İdare Hukuku Avukatı

İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku avukatının çalışma alanı, idari konularda danışmanlık hizmeti vermek ve müvekkillerinin haklarını korumak ile başlamaktadır. Bu avukatlar, genellikle bireylerin veya kuruluşların devletle veya devlet kurumlarıyla olan hukuki ilişkilerini yönetmektedir. Bir devlet kurumu tarafından verilen bir karara itiraz etmekten, bir devlet kurumu ile bir anlaşmazlığı çözmek için görüşmeler yapmaya kadar çeşitli durumları içermektedir.

İdare Hukuku Avukatı Nedir?

İdare Hukuku Avukatı, idare hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukatlardır. İdare hukuku, devletin yönetimi ile ilgili hukuk kurallarını içeren bir hukuk dalıdır. Bu avukatlar;

 • Kamu hukuku konularında özellikle devletin uygulamaları,
 • İdari işlemler,
 • İdari davalar, idari sözleşmeler,
 • İdari yaptırımlar
 • İdari sözleşmeler gibi konularda hizmet vermektedir.

İdare Hukuku Avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak için idari yargıda dava açarak veya idari işlemlerin iptali veya değiştirilmesi taleplerinde bulunarak müvekkillerinin lehine sonuçlar elde etmeye çalışmaktadır. Ayrıca, müvekkillerinin idari konularda danışmanlık hizmeti almasına yardımcı olmaktadırlar Bu hizmetler, örneğin bir kamu kurumuna başvuru yapmak veya bir kamu kurumundan bilgi talep etmek gibi konularda olmaktadır.

İdare Hukuku Avukatları, müvekkillerine yönelik hukuki savunma hizmetleri vermenin yanı sıra, kamu kurumları ve idari organlarla da görüşmeler de yapmaktadır. Örneğin, müvekkillerinin bir kamu kurumundan bir belge veya izin talep etmesi durumunda, Bu avukatlar, müvekkilleri adına bu talebi yapar ve müvekkillerinin haklarını savunmak için kamu kurumlarıyla müzakereler yapmaktadırlar.

En İyi idare Hukuku Avukatı
En İyi idare Hukuku Avukatı

En İyi İdare Hukuku Avukatı

En iyi idare hukuku avukatı belirli bir kriter ya da ölçüt üzerinden belirlenmemektedir. Her avukatın kendine özgü bir uzmanlık alanı, deneyimi, başarıları ve referansları bulunmaktadır. Bu nedenle, en iyi avukat terimi, kişisel tercihlere ve ihtiyaçlara göre farklılık gösterebilmektedir.

İyi bir idare hukuku avukatının sahip olması gereken bazı ortak özellikler vardır. Örneğin;

 • idare hukuku alanında uzman olmalı,
 • idari davalar ve idari işlemler konusunda tecrübeli olmalı,
 • idari işlemlerde hukuka uygunluk sağlamak,
 • hukukun güncel gelişmelerini takip etmeli,
 • müvekkillerinin haklarını savunmak için aktif bir şekilde çalışmalıdır.

Ayrıca, iyi bir idare hukukunun avukatı, müvekkillerinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir hizmet ve müvekkillerini davanın her aşamasında bilgilendirmeli ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu nedenle, avukat seçerken, avukatın uzmanlık alanı, deneyimi, referansları ve hizmet sunumu gibi faktörlere dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, avukatın müvekkillerine karşı profesyonel, saygılı ve etik bir yaklaşım sergilemesi de önemli bir durum olarak görülmektedir.

İdari Avukat Nasıl Olunur?

İdare hukuku avukatı olmak için öncelikle hukuk fakültesinden mezun olunması gerekmektedir. Hukuk fakültesi mezunu olduktan sonra, avukatlık stajını tamamlanmalı ve baro tarafından yapılan avukatlık mesleği sınavı başarılı bir şekilde geçilmesi gerekmektedir.

Hukuk fakültesi eğitimi sırasında idare hukuku derslerine özellikle ağırlık vermek faydalı olmaktadır. Ayrıca, staj döneminde de idare hukuku alanında çalışan avukatların yanında staj yapmak ve idari davaları takip etmek, idare hukuku alanında tecrübe kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

Ayrıca, idare hukuku alanında uzmanlaşmak için lisansüstü eğitim programlarına başvurmak da faydalı olmaktadır. Yüksek lisans veya doktora programları, idare hukuku alanında daha fazla bilgi edinilmesine ve bu alanda uzmanlaşmaya yardımcı olmaktadır.

İdare Avukatı Ne İş Yapar?

İdari hukuk alanında çalışan idare hukuku avukatının yaptığı işler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermek: İdare hukukunun avukatı,  müvekkillerinin idari süreçleri yönetmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca idari işlemlere ilişkin hukuki riskleri de değerlendirmektedir.
 • İdari davaları takip etmek: İdare hukuku avukatı, idari yargıda müvekkillerinin haklarını korumak için dava açmaktadır. Müvekkillerine davanın her aşamasında danışmanlık hizmeti sağlar ve müvekkillerinin lehine sonuçlar elde etmek için hukuki stratejiler belirlemektedir.
 • İdari işlemlere ve yaptırımlara karşı müvekkillerini savunmak: İdare hukuku avukatı, müvekkillerinin idari işlemlere ve yaptırımlara karşı savunmalarını yapmaktadır.
 • Kamu kurumlarıyla müzakereler yapmak: İdare hukuku avukatı, müvekkillerinin hakları için kamu kurumlarıyla müzakereler yapmaktadır. Örneğin, bir müvekkilin bir kamu kurumundan belge veya izin talebi olduğunda, müvekkilin adına talepte bulunmaktadır.

 

İdare Hukuku Avukatı Ücretleri Ne Kadar?
İdare Hukuku Avukatı Ücretleri Ne Kadar?

İdare Hukuku Avukatı Ücretleri Ne Kadar?

İdare hukuku avukatlarının ücretleri, avukatın tecrübesi ve uzmanlığına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Tecrübeli ve ünlü bir avukatın saatlik ücreti, daha az deneyimli bir avukatın saatlik ücretinden daha yüksek olmaktadır.  İşin niteliği de ücretleri etkilemektedir. Örneğin, bir idari davanın takibi daha karmaşık ve zaman alıcı olabileceği için ücretler de daha yüksek olabilir. Müvekkilin talepleri, Yerel piyasa koşulları. İdare avukatının alacağı ücreti belirleyecektir.

Dolayısıyla, idare hukuku avukatı için kesin bir fiyat belirlemek zor olmaktadır. Ancak, avukat ücretleri genellikle saatlik olarak belirlenir ve saatlik ücretleri diğer avukatlardan daha yüksek olmaktadır.

Bu hukukun avukatları genellikle müvekkillerine farklı ücretlendirme yöntemleri sunmaktadır. Bunlar arasında Avukatlar müvekkillerine farklı ücretlendirme yöntemleri sunmaktadır: Saatlik ücretlendirme, proje bazlı ücretlendirme, başarı ücreti veya sabit bir ücretle çalışma gibi seçenekler yer almaktadır. Bu seçeneklerin her birinin avantajları ve dezavantajları da bulunmaktadır. Müvekkilin ihtiyaçlarına göre uygun olan seçenek belirlenmektedir.

İdareye yönelik 2023 yılı asliye hukuk mahkemelerinde avukat ücreti 9.200 TL, İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalarda duruşmasız ise 5.500 TL, duruşmalı ise 11.00 TL vekalet ücreti doğmaktadır.

İdari Dava
İdari Dava

İdari Dava

İdari dava, idari işlemin iptal edilmesi, değiştirilmesi veya tamamen kaldırılması için açılmaktadır. İdari dava, idare hukuku avukatı tarafından takip edilmektedir. Bu davalar idari yargı mahkemeleri tarafından görülmektedir. İdari yargı mahkemeleri, idari işlemlere karşı yapılan itirazları ve bu işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirmektedir. İdari dava süreci, ilgili idari mahkemeye dava açma, delillerin ortaya çıkması, tarafların beyanlarının alınması, yargılamaların yapılması gibi aşamalardan oluşmaktadır.

İdari dava, bir kişiyi veya idari işlem veya kararın muhafazasını önemli bir yol sağlamaktadır. İdari davalara örnek olarak, vergi itirazları, lisans başvurularının reddi, kamu ihalelerine ilişkin uyuşmazlıklar ve devlet memurluğu atama kararlarına karşı açılan davalar verilmektedir.

İlginizi Çekebilir: Avukata Sor

İdari Dava Nedir?

İdari dava, idari hukuk alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalardır. İdari davalarda, kamu kurumlarında, idari işlemlerde veya kamu görevlilerinin eylemlerinde veya ihmallerinde bulunan haklarında şikayet veya itirazda bulunan organlar veya organlar ile idare arasında hukuki bir düzenleme bulunur.

İdari dava, idari işlem nedeniyle kişilerin haklarının korunması veya idarenin hukuka uygun davranmasını sağlamak amacıyla açılmaktadır. Örneğin, bir kamu kurumunun bir vatandaşın başvurusunu hatalı veya hukuka aykırı bir şekilde reddetmesi durumunda, vatandaş bu karara karşı bir idari dava açabilmektedir.

Örnek idari dava dilekçesi indirmek için tıklayınız.

İdari Dava Türleri
İdari Dava Türleri

İdari Dava Türleri

İdari dava olarak sayılan dava türleri şunlardır:

 • İptal Davaları: İdari işlemin tamamen ortadan kaldırılması için açılan davalardır. İdari işlem hukuka aykırı veya hatalıysa, iptal davası açılarak işlemin tamamen ortadan kaldırılması sağlanmaktadır.
 • İdari Yargı Kararlarının İptali Davaları: İdari yargı kararlarına karşı açılan davalardır. Bu tür davalar, idari yargı kararlarının hukuka aykırı veya hatalı olduğu iddiasıyla açılmaktadır.
 • İdari Yargıda Tam Yargı Davası: İdari işlem nedeniyle kişilerin uğradığı zararın talep edilmesi için açılan davalardır. İdari işlem hukuka aykırı veya hatalıysa ve kişi bu işlemden dolayı zarar gördüyse, tam yargı davası açarak zararın talep edilmesi istenmektedir.
 • İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Davalar: Kamu kurumları ile kişiler arasında yapılan sözleşmelerden kaynaklanan davalardır. Bu tür davalar, kamu kurumlarının sözleşmelerdeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda açılmaktadır.
 • İdari Cezaların İptali Davaları: Kamu kurumları tarafından verilen idari cezaların hukuka aykırı veya hatalı olduğu iddiasıyla açılan davalardır.
 • İdari İşlemin Durdurulması veya İtirazın İptali Davaları: İdari işlemle ilgili olarak yapılan itirazın iptali veya işlemin durdurulması için açılan davalardır.

Bu dava türlerinin her biri, idari işlem nedeniyle uğranılan zararın türüne ve hukuki niteliğine bağlı olarak açılmaktadır. İdari dava türleri arasında farklılıklar olmasına rağmen, tüm idari davalarda idari işlem hukuka uygunluk açısından değerlendirilir ve idari yargı mahkemeleri tarafından karara bağlanmkatadır.

İdari Dava Açma Süresi

İdari dava açma süresi, idari işlemi öğrendiğiniz tarihten itibaren 60 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre, idari işlemi öğrendiğiniz tarihten itibaren 60 gün içinde dava açmanız gerektiği anlamına gelmektedir.

Ancak, bazı durumlarda bu süre daha uzun olmaktadır. Örneğin, idari işlemin doğrudan sonuçları olmayan veya sürekli bir işlem niteliği taşıyan durumlarda, bu süre daha uzun olduğu görülmektedir. Ayrıca, idari işlemin öğrenilmesi mümkün olmadığı veya idari işlemle ilgili belgelerin ulaşmasının geciktiği durumlarda, sürenin başlangıcı ertelenmektedir.

İdari dava açma süresi, idari işlemi öğrendiğiniz tarihten itibaren 60 gün olarak belirlenmiş olsa da, bu süreye uymak önemlidir. Süreyi kaçırmak, davanın reddedilmesine veya zamanaşımına uğramasına neden olmaktadır.

Bu nedenle, idari işlemle ilgili herhangi bir konuda şüphe olduğunda, en kısa sürede bir idare hukuku avukatından danışmanlık alınması gerekmektedir. Uzman avukat, dava açma süresi hakkında detaylı bilgi verir ve dava açma süresi ile ilgili olarak takip edilmesi gereken adımları açıklamaktadır.

İdari Davalarda Yetkili Mahkeme
İdari Davalarda Yetkili Mahkeme

İdari Davalarda Yetkili Mahkeme

İdari davalar, idari işlemlere karşı açılan davalar olduğu için, İdare Mahkemelerinde görülür. İdare mahkemeleri, idari işlemlere karşı yapılan itirazları ve bu işlemlerin hukuka uygunluğunu değerlendirirler.

İdare mahkemeleri, genellikle idari işlemi yapan kamu kurumunun bulunduğu yerdeki idari yargı mahkemesi tarafından görülür. Ancak, idari işlemi yapan kamu kurumunun merkezi yerleşkesi, idari işlemin konusu veya tarafın yerleşim yeri gibi faktörlere bağlı olarak yetkili mahkeme değişmektedir.

Örneğin, bir kamu kurumu, Ankara’da bulunuyor ve bir vatandaş, İstanbul’da yaşıyor ise, idari dava İstanbul’daki İdare mahkemesinde açılabilmektedir. Ayrıca, idari işlemin konusuna veya tarafın yerleşim yerine bağlı olarak idari dava, işlemin yapıldığı yer veya işlem konusunun bulunduğu yerdeki idari yargı mahkemesinde de açılmaktadır.

 

İdare Hukuku Avukatı Ankara
İdare Hukuku Avukatı Ankara

İdare Hukuku Avukatı Ankara

Ankara’da pek çok avukatlık bürosu ve hukuk danışmanlık şirketi bulunmaktadır. Bu şirketlerin birçoğu, idare hukuku avukatlığı hizmetleri de sunmaktadır. Bu nedenle, Ankara’da bir İdare Hukuku Avukatı bulmak mümkündür.

Ankara’da İdare Avukatı arayışında olan kişiler, öncelikle internet üzerinden araştırma yapabilirler. Bu araştırmalar, avukatlık bürolarının web siteleri, avukatlık dernekleri ve sosyal medya platformları gibi kaynaklardan yararlanarak gerçekleştirilebilir.

Ayrıca, Ankara Barosu’nun internet sitesi aracılığıyla da İdare Hukuku Avukatı arama işlemi gerçekleştirilebilir. Ankara Barosu, üyelerinin avukatlık hizmetlerini sunarken mesleki standartları korumalarını ve etik kurallara uymalarını sağlamaktadır.

Avukatı seçerken, avukatın deneyimli olması, alanında uzmanlaşmış olması, müvekkillerine karşı profesyonel ve saygılı davranması, müvekkillerine güven vermesi ve yasal konulara hakim olması önemlidir. Bu nedenle, avukat seçerken, bu faktörleri dikkate almak önemlidir.

Ankara Barosu resmi internet sitesinde idare hukuku avukatlarına ulaşabilmek için aşağıda bırakacağımız linki kullanabilirsiniz.

https://www.ankarabarosu.org.tr/.

İdare Hukuku Avukatı İstanbul

İstanbul’da idare hukuku avukatlarına ulaşmak için:

 • Baro İnternet Sitesi : İstanbul Barosu’nun resmi internet sitesine giderek, avukat arama bölümünü kullanılmaktadır. Burada idare hukuku alanındaki avukatları filtreleyerek arayabilir ve iletişim bilgilerine ulaşılabilmektedir.
 • Avukatlık Büroları : İstanbul’da birçok avukatlık bürosu bulunmaktadır ve bir kısmı idare hukuku alanında avukatlar istihdam etmektedir. İnternet araması yaparak idare hukuku alanında faaliyet gösteren avukatlık bürolarına ulaşılarak iletişim kurulmaktadır.
 • Öneri ve Referanslar : Aile, müşterileri veya iş çevresi aracılığıyla avukatlara ulaşılmaktadır. İstanbul’da daha önce idare hukuku konusunda hizmet almış kişilerden tavsiyeler ile güvenilir avukatlara ulaşılmaktadır.
 • Hukuk Dernekleri ve Kuruluşları : İstanbul’da faaliyet gösteren hukuk dernekleri ve yardım kuruluşları, idare hukuku konusunda avukatlara ulaşılmasında fayda sağlamaktadır. Bu tür kurumlarla iletişim tavsiyeleri üzerine ihtiyaca uygun bir avukata ulaşılmaktadır.

İstanbul Barosu resmi internet sitesinde idare hukuku avukatlarına ulaşabilmek için aşağıda bırakacağımız linki kullanabilirsiniz.

https://www.istanbulbarosu.org.tr/.

 

Konuya İlişkin Diğer Yazılarımız; 

Sınır Dışı Kararı
Vergi Avukatı
Vergi ve İdare Hukuku Davası
İdari Yargıda Tam Yargı Davası

Vergi Avukatı
Gayrimenkul Avukatı
İş Kazası Avukatı
Tazminat Avukatı
İcra Avukatı İstanbul
Miras Avukatı
Trafik Kazası Avukatı
Sigorta Avukatı
Ceza Avukatı İstanbul

 

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin