Malulen Emeklilik Şartları

Malulen Emeklilik Şartları

Malulen Emeklilik Şartları Nedir? Malulen emeklilik şartları nelerdir sorusu her yıl gündemde kalan bir soru olup çokça araştırılmaktadır. Malulen emeklilik şartları her yıl güncellenmekte ancak genel olarak değişmemektedir.

İş kazası geçiren ve ya meslek hastalığından sebep maluliyeti bulunan kişilerin malullük durumunun ispatı için Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş hastanelerde heyete girmeleri gerekmektedir. Girilen heyette malulün kazanma gücünde kayıp oranı belirlenmektedir. Heyet sonrası kazanılan çalışma gücü kayıp oranı %60 ve üzeri olması durumunda malulen emekliliğin bir şartı yerine gelmiş olmaktadır.

Malulen emeklilik şartları arasında sıralanabilecek diğer maddeler ise şu şekilde olmaktadır:

 • 10 yıl çalışma şartı ve 1800 gün için yatmış prim şartı aranmaktadır.
 • Malulen emekli olacak vatandaş için başkasının bakımına muhtaç ibaresi konulması durumunda 10 yıl şartı aranmamakla birlikte 1800 gün kesin olarak yatmış olması gerekmektedir.
 • Sağlık bakanlığı tarafından görevlendirilen sağlık kuruluşların uzman doktorlar tarafından heyete girmek ve bu heyet sonucu iş göremezlik raporunun %60 ve üzeri çıkması gerekmektedir.

Malulen emeklilik şartlarının tümünü sağlayan vatandaş başvuru için Sosyal Güvenlik Kurumu İl ve ya Merkez Müdürlüklerine başvurmaktadırlar. Yine bu başvurunun sonucunu ise kurum merkez ve ya il müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz.

 

Yeni Yasaya Göre Malulen Emeklilik Şartları
Yeni Yasaya Göre Malulen Emeklilik Şartları

Yeni Yasaya Göre Malulen Emeklilik Şartları

Kişinin bir kaza ve ya hastalığa bağlı olarak vücut bütünlüğünün bozulması gibi durumlar maluliyet (sakatlık) olarak adlandırılmaktadır. Malulen emeklilikte sigortalı işçilerin ise bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartların en önemlisi ise çalışma gücünün kayıp oranı en az %60 olması gerekmektedir.

Yeni yasaya göre malulen emeklilik şartlarında birkaç madde değişmektedir. Daha önce malulen emekli olmak ve maluliyet maaşı bağlanabilmesi için 10 yıl çalışma ve 1800 gün prim şartı bulunmaktadır. Bu şart aldığı son güncellemede malulen emekli olan kişinin başka bir kişinin bakımına muhtaç olması durumunda 10 yıl şartı aranmaksızın 1800 güne dikkat edilmektedir. Maluliyeti bulunan kişinin malulen emekli olabilmesi için bireyin sağlık kuruluşlarında alacağı heyet raporunda bulunan maluliyet oranı %60 üzerinde ise ve maluliyeti bulunan kişi bakıma muhtaç ise 18000 günlük primin ödenmesi ile malulen emekli olabilmektedir.

 

3600 İle Emeklilik
3600 İle Emeklilik

40 Malulen Emeklilik Şartları

5510 sayılı kanunun 28. maddesi 5. fıkrasında çalışma gücü kayıp oranı %40 ve %49 arasın olanlar için açıklama yapılmaktadır. İlgili kanun maddesinde %40 ve %49 arası oranı olan bireylerin 18 yıl çalışma yılı ve 4680 gün Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasını primlerinin bildirilmiş olması gerekmektedir. Önemli bir ayrıntı da şudur ki %40 ve üzeri oranlarda diğer tüm şartlar sağlanması durumunda yaş şartı aranmamaktadır.  %40 malulen emeklilik şartlarını sağlayan malul kişi malul maaşına bağlanmaktadır.

2020 Malulen Emeklilik Şartları

5510 sayılı Sosyal Sigortalılar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 25. maddesinde malul sayılma açıklanmaktadır. Sigortalı çalışan ve ya işverenin Sosyal Sigorta Kurumu’na başvuru yapmasının ardından malullük için işlem başlatılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili hastaneye çalışanı sevk etmesinin ardından heyete girilerek gerekli incelemeler yapılmaktadır. 2020 malulen emeklilik şartlarından biri olarak yapılan incelemeler sonucu çalışma gücü kayıp oranı %60 ve üzeri oranında olması gerekmektedir. Ancak bu oranın işe başlamadan değil çalışma süre zarfında oluşması gerekmektedir.

Malulen emeklilik şartları SGK tarafından incelenmeye hastane sürecinin tamamlanması ile devam etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışma gücü kayıp oranı %60 çıkan çalışanın diğer şartları sağlayıp sağlayamadığına bakmaktadır. 10 çalışma yılı ve bu 10 yıl içerisinde 1800 gün primi bildirilmiş olmalıdır.

Malulen emekliliğe sebep olan hastalıklardan örnek vererek açıklamamıza devam edebiliriz. Örneğin göz malulen emeklilik şartları 202 yılı içinde yine aynı %60 oranında çalışma gücü kayıp oranı almalıdır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yönlendirilen hastanelerde tek göz kayıp oranı için ortalama %32 oran verilmektedir.

Diğer örnek olarak verilebilecek en yüksek oranlı hastalık ise şeker hastalığı olarak da bilinen diyabettir. Şeker hastalığı malulen emeklilik şartları 2020 yılı için hastalığın en az 3 organa zara verdiği ispatlanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra çalışma gücü kayıp oranı %60 ve en az 10 çalışma yılı ile 1800 gün prim şartı aranmaktadır.

Psikiyatri malulen emeklilik şartları 2020 için ise çalışma kayıp gücü oranı %60 oranında olmalıdır. Ancak psikoloji genel olarak %40 oranında değer vermektedir. Psikolojik rahatsızlıklara tedaviye cevap vermemesi durumunda bu oran artmaktadır.

Genel olarak malulen emeklilik şartları yıllar içinde değişmemektedir. Malulen emeklilik şartları SGK 2019 yılı için %60 çalışma kaybı gücü oranı, 10 yıl çalışma süresi ve 1800 gün prim istemektedir. Bakıma muhtaç olan malulen emekli olacak sigortalı işçinin raporunda ‘Bakıma Muhtaç’ ibaresi varsa çalışma yılına dikkat edilmez prim sayısına dikkat edilmektedir. Malulen emeklilik şartları 2019 ve ileri tarihli şartlar arasında çok bir fark görülmemektedir.

Memur Malulen Emeklilik Şartları
Memur Malulen Emeklilik Şartları

Memur Malulen Emeklilik Şartları

Memur maluliyeti, vazife malullüğü adı altında açıklanmaktadır. Vazife malullüğü;

 • Subay
 • Astsubay
 • Kamu personeli
 • Polis
 • Uzman er
 • Erbaş için geçerli olmaktadır.

Bu sayılan memurların kendi kamu dairesinde ve ya herhangi bir kamu dairesinde kurumun herhangi bir işini yaparken ve ya kurum menfaatini koruma amacıyla bir işi gerçekleştirirken meydana gelen kazalarda yaralanması ile vazife malulü sayılmaktadır. Memurlukta malulen emeklilik şartlarının sağlanması ile malullüğün başlaması hastalık ve ya kaza sebebiyle çalışamayacak memurun tedavisinin imkânsız olduğuna dair kati raporunun onayı ile başlamaktadır.

Vazife (memur) malullüğü çeşitleri şunlardır:

 • 2330 sayılı kanunun kapsamına giren vazife malullüğü
 • 3713 sayılı kanunun kapsamına giren vazife malullüğü
 • Normal vazife mamullüğü
 • Harp malulü
 • TSK vazife malullüğü

Memurlarda malulen emeklilik şartlarını sağlasalar bile malul hükmü uygulanmayacak durumlar ise şunlardır:

 • Mevzuat ve ya emir dışı hareketlerde bulunmak
 • İçki ve ya keyif verici madde kullanmak
 • İntihar teşebbüsü ile malul duruma düşme
 • Başkasına ve ya kendisine menfaat ve ya zarar sağlama
Kadınlarda Malulen Emeklilik Şartları
Kadınlarda Malulen Emeklilik Şartları

Kadınlarda Malulen Emeklilik Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan vatandaşların çalışma hayatı devam ederken kaza ve ya hastalık sebebi ile çalışamayacak duruma gelmesi sonucunda malulen emekli olma hakkı tanımaktadır. Kadınlarda malulen emeklilik şartları ve erkekler için malulen emeklilik şartları genel olarak değişmemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen hastanelerde heyete girmesini talep etmektedir. Girilen heyet sonucu uzman hekimlerin incelemesi sonucu iş göremezlik raporunun %60 ve üzeri çıkması durumunda malulen emeklilik için diğer şartların olup olmadığına dikkat etmektedir. Kadınların malulen emeklilik şartlarından diğer biri ise 10 yıllık çalışma süresi ve 1800 günlük primi bildirilmiş olması gerekmektedir. Malulen emekli olacak kadınlar baş bir kişinin bakımına muhtaç ise 10 yıllık çalışma süresine dikkat edilmeksizin 1800 günlük primin bildirimine bakılmaktadır. Kısaca bakıma muhtaç malul kadın işçi için 10 yıllık çalışma süresine bakılmaz 1800 günlük prime dikkat edilmektedir.

2022 Malulen Emeklilik Maaşı Ne Kadar?
2022 Malulen Emeklilik Maaşı Ne Kadar?

2022 Malulen Emeklilik Maaşı Ne Kadar?

2022 malulen emeklilik maaşının ne kadar olduğu büyük merak ve tartışma konusu olmaktadır. Malulen emeklilik sigortalı çalışan işçinin kaza ve ya hastalık sonucu çalışma gücü kayıp oranına bağlanan aylık maaş türüdür. Emekli maaşları son güncellemesini Temmuz 2022 ayında almıştır. Son güncelleme ve zamlarda sonra malulen emeklilik aylık maaşları şu şekildedir:

 • 2022 BAĞ-KUR en düşük malul emeklisinin aylığı 3500 TL
 • 2022 Emekli sandığı en düşük malul emeklisinin aylığı 4000 TL ve 4600 TL
 • 2022 SGK en düşük malul emeklisi aylığı ise 3500 TL olmuştur.

Yeni yasaya göre malulen emeklilik şartlarını şu şekilde açıklanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu başvurusu yapılan malul işçi için hastaneye sevkini sağlayarak kazanma gücü kayıp oranını belirlemektedir. Kazanma gücü kayıp oranı belirlenen işçinin çalışma süresi 10 yıl ve 1800 gün priminin yatmış olmasına bakmaktadır.

2023 Malulen Emeklilik Maaşı Ne Kadar?

 • Emekli sandığı en düşük malulen emekli aylığı 8.000-9.000 TL
 • SSK en düşük malulen emekli aylığı 5.500-6.000 TL
 • BAĞ-KUR en düşük malulen emekli aylığı 5.500-6.000 TL

Sgk Malulen Emeklilik Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu son güncellemesine göre malulen emeklilik için bazı şartların gerçekleştirilmesini istemektedir. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan sağlık kuruluşlarında vatandaşın heyete girmesi gerektiğini söylemektedir. Girilen heyette uzman hekimler incelemelerde bulunarak maluliyet oranı ve iş gücü kayıp oranını belirlemektedir. Sgk malulen emeklilik şartı için girilen heyette iş gücü kayıp oranını %60 olarak belirlemektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik şartlarından bir diğeri ise maluliyeti bulunan vatandaşın 10 yıl çalışma süresi ve 1800 gün priminin yatması gereğidir. Ancak maluliyeti bulunan kişi başka bir kişinin bakımına muhtaç olması durumunda 10 yıllık süre dikkate alınmaz fakat 1800 günlük prime dikkat edilmektedir.
SGK Malulen Emeklilik Şartları
SGK Malulen Emeklilik Şartları

Bağ-kur’lu olan vatandaşlar içinde aranan en önemli şart sağlık kuruluşlarından alacakları raporda çalışma gücü kayıp oranı %60 olması gerekmektedir. Bağ-kur’lu olan vatandaşın Sosyal Güvenlik Kurumu’na malulen emeklilik için başvuru yaparak hastane sevkini istemelidir. Belirlenen çalışma gücü kayıp oranının yanında yine 10 yıllık çalışma süresi ve 1800 günlük prim bildirilmelidir. Bağ-kur’lular da ayrıca malulen emeklilik için yaş şartı aranmamaktadır.

 

Malulen Emeklilik Şartları Tablosu
Malulen Emeklilik Şartları Tablosu

Malulen Emeklilik Şartları Tablosu

Engelli malulen emeklilik şartlarından biri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından kazana gücü kayıp oranı belirlenmelidir. Belirlenen oranın yanında malulen emeklilik şartı için işe başlama tarihi, çalışılan yıl ve prim bildirimi önemlidir. Aşağıda bulunan tablodan konu için inceleme yapabilirsiniz.

 

                       Malulen Emeklilik Şartları Tablosu (Çalışma Gücü Kaybı Oranları)
                                                         5510 / G.Md.6 (4/a)
İşe Başlama Tarihi    %60 ve üzeri %50 ve  %59 arası  %40 ve %49 arası
01.10.2008 ve sonrası Sigorta Süresi Gün Sigorta Süresi Gün Sigorta Süresi Gün
01.10.2008

31.12.2008

15 Yıl 3.700 16 Yıl 3.700 18 Yıl 4.100
01.10.2009

31.12.2009

15 Yıl 3.800 16 Yıl 3.800 18 Yıl 4.200
01.10.2010

31.12.2010

15 Yıl 3.900 16 Yıl 3.900 18 Yıl 4.300
01.10.2011

31.12.2011

15 Yıl 3.960 16 Yıl 4.000 18 Yıl 4.400
01.10.2012

31.12.2012

15 Yıl 3.960 16 Yıl 4.100 18 Yıl 4.500
01.10.2013

31.12.2013

15 Yıl 3.960 16 Yıl 4.200 18 Yıl 4.600
01.10.2014

31.12.2014

15 Yıl 3.960 16 Yıl 4.300 18 Yıl 4.680
01.01.2015

ve sonrası

15 Yıl 3.960 16 Yıl 4.320 18 Yıl 4.680

 

 

2022 Malulen Emeklilik Şartları
2022 Malulen Emeklilik Şartları

2022 Malulen Emeklilik Şartları

İş kazası ya da meslek hastalığından dolayı malulen emekliliği bulunan kişilerin Sağlık Kuruluşlarına giderek uzman hekimler eşliğinde heyet girmeleri gerekmektedir. Malulen emeklilik şartlarından en önemlilerinden biri olan meslekte çalışma gücü kayıp oranını temin etmektedir. Malulen emeklilik şartı olarak meslekte çalışma gücü kayıp oranı %60 ve üzeri olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu malulen emekliliğin diğer bir şartı olarak en az 10 yıl çalışma süresi ve 1800 gün primin yatmış olmasına dikkat etmektedir. Maluliyeti bulunan kişinin başka birinin bakımına muhtaç olması durumunda bu kural değişmektedir. Malul olan kişi başka birinin bakımına muhtaç ise 10 yıl çalışma süresine dikkat edilmez ancak 1800 gün primin yatmış olması gerekmektedir.

2021 malulen emeklilik şartlarından bahsetmemiz gerekirse eğer Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yönlendirilen sağlık kuruluşlarından inceleme sonucunda kazanma gücü kayıp oranı yine %60 olarak kalmaktadır. Yine en az 10 yıl çalışma şartı aranmaktadır. Ancak maluliyeti bulunan işçi başka kişinin bakımına muhtaç ise 10 yıl şartı aranmamaktadır.

2023 Malulen Emeklilik Şartları

2023 yılında en çok takip edilen konulardan biri malulen emekliliktir. Malulen emekli olunabilmesi için hastalığınıza ilişkin resmi heyet raporu alınmalıdır. 2023 yılında malulen emekliliği sağlayan hastalıklar:

 • Epilepsi
 • Alzheimer
 • Beyin Tümörleri
 • Parkinson
 • Kanser Çeşitleri
 • Serebral Palsi
 • MS Hastalığı
 • Şizoreni
 • Bipolar Bozukluk
 • Görme Bozukluğu
 • Anemi
 • Behçet Hastalığı
 • Organ- Uzuv Kaybı
 • Böbrek-Akciğer Nakli
 • Zeka Geriliği
 • Siroz
 • Kalp Yetmezliği
 • AIDS
 • Verem Hastalığı
 • Solunum Yolu Hastalığı
 • Metabolizma Hastalıklarından Bazıları
Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri
Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri

Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışan bir kişi kaza ve ya hastalık sonucu çalışamayacak durumu gelmesi ile malulen emekli yapmaktadır. Sigortalı çalışan malulen emekli sayılabilmesi için Çalışma Gücü Kayıp oranı %40 ve %60 oranı üzerinde olması gerekmektedir. Hastalık yüzdesi %40 ve %49 arası olanların 18 yıl çalışma süresi, %50 ve %59 arası olanların 16 yıl çalışma süresi ve çalışma kaybı oranı %60 üzeri olanların ise 10 yıllık çalışma süresi aranmaktadır. Çalışma sürelerini ile birlikte bildirilen prim sayısına da dikkat edilmektedir.

Bunun yanı sıra genel bir ortalamaya göre malulen emekliliği sağlayan hastalıkların ortalama tablosu şu şekildedir:

HASTALIK ORANI (%)
Birden fazla hastalık 22,2
Onkolojik hastalıklar 16,9
Nörolojik hastalıklar 14,4
Psikiyatri 14
Kardiyoloji 8,34
Göz 5,7
Genitoüriner hastalıklar 4,6
Solunum hastalıkları 4,5
Diğer 9,36

Malulen emekliliği sağlayan hastalıkların isimleri ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

Örnekler üzerinden açıklamamıza devam edildiği takdirde en çok maluliyet verilen hastalıklardan olan gözden emeklilik şartı için Sosyal Güvenlik Kurumunu sevk ettiği hastanelerde uzman hekimler aracılığı tarafından iş gücü kayıp oranı belirlenmektedir. Tek göz kaybı için genel olarak %32 verilmektedir. Bu oran ise malulen emeklilik için yeterli değildir.

Örnek üzerinden malulen emekliliği sağlayan hastalıklara bipolar bozuklukta örnek gösterilebilir. Bipolar bozukluk malulen emeklilik şartları 2022 sağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu hastaneye sevkini istemektedir. Çalışma gücü kayıp oranı bipolar bozukluk için;

 • Sigortalı çalışan tedaviye cevap verip iyileşme gösteriyorsa %0
 • Kısmi bir düzelme gösteriyorsa %30
 • Tedaviye cevap vermeyecek durumda ise %70 çalışma gücü kayıp oranı almaktadır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul avukat