Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

Arabuluculuk Hizmeti

Arabuluculuk Hizmeti

Arabuluculuk Hizmeti

Herhangi bir konuda uyuşmazlık yaşayan tarafları, uyuşmazlığı çözmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla bir araya getirilmesine arabuluculuk hizmeti adı verilmektedir. Arabuluculuk hizmetinde tarafsız ve objektif bir konumda bulunan arabulucunun olması zorunludur. Arabulucunun katılımıyla devam eden ve gönüllü alternatif bir uyuşmazlık çözme yöntemi olan arabuluculuk hizmeti pek çok alanda başvurulan bir yöntemdir.

Arabuluculuk hizmetinin avantajları arasında; taraflar arasında iletişimin kolay olması, duygusal tıkanmaların aşılması ve tarafların her ikisinin de çıkarlarının gözetilmesi gibi unsurlar bulunmaktadır. Arabuluculuk hizmeti ile uzlaşma şansı çözüme dönüştürülebilmektedir. Eğer arabuluculuk faaliyetlerinden beklenen sonuç ve çözüm çıkmazsa, taraflar haklarını yargı yoluna giderek arayabilmektedir. Arabuluculuk hizmeti, bu alanda gerekli eğitimleri tamamlamış uzman avukatlar tarafından yapılmaktadır.

Trafik Kazalarında Arabuluculuk
Arabuluculuk Hizmeti
Trafik Kazalarında Arabuluculuk

Trafik kazalarında arabuluculuk zorunlu değildir. İlgili kanun maddeleri gereğince trafik kazalarında ihtiyari arabuluculuk bulunmaktadır. Bundan dolayı taraflar dilediği takdirde dava

Trafik Kazası Sonrası Uzlaşma
Ceza Hukuku
Trafik Kazası Sonrası Uzlaşma | Sigorta | Tazminat

Trafik kazası sonrası uzlaşma, kusurlu tarafın kendince belirlediği anlaşma şekli ile çözümlenmesini amaçladığı toplantılar şeklindedir. Mağdurun ise uzlaşmayı kabul etmemek

Son Yazılar
Kategoriler: