Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası

08/03/2023
Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası

Ehliyetsiz araç kullanma cezası, kanunlara göre suç niteliği taşımakta ve idari para cezasına neden olmaktadır. 2023 yılında bu ceza tutarı 8.190 TL olarak görülmektedir. İtirazı için yasal süresi 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine yönlendirilirken; erken ödeme indirimini kullanmak için ilk 15 günlük süresi bulunmaktadır.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası

Sürücü belgesi bulunmadan araç kullanmak, sürücünün hem kendi hem de trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Bundan dolayıdır ki ehliyetsiz araç kullanmak cezai işlem gerektirmektedir.

Ehliyetsiz araç kullanmak, 2023 yılında yeni zammı ile birlikte 8.190 TL olmaktadır. Yazılan cezanın haksız yere yazıldığını düşünen sürücüler ise itiraz yoluna gitmektedir. Ehliyetsiz araç kullanma cezası itiraz yolu ise; ceza tutanağının tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde görevli ve yetkili yerler başvuru yapabilmektedir.

Ehliyetsiz araç kullanma cezası itiraz başvuru yolu; Sulh Ceza Hakimliği’ne dilekçe yazılarak yapılmaktadır. 15 gün içerisinde yapılan itiraz başvuruları dikkate alınmaktadır. Ancak itirazın yapılması 15 günü aşması durumunda ceza kesinleşerek cezanın ödenmesi zorunlu olmaktadır.

2022 yılında cezası 3.674 TL olan ehliyetsiz araba kullanma cezası; 2023 yılı için 8.190 TL olmaktadır.  Ceza ödemeleri için ilk 15 gün içerisinde %25 indirim oranı almaktadır. Yasal süresi içerisinde ödenen ceza tutarı indirimli olarak 6.143 TL ödenmektedir.  Aynı zamanda sürücü belgesi bulunmayan sürücünün trafiğe çıkması engellenerek araç alıkoyulur.  Ehliyeti bulunan kişi gelene kadar tutulmakta veya otoparka çekilmektedir.

2 ve 3. Kez ehliyetsiz araç kullanma cezasında hapis cezası devreye girmektedir. 2. Kez ehliyetsiz araba sürmenin cezası 2022 yılında 2-3 ay hapis cezasıdır. Hapis cezasının yanı sıra para cezası da katlanarak verilmektedir.

Sürücü belgesi bulunmadan araç kullanmak ayrıca ceza puanını da düşürmektedir;

 • Sınıfına uygun olmayan araç kullanan sürücüye idari para cezasının yanı sıra 20 ceza puanı eklenir.
 • Sürücü belgesinin yeterlilik süresi dolan sürücünün ehliyetine el koyulur.
 • Sürücü belgesine sahip olduğu halde yanına almayan sürücüye idari para cezası ve ek olarak 5 ceza puanı eklenmektedir.
Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2022
Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2022

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2022

Karayolları Trafik Kanunu 36. Maddesinde, sürücü belgesi bulunmayan kişilerin motorlu araç kullanmalarını yasaklamıştır. Sürücü belgesi bulunmayan kişilerin trafiğe çıkması engellenerek trafik güvenliği sağlanmaya çalışılarak, olağan akışı bozanlara idari para cezası uygulanmaktadır. 2022 yılı için ilgili kanun maddesinde yer alan ifadeler;

‘Sürücü belgesi alma zorunluluğu:

Madde 36 – (Değişik : 24/5/2013 – 6487/18 md.)

Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

Araçlar, Yönetmelikte sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.

Buna göre;

 1.  Sürücü belgesi olmayanların,
 2.  Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınanların,
 3. Sürücü belgesi iptal edilenlerin, araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde,

bu kişilere idari para cezası verilir. Ayrıca, aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir’ şeklindedir.

2022 yılı ehliyetsiz araç kullanma cezası ve temel ceza tutarları;

 • Ehliyeti olmayan sürücünün araç kullanması ve trafiğe çıkması temel cezası; 3.674 TL,
 • Ehliyeti bulunmayan birine araç kullandırma temel cezası; 3.674 TL,
 • Sınıfına uygun olmayan araç kullanan ehliyet sahibi temel cezası; 1.823 TL,
 • Sınıfına uygun olmayan aracı kullandırma temel cezası; 1.823 TL,
 • Sürücü belgesine sahip olduğu halde yanına almayan temel cezası; 427 TL olarak verilmektedir.
Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2023
Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2023

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2023

Sürücü belgesi bulunmadığı halde trafiğe çıkan veya araç kullanan sürücüye; ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulanmaktadır. 2023 yılında Ehliyetsiz araç kullanma cezası 2022 yılına göre zam alarak 8.190 TL olmuştur. Ceza tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25 oranında indirim uygulanmaktadır. Ayrıca ehliyetsiz araç kullanma cezasına itiraz için ise 2023 yılında da dilekçe Sulh Ceza Mahkemesi’ne yapılmaktadır.

2023 yılında ehliyetsiz araç kullanma cezası, ceza tutarları ve erken ödeme indirimli tutarları;

 • Ehliyetsiz araç kullanma cezası 8.190 TL olup indirimli ödeme miktarı ise; 6.142,5 TL’dir.
 • Ehliyeti bulunmayan kişiye araç kullandırma cezası; 8.190 TL, indirimli ödeme tutarı; 6.142,5 TL’dir.
 • Ehliyet sınıfına uygun araç kullanmayan sürücüye 4.060 TL ceza verilmektedir. Erken ödeme durumunda ise 3.045 TL’dir.
 • Ehliyet sınıfına uygun olmayan araç kullandırma cezası 4.060 TL, indirimli ödeme tutarı; 3.045 TL’dir.
 • Ehliyeti olduğu halde yanında taşımama cezası 951 TL; indirimli ödeme tutarı; 713 TL’dir.
 • Geçerlilik süresi dolan veya yurt dışında alınan ehliyetin Türkiye şartlarına aykırı kullanma cezası; 1.211 TL, indirimli ödeme tutarı; 818,25 TL’dir.
 • Sürücü belgesi iptal olduğu halde araç kullanan kişiye verilen ceza; 4.060 TL olup indirimli ödeme tutarı; 3.045 TL’dir.
 • Sürücü belgesi geçici veya tedbir olarak alınmış olduğu halde araç kullanan kişiye verilen ceza; 4.060 TL, indirimli ödeme tutarı ise; 3.045 TL’dir.
 • Sürücü sertifikasını sürücü belgesine dönüştürmeye sürücüye 4.060 TL idari para cezası uygulanmaktadır. İndirimli ödeme tutarı ise; 3.045 TL’dir.
 • Sürücü sertifikasını sürücü belgesine dönüştürmeye sürücüye araç kullandırma cezası; 4.060 TL; indirimli ödeme tutarı ise; 3.045 TL’dir.
 • Sürücü sertifikasının süresi dolan sürücüye 8.190 TL idari para cezası verilir. Erken ödeme indiriminde ise bu tutar 6.142,5 TL olmaktadır.
18 Yaş Altı Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2023
18 Yaş Altı Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2023

18 Yaş Altı Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2023

Türkiye de sürücü belgesi almak için belirlenen yaş 18’dir. Sürücü belgesi bulunmayan 18 yaş altı ehliyetsiz araç kullanma cezası 2023 yılında 8.190 TL olmaktadır.

Araç kullanabilmesi için bireyin 18 yaşını doldurmuş ve sürücü belgesi sınavlarını başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir. Sürücü yerine getirmeden trafiğe çıkması durumunda cezai işlem uygulanmaktadır. Ancak aracı kullanan çocuk 15 yaşını doldurmamış ise; idari para cezası uygulanmamaktadır. Bu durumda aracı araç sahiplerine ceza yazılmaktadır.  Bu cezai işlem 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 11. Maddesi gereğince gerçekleşmektedir.  İlgili madde de yer alan açıklamalar;

‘Sorumluluk

Madde 11-  (1) Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuk hakkında idarî para cezası uygulanamaz.

(2) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında idarî para cezası uygulanmaz’ şeklindedir.

18 yaş altı ehliyetsiz araç kullanma cezası alan sürücü ödemelerini PTT şubelerine giderek veya İnteraktif Vergi Dairelerinden veya İnteraktif Vergi Dairesi resmi internet sitelerinden yapabilmektedir. Ceza tutanağının tebliğinden itibaren ilk 15 gün ödeme yapılması durumunda %25 erken ödeme indirimi almaktadır.

Ehliyetsiz Motor Kullanma Cezası
Ehliyetsiz Motor Kullanma Cezası

Ehliyetsiz Motor Kullanma Cezası

Sürücü belgesi bulunmayan sürücülerin trafiğe çıkmaları kanunlarca engellenmiştir. Motoru ehliyetsiz şekilde kullanarak trafiğe çıkan sürücüye ehliyetsiz araç kullanma cezası olarak idari para cezası uygulanır, motor trafikten alıkoyulur.

Ehliyetsiz motosiklet kullanmak ve ehliyetsiz araç kullanmanın cezası aynıdır. Motoru ehliyetsiz kullanan sürücüye verilen ceza 2023 yılında 8190 TL olarak son güncellemesini almıştır. Karşılaşılan en fazla ceza türünden biri de ehliyet sınıfına uygun olmayan aracın kullanılmasıdır. Bu ceza ise 2022 yılında 1823 TL iken 2023 yılında 4060 TL olmuştur.

4060 TL olan bu ceza ise ceza tutanağının tebliği itibariyle ilk 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda erken ödeme indirimiyle 3.045 TL olarak ödenmektedir.

Motor ehliyetleri 4 farklı kategoriden oluşmaktadır;

 1. A Sınıfı Ehliyet
 • A1, A2 ve M sınıf ehliyetlerini kapsamaktadır.
 • 600 CC üzerindeki yüksek performanslı motosikletleri kapsar.
 1. A1 Sınıfı Ehliyet
 • En düşük yaş şartı bulunmaktadır.
 • 16 yaşını dolduran sürücüler olabilir.
 • Motor hacmi en fazla 125 CC olmalıdır.
 • M ehliyet sınıfının kullandığı taşıtları kapsar.
 1. A2 Ehliyet Sınıfı
 • Motor gücü 35 KW’a kadar olmaktadır.
 • A1 ve M ehliyet sınıflarını kapsar.
 1. M sınıfı Ehliyet
 • En küçük tip motosikletler içindir.
 • A sınıfı yerine M sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları yeterlidir.
 • MOPED olarak bilinen motorlu bisikletlerdir.
 • Saatte hızı 45 km geçmeyen taşıtlardır.
 • M sınıfı ehliyet için 16 yaş doldurulmalıdır.

Motor ehliyeti alabilmek için yapılması gerekenler ve gerekli belgeler;

 • Teorik olan sınavda 50 sorudan en az 35 tanesi doğru cevaplandırılmalıdır.
 • 30 dakika boyunca sürüş becerilerinin görüldüğü direksiyon parkuru başarılı şekilde tamamlanmalıdır.
 • Kimlik fotokopisi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Sağlık raporu
 • Adli sicil kaydı
 • En az ilkokul mezunu olmak.
Ehliyetsiz Motor Kullanma Cezası 2023
Ehliyetsiz Motor Kullanma Cezası 2023

Ehliyetsiz Motor Kullanma Cezası 2023

Motosiklet kullanılması için farklı ehliyet tipleri bulunmaktadır. Bu ehliyet tipleri; A sınıfı, A1 sınıfı, A2 sınıfı ve M sınıfı olarak 4 farklı kategoriye ayrılmaktadır. Ehliyetsiz motosiklet sürmenin cezası 2023 yılında yeni zam alarak artış yönünde ilerlemiştir. Ehliyetsiz sürülen motorlara ve ehliyetsiz sürülen araçlara verilen ceza tutarları aynıdır.

 • Ehliyetsiz motor kullanma cezası 2020 yılında 2.473 TL olarak görülmektedir. Erken ödeme durumunda ise bu tutar 1.854 TL olarak güncellenmektedir.
 • 2021 yılında ise bu ceza 2.968 TL olup; indirimli ödeme tutarı ise 2.226 TL’dir.
 • 2022 yılında ehliyeti bulunmadan motosiklet kullanan kişiye 3.674 TL idari para cezası uygulanmaktadır. ilk 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda 2.755,5 TL olarak görülmektedir.
 • 2023 yılında ehliyeti bulunmadığı halde kullanan kişileri büyük bir idari para cezası bulunmaktadır. 8.190 TL olan bu cezanın erken (indirimli ) ödeme tutarı; 6.142,5 TL’dir.

 Son zamanlarda araç veya motor kiralama popüler durumda olmaktadır. Ehliyetsiz motor kiralama suç teşkil etmektedir. Araç kiralama firmaları ise ehliyeti bulunmayan kişilere araç kiralamamaktadır. Bunun yanı sıra kiralama firmaları ehliyetin yanında 1 yıllık sürücü tecrübesi de aramaktadır. Ancak ehliyetsiz şekilde motor kiralayarak trafiğe çıkan sürücü için ehliyetsiz araç kullanma cezası 8190 TL olurken; kiraya verene de; olarak 8190 TL ceza yazılır. Toplam ceza böylelikle 16.380 Türk Lirasını bulmaktadır.

Ehliyetsiz Arac Kullanmanin Cezasi
Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası

Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası

Ehliyeti bulunmayan sürücünün Karayolları Trafik Kanunu Madde 36 gereğince trafiğe çıkması yasaktır. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmadan cezai işlem uygulanmaktadır. İlgili madde de yer alan ifadeler;

Sürücü belgesi alma zorunluluğu:

Madde 36 – (Değişik : 24/5/2013 – 6487/18 md.)

Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Araçlar, Yönetmelikte sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir’ şeklindedir.

Ancak aynı kanunun 37. Maddesinde ‘Sürücü belgesi alması zorunlu olmayanlarda aranacak şartlar’ başlığında zorunlu olmayanlar için açıklama bulunmaktadır. İlgili Madde ise;

Madde 37 –

Sürücü belgesi almaları zorunlu olmamakla beraber; Bisiklet kullananların 11, elektrikli bisiklet ve elektrikli skuter kullananların 15, motorsuz taşıtları kullananlar ile hayvan sürücülerinin 13 yaşını bitirmiş olmaları, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulunmaları zorunludur.

Durumları bu madde hükmüne uymayanlara araç kullandıran ve hayvanları tevdi edenler idari para cezası ile cezalandırılırlar’ şeklindedir.

Ehliyeti bulunmadığı halde trafiğe çıkarak; kendisinin ve diğer kişilerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan sürücüye ehliyetsiz araç kullanma cezası; 8.190 TL idari para cezasıdır.

Türk Ceza Kanunu ise 179. Maddesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu başlığı altında açıklama yapmaktadır. Ehliyetsiz kişinin araç kullanımı göz önüne alındığında ilgili kanun maddesi karşımıza çıkmaktadır. Trafik güvenliğini sağlamak ve trafiğin sağlıklı akışını devam ettirmek adına ilgili kanun maddesi şöyledir;

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’

 Madde 179-

(1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Ehliyetsiz kişinin araç kullanması suç niteliği taşırken; kazaya karışması ise problem arz etmektedir. Trafik kazasına karışan taraflardan birinin ehliyetinin bulunmaması durumunda kaza yerine kolluk kuvveti çağırılmalıdır. Tutanaklar kolluk kuvveti tarafından tutulmaktadır.

Ehliyetsiz trafik kazasına karışan sürücülerin merak ettiği bir diğer konu ise; Ehliyetsiz kaza da sigorta şirketi ödeme yapar mı?

Trafik sigorta şirketleri trafik kazalarında kusur oranlarına göre ödeme yapmaktadır. Eğer ki karışılan kaza da sürücü belgesine sahip değil iseniz sigorta şirketi kasko tazminatını ödemez. Trafik sigortanız tarafından kaza da kusurlu olmanız durumunda karşı tarafa araç hasarı veya bedeni hasar için ödeme yapmışsa size bu ödeme için rücu hakkı doğmaktadır. Rücu edilen bu ödeme kaza da sürücünün kusur yüzdesine göre olmaktadır.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Emsal Yargıtay Kararları

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 20.12.2004 Tarihli, 2004/3248 Esas Numaralı, 2004/12605 sayılı kararında;

Dava, sigortalı aracın Trafik Sigorta Poliçesi Genel Şartları’nın 4/c maddesi hükmü uyarınca, ehliyet belgesine sahip olmayan kişi tarafından kullanıldığı, bu nedenle 3 ncü kişiye ödeme yapıldığı iddiasına dayalı rücuen tazminat istemine ilişkindir. Davacı sigortacı ile davalı sigortalı arasındaki akdi ilişkinin koşullarını oluşturan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi Genel Şartları’nın (tazminatın azaltılması veya kaldırılması sonucunu doğuran haller) başlıklı 4/c maddesinde tazminatı gerektiren olayın, aracın Karayolları Trafik Kanunu’na göre gereken ehliyetnameye haiz olmayan kimseler tarafından sevkedilmesi sonucunda vukua gelmiş ise sigortacının bu hususu zarar görenlere karşı ileri süremeyeceği ve fakat ödemede bulunduktan sonra tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene rücu edebileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Poliçede yer alan bu şart, esasen KTK.nun 95 nci maddesi düzenlemesinin poliçeye aksettirilmiş bir hükmüdür. Ancak, sigortacının mevcut düzenlemeler uyarınca böyle bir durumda sigorta sözleşmesinin tarafı olmayan sürücüye yönelmesi mümkün değildir. Bu durumda mahkemece, davalı sürücü hakkındaki davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 16.01.2006 Tarihli, 2005/12 Esas Numaralı, 2006/119 sayılı kararında;

Dava konusu olayda, sigorta konusu aracın ehliyetnamesiz kimseye kullandırılırken rizikonun gerçekleşmiş bulunmasına göre, KTK.nun 95 inci ve Poliçe Genel Şartları’nın 4 üncü maddesi hükmü uyarınca sigortacının ödediği tazminatın tamamı bakımından davalı sigorta ettirene rücu etmesi mümkün ise de, sigortacının mevcut düzenlemeler uyarınca akidi olmayan ehliyetnamesiz sürücüye yönelmesi mümkün değildir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 06.11.2006 Tarihli, 2005/1050 Esas Numaralı, 2006/11238 sayılı kararında;

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir. Sigortalı davalıya ait araç, sürücü belgesi olmayan kişi tarafından kullanıldığı sırada kaza meydana gelmiştir. Sigortalı araç ehliyetnamesiz kişiye kullandırılırken ( sigorta akti devam ettiği sırada ) riziko gerçekleştiğine göre davacı sigorta şirketinin sadece kendi akidi olan davalı sigorta ettirene rücu etmesi mümkün olduğundan bu davalı yönünden davanın kabul edilmesi gerekir.

Ehliyetsiz Araba Kullanma Cezası

Sürücü belgesi bulunmadan araba kullananlara verilen cezalar geçen yıllara göre artış göstermektedir. Örneğin; ehliyetsiz araba kullanma cezası 2018 yılında 2.018 TL iken; 2022 yılında 3674 TL olmuştur. 2023 yılında ise bu ceza tutarı 8.190 TL olmuştur.

Ehliyetsiz araç sürme, kanunlara göre suç teşkil edip cezai işlem ise sonuçlanmaktadır. İlgili kanunlar ise; Türk Ceza Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sürücü belgesi bulunmadığı halde alkol alarak trafiğe çıkmak ağır kusur olarak nitelendirilmektedir. Alkollü trafiğe çıkmak kusur iken; ehliyetin bulunmaması ayrı bir kabahat konusudur.

Alkollü kişilerin kaza yapma riskleri daha yüksek olacağı için ceza miktarları da fazladır. Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma cezalarında, alkol promil sınırı ve kaçıncı kez yakalandığına göre değişmektedir.

Alkollü iken ilk kez trafiğe çıkmanın cezası 2023 yılında 3.048 TL, 2. Kez alkollü araç kullanma cezası 3.822 TL, 3. Kez alkollü trafiğe çıkma cezası ise 6.142,5 TL’dir.

Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanma cezasında araba bağlanır mı, sorusu da oldukça fazla araştırma konusudur. Alkollü olmak aracın bağlanmasına sebep olurken, ehliyetsiz olmakta aracın bağlanmasına sebeptir. Alıkonulan araç otoparka çekilerek idari para cezası uygulanır. Bunun yanı sıra otoparka çekilen araç içinde otopark ücreti verilmelidir. Aracın otoparkta kaldığı her gün için ise 20 TL otopark ücreti istenecektir.

Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanma cezası emsal Yargıtay kararları da bulunmaktadır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 03.11.2020 Tarihli, 2019/ 2586 Esas Numaralı, 2020/ 6407 sayılı kararında;

Davacı vekili, davalının maliki/işleteni olduğu aracın, müvekkili şirket nezdinde sigortalı aracın 26/04/2015 tarihinde dava dışı sürücü …’in yüksek oranda alkollü ve ehliyetsiz olarak sevk ve idaresinde iken maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet verdiğini, dava dışı … ‘in tam ve asli kusurlu olduğunu, park
halinde bulunan çarptığı aracın herhangi bir kusurunun olmadığının tespit edildiğini, kazada hasara uğrayan araç için, 26/06/2015 tarihinde 11.000,00.-TL hasar tazminatının zarar görenin hesabına ödendiğini, trafik sigortası genel şartlarının B.4 maddesinde alkollü ve/veya ehliyetsiz araç kullanmanın rücu nedeni olarak gösterildiğini, bu nedenlerle tüm talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla 11.000,00.-TL nin ödeme tarihi olan 26/06/2015 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle, yargılama giderleri ve vekalet ücreti ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili müvekkilinin o tarihte cezaevinde olduğunu, aracının çalındığını, … ‘i tanımadığını, aracı kullanan kişiye de husumet yöneltilmesi gerektiğini, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur. Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kabulü ile
11.000,00 liranın 26/06/2015 ödeme tarihiden tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA,
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73/2. maddesi gereğince davalı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, 03.11.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

En önemli güvenlik sorunlarından biri; ehliyetsiz araç kullanmaktadır. Bu sorun yüzünden birçok ölüm ve yaralanma görülmektedir. Ancak bu yasağa rağmen sürücü belgesi bulunmayan araç kullanıcıları bulunmaktadır. Bu kişilere ise ilk yakalanmada idari para cezası; 2. Ve 3. Yakalanmada idari para cezası ve hapis cezası gündeme gelmektedir.

Verilen trafik cezalarını sorgulama ve ödemek için ise birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler;

İlgili İçerik: Trafik Cezası Sorgulama Ve Ödeme

İlgili İçerik: Alkollü Trafik Kazası

Ehliyetsiz Araç Kullanması Cezası İtiraz
Ehliyetsiz Araç Kullanması Cezası İtiraz

Ehliyetsiz Araç Kullanması Cezası İtiraz

Trafik cezalarına ilişkin itirazlar kanunlar ile desteklenmiş bir haktır. Ehliyetsiz araç kullanma cezası ve ehliyetsiz yakalanma cezasına itirazlar belirli süre zarflarında Sulh Ceza Hakimliği’ne gidilerek dilekçe ile gerçekleşmektedir.

Ehliyetsiz araç kullanma cezası itiraz süresi 15 gündür. 15 gün içerisinde dilekçe yazılarak başvuru yapılmaktadır. Bu süre içerisinde itiraz edilmeyen başvurular ise kesinleşerek ödenmesi gerekmektedir. Ehliyetsiz yakalanma cezası veya ehliyetsiz araç kullanma cezası kesinleşen sürücü; ceza tutanağının tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde ödemesi durumunda %25 oranında indirim almaktadır.

İtiraz dilekçesinin ise doğru şekilde hazırlanması önemlidir. İçeriği ve yazılan cümlelere dikkat edilmelidir. Sulh Ceza Hakimliğine verilecek olan dilekçeyi hazırlamak için Trafik Kazası Avukatı ile görüşülmesinde fayda bulunmaktadır.

Ancak ehliyetsiz araç kullanma cezası ek yaptırım ile karşılaşılması durumunda süreç farklı ilerleyecektir. Ek yaptırım da iptal davaları 15 günlük süreyi aşmadan İdare Mahkemesi’ne yapılmaktadır.

Ehliyetsiz Araç Kullanması Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği 

Yasal süresi aşılmadan doğru ve dikkatli şekilde yazılarak gereksiz verilen cezaların iptalini sağlayan dilekçeler; hukuki bir yardım alınarak yazılmalıdır. Ehliyetsiz motosiklet veya ehliyetsiz araba kullanmak cezaları itirazı için; ceza tutanağının tebliğ tarihinden itibaren Sulh Ceza Hakimliği’ne iptal için başvuru dilekçesi yazılmaktadır. Dilekçe içeriği ve usulü güçlü olması durumunda süreç lehinize sonuçlanacaktır.

Ehliyetsiz araç kullanma cezası itiraz dilekçesi üzerinde bulunması gereken bilgiler ise;

 • Ehliyetsiz araç kullanma cezasına itiraz edenin; adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası,
 • Varsa; vekilinin adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adresi ve telefon numarası,
 • Cezayı yazan Emniyet Müdürlüğü,
 • Ceza tutanağının seri numarası ve sıra numarası,
 • Tutanağın tebliğ tarihi,
 • Tutanağın konusu ve  ehliyetsiz araç kullanma cezası miktarı olmalıdır.

Ehliyetsiz araç kullanılması cezası itiraz dilekçesi PDF örneği için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul avukat