Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası 2024 (Kanıt, Mahkeme & Tazminat Süreci)

Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası

İşverenlerin, çalışanlarını Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirme ve sigorta primlerini her ay düzenli olarak yatırma zorunluluğu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanun, işçi haklarını koruma ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlama amacı taşır. İşverenlerin, çalışanlarının sigorta primlerini zamanında ve eksiksiz olarak ödemeleri yasal bir yükümlülüktür. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 8. maddesi, işverenlerin çalışanlarını işe başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde SGK’ya bildirmelerini zorunlu kılmaktadır. Aynı kanunun 88. maddesi ise işverenlerin, çalışanlarının sigorta primlerini her ay düzenli olarak ödemeleri gerektiğini belirtir.

İşçinin Sigortasız Çalıştığını Gösteren Kanıtlar

Bir işçinin sigortasız çalıştığını gösteren en büyük kanıt, SGK‘ya işe giriş bildirgesinin yapılmamış olmasıdır. İşverenlerin, çalıştırdıkları her işçi için SGK’ya işe giriş bildirgesi vermesi ve bu bildirgeyi belirlenen süreler içinde tamamlaması zorunludur. Bu bildirgenin eksikliği, işçinin sigortasız çalıştırıldığının açık bir göstergesidir ve işverenlerin sigortasız işçi çalıştırma cezası ile karşılaşmalarına neden olabilir.

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası, işverenler için ciddi sonuçlar doğurur. Bu nedenle, işçilerin sigortasız çalıştıklarını kanıtlayabilecekleri diğer önemli belgeler ve durumlar şunlardır:

 • Ücret Bordroları: İşçiye düzenli olarak ödeme yapıldığını gösteren, ancak SGK primlerinin ödenmediğini veya bildirilmediğini gösteren bordrolar.
 • İşe Giriş Çıkış Kayıtları: İşyerinde yapılan çalışmaları ve çalışılan saatleri kaydeden sistemler veya defterler.
 • Tanık İfadeleri: İşyerinde çalışan diğer işçilerin veya işyerini düzenli olarak ziyaret eden kişilerin ifadeleri.
 • Resmi Yazışmalar: İşveren ve işçi arasında yapılan resmi yazışmalar veya e-postalar, işçinin işe başladığını ve çalıştığını kanıtlayabilir.

Bu kanıtlar, geriye dönük sigortasız işçi çalıştırma cezası uygulanması için kullanılabilir. Özellikle 1 günlük sigortasız işçi çalıştırma cezası gibi kısa süreli ihlaller bile, işverenler için ciddi mali yükümlülükler doğurabilir. 3 ay sigortasız işçi çalıştırma cezası ise çok daha ağır yaptırımlar içermektedir.

Sigortasız İşçi Çalıştırma Nasıl Kanıtlanır?

Sigortasiz Isci Calistirma Nasil Kanitlanir
Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası 2024 (Kanıt, Mahkeme & Tazminat Süreci) 4

Sigortasız işçi çalıştırma cezası, işverenler için ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir ve işçilerin haklarının korunması açısından büyük önem taşır. Sigortasız çalıştığınızı düşünüyorsanız, bunu kanıtlamanın birkaç yolu vardır.

Bir işçinin sigortasız çalıştığını göstermek için kullanılabilecek en büyük kanıt, SGK’ya işe giriş bildirgesinin yapılmamış olmasıdır. Bu belge eksikliği, işçinin sigortasız çalıştığının açık bir göstergesidir. Ancak, bunun dışında başka kanıtlama yolları da mevcuttur.

Denetleme Talepleri

Sigortasız çalıştığınızı düşünüyorsanız, durumu ihbar ederek iş yerinize denetleme ekibi gönderilmesini talep edebilirsiniz. SGK veya ilgili denetleme kurumları, ihbar üzerine iş yerinde denetimler yapar. Bu denetlemeler sonucunda sigortasız işçi çalıştırıldığı tespit edilirse, işverene karşı cezai işlem başlatılır. Kaçak işçi çalıştırma cezası, yapılan denetimlerde tespit edilen ihlaller için uygulanır ve bu cezalar, işverenler için ciddi mali yükümlülükler doğurabilir.

Diğer Kanıtlar

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ile karşı karşıya kalmamak için işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. İşçilerin sigortasız çalıştıklarını kanıtlamak için şu belgeler ve durumlar da kullanılabilir:

 • Ücret Bordroları: Sigorta primlerinin ödenmediğini veya bildirilmediğini gösteren bordrolar.
 • İşe Giriş Çıkış Kayıtları: İşyerinde yapılan çalışmaları ve çalışılan saatleri kaydeden sistemler veya defterler.
 • Tanık İfadeleri: Diğer işçilerin veya işyerini düzenli olarak ziyaret eden kişilerin ifadeleri.
 • Resmi Yazışmalar: İşveren ve işçi arasında yapılan resmi yazışmalar veya e-postalar.

Hukuki Destek

Sigortasız işçi çalıştırma cezası 2024 yılı itibarıyla daha da ağırlaştırılmıştır. Bu süreçte hukuki yardım almak, haklarınızın korunması ve sürecin doğru yönetilmesi açısından büyük önem taşır. ÇözümAvukatlık sigorta avukatı hizmetlerimiz ile, hem işverenlerin hem de işçilerin yasal haklarını korumaları için profesyonel hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında çalışan deneyimli bir avukattan yardım almak, kanıtlama sürecini kolaylaştırır ve haklarınızın daha etkin bir şekilde savunulmasını sağlar.

Sigortasız İşçi Çalıştırma Nasıl ve Nereye Şikayet Edilir?

Sigortasız işçi çalıştırma cezası, işverenler için ciddi sonuçlar doğurur ve işçilerin haklarını korumak açısından önemlidir. Sigortasız çalıştığından emin olan işçi, durumu ilgili mercilere bildirerek gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını sağlayabilir.

SGK’ya Başvuru

Sigortasız çalıştığını düşünen bir işçi, ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlüğüne veya SGK genel merkezine dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Bu dilekçede, işçinin çalıştığı işyerinde sigortasız çalıştırıldığına dair detaylı bilgiler verilmelidir. SGK, bu başvuruları dikkate alarak işyerinde denetim yapar ve sigortasız işçi çalıştırma cezası kapsamında gerekli işlemleri başlatır.

ALO 170 İhbar Hattı

ALO 170 Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, sigortasız işçi çalıştırma ihbarları için önemli bir iletişim noktasıdır. İşçiler, bu hattı arayarak sigortasız çalıştırıldıklarını bildirebilirler. Yapılan ihbarlar sonucunda SGK, işyerine yönelik yasal işlem başlatır ve gerekli denetimleri gerçekleştirir. ALO 170 hattı, işçilerin haklarını korumak adına hızlı ve etkili bir çözümdür.

CİMER’e Şikayet

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), sigortasız işçi çalıştırma konusunda şikayetlerin iletilebileceği bir diğer platformdur. İşçiler, CİMER üzerinden şikayetlerini iletebilirler. CİMER, yapılan şikayetleri SGK’ya yönlendirir ve sürecin başlatılmasını sağlar. Bu sayede işçiler, sigortasız çalıştırıldıkları durumlarda haklarını arayabilirler.

Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası Nedir? 2024

sigortasız işi çalıştırma cezası
Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası 2024 (Kanıt, Mahkeme & Tazminat Süreci) 5

Sigortasız işçi çalıştırma cezası, 2024 yılı itibarıyla önemli ölçüde artırılmıştır. 1 ay boyunca sigortasız işçi çalıştırılması halinde işverene 41.000,00 TL ceza uygulanmaktadır. İşçi, sigortasız olarak 2 ay çalıştırılıyorsa bu ceza 82.000,00 TL’ye çıkmaktadır. Bir yıl boyunca sigortasız işçi çalıştırma cezası ise işe giriş harici ortalama 240.000,00 TL’yi bulmaktadır. Bu cezalar, sigortasız işçi çalıştırmanın önüne geçmek ve işverenleri yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenmiştir.

İşçinin çalışma karşılığı sigortasının yapılması, işverenin Türk Borçlar Kanunu kapsamında asli edimlerinden biridir. Ancak bazı işverenler, SGK primlerini ödememek veya daha az ödemek için bu edimi yerine getirmemektedir. İşverenin bu yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda, sigortasız işçi çalıştıran işverene ağır cezalar uygulanmaktadır. Bir yıl için asgari ücretin 38 katı ceza kesilmesi, bu ihlalin ciddiyetini göstermektedir.

Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası ve Hukuki Yükümlülükler

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası 2024 yılı itibarıyla güncellenmiş ve işverenlerin bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulanmıştır. İşverenler, SGK primlerini zamanında ödemeli ve her işçi için SGK’ya işe giriş bildirgesi vermelidir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, işverenler yüksek para cezaları ile karşı karşıya kalacaktır.

Sigortasız işçi çalıştırma cezası, sadece para cezalarını değil, aynı zamanda sosyal güvenlik prim borçlarının geriye dönük olarak tahsil edilmesini de içerir. İşverenlerin bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi, işçilerin sosyal güvenlik haklarından mahrum kalmasına neden olur ve bu durum işverenler için ciddi yasal sorunlar doğurur.

Sigortasız Çalışan İşçi Tazminat Alabilir Mi?

Sigortası yatırılmayan veya primi eksik ödenen işçiler, haklarını korumak ve eksik ödenen primlerini talep etmek amacıyla belirli yasal yollara başvurabilirler. Bu durumda işçilerin izleyebileceği en önemli yollardan biri, Hizmet Tespit Davası açmaktır.

Hizmet Tespit Davası

İşten çıkarılan veya iş akdi sona eren sigortasız işçi, işten çıkartıldığı tarihten başlayarak 5 yıl içinde Hizmet Tespit Davası açmalıdır. Bu dava, işçinin sigortasız çalıştırıldığı sürelerin tespiti ve SGK’ya bildirilmesi amacıyla açılır. 5 yıllık dava süresi, hak düşürücü süredir ve bu süre, hâkim tarafından resen gözetilir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda, işçinin yeniden dava açma hakkı bulunmaz.

Tazminat Hakları

Sigortasız işçi çalıştırma cezası kapsamında işçiler, sigortasız çalıştırıldıkları döneme ait tüm haklarını talep edebilirler. Hizmet Tespit Davası’nın başarıyla sonuçlanması durumunda, işçinin sigorta primleri geriye dönük olarak SGK’ya yatırılır ve işçinin emeklilik, sağlık gibi sosyal güvenlik hakları korunur.

Bunun yanı sıra, sigortasız çalıştırılan işçiler, iş akdinin sona ermesi durumunda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacaklarını talep edebilirler. Bu hakların korunması ve talep edilmesi sürecinde, işçilerin hukuki destek alması önemlidir. ÇözümAvukatlık olarak, bu süreçlerde işçilere gerekli hukuki desteği sağlayarak, haklarının korunmasına yardımcı olmaktayız.

Hukuki Destek

Sigortasız işçi çalıştırma cezası 2024 yılı itibarıyla daha da ağırlaştırılmıştır ve işverenlerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir. İşçilerin haklarını korumak ve tazminat taleplerinde bulunmak için hukuki süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi büyük önem taşır. Avukattan yardım almak, hem Hizmet Tespit Davası’nın açılmasında hem de diğer işçilik alacaklarının talep edilmesinde süreci kolaylaştırır ve işçilerin haklarının etkin bir şekilde savunulmasını sağlar.

Sigortasız İşçi Çalıştırma Durumunda Tazminat Davası

sigortasız işi çalıştırma cezası 2024
Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası 2024 (Kanıt, Mahkeme & Tazminat Süreci) 6

Sigortasız işçi çalıştırmak, hem işveren hem de işçi için ciddi hukuki ve mali sorunlara yol açar. İşçiler, sigortasız çalıştırıldıkları durumlarda tazminat haklarını talep etmek için belirli yasal yolları izlemelidir. Bu yollar arasında kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı talepleri önemli bir yer tutar.

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, bir işçinin aynı işyerinde en az 1 yıl süreyle çalışmış olması durumunda hak kazandığı bir tazminat türüdür. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için işten resmi olarak çıkarılmış olması veya haklı nedenle kendi isteğiyle işten ayrılması gerekmektedir. Sigortasız olarak çalıştığı süreyi ispat edebilen işçi, bu süreyi de kıdem tazminatı hesabına dahil ettirebilir. Bunun için işçinin, sigortasız çalıştığı dönemi belgelerle veya tanık ifadeleriyle kanıtlaması gerekmektedir.

Sigortasız işçi çalıştırmak, işyerinin giderlerini azaltarak kâr miktarını artırır. Ancak, işçilerin sigorta primlerinin yatırılmaması, onların emeklilik, sağlık hizmetleri ve diğer sosyal haklardan mahrum kalmalarına yol açar. Sigortasız çalışan işçiler, işten çıkarıldıklarında kıdem tazminatı alma konusunda büyük zorluklar yaşayabilirler. Bu nedenle, çalışanların haklarını korumak ve güvence altına almak amacıyla sigortasız işçi çalıştırma yasaklanmıştır.

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız bir şekilde feshedilmesi durumunda ödenen bir tazminattır. İşçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetse bile ihbar tazminatına hak kazanamaz. İhbar tazminatına hak kazanmak için işçinin işten çıkarılma süresine göre belirli bir süre önceden bildirim yapılması gerekmektedir:

 • 6 aydan az çalışma süresi: 2 haftalık ihbar süresi
 • 6 ay – 1,5 yıl arası çalışma süresi: 4 haftalık ihbar süresi
 • 1,5 – 3 yıl arası çalışma süresi: 6 haftalık ihbar süresi
 • 3 yıldan fazla çalışma süresi: 8 haftalık ihbar süresi

İhbar süresi boyunca işçiye ödenmesi gereken ücret, ihbar tazminatı olarak talep edilebilir.

Sigortasız İşçi Çalıştırma Tazminat Miktarı 2024

Sigortasız işçi çalıştırma cezası, işverenler için önemli mali yaptırımlar içerir ve işçilerin haklarını korumak açısından büyük önem taşır. 2024 yılı itibarıyla güncellenen cezalar, işverenlerin sigortasız işçi çalıştırmalarını caydırmayı amaçlamaktadır. İşçilerin sigortasız çalıştırıldığı süreye bağlı olarak uygulanan ceza miktarları:

 • 1 Aylık Sigortasız Çalıştırma Cezası: İşçi sigortasız olarak 1 ay çalıştırıldığında işverene uygulanacak ceza 20.516 TL’dir.
 • 2 Aylık Sigortasız Çalıştırma Cezası: İşçi sigortasız olarak 2 ay çalıştırıldığında işverene uygulanacak ceza 41.032 TL’dir.
 • 5 Aylık Sigortasız Çalıştırma Cezası: İşçi sigortasız olarak 5 ay çalıştırıldığında işverene uygulanacak ceza 102.580 TL’dir.

Cezaların Detayları ve İşverenin Yükümlülükleri

İşverenlerin, çalıştırdıkları işçilerin sigorta primlerini düzenli olarak ödemeleri ve her işçi için SGK’ya işe giriş bildirgesi vermeleri yasal bir zorunluluktur. Bu yükümlülüğün ihlali, işverenler için ciddi mali sonuçlar doğurur. Sigortasız işçi çalıştırma cezası, işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda karşılaşacakları mali yaptırımları içerir.

Tazminat ve Diğer Haklar

Sigortasız çalıştırılan işçilerin, bu durumdan doğan haklarını talep edebilmeleri için belirli yasal yollara başvurmaları gerekmektedir. Sigortasız işçi çalıştırma cezası sadece para cezalarını değil, aynı zamanda işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacaklarını talep etme haklarını da kapsamaktadır.

İşçiler, sigortasız çalıştırıldıkları döneme ait haklarını korumak ve eksik ödenen primlerini talep etmek için Hizmet Tespit Davası açabilirler. Bu dava, işçinin sigortasız çalıştırıldığı sürelerin tespiti ve SGK’ya bildirilmesi amacıyla açılır. Başarılı bir dava sonucunda, işçinin sigorta primleri geriye dönük olarak SGK’ya yatırılır ve işçinin emeklilik, sağlık gibi sosyal güvenlik hakları korunur.

Hizmet Tespiti Davası

İşçi ile işveren arasında kurulan iş sözleşmesine rağmen işverenin SGK primlerini ödememesi durumunda, iş ilişkisi devam ederken veya iş ilişkisi sona ermiş olsa bile, işçi tarafından Hizmet Tespit Davası açılabilir. Bu dava, ödenmemiş veya eksik ödenmiş SGK primlerinin tespit edilerek, işveren tarafından ödenmesine karar verilmesini sağlar. SGK primlerinin doğru ve eksiksiz ödenmesi, işçinin emekliliği ve diğer sosyal güvenlik hakları açısından büyük önem taşır.

Hizmet Tespiti Davası Açabilecek Kişiler

Hizmet Tespiti Davası, çeşitli durumlarda SGK primlerinin ödenmediğini veya eksik ödendiğini iddia eden işçiler tarafından açılabilir. Bu davayı açabilecek kişiler şunlardır:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na işçilik sigortası bildirilmeyen kişiler: İşverenin, işçiyi SGK’ya bildirmemesi durumunda, işçi bu dava yoluyla sigortalılık süresinin tespit edilmesini sağlayabilir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na hizmet süresi eksik bildirilen kişiler: İşverenin, işçinin çalıştığı süreyi eksik bildirmesi durumunda, işçi bu sürelerin tespit edilmesi için dava açabilir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na girişleri süresi içinde yatırılmayan kişiler: İşe giriş bildirgesi süresi içinde yapılmayan işçiler, hizmet tespiti talep edebilir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigortası hiç yaptırılmayan kişiler: İşverenin hiç sigorta yapmadığı işçiler, sigortalı çalıştıklarını kanıtlamak için bu davayı açabilir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na işten ayrılmamasına rağmen giriş-çıkış yapmış gibi gösterilen kişiler: İşverenin, işçiyi işten çıkmış ve yeniden girmiş gibi gösterdiği durumlarda, işçi hizmet süresinin tespit edilmesi için dava açabilir.

Hizmet Tespiti Davasının Önemi

Hizmet Tespiti Davası, işçilerin sigortalılık sürelerinin doğru bir şekilde tespit edilmesini ve SGK primlerinin tam olarak ödenmesini sağlar. Bu, işçinin emeklilik hakkının korunması ve diğer sosyal güvenlik haklarının güvence altına alınması açısından kritik bir öneme sahiptir. İşçiler, çalıştıkları süre boyunca SGK primlerinin tam ve doğru şekilde ödenmesini sağlayarak, emeklilik ve sağlık hizmetleri gibi haklarından eksiksiz olarak yararlanabilirler.

Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası Zamanaşımı Süresi

Sigortasız işçi çalıştırma cezası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca idari para cezasıdır. Bu cezanın uygulanabilmesi için belirli bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır.

Zamanaşımı Süresi

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezasına hükmedilmesi için 10 yıllık bir zamanaşımı süresi öngörülmüştür. Zamanaşımı süresi, işverenin sigortasız işçi çalıştırdığı fiilin işlendiği günden itibaren işlemeye başlar. Bu süre zarfında SGK veya diğer ilgili denetim kurumları, sigortasız işçi çalıştırma fiilini tespit edebilir ve işverene idari para cezası uygulayabilir.

Fiilin Tespiti ve Cezai İşlemler

Sigortasız işçi çalıştırma fiili tespit edildiğinde, işveren hakkında gerekli cezai işlemler başlatılır. İdari para cezası, işverenin sigorta primlerini ödememesi ve işçiyi sigortasız çalıştırması nedeniyle uygulanır. İşveren, bu cezalara karşı hukuki yollara başvurabilir, ancak zamanaşımı süresi dolmadan cezai işlemler başlatılmalıdır.

Önemli Noktalar

 • Zamanaşımı süresi 10 yıl: Fiilin işlendiği tarihten itibaren 10 yıl içinde cezai işlem başlatılabilir.
 • Fiilin tespiti: SGK veya ilgili denetim kurumları tarafından tespit edilen sigortasız işçi çalıştırma fiili, idari para cezasına tabi tutulur.
 • İdari para cezası: İşveren, sigorta primlerini ödemediği ve işçiyi sigortasız çalıştırdığı için idari para cezası ile karşı karşıya kalır.

Sigortasız İşçi Çalıştırma – Yargıtay Kararları

Sigortasız işçi çalıştırma ile ilgili Yargıtay kararları, bu konudaki hukuki sürecin ve uygulamaların anlaşılması açısından önemli ipuçları sunar. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin 2014/9313-E, 2014/20041-K sayılı kararı, sigortasız işçi çalıştırma durumunda işçilerin haklarını ve işverenlerin sorumluluklarını belirleyen önemli bir içtihattır.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2014/9313-E, 2014/20041-K Sayılı Kararı

Bu kararda, işverenin sigorta primlerini yatırmadığı ve işçiyi sigortasız çalıştırdığı tespit edilmiştir. Yargıtay, bu tür durumlarda işçinin haklarının korunması gerektiğine ve işverenin hukuki sorumluluklarının yerine getirilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Bu kararın bazı önemli noktaları:

Davacı İddiaları:

 • Davacı, davalıya ait kuaför salonunda 01/06/2009-07/03/2011 tarihleri arasında çalıştığını iddia etmiştir.
 • İş sözleşmesinin haksız feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin, hafta tatili, ulusal bayram genel tatil ve fazla çalışma alacaklarının tahsilini talep etmiştir.

Davalı İddiaları:

 • Davacının müvekkili nezdinde çalışmasının bulunmadığını, müvekkilinin 2010 yılı başında vergi levhası aldığını belirtmiştir.
 • Davacının başka bir kuaför salonunda çalıştığını, müvekkilinin işyerinde sadece ara ara toplamda 2 ay staj yaptığını iddia etmiştir.
 • Haksız menfaat sağlamak amacıyla bu davanın açıldığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkeme Kararı:

 • Mahkeme, davacının çalışmasının sigortasız olduğunu ve çalışmanın varlığının kanıtlanması için hizmet tespiti davası açılması gerektiğini belirtmiştir.
 • Davacıya hizmet tespiti davası açması için süre verilmiş, ancak davacı bu süre içinde dava açmamıştır.
 • Dava ispatlanamadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.

Yargıtay Kararı:

 • Hiç kimse hizmet tespiti davası açmaya zorlanamaz.
 • Hizmet tespiti davası sosyal güvenlik hakkını ilgilendirir ve bir kişinin işçi sayılması için mutlaka SSK’lı çalışması gerekmez.
 • Davacı tanıklarının, davacının davalı yanında çalıştığı süre ile çalışma gün ve saatlerine ilişkin somut bilgiler verdiği görülmüştür.
 • Bu nedenle davanın, toplanan delillere göre esastan değerlendirilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle reddinin hatalı olduğu belirtilmiştir.
 • Kararın bu nedenle bozulmasına karar verilmiştir.

Sonuç:

 • Temyiz edilen kararın bozulmasına karar verilmiştir.
 • Peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine karar verilmiştir.
 • Karar, 03.11.2014 tarihinde oybirliğiyle alınmıştır.

Kararın Önemi

Yargıtay’ın bu kararı, sigortasız işçi çalıştırma durumunda işçilerin yasal haklarını ve işverenlerin sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koymaktadır. İşverenlerin, sigorta primlerini düzenli olarak ödemeleri ve işçilerin sigorta bildirimlerini zamanında yapmaları büyük önem taşır.

Sigortasız işçi çalıştırma cezası ve yasal süreçler hakkında daha fazla bilgi ve hukuki destek almak için, ÇözümAvukatlık olarak yanınızdayız. İşçilerin ve işverenlerin haklarını korumak ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin