Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

10/07/2023
Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi  kiralama aşamasında kiracının, mülkten çıkma ve mülkü orijinal durumuna geri getirme sözü verdiği belgeye verilen isimdir. Genellikle kiralama sözleşmelerinde bulunmaktadır.

Bu belge, kiralayanın, kira süresinin sonunda mülkün orijinal durumuna dönmesini garanti etmek için kiracıdan alındığı durumlar için özellikle önemlidir. Taahhütname, genellikle mülkün korunması ve gelecekteki kiralama için hazırlanması konusunda kiralayanı korur.

Bununla birlikte, tahliye evrakı hukuki bir belge olduğu için, imzalamadan önce içeriğinin tam olarak anlaşıldığından emin olmak önemlidir. Hukuki süreçler ve haklar konusunda belirsizlik durumunda, konuya hakim bir hukukçudan danışmanlık almakta fayda vardır.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?
Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinin önemli bir parçasıdır ve genellikle kiracının sözleşme süresinin sonunda taşınmayı kabul ettiği belgedir.

 1. Hukuki Güvence: Taahhütname, kiralayanın mülkü kira süresinin sonunda tahliye etme konusunda hukuki bir güvence sağlar. Eğer kiracı sözleşme süresinin sonunda taşınmayı reddederse, kiralayanın tahliye işlemi için yasal bir dayanağı olur.
 2. İcra Yetkisi: Taahhütname, icra daireleri tarafından kabul edilen ve icraya konu olan bir belgedir. Kiracının taşınmayı reddetmesi durumunda, kiralayan icra yoluyla tahliye hakkını kullanabilir.
 3. Zararların Karşılanması: Taahhütname genellikle mülkün orijinal durumuna dönmesi ve varsa hasarların giderilmesi konusunda da taahhüt içerir. Bu nedenle, kiracının mülke zarar vermesi veya mülkü orijinal durumuna getirmemesi durumunda, kiralayanın zararları karşılama hakkı olur.
Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları
Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları

 1. Tarafların kimlik bilgileri: Taahhütnamede, tahliye eden ve tahliye alan tarafın tam adı, adresi, telefon numarası gibi kimlik bilgileri yer almalıdır.
 2. Taşınmazın bilgileri: Tahliye edilen taşınmazın tapu numarası, mahalle, cilt ve sayfa numaraları gibi bilgiler taahhütnamede yer almalıdır.
 3. Tahliye süresi: Tahliyenin ne zaman gerçekleştirileceği belirtilmelidir. Taraflar arasında anlaşmaya varılan tahliye tarihi net olarak belirtilmelidir.
 4. Tahliye şekli: Tahliye eden tarafın taşınmazı hangi şekilde boşaltacağı açıkça belirtilmelidir. Örneğin, taşınmazın tamamen boşaltılacağı veya belirli eşyaların bırakılacağı şeklinde ifade edilebilir.
 5. Taşınmazın durumu: Tahliye edilen taşınmazın hangi durumda olduğu açıkça belirtilmelidir. Eğer taşınmazda herhangi bir hasar varsa veya bakım gerektiriyorsa, bu durum taahhütnamede belirtilmelidir.
 6. Depozito veya teminat: Taraflar arasında anlaşmaya varılmışsa, tahliye eden tarafın tahliye sonrasında geri alacağı depozito veya teminat miktarı ve koşulları taahhütnamede yer almalıdır.
 7. Tarafların taahhütleri: Taahhütnamede, her iki tarafın da üzerine düşen sorumlulukları ve taahhütlerini açıkça belirtmesi önemlidir. Örneğin, tahliye eden tarafın taşınmazı belirtilen tarihte boşaltacağına ilişkin taahhüt vermesi gerekmektedir.
 8. İmzalar: Taahhütnamenin her iki taraf tarafından imzalanması gerekmektedir. İmza tarihleri ve yerleri belirtilmelidir.

Taahhütname hazırlarken, yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmeli ve eksiksiz yerine getirilmelidir.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği
Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye taahhütnamesi örneği, taraflar arasında yapılan anlaşmanın belirli unsurlarını içermektedir. Bu örnek, taşınmazın tahliye edilmesi, depozito iadesi ve taşınmazın durumu gibi konuları kapsamaktadır. Tahliye tüm detayları, gerçek duruma ve tarafların anlaşmasına göre özelleştirilmelidir. Sizler için avukatın hazırladığı tahliye evrakı örneği sunuyoruz;

(İlgili kişi veya kurum adı)

Adres: (İlgili adres)

Telefon: (İlgili telefon numarası)

Tarih: (Tarih)

(Kiracının adı)

Adres: (Kiracının adresi)

Telefon: (Kiracının telefon numarası)

Konu: Tahliye Taahhütnamesi

Sayın (Kiracının adı),

İş bu taahhütname ile, (gayrimenkulün adresi) adresindeki gayrimenkulu (tahliye tarihi) tarihine kadar boşaltacağınıza dair taahhüt verdiğinizi onaylar ve kabul ederiz.

Taahhüt edilen tahliye tarihinden sonra gayrimenkulün boşaltılmaması durumunda, gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını bildiririz.

Bu taahhütname, taraflar arasında anlaşmazlıkları önlemek ve kiracının taahhüdünü belgelendirmek için düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu ve bu taahhüdü kabul ettiğinizi teyit etmek için aşağıdaki boşluğa imzanızı atmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla,

(Kiraya verenin adı)

(Kiracının adı ve imzası)

(Tarih)

(Kiraya verenin adı ve imzası)

(Tarih)

Tahliyeye ilişkin evrak  hazırlarken, yasal tavsiye almak ve yasalarla ilgili son durumu da değerlendirmek için alanında  uzman avukattan destek almak boşa düşmenizin ve hata yapmanızın önüne geçecektir.

Tahliye Taahhütnamesi Örneği
Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Tahliye Taahhütnamesi PDF

PDF formatı, bu belgenin dijital halidir. Elektronik ortamlarda (whatsapp, mail vb…) kolayca paylaşılabilirsiniz.  Tahliye evrakı, kiracının taahhüdünü belgelendirir ve anlaşmazlıkların önlenmesine yardımcı olur.

Tahliye taahhütnamesi PDF İndirmek İçin Tıklayınız. 

Tahliye Taahhütnamesi Word İndirmek için Tıklayanız. 

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Hazırlanır?
Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Hazırlanır?

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Hazırlanır?

Tahliye taahhütnamesi, taşınmazın kiracı tarafından belirli bir tarihte tahliye edilmesine ilişkin anlaşmanın yazılı hale getirildiği belgedir. Taahhütname hazırlarken aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 • Tarafların kimlik bilgilerini belirleyin: Tahliye, kiraya veren ve kiracının tam adı, adresi ve iletişim bilgileri gibi kimlik bilgileri yer almalıdır.
 • Taşınmazın bilgilerini belirtin: Tahliye edilen taşınmazın tam adresi, tapu numarası ve diğer tanımlayıcı bilgiler taahhütnamede yer almalıdır.
 • Tahliye tarihini belirleyin: Taraflar arasında anlaşmaya varılan tahliye tarihi açıkça belirtilmelidir.
 • Tahliye şeklini belirtin: Taşınmazın nasıl tahliye edileceği de belirtilmelidir. Örneğin, taşınmazın tamamen boşaltılacağı veya belirli eşyaların bırakılacağı gibi belirlemeler yapılmalıdır.
 • İmzaları alın: Tahliye her iki taraf tarafından imzalanması gerekmektedir. İmza tarihleri ve yerleri belirtilmeli ve belgenin geçerliliğini sağlamak için imzaların noter onaylı olması da tercih edilebilir.

Tahliye Taahhütnamesi Türk Borçlar Kanunu

Türk Borçlar Kanunu (TBK) da taahhütname ilişkin bazı hükümler içermektedir. Türk Borçlar Kanunu’na göre, bir taşınmazın tahliye edilmesi için yapılan anlaşmaların yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Taahhütname, bu yazılı şeklin gerekliliklerini karşılar ve taraflar arasındaki anlaşmanın somut bir kanıtını oluşturur.

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Süresi
Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Süresi

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Süresi

Tahliye taahhütnamesinde öngörülen süre, taşınmazın kiracı tarafından belirli bir tarihte tahliye edilmesi için yapılan anlaşmadaki süreyi ifade eder. Tahliye belirtilen süreye uyulması veya uyulmaması, hukuki sonuçlar doğurabilir. Tahliye öngörülen sürenin ve bu süreye uymamanın olası hukuki sonuçları:

 • Tahliye tarihine uyulması: Tahliye evrakında belirtilen süreye uyulması durumunda, kiracı taşınmazı tahliye etmiş olur ve sözleşme gereği yükümlülüklerini yerine getirmiş olur. Kiraya veren, taşınmazı geri alır ve taahhütnamede öngörülen diğer koşullar doğrultusunda depozito iadesini gerçekleştirir.
 • Süreye uymamanın sonuçları: Kiracı, taahhütnamede belirtilen süreye uymazsa, bu durum hukuki sonuçlar doğurur. Kiraya veren, kiracının süreye uymaması nedeniyle yasal yollara başvurarak tahliye işlemi talep edebilir. Kiraya veren, kiracıya karşı tahliye davası açabilir ve mahkeme kararıyla tahliye işlemini gerçekleştirebilir.
 • Tazminat talebi: Tahliye evrakında belirtilen süreye uymayan kiracı, kiraya verene karşı tazminat sorumluluğu doğurabilir. Kiracının süreye uymaması nedeniyle kiraya veren zarara uğrarsa, kiraya veren tazminat talebinde bulunabilir ve bu talebi yasal yollarla takip edebilir.
 • Kiralama ilişkisinin sona ermesi: Taahhütnamede belirtilen süre, kiracının taşınmazı tahliye etmesi ve kiralama ilişkisinin sona ermesi anlamına gelir. Kiracının süreye uymaması durumunda, kiraya veren kiralama ilişkisini sona erdirebilir ve yeni bir kiracıyla anlaşma yapabilir.
Tahliye Taahhütnamesinin İcra Takibi
Tahliye Taahhütnamesinin İcra Takibi

Tahliye Taahhütnamesinin İcra Takibi

Tahliye taahhütnamesi icra takibi, taahhütname gereğince tahliye edilmesi gereken taşınmazın gerçekleşmemesi durumunda uygulanabilecek hukuki süreçleri ifade eder. Taahhütnamenin icrası ve icra yolları:

 • İcra müdahalesi: Kiracı, tahliye evrakında belirtilen süreye uymaz ve taşınmazı tahliye etmezse, kiraya veren icra müdahalesi yoluna başvurabilir. İcra müdahalesi, icra mahkemesinden alınan bir kararla taşınmazın tahliye edilmesini sağlar. Kiraya veren icra avukatı  ile taşınmazın tahliyesini talep edebilir.
 • Tahliye davası: Kiracının tahliye belirtilen süreye uymaması durumunda kiraya veren, tahliye davası açarak mahkemeden taşınmazın tahliyesini talep edebilir. Tahliye davası, kiracının tahliye yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda kullanılan bir yasal yol olarak tercih edilebilir.
 • Tazminat talebi: Kiracının tahliye belirtilen süreye uymaması veya taşınmazda hasara yol açması durumunda, kiraya veren tazminat talebinde bulunabilir. Kiraya veren, kiracıya karşı tahliye öngörülen tazminat miktarını talep edebilir ve bu talebi yasal yollarla takip edebilir.
 • Haciz işlemi: Kiracının belirtilen süreye uymaması durumunda, kiraya veren icra takibi başlatabilir ve kiracının mallarına haciz işlemi uygulanabilir. Haciz işlemi, kiracının taşınmazı tahliye etmesi veya tahliye yükümlülüklerini yerine getirmesi için bir baskı unsuru oluşturabilir.

İlginizi Çekebilir: Trafik Kazası İcra Takibi 

Tahliye Taahhütnamesine İtiraz

Tahliye taahhütnamesine karşı yapılan bir itiraz, taşınmazın tahliye edilmesiyle ilgili yapılan anlaşmanın geçerliliğine veya taşınmazın tahliye sürecine ilişkin konuları içerir. Kiracı, karşı bir itirazda bulunmak istiyorsa, itirazı yazılı olarak ilgili taraflara iletmelidir. İtiraz, belirli maddelere veya şartlara karşı çıkılması, haksızlık iddiası veya itiraz edilen konunun açıklanması gibi nedenlere dayanabilir.

Tahliye Taahhütnamesine İtiraz
Tahliye Taahhütnamesine İtiraz

Taahhütnameye yapılan itirazın kaldırılması süreci, duruma ve itirazın nedenlerine bağlı olarak değişebilir. Taraflar arasında anlaşmazlık varsa çözümü için gayrimenkul avukatı desteği işlerinizi hızlandıracaktır.

Tahliye Taahhütnamesinin Kiracı ve Kiraya Veren Üzerindeki Etkileri

Taahhütname hem kiracı hem de kiraya veren üzerinde önemli etkilere sahiptir. İşte taahhütnamesinin her iki taraf üzerindeki etkileri:

Kiracı üzerindeki etkiler:

 • Yükümlülüklerin belirlenmesi: taahhütnamesi, kiracının taşınmazı belirli bir tarihte boşaltma yükümlülüğünü taşıdığını belirler. Kiracının taşınmazı belirlenen tarihte boşaltması gerektiği için taahhütname, kiracının bu yükümlülüğünü netleştirir.
 • Depozito iadesi: Kiracı, taşınmazı tahliye ettiğinde depozito veya teminatın geri ödenmesiyle ilgili olarak tahliye evrakında belirtilen koşullara uymak zorundadır. Taahhütname, depozitonun iadesi için gerekli şartları ve süreci belirler.
 • Yasal sonuçlar: Kiracı, taahhütnamede belirtilen tahliye tarihine uymadığı takdirde yasal sonuçlarla karşılaşabilir. Kiracının taşınmazı tahliye etmemesi durumunda, kiraya veren yasal işlem başlatma hakkına sahip olabilir.

Kiracı haklarını korumak için tahliye evraki dışında kira sözleşmesini de dikkatle hazırlama ve hukuki destek almalıdır.

İlgili İçerik: Kira Sözleşmesi 

Kiraya veren üzerindeki etkiler:

 • Taşınmazın zamanında geri alınması: Taahhütname, kiraya verenin taşınmazını belirli bir tarihte geri almasını sağlar. Kiraya veren, taşınmazın tahliye edilmesi için kiracıyla net bir anlaşmaya varmış olur.
 • Hasarların tespiti: taahhütnamesi, taşınmazın durumuyla ilgili bilgileri içerir. Kiraya veren, tahliyeden sonra taşınmazda herhangi bir hasar olup olmadığını tespit etmek için taahhütnameye dayanabilir. Böylece, herhangi bir hasar durumunda gerekli önlemleri alabilir ve hasarın tazminini talep edebilir.
 • Yasal güvence: Taahhütname, kiracının taşınmazı belirli bir tarihte boşaltacağına dair bir taahhüt içerir. Bu, kiraya verenin yasal olarak taşınmazın geri alınması için gerekli adımları atabilmesini sağlar. Kiraya veren, tahliye dayanarak yasal süreçleri başlatabilir ve gerektiğinde mahkemeye başvurabilir.
Tahliye Taahhütnamesi Yargıtay Kararları
Tahliye Taahhütnamesi Yargıtay Kararları

Tahliye Taahhütnamesi Yargıtay Kararları

Yargıtay kararları ışığında tahliyeye ilişkin açılan davalar sağlıklı bir yol izlemenizi sağlar. Yargıtay kararları daha önce görülmüş davaların uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak için verilmiş emsal niteliğinde kararları olması yönünden önemlidir.

Yargıtay, tahliye ahdinin, noter huzurunda verilmiş olsa bile tek başına tahliye sebebi oluşturmayacağını belirtmiştir (Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2011/8202 E., 2011/11497 K.).

Ancak, Yargıtay’ın bir başka kararında, taahhütnamenin, sözleşmenin bir parçası olması ve kiracının kiralanan taşınmazı belirli bir tarihte tahliye edeceğini kabul etmiş olması durumunda, tahliye sebebi oluşturabileceği ifade edilmiştir (Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2016/4102 E., 2017/1043 K.).

Ayrıca, Yargıtay, tahliye ahdinin verildiği tarihteki hukuki duruma, taahhüt süresine ve taahhütnamenin içeriğine bakılarak, karar verilebileceğini belirtmiştir (Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2013/18499 E., 2015/17402 K.).

 

Taahhütnamesi, belirtilen tahliye süresine uyulması, taşınmazın tahliye edilmesi, depozito veya teminatın iade edilmesi gibi hususların uygulanmasını sağlar. Taraflar, belgede yer alan yükümlülüklere uygun davranmalı ve anlaşmanın şartlarını yerine getirmelidir.

Evet, karşı itiraz edilebilir. Kiracı veya kiraya veren, belgedeki şartlara veya anlaşmazlıklara karşı itirazda bulunabilir. Bu durumda, taraflar müzakere edebilir veya hukuki yollarla itirazın çözümünü arayabilir.

Tahliye ihlal edildiğinde, ihlal eden tarafa karşı hukuki yollar kullanılabilir. Kiraya veren, icra takibi başlatabilir, tahliye davası açabilir veya tazminat talebinde bulunabilir. Kiracı ise itirazda bulunabilir veya itirazın kaldırılması için hukuki süreçleri başlatabilir.

Kiracı ve kiraya veren arasında yapılan bir anlaşmanın yazılı olarak düzenlendiği belgedir. Bu belge, taşınmazın belirli bir tarihte tahliye edilmesi ve diğer taşınmazla ilgili detayları içerir.

Taahhütnamede şekil yönünden eksik yoksa ve gerektiği şekilde dolduruldu ise şartlar oluştuğu zaman kiracı icra dairesi vasıtası ile tahliye edilir.

Kiracıya imzalatılan evrakta usul ve şekil yönünden hata olmamalıdır. Evrak kiracı tarafından doldurulmalı, ve kira sözleşmesi ile aynı günde doldurulmuş olmamalıdır. Aksi taktirde taahhütname geçirsiz olur.

Taahhütname ile kiracıyı çıkartmak için hukuki yollar takip edilmelidir. İcra dairesi veya mahkeme yoluyla taahhütname işleme koyulur. Başvurulan birimin yoğunluğuna göre tahliye işleminin süresi değişmektedir. En iyi ihtimalle 6 ay ile 1 yıl arasında tahliye işlemi gerçekleşebilir.

Taahhütnamenin altına imza atarak kişisel bilgilerini dolduran kiracı karşı tarafın doldurduğu kısımları da kabul etmiş sayılacaktır.

Tahliye tarihi geldiğinde kiracıya 1 ay içinde icra takibi ya da dava açılmalıdır. Kiracı İcraya itiraz edebilir. İtirazın iptali davası açılır.

Boş taahhütname imzalayan kiracı doldurulacak kısımları kabul etmiş sayılır.

Tahliye için imzalanan evrakta gerekli yerler doldurulmalı ve kiracı mülke yerleştikten sonra imzalanmalıdır.

Tahliyeye ilişkin taahhüt evrakı ev sahibi ve kiracı arasında imzalanmaktadır. Hukuki olarak hiç bir problem yoktur.

Boş tahliye evrakını imlayan kiracı sonradan doldurumasını da kabul etmiş sayılır.

Taahhütnamesi bulunan ve zamanında çıkmayan kiracı icra yolu ile çıkması için ihtar gönderilir. kiracının 7 gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır.

Kiracı ve kiralayan arasında imzalanabilen taahhütname noter onaylıda yapılabilmektedir. İtirazların önüne geçmek için tahliyeye ilişkin sözleşme ekstra masrafa katlanılarak noter onaylı yapılması tercih edilebilecek bir tutumdur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

istanbul avukat