Miras Paylaşımı Davası, Mirasın Paylaştırılması

Miras Paylaşım Davası

Mirasçılara kalacak olan tüm mal varlığı ve borçların tümü miras paylaşım davası ile paylaştırılabilmektedir. Belirli şartlar dahilinde bu paylaştırma yapılabilir.

Miras Paylaşım Davası Nedir?

Bir kişinin ölümünden sonra, mirasçılara kalan alacak ve borçlar bütününe miras denir. Yani ölen kişinin tüm malvarlığını aynı zamanda borçlarını kapsamaktadır. Mirasçılar; atanmış mirasçılar ve yasal mirasçılar olarak ikiye ayrılmaktadır. Miras paylaşımı da bu mirasçılar göz önüne alınarak yapılmaktadır. Kişiler arasında anlaşmazlık olması durumunda ise miras paylaşım davası açılabilmektedir.

Ölen Kişinin Miras Paylaşımı

Ölen kişinin durumuna göre miras sırasıyla anne, baba, eş, çocuk, torun, kardeş şeklinde sıralanmaktadır. Bu kişiler ölen kişinin mirasından hak talebinde bulunabilirler. Mirasçıların başvurabilecekleri birçok yol bulunmaktadır. Mirasçılar miras avukatı ile görüşerek ya da kendi aralarında anlaşma yoluna giderek mal paylaşımında bulunabilirler. Serbest bir şekilde kendi aralarında gerekli paylaşım olabilir. Fakat mirasçıların anlaşamaması durumunda ise durum daha farklı bir hal alır. Bu durumda yargı süreci devreye girebilir. Bu süreçte bir avukat ile iletişim kurmak ve beraber hareket etmek daha mantıklı olacaktır.

Miras paylaşımı yapılamaması durumunda, herhangi bir anlaşım yapılamazsa paylaşımın mahkeme yoluyla yapılması için miras paylaşım davası açabilirler. Türk Medeni Kanununda yapılan düzenlemeye göre uygun bir şekilde paylaşım yapabilmektedirler.

Miras Paylaşımının Yapılması
Miras Paylaşımının Yapılması

Miras Paylaşımının Yapılması

Türk Medeni Kanununa göre, mirasçılar miras ortaklığını sürdürmek istemezlerse mirasın paylaşımını talep edebilirler. Dava sürecinde öncelikle yapılan mal varlığının belirlenmesidir. Daha sonra mirasçılar arasında bu değer pay edilir. Payın ne kadar olduğu da dava sırasında belirlenmektedir. Birden çok mirasçı olması durumunda ise miras bırakanın tüm hakları ve borçları ortaklık haline getirilir. Elbirliği mülkiyeti şeklinde olan ortaklık, miras paylaşımı olana kadar devam eder. Miras paylaşım için avukatınız ile anlaşarak adım atabilirsiniz.

Ülkemizde miras paylaşımı derece sistemiyle uygulanmaktadır. Yani akrabalık derecelerine göre kişiler birinci, ikinci, üçüncü derece olarak ayrılmaktadır. Birinci derecede olan grup kişinin altsoyudur. Yani çocuklar ve torunlar birinci derecedendir. İkinci derecede ise mirasçının babası, annesi, kardeşleri bulunur. Üçüncü derecede ise vefat edenin büyükannesi ve büyükbabası bulunmaktadır. Eğer bir önceki derecede mirasçı bulunuyorsa alt derecedekiler miras talebinde bulunamazlar.

Miras paylaşımı yapılırken öncelikle, birinci dereceden hak sahibi bulunan kişiler arasında yapılmaktadır. Birinci dereceden mirasçıların hayatta olması durumunda mirastan ikinci ve üçüncü dereceden kişiler yararlanamaz. Fakat birinci derecede mirasçı bulunmuyorsa miras ikinci derecede bulunan mirasçılara geçer. Eğer ikince derecede mirasçı bulunmuyorsa o halde miras üçüncü dereceye geçecektir.

Miras Paylaşım Davası Süreci

Yalnızca yasal mirasçılara değil, atanmış kişilere de miras bırakılabilmektedir. Burada miras bırakanın iradesine göre mirasın dağılımı yapılacaktır. Mirasçı, terekenin tümünü veya mirasta bulunan değerli eşyaların paylaşılması talebinde bulunabilir. Yani dava sürecinde mirasın tümünün paylaştırılması şart değildir. Mirasçılar terekenin tamamını ya da belirli bir kısmının paylaşılmasını isteyebilirler. Eğer mirasa konu olan mallardan belirli bir kısmının paylaşılması talep edilirse malların bütünü için dava açılması gerekmez.

Miras hukuku son derece geniş bir daldır. Aynı zamanda uzmanlık gerekmektedir. Bundan dolayı uzman bir avukattan destek almanız yararlı olacaktır. Mirasın paylaştırılması için görülecek olan dava, mirasçının ikamet ettiği son yerde açılmaktadır. Davayı başka bir yerde açmak mümkün değildir. Dava Sulh Hukuk Mahkemesine açılmaktadır.

Miras paylaşım davasının açılabilmesi için mirasçıların herhangi bir anlaşmaya varmamış olması gerekmektedir. Aynı zamanda miras bırakanın vasiyetname düzenlememiş olması gerekir. Miras paylaşım davasını açabilmek için mirasın ret süresinin mutlaka dolmuş olması gerekir. Ret süresi geçmeden herhangi bir paylaşım yapılamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler