Whatsapp Yazışmaları Delil Olabilir Mi?

Whatsapp Yazışmaları Delil Olabilir Mi?

Whatsapp Yazışmaları Delil Olabilir Mi? Whatsapp kullanan birçok kişinin aklına gelen sorulardan biri; herhangi bir problem sonrasında whatsapp yazışmaları delil olabilir mi? Bu soruyu cevaplandırmadan önce whatsapp nedir, ne için kullanılır bilinmesinde fayda bulunmaktadır.

Whatsapp yazışmaları delil olabilir mi sorusu birçok alanda tartışma ve merak konusu olmaktadır. Whatsapp yazışmaları delil olarak kullanılabilmektedir. Ancak delil olarak kullanılması için iki genel şartı bulunmaktadır.

Whatsapp yazışmaları delil olabilir mi sorusunun cevabı iki şarta bağlı evet olarak şartları şu şekildedir:

 1. Whatsapp yazışmaları kişinin kendisi tarafından kayıt altına alınması ve saklanması
 2. Delil olarak kullanacak kişinin whatsapp konuşma taraflarından biri olması gerekmektedir.

Whatsapp yazışmaları delil olabilir mi sorusuna mahkemelerce bu şartlar sağlanması durumunda ve dava için sunulacak deliller hukuka uygun yolla temin edilmiş olması gerekmektedir. Hukuka uygun sağlanmayan deliller mahkemeler tarafından dikkate alınmaktadır. Örneğin konuşma taraflarından biri olmayan kimse whatsapp mesajlarının sahibinin izni olmadan kullanması durumunda hukuka aykırı işlem gerçekleştirmiş olmaktadır. Hukuka aykırı gerçekleştirilen bu işlem 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 243. maddesinde ‘Bilişim Sistemine Girme’ suçundan cezaya çarptırılmaktadır.

Bunun yanı sıra whatsapp yazışmalarını delil olarak kullanmak isteyen kişi hukuka uygun davranmadığı sürede Türk Ceza Kanunu 134, 135 ve 136. maddesince suç işlemiş olmaktadır.

 

Whatsapp Ekran Görüntüsü Delil Sayılır Mi?
Whatsapp Ekran Görüntüsü Delil Sayılır Mi?

Whatsapp Ekran Görüntüsü Delil Sayılır Mı?

Görüşlerin bir tarafı whatsapp yazışmaları, arama kayıtları ve ya ekran resimleri gibi delilleri kabul etmemektedir. Ancak Yargıtay ve ya sorumlu mahkemeler bu durumu böyle görmemektedir.

Gelişen çevre ve teknoloji insanların birbiri ile iletişimini hızlandırarak farklılaştırmıştır. Bu farklılaşmanın içine dijital ortam da dahil olmuştur. İnsanlar dijital ortam üzerinden birbiri ile iletişim haline geçmektedir. Dijital ortam içerisinde yer alan whatsapp konuşma, görüntü, görüntülü konuşma, mesajlaşma özelliği taşımaktadır. Bundan dolayıdır ki her hangi bir sorun dolayısıyla ispat niteliği taşıyan whatsapp uygulamasına sıkça başvurulmaktadır.

Peki, whatsapp ekran görüntüsü delil sayılır? Whatsapp ekran görüntüsü mahkemeler tarafından delili niteliği taşımaktadır. Ancak bu durum belirli şartlara bağlanmaktadır. Whatsapp ekran görüntü resimleri hukuka uygun yol ile temin edilmiş ve mahkemeye sunulmuş olması gerekmektedir. Delil olarak sunan kişi konuşma taraflarından da biri olmalıdır. Üçüncü bir kişiden temin edilecek whatsapp ekran görüntüsü için üçüncü kişiden izin alınması, onayı gerekmektedir. Kişi onayı alınmadan kullanılan deliller TCK’ya göre suç teşkil edilmiş sayılarak cezaya yaptırım sağlamaktadır.

Alacak Davasında Whatsapp Yazışmaları
Alacak Davasında Whatsapp Yazışmaları

Alacak Davasında Whatsapp Yazışmaları

Gerek konuşma gerek mesajlaşma özelliği bakımından whatsapp hayatımızı kolaylaştırarak hayatımızın daimi bir parçası haline gelmiştir whatsapp yazışmalarının delil niteliği taşıması ise mahkemelerce kabul görmesinden itibaren daha büyük bir önem arz etmektedir.

Alacak davasında whatsapp yazışmaları belge niteliği taşımaktadır. Hukuka uygun olarak sağlanan whatsapp yazışmaları tarafların ispatını kolaylaştırmaktadır. Alacak davalarında whatsapp yazışmaları alacak olanın konusunu ve ya miktarını içerebilmektedir. Taraflar konuşmalarında borç sahibinin borcunu kabul etmesi, kabule ilişkin beyanlarda bulunması ispatı sağlamaktadır. Örnek üzerinde alacak davalarında whatsapp yazışmalarını Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017/1014E. 2020/4488 K. Sayılı kararında ‘Mail veya whatsapp yazışmalarını belge ve delil niteliğinde olması nedeniyle yerel mahkeme kararının bozulmasına’.

Whatsapp Yazışmaları Mahkeme Kararı ile Çıkar Mı?
Whatsapp Yazışmaları Mahkeme Kararı ile Çıkar Mı?

Boşanma Davasında Savcı Kararı İle Whatsapp Yazışmaları Çıkar Mı?

Boşanma davalarında whatsapp konuşmaları elbette delil olarak kullanılabilmektedir. Ancak bu delillerin kesin delili olarak kabul görmesi için birkaç şart vardır bu şartlardan biri whatsapp yazışma delillerinin hukuka uygun sağlanmış olması gerekir. Kesin delil olarak görülmesinin bir diğer şartı ise uzman adli bilişim uzmanı bilirkişi raporu gerekmektedir.

Daha önce de söylediğimiz gibi eşler whataspp konuşmalarının delil olarak kullanmış olması mahkemeler tarafından onaylanması için delilin hukuka uygun olması gerekmektedir. Eşlerden biri bir diğer eşin özel hayatının gizliliğini ihlal etmiş ve ya haberleşmesinin gizliliği ihlal edilmiş ise hukuka aykırı olarak delili niteliği taşımamaktadır. Hukuka uygun kayıt altına alınmış olan whatsapp konuşma delilleri otel kayıtları, arama kayıtları ve ya tanıklar gibi farklı deliller ile desteklenmiş olması gerekmektedir.

"<yoastmark

Whatsapp Konuşmalarını Paylaşmak Suç Mu?

Whatsapp konuşmalarını paylaşmak suç mu sorusu gündemde merak edilen konu olarak yerini almaktadır. Teknoloji insanın her yönü ile sarmış ve için almış bulunmaktadır. Teknoloji insanın en fazla hayatında olan etkenlerdendir. İletişim, dijital ortam dâhilinde olan whatsapp da bulunmaktadır. whatsapp konuşmalarını paylaşmak suç mudur sorusunun merak edenleri den uygulama kullanıcı tarafından büyük araştırma konusu olmaktadır.

Whtasapp konuşmalarını paylaşmak suç olarak konumlandırılmaktadır. Türk Ceza Kanunu madde 132 de yer alan haberleşmenin gizliliği ihlali içerisinde yer almaktadır. Trük Ceza Kanunu madde 132 de ise bu ihlal suçunun açıklamaları Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar adı altında açıklanmaktadır.

Sosyal Medya Yazışmaları Delil Midir?
Sosyal Medya Yazışmaları Delil Midir?

Sosyal Medya Yazışmaları Delil Midir?

Gelişen çevre ve teknoloji insanları birbirleri ile daha fazla iletişim haline sürüklemiştir yaşanılan bir problem ile insanların iletişim araçlarını görülecek davalarda delil olarak kullanması mahkemeler tarafından onaylanmıştır. Davalarda delil olarak kullanılabilecek sosyal medya hesapları şu şekilde örneklendirilmektedir:

 • Whatsapp
 • Facebook
 • Instagram
 • E-posta
 • SMS
 • Twitter
 • Tumblr
 • WeChat vb.

Mahkemeler tarafından sosyal medya yazışmaları delil midir sorusunun cevabı ise evet olarak yanıtlanmıştır. Ancak delillerin hukuka uygun olarak toplanması gerekmektedir. Delillerin hukuka uygun olması için delil olarak sunacak kişinin konuşma taraflarından biri olması gerekmektedir bunun yani sıra delili kişinin şahsen kayıt altına alması gerekmektedir. Konuşma tarafı olmayan delil sunacak kişi üçüncü kişinin izni olmadan toplanan her delil için suç teşkil etmektedir.

Sosyal medya yazışmaları delil midir sorusunun evet cevabının tam tersini temsil eden ve kanunlarca suç işlenmiş sayılması durumunda karşımıza 3 kanun maddesi çıkmaktadır:

 1. Türk Ceza Kanunu 134. Madde Özel Hayatın Gizliliği İhlali
 2. Türk Ceza Kanunu 135. Madde Kişisel Verilerin Kaydedilmesi
 3. Türk Ceza Kanunu 136. Madde Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Ve Ya Ele Geçirme
WhatsApp Yazışmaları Delil Niteliği Yargıtay
WhatsApp Yazışmaları Delil Niteliği Yargıtay

WhatsApp Yazışmaları Delil Niteliği Yargıtay

Yargıtay, whatsapp ve ya herhangi bir dijital ortamda bulunan verilerin belge niteliği taşıdığını ve delil olarak kullanılabileceğini onaylamıştır. Ancak delillerin hukuka uygun yollarla toplanmış olması gerekmektedir. Hukuka uygun kayıt altına alınmayan whatsapp yazışmaları delil niteliği taşımaz. Ancak bununla birlikte cezai yaptırıma da sebep olmaktadır.

Bazı görüşler whatsapp ya da diğer sosyal ortamlar yönünden sağlanan delillerin geçerliğini kabul etmemektedir. Yargıtay ise hukuka uygun sağlanan delilleri kabul etmektedir. Örneğin Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 28.11.2018 tarihli ve 2018/2785 E. 2018/21795 K. Sayılı kararında whatsapp yazışmaları delil niteliği için şunları demektedir; ‘Tüm imza yetkileriniz kaldırılmış olup; şirket adına imzanızı kullanmanız halinde, hukuki ve cezai takibat yapma hakkımız saklıdır.’ Gerekçesi ile feshedildiğinin bildirildiği görülmüş olup, her ne kadar davacı taraf feshe dayanak yapılan whatsapp konuşmalarının delil olarak kullanılmayacağını belirtmiş ise de; bahsi geçen konuşmaların davacının da aralarında bulunduğu konuşma grubunda geçtiği, grubun başka bir üyesi ve dğier bir çalışan tarafından yetkililere iletildiği anlaşılmış, konuşma içerikleri göz önünde bulundurulduğunda grubun dışında bulunan ve hakkında konuşulan çalışanların, özellikle K1 ve K3, davacı ile aynı ortamda çalışmalarının işyeri ortamında huzursuzluğa ve olumsuzluğa sebebiyet vereceği, bu değerlendirme ile birlikte konuşmaların ele geçirilme biçimi ve dışarıya kapalı olan whatsapp konuşma grubunda geçmiş olması göz önünde bulundurularak her ne kadar bu konuşmalara haklı sebeple fesih nedeni olmasa bile en azından geçerli sebeple fesih kaynağı olabileceği kanaatine varıldığı’ gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir’.

"<yoastmark

Whatsapp Yazışmaları Kişisel Veri

Whatsapp yazışmaları kişisel veri için, Türk Ceza Kanunu madde 135 açıklama yapmaktadır. İlgili kanunun söylemleri ise şu şekildedir: ‘Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi ve ya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek cezalar yarı oranında artırılır’.

Whatsapp yazışmaları kişisel verileri kapsayacak şekilde hukuku uygun şekilde delil olarak sunulması şeklinde ise mahkeme bu durumu onaylamaktadır. Ancak mahkemenin onaylayıp delil olarak sayması için whatsapp yazışmalarını delil olarak sunacak kişi konuşmanın bir tarafı olmalı ve kayıt alan kişinin şahsen olması gerekmektedir. Üçüncü bir kişiden alınacak konuşmalar için ise kişiden izin alınmaması durumun da TCK madde 243 e göre cezaya çarptırılmaktadır.

"<yoastmark

Whatsapp Yazışmaları Özel Hayatın Gizliliği

Sosyal medya uygulaması olan Whatsapp yazışmaları, özel hayatın gizliliğini konu alan kanun; TCK olup 134. maddesinde açıklanmıştır. Türk Ceza Kanunu madde 134 whatsapp yazışmaları özel hayatın gizliliği için şunları söylemektedir; ‘Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması sureti ile ihlal edilmesi halinde, ceza bir kat arttırılır.

Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü ve ya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayınlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur’.

Whatsapp yazışmalarında özel hayatın gizliliği ihlal suçu unsurları ise iki ana başlık altında görülmektedir:

 1. Whatsapp yazışmalarında özel hayatın gizliliği ihlal suçu maddi unsurları
 • Fiil: Kişinin izni olmadan başka  kişiye,  hayatı hakkında bilgi verme veya özel hayatına müdahale etmek.
 • Fail: Suçun oluşumunda faillin kimliği önem arz etmektedir.
 • Konu: Özel hayatın saptanması ve kaydedilmesi
 • Mağdur: Zarara uğrayan kişi
 1. Whatsapp yazışmalarında özel hayatın gizliliği suçu manevi unsurlar

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler