıklarına uygun hale getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.

– (d) bendine aykırılığın tespiti halinde, yükü uygun duruma getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.

– (e) bendine aykırılığın tespiti halinde, gerekli izin ve tedbirler alınıncaya kadar araç trafikten men edilir.

– (f) bendine aykırılığın tespiti halinde, Karayolları Genel Müdürlüğünden alınacak “Özel Yük Taşıma İzin Belgesi” ibraz edilinceye veya ilgili kayıtlardan tespit edilinceye kadar araç trafikten men edilir.

– (g) bendine aykırı yükleme yapıldığının tespiti halinde, yükü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 8/11/2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelikte belirtilen ölçülere uygun hale getirilinceye kadar araç trafikten men edilir. Yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmiş olması halinde, bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

– (h) bendine aykırılığın tespiti halinde, yükü uygun duruma getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.

(i) bendine aykırılığın tespiti halinde, yükü uygun duruma getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.

– (j) bendine aykırılığın tespiti halinde, yükü uygun duruma getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.

– (k) bendine aykırılığın tespiti halinde, bu Yönetmeliğin 133 üncü maddesinde belirtilen koşullar sağlanıncaya kadar aracın seyrine izin verilmez.

4) 2918 sayılı Kanunun 91 inci maddesi gereğince, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmadan karayoluna çıkan araçlar trafikten men edilir. Bu madde kapsamında trafikten men edilen araçların sigortasının yapıldığının ilgili kayıtlarından tespit edilmesi veya sigorta poliçesinin ibrazı halinde trafiğe çıkışına izin verilir.

5) 2918 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden trafikten men edilen araçlar, gerekli şartları sağlamış olsalar dahi 15 günlük süre dolmadan, aynı maddenin 3 üncü fıkrasına istinaden  trafikten men edilen araçlar ise 60 günlük süre dolmadan trafiğe çıkarılamaz.

6) 53 üncü maddeye istinaden, (Değişik ibare:RG-17/4/2015-29329) engellilere ait yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların bu Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek gerekli yasal işlemler yapılmak üzere bu hususta düzenlenecek bir tutanakla ilgili gümrük birimine teslimi sağlanır.

7) 128 inci madde gereğince yüksüz olarak karayolunda trafiğe çıkışı, Karayolları Genel Müdürlüğünden alınacak özel izin belgesine tabi olan tescilli veya tescilsiz araçların, izinsiz olarak karayoluna çıkmaları halinde, Karayolları Genel Müdürlüğünden alınacak “Özel İzin Belgesi” ibraz edilinceye veya ilgili kayıtlardan tespit edilinceye kadar trafikten men edilir.

8) 2918 sayılı Kanunun 21 inci maddesine istinaden trafikten men edilen araçların sürülerek götürülebilmesi için “C” geçici trafik belgesi alınması, çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek istenmesi halinde ise  İzin Belgesi (ek-33/A) tanzim edilmek suretiyle araç sahibine veya işletenine teslim edilir.

9) 2918 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına istinaden trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri amacıyla “Geçici Olarak Trafiğe Çıkış İzin Belgesi (ek-33)” düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir ve araç kayıtlarına gerekli şerh düşülür. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı veya eksikliklerini gidermediği tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak, bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri halinde, trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.

10) 2918 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasına istinaden işlem yapılan araçlardan, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak takılan veya bulundurulan gereçler ile izin alınmadan yazılan yazılar, bütün giderler ve sorumluluk işletene ait olmak üzere söktürülür veya sildirilir. Ancak bulundukları yerde bu işlemlerin mümkün olmaması halinde, gerekli şartların sağlanması amacıyla “Geçici Olarak Trafiğe Çıkış İzin Belgesi (ek-33)” düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir ve araç kayıtlarına gerekli şerh düşülür. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir ve gerekli şartlar sağlanıncaya kadar trafiğe çıkarılmalarına izin verilmez.

11) 2918 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırılıkları nedeniyle trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri amacıyla “Geçici Olarak Trafiğe Çıkış İzin Belgesi (ek-33)” düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir ve araç kayıtlarına gerekli şerh düşülür. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı veya eksikliklerini gidermediği tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğe çıkarılmasına müsaade edilir.

12) 2918 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendinde sayılan bozukluk veya eksiklikleri nedeniyle trafikten men edilen araçlardan, karayolunda sürülmeye elverişli olanlar ile (b) bendinde sayılan diğer bozukluk veya eksiklikleri olan araçlara, bozukluk veya eksikliklerini gidermek üzere Geçici Olarak Trafiğe Çıkış İzin Belgesi (ek-33)  düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir ve araç kayıtlarına gerekli şerh düşülür. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı veya eksikliklerini gidermediği tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak, bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğe çıkarılmasına müsaade edilir.

Işık donanımındaki bozukluk veya eksiklikler nedeniyle trafikten men edilen araçlara, günün kararması ile günün aydınlanması arasındaki zamanda geçici olarak trafiğe çıkış izni verilmez. Bu süre içerisinde trafikten men edilen ancak denetim mahallinde eksikliğini gideremeyen araçlar çekici/kurtarıcı marifetiyle çekilmek suretiyle trafikten men edilir. Bu işlemlere dair sorumluluk ve masraflar araç sahibi, işleteni veya sürücüsü tarafından karşılanır.

13) 2918 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden trafikten men edilen araçlara, gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri amacıyla Geçici Olarak Trafiğe Çıkış İzin Belgesi (ek-33) düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir ve araç kayıtlarına gerekli şerh düşülür. Süresi sonunda gerekli şartları sağlamadığı veya eksikliklerini gidermediği tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlara tekrar izin verilmez. Ancak bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermeleri halinde trafiğe çıkarılmalarına müsaade edilir.

14) 2918 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince trafikten men edilen araçlara, yapılan teknik değişiklikleri belgelendirip trafik tescil kuruluşunda tescil ettirmeleri ve belgelerine işlettirmeleri amacıyla Geçici Olarak Trafiğe Çıkış İzin Belgesi (ek-33) düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir ve araç kayıtlarına gerekli şerh düşülür. Bu süre sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere İzin Belgesi (ek-33/A) düzenlemek suretiyle, sahibine veya işletenine teslim edilir ve kayıtlarına gerekli şerh düşülür.

15) 2918 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereğince trafikten men edilen araçlara, muayenelerini yaptırmak amacıyla Geçici Olarak Trafiğe Çıkış İzin Belgesi (ek-33) düzenlenmek suretiyle yedi iş gününe kadar izin verilir ve araç kayıtlarına gerekli şerh düşülür. Bu süre sonunda gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere İzin Belgesi (ek-33/A) düzenlenmek suretiyle sahibine veya işletenine teslim edilir ve kayıtlarına gerekli şerh düşülür. Muayenesinin yaptırılmadığının üç veya daha fazla tespiti halinde de, her seferinde idari para cezası uygulanarak trafikten men edilir ve çekici/kurtarıcı marifetiyle götürülmek üzere İzin Belgesi (ek-33/A) düzenlenmek suretiyle sahibine veya işletenine teslim edilir ve kayıtlarına gerekli şerh düşülür.

g) 2918 sayılı Kanunun 36, 39, 48, 49 ve 118 inci maddeleri gereğince sürücülerin araç sürmekten men edilmesi halinde araç; sahibine, işletenine veya bu kişilerin uygun görmesi ile araç cinsi için geçerli sürücü belgesi olan bir başka sürücüye teslim edilir. Aksi halde araç ilgili kişi teslim alıncaya kadar muhafaza altına alınır.

ğ) İlgili diğer kanunlar kapsamında trafikten men edilen ya da tescil kayıtlarındaki şerhler veya kısıtlamalar nedeniyle yakalanan araçlar, trafikten men veya yakalama işlemini talep eden kurum veya kuruluş tarafından belirlenen yerlere, herhangi bir yer belirlenmemiş ise yediemin otoparklara, bunların da bulunmaması halinde ise 122 nci maddede belirtilen park yerlerinde ilgililer tarafından teslim alınıncaya kadar muhafaza altına alınır.” Demektedir. Dolayısıyla bağlanan, yani trafikten men edilen aracın ne kadar sürede çıkacağı hususu, ne sebeple bağlandığına göre değişebilmektedir. Bu doğrultuda trafikten men edilen aracın alınması hususunda sebebe bağlı olarak işlem yapılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler