Otobüs Kazası Tazminatı

08/07/2022

Otobüs kazası tazminat davaları iki aşamalıdır. İlk aşaması ceza süreci ikinci aşama ise tazminatlara ilişkin açılacak davalardır. Otobüs kazalarında zarar gören kişiler yolcu konumunda olduğu için yüzde yüz haklı konumdadır.

Otobüs Kazası Tazminatı Nedir Ve Nasıl Hak Kazanılır?

Şehirlerarası yolcu taşımacılığının büyük bir yükünü otobüsler çekmektedir.  Yine illerden ilçelere yapılan taşımalar da otobüs yolcu taşımacılığı kapsamındadır. 100 kilometrenin üzerinde gidilen yolculuklarda koltuk sigortası devreye girmektedir.  Otobüs kazalarında tazminat üç ayrı aşamada değerlendirilmelidir.

Birincisi trafik sigortasından talep edilecek maddi tazminat. İkincisi koltuk sigortasından talep edilecek maddi tazminat. Üçüncüsü ise firmaya yönelik açılacak manevi tazminat davasıdır. 1’den fazla yolcu taşıyan araçlar İstenmeyen olaylarda otobüs kazalarında tazminat  olarak değerlendirilmektedir. Kaza sonrasında sigorta kapsamına göre değişen durumlar vardır. Yazımızda Otobüs Kazası tazminat konusunu bütün detaylarıyla irdeledik. Buyurun Birlikte Otobüs kazalarında meydana gelen zararlara ilişkin karayolları trafik kanunu ve sigorta hukuku ne diyor göz atalım.

Otobüs Kazalarında Yaralanan Yolcuların Hakları

Yolcu otobüslerinin yaptırmak zoruna oldukları sigortalardan biri zorunlu koltuk ferdi kaza sigortasıdır. Bunun yanı sıra trafik sigortası da mecburi olan diğer sigorta türüdür. Trafik kazaları ölümlü ya da yaralanmalı olarak meydana gelebilirken bu tür kazaların sonuçlarına bağlı olarak açılacak tazminat davaları olur. Otobüs kazalarında yaralanan yolcuların hakları olurken bunlar yasalarla güvence altına alınmıştır.

Otobus Kazalarinda Yaralanan Yolcularin Haklari
Otobüs Kazalarında Yaralanan Yolcuların Hakları
 • Otobüs kazası yolcu hakları söz konusu olduğunda kazanın ölümlü ya da yaralanmalı olmasına bağlı olarak değişik sonuçlara ulaşmak mümkün olur. Bu kazalar sırasında ortaya çıkacak sonuçlardan biri de ölen yolcuların yakınlarının hakkıdır.
 • Bundan dolayı trafik kazalarına maruz kalan otobüsler için merak edilenler arasında otobüs kazası yolcu hakları ilk sırada yer alır. Otobüslerin yaptırmak oldukları sigorta türleri kapsamında tüm yolcular bu sigortalara bağlı olarak çeşitli haklardan yaralanabilir.
 • Zorunlu ferdi kaza sigortası seyahat sırasında ya da mola yerlerinde meydana gelebilecek ölüm ya da yaralanma durumlarında devreye girerken aynı zamanda vefat edenlerin yakınlarına tazminat ödeneceği zaman da sigorta işlevsel olur. Bundan dolayı da seyahat sırasında otobüs firmaları bu sigortayı yolculara yapmakla mükellef tutulur.

Koltuk Ferdi Sigortası Hangi Araçlarda Zorunludur?

Merak edilirken yurt içi ya da uluslararası yolcu taşımacılığı sırasında seyahat eden yolcular için geçerli olan bir sigorta türüdür. Bu sigorta kapsamında yolcular, sürücüler ve sürücü yardımcıları teminat altın alınır. Bu teminatlar ölüm, sakatlık ve tedavi giderlerini kapsar.

Bu sigorta kapsamında tedavi giderlerinin yanı sıra sakatlığa bağlı olarak ortaya çıkacak kazanç ve iş gücü kayıpları da ödenir. Sigorta limitleri dahilinde karşılanan bu masraflar yolcu, sürücü ya da sürücü yardımcıları söz konusu olduğunda da sigorta tarafından karşılanır.

 • Trafik sigortası da vefat edenlere tazminat öderken ayrıca bakmakla yükümlü oldukları kişiler ve vefat edenin yaşı, geliri gibi unsurları dikkate alarak hesaplanır. Kazalar sırasında yolcunun emniyet kemeri takıp takmadığı, otobüs şoförünün kusur oranları, kazanın başka vasıtalarla çarpışması sonucu gerçekleşmesi veya tek taraflı olması gibi birçok unsur dikkate alınır.

Otobüs Kazlarında Ölen Yolcu Yakınlarının Hakları

Otobüs kazalarında ölen yolcu yakınlarının hakları söz konusu olduğunda tazminat alma konusunda talepte bulunabilmektedirler. Buna göre vefat edenin bakmakla yükümlü olduğu kişiler açısından kanuni haklar bulunurken tazminat davaları sonucunda bu ödemeler yapılabilmektedir.

 • Kaza sırasında oluşan kusur oranları bu süreçte dikkate alınırken taşımacı yolcuları gideceği yere sağ ve sağlıklı olarak götürmekle yükümlü tutulan taraftır. Taşıyıcı taşıdığı yolcuları götüreceği yere kadar gerekli önlemleri almak zorundadır. Bundan dolayı da denetim yapma hakkına sahiptir.
 • Mağdur olan yolcu kusuru bulunmadığı takdirde davalılar arasındaki kusur oranlarının ayrıntılarına gerek duyulmaz. Bu tür kazalarda zarar verenlerin tümünün ortaklaşa sorumlu olduğu kabul edilir.

Otobüs Kazası Tazminatı Almak İçin Hazırlanması Gereken Belgeler

Otobüs kazası tazminatı almak için hazırlanması gereken belgeler arasında poliçe örneği, kaza tespit tutanağı, hasara ait fotoğraflar, görgü tanıklarının tutanakları, sürücü belgeleri, eksper ve alkol raporları yer alır.

 • İstanbul İETT Otobüs Kazası Tazminat kapsamında yolculuk hizmetinin başlangıcından bitimine kadar olan sürede her türlü kaza ve terör olayına karşı yolcular sigortalanır. Bu sigorta kapsamında ölüm ya da sürekli sakatlık hallerinde mağdurlar ve yakınları güvence altına alınır.
 • Bu sigortanın geçerli olması içinse trafik zaptı, otobüs şoförünün beyanı, raporlar sunulması gereken belgeler arasında yer alır. Belediye otobüsü kazası ve yolcu hakları yapılan düzenlemelerle sigorta kapsamına alınırken düzenleme ile mağdurlar ve yakınlarının tazminat haklarından yararlanabilmesi de mümkün olmuştur.
 • Belediyeler halk otobüslerinde kaza nedeni ile zarar görenlere karşı sorumlu olan taraftır. Bu tür otobüsler belediyeye bağlı çalıştıkları için ve denetimleri belediye tarafından yapıldığından sorumlu olan taraf belediye olarak kabul edilir.
 • Otobüs kazalarında zorunlu arabuluculuk süreci de söz konusu olurken motorlu bir aracın işletilmesi sırasında oluşan kazalarda cismani bir zarar meydana geldiğinde işleten sorumlu tutulur. Tehlike sorumluluğu olarak adlandırılan bu durum işletenin sorumluluğu olarak kabul edilir.
 • Bu tür davalarda aracın işleteninin kusursuz olduğunu ispat etmesi istenir. Zarar görenin araç işleteninin kusurlu olduğunu ispatlama zorunluluğu bulunmaz. Motorlu araç kazasının kara yolunda gerçekleşmesi, ortada bir zararın olması davalar açısından gerekli olan bir durumdur.
 • Otobüs firmasına dava açmak gerektiğinde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe verilir.
 • Otobüs kazalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Trafik sigortasını yapan şirkete dava açılacağı zaman Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurmak gerekir.

Otobüs Kazasında Yolcu Hakları

Otobüs kazalarında yolcunun haklarını ve yolcuyu herhangi sakatlanma ve ölüm durumuna karşı koruyan sigorta, Zorunlu Koltuk Sigortası’dır. Kazada yaralanan birey ve ya kaza da vefat eden kişinin yakınları yolcu hakkı olarak maddi ve manevi tazminat talep edebilmektedirler.

>İlgili İçerik: Trafik Kazası Yolcu Tazminat <

Uluslar arası ve ya şehirler arası yolculuk yaparken ve ya duraklama anında kazaya karışan otobüste yolcu konumunda bulunan bireyin yasalarla desteklenmiş olarak tazminat hakkı bulunmaktadır. Kazada yaralanan ve ya vefat eden kişinin yakınları üç tip tazminat hakkı bulunmaktadır:

 • Yetki belgesine sahip tüm motorlu araçların koltuk sigortası yaptırması zorunludur. Bu zorunluluk kapsamına giren otobüs kazaya karıştığı durumlarda yolcunun koltuk sigortasından tazminat alabilme hakkı bulunmaktadır. Koltuk sigortası teminat limitleri 2022 ve 2023 yılı için 175.000 TL olarak belirlenmiştir.
 • Trafik sigortası Türkiye’de tüm motorlu araçlara zorunlu kılınmıştır. Zorunlu kılınan bu sigorta kaza da yaralanan kişiye maluliyet oranı, haklılık oranı, kişinin yaşı ve maaşına göre bir ödeme yapmaktadır. Burada önemli hususlardan biri yolcu konumda olan kişinin %100 haklı konumdadır. Kaza sonucu vefat eden kişinin yakınları da sosyal ve ekonomik yaşamlarının etkilenmemesi adına Destekten Yoksun Kalma Tazminatı talep edebilmektedir.
 • Otobüs kazasında yaralanan kişi ve ya vefat eden kişinin yakınları duyduğu üzüntü ve psikolojik durum için otobüs firmasına manevi tazminat davası açabilmektedir.
Otobus Kazalarinda Firma
Otobüs Kazalarında Firma

Otobüs Kazalarında Firma

Firmalara bağlı otobüs kazalarında normal özel araç kazalarından farklı olarak firmanın nasıl bir sigorta kapsamı olduğu önem kazanır. Bazı seneler yenilenen ve bazı seneler aynı kalan sigorta ücretleri doğrultusunda kazayla alakalı ayrıntılar ele alınarak durum incelenir.
Otobüs kazalarında nedenler, kazaya neden olan taraf kim, hangi nedenle kaza yapmış vs. konuları incelenmelidir. Otobüslerin yolda devam ederken uygulaması gereken kurallar genel anlamda daha katıdır. Bu firma marka sorumluluğu ve sigorta kapsamında da yansıyan bir detay olarak düşünülebilir. Otobüs kazalarında sigorta kapsamı genel yasalar ve firmanın nasıl bir prosedür belirlediği hakkında çalışmalar yapılmalıdır.

Otobüs Firmasına Dava Açmak

Otobüs firmasına dava açmak sizlere yasal yönden tanınmış bir hak olarak görülmektedir. Kazada yaralanan ve ya vefat eden kişilerin bu tazminattan yararlanmaları sağlanmıştır. Seyahat sırasında ve ya duraklama anlarında gerçeklemiş bir kaza sonucu yaralanan kişi ve ya Vedat eden kişinin yakınları üç şekilde tazminat davası açabilmektedir. Talep edebilecekleri tazminatlar şu şekildedir:

 • Firmaya açılacak tazminat davaları,
 • Koltuk sigorta tazminat davaları,
 • Trafik sigortası tazminat davaları.

Otobüs Firmasına Tazminat Davası

Otobüs firmasına tazminat davası, gerçekleşmiş kaza sonucu, kazada yaralanan kişilere ve ya kazada vefat eden kişinin yakınlarına hak olarak sağlanmıştır. Otobüs kazasının gerçekleşmesinin ardından firmaya manevi tazminat davası açılabilmektedir. Manevi tazminatı hesaplamanın bir metodu bulunmamakla birlikte tazminat tutarı hesaplanırken dikkat edilen hususlar vardır. Bu faktörler; kazadaki kusur oranları, iki tarafın maddi durumları, maluliyet oranları gibi konulardır.

Otobüs firmasına açacağınız tazminat davalarında ilerleyecek olan hukuki süreci en sağlıklı ve hızlı şekilde tamamlamak için alanında uzman bir sigorta avukatı ile çalışmanız gerekmektedir. Böylece bu süreçte hak kaybına uğramayacaksınız.

2022 Otobüs Trafik Sigortası Teminat Limitleri

 • Otobüs başına giderler maddi 50.000 TL
 • Kişi başına sağlık 500.000 TL
 • Kaza başına sağlık 15.500.00 TL
 • Kişi başına sakatlanma -ölüm 500.000 TL
 • Kaza başı giderler maddi 100.000 TL
 • Kaza başına sakatlanma – ölüm 15.500.000 TL

2021 Otomobil Trafik Sigortası Teminatı Ne Kadar?

 • Otobüs başına giderler maddi 43.000 TL
 • Kişi başına sağlık 430.000 TL
 • Kaza başına sağlık 2.150.000 TL
 • Kişi başına sakatlanma -ölüm 430.000 TL
 • Kaza başı giderler maddi 86.000 TL
 • Kaza başına sakatlanma – ölüm 2.150.000 TL

2021 Otobüs Trafik Sigortası Teminatı Ne Kadar?

 • Otobüs başına giderler maddi 43.000 TL
 • Kişi başına sağlık 430.000 TL
 • Kaza başına sağlık 13.330.000 TL
 • Kişi başına sakatlanma -ölüm 430.000 TL
 • Kaza başı giderler maddi 86.000 TL
 • Kaza başına sakatlanma – ölüm 13.3300.000 TL

Otobüs Koltuk Sigortası Tazminat

Otobüs koltuk sigortası; sürücü, sürücü yardımcılar ve yolcuları teminat altına alan, ölüm, tedavi ve sakatlık giderlerini kapsayan bir sigorta türüdür. Kaza yapan otobüste bulunanın kazazedelerin otobüs koltuk sigortası tazminatı almaya hakları bulunmaktadır.

Otobüs koltuk sigortası tazminatı limiti aldığı son güncellemeye göre, sakatlanma ve ölüm giderleri için 175.000 TL, tedavi giderleri için ise 175.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ferdi Koltuk Sigortası Teminat Limitleri

2013 yılına kadar zaman zaman değişikliğe uğrayan Ferdi koltuk sigortası yaralanma, ölüm ve sağlık giderleri yayınlanan yeni değişiklik ile belirlenmiştir. 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatının “A. TARİFE” başlıklı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Teminat tutarları, taşımanın yapıldığı motorlu kara taşıtındaki görevli sürücü ve yardımcıları ile yolcu koltuk başına, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 1. a) Sağlık giderleri : 175.000.- TL
 2. b) Sakatlanma ve ölüm : 175.000.- TL”

MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 

2013 yılının başında yürürlüğe giren uygulama 2006,2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, yılına kadar 5 defa güncelledi. 2013, 2014, 2015,  2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,  2022, 2023 yılında da Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 175 bin lira olarak uygulanmıştır.

>İlgili İçerik: Koltuk Sigortası Tazminatı<

Önceden Rapor ve Ödeme Alan Tekrar Ödeme Alabilir Mi?

Eskiden yapılan otobüs kazası nedeniyle rapor ve ödeme almış olan bir kişi eğer eksik para almışsa sorun giderilmesi için yeniden ödeme için başvuru yapabilir:

 • Ödeme almasının ardından 2 yıl içerisinde yeniden başvuru gerekir.
 • Rapor doğru alınmış olmalıdır.
 • Önceden yanlış rapor olduğu için bir sağlık sorunu çıkmış ve sorun ilerlemişse yeniden tazminat almak üzere başvurular yapılabilir.

>İlgili İçerik: Trafik Sigortası Teminat Limitleri <

Otobüs Kazası Tazminat Miktarı Hesaplaması

Trafik kazalarında otobüs kazalarında tazminat  miktarı hesaplaması yapılırken birçok ayrıntıya göre miktar belirlenmektedir.  Otobüs firması gereken tazminat koşulları ve sözleşme şartları hakkında bilgilendirme yapmalıdır. Hesaplamalarda kaza sözleşme içindeki hangi koşullara uygunsa bu şekilde hesaplama yapılarak o sene içindeki belirlenmiş tazminat miktarına göre işlemler sürdürülür.

Otobus kazalarinda tazminat ne kadar
Otobüs Kazalarında Tazminat Ne Kadar?

Otobüs Kazalarında Tazminat Ne Kadar?

Otobüs kazalarında tazminat almak, kazaya karışan tüm yaralanan ve ölen kişilere hak olarak verilmiştir. Otobüs kazası sonucunda kazazedelerin talep edebileceği üç farklı tazminat türü bulunmaktadır. Talep edebilecek tazminatları açıklamak gerekirse şu şekilde olabilecektir:

 • Firmaya yönelik açılabilecek bir tazminat hakkınız bulunmaktadır. Araç sürücüsü, araç sahibi ve ya işletenine dair açılabilecek manevi tazminat davası ve talebiniz olabilmektedir. Manevi tazminat hesaplanırken bir metot kullanılmaz.
 • Trafik sigortaları, kaza yapan otobüste bulunan kazazedelere ödeme yapmaktadır. Bu tazminat tutarı belirlenirken bazı durumlar göz önüne alınarak belirlenmektedir. Ölümün gerçekleştiği kazalarda vefat edenin yakınlarına ‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’ verilirken, Bedeni hasar durumlarında ise Yaralanmalı trafik kazası tazminat verilmektedir. Bu tazminatı belirlenmesi için gereken durumlar; kazazedenin yaşı, maaşı, haklılık oranı ve maluliyet oranıdır.
 • Koltuk sigortası 8. belge sahibi tüm motorlu araçlara zorunlu kılınan bir sigorta olmaktadır. Bu sigorta kazada yaralanan ve ya vefat eden kişilere ödeme yapmaktadır. Koltuk sigortası teminat limitleri 175.000 TL olarak belirlenmektedir.

Otobüs Kazası Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?

Otobüs kazası tazminat miktarı belirlenmesi için kaza sonucuna bakılmaktadır. Yani ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları açısından sonuçlar nasılsa buna göre bir işlem sürdürülür.

 • Kişinin yaşı
 • Gelir durumu
 • Maluliyet durumu
 • Heyet Raporu oranı
 • Ölümlü kazalarda ise vefat eden kişinin gelir durumu yaşı ve geride kalanların yaşı baz alınarak bir hesaplama yapılır.

Otobüs kazalarında tazminat ne kadar sorusunun kabaca cevabı bu şekildedir. Yaralanma durumunda aldığınız hasara göre tazminat ödemesi alırsınız. Ölüm durumlarında ise geride kalanların yaşı çokluğu tazminat miktarında belirleyici olur.

Koltuk Sigortası Nedir?

Koltuk sigortası, seyahat halinde ve ya duraklama anlarında, uluslararası ve ya şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde bulunan yolcu, sürücü ve sürücü yardımcılarını güvence altına alan sigortaya denir.

Koltuk sigortası, gerçekleşen kaza sonucunda kazazedelere koltuk sigortası tazminatı adı altında ödeme yapmaktadır. Bu ödeme limiti son güncellemesini 2014 yılında almaktadır. Son belirlenen koltuk sigorta poliçe limitleri sağlık ve tedavi giderleri için 175.000 TL, sakatlık ve ölüm giderleri için 175.000 TL olarak belirlenmiştir.

Koltuk Sigortasi Tazminat Hesaplama
Koltuk Sigortası Tazminat Hesaplama

Koltuk Sigortası Tazminat Hesaplama

Koltuk sigortası tazminatı trafik sigortasından farklı olarak hesaplaması yapılır. Koltuk Sigortası hesaplama kriterleri diğer tazminat hesaplama tablolarına göre farklı değildir. Sadece otobüs yolcuları için ayrı bir teminattır. Trafik kazası içerisinde iki ayrı maddi tazminat almış olursunuz. Koltuk sigortası hesaplama, trafik kazası tazminat hesaplama ile aynı yöntemdir.

 • Yaş
 • maaş
 • gelir durumu ve
 • sağlık kurulundan alınan rapora göre

Ödeme yapılır. Ölümlü dosyalarda ise Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplaması yapılır ;

 • Ölenin yaşı
 • Ölenin maaşı
 • Ölenin Kazadaki kusuru
 • Ölenin yakınlarının ( eş, anne, baba ve çocuklar) yaşları

Bu kriterler göz önünde bulundurularak anne baba eş ve çocuklar arasında paylaştırılır. Mesela anne hayatta baba da hayatta eş ve çocukları yok ama anne ve babanın ayrı olduğunu düşünelim. Baba oğlunun kaza sonucu ölümü sebebiyle tazminat talebinde bulunduğu zaman kendi hakkı olanı alabilir. Annenin hakkı saklı tutulur ve kimseye onun ödemesi yapılmaz. Tazminat hesaplama yapılırken diğer paydaşların hakları saklı tutulur.

>İlgili İçerik: Koltuk Sigortası Tazminat Hesaplama <

Olumlu Otobus Kazalarinda Tazminat
Ölümlü Otobüs Kazalarında Tazminat

Ölümlü Otobüs Kazalarında Tazminat

Ölümlü otobüs kazalarında tazminat ölen kişinin yakınlarının alabilecekleri tazminatlar açısından değerlendirilmelidir. Eksiksiz olarak takip edilmesi sorun ve nedenlerin doğru şekilde işleme konması açısından önemli bir işlem söz konusudur.

 • Ölen kişi açısından destekten yoksun kalma tazminatı alınması için başvuru yapılabilir. Kazalarda yaşamını kaybeden kişinin yakınları ve bakmak zorunda olduğu kişi için destek tazminatı gerekebilir.
 • Defin masrafı nedeniyle verilen belgeli, belgesiz tazminatlarda sigorta tarafından karşılanan bir durum vardır.
 • Otobüsün geçirdiği kazada hayatını kaybedenin yakınları manevi tazminat almak üzere başvuru yapabilir.
 • Sigortalı olan kişi kaza tarihi geçmesinin ardından iki yıl içinde ölüm yaşamışsa bu durumda kalan hak sahiplerine ödeme yapılır.

Otobüs Kazalarında Tazminat Beden Gücü Kaybı

Otobüs kazalarında tazminat için maddi manevi açıdan bakıldığında beden gücü kaybı tespiti ve telafisini sağlamak için poliçe teminat sınırları kapsamında çözümlere başvurulmaktadır. Beden gücünde azalmanın kayıt altına alınması ve de tazminat ödemelerinde araçlardaki zorunlu sigorta durumu ile hareket edilir. Maluliyet raporu alınması tıbbi tedavi açısından önem taşıyor. Sigorta teminatı limitleri doğru hesaplanarak belirlendiğinde çözüm elde edilir.

Otobüs kazası 40 rapor tazminatı ile maliyetiniz netleşmiş olur ve bu noktada yüzdü 40 engelli sayıldığınız için birçok hakkınız da doğacaktır. Devletten vergi indirimi, engelli aracı alımı ve emekli olma hakkı da kazanmış olacaksınız. Ama bunlar için mücadele etmek ve yerine getirmek için uğraşıp hakkınızı almanız gerekmektedir.

Koltuk Tazminatı ve Kapsama Giren Teminat Türleri

Sakatlık açısından kapsama neler giriyor konusunda şu sıralama yapılabilir:

 • Sigortalının kaza tarihi ardından iki yıl içinde sakatlanması halinde yüzde ile hesaplama yapılmaktadır:
 • Gözlerin tamamen kaybı % 100
 • Her iki kol ve ellerin kaybı % 100
 • İki bacak, iki ayak tamamen kaybı varsa % 100
 • Bir kol, bir bacak ve bir el bütünüyle % 100
 • Genel felç  % 100
 • Akli denge bozukluğu, düzelmeyen % 100
 • Kolun veya elin tamamen kaybı sağ kolda % 60 sol kolda % 50

Otobüs Kazalarında Manevi Tazminat

Manevi tazminatlarda ölüm nedeniyle oluşan duygusal hasarların karşılanması amaçlandığı için bu kapsamda bir değerlendirme yapılır. Ölümlü otobüs kazaları yaşayan kişiler tek veya çok sayıda kişinin kaybı, kendi kayıpları nedeniyle çöküntü sürecine girebilir. Koltuk sigortası tazminat hesaplama konularında firma ile doğrudan görüşmeler yapılmalıdır. Ferdi koltuk sigortası teminat limitleri açısından otobüs kazalarında tazminat  detaylarını ve merak ettiklerinizi konunun uzmanı avukata danışmalısınız. Otobüs kazası manevi tazminat yaralanma durumlarında da devreye girer. Bu durumda direk yaralanan vatandaşın kendisi hak sahibidir.

Otobüs Kazası Manevi Tazminat

Otobüs kazası manevi tazminat talepleri kazaya sebep olan sürücü, araç sahibi ve ya aracın işleteninden istenir. Bu tazminat türünün hesaplanması yapılırken herhangi bir metot kullanılmazken dikkat edilen hususlar bulunmaktadır. Bu hususlara örnek olarak, kaza anında tutulan kaza tespit tutanağında olan haklılık oranları, maluliyet oranı, kişinin yaşı, iki tarafın ekonomik koşulları.

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası diğer trafik kazalarına ek olarak otobüs kazalarında zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası tazminatı da alınmaktadır. Servis araçları Ferdi Koltuk Sigortası fiyatları kişi sayısına ve o aracın sürücüsü ile bağlı bulunduğu firma ya da kişinin risk analizine göre ortaya çıkmaktadır. Servis araçları da zorunlu koltuk sigortası yaptırmak durumundadır.

Otobus Koltuk Sigortasi tazminat
Otobüs Koltuk Sigortası Tazminat

Seyahat uzunluğu 100 Km’nin üzerinde olan ve yolcu taşıyan bütün araçlar Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırmaları yasal bir zorunluluktur. Koltuk Sigortası fiyatları ise kurumdan kuruma araçtan araç değişiklik göstermektedir. Ancak bu yolcuları yanıltmasın, koltuk sigortası yaptıran firmaların ne kadara yaptırdığı kazaya karışan yolcuları etkilememektedir. Vatandaşların bakacağı tek şey o yıl için geçerli olan tazminat limitleridir. Örneğin Zorunlu Koltuk Sigortası teminat Limitleri 2020, ya da 2021, 2022, 2023 için geçerli olan koltuk sigortası maddi tazminat limiti 175 bin liradır.

Koltuk Ferdi Sigortası Nedir hangi araçları kullanır ; Yolcu taşıyan otobüs, minibüs, midibüs tarzı araçlar seyahat  mesafelerine bakılarak koltuk sigortası yaptırmaları zorunlu tutulur. Eğer yapılacak yolculuğun uzunluğu 100 km üzerinde ise mutlaka koltuk ferdi sigortası yaptırılmalıdır.

Otobüs kazalarında rücu; kazanın oluş şekli değerlendirilir. Sürücünün alkol durumu ve ehliyet durumu göz önünde bulundurulur. Ancak bu durumların hiç birisi yolcuların tazminat hakkını etkilemez.

Seyahat eden bir otobüsün kaza yapmasının ardından kazaya karışan kişilerin maddi ve manevi tazminat hakları bulunmaktadır. Bu tazminatlar 8. Yetki Belgesine sahip tüm motorlu araçlarda Koltuk Ferdi Sigortası ile güvence altına alınmıştır. Kazaya karışıp yaralanan kişilerin ve ya kaza da vefat eden kişinin yakınlarının talep edebileceği tazminatlar üç çeşit olup şu şekilde gösterile bilmektedir:

 1. Koltuk sigortasından tazminat talep edilebilmektedir,
 2. Trafik sigortasından tazminat talep edebilmektedir,
 3. Firmaya yönelik manevi tazminat davaları açılmaktadır.

Otobüs kazasında ölen kişilerin ne kadar tazminat aldıkları yakınları tarafından merak edilmektedir. Kaza da vefat edene kişinin yaşadığı manevi boyutun yanı sıra maddi boyutları da bulunmaktadır. Bu durum dolayısıyla tazminat talep edilirken tutarda merak edilmektedir.

Otobüs kazasında vefat eden kişinin yakınları üç çeşit tazminat davası açabilmektedir. Bunlar trafik sigortasına açılacak tazminat davaları, firmaya yönelik tazminat davası ve koltuk sigortasından talep edebileceği tazminat davalarıdır.

Otobüs kazası sonucunda ölen kişinin yakınlarının firmaya yönelik açacağı manevi tazminat davalarında tazminat hesaplama metodu kullanılıyorken koltuk sigortasından talep edebileceği tutar son güncellemeye göre 175.000 TL dir. Aynı zaman da trafik sigortası da belirli hususlara dikkat ederek bir tazminat ödemesi yapmaktadır. Bu ödeme maluliyete, yaşa, maaşa göre değişmektedir.

Otobüs kazalarında yolcu hakları, kaza sonrasında üç çeşit tazminat talep edebilmektedir. Talep edebileceği tazminatlar şu şekildedir:

 • Trafik sigortasından kaza tazminatı,
 • Koltuk sigorta tazminatı,
 • Firmaya yönelik açacağı manevi tazminat.

Otobüs kazasında yolcu konumunda olanların haklılık oranı %100 olacağı için tazminatlarını talep etme de zorluk yaşamayacaklardır. Kaza sonrasında girilecek olan hukuki süreci en kolay ve en sağlıklı şekilde tamamlamaları için alanında uzman trafik kazası avukatı ile çalışmaları kazazedelerin yararına olacaktır.

Koltuk sigorta tazminatı en son güncellemesini 2014 de almıştır. Aldığı son güncellemeye göre de koltuk sigorta tazminat limitleri; tedavi için 175.000 TL, sakatlık ve ölüm için de 175.000 TL olarak onaylanmıştır.

Koltuk sigortası 8. yetki belgesine sahip tüm motorlu araç sahiplerine zorunlu kılınmaktadır. Koltuk sigortasının neyi kapsadığı konusunu açıklamak gerektiği takdirde; uluslar arası ve ya şehirler arasında seyahat halinde bulunan aracın kaza anında sürücü, sürücü yardımcıları ve yolcularını koruyan sigortadır. Koltuk sigortası kaza sonucu olabilecek tüm yaralanma ve ölüm durumlarını kapsamaktadır.

Koltuk ferdi sigortasının hangi araçlara zorunlu kılındığı çokça araştırılan bir konudur. Koltuk ferdi sigortası 8. Yetki Belgesine sahip tüm araçlara sorunlu olarak kılınmıştır. Bu sigorta türü kaza anında yolcu, sürücü ve sürücü yardımcılarını her türlü yaralanmalı ve ölüm durumlarına karşı güvence altına almaktadır.

Seyahat halinde olan ve ya park halinde, duraklama anında otobüsteki yolcu, sürücü ve ya sürücü yardımcılarını kaza anında ölüm ve yaralanma için kişileri teminat altına almaktadır. Ferdi kaza beher koltuk sigortası herhangi bir kaza durumunun oluşmasına karşı Türkiye’de zorunlu kılınmıştır.

Türkiye’de servis araçlarında koltuk sigortası zorunluluğu, 8. Yetki Belgesine sahip olup olmamasıyla bağlantılı durumdadır. 8. Yetki Belgesi’ne sahip servis araçları dâhil tüm motorlu taşıtlara zorunlu durumdadır.

Ferdi kaza, beklenmedik bir anda kazaya karışma durumları için otobüste bulunan yolcu, sürücü ve sürücü yardımcılarını teminat altına almaktadır. Ferdi kaza, otobüs kazalarının yanı sıra deprem, toprak kayması, sel ve terör gibi durumlarında da poliçe teminat limitleriyle sizi güvence altına almaktadır.

Otobüs kazasının gerçekleşmesinin ardından kazada yaralanan kişi ve ya kaza da vefat eden kişinin yakınları yaşadıkları hüzün, keder veya psikoloji bozukluğu için otobüs firmasına manevi tazminat davası açabilmektedir. Bu manevi tazminat davasını en doğru ve sağlıklı şekilde yürütüp sonuç almak için bir trafik kazası avukatı ile çalışmak sizi lehinize olacaktır.

Uluslararası ve ya şehirler arası yolcu taşımacılığında koltuk sigortası, seyahat halinde ve ya duraklama esnalarında kaza anındaki ölüm ya da yaralanma gibi durumlar için sürücü, sürücü yardımcılarını ve yolcuları korumaktadır.

Karayolu yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren motorlu araçlara koltuk ferdi sigortası zorunlu kılınmıştır.

Karayolu yolcu taşımacılığında zorunlu kılınan bu sigorta, kaza anında sürücü, sürücü yardımcısı ve yolcuları ölüm ve sakatlanma durumlarına karşı koruyan bir sigortadır. Yaralanmalı kazalarda yaralanan kişiye, ölümlü kazalarda ise vefat eden kişinin yakınlarına poliçe limiti kadar bir tazminat verilmektedir.

Karayolu yolcu taşımacılığı yapan tüm motorlu araçlarda 8. yetki belge sahiplerine Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Sigortası yaptırmak zorundadır.

Şehirler arasında ve ya uluslar arasında karayolu taşımacılığı yapan otobüslere koltuk sigortası zorunlu kılınmıştır. Koltuk sigortası kaza anında sürücü, sürücü yardımcısı ve yolcuları koruyan bir sigorta olup tazminat limiti güncellemesini en son 2014 yılında almıştır. Koltuk sigorta tazminat limiti sakatlanma ve ölüm durumlarında 175.000 TL, sağlık giderleri için 175.000 TL olarak belirlenmiştir.

Karayollarında ulaşımı sağlayan uluslar arası ve ya şehirler arasında yolcu taşımacılığı yapan 8. yetki belgesine sahip tüm motorlu araçlar koltuk ferdi sigortası yaptırmak zorundadır..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul avukat