Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

2 Yıl 1 Ay Ceza Aldım

21/12/2022
2 Yıl 1 Ay Ceza Aldım

2 yıl 1 ay ceza aldım ne kadar yatarım sorusunun cevabı; işlenen suçun niteliğine göre ve hükümlünün durumuna göre değişmektedir. 3 yıldan az bulunan bu ceza süresi hükümlünün terör suçundan veya cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarını işlememesi durumunda açık cezaevinde işlem görmektedir.

Açık Cezaevi ve 2 Yıl 1 Ay Cezası

Açık cezaevinde işlemleri sürecek hükümlüler 3 yılın altında hapis cezası alanlardır. Ancak terör örgütü suçu veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçları işlememiş olmaları gerekmektedir. Diğer tüm adi suçlar 3 yılın altında ceza alması doğrultusunda açık cezaevine gönderilmektedir. Tahliye şartlarının da sağlanması durumunda denetimli serbestlikten faydalanabilirler. 

2 yıl 1 Ay Ceza Aldım Ne Kadar Yatarım?
2 yıl 1 Ay Ceza Aldım Ne Kadar Yatarım?

2 Yıl 1 Ay Ceza Aldım Ne Kadar Yatarım?

Terör ve cinsel suçlar hariç olan hükümlüler için Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği 5. Maddesindeki hükümler uygulanır. İlgili madde 2 yıl 1 ay ceza için:

‘Terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere;

  1.  Kasıtlı suçlardan toplam 3 veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olanların,
  2. Taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olanların,
  3. Adli para cezası hapis cezasına çevrilenlerin, 
  4. 09.06.01932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanların, cezaları doğrudan açık kurumlarda yerine getirilir’. 

2 yıl 1 ay cezası 760 güne tekabül etmektedir. Ancak sanığa verilen cezadan koşullu salıverme süresi çıkarılırsa sanığın 1 ay yatarı bulunmaktadır.

2 yıl 1 Ay Ceza Aldım Ne Kadar Yatarım 2022?
2 yıl 1 Ay Ceza Aldım Ne Kadar Yatarım 2022?

2 Yıl 1 Ay Ceza Aldım Ne Kadar Yatarım 2022?

2022 yılı için uygulanan infaz hesaplama koşullarında suçun tarihi önemlidir. Adi suç, 31.03.2020 tarihinden önce ise sanığa verilen ceza 2 yıldır. Şartlı tahliye süresi çıkarıldığında ise yatarı 1 yıl 0 ay 0 gündür. Ancak ceza süresi 3 yıldan az olduğu için denetimli serbestlikten yararlanır.

31.03.2020 tarihinden sonrası suçlarda ise hapis cezaları suçun süresine göre değişir. 2 yıl 1 ay için İnfaz Hesaplamasında, koşullu salıverme süresi çıkarıldığında 1 ay yatarı vardır. 3 yıldan az olduğu için denetimli serbestlikten yararlanır.

2 Yıl 1 Ay Ceza Aldım Ne Kadar Yatarım 2023?

2023 yılı infaz hesaplaması, 2 yıl 1 ay cezası için 2022 yılından farklı değildir. Sanığa verilen cezadan şartlı tahliye süresi çıkarılır. Kalan ceza süresi 3 yılın altında olmasından dolayı denetimli serbestlikten yararlanır.

FETÖ'den 2 yıl 1 Ay Ceza Aldım Ne Kadar Yatarım ?
FETÖ’den 2 yıl 1 Ay Cezanın Yatarı Ne Kadar?

FETÖ’den 2 Yıl ve 1 Ay Ceza Aldım, Ne Kadar Yatarım?

2 yıl 1 ay cezası FETÖ’den olanların İnfaz Hesaplaması için 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununun 107. Maddesi 4. Fıkrasında ‘Süreli hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıvermeden yararlanabilirler.’ Fakat terörle mücadele kapsamında olan mahkumlar açık cezaevinde işlem görmemektedir.

Ancak koşullu salıverilme oranı 3/2’den fazla olanların süreleri farklıdır. Bu süreler için 5275 sayılı Kanun’da yine 107. Madde de söylenenler:

  • Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde 36,
  •  Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde 30,
  • Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet hâlinde en fazla 36,
  • Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 30,
  •  Birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 28 yıldır’.

31 Mart 2020 tarihinden sonra işlenen adi suçlar, sanığın suç süresine göre değişmektedir. 2 yıl 1 ay ceza için şartlı tahliyenin süresi çıkartıldığında sanığın yatarı 1 ay hapis cezası olmaktadır. Sonuca göre 3 yıldan az olduğu için 5275 Sayılı Kanun’un 105/A maddesine göre denetimli serbestlikten yararlanır.

Silahlı Terör Örgütü suçuna dâhil olan FETÖ için Terörle Mücadele Kanununa ulaşmak için tıklayınız.

5275 sayılı Kanunu incelemek için linki kullanabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5275.pdf.

Hırsızlık 2 Yıl 1 Ay Ceza Aldım Ne Kadar Yatarım?
Hırsızlık 2 Yıl 1 Ay Ceza Aldım Ne Kadar Yatarım?

Hırsızlıktan 2 Yıl 1 Ay Cezası Aldım Ne Kadar Yatarım?

Suçun türünün hırsızlık olması TCK 141. Maddesinde yer almaktadır. İlgili maddede yer alan açıklama ise; ‘Ziyendinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir’.

2 yıl 1 ay ceza süresi 3 yıldan az olduğu için mahkum açık cezaevine gönderilmektedir. Şartlı tahliye süresi çıkarıldığında kalan süre 1 ay olduğu için denetimli serbestlikten yararlanmaktadır.

>İlgili İçerik: İnfaz Hesaplama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler
Kategoriler