Miras Avukatı

Miras avukatı Medeni Hukuk alanında kendini geliştirmiş, özel olarak bu alana ilgi duyarak tecrübeler edinmiş hukukçudur. Kan bağı bulunan (Anne, Baba, Dede…) kişilerden kalan mal paylaşamı konusunda müvekkilerine profesyonel destek sağlamaktadırlar.

Miras Avukatı Nedir?

Miras avukatı, kendini miras hukuku konulu davalarda geliştiren, tecrübe sahibi olan, miras hukuku alanında gerçekleşebilecek tüm davalara bakan avukatlardır. Miras hukuku alanında çıkabilecek tüm problemlere çözümcü yaklaşabilecek, sonuca kavuşturabilecek avukatlardır. En temel öncelikleri miras hukuku konusunda kendine başvuracak olan müvekkillerine gerekli hukuki yardımı sağlayarak haklarını almaktır. Miras avukatına başvurarak mirastan paylarını talep edebilecek yasal mirasçılar şu şekildedir:

 • Birinci derece mirasçılar çocukları
 • İkinci derece mirasçılar anne ve babası
 • Üçüncü derece mirasçılar büyükanne ve büyükbabası
 • Evlilik dışı hısımlar
 • Sağ kalan eş
 • Evlatlık

Miras Avukatı Ne İş Yapar?

Miras sahibinin gaipliğinin kabulü ve ya vefatından sonra mal bölümü ile başlayan miras hukukuna; kendisini bu alanda geliştirmiş, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip miras hukuku avukatı bakmaktadır. Miras konusunda alanında uzman miras avukatından hukuki destek almak hak kayıplarının önüne geçecektir.

Miras avukatı ne iş yapar, hangi davalara bakar sorusunun cevabı şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Vasiyetname (resmi, yazılı, sözlü)
 • Miras sözleşmesi ve feshi
 • Miras paylaşımı
 • Miras reddi
 • Saklı paylı olan mirasçılar
 • Ölüme bağlı tasarruflarının yorumu
 • Tasarruf oranının hesaplanması
 • Mirasçılıktan çıkarma
 • Tenkis
Miras Hukuku Avukatı
Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku Avukatı

Miras hukuku, bir kimsenin ölümünden sonra ya da gaipliği kabul edilen kişinin, bıraktığı mal varlığının; kime, ne kadar, nasıl paylaşacağını düzenleyen sisteme denilmektedir. Miras hukuku, medeni hukukun bölümü olup, yasal mirasçıların yanı sıra diğer mirasçılara olan mal paylaşımlarının esaslarını da düzenlemektedir. Mirasçıların, miras hukukunu bilmemesinden dolayı yasal miras haklarından mahrum kalmaktadır.

Mirasçıların yasal miras haklarından mahrum kalmamaları adına alanında uzman miras hukuku avukatı ile çalışmalıdır. Miras hukuku alanında kendini geliştirmiş, bu alanda tecrübe sahibi olan avukatlara Miras Hukuku Avukatı ya da Miras Avukatı denilmektedir.

Miras hukuku ve miras hukuku avukatı alanına giren konular:

 • Resmi, el yazılı ve sözlü vasiyetler
 • Miras sözleşmesi ve sona ermesi
 • Tenkis davası
 • Mirasın geçmesi
 • Mirasın paylaşılması
 • Mirasın reddi
 • Miras ortaklığı ve sona erdirilmesi
 • Saklı paylı mirasçılar
 • Mirasçılıktan çıkarma
 • Mirasta denkleştirme
 • Tasarruf oranının hesaplanması
 • Ölüme bağlı tasarrufların yorumu

Ünlü Miras Avukatları

Özellikle miras avukatını diğer avukatlardan ayıran durum olarak sahip oldukları bilgi, birikim ve tecrübeye göre değerlendirilmeleridir. Miras hukuku avukatı kendini bu alanda geliştirmiş yeterli bilgi ve tecrübeye sahip avukatlardır.

Miras alanında uzman avukatlar ile çalışan hukuk büromuz tüm müvekkillerine en iyi hukuki danışmanlığı sağlamaktadır. Bırakacağımız link üzerinden sitemize ve Miras Hukuku Davaları adlı makalemize ulaşabilirsiniz.

Miras Avukat Ücretleri
Miras Avukat Ücretleri

 Miras Avukat Ücretleri 2022

Miras avukatı, yargı önünde mirasçılığı konu alan tüm davalarda kendini uzmanlaştırmış tecrübe sahibi avukatlardır. Her hizmetin bir karşılığı olduğu gibi avukatlık hizmetini da ücretli karşılığı bulunmaktadır. 1336 sayılı avukatlık kanununda avukatlığın da ücretli bir kamu hizmeti olduğu ifadesi yer almaktadır.

2022 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi 20 Kasım 2021 tarih ve 31665 sayılı resmi gazete de yayımlanmıştır. Yayımlanan bu tarife de 1. bölüm 5. maddesinin B bendinde miras sözleşmesi, vasiyetname için ödenmesi gerek tutar 4100,00 TL olarak belirlenmiştir.

Avukatlığın kanunu gereği aldığı son güncellemeye göre avukatın sizden talep edebileceği tutar %15 ve %25 arasındadır. Avukat %15 altında ve ya %25 üzerinde bir miktar talep edemez. 2022 yılı avukatlık asgari ücret tarifesinin bıraktığımız bu link üzerinden ulaşabilirsiniz: https://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/belgeler/AvUcretTarifesi/tbb2022.pdf.

En İyi Miras Avukatları
En İyi Miras Avukatları

 En İyi Miras Avukatları

Miras hukuku, miras sahibi kişinin vefatından ya da gaipliğinin kabul edilmesinin ardından mal bölümü ile başlamaktadır. Miras hakları kanunlar ile güvence altına alınmıştır.

Miras hukuku alanında kendini geliştirmiş, yeterince tecrübe edinmiş, yeterli bilgiye sahip uzman avukatlara miras avukatı ya da miras hukuku avukatı denilmektedir. Miras davalarında, tarafların avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak birçok mirasçı haklarını bilmedikleri için bu hakların kaybına uğramaktadır. Alanında uzman miras avukatı ile çalışmak hak kayıplarının önüne geçerek mirasçıların menfaatine olacaktır.

Miras Hukuku Avukat Tavsiye
Miras Hukuku Avukat Tavsiye

 Miras Hukuku Avukat Tavsiye

Avukat tutmanın zorunlu olmadığı fakat uzman miras hukuku avukatı ile çalışılmadığı takdirde hak kaybının oldukça fazla yaşandığı miras davaları Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde görülmektedir. Miras davalarında mahkeme sürecinin hızlı olması mevcut olsa bile miras davaları 4-6 yılda sonuçlanmaktadır.

Mal varlığına sahip olan kişi, kendileri ve mal varlığı sahibinin vefatından sonra miras bırakacaklarının rahat bir hayat yaşayabilmeleri adına tüm mal varlıklarını mirasçılarına bırakırlar. Mirasçılar bir kişi ve ya birden fazla kişi olabilmektedirler. Miras, mirasçılar arasında eşit ya da vasiyetnameye göre paylaştırılmaktadır. Fakat birçok mirasçı haklarını ve alabileceklerini tam olarak bilmediklerinden dolayı hak kaybına, eşitsizlik ve adaletsizliğe uğramaktadır. Bu durumda mirasçılara miras hukuku avukatı ile çalışmalıdır. Tavsiye üzerine çalışılan alanında uzman, miras hukuku konusunda kendini geliştirmiş tecrübe sahibi avukat hak kaybına engel olarak gerekli hukuki yardımı sağlayacaktır.

Miras Davalarında Avukat Ücretleri
Miras Davalarında Avukat Ücretleri

 Miras Davalarında Avukat Ücretleri

Miras hukuku konusunda açılacak davalar için vekil olan avukat, avukatlar konunu gereği en az %15 en fazla %25 oranında ücret talep edebilmektedir. Bu oran 20 Kasım 2021 tarihinde 31665 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

Miras hukuku konu olan davalarda tarafların avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak mirasçıların haklarını bilmemesinden dolayı yaşadıkları hak kayıpları olacaktır. Bunun önüne geçebilmek adına alanında uzman miras hukuku avukatı ya da miras avukatı adı verilen, bu alanda kendini geliştirmiş özveri ile çalışan, müvekkillerine hukuki yardım sağlan avukatla çalışılmalıdır. Alanında uzman miras hukuku avukatı ya da miras avukatı hak kaybının önüne geçecektir. Gerekli tüm bilgiye sahip uzman avukat sürecek hukuki süreçte sizlere yardımcı olacaktır.

 Miras Davası Açma Ücreti 2022

Miras avukatı ücretleri son güncellemesini 20 Kasım 2021 tarihinde almıştır. 31665 sayılı resmi gazete de yayımlanan ücretler miras hukuku için 1. Bölüm 5. madde B Bendinde ‘Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi vb. belgelerinde hazırlanması 4100,00 TL’ olarak belirtilmiştir.

Avukatlık ücretleri yine yeni ve son güncellemesine göre avukatlık kanununa göre %15 ve %25 arasındadır. Avukat dava süreciniz için en az %15, en fazla %25 oranında talep edebilmektedir.

Miras Davalarında En İyi Avukat
Miras Davalarında En İyi Avukat

  Miras Davalarında En İyi Avukat

Miras hakkı kanunlarca güvence altına alınan bir dava olup, avukat tutma zorunluluğu bulunmayan bir dava türüdür. Mirasçıların haklarını bilmemesinden dolayı haklarının kaybedilmesi olağan bir sonuçtur. Miras davalarında en iyi avukat, miras hukuku alanında kendini geliştiren, bu alanda tecrübe edinmiş bilgi sahibi avukattır. Miras davalarında en iyi avukat, vekilliğini yaptığı müvekkillerinin haklarını savunur ve gerekli hukuki yardımı sağlamaktadır. Süregelen hukuki süreçte miras hukuku en iyi avukatının temel amacı müvekkillerini en sağlıklı ve doğru bir şekilde savunmaktır.

En iyi miras avukatı ve ekibi çalışılması durumunda sizlere vereceği hizmetler arasında bulunanlar:

 • Verasetin alınması
 • Miras reddi davası
 • Mirasçılık iptali
 • Vasiyetname yazılması, düzenlenmesi ve ya iptali
 • Mirasın paylaşılması ve ya reddi
 • Tenkis davası
 • Ölüme bağlı tasarrufların yorumu
 • Yasal mirasçılar ve saklı paylı mirasçılar

 Miras Avukatı Danışma

Miras avukatı, kendisini miras hukukunda geliştiren, bu dava türünde başvuran tüm müvekkillerine hukuki destek sağlayan avukatlardır. Miras hukuku konusunda kişinin karşısına çıkabilecek tüm sorunlara çözümcü yaklaşım sağlayan, çıkacak sonucu müvekkili lehine sağlayabilecek avukatlardır.

Miras hukuku konusunda, miras hukuku avukatından hukuki danışma hizmeti alabilecek yasal mirasçılar şu şekildedir:

 • Birinci derece mirasçılar olan miras sahibinin çocukları
 • İkinci derece mirasçılar olan miras sahibinin annesi ve babası
 • Üçüncü derece mirasçılar olan miras sahibinin büyükannesi ve büyükbabası
 • Sağ kalan eş
 • Evlatlık
 • Evlilik dışı hısımlar
Miras Avukatı
Miras Avukatı

Miras avukatı, tüm miras davalarında tercih edebileceğiniz bir avukattır. Mirasçılar herhangi bir sözleşme yoluyla ortaklıklarını sürdürmüyor ise miras paylaşım davası avukat tarafından açılabilmektedir. Paylaşım davası her zaman açılabilir. Bu davayı mirasın paylaşılmasını isteyen mirasçı tüm mirasçılara karşı açabilmektedir. Miras paylaşımı konusunda sorun yaşayan kişiler, uzman bir avukat ile çalışabilirler. Deneyimli bir avukat yardımı ile ortaklık sözleşmesi de yapılabilmektedir. Avukatınıza vekalet vererek miras davanızı talep etmesini isteyebilirsiniz. Avukatınız sizin adınıza tüm işlemleri yürütecek ve sizi gelişmelerden haberdar edecektir. Şehir fark etmeksizin nerede olursanız olun miras avukatı tercihinde bulunabilirsiniz.

İstanbul’un En İyi Miras Avukatı

İstanbul Türkiye’nin en çok nüfus barındıran şehri olarak karşımıza çıkmaktadır. Nüfus çoğunluğuna bağlı olarak miras hukuku konusunda açılan dava sayısı da buna paralel olarak çoğunluk göstermektedir.

Miras hukuku, konusu miras içeren tüm davaları kapsamaktadır. Miras hukuku terim olarak, kişinin gaipliğinin kabulü ve ya ölümünün ardından, mal varlığının kime, ne şekilde pay edileceğini düzenleyen sistemdir. Miras hukuku konusunda dava açmak isteyen mirasçılar hak kaybına uğramamak, gerçekleşecek bu hukuki süreci en sağlıklı ve en hızlı şekilde tamamlamak adına İstanbul en iyi miras avukatını aramaya başlamaktadır.

Miras konusunu kendine alan olarak belirleyen ofisimiz avukatları, kendilerine başvuran müvekkillerine gerekli tüm hukuki desteği sağlamaktadır. Alanında uzman olan avukatlarımız süreci doğru yöneterek davayı müvekkili lehine çevirmektedir.

Bırakacağımız link üzerinden Miras Hukuku Davaları adlı makalemizi okuyarak bilgi edinebilirsiniz.

 Miras Hukukunda En İyi Avukat

Avukat tutmanın zorunlu olmadığı dava türü olarak karşımıza çıkan miras hukukun da avukat ile birlikte çalışılmadığı durumlarda hak kayıplarının çokça yaşandığı görülmektedir. Miras hukukunu konu alan davaların hızlı sürmesi söz konusu olsa bile 4-6 sene sonucunda karara varılmaktadır. Bu süreci en hızlı ve en sağlıklı şekilde tamamlamak için alanında uzman avukat ile çalışılmalıdır.

Alanında uzman birçok miras hukuku avukatı bulunmaktadır. bu avukatlar hukuki süreçte sizlere en iyi desteği sağlayarak dava sonuçlarını lehinize çevirecektir. Görev ve sorumluluklarının bilincinde olan miras avukatı süreci sorunsuz şekilde tamamlamanızı sağlayacaktır.

 Türkiye’nin En İyi Miras Avukatları

Türkiye de miras hakkı anayasal bir hak olarak düzenlenmiştir. Miras hakkı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı 35. madde ve Türk Medeni Kanunu miras hükümlerine yer verilmektedir.

Miras hukuku temeline göz atıldığında iki husus yer almaktadır. Bunlardan ilki kişinin ölümüyle borçları sona ermez, yerine geçecek kişi borçları devralır. Diğer ikinci madde ise özel mülkiyet ve özel mülkiyetin devamıdır.

Ülkemizde miras hukuku konusunda kendini geliştirmiş alanında uzman avukatlar bulunmaktadır. Alanında uzman avukatlar kendilerine miras davası için başvuran tüm müvekkillerine hukuki desteği sağlamaktadır. Uzman avukatlar tüm süreçleri iyi değerlendirebilen konuya vakıf, dava sürecini ve sonucunu müvekkili lehine çevirebilmektedir. Avukat tutmanın zorunlu olmadığı miras hukuku davalarında hak kaybına uğramamak için uzman avukat ile çalışmak size fayda sağlayacaktır.

 

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin