Alkollü Araç Kullanma Cezası 2024 (I-II-III-IV Kez Alkollü Araç Kullanma Cezası

Alkollü Araç Kullanma Cezası

Alkollü araç kullanma cezası ile ilgili hükümler 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48.maddesinde düzenlenmektedir. Sürücünün alkollü olup olmadığına ilişkin kolluk kuvvetleri teknik cihazlar kullanmaktadır. Teknik cihazla tespit yapılamadıysa ya da bir itiraz söz konusu olursa bu durumumda kan, tükürük veya idrar örnekleri ile alkol ve uyuşturucu madde analizi gerçekleştirilmektedir. Hususi araçlarda 0.50 promilin üzerinden alkollü araç kullanan kişiler ilgili yıl için belirlenen para cezasını öder ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır.  

İlk kez alkollü araç kullanma cezası 2024 yılı için 6.440 TL olarak tespit edilmiştir. Olayın tekrarı durumunda ise rakam artarak tahsil edilmektedir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 48.maddesinde belirtildiği üzere hususi araç dışında araç kullanan kişiler için alkol sınırı 0,21 promil olarak belirlenmiştir.

İlk olarak 13.10.1983 yılında yürürlüğe giren Alkollü Araç Kullanma Cezası caydırıcı olması adına her yıl belirli kriterler baz alınarak artırılmaktadır. Trafikte alkollü araç kullananlar hem kendi hem de trafikteki diğer sürücü ve yolcuları tehdit etmektedir. Bu durumun oluşmaması için hukuki düzenlemeler ve cezalar olmasına rağmen yine de alkollü araç kullanan çok kişiye rastlamak mümkündür.

Alkollü Araç Kullanma Cezası 2024

Kademeler2024 trafik cezaları
Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma)6.439 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma)8.075 TL
Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü yakalanma)12.977 TL

Alkollü araç kullanma cezası, bir kişinin araç kullanırken alkollü olduğu tespit edildiğinde kolluk kuvveti tarafından uygulanan cezalardır.

Türkiye’de alkollü araç kullanma cezası, Karayolları Trafik Kanunun 48. maddesine göre uygulanır. İlgili kanun maddesinde alkole ve alkol testine ilişkin yer alan açıklamalar:

‘Kişinin yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karışması hâlinde, ikinci fıkrada belirtilen muayeneye tabi tutulması zorunludur. Teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçüm yapılmasına müsaade etmeyen bu sürücüler, en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır. Bu işlem bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 75 inci maddesi hükümleri, beşinci fıkrası hariç olmak üzere uygulanır.

Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Hususi otomobil sürücüleri bakımından 0.50 promilin, diğer araç sürücüleri bakımından 0.20 promilin üzerinde alkollü olan sürücülerin trafik kazasına sebebiyet vermesi hâlinde, ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Sürücünün uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığından şüphe edilmesi hâlinde 5271 sayılı Kanunun adli kolluğa ilişkin hükümleri uygulanır’ şeklindedir.

Alkollü araç kullanmanın cezaları, sadece kişinin kendisini değil, aynı zamanda diğer sürücüleri, yaya ve yolcuları da risk altına soktuğu için ciddiye alınmalıdır. Bu nedenle, alkollü araç kullanma cezaları caydırıcı bir etkiye sahip olabilir ve toplumun güvenliğini artırmaya yardımcı olabilir.

Alkollü araç kullanma cezası 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin etkili altında araç sürme yasağı ile birlikte düzenlenmiştir. Sürücülerin yalnızca alkol tüketmesi yaptırım uygulanması için yeterli değildir. Sürücünün cezalandırılabilmesi için emniyetli araç kullanma yeteneğini kaybetmiş olması gerekir. Bunun da belli bir miktarın üzerinde alkol tüketimi ile olduğu kabul edilmektedir. Bu miktarı belirtmek için bazı yasal düzenlemelerde promil denilen alkol ölçü birimi kullanılmakta, yasal olarak da belli bir promile kadar alkol tüketilmesine izin verilmektedir.

Söz konusu 48. Maddeye göre kişilerin bu maddeleri kullanıp kullanmadığını tespit etmek için kolluk bazı teknik araçlar kullanmaktadır. Genellikle rutin kontroller sırasında ya da bir şüphenin oluşmasıyla alkolmetre ile ölçüm yapılabilir. Alkolmetre yoksa da sürücünün durumunun kaydedildiği alkol test raporu düzenlenebilir. Karayolları Trafik Kanunu’na göre ilk kez alkollü araç kullanma cezası 2024 yılında gelen güncelleme ile 6.439 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca alkollü araç kullanma cezası olarak;

 • Alkollü araç kullanan kişinin aracı trafikten menedilir,
 • Sürücü belgesine ise 6 aylığına el konulur ve
 • 20 ceza puanı kazandırılır.

2. Kez Alkollü Araç Kullanma Cezası

Türkiye’de, 2. kez alkollü araç kullanma durumunda uygulanan ceza ilk kez alkollü araç kullanma cezasına oranla daha yüksek tutardadır. Son güncellemeler ile ikinci kez alkollü araç kullanma cezaları;

 • Hapis cezası,
 • 8.075 TL para cezası,
 • 2 yıl süreyle ehliyetinin geri alınması.

2. kez alkollü araç araç kullanma cezası alan sürücünün ceza tutanağının tebliğ edilmesi ile ilk 30 gün içerisinde öderse indirim almaktadır.

 3. Kez Alkollü Araç Kullanma Cezası

3.kez alkollü araç kullanan bir kişiye 2024 yılında uygulanacak ceza miktarı 12.978 TL’dir. Para cezasının yanı sıra ilgili kişinin ehliyetine 5 yıl süresince el konulmaktadır. Kullandığı araç trafikten menedilmekte ve 20 ceza puanı verilmektedir. Ayrıca ilgili hakkında 6 aydan az olmayacak şekilde hapis cezası verilmesi de söz konusudur. Hapis cezasının adli para cezasına dönme ihtimali de vardır. Ancak alkollü araç kullanması nedeniyle bir kaza gerçekleşir can ve mal kaybı söz konusu olursa Türk Ceza Kanunu’nun 85 ve 89. Maddeleri hükümleri uygulanır. 3.kez alkollü araç kullanma cezası alan kişinin 5 yıl süreyle el konulan ehliyetini geri alabilmesi için psiko-teknik açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğer yapılan değerlendirme sonrası ehliyetinin verilmesi uygunsa ehliyet ilgiliye geri verilmektedir.

4. Kez Alkollü Araç Kullanma Cezası

3. kez alkollü araç kullanma ve sonrasında alınacak ceza 2024 yılı için 12977 TL’dir. Bunun dışında yine ehliyetine 5 yıl süreyle el konulması ve geri verilmesi için psikolojik olarak muayenesi gerekir. Muayeneden geçmeden ehliyetini alması mümkün değildir.

5. Kez Alkollü Araç Kullanma Cezası

5.kez trafiğe alkollü çıkan birisi 5 yıl sonra ehliyetini almış olmasına rağmen bağımlılıklarından kurtulamamış durumdadır. Yapılan psiko-teknik muayeneye rağmen alkollü araç kullanan sürücü yine hem idari para cezası hem de ehliyetine 5 yıl el konulma cezasına çarptırılacak ayrıca hapis cezası da hükmedilebilinecektir. 

Alkollü Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?
Alkollü Araç Kullanma Cezası Ne Kadar?
YouTube video

Alkollü Araç Kullanma Cezası Nereye Ödenir?

Alkollü araç kullanma cezası, Türkiye’de Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik İşleri Başkanlığı tarafından kesilir ve ödenir. Cezanın ödenebileceği yerler arasında;

 • PTT şubeleri, vergi daireleri,
 • belediyeler, bankalar,
 • e-devlet üzerinden online olarak
 • Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlediği diğer ödeme noktaları bulunabilir.

Cezanın ödeme süresi, ceza tutanağının tebliğ edilmesi ile başlamaktadır. İlk 30 gün içerisinde cezanın ödenmesi halinde erken ödeme indirimi uygulanırken; cezanın ödenmediği her ay için %5 oranında faiz işlenmektedir.

Alkollü Araç Kullanma Yasal Mevzuatı

Alkollü Araç Kullanma Cezası Yasal Mevzuatı hem idari açıdan hem de adli açıdan değerlendirilmektedir. İdari açıdan cezanın düzenlemeleri 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48.maddesi “Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı” na ilişkin düzenlemeler içermektedir. İlgili maddenin 5.parafrafı “Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 700 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır.

Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 877 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 1.407 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır.

Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar”para cezasına ve alt sınır promillerine ilişkin açıklara yer vermektedir. Belirtilen para cezaları her yıl belirli kriterlere göre tekrar düzenlenmektedir.

Adli açıdan düzenlemeler Türk Ceza Kanunu’nun 179.maddesinin 3.fkrası hükümleri uygulanır. İlgili madde hükümleri aşağıda yer almaktadır.

 1. Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.
 2. Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 3. Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Bu madde kapsamında 1 promil üzeri alkollü araç kullanan kişiler Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu bağlamında yargılanmaktadır.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Mahkeme Kararları
Alkollü Araç Kullanma Cezası Mahkeme Kararları

1,2,3,4 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası Mahkeme Kararları

Türkiye sınırları içerisinde hususi araçlarda 0.50 promil, bunun dışında kalan araçlar için 0.20 promil sınırlaması bulunmaktadır. Belirli olan bu promil miktarı üzerinde araç kullanma cezası verilmektedir.

Ancak bu alkollü araç kullanma cezası mahkeme boyutuna da taşınabilmektedir. Alkollü araç kullanma cezasına ilişkin görülen mahkemelerde ise genel olarak verilen kararlar; hapis, ehliyete el koyma, toplum hizmeti, para cezası veya trafik eğitimi olmaktadır.

Alkollü araç kullanma cezasına örnek olarak 2. CD., 21.03.2011 tarihli, 38665/5696 sayılı  bozmayı gerektiren kararı;

‘Oluş ve dosya içeriğine göre, Sanığın olay günü alkollü olarak cadde üzerindeki taksi durağında park halinde duran ticari taksiyi, sahibinden habersiz çalıştırıp yola çıktığı, Sıtkıpaşa caddesine dönüş yapmak istediği sırada yaya kaldırımına çarptıktan sonra direksiyonu toplayarak aynı caddeyi takiben, Yılmaz Akpınar bulvarına doğru seyir halinde iken trafiğe kapalı ve yol yapımının devam ettiği olay mahallinde aracın ön tanpon ve çamurluk kısmıyla asfalt yığınına çarpıp bunların üzerinden ilerdeki kum yığınının üzerine çıkarak tek taraflı kazaya sebebiyet verdiği olayda;

alınan doktor raporunda sanığın orta derecede alkollü olduğunun belirtilmesi ve trafik görevlileri tarafından tutulan 15.11.2005 tarihli tutanağa göre alkolün etkisiyle güvenli sürüş melekelerini kaybetmiş ve emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olmasına rağmen araç kullandığının tespit edildiğinin belirtilmesi karşısında sanığa atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçunun unsurları itibariyle oluştuğu gözetilmeden, mahkumiyeti yerine, yolun trafiğe kapalı olması nedeniyle trafiğin güvenliğinin tehlikeye düşürülmesinden bahsedilemeyeceği ve sanığın kendisinin yaralandığı olayda, kast veya olası kastın oluşmayacağı şeklindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle beraatine karar verilmesi” (bozmayı gerektirmiştir) şeklindedir.

Alkollü Araç Kullanma Cezası İtiraz
Alkollü Araç Kullanma Cezası İtiraz

Alkollü Araç Kullanma Cezasına İtiraz 

Alkollü araç kullanıldığı gerekçesi ise ceza alan bir sürücü bu duruma 15 gün içerisinde itiraz edebilmektedir. Bu itiraz cezanın kesildiği yerdeki Sulh Ceza Hakimliğine bir dilekçe ile yapılmaktadır. İtirazı kabul edilen sürücülerin araç kullanma ve ehliyete el koyma cezası da iptal edilmektedir.

Alkollü araç kullanma cezası itiraz dilekçesi örneği indirmek için tıklayınız.

Alkollü Araç Kullanma Hapis Cezası
Alkollü Araç Kullanma Hapis Cezası

Alkollü Araç Kullanma Hapis Cezası

Alkollü araç kullanmak , Türk Ceza Kanunu’na göre bir suçtur ve bu suçun cezası hapis cezası ile belirlenmiştir.

Alkollü araç kullanmak suçunun cezası, kaza yapmadan veya kazaya sebep olmadan yakalanıldığı durumlarda, 2 yıla kadar hapis ve 6 aydan 2 yıla kadar süreli sürücü belgesi alınamama cezasıdır.

Eğer alkollü araç kullanmak sonucu bir kazaya sebep olunursa, ceza daha ağır olacaktır. Bu durumda, hapis cezası 3 yıldan az olamaz ve sürücü belgesi süresiz olarak alınır. Ayrıca, kaza sonucu yaralanma veya ölüm gibi sonuçlar meydana gelmişse, ceza daha da ağırlaşabilir.

Bununla birlikte, hapis cezasının yanı sıra, para cezası da verilebilir. Para cezası miktarı;

 • Suçun işlenme şekline,
 • Sürücünün alkol oranına,
 • Trafik güvenliğine verilen zararın boyutuna göre değişebilir.
Alkollü Araç Kullanma Cezası Affı
Alkollü Araç Kullanma Cezası Affı

Alkollü Araç Kullanma Cezası Affı

2021 yılında hazırlanan torba yasa ile birlikte alkollü araç kullananlara verilen cezalar ile ehliyetine el koyulan sürülerle ilgili düzenleme yapılacağı ifade edilmişti. Ehliyetine 6 ay, 2 yıl ve 5 yıl süreyle el koyulan sürücülere müjde başlığıyla haber yapılan konuya ilişkin bir düzenleme gerçekleşmedi.

Trafik kanunuyla ilgili affa yönelik bir düzenleme torba yasalarda yer almadı. Alkolden ehliyet kaptırma affı ile ilgili vatandaşların beklentisi vardı. 5 yıl süre ile ehliyetini kaptıran ve ekmeğini yollarda kazanan vatandaşlar için büyük bir müjde şeklinde yapılan haberlere itibar etmeyin. Alkolden ehliyet kaptırma affı diye bir durum söz konusu değildir.

Alkollü Araç kullanma Hapis Cezası Paraya Çevrilmesi

Alkollü araç kullanma suçu, trafik güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabilen bir suçtur. Bu nedenle, bu suçu işleyen sürücüler genellikle hapis cezasına çarptırılırlar. Ancak, cezanın tamamının hapis cezası olarak infaz edilmesi zorunlu değildir. Mahkeme, hapis cezasının bir kısmını veya tamamını para cezasına çevirebilir.

Alkollü araç kullanma cezasının hapis cezası olarak çevrilmesi, öncelikle suçun ciddiyetine ve sürücünün ceza öncesi sicil durumuna bağlıdır. Eğer sürücü daha önce alkollü araç kullanma gibi suçlar işlemişse veya kazaya sebebiyet vermişse, hapis cezası kaçınılmaz olabilir.

Ancak, bazı durumlarda mahkeme, hapis cezasının bir kısmını para cezasına çevirme kararı verebilir. Bu durumda, mahkeme hapis cezasının tamamı veya bir kısmı kadar bir para cezası belirler. Sürücü, belirlenen para cezasını ödeyerek hapis cezasından kurtulabilir.

Ancak, hapis cezasının tamamının para cezasına çevrilemeyeceği unutulmamalıdır. Mahkeme, suçun ciddiyetine ve sürücünün ceza öncesi sicil durumuna göre hapis cezasını belirler ve bu cezanın tamamının veya büyük bir kısmının para cezasına çevrilmesi mümkün olmayabilir.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Ruhsat Sahibi

Alkollü araç kullanma cezası sadece sürücüye değil, aynı zamanda araç sahibine de ceza verilebilir. Bu durumda, araç sahibinin ruhsatı da cezaya tabi tutulabilir. Alkollü araç kullanma cezası alan sürücü, trafik polisi tarafından yakalanarak ceza kesildiğinde, aynı zamanda araç sahibinin de kimliği tespit edilir ve ilgili kuruma bildirilir.

Araç sahibi, cezayı ödememek veya cezanın yasal süresi içinde itiraz etmemek gibi durumlarda, cezanın infaz edilebilmesi için ruhsatına el konulabilir. Ruhsata el konulması, araç sahibinin cezayı ödemesi veya ceza hakkında yargı kararı çıkması durumunda geri verilir.

Ruhsatın el konulması, araç kullanımını engelleyen bir durum olduğu için araç sahibinin cezayı ödememesi halinde özellikle iş hayatında büyük sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, cezanın ödenmesi veya itiraz edilmesi için yasal sürenin içinde hareket etmek önemlidir.

Ayrıca, araç sahibi, alkollü araç kullanma cezasının verilmesine sebep olan sürücüyü özenle seçmek ve onların alkollü araç kullanmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bu nedenle, araç sahibi sadece ceza ödemekle kalmaz, aynı zamanda sürücülerinin alkollü araç kullanmaması için önlemler almakla da yükümlüdür.

Ehliyetsiz Alkollü Araç Kullanma Cezası

Ehliyetsiz alkollü araç kullanan kişiler iki kabahat işlemiş demektir. Suçların ilki ehliyetsiz araç kullanmak ikincisi ise alkollü araç kullanmaktadır. Bu kapsamda ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan şahıslara ayrı ayrı 2 idari para cezası söz konusudur. Ancak iki sucu birlikte işlediği için cezasında herhangi bir artış söz konusu değildir. Alkollü araç kullanma cezası verilirken sürücünün promil alt sınırını aşıp aşmadığına ve kaçıncı kez alkollü araç kullanarak yakalandığı hususları değerlendirilir. Ehliyetsiz araba kullanma cezası 8190 TL’dir.

Sonrasında alkollü araç kullandığı için ceza alıp almayacağı hususu değerlendirilir eğer kullandığı alkol oranı da 0.50 promil ise alkollü araç kullanma durumundan da 4064 TL idari para cezası alacaktır. Normal şartlarda ilk kez alkollü araç kullanan kişilerin 6 ay süreyle ehliyetine de el konulmaktadır. Ancak ilgilinin ehliyeti olmadığı için bu ceza söz konusu değildir. Ancak 0.10 promilden fazla alkollü olduğu için adli yönden Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu kapsamında değerlendirme yapılmakta ve adli soruşturma yapılmaktadır.  Yapılan adli soruşturma sonrası bir hapis cezası ya da adli para cezasına dönüşme durumu da söz konusudur.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Ehliyete El Koyma
Alkollü Araç Kullanma Cezası Ehliyete El Koyma

Alkollü Araç Kullanmada Ehliyete Ne Kadar Süre El Konur?

Alkollü araç kullanma cezası olarak sürücülerin ehliyetine belli süreler ile koyulur. 2918 sayılı KTK 48/5 maddesi gereğince

 • İlk kez alkol etkisinde yakalanan sürücün ehliyetine 6 ay süreyle el koyulur.
 • İkinci kez yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el koyulur.
 • Üçüncü kez yakalanan sürücünün ehliyetine ise 5 yıl süreyle el koyulur.

Ehliyetine 2 yıl süre ile el koyulan sürülerin davranış eğitimleri alması zorunlu kılınmıştır. 5 yıl ehliyetini kaptıran sürücülerin ise psiko-teknik testlerden başarı ile geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ehliyetlerini geri alamazlar.

Alkolden Alınan Ehliyet Nereden Geri Alınır?

Alkollü araç kullanma nedeniyle alınan sürücü belgesi, ilgili idare tarafından belirlenen sürenin sonunda geri verilebilir. Alkol nedeniyle sürücü belgesi alınan kişinin belgeyi geri alabilmesi için, belgenin alındığı tarihten itibaren belirli bir süre geçmiş olması gerekmektedir.

Alkol nedeniyle sürücü belgesi alan kişi, belgesini geri almak istediğinde, alkol tedavisinin tamamlanmış olduğunu ve alkollü araç kullanmama konusunda yeterli düzeyde hazır olduğunu belgelemelidir. Ayrıca, belge geri alınırken, sürücü belgesi sahibinin sağlık durumu da göz önünde bulundurulacaktır.

Sürücü belgesinin geri alınması için başvurunun yapılabileceği yer, alkol nedeniyle sürücü belgesi alan kişinin ikamet ettiği yerdeki il/ilçe trafik tescil ve denetleme bürosudur. Başvuruda gerekli olan belgeler, ilgili trafik tescil ve denetleme bürosu tarafından belirlenir.

Alkolmetreye Üflememe Cezası 2024

Alkolmetreye üflememe cezası, Türkiye’deki trafik kurallarına göre belirlenmiştir. Kanunlara göre, trafik polisleri tarafından durdurulan sürücülerin, alkolmetreye üflemeleri gerekmektedir. Alkolmetreye üflememe cezası ise, sürücülerin bu kurallara uymadıkları durumlarda verilmektedir.

Alkolmetreye üflememe cezası, 2024 yılı itibariyle 18452 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, sürücülerin alkolmetreye üflememe durumunda, ehliyetleri de belirli bir süre boyunca geri alınmaktadır. Bu süre, sürücünün daha önce benzer bir ihlalde bulunup bulunmadığına ve alkol oranına göre değişebilmektedir.

Alkolmetreye üflememe cezası, sürücülerin güvenliği ve trafik kurallarına uyma zorunluluğu açısından önemlidir. Sürücüler, trafik kurallarına uymak ve alkolmetreye üflemek suretiyle, hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin güvenliği için gerekli önlemleri almış olacaklardır.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Nereye Ödenir?

Alkollü araç kullanma cezasının ödenmesi için birçok yol ve yöntem bulunmaktadır. Ceza tutanağının tebliğ edilmesi ile birlikte ceza ödeme yöntemleri arasında;

 • Herhangi bir PTT şubesinden ceza tutağı ile birlikte ödeme yapılabilmektedir.
 • İnternet bankacılığı veya banka şubeleri ile yine ceza tutanağı ile birlikte ödeme yapılabilmektedir.
 • Bulunulan yerdeki Vergi Dairelerine şahsen müracaat ile alkollü araç kullanma cezası ödemesi yapılmaktadır.
 • Gelir İdaresi Daire Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden online olarak ödeme yapılabilmektedir.
 • E-devler resmi internet sitesi de alkollü araç kullanma cezası online ödeme yapılabilecek yerlerden birisidir.

Alkollü araç kullanma cezası ödeme yöntemlerinin hangisi seçileceğine bakılmaksızın ceza tutanağının tebliğ edilmesi ile birlikte ilk 30 gün içinde ödeme yapılmasında %25 oranında indirim yapılmaktadır.

Alkolden Ehliyet Kaptırma Sicile İşler mi?

Alkolden ehliyet kaptırma; sürücünün alkollü şekilde araç kullanırken kolluk kuvvetine yakalanması sonucunda ehliyetinden belirli bir süre mahrum bırakılması olarak açıklanmaktadır. Alkolden dolayı ehliyet kaptırma sicile işlememektedir. Ancak alkolden ehliyet kaptırma Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sistemine işlemektedir.

Alkolden ehliyet kaptırma sonucu ehliyete belirli süre el konulmaktadır. Bu süre ise kaçıncı kez alkollü araç kullanımına bağlı olarak değişmektedir. 2024 yılında;

 • İlk defa alkolden ehliyet kaptıran sürücünün ehliyetine 6 ay,
 • İkinci defa alkolden ehliyet kaptıran sürücünün ehliyetine 2 yıl,
 • Üçüncü defa alkolden ehliyet kaptıran sürücünün ehliyetine 5 yıl,
 • Dördüncü defa alkolden ehliyet kaptıran sürücünün ehliyetine 5 yıl,
 • Beşinci defa alkolden ehliyet kaptıran sürücünün ehliyetine 5 yıl süre ile el koyulmaktadır.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Sicilden Ne Zaman Silinir?

Alkollü araç kullanma cezası sicile işlenmediği için ne zaman silineceği söz konusu olmamaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğüne işlenen bu cezanın ehliyete ilk el konulduğu tarih itibariyle 5 yıl içinde tekrar etmemesi gerekmektedir.

Alkolden Ehliyet Kaptırma Para Cezasına Çevrilir Mi?

Alkolden ehliyet kaptırma para cezasına çevrilmez. Alkollü olarak trafiğe çıkan kişinin ehliyetine 6 aylığına el konulur ve 6.439 Türk Lirası para cezası verilir. Şayet kişi 2. Defa yakalanmışsa bu durumda ehliyetine 2 yıl boyunca el konulur ve 8.075 Türk Lirası para cezası verilir. Dolayısıyla alkolden ehliyet kaptırıldığı takdirde ehliyete el konulması para cezasına çevrilecek bir ceza değildir. Ancak verilen cezaya itiraz ederek ehliyete el konulma cezası kaldırılabilir.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Kaç Yılda Silinir?

Alkollü araç kullanma cezası beş yılda silinmektedir. Dolayısıyla kişinin ehliyetine ilk defa el konulmasından itibaren beş yıl geçmesi ile alkollü araç kullanma cezası silinmektedir. Böylelikle kişinin ehliyet sicili temiz gözükecektir.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin