Sınır Dışı Kararı

Sınır Dışı Etme (Deport) Kararı

Sınır Dışı kararı, kişinin yasadışı olarak ülkede bulunması, göç yasalarını ihlal etmesi, kamu düzenine veya ulusal güvenliğe tehdit oluşturması gibi sebeplerle alınmaktadır. Sınır dışı kararı verilirken, yabancı kişinin hakları ve hukuki korumaları da gözetilmektedir. Kişiye, kararın nedenleri ve temel dayanakları açıklanır ve itiraz hakkı da tanınmaktadır. Bu süreçte, kişinin savunma yapabilmesi ve kararın adil bir şekilde verilmesi için hukuki süreç takip edilmektedir.

Sınır Dışı (Deport) Kararı Nedir?

Sınır dışı kararı, bir kişinin bir ülkede yasal olarak kalmasına izin verilmemesi ve ülkeden çıkarılması anlamına gelmektedir. Karar genellikle yabancı kişinin göç idaresine başvurması, mahkeme süreci veya idari işlemler sonucunda alınmaktadır. Karar, kişinin ülkeye girişini yasaklayan bir şekilde uygulanır ve kişi, belirli bir süre içinde ülkeden ayrılmak zorundadır.

Sınır Dışı Deport Kararı
Sınır Dışı Deport Kararı

Sınır dışı kararı, bir ülkenin yasalarına göre verilmektedir. Karar ise genellikle göçmenlik yetkilileri veya mahkemeler tarafından belirli bir süre içinde verilebilir veya kalıcı süre içinde verilmektedir.

Sınır dışı kararı alınması durumunda, kişinin ülkeden ayrılması için belirli bir süre verilmektedir. Kişinin bu süre içinde kendi imkânlarıyla ülkeden ayrılması beklenmektedir. Eğer kişi süre içinde ülkeden ayrılmazsa, göçmenlik yetkilileri tarafından zorla sınır dışı edilmektedir.

Sınır dışı kararları genellikle ciddi sonuçları olan kararlardır. Ayrıca kişinin gelecekte farklı ülkelerde seyahat etmesi veya çalışması gibi konularda da sorunlar yaratmaktadır. Bu nedenle, sınır dışı kararı alınması durumunda, kişinin mümkün olan en kısa sürede bir avukatla görüşmesi ve durumunu değerlendirmesi önemlidir.

Sınır Dışı Etme Kararını Kim Verir?
Sınır Dışı Etme Kararını Kim Verir?

Sınır Dışı Etme Kararını Kim Verir?

Sınır dışı kararını Göç İdaresi Genel Müdürlüğü talimatı ve resen valilikler vermektedir. Bu karar, kişinin bulunduğu ülkenin yasalarına ve göçmenlik mevzuatına uygun olarak alınmaktadır.

Göçmenlik yetkilileri, ülkeye giriş yapmak isteyen kişilerin vize işlemleri, oturma izinleri ve diğer göçmenlik işlemleriyle ilgilenmektedir. Bu yetkililer, sınır dışı kararını da verebilirler. Göçmenlik yetkilileri;

 • Yasadışı göçmenlerin tespit edilmesi,
 • Yasa dışı faaliyetlerde bulunanların tespit edilmesi
 • Ülkeye giriş yasağı olanların tespit edilmesi gibi durumlarda sınır dışı etme kararı alabilirler.

Mahkemeler, kişinin ülkedeki yasal durumunu değerlendirmek ve sınır dışı etme kararı vermek için göçmenlik yetkililerinin verileri ve kanıtları kullanırlar. Mahkemeler, yasa dışı faaliyetlerde bulunanların veya ulusal güvenlikle ilgili endişeleri olan kişilerin sınır dışı edilmesi gibi ciddi durumlarda karar vermektedir.

Sınır dışı etme kararı, ülkelerin yasal düzenlemelerine ve göçmenlik mevzuatına uygun olarak alınmaktadır. Yasal düzenlemelere ve mevzuatlara uymayan göçmenlere sınır dışı kararının verilmesi kaçınılmaz bir sondur.

Sınır Dışı Edilme Sebepleri
Sınır Dışı Edilme Sebepleri

Sınır Dışı Edilme Sebepleri

Bir kişinin sınır dışı edilmesi için birçok sebep sayılabilmektedir. Bazı yaygın sınır dışı etme sebepleri şunlardır:

 1. Yasal işlemlere uymama: Bir kişi, ülkenin yasalarına uymazsa sınır dışı edilmektedir. Örneğin, ülkede yasadışı faaliyetlerde bulunmak, suç işlemek veya ülkenin güvenliğini tehdit etmek gibi durumlarda sınır dışı edilme kararı alınabilir.
 2. Göçmenlik yasalarına uymama: Göçmen kişi, ülkeye yasal olmayan yollarla girdiyse veya vizesinin süresi dolmuşsa sınır dışı edilme kararı alınmaktadır. Ayrıca, kişinin ülkede kalması için gerekli olan oturma izni veya diğer belgeleri almamış olması da sınır dışı edilme sebeplerinden biridir.
 3. Sahte belgeler: Kişi, sahte kimlik veya pasaport kullanmak gibi yasal olmayan yollarla ülkeye girdiyse sınır dışı edilmektedir.
 4. Tehdit oluşturma: Bir kişi, ülkenin güvenliğini veya kamu düzenini tehdit ediyorsa veya ülkede başka insanların güvenliğini tehlikeye atıyorsa sınır dışı edilme sebeplerinden biridir.
 5. Sağlık sorunları: Göçmen, ülkeye girmeden önce gereken sağlık kontrollerini yapmamışsa veya bulaşıcı bir hastalık taşıyorsa sınır dışı edilmesi için yeterlidir.

Kimler Sınır Dışı Edilemez?

Sınır dışı edilemeyecek olanlar da Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 55. maddesinde yer almaktadır. İlgili madde de yer alan ülkeden çıkışı engellenenler;

‘54 üncü madde kapsamında olsalar dahi, aşağıdaki yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınmaz:

 1. Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
 2. Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler
 3. Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar
 4. ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
 5. Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları

(2) Birinci fıkra kapsamındaki değerlendirmeler, herkes için ayrı yapılır. Bu kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir’.

Sınır Dışı Edilme Cezası
Sınır Dışı Edilme Cezası

Sınır Dışı Edilme Cezası

Sınır dışı edilme cezası, ülkelerin yasal düzenlemelerine ve göçmenlik mevzuatına uygun olarak alınır ve ceza, kişinin ülkeye girişine veya ülkede kalmaya ilişkin haklarını kısıtlamaktadır.

Sınır dışı edilme cezası ülke yasalarına ve sınır dışı edilme sebebine bağlı olarak;

 • Kişinin ülkeye bir daha girememesi,
 • Belirli bir süre boyunca ülkeye giriş yapamaması
 • Ülkede kalma süresinin kısaltılması gibi sonuçları olmaktadır.

Sınır dışı edilme cezası, genellikle kişinin ülkeye geri gönderilmesi veya zorla sınır dışı edilmesi şeklindedir. Bu süreç, göçmenlik yetkilileri tarafından yönetilir ve kişinin durumuna göre hava yolu, kara yolu veya deniz yolu kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Sınır dışı edilme cezası, kişinin ülkeye girdiği tarihten itibaren hemen uygulanmadığı da görülmektedir. Bazı durumlarda, kişiye belirli bir süre verilir ve bu süre içinde ülkeden ayrılması beklenmektedir. Bu süre içinde kişi, gerekli işlemleri tamamlayarak ülkeden ayrılabilir veya sınır dışı edilme cezasına itiraz edebilmektedir.

Sınır dışı edilme cezası, kişinin gelecekteki seyahat planlarını veya iş olanaklarını da etkileyebilir. Bu nedenle, sınır dışı edilme cezası alınması durumunda, kişinin durumunu mümkün olan en kısa sürede bir avukatla görüşmesi ve gerekli işlemleri tamamlaması önemlidir.

Sınır Dışı Etme Kararına İtiraz
Sınır Dışı Etme Kararına İtiraz

Sınır Dışı Etme (Deport) Kararına İtiraz

Sınır dışı kararına itiraz etmek mümkündür. İtiraz, ülkenin yasalarına uygun olarak yapılmalı ve belirli bir süre içinde gerçekleştirilmelidir. Sınır dışı edilme kararına itiraz etmek için genellikle iki yol bulunmaktadır:

 1. Başvuru İle İtiraz Etme İşlemi: Kişi, sınır dışı edilme kararına itiraz etmek için göçmenlik yetkililerine başvurmalıdır. Belirli bir zamanaşımı süresi olan bu itiraz hakkı göçmen yetkililer tarafından incelenmektedir. İnceleme sonucu göçmen kişinin itirazının kabul edilmesinin sonucunda göçmen, ülkede kalmaya devam edebilir. Ancak itirazın kabul edilmemesi halinde göçmen ülkeyi terk etmelidir.
 2. Mahkemeye Başvurma: Kişi, sınır dışı edilme kararına itiraz etmek için mahkemeye de başvurabilmektedir. Bu başvuru, ülkenin yasalarına uygun olarak yapılmalı ve belirli bir süre içinde gerçekleştirilmelidir. Mahkeme, kişinin durumunu değerlendirir ve sınır dışı edilme kararını iptal edebilir veya değiştirebilir. Ancak, mahkemeye başvurmak zaman alabilir ve bu süre zarfında kişi, sınır dışı edilme cezasına uymak zorunda kalabilir.

İtiraz etmek için en uygun yol, kişinin sınır dışı edilme sebebine bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle, sınır dışı edilme kararı alınması durumunda, kişinin mümkün olan en kısa sürede bir avukatla görüşmesi ve durumunu değerlendirmesi önemlidir.

Sınır Dışı Etme Kararına İtiraz Süresi

Sınır dışı kararına itiraz süresi, ülkelerin yasalarına ve göçmenlik mevzuatına göre farklılık gösterir. Her ülkenin kendine özgü itiraz süreleri olmaktadır.

Genellikle, sınır dışı edilme kararına itiraz için belirli bir süre verilir ve bu süre içinde itiraz işlemlerinin tamamlanması gerekir. Türkiye de itiraz süresi kararın kişiye tebliğ edilmesinden itibaren 7 gündür.

Sınır dışı kararına itiraz süresi ile ilgili detaylı bilgi, ülkelerin göçmenlik mevzuatında yer alabilir veya göçmenlik yetkililerine başvurarak öğrenilmelidir.

Sınır Dışı Kararının İptali Dava Süresi

Sınır dışı kararına itiraz yollarından biri de kararın tebliğ edilmesinin ardından 7 gün içerisinde yerleşim yerinde bulunan İdare Mahkemesinde dava açmaktır.  Dava süresinin belirlenmesinde birçok faktör etkili olmaktadır. Bunlar arasında yerel yasalar, yetkili mahkemeler, kararın gerekçesi ve hukuki süreçlerin karmaşıklığı bulunmaktadır. Ayrıca, sınır dışı kararının verildiği nedenlerin yasal dayanağının incelenmesi ve bu kararın hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi de önemlidir.

Davanın başarılı olması için gerekli olan kanıtların toplanması ve yetkili yerlere sunulması gerekmektedir. Bu süreçte göçmenlik konusunda kendini geliştirmiş olan avukat ile çalışmanın birçok faydası görülmektedir.

Sınır dışı kararının iptali davası sırasında, kişinin ülkede kalmasına ilişkin geçici bir karar da verilebilmektedir. Ancak, bu kararın uygulanması ülkelere göre farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca kişinin ülkede kalmasına izin verilirken diğer şartların da sağlanması gerekebilir.

Sınır dışı kararının iptali davası süresince, kişi göçmenlik yetkilileri tarafından takip edilebilir veya belirli kısıtlamalara tabi tutulduğu görülmektedir. Bu nedenle, sınır dışı kararının iptali davası sırasında, kişinin avukatıyla birlikte hareket etmesi ve süreci yakından takip etmesi önemlidir.

Sınır Dışı Kararının İptali Dava Dilekçesi

Bir sınır dışı kararıcına itiraz edilmek istenmesi durumunda dava dilekçesi hazırlanarak mahkemeye sunulmalıdır. Dilekçede, sınır dışı kararının iptali talep edilmeli ve kararın hukuka aykırı olduğu gerekçeleri açıklanmalıdır.

Örnek sınır dışı kararına iptal davası dilekçesi indirmek için tıklayınız.

Sınır Dışı Edilenler Nereye Gidiyor?
Sınır Dışı Edilenler Nereye Gidiyor?

Sınır Dışı Edilenler Nereye Gidiyor?

Sınır dışı edilen kişiler, ülkelerin yasal düzenlemelerine ve göçmenlik mevzuatına uygun olarak çeşitli yerlere gönderilebilir. Sınır dışı edilen kişiler, genellikle ülkelerine geri gönderilirler. Bununla birlikte, ülkeler arasında imzalanan anlaşmalar veya uluslararası sözleşmeler gereği, sınır dışı edilen kişiler, ülkelerine geri gönderilemeyebilirler.

Bazı durumlarda, ülkeler arasında sınır dışı edilen kişilerin geçici olarak tutulabileceği anlaşmalar yapılmaktadır. Bu anlaşmalar, kişilerin uygun bir şekilde muhafaza edildiğinden ve ülkelerine geri gönderildiğinden emin olmak için yapılmaktadır.

Sınır dışı edilen kişilerin gönderildiği yerler, ülkelerin yasal düzenlemelerine ve göçmenlik mevzuatına göre değişebilir. Bazı ülkeler, sınır dışı edilen kişileri belirli bir süre boyunca tutarak, geri dönüşlerine yardımcı olurken, diğer ülkeler sınır dışı edilen kişilerin geri dönüşlerine yardımcı olmayabilirler.

Sınır dışı edilen kişilerin ülkelerine geri döndükten sonra, ülkelerin yasal düzenlemelerine uygun olarak işlemleri devam etmektedir. Bu işlemler, sınır dışı edilme sebebine ve kişinin ülkesindeki yasal durumuna bağlı olarak değişmektedir.

Ülkeye Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır ?
Ülkeye Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır ?

Ülkeye Giriş Yasağı Nasıl Kaldırılır?

Ülkeye giriş yasağının kaldırılması için bazı adımlar atılmalıdır.  Ülkeye giriş yasağı kaldırma süreci, birçok faktör ve yetkili mevzuata göre değişilebilmektedir. Ülkeye giriş yasağının kaldırılması için atılması gereken adımlar bulunmaktadır. bu adımlar özet ile şu şekildedir;

 1. İtiraz Etme
 2. İzin Alma: Ülkeye giriş yasağı olan kişiler, ülkeye giriş yapabilmek için belirli bir izin alabilirler. Bu izin, genellikle ülkenin göçmenlik birimleri tarafından verilir ve belirli bir süre boyunca geçerlidir.
 3. Af Talebi: Bazı durumlarda, ülke hükümetleri af ilan ederek, ülkeye giriş yasağı olan kişilerin bu yasağı kaldırmaktadır.
 4. Yasal Süreç: Ülkeye giriş yasağı olan kişiler, yasal süreçlerini tamamlamak için gerekli adımları atarak, yasağı kaldırabilirler.

YouTube video

İdari Gözetim Kararına İtiraz Süresi

İdari gözetim kararı, devletin bir kişinin hareketlerini denetleme ve kısıtlama hakkına karar verdiğinde verilen bir karardır. Eğer bir kişi bu karara katılmıyorsa, idari gözetim kararına itiraz edebilir. İtiraz süresi genellikle kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde itiraz dilekçesi hazırlanarak ilgili merciye sunulmalıdır.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçesi

İdari gözetim kararına itiraz etmek isteyen kişiler, itiraz dilekçesi hazırlayarak ilgili mercie sunmalıdır. Dilekçede, idari gözetim kararının iptalini talep etmeli ve kararın hukuka aykırı olduğu gerekçeleri açıklanmalıdır. Ayrıca, itiraz dilekçesinde kişinin kimlik bilgileri, adresi ve tebliğ edilen idari gözetim kararının tarih ve numarası gibi detaylar da belirtilmelidir.

Sınırdışı Kararına İtiraz Sulh Ceza

Sınırdışı kararına itiraz etmek isteyenler, itirazlarını sulh ceza mahkemesine de sunabilirler. İtiraz dilekçesinde, sınırdışı kararının iptalini talep etmeli ve kararın hukuka aykırı olduğu gerekçeleri açıklanmalıdır. Sulh ceza mahkemesi, itirazı değerlendirdikten sonra kararını verir ve iptal talebini kabul edebilir veya reddedebilir.

İdari gözetim ve sınır dışı kararları gibi konularda itiraz etmek isteyen kişilerin, sürelerine dikkat etmeleri ve itiraz dilekçelerini eksiksiz bir şekilde ilgili mercilere sunmaları gerekmektedir. Bu süreçlerde hukuki destek almak, doğru ve hızlı bir şekilde itiraz etmeye yardımcı olabilir.

Fuhuştan Deport Kaç Yıl?

Fuhuş suçu işleyen bir kişinin sınır dışı edilmesi, ülkelerin yasalarına ve göçmenlik mevzuatına göre farklılık gösterir. Sınır dışı edilme süresi, suçun ciddiyeti ve kişinin durumuna göre değişebilir. Bu nedenle, fuhuş suçu işleyen bir kişinin sınır dışı edilme süresi de ülkeden ülkeye farklılık gösterir.

Örneğin, ABD’de fuhuş suçu işleyen bir yabancı uyruklu, ülkeye geri gönderilebilir veya farklı bir ülkeye sınır dışı edilebilir. Fuhuş suçu işleyen bir yabancı uyruklunun ABD’den sınır dışı edilmesi kararı alındıktan sonra, sınır dışı edilme süresi değişebilir. Bu süre, suçun ciddiyeti, kişinin durumu ve sınır dışı edilme sürecine dahil olan diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Genel olarak, fuhuş suçu işleyen bir kişinin sınır dışı edilme süresi birkaç yıldan on yıla kadar değişebilir. Ancak, sınır dışı edilme süresi, ülkeden ülkeye ve suçun ciddiyetine göre değişebilir.

Fuhuş suçu işleyen bir kişinin sınır dışı edilmesi durumunda, suçun ciddiyetine ve ülkenin yasalarına göre hareket edilmesi önemlidir. Kişi, suçlama ve sınır dışı etme kararına karşı bir avukatla görüşmeli ve haklarına uygun şekilde savunma yapmalıdır

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesine ulaşabilmek için bıraktığımız linki kullanabilirsiniz.

https://www.goc.gov.tr/

İdare Hukukuna Dair Yazdığımız Makaleler

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin