Reddi Miras

Reddi Miras

Reddi miras , diğer adıyla mirasın reddi; murisin mirasının, mirasçının tek taraflı irade beyanıyla reddedilmesidir. Mirasın reddi, miras hukukuna hâkim olan külli halefiyet ilkesi gereği, miras bırakanın vefatıyla birlikte mirasın yasal ve atanmış mirasçılara kendiliğinden geçmesi, miras bırakanın borçlarının da mirasçılara intikal etmesi sonucu söz konusu olur.

""<strong

Miras Reddi Yapınca Emekli Maaşı Alınır Mı?

Emekli maaşı, kişinin vefatıyla sona eren haklardandır. Dolayısıyla, mirasın reddi yapılsın veya yapılmasın miras bırakanın emekli aylığı mirasçılara intikal etmez.

Miras Reddi Nereye Yapılır?

Mirasın reddi, miras bırakanın ölmeden önceki son yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine yapılır.

Miras Reddi Nereden Yapılır?

Murisin en son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesine sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle mirasın reddi yapılır.

Miras Reddi Davası Ne Kadar Sürer?

Mirasın reddi için dava yoluna gidilmez; murisin son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesine sözlü ya da yazılı beyanda bulunmak yeterlidir.

Miras Reddi Dava Dilekçesi

Mirasın reddi dava dilekçesi, murisin vefatıyla birlikte kendisine intikal eden mirası reddetmek isteyen mirasçılar tarafından araştırılır. Ancak mirasın reddedilmesi için dava yoluna gidilmediğinden dolayı, dava dilekçesine de gerek yoktur. Mirasın reddedilmesi için murisin son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesine yazılı ya da sözlü ret beyanında bulunmak yeterlidir.

Miras Red Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Miras bırakanın ölümüyle birlikte yasal ve atanmış mirasçılarına intikal eden alacakları ve borçlarının tamamından oluşan miras, murisin son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesine yapılacak sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle reddedilir. Bu itibarla, mirasın reddi için dava açılması gerekmez.

Miras Red Davası Açmak İçin Avukat Tutmak Gerekir Mi?

Mirasın reddi için dava yoluna gidilmez. Dolayısıyla, Miras avukatı tutmak gerekli değildir.

Ölmeden Miras Reddi Nasıl Yapılır?

Mirasın reddi, miras bırakanın ölmesiyle birlikte yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar tarafından yapılabilir. Ancak mirasın reddedilebilmesi için mirasın intikal etmesi şarttır. Bu itibarla, muris vefat etmeden mirasın reddi yapılamaz.

YouTube video

Hükmi Miras Reddi

Türk Medeni Kanunu m.605/2 hükmü uyarınca miras bırakanın vefatı tarihinde ödemen aczi açıkça belirli ve resmen tespit edilmişse, mirasın reddi yapılmış kabul edilir. Hükmi mirasın reddi için aranan şartların mevcudiyeti halinde ayrıca irade açıklamasında bulunmaya gerek yoktur. Dolayısıyla, bu durumda mirasın kabul edilmesi yahut reddedilmesi için herhangi bir süre düzenlenmemiştir. Durumun tespit edilmesi için mahkemeye başvuru yapılabileceği gibi mirasçıların açtıkları davalarda da tespit talebi ileri sürülebilir.

İlgili İçerik: İslamda Miras Hukuku

İlgili İçerik: Miras Hukuku Mal Paylaşım Davası 

İlgili İçerik: Mirastan Çıkarma Nedir?

İlgili İçerik: Miras Avukatı

Kaynakça;

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/159951

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin