Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 2024

EYT

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), emeklilik sisteminde yaşanan değişiklikler nedeniyle emeklilik yaşının artması sonucunda çalışmaya devam etmek zorunda kalan bireylerdir. EYT durumunda olan kişiler, Türkiye’deki emeklilik sistemi reformları nedeniyle emeklilik şartlarını sağlamalarına rağmen yaş şartını karşılayamadıkları için emekli olamazlar ve çalışma hayatlarını sürdürmek zorundadırlar. Bu durum, özellikle 1999 yılında kabul edilen ve emeklilik şartlarını yeniden düzenleyen 4447 sayılı yasa ve sonrasındaki değişikliklerle ortaya çıkmıştır. Bu konu, Türkiye’de süregelen tartışmalar ve sosyal adalet konularıyla ilgili düşüncelerle ilişkilidir.

EYT Nedir?

Türkiye’de emeklilik sistemi, 1999 yılında kabul edilen 4447 sayılı yasa ve sonrasında yapılan düzenlemelerle önemli değişikliklere uğramıştır. Bu değişiklikler, birçok kişinin emeklilik şartlarını karşılamasına rağmen emekli olamamasına yol açmıştır. İşte bu durumdaki bireyler “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” (EYT) olarak adlandırılır.

EYT durumundaki bireylerin yaşadığı temel sorun, emeklilik için gerekli olan yaş şartının sürekli artmasıdır. Emeklilik sistemindeki bu değişiklikler, özellikle 1999 yılında kabul edilen 4447 sayılı yasa ve sonrasında yapılan düzenlemelerle ortaya çıkmıştır. Bu yasa, emeklilik için gerekli olan prim ödeme gün sayısını ve yaş şartını yükseltmiştir.

4447 sayılı yasanın kabulünden önce emeklilik için gerekli yaş şartı kadınlar için 50, erkekler için 55 yaş iken, bu yasa ile kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş olarak belirlenmiştir. Ayrıca, emeklilik için gerekli olan prim ödeme gün sayısı da 25 yıl (9000 gün) olmaktan çıkarılarak, kadınlar için 7000 gün, erkekler için 7200 gün olarak belirlenmiştir. Bu sayede, SGK‘da emeklilik sisteminin mali sürdürülebilirliği sağlanması amaçlanmıştır.

Ancak, bu düzenlemeler, emeklilik yaşının artması nedeniyle çalışma hayatları boyunca emeklilik şartlarını sağlamış olan ancak yaş şartını karşılayamayan bireylerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu durum, yaşa takılanlar olarak adlandırılan ve emekli olamayan bu kişilerin sosyal ve ekonomik güvencesizlik yaşamasına neden olmaktadır.

Emeklilikte yaş konusu, Türkiye’de süregelen tartışmalar ve sosyal adalet konularıyla ilgili düşüncelerle ilişkilidir. yaşa takılıp ta mağdur olanlar, emeklilik haklarını elde edebilmek için düzenlemelerin gözden geçirilmesini ve yaş şartının yeniden düşürülmesini talep etmektedirler. Bu konuda yapılan öneriler ve tartışmalar, Türkiye’deki sosyal ve siyasi gündemin önemli bir parçası haline gelmiştir.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar – EYT  Sosyal Güvenlik kurumu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), Türkiye’de emeklilik sisteminde yaşanan değişiklikler nedeniyle emeklilik yaşının artması sonucunda emeklilik haklarını kullanamayan ve bu nedenle çalışmaya devam etmek zorunda kalan bireyleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

EYT durumunda olan kişiler, Türkiye’deki emeklilik sistemi reformları nedeniyle emeklilik şartlarını sağlamalarına rağmen yaş şartını karşılayamadıkları için emekli olamazlar ve çalışma hayatlarını sürdürmek zorundadırlar. Bu durum, özellikle 1999 yılında kabul edilen ve emeklilik şartlarını yeniden düzenleyen 4447 sayılı yasa ve sonrasındaki değişikliklerle ortaya çıkmıştır.

Bu yasa ve yapılan düzenlemeler, emeklilik için gereken yaş şartını ve prim ödeme gün sayısını yükseltmiştir. Bu değişiklikler, emeklilik sisteminin mali sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapılmış olsa da, çalışma hayatları boyunca emeklilik şartlarını sağlamış ancak yaş şartını karşılayamayan bireylerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Emeklilik konusu, Türkiye’de süregelen tartışmalar ve sosyal adalet konularıyla ilgili düşüncelerle ilişkilidir. Emeklilik mağdurları, emeklilik haklarını elde edebilmek için düzenlemelerin gözden geçirilmesini ve yaş şartının yeniden düşürülmesini talep etmektedirler. Bu konuda yapılan öneriler ve tartışmalar, Türkiye’deki sosyal ve siyasi gündemin önemli bir parçası haline gelmiştir.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar – EYT Kimleri Kapsıyor?

EYT konusu, özellikle 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olan ve emekli olmak için gereken prim günü ve sigortalılık süresi şartını yerine getirmiş ancak yaş şartını sağlayamayan kişileri ilgilendirmektedir. Emekli olmak için yaşa takılanlar kavramı şu şekilde özetlenebilir:

 • Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999’dan önce olan kişileri kapsar.
 • Bu kişiler, emekli olmak için gereken prim günü ve sigortalılık süresi şartını sağlamışlardır.
 • Ancak, yaş şartını sağlayamadıkları için emekli olamamaktadırlar.

Bu durumda olan kişiler, yaş şartını da sağladıklarında emekli olabileceklerdir. Ancak, bu süre zarfında emeklilik yaşı beklentilerinin üzerinde artışlar yaşanması nedeniyle, emekli olmaları gecikmektedir. Bu nedenle, “EYT” ifadesi kullanılmaktadır.

EYT Başvuru Şartları Neler?
EYT Başvuru Şartları Neler?

EYT Başvuru Şartları Neler?

EYT başvuru şartları, sigortalıların emekli olabilmeleri için yerine getirmeleri gereken önemli kriterlerdir. Başvuru şartları şu şekilde sıralanabilir:

 • Başvuru yapacak kişilerin sigorta kayıtlarının 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlamış olması gerekmektedir.
 • Sigortalılar, 5000 günlük prim ödemesini tamamlamış olmalıdırlar.
 • Kadın sigortalılar için 20 yıl, erkek sigortalılar için ise 25 yıl sigortalılık süresi dolmuş olmalıdır.

Bu şartları sağlayan kişiler, emeklilik için başvuruda bulunabileceklerdir. Ancak, yaş şartını sağlayamadıkları için emeklilik süreçleri gecikmektedir ve bu durumda olanlar EYT olarak adlandırılmaktadır.

SSK EYT Şartları

SSK EYT şartları, kadın ve erkek sigortalılar için farklı kriterlere sahiptir. Bu şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kadın sigortalılar için şartlar: 5 bin prim günü ve 20 yıl hizmet süresi gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kadın sigortalılar, yaş şartını sağlayamadıkları sürece emeklilik süreçlerini tamamlayamazlar.
 • Erkek sigortalılar için şartlar: 5 bin prim günü ve 25 yıl hizmet süresi gerekmektedir. Bu şartları sağlayan erkek sigortalılar da yaş şartını sağlayamadıkları sürece emekli olamazlar.

BAĞKUR EYT Şartları

BAĞKUR EYT şartları, kadın ve erkek sigortalılar için farklı kriterlere sahiptir ve şu şekilde belirtilmiştir:

 • Kadın sigortalılar için BAĞKUR EYT şartları: 7 bin 200 prim günü ve 20 yıl hizmet süresi gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kadın sigortalılar, yaş şartını sağlayamadıkları sürece emekli olamazlar.
 • Erkek sigortalılar için BAĞKUR EYT şartları: 9 bin prim günü ve 25 yıl hizmet süresi gerekmektedir. Bu şartları sağlayan erkek sigortalılar, yaş şartını sağlayamadıkları sürece emekli olamazlar.
 • 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi yapılan sigortalılar için geçerlidir.

EYT Hesaplama

EYT için emekli maaşı hesaplaması yapılırken bazı önemli faktörler dikkate alınmaktadır. Emeklilik maaşı hesaplamasında dikkate alınan faktörler şunlardır:

 • Prim günü: Sigortalının emeklilik süresi boyunca ödediği prim günleri hesaba katılır.
 • Sigortalılık süresi: Sigortalının çalışma hayatındaki toplam sigortalılık süresi dikkate alınır.
 • Sigorta başlangıç tarihi: Sigortalının sigortanın başladığı tarih, hesaplamada önemli bir faktördür. Bu tarihe göre yaş, sigortalılık süresi ve prim günü ödemesi değişkenlik gösterir.

EYT için maaş hesaplamasında 3 döneme ayrılır:

 • 1999 yılı öncesi: Bu dönemde sigortalılık başlamış olanlar için hesaplamalar yapılır.
 • 1999 – 2008 yılları arası: Bu dönemde sigortalılık başlamış olanlar için hesaplamalar yapılır.
 • 2008 yılı sonrası: Bu dönemde sigortalılık başlamış olanlar için hesaplamalar yapılır.

Bu üç dönemdeki hesaplamalar yapıldıktan sonra EYT için maaş hesaplaması gerçekleştirilir. Emekli maaşı hesaplaması, çalışanın sigortalılık dönemindeki tüm kazançlar dikkate alınarak yapılır. Bu hesaplamalar sonucunda sigortalının alacağı emekli maaşı belirlenir.

EYT için emekli maaşı hesaplaması, bu faktörler ve dönemler göz önünde bulundurularak yapılan detaylı bir süreçtir. Bu hesaplamalar sayesinde, sigortalılar emekli olduklarında alacakları maaşı önceden öğrenebilirler.

EYT Emekli Maaşı Hesaplaması
EYT Emekli Maaşı Hesaplaması

EYT Emekli Maaşı Hesaplaması

EYT için maaş hesaplaması, 8 Eylül 1999’daki yasa değişikliği öncesinde ve sonrasında meydana gelen farklılıkları dikkate alarak yapılır. Bu tarihten önce sigorta kaydı olan kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim günü ile emekli olma hakkına ulaşabileceklerken, erkekler için bu süre 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim günüydü.

Ancak 8 Eylül 1999’da yapılan yasa değişikliği ile emeklilik şartları değiştirildi ve emekli olma hakkını elde etmek için yaş şartı getirildi. Bu değişiklikle, erkeklerde yaş şartı, yılına göre 44’ten 58’e kadar; kadınlarda ise 40’tan 56’ya kadar arttı. Ayrıca, prim gün sayıları da 5 bin günden 5 bin 975’e kadar yükseldi.

Bu yasa değişikliği nedeniyle, emeklilikte yaşa takılanlar için maaş hesaplaması daha karmaşık hale geldi. Emekli olma şartlarında meydana gelen değişiklikler ve bu değişikliklerin hem yaş şartını hem de prim gün sayısını etkilemesi,  yaşa takılan sigortalıların emeklilik süreçlerini geciktirdi ve maaş hesaplamalarını zorlaştırdı.

EYT maaş hesaplaması yapılırken, bu yasa değişikliği öncesi ve sonrası dönemlerdeki kazançlar, prim gün sayıları ve yaş şartları dikkate alınarak hesaplanır. Bu hesaplamalar sonucunda sigortalıların alacakları emekli maaşı belirlenir ve emeklilik süreçleri bu şartlara göre şekillenir.

EYT Maaş Hesaplamalarında Dikkate Alınacak Kriterler Neler?

EYT durumundaki bireyler için özel bir emekli maaşı hesaplaması mevcut değildir. EYT mağdurları, emeklilik şartlarını sağlamalarına rağmen yaş şartını karşılayamadıkları için emekli olamazlar ve çalışma hayatlarını sürdürmek zorundadırlar. Bu nedenle, bu durumdaki bireyler için emekli maaşı hesaplaması yapılamamaktadır.

Ancak, genel olarak emekli maaşı hesaplamalarında dikkate alınan kriterler şunlardır:

 1. Prime esas kazançların aylık ortalaması: Emekli olacağı tarihten önceki son 3 yıla (36 aya) ait prime esas kazançların toplamının 36’ya bölünmesi ile elde edilir.
 2. Toplam prim ödeme gün sayısı: Sigortalının emeklilik hakkı kazanabilmesi için ödemiş olduğu toplam prim gün sayısı hesaplanır.
 3. Güncelleme katsayıları: Sigortalının prime esas kazançlarının, emekli olacağı tarihteki değerlerle güncellenmesi için güncelleme katsayıları kullanılır. Bu katsayılar, Türkiye’deki enflasyon oranlarına ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen değerlere bağlı olarak değişir.

Bu durumdaki bireylerin emekli maaşlarını alabilmeleri için, yaş şartını yerine getirebildikleri ve resmi olarak emekli olabildikleri bir dönemi beklemeleri gerekmektedir. Emekli olduktan sonra, yukarıda belirtilen kriterler ve hesaplamalar kullanılarak emekli maaşları belirlenir.

Resmi Gazete
Resmi Gazete

Resmi Gazete EYT

Yaş şartını ortadan kaldıran ve 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için emekli aylığına hak kazanma düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu’nda onaylanmıştır. Ancak, bu kanun henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığı ve yürürlüğe girmediği için, vatandaşlarımızın e-Devlet veya doğrudan başvuru yoluyla SGK’ya aylık taleplerinde bulunmaları yasal olarak mümkün olmamaktadır. Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra, SGK’ya yapılan aylık taleplerin işleme alınması ve en kısa sürede sonuçlandırılması planlanmaktadır.

TBMM’de kabul edilen düzenleme sayesinde, 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı işe başlayanların emeklilik şartlarından yaş koşulu ortadan kalkmıştır. Bu tarihten önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve yaş dışındaki diğer şartları yerine getirenler, derhal emekli olabileceklerdir. Bu kapsamdaki SSK’lılar için 5000 ila 5975 prim günü ve kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi gerekmektedir. BAĞKUR’lu ve Emekli Sandığı’na bağlı erkeklerin 9000, kadınların ise 7200 prim gününü tamamlamasıyla emekli olma hakkı elde edilecektir.

EYT İçin Nereye Başvurulur?

Emeklilikle ilgili bir konuda başvuruda bulunmak istiyorsanız, Türkiye’de emeklilik işlemleri ve sosyal güvenlik konularında başvurabileceğiniz resmi kurum, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’dır.

SGK, emeklilik başvuruları, emekli maaşları, sağlık hizmetleri ve diğer sosyal güvenlik konularında hizmet vermektedir. Emeklilikle ilgili herhangi bir soru, şikayet veya başvuruda bulunmak için, bulunduğunuz il veya ilçedeki SGK İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne başvurabilirsiniz.

Aynı zamanda başvuru yapacaklar için internet üzerinden de erişim bulunmaktadır. İnternet başvurusu için E devlet resmi internet sitesi kullanılmaktadır. E devlet sitesine T.C. Kimlik Numarası ve PTT den tahsis edilen e devlet şifresi ile giriş yapılmalıdır. Açılan sayfada arama motoruna ‘Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi’ yazılarak açılan sayfadan işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

E devlet başvurusu yapabilmek için aşağıda bırakacağımız linki kullanabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tahsis-talep-taahhut-beyan.

Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Türkiye’de emekli maaşı hesaplaması, bazı temel faktörlere ve parametrelere dayanmaktadır. Bu faktörler arasında sigortalının prim ödeme gün sayısı, prime esas kazançlarının aylık ortalaması ve güncelleme katsayıları bulunmaktadır. Emekli maaşı hesaplaması için şu adımları izleyebilirsiniz:

 1. Prime esas kazançların aylık ortalamasının hesaplanması: Sigortalının emekli olacağı tarihten önceki son 3 yıla (36 aya) ait prime esas kazançların toplamının 36’ya bölünmesi ile elde edilir. Bu, emekli maaşının temelini oluşturan aylık ortalama kazançtır.
 2. Toplam prim ödeme gün sayısının belirlenmesi: Sigortalının emeklilik hakkı kazanabilmesi için ödemiş olduğu toplam prim gün sayısı hesaplanır. Bu, emekli maaşının hesaplanmasında kullanılacak olan bir diğer faktördür.
 3. Güncelleme katsayılarının uygulanması: Sigortalının prime esas kazançlarının, emekli olacağı tarihteki değerlerle güncellenmesi için güncelleme katsayıları kullanılır. Bu katsayılar, Türkiye’deki enflasyon oranlarına ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen değerlere bağlı olarak değişir.
 4. Emekli maaşının hesaplanması: Aylık ortalama kazancın, toplam prim ödeme gün sayısının ve güncelleme katsayılarının kullanılmasıyla emekli maaşı hesaplanır. Bu hesaplama, emekli maaşının belirlenmesinde kullanılan temel formülü içerir.

Özetle, emekli maaşı hesaplaması, sigortalının prime esas kazançlarının aylık ortalaması, toplam prim ödeme gün sayısı ve güncelleme katsayıları gibi faktörlerin bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilir. Bu faktörler, emekli maaşının miktarını etkileyen önemli parametrelerdir. Emekli maaşı hesaplaması için çeşitli online araçlar ve hesap makineleri de bulunmaktadır.

4A Emekli Maaş Hesaplama Robotu

SGK’nın resmi internet sitesi üzerinden 4A emekli maaşı hesaplama işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu hizmet sayesinde, sigortalılar emekli maaşlarını önceden öğrenerek planlarını bu bilgilere göre yapabilirler. Hesaplama robotu, kullanıcı dostu bir arayüzle sunulmakta ve emekli maaşı hesaplamaları için gerekli bilgilerin girilmesiyle doğru ve güncel sonuçlar sağlamaktadır. Bu online hizmet, vatandaşların emekli maaşlarını kolayca ve hızlı bir şekilde hesaplamalarına imkan tanıyan önemli bir kaynaktır.

Ne Zaman Emekli Olurum?
Ne Zaman Emekli Olurum? (EYT)

Ne Zaman Emekli Olurum?

Emeklilik tarihinizi öğrenmek için SGK’nın resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı kullanılabilir. Bu platformlar üzerinde yer alan “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?” sayfası, emeklilik tarihini öğrenmek isteyen vatandaşlar için hızlı ve kolay bir yöntem sunmaktadır. Bu sayede, kullanıcılar emeklilik tarihlerini önceden öğrenerek gelecek planlarını bu bilgilere göre şekillendirebilirler. Bu hizmetler, emeklilik sürecine dair bilgilere erişimi kolaylaştırarak vatandaşların emeklilik planlamalarını daha güvenilir ve rahat bir şekilde yapmalarını sağlar.

 İlgili İçerik:

Malulen Emeklilik Şartları

 

YouTube video

 

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin