Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bireylerin iş yaşamlarını, işçi, işveren ve devlet açısından ele alan özel hukuku alanına iş ve sosyal güvenlik hukuku adı verilmektedir. Kişilerin sosyal refahını etkileyecek riskleri önleme ve sosyal güvenliği sağlamak için de bu hukuk dalındaki hükümlere başvurulmaktadır. İş hukuku, bir işverene bağımlı şekilde çalışmanın yanı sıra tarafların yapmış oldukları iş sözleşmelerini de kapsamaktadır.

İşçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesi bu hukuk dalının ilgilendiği konulardandır. Hukuk sistemi, bireysel anlamda güçsüz ve bağımsız durumda olan işçilerin haklarını koruyabilmek adına, işçi çıkarlarını gözeten düzenlemeler yapmaktadır. Bu düzenlemeleri yapan devlet de iş hukuku kapsamında önemli bir unsurdur. Bu alanda görev yapan avukatlara halk arasında iş avukatı denilmektedir.

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Göremezlik Ödeneği Nedir & Nasıl Alınır?

İş göremezlik ödemesi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılır. Bu sayede çalışanın hastalık izni süresi boyunca gelir kaybı yaşamaması ve şikayetlerinin

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti

İş kazası sağlık raporu, iş kazası neticesinde meydana gelen hasarların tespitinin yapılmasının ardından işçiye verilen rapordur. İş kazası maluliyet oranı

Sendikal Tazminat Nedir?
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Sendikal Tazminat Hakkı

Sendikal tazminat hakkı nedir? Sendikalar, işçi-işveren ilişkilerinin yürütülmesinde, uyuşmazlıkların çözümünde ve toplu sözleşmelerin kurulmasında etkin rol oynamaktadır. Sendikal tazminat davası

Kendi İsteği İle İşten Ayrılan Tazminat Alabilir Mi?
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İstifa Eden İşçi Tazminat Alabilir mi?

Makalemizde Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Tazminat Alma Şartları konusuna değineceğiz. İşten ayrılan bireyler bu sürecin sonunda çalışma süreçleri ile ilgili

Ölüm Yardımı Kimler Alabilir?
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ölüm Yardımı Kimler Alabilir?

Ölüm yardımı, 5510 saylı kanuna tabi olan kişilerin vefatı halinde birinci derece yakınlarına cenaze masraflarının karşılanması için verilen ödenektir. Cenaze

Kıdem Tazminatı Kimler Alabilir?
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Kıdem Tazminatı Kimler Alabilir?

İş hayatında çalışılan süre zarfında elde edilen kıdemin karşılığı şeklinde ödenen tazminata kıdem tazminatı denir. Kıdem tazminatı, belirli şartların vücut

Deniz İş Kanunu Kıdem Tazminatı
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Deniz İş Kanunu Kıdem Tazminatı 20. Yıl

Deniz İş Kanunu Kıdem Tazminatı ile ilgili hususlar 854 sayılı Deniz İş Kanununda açıklanmaktadır. Kıdem tazminatı ile ilgili hususlar ilgili

Son Yazılar
Kategoriler: