İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bireylerin iş yaşamlarını, işçi, işveren ve devlet açısından ele alan özel hukuku alanına iş ve sosyal güvenlik hukuku adı verilmektedir. Kişilerin sosyal refahını etkileyecek riskleri önleme ve sosyal güvenliği sağlamak için de bu hukuk dalındaki hükümlere başvurulmaktadır. İş hukuku, bir işverene bağımlı şekilde çalışmanın yanı sıra tarafların yapmış oldukları iş sözleşmelerini de kapsamaktadır.

İşçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesi bu hukuk dalının ilgilendiği konulardandır. Hukuk sistemi, bireysel anlamda güçsüz ve bağımsız durumda olan işçilerin haklarını koruyabilmek adına, işçi çıkarlarını gözeten düzenlemeler yapmaktadır. Bu düzenlemeleri yapan devlet de iş hukuku kapsamında önemli bir unsurdur. Bu alanda görev yapan avukatlara halk arasında iş avukatı denilmektedir.

 

İşe İade Davası
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İşe İade Davası

İşe İade Davası nedir? İş sözleşmesinin işveren tarafından keyfi olarak feshedilmesine karşı işçiyi korumak amacıyla işe iade davaları açılmıştır. Bu

İhbar Tazminatı
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İhbar Tazminatı Hesaplama | İhbar Tazminatı Nedir

İhbar tazminatı, İş Kanunu kapsamında işçi veya işveren tarafından; belirsiz süreli sözleşmelerde ihbar sürelerine ve diğer şartlara uyulmadan fesi hakkını

Son Yazılar
Kategoriler: