Adli Sicil Kaydı Sildirme Nasıl Yapılır? 2024

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Adli sicil kaydının silinmesi; Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Adli sicil kaydı, çeşitli şartlara ve sürelere bağlı olarak silinmesinin ardından arşiv kaydına alınmaktadır.

Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Nasıl Alınır?

Adli sicil kayıtlarına ulaşmanın birden fazla yolu bulunmaktadır:

 • Adliyelerden,
 • İl ve ilçe kaymakamlıklarından,
 • Yurtdışı Büyükelçiliklerinden,
 • İnternet yolu olan e devlet resmi internet sitesi üzerinden ulaşılmaktadır.

Adli sicil (sabıka) kaydına ulaşmanın en kolay ve çok tercih edilen yolu; e- devlet resmi internet sitesi üzerinden olmaktadır.  https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi üzerinden resmi siteye e devlet şifresi ile giriş yapılmalıdır. E-devlet şifresi bulunmayan vatandaş en yakın PTT şubesinden şifre temin edebilmektedir. Ardından açılan sayfada arama butonuna ‘Adli Sicil Kaydı Sorgulama’ yazılmalıdır.  Adalet Bakanlığı /Adli Sicil Kaydı Sorgulama Butonuna basılarak sicil kaydına ulaşılmaktadır. Sorgulama sonrasında, adli sicil kaydınızı görüntüleyebilir ve örneğini alınabilmektedir.

E-devlet üzerinden alınan sabıka kaydı örneği iş başvurularında kullanılmaktadır.

YouTube video

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Adli sicil kaydının silinmesi, kişinin geçmişteki hukuki sorunlarının etkilerini azaltmak veya kaldırmak istemesi durumunda gerçekleşmektedir. İlk olarak, bireyin sicil kaydının silinmesi talebinin haklı ve geçerli olması gerekmektedir. Kayıtlara giren suçun sicilden silinmesi için belli bir süre geçmesi de gerekmektedir. Silinme yapılabilmesi için ilgili suçlardan bağımsız olarak, hiçbir ceza infazının veya yaptırımın devam etmemesi gerekmektedir.

Adli sicil kaydı silme işleminin gerçekleşmesi için belirtilen durumlardan birinin gerçekleşmiş olması gerekir:

 • Ceza süresinin dolması adli sicil kaydının silinmesi için geçerli bir neden olmaktadır.
 • Devletin af yasası çıkarması durumunda adli sicil kaydı bulunan kişinin sicil kaydı silinmektedir.
 • Şikayetten vazgeçme adli sicil kaydının silinmesi için geçerlidir.
 • Kişinin etkin pişmanlık maddesine uygun hareket etmesi de sicil kaydı silinmesi için geçerlidir.
 • Zamanaşımı
 • Ölüm
 • İnfazın tamamlanması durumunda da adli sicil kaydı silinmesi mümkündür.

Yukarıda sıralanan şartların oluşması ile ‘Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğü’ne sicil kaydının silinmesi için başvuru yapılmalıdır. Başvuru değerlendirmeye alınarak olumlu sonuçlanması durumunda en fazla 30 gün içerisinde adli sicil kaydı silinmesi gerçekleşmektedir.

Adli Sicil Kanunu

Adli Sicil Kanunu, Türkiye’de adli sicil muhafazalarının tutuklanması, muhafazası,  kullanım ve imhası ile ilgili hükümleri içeren kanundur. Kanun, 5271 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile birlikte verilmektedir.

Adli Sicil Kanunu, kayıtların doğru, güvenilir ve zamanında güvenlik altına alınmasını sağlamak amacıyla çeşitli veriler içermektedir. Kanun, adli sicil kayıtlarının açıklanması ve kullanımı hakkında da belirli kurallar listelemiştir. Buna göre, sicil kaydı yalnızca yasal boyutlar talep edilebilir ve belirli kişiler veya yapılar tarafından kullanılabilir. Ayrıca, sicil kaydı talebinde bulunan kişinin tutuklama ve talebinin sorgusu da belirtilmelidir.

Sicil Kanunu, adli sicil kayıtlarının imhası konusunda da ayrıntıları belirtmektedir. Buna göre, sicil kayıtları ceza süresinin dolması veya mahkeme kararıyla silinmedikçe muhafaza edilmektedir. Ancak, ceza süresi dolmuş veya beraat etmiş olan kullanıcı sicil kayıtları, kanunun hüküm sürelerinde otomatik olarak silinmektedir.

Adli Sicil Kanunu’nun amacı, adli sicil kayıtlarının doğru ve güvenilir bir şekilde paylaşılması, açıklanması ve kullanılmasıdır. Kanunun kısıtlamaları, sicil kayıtlarının kişisel hak ve özgürlüklerin koruma çerçevesinde  muhafazalarını sağlamaktadır.

Adli Sicil Kanunu’na ulaşabilmek için bırakacağımız linki kullanabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5352.pdf.

Adli Sicil Kaydı Sildirmek İçin Gerekli Evraklar
Adli Sicil Kaydı Sildirmek İçin Gerekli Evraklar

Adli Sicil Kaydı Sildirmek İçin Gerekli Evraklar

Adli sicil kaydının silinmesi için başvuruda gerekli belgeler hazırlanmalıdır. Sicil kaydının silinmesi için yanınızda bulunması gereken evraklar; bulunmaktadır;

 • Adli sicil kaydının silinmesi için başvuru dilekçesi: Bu dilekçe, sicil kaydının silinmesi için başvuruda bulunan kişinin kendisi ya da vekili tayin ettiği avukat tarafından yazılmalıdır. Dilekçede adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adres bilgileri varsa vekil bilgileri yer almalıdır.
 • Nüfus kayıt örneği: Nüfus kayıt örneği, sicil kaydının silinmesi için başvuruda bulunan kişinin kimlik bilgilerini gösteren bir belgedir. Nüfus kayıt örneği, Nüfus Müdürlüğünden alınmaktadır.
 • Adli sicil kaydı örneği: Sicil kaydı örneği, adli sicil müdürlüğünden, Kaymakamlıklar aracılığı ya da e-devlet üzerinden alınmaktadır.
 • Mahkeme kararı: Kaydın silinmesi için mahkeme kararı gerekiyorsa, kararın bir kopyası hazırlanmalıdır. Mahkeme kararı, ilgili mahkemeye başvuru yapılarak alınmaktadır.

 

Sabıka Kaydı Nasıl Silinir?
Sabıka Kaydı Nasıl Silinir?

Sabıka Kaydı Nasıl Silinir?

Sabıka kaydı, sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Adli sicil arşiv kaydı; suçun ağırlığına veya hükmün süresine bağlı olarak belirli bir süre boyunca sicil kaydının arşivlenerek tutulduğu bir kayıttır.

Sabıka kaydının silinmesi için hükmün infazının tamamlanmış olması gerekmektedir. Örneğin;

 • Kişi hapis cezasına çarptırılmışsa, hapis cezasının tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Kişiye para cezası verilmişse, para cezasının ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Ertelenmiş bir hapis cezası varsa, erteleme süresinin dolmuş olması gerekmektedir.

Bu süreçte, hükmün infazının tamamlandığını veya para cezasının ödendiğini kanıtlanması önemlidir. İlgili belgeler, ödeme makbuzları, infaz cezaevi onayı gibi deliller kanıtlar arasında yer almaktadır.  Delilleri sunarak, adli kaydının silinmesi için başvuru yapılmalıdır.

Başvuru değerlendirilerek ve hükmün infazının tamamlandığına veya para cezasının ödendiğine dair delillerin doğruluğu incelenmektedir. Sabıka arşiv kaydının silinmesi için daha uzun bir süre geçmesi gerekebilmektedir. Bu süre:

 • Suçun ciddiyetine,
 • Hükmün süresine,
 • İnfaz Yasasında yapılan güncellemelere göre değişiklik gösterebilir.

Sürenin tamamlanmasının ardından adli sicil arşiv kaydı da silinmektedir.

E-devlet Adli Sicil Kaydı Sildirme
E-devlet Adli Sicil Kaydı Sildirme

E-devlet Adli Sicil Kaydı Sildirme

E-devlet üzerinden sicil kaydı silme işlemi yapılmamaktadır. Ancak, e-devlet üzerinden  sicil kaydı örneği alınabilir. Adli sicil kaydı örneği kullanarak  sicil kaydının silinmesi için gerekli evraklar hazırlanmaktadır. Sicil kaydı silme işlemi için başvurunun yapılması gereken yerler ise, adli sicil müdürlükleri ve ilgili mahkemelerdir. Başvuru kişinin bizzat kendisi tarafından yapabileceği gibi, bir avukat aracılığıyla da yapabilmektedir. Başvuru sonrasında, sicil kaydının silinmesine karar verilmesi durumunda, adli sicil müdürlüğü veya ilgili mahkeme tarafından  bir belge verilmektedir. Bu belge, adli kaydının silindiğini gösterir.

UYAP Adli Sicil Kaydı Silme

UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) adli mahkeme ve yargı süreçleri için kullanılan bir sistemdir. UYAP üzerinden doğrudan sicil kaydı silme işlemi yapılamamaktadır. Ancak, UYAP üzerinden sicil kaydı örneği gibi bazı belgelerin alınması mümkündür.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Ücreti

Sicil kaydı sildirme işlemi için belirli bir ücret talep edilmemektedir. Ancak, başvuru sürecinde gerekli olan belgelerin hazırlanması veya başvurunun yapılması için avukatlık ücreti gibi masraflar oluşabilir. Ayrıca, mahkeme kararı gerektiren durumlarda mahkeme masrafları da oluşabilmektedir. Bu masraflar, başvurunun yapıldığı yer ve başvurunun niteliği gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir.

Adli Sicil Kaydı Kaç Yılda Silinir?

Adli sicil kaydının silinme süresi, suçun niteliğine ve cezanın türüne göre değişmektedir. Ancak, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen bazı suçlar için belirli sicil kaydı silinme süreleri bulunmaktadır.

Buna göre, Türk Ceza Kanunu‘nda belirtilen suçlar için sicil kaydının silinme süresi şöyledir:

 • Hapis cezası 3 yıldan az olan suçlar için 3 yıl
 • Hapis cezası 3 yıldan fazla olan suçlar için 5 yıl
 • Süreli hapis cezasına çarptırılanlar için ceza süresinin bitiminden itibaren 1 yıl
 • Şartlı salıverme kararı verilenler için kararın kaldırılmasından itibaren 1 yıl
 • Tutuksuz yargılananlar için beraat veya cezanın infazı tamamlanmasından itibaren 1 yıl

Bu sürelerin dolmasından sonra, adli kaydı otomatik olarak silinmektedir. Ancak, bu sürelerin dolmasından sonra bile, belirli mesleklerde veya görevlerde çalışmak isteyen kişilerin sicil kaydının temiz olduğunu gösteren bir belgeye ihtiyaçları olabilmektedir. Bu belgeyi almak için de ayrıca başvuru yapılması gerekmektedir.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi
Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi

Sicil kaydının silinmesi için başvuru yapmak için hazırlanması gereken belgelerden biri, sicil kaydı sildirme dilekçesidir. Sicil kaydı sildirme dilekçesi, başvuruda bulunan kişi tarafından yazılır ve aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

 • Başvurunun nedeni
 • Başvuru sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve adres bilgileri
 • Başvurunun yapıldığı tarih ve yer
 • Başvuru sahibinin talebi

Sicil kaydı sildirme dilekçesi, A4 boyutunda beyaz kağıda yazılmalı ve başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. Dilekçe, sicil müdürlüğüne veya ilgili mahkemeye verilmek üzere hazırlanmalıdır.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi PDF Örneği İndirmek İçin Tıklayınız.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi WORD Örneği İndirmek İçin Tıklayınız.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Nasıl Gönderilir?

Adli sicil kaydı sildirme dilekçesi, Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne verilmek üzere hazırlanmaktadır. Dilekçenin nasıl gönderileceği ise başvurunun yapılacağı yere bağlı olarak değişebilir.

Örneğin,  sicil kaydı sildirme başvurusu için adli sicil müdürlüğüne müracaat gerekiyorsa, dilekçe elden teslim  veya posta yoluyla gönderilebilmektedir. Posta yoluyla gönderilecek ise, dilekçenin iadeli taahhütlü postayla gönderilmelidi. olarak gönderilmesidir.. Böylece, dilekçenin başvurunun yapılacağı yere ulaşmasının daha sağlıklı olduğu görülmektedir.

Başvuru yapılacak mahkeme, dilekçenin elden teslim edilmesini veya posta yoluyla gönderilmesini talep edebilmektedir. Bu durumda, mahkemenin taleplerine de uyulması gerekmektedir.

Başvuru yapılacak yerin ve dilekçenin nasıl gönderileceği konusunda detaylı bilgi almak için başvurunun yapılacağı yerdeki  sicil müdürlüğü veya mahkeme ile iletişime geçilmelidir.

YouTube video

Adli Sicil Kaydı Olan İşe Girebilir Mi?

Sicil kaydı olan kişilerin iş bulma konusunda bazı zorluklarla karşılaşabileceği doğru bir ifadedir. Ancak, sicil kaydının işe alım sürecindeki etkisi:

 • İşlenen suçun niteliği,
 • Başvuru yapılan işin gerektirdiği güvenlik seviyesi,
 • İşverenin politikası gibi faktörlere de bağlı olmaktadır.

Örnek olarak; bazı mesleklerde (örneğin, avukatlık, hakimlik, savcılık, güvenlik görevlisi, kamu görevlisi gibi) sicil kaydının temiz olması gereklidir. Belirli mesleklerde sicil kaydı olan kişilerin işe alınması mümkün değildir.

Sicil kaydı olan kişilerin, meslekleriyle doğrudan ilişkili olmayan birçok işe başvuruda bulunabilecekleri ve işe alınabilecekleri de bir gerçektir. Önemli olan, sicil kaydı olan kişilerin dürüstlüklerini ve iş yapma yeteneklerini kanıtlamalarıdır.

Sicil kaydı olan kişilerin işe alınma konusunda bazı zorluklarla karşılaşabilecekleri bir gerçektir. Ancak, suçun niteliği, işin gerektirdiği güvenlik seviyesi ve işverenin politikası gibi faktörlere bağlı olarak, adli kaydı olan kişilerin işe alınmaları da mümkündür.

İlgili İçerik:

2 Yıl 1 Ay Ceza Aldım

4 Yıl 2 Ay Ceza Aldım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler