Boşanma Reddi

Boşanma Reddi

Boşanma reddi, davacının boşanma davasından vazgeçmesi ya da usul veya esastan kaynaklanan sebepler ile gerçekleşmektedir. Boşanma davalarının mahkeme tarafından red edilme sebeplerine; evraklarda hata veya davacının boşanma sebebini ispatlayamaması örnek olarak verilmektedir.

Boşanma Reddi

Boşanma davası, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona erdirilmesidir. Anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Davanın nasıl açılacağı ise anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davasının tercihine göre değişmektedir. Boşanmak isteyen evli çiftlerden en az birinin Aile Mahkemesine dilekçe yazarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Yazılacak olan boşanma davası dilekçesinde ise boşanma sebebi açık ve net şekilde belirtilmelidir.

Bazı durumların gerçekleşmesinde hakim boşanmayı iptal kararını verilmektedir. Boşanma reddine sebep olacak durumlar ise:

 • Açılan boşanma davasının harçları yatırılmamış ise,
 • Vekâletname, protokol vb. gerekli evrakların dava dosyasına sunulmaması,
 • Anlaşmalı boşanma davalarında evli çiftten birinin vazgeçmesi durumunda,
 • Davacı olan eşin boşanma davasında dava sebebini ispatlayamaması,
 • Çekişmeli olan boşanma davasında davayı açan davacı eşin boşanmaktan vazgeçmesi olmaktadır.
Boşanma Reddi Neden Olur?
Boşanma Reddi Neden Olur?

Boşanma Reddi Neden Olur?

Hakimin boşanma davasında red kararını vermesi için birden fazla sebep olabilmektedir. Bunlardan biri dava doyasında eksik evrak bulunmasıdır. Açılan boşanma davasının dava harç ücretinin yatırılmaması da rette sebep olacak hallerden biridir. Kimi zaman ise boşanma davalarının açılmasının ardından taraflardan biri vazgeçmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda taraflardan herhangi birinin vazgeçmesi; çekişmeli boşanmalı davalarında ise boşanma davasını açan eşin boşanmadan vazgeçmesi boşanma davasının red edilmesine sebep olmaktadır.

Boşanma Davası Reddedilirse Ne Olur?
Boşanma Davası Reddedilirse Ne Olur?

Boşanma Davası Reddedilirse Ne Olur?

Boşanma reddinin gerçekleşmesi durumunda çiftlerin boşanması onaylanmayarak evlilikleri devam etmektedir. Ret; usulden, esastan ya da davacının davadan vazgeçmesi veya feragati halinde farklı sonuçlar görülmektedir.

Reddin usulden dolayı olması durumunda usulden kaynaklanan eksikler tamamlanarak tekrar açılabilmektedir. Ancak ret esastan kaynaklı olarak gerçekleşiyor ise aynı boşanma sebebi ile 3 yıl içerisinde boşanma davası açılmamaktadır. Fakat başka bir dava konusu ile boşanma davası açılabilmektedir.

Boşanma reddi boşanma davasını açan davacı eş tarafından vazgeçilmesi ve feragati ile de olabilmektedir. Bu durumda reddin ardından tekrar dava açılabilir ancak aynı boşanma sebebi kullanılamamaktadır.

 

Boşanma Davası Red Sebepleri
Boşanma Davası Red Sebepleri

Boşanma Davası Red Sebepleri

Boşanma davasının iptal sebepleri birden fazla olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak özetle redde sebep olacak haller:

 • Boşanma davasının açılmasına sebep olan durumun ispatlanamaması,
 • Dava süreci için toparlanan evrakların prosedürleri sağlamaması,
 • Boşanma davası usul ve esaslara uygun olarak açılmaması,
 • Boşanma için gerekli evrakların temin edilmemiş olması,
 • Boşanma sebeplerinin, Kanun Koyucu tarafından belirlenmemiş olan sebeplerden olması.
Anlaşmalı Boşanma Davalarında Ret Sebepleri Nedir?
Anlaşmalı Boşanma Davalarında Ret Sebepleri Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Ret Sebepleri Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası, evli olan iki tarafında boşanmayı, evlilik birliğini son erdirmeyi tüm sonuçları ile kabul etmesi üzerine Aile Mahkemesi’nde açılan davalardır. 4721 sayılı Medeni Kanunu’na göre anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için bazı şartlar aranmaktadır:

 • Anlaşmalı boşanma için evlilik süresi en az 1 yıl olmalıdır.
 • Anlaşmalı boşanma davası en az 1 eş tarafından açılmalı ve diğer eş kabul etmeli veya taraflar mahkemeye beraber başvuru yapmalıdır.
 • Taraflar mahkeme salonuna gelerek hakim huzurunda boşanma iradelerini açıklamalıdır.
 • Çocukların durumu ve boşanmanın mali boyutta olan sonuçları hakim tarafından uygun bulunmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davalarında hakim boşanma reddi kararı da verebilmektedir. Hakimin anlaşmalı boşanma reddi kararı vermesine sebep olan haller:

 • Boşanma dilekçesi ve protokolünde bulunan maddelerin yerine getirilmemesi,
 • Eşlerden biri boşanmadan vazgeçmesi durumunda (çekişmeli boşanma davasına döner),
 • Eksik belge vb. durumunun bulunması,
 • Tarafların arasında uzlaşma sağlanmaması.
Dava Reddi Gerçekleşirse Ne Yapılmalı?
Dava Reddi Gerçekleşirse Ne Yapılmalı?

Dava Reddi Gerçekleşirse Ne Yapılmalı?

Boşanma davası, ispatlayamama, eksik dosya vb. nedenlerden dolayı boşanma reddi ile sonuçlanmaktadır. Örneğin davacı dava sebebini ispatlayamaması durumunda hakim tarafından boşanma reddi gerçekleşmektedir. Bu durumda davacı eşin tekrar aynı sebep ile dava açabilmesi için en az 3 yıl beklemesi gerekmektedir. Ancak bu 3 yıllık süreci beklemek istemeyen davacı eş tekrar farklı bir dava konusu ile boşanma davası açabilmektedir. Açılan yeni boşanma davasından da boşanma reddi alması durumunda tekrar aynı sebep ile dava açması için üç yıl beklemesi gerekmektedir.

Ancak usulden dolayı boşanma reddi verilen davalarda bu durum değişmektedir. Örneğin dava dosyasına eksik evrak bulundurmaktan dolayı boşanma reddi gerçekleşebilmektedir. Bu durumda reddin gerçekleşmesi ile eksik olanlar tamamlanarak tekrar aynı sebepten dolayı boşanma davası açılabilmektedir.

 

Boşanma Davası Reddedilirse Tekrar Dava Açılabilir Mi?

Boşanma davalarında hakim tarafından boşanma reddi verilmesi durumunda reddin sebebine göre tekrar dava açılmaktadır. Örneğin usulden dolayı taraflara ret verildiğinde eksik olan usul yerine getirilerek tekrar boşanma davası aynı nedenden dolayı açılabilmektedir. Fakat esastan dolayı red gerçekleşirse tarafların aynı sebepten dolayı boşanma davası açmaları için en az 3 yıl beklemeleri gerekmektedir. 3 yıl beklemek isteyen eş ise farklı bir nedenden dolayı tekrar boşanma davası açabilmektedir.

Boşanma davasında, ret sebebi tarafların vazgeçmesi ise herhangi bir süre beklenilmemektedir. Tekrar boşanma davası açabilirler. Ancak açılacak olan bu davanın konusu boşanma reddine karar verilen boşanma davası konusu ile aynı olmamalıdır.

Boşanma Reddinin Hukuki ve Maddi Sonuçları
Boşanma Reddinin Hukuki ve Maddi Sonuçları

Boşanma Reddinin Hukuki ve Maddi Sonuçları

Boşanma reddinin maddi boyutu nafaka ve mal paylaşımından ibarettir. Hakim nafakayı hükmedebilir veya nafaka miktarını arttırabilmektedir. Boşanma davasından vazgeçerek boşanma reddine sebep olan eş, nafakayı hak eden taraf olması durumunda detaylı olarak düşünmelidir. Mal paylaşımının yapılmasından önce kendisine kalan mallardan hakkını çekmiş olacaktır.

Hukuki olan boyutu, redde sebep olan eşin 3 yıl aynı sebep ile boşanma davası açma hakkı bulunmamaktadır. Redde sebep olan eş, işlerin ters gitmesi beklediği gibi sonuçlanmaması durumunda ancak diğer eşin boşanma davası açmasının beklemesi gerekmektedir.

Boşanma reddi, mahkeme tarafından verilen bir karardır. Ancak boşanma davası açacak eşler bütün durumları gözden geçirmeli alanında uzman boşanma avukatı ile görüşmelidir.

 

Ret Edilen Boşanma Davasında Nafaka Kararı Verilir Mi?

Boşanma reddedildiğinde nafaka ne olur sorusu taraflar arasında merak edilen bir durumdur. Özetlemek gerekirse boşanma reddinde;

 • Mahkemenin ret kararında tedbir nafakası verilir. Yoksulluk nafakası verilmez.
 • Boşanma davası ret kararı almış ancak nafaka kararı verilmemiş ise dava temyize gidebilir.
 • Hakim daha önce görülen duruşmalarda belirlenen nafaka miktarının arttırılmasına karar verebilir.
 • Ret gerçekleşmiş olsa bile hakimin kadın ya da çocuklara nafaka verilmesini hükmedebilir.
Boşanma Reddi Gerçekleşirse Nafaka Ne Olur?
Boşanma Reddi Gerçekleşirse Nafaka Ne Olur?

Boşanma Reddi Gerçekleşirse Nafaka Ne Olur?

Boşanma davası bazen ilk duruşma da bazen daha sonraki duruşmalarda  ret ile sonuçlanabilmektedir. Boşanma reddi usulden, esastan veya yanlış işlemlerden dolayı görülmektedir. Bu durumda boşanma reddinde ne olur, nafaka verilir mi soruları da gündeme gelmektedir.

Boşanma davasında, ret verilmiş olsa bile hakim nafaka kararı vermektedir. Ancak bu nafaka yoksulluk nafakası değil, tedbir nafakasıdır.

Hakim, dava da nafaka kararı vermemiş olma durumu da söz konusu olmaktadır. Bu durumda ise dava, temyize gönderilmektedir. Diğer söz konusu durum ise; hakim daha önceki duruşmalarda nafaka miktarı belirtmiştir. Ret edilmesinden sonra bu tazminat miktarı yine hakim tarafından arttırılabilir veya azaltılabilmektedir.

 

Boşanma Davası Reddedilirse Tedbir Nafakası Ne Olur?

Tedbir nafakası, kişinin kendisini güvence altına almasını amaçlamaktadır. Tedbir nafakası boşanma davasının görüldüğü süre boyunca eşin maddi açıdan zorluk çekmemesi adına verilmektedir. Ancak bu nafakanın talep edilmesi ve alınması için maddi zorluk yaşandığının ispatı gerekmektedir. Mahkemenin boşanma reddi kararının vermesi durumunda ise tedbir nafakası iptal edilmektedir.

 

Boşanma Davasında Velayet Hakkı Kimde Kalır?
Boşanma Davasında Velayet Hakkı Kimde Kalır?

Boşanma Davasında Velayet Hakkı Kimde Kalır?

Boşanma davasında velayetin kime verileceğinde anlaşma sağlanmaması fazla karşılaşılan bir durumdur. Kısaca yaş gruplarına göre velayet:

 • 0-3 Yaş Arası Çocuk

Bu yaş grubundaki çocukların anne bakım ve şefkatine muhtaç olduğu kabul edilmektedir. Annenin yaşam tarzı, işi, evi ve maaşına önem verilmemektedir.

 • 3-7 Yaş Arası Çocuk

3-7 yaş arası çocukların velayetinin babaya verilmesi istisnai durum olarak teşkil edilmektedir. Ancak anne, bu yaş grubu arasındaki çocuğuna zarar veriyor veya çocuğa bakmaktan aciz ise velayet anneden alınarak babaya verilmektedir.

 • 7-12 Yaş Arası Çocuk

Bu yaş grupları içerisinde bulunan çocukları velayeti için ön plana çıkan; tarafların maddi imkânlarıdır. Hangi eşin çocuk için daha iyi gelecek ve eğitim sağlayabileceğine dikkat edilmektedir. Ayrıca bu yaş gruplarında çocukların düşünceleri pedagog eşliğinde dinlenilmektedir.

 • 12 Yaş ve Üzeri Çocuk

12 yaş ve üzeri çocukların olgunluğa eriştikleri düşünülmektedir. Çocuklar kendi isteklerini rahat biçimde ifade ederek ebeveyn tercihlerini yapabilirler.

 

Boşanma reddi emsal Yargıtay Kararları PDF indirmek için tıklayınız.

İlgili Yazılarımız; 

Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Boşanmada Nafaka ve Tazminat

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler