Çocuğu Olmayan Kişinin Mirası Kime Kalır? (Eşi Ölen, Bekar Olan)

Çocuğu Olmayanın Mirası

Çocuğu Olmayan Kişinin Mirası Kime Kalır? Çocuğu olmayan kişinin ölmesi halinde mirasının kime kalacağına medeni durumuna göre karar verilmektedir. Eğer çocuğu olmayan kişi evli ise, eş TMK madde 499 uyarınca yasal mirasçıdır. Eş ile birlikte diğer yasal mirasçılar da mirastan pay alacaktır. Eşlerden birinin vefatı halinde; mirasçılığa engel bir durumu olmamak kaydıyla (mirastan yoksunluk, mirastan çıkarma, mirastan feragat vs.), sağ kalan eş, somut durumda ilgili zümre ile birlikte mirasçı olacaktır.  Sağ kalan eşin mirastan alacağı pay kimlerle birlikte mirasçı olacağına göre değişecektir. Miras bırakanın eşi 3 farklı zümre ile birlikte mirasçı olabilir.  Buna göre çocuğu olmayan eş;

 • Miras bırakanın anne-babası ve onların çocukları ile birlikte mirasçı kalırsa, mirasın yarısı eşe, diğer yarısı diğer mirasçılara kalır.
 • Miras bırakanın nine-dedesi ve onların çocukları ile birlikte mirasçı kalırsa, mirasın dörtte üçü eşe, kalan kısmı diğer mirasçılara kalır.
 • Miras bırakanın yukarıdaki derecede akrabası yoksa, mirasın tamamı eşe kalır.

Eğer miras bırakan öldüğü anda evli değilse ve çocuğu da yoksa, mirası üstsoya geçecektir. Buna göre ölen kişinin mirası ½ annesine, ½ babasına geçecektir. Anne ve/veya babası hayatta değilse, onların çocuklarına miras hakkı geçecektir. Bu halde miras bırakanın öz veya üvey kardeşleri mirastan pay alacaktır.

Çocuğu Olmayan Kişinin Mirası Kime Kalır?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre miras hakkı öncelikli olarak çocuklara ve eşe verilmiştir. Ancak çocuğu olmayanın mirası eşine ve diğer yasal mirasçılara kalmaktadır. Ancak aile yapısı miras payını etkileyen bir olgudur, miras oranları aile yapısına göre farklılaşacaktır. Yasal miras sahipleri 3 kategoriye ayrılmıştır.

 1. Derece mirasçılar; altsoy (miras bırakanın çocukları, torunları, torunlarının çocukları ve bu bireylerden doğan çocuklar), çocuklar eşit olarak mirasçıdır.
 2. Derece mirasçılar; bu kategoride eş, anne, baba ve kardeşler yer almaktadır. Bu kategorinin mirastan pay alabilmesi için miras bırakanın çocuğunun olmaması gerekir, çocuğu olmadığından miras hakkı 2.derece mirasçılara geçmektedir. Anne ve baba eşit olarak mirasçı olmaktadır. Miras bırakandan önce anne ve babanın yerini ise her derecede halefiyet yoluyla kendi alt soylarını almaktadır.
 3. Derece mirasçılar; büyükanne ve büyükbaba, hala, teyze, dayı, amca, kuzen ve kuzenin çocuklarından oluşan kategoridir. Bu mirasçılar ancak miras bırakanın 1. ve 2. Kategoride mirasçısının olmaması halinde hak sahibi olmaktadır.  1. ve 2.derece mirasçısı olmayan kişinin mirasçıları büyükanne ve büyük babaları olmaktadır. Bunlarda miras bırakandan önce öldüyse büyük anne ve büyük babanın yerini her dereceden halefiyet yoluyla kendi alt soylarına geçmektedir.
Çocuğu Olmayanın Mirası Kime Kalır?
Çocuğu Olmayan Kişinin Mirası

Çocuğu olmayan kişinin mirası Türk Medeni Kanunu madde 499 da yer almaktadır. Türk Medeni Kanun 499. Maddesinde Çocuğu Olmayan Kişinin Mirası için olan açıklamasında;

 1. Sağ kalan eş

Madde 499-

Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre miras bırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur:

 1. Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,
 2. Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,
 3. Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü,

Bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

Çocuğu Olmayan Eşlerden Biri Ölürse Miras Kime Kalır?
Çocuğu Olmayan Eşlerden Biri Ölürse Miras Kime Kalır?

Çocuğu Olmayan Eşlerden Biri Ölürse Miras Kime Kalır?

Çocuğu Olmayan Kişinin Mirası Türk Medeni Kanunu’na göre düzenlenerek miras oranları belirlenmektedir. Çocuğu olmayan eşlerden birinin vefat etmesinin ardından kalan miras sağ olan eşe ve 2. Derece mirasçısı olan anne ve babasına kalmaktadır. Bu miras paylaşımı TMK madde 499’a göre;

 • %50 oranda eşe,
 • %25 oranda annesi
 • %25 oranında babasına verilmektedir.

Çocuğu Olmayan Kişinin Mirası Türk Medeni Kanunu’na göre vefat eden kişinin anne ve babası sağ değil ise yani ikinci derece mirasçısı yok ise 3. Derece mirasçısı ve eşi ile paylaştırılmaktadır. İlgili kanuna ve maddesine göre bu paylaşım mirasın %75 oranı eşe verilirken kalan %25 oranında ki kısım 3. Derece mirasçısı olan büyükanne, büyükbaba, hala, teyze, amca, dayıya ve bunların çocuklarına verilir.

Kocası Ölen Kadının Çocuğu Yoksa Miras Kime Kalır?

Türk Medeni Kanunu’nun 499.maddesi uyarınca çocuğu olmayan mirasçının eşi ile ilgili hususlara açıklık getirmektedir. Bu bağlamda sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre miras bırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur:

1. Kocası ölen kadın, miras bırakanın altsoyu ile mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,

2. Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile kocası ölen kadın mirasçı olursa, mirasın yarısı,

3. Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile mirasçı olursa, kocası ölen kadın mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamını almaktadır.

Miras bırakanın herhangi bir kategoride mirasçısı olmaması halinde Türk Medeni Kanunu’nun 501. Maddesi gereğince ölen kişinin mirası devlete geçmektedir.

Çocuğu Olmayan Kadın Ölürse Mirası Kime Kalır?
Çocuğu Olmayan Kadın Ölürse Mirası Kime Kalır?

Çocuğu Olmayan Kadın Ölürse Mirası Kime Kalır?

Çocuğu olmayan kadının vefat etmesi halinde mirasının kime nasıl paylaştırılacağı medeni durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Çocuğu olmayan kadının mirası, kadın evli ise eşi ve diğer yakınları Türk Medeni Kanunu’na göre yasal mirasçılarıdır.

1. Derece mirasçısı (çocukları- torunları) bulunmayan kadının eşi ile birlikte 2. Derece mirasçısı olan anne, baba ve kardeşleri mirastan paylarını alabilmektedir. Çocuğu olmayan eş; vefat eden kadının anne, babası ve onların çocukları ile mirası paylaşıyor ise; mirasın yarısı eşin, diğer yarısı kalan mirasçılarındır.

Çocuğu olmayan muris kadının anne ve babası hayatta değil ise sağ olan eş 3. Derece mirasçılar ile mirası paylaşmaktadır. Nine, dede ve onların çocukları ile yapılan bu paylaşımda mirasın 4/3 oranı eşe, kalan kısım diğer mirasçılara verilir. Çocuğu olmayan kadının 2. Ve 3. Derece mirasçısı bulunmuyor ise miras sadece eşe kalmaktadır.

Ancak muris (miras bırakan) evli değil ise miras paylaşım oranları değişmektedir. Çocuğu olmayan bekar kadının vefat etmesi durumunda miras; anne, baba ve kardeşleri arasında paylaştırılmaktadır. %50 oranında annesine, %50 oranında babasına verilmektedir. Anne ve babası hayatta olmaması durumunda öz veya üvey kardeşleri mirastan pay alabilirler.

Vefat eden kişi mirasçı olarak ise kimseyi bırakmamışsa TMK Madde 501 gündeme gelmektedir. İlgili kanun maddesinde yer alan ifadeler; ‘Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer’ şeklindedir.

Vefat Eden Kişinin Eşi Sağ Ancak Anne Baba Büyükanne ve Büyükbaba Vefat Etmişse Miras Kardeşlere Ya Da Yeğenlere Geçer Mi?

Ölüm durumunda miras paylaşımı kısmı zümrelere göre yapılmaktadır. Vefat eden kişinin yakınları, yakınlık derecelerine göre zümrelere ayrılmaktadır;

 • Birinci zümre; vefat eden kişinin en yakınları olmak üzere çocukları, torunları, torun çocukları ve devamı olarak ayrılmıştır.
 • İkinci zümre; vefat eden kişinin annesi, babası, kardeşi, yeğeni ve yeğen çocukları olarak belirlenmiştir.
 • Üçüncü zümre; vefat eden kişinin büyükanne, büyükbaba, amca hala, dayı, teyze ve kuzen olan altsoylarından oluşmaktadır.

Miras paylaşımında her zümre bir sonraki zümreyi mirasta devre dışı bırakmaktadır. Örneğin vefat eden kişinin birinci zümreden yakını bulunması halinde ikinci ve üçüncü zümreden kişiler mirastan hak alamaz. Ayrıca miras bırakılacak zümre içinde yakın hısımlardan birinin vefat etmesi halinde miras paylaşımına zümre içinde vefat eden kişinin altsoyu devreye girer.

Sağ kalan eş, miras paylaşımını büyük ölçüde değiştirmektedir. Eş mirasçılar arasında herhangi bir zümreye mensup değildir. Eşin herhangi bir zümre ile mirası paylaşması halinde miras payları;

 • Eş ve birinci zümre yakınları; sağ kalan eş ¼’ ünü alırken; altsoyu ¾ ü eşit olarak paylaşır.
 • Eş ve ikinci zümre yakınları; sağ kalan eş 2/4’ ünü alırken; ikinci derece yakınları 2/4’ ü eşit olarak paylaşır.
 • Eş ve üçüncü zümre yakınları; sağ kalan eş ¾ oranında mirastan pay alırken üçüncü derece yakınları kalan mirası eşit olarak paylaşmaktadır.

Çocuğu Olmayan Eşlerden İkisi De Ölürse Miras Kime Kalır?

Çocuğu olmayan eşlerin vefat etmesi halinde miras anne, baba ve kardeşlerin bulunduğu ikinci zümreye eşit olarak verilmektedir. Bu durumda çiftin çocuklarının olmaması hâlinde vefat edenin annesi, babası, kardeşi, yeğeni ve yeğen çocuklarının bulunduğu zümre yasal mirasçı olarak atanmaktadır. Vefat eden çiftin bu zümreden de yakının bulunmaması halinde üçüncü zümre mirastan hak almaktadır.

Miras Nedir?

Miras, bir kimsenin gaipliğinin kabulü ya da vefatının ardından kanunen hak sahibi olan yasal mirasçılarına; mal, mülk, para veya servetinin aktarılması olarak açıklanabilmektedir. Kanunen hak sahibi olan yasal mirasçılar Türk Medeni Kanunu’nun 495 ve 502. Maddeleri arasında düzenlenmiştir;

 • Birinci derece mirasçılar çocukları
 • İkinci derece mirasçılar anne ve babası
 • Üçüncü derece mirasçılar büyükanne ve büyükbabası
 • Evlilik dışı hısımlar
 • Sağ kalan eş
 • Evlatlık
 • Devlet

Miras hukuku ise bir kimsenin ölümünden sonra bırakılan mirasın kime, ne kadar, hangi pay oranı ile paylaştırılacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Mirasçılar ise miras hukuku alanında bilgi sahibi olmadıkları için hak kaybına uğramamaktadır. Alanında uzman miras avukatı gerekli hukuki desteği profesyonel olarak vermektedir. Miras avukatının alanına giren konular ise;

 • Çocuğu Olmayan Kişinin Mirası ve miras dağılımı
 • Resmi, el yazılı ve sözlü vasiyetler
 • Miras sözleşmesi ve sona ermesi
 • Tenkis davası
 • Mirasın geçmesi
 • Mirasın paylaşılması
 • Mirasın reddi
 • Miras ortaklığı ve sona erdirilmesi
 • Saklı paylı mirasçılar
 • Mirasçılıktan çıkarma
 • Mirasta denkleştirme
 • Tasarruf oranının hesaplanması
 • Ölüme bağlı tasarrufların yorumu

Çocuğu Olmayan Kişinin Mirası ise farklı oranlar ile paylaştırılmaktadır. Türk Medeni Kanun madde 499 da ‘Sağ Kalan Eş’ başlığı altında mirasların oranları belirlenmiştir. Çocuğu Olmayan Kişinin Mirası 3 mirasçı grubuna pay edilmektedir. Altsoyu ile mirasçısı varsa 4/ 1 pay alırken; anne ve babası mirasın yarısını alır. Büyük anne, büyük baba, hala, dayı, teyze, amca vb. mirasçılar varsa mirasın 4/3 oranını, bu mirasçılar yok ise mirasın tamamını vefat edenin eşine kalır. Ayrıca vefat eden kişinin mirasçısı yok ise miras devlet hesabına geçiş yapmaktadır.

Eşi ölen kadının çocuğu yoksa miras kime kalır?

Eşi ölen kadının çocuğu yoksa, eş ve diğer yasal mirasçılar mirasa ortak olurlar.

Çocuğu olmayan eşlerden ikisi de ölürse miras kime kalır?

Çocuğu olmayan eşlerden ikisi de ölürse miras, vefat eden eşlerin anne ve babaları ya da kardeşlerine kalır

Bekar ve çocuğu olmayanın mirası kime kalır?

Çocuğu olmayan bekar kadının vefat etmesi durumunda miras; anne, baba ve kardeşleri arasında paylaştırılmaktadır. %50 oranında annesine, %50 oranında babasına verilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler