Otobüs Kazasi Tazminat

Şehirlerarası yolcu taşımacılığının büyük bir yükünü otobüsler çekmektedir.  Yine illerden ilçelere yapılan taşımalar da otobüs yolcu taşımacılığı kapsamındadır. 100 kilometrenin üzerinde gidilen yolculuklarda koltuk sigortası devreye girmektedir.  Otobüs kazalarında tazminat iki ayrı aşamada değerlendirilmelidir.

Birincisi sigortadan talep edilecek maddi tazminat. İkincisi ise Otobüs firmasından ve sürücüden talep edilecek manevi tazminat 1’den fazla yolcu taşıyan araçlar İstenmeyen olaylarda otobüs kazalarında tazminat   merak edilen konulardan biridir.  Bir kişi veya birden fazla kişi eğer kaza geçirirse sigorta kapsamına göre değişen durumlar vardır.

Otobüs Kazalarında Yaralanan Yolcuların Hakları

Yolcu otobüslerinin yaptırmak zoruna oldukları sigortalardan biri zorunlu koltuk ferdi kaza sigortasıdır. Bunun yanı sıra trafik sigortası da mecburi olan diğer sigorta türüdür. Trafik kazaları ölümlü ya da yaralanmalı olarak meydana gelebilirken bu tür kazaların sonuçlarına bağlı olarak açılacak tazminat davaları olur. Otobüs kazalarında yaralanan yolcuların hakları olurken bunlar yasalarla güvence altına alınmıştır.

 • Otobüs kazası yolcu hakları söz konusu olduğunda kazanın ölümlü ya da yaralanmalı olmasına bağlı olarak değişik sonuçlara ulaşmak mümkün olur. Bu kazalar sırasında ortaya çıkacak sonuçlardan biri de ölen yolcuların yakınlarının hakkıdır.
 • Bundan dolayı trafik kazalarına maruz kalan otobüsler için merak edilenler arasında otobüs kazası yolcu hakları ilk sırada yer alır. Otobüslerin yaptırmak oldukları sigorta türleri kapsamında tüm yolcular bu sigortalara bağlı olarak çeşitli haklardan yaralanabilir.
 • Zorunlu ferdi kaza sigortası seyahat sırasında ya da mola yerlerinde meydana gelebilecek ölüm ya da yaralanma durumlarında devreye girerken aynı zamanda vefat edenlerin yakınlarına tazminat ödeneceği zaman da sigorta işlevsel olur. Bundan dolayı da seyahat sırasında otobüs firmaları bu sigortayı yolculara yapmakla mükellef tutulur.

Koltuk Ferdi Sigortası Hangi Araçlarda Zorunludur?

Merak edilirken yurt içi ya da uluslararası yolcu taşımacılığı sırasında seyahat eden yolcular için geçerli olan bir sigorta türüdür. Bu sigorta kapsamında yolcular, sürücüler ve sürücü yardımcıları teminat altın alınır. Bu teminatlar ölüm, sakatlık ve tedavi giderlerini kapsar.

Bu sigorta kapsamında tedavi giderlerinin yanı sıra sakatlığa bağlı olarak ortaya çıkacak kazanç ve iş gücü kayıpları da ödenir. Sigorta limitleri dahilinde karşılanan bu masraflar yolcu, sürücü ya da sürücü yardımcıları söz konusu olduğunda da sigorta tarafından karşılanır.

 • Trafik sigortası da vefat edenlere tazminat öderken ayrıca bakmakla yükümlü oldukları kişiler ve vefat edenin yaşı, geliri gibi unsurları dikkate alarak hesaplanır. Kazalar sırasında yolcunun emniyet kemeri takıp takmadığı, otobüs şoförünün kusur oranları, kazanın başka vasıtalarla çarpışması sonucu gerçekleşmesi veya tek taraflı olması gibi birçok unsur dikkate alınır.

Otobüs Kazlarında Ölen Yolcu Yakınlarının Hakları

Otobüs kazalarında ölen yolcu yakınlarının hakları söz konusu olduğunda tazminat alma konusunda talepte bulunabilmektedirler. Buna göre vefat edenin bakmakla yükümlü olduğu kişiler açısından kanuni haklar bulunurken tazminat davaları sonucunda bu ödemeler yapılabilmektedir.

 • Kaza sırasında oluşan kusur oranları bu süreçte dikkate alınırken taşımacı yolcuları gideceği yere sağ ve sağlıklı olarak götürmekle yükümlü tutulan taraftır. Taşıyıcı taşıdığı yolcuları götüreceği yere kadar gerekli önlemleri almak zorundadır. Bundan dolayı da denetim yapma hakkına sahiptir.
 • Mağdur olan yolcu kusuru bulunmadığı takdirde davalılar arasındaki kusur oranlarının ayrıntılarına gerek duyulmaz. Bu tür kazalarda zarar verenlerin tümünün ortaklaşa sorumlu olduğu kabul edilir.

Otobüs Kazası Tazminatı Almak İçin Hazırlanması Gereken Belgeler

Otobüs kazası tazminatı almak için hazırlanması gereken belgeler arasında poliçe örneği, kaza tespit tutanağı, hasara ait fotoğraflar, görgü tanıklarının tutanakları, sürücü belgeleri, eksper ve alkol raporları yer alır.

 • İstanbul İETT Otobüs Kazası Tazminat kapsamında yolculuk hizmetinin başlangıcından bitimine kadar olan sürede her türlü kaza ve terör olayına karşı yolcular sigortalanır. Bu sigorta kapsamında ölüm ya da sürekli sakatlık hallerinde mağdurlar ve yakınları güvence altına alınır.
 • Bu sigortanın geçerli olması içinse trafik zaptı, otobüs şoförünün beyanı, raporlar sunulması gereken belgeler arasında yer alır. Belediye otobüsü kazası ve yolcu hakları yapılan düzenlemelerle sigorta kapsamına alınırken düzenleme ile mağdurlar ve yakınlarının tazminat haklarından yaralanabilmesi de mümkün olmuştur.
 • Belediyeler halk otobüslerinde kaza nedeni ile zarar görenlere karşı sorumlu olan taraftır. Bu tür otobüsler belediyeye bağlı çalıştıkları için ve denetimleri belediye tarafından yapıldığından sorumlu olan taraf belediye olarak kabul edilir.
 • Otobüs kazalarında zorunlu arabuluculuk süreci de söz konusu olurken motorlu bir aracın işletilmesi sırasında oluşan kazalarda cismani bir zarar meydana geldiğinde işleten sorumlu tutulur. Tehlike sorumluluğu olarak adlandırılan bu durum işletenin sorumluluğu olarak kabul edilir.
 • Bu tür davalarda aracın işleteninin kusursuz olduğunu ispat etmesi istenir. Zarar görenin araç işleteninin kusurlu olduğunu ispatlama zorunluluğu bulunmaz. Motorlu araç kazasının kara yolunda gerçekleşmesi, ortada bir zararın olması davalar açısından gerekli olan bir durumdur.
 • Otobüs firmasına dava açmak gerektiğinde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe verilir.
 • Otobüs kazalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Trafik sigortasını yapan şirkete dava açılacağı zaman Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurmak gerekir.

Otobüs Kazalarında Firma

Firmalara bağlı otobüs kazalarında normal özel araç kazalarından farklı olarak firmanın nasıl bir sigorta kapsamı olduğu önem kazanır. Bazı seneler yenilenen ve bazı seneler aynı kalan sigorta ücretleri doğrultusunda kazayla alakalı ayrıntılar ele alınarak durum incelenir.
Otobüs kazalarında nedenler, kazaya neden olan taraf kim, hangi nedenle kaza yapmış vs. konuları incelenmelidir. Otobüslerin yolda devam ederken uygulaması gereken kurallar genel anlamda daha katıdır. Bu firma markka sorumluluğu ve sigorta kapsamında da yansıyan bir detay olarak düşünülebilir. Otobüs kazalarında sigorta kapsamı genel yasalar ve firmanın nasıl bir prosedür belirlediği hakkında çalışmalar yapılmalıdır.

2021 Otomobil Trafik Sigortası Teminatı Ne Kadar?

 • Otobüs başına giderler maddi 43.000 TL
 • Kişi başına sağlık 430.000 TL
 • Kaza başına sağlık 2.150.000 TL
 • Kişi başına sakatlanma -ölüm 430.000 TL
 • Kaza başı giderler maddi 86.000 TL
 • Kaza başına sakatlanma – ölüm 2.150.000 TL

2021 Otobüs Trafik Sigortası Teminatı Ne Kadar?

 • Otobüs başına giderler maddi 43.000 TL
 • Kişi başına sağlık 430.000 TL
 • Kaza başına sağlık 13.330.000 TL
 • Kişi başına sakatlanma -ölüm 430.000 TL
 • Kaza başı giderler maddi 86.000 TL
 • Kaza başına sakatlanma – ölüm 13.3300.000 TL

Ferdi Koltuk Sigortası Teminat Limitleri

2013 yılına kadar zaman zaman değişikliğe uğrayan Ferdi koltuk sigortası yaralanma, ölüm ve sağlık giderleri yayınlanan yeni değişiklik ile belirlenmiştir. 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatının “A. TARİFE” başlıklı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Teminat tutarları, taşımanın yapıldığı motorlu kara taşıtındaki görevli sürücü ve yardımcıları ile yolcu koltuk başına, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 1. a) Sağlık giderleri : 175.000.- TL
 2. b) Sakatlanma veölüm : 175.000.- TL”

MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 

2013 yılının başında yürürlüğe giren uygulama 2006,2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, yılına kadar 5 defa güncelledi. 2013, 2014, 2015,  2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılında da Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası 175 bin lira olarak uygulanmıştır.

Önceden Rapor ve Ödeme Alan Tekrar Ödeme Alabilir Mi?

Eskiden yapılan otobüs kazası nedeniyle rapor ve ödeme almış olan bir kişi eğer eksik para almışsa sorun giderilmesi için yeniden ödeme için başvuru yapabilir:

 • Ödeme almasının ardından 2 yıl içerisinde yeniden başvuru gerekir.
 • Rapor doğru alınmış olmalıdır.
 • Önceden yanlış rapor olduğu için bir sağlık sorunu çıkmış ve sorun ilerlemişse yeniden tazminat almak üzere başvurular yapılabilir.

Otobüs Kazası Tazminat Miktarı Hesaplaması

Trafik kazalarında otobüs kazalarında tazminat  miktarı hesaplaması yapılırken birçok ayrıntıya göre miktar belirlenmektedir.  Otobüs firması gereken tazminat koşulları ve sözleşme şartları hakkında bilgilendirme yapmalıdır. Hesaplamalarda kaza sözleşme içindeki hangi koşullara uygunsa bu şekilde hesaplama yapılarak o sene içindeki belirlenmiş tazminat miktarına göre işlemler sürdürülür.

Otobüs Kazası Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?

Otobüs kazası tazminat miktarı belirlenmesi için kaza sonucuna bakılmaktadır. Yani ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları açısından sonuçlar nasılsa buna göre bir işlem sürdürülür.

 • Kişinin yaşı
 • Gelir durumu
 • Maluliyet durumu
 • Heyet Raporu oranı
 • Ölümlü kazalarda ise vefat eden kişinin gelir durumu yaşı ve geride kalanların yaşı baz alınarak bir hesaplama yapılır.

Otobüs kazalarında tazminat ne kadar sorusunun kabaca cevabı bu şekildedir. Yaralanma durumunda aldığınız hasara göre tazminat ödemesi alırsınız. Ölüm durumlarında ise geride kalanların yaşı çokluğu tazminat miktarında belirleyici olur.

Koltuk Sigortası Tazminat Hesaplama

Koltuk sigortası tazminatı trafik sigortasından farklı olarak hesaplaması yapılır. Koltuk Sigortası hesaplama kriterleri diğer tazminat hesaplama tablolarına göre farklı değildir. Sadece otobüs yolcuları için ayrı bir teminattır. Trafik kazası içerisinde iki ayrı maddi tazminat almış olursunuz. Koltuk sigortası hesaplama, trafik kazası tazminat hesaplama ile aynı yöntemdir.

 • Yaş
 • maaş
 • gelir durumu ve
 • sağlık kurulundan alınan rapora göre

Ödeme yapılır. Ölümlü dosyalarda ise Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplaması yapılır ;

 • Ölenin yaşı
 • Ölenin maaşı
 • Ölenin Kazadaki kusuru
 • Ölenin yakınlarının ( eş, anne, baba ve çocuklar) yaşları

Bu kriterler göz önünde bulundurularak anne baba eş ve çocuklar arasında paylaştırılır. Mesela anne hayatta baba da hayatta eş ve çocukları yok ama anne ve babanın ayrı olduğunu düşünelim. Baba oğlunun kaza sonucu ölümü sebebiyle tazminat talebinde bulunduğu zaman kendi hakkı olanı alabilir. Annenin hakkı saklı tutulur ve kimseye onun ödemesi yapılmaz. Tazminat hesaplama yapılırken diğer paydaşların hakları saklı tutulur.

Ölümlü Otobüs Kazalarında Tazminat

Ölümlü otobüs kazalarında tazminat ölen kişinin yakınlarının alabilecekleri tazminatlar açısından değerlendirilmelidir. Eksiksiz olarak takip edilmesi sorun ve nedenlerin doğru şekilde işleme konması açısından önemli bir işlem söz konusudur.

 • Ölen kişi açısından destekten yoksun kalma tazminatı alınması için başvuru yapılabilir. Kazalarda yaşamını kaybeden kişinin yakınları ve bakmak zorunda olduğu kişi için destek tazminatı gerekebilir.
 • Defin masrafı nedeniyle verilen belgeli, belgesiz tazminatlarda sigorta tarafından karşılanan bir durum vardır.
 • Otobüsün geçirdiği kazada hayatını kaybedenin yakınları manevi tazminat almak üzere başvuru yapabilir.
 • Sigortalı olan kişi kaza tarihi geçmesinin ardından iki yıl içinde ölüm yaşamışsa bu durumda kalan hak sahiplerine ödeme yapılır.

Otobüs Kazalarında Tazminat Beden Gücü Kaybı

Otobüs kazalarında tazminat için maddi manevi açıdan bakıldığında beden gücü kaybı tespiti ve telafisini sağlamak için poliçe teminat sınırları kapsamında çözümlere başvurulmaktadır. Beden gücünde azalmanın kayıt altına alınması ve de tazminat ödemelerinde araçlardaki zorunlu sigorta durumu ile hareket edilir. Maluliyet raporu alınması tıbbi tedavi açısından önem taşıyor. Sigorta teminatı limitleri doğru hesaplanarak belirlendiğinde çözüm elde edilir.

Otobüs kazası 40 rapor tazminatı ile maliyetiniz netleşmiş olur ve bu noktada yüzdü 40 engelli sayıldığınız için birçok hakkınız da doğacaktır. Devletten vergi indirimi, engelli aracı alımı ve emekli olma hakkı da kazanmış olacaksınız. Ama bunlar için mücadele etmek ve yerine getirmek için uğraşıp hakkınızı almanız gerekmektedir.

Koltuk Tazminatı ve Kapsama Giren Teminat Türleri

Sakatlık açısından kapsama neler giriyor konusunda şu sıralama yapılabilir:

 • Sigortalının kaza tarihi ardından iki yıl içinde sakatlanması halinde yüzde ile hesaplama yapılmaktadır:
 • Gözlerin tamamen kaybı % 100
 • Her iki kol ve ellerin kaybı % 100
 • İki bacak, iki ayak tamamen kaybı varsa % 100
 • Bir kol, bir bacak ve bir el bütünüyle % 100
 • Genel felç  % 100
 • Akli denge bozukluğu, düzelmeyen % 100
 • Kolun veya elin tamamen kaybı sağ kolda % 60 sol kolda % 50

Otobüs Kazalarında Manevi Tazminat

Manevi tazminatlarda ölüm nedeniyle oluşan duygusal hasarların karşılanması amaçlandığı için bu kapsamda bir değerlendirme yapılır. Ölümlü otobüs kazaları yaşayan kişiler tek veya çok sayıda kişinin kaybı, kendi kayıpları nedeniyle çöküntü sürecine girebilir. Koltuk sigortası tazminat hesaplama konularında firma ile doğrudan görüşmeler yapılmalıdır. Ferdi koltuk sigortası teminat limitleri açısından otobüs kazalarında tazminat  detaylarını ve merak ettiklerinizi konunun uzmanı avukata danışmalısınız. Otobüs kazası manevi tazminat yaralanma durumlarında da devreye girer. Bu durumda direk yaralanan vatandaşın kendisi hak sahibidir.

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası diğer trafik kazalarına ek olarak otobüs kazalarında zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası tazminatı da alınmaktadır. Servis araçları Ferdi Koltuk Sigortası fiyatları kişi sayısına ve o aracın sürücüsü ile bağlı bulunduğu firma ya da kişinin risk analizine göre ortaya çıkmaktadır. Servis araçları da zorunlu koltuk sigortası yaptırmak durumundadır.

Seyahat uzunluğu 100 Km’nin üzerinde olan ve yolcu taşıyan bütün araçlar Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırmaları yasal bir zorunluluktur. Koltuk Sigortası fiyatları ise kurumdan kuruma araçtan araç değişiklik göstermektedir. Ancak bu yolcuları yanıltmasın, koltuk sigortası yaptıran firmaların ne kadara yaptırdığı kazaya karışan yolcuları etkilememektedir. Vatandaşların bakacağı tek şey o yıl için geçerli olan limitlerdir. Örneğin Zorunlu Koltuk Sigortası teminat Limitleri 2020, ya da 2021 için geçerli olan koltuk sigortası maddi tazminat limiti 175 bin liradır.

Koltuk Ferdi Sigortası Nedir hangi araçları kullanır ; Yolcu taşıyan otobüs, minibüs, midibüs tarzı araçlar seyahat  mesafelerine bakılarak koltuk sigortası yaptırmaları zorunlu tutulur. Eğer yapılacak yolculuğun uzunluğu 100 km üzerinde ise mutlaka koltuk ferdi sigortası yaptırılmalıdır.

Otobüs kazalarında rücu; kazanın oluş şekli değerlendirilir. Sürücünün alkol durumu ve ehliyet durumu göz önünde bulundurulur. Ancak bu durumların hiç birisi yolcuların tazminat hakkını etkilemez.

 

Başa dön tuşu
Hemen bizimle iletişime geç!