Emniyet Rütbe Terfi 2024 Polislikte Rütbe Atlama, Rütbeler Kaç Yılda Değişir?

Emniyet Rütbe Terfi

Emniyet Rütbe Terfi 2024 ,Türk Emniyet Teşkilatı içinde görev yapan kişilerin geride bıraktığı unvanların ve yaklaşık yetki ve sorumluluklarının yükseltilmesini ifade etmektedir. Emniyet teşkilatında çalışan personeller, emniyet müdürü, emniyet amiri, komiser, başkomiser, emniyet görevlisi, komiser yardımcısı, başpolis, polis memuru, çarşı ve mahalle bekçisi gibi farklı unvanlarda görev yaparlar. Bu personelin unvanları, mesleki deneyimleri ve başarılarına bağlı olarak yükseltilebilir.

Emniyet Rütbe Terfi 2024

Emniyet rütbesi terfisi, 2024 yılında bazı şartların ve durumların tamamlanması ile gerçekleşmektedir. Emniyet rütbesi terfisi genellikle şu maddeler dikkate alınarak yapılmaktadır:

 1. Hizmet süresi: Polis memurlarının görev süresi, rütbe terfilerinde önemli bir faktördür. Görev süresini dolduran personel, terfi için uygun kabul edilmektedir.
 2. Eğitim ve meslek bilgisi: Polis memurlarının eğitim düzeyi ve mesleki bilgi birikimi de terfilerde dikkate alınmaktadır.
 3. Performans ve disiplin: Polis memurlarının iş performansı ve disiplin durumu, terfilerde büyük önem taşımaktadır. Başarılı performans sergileyen ve disiplin cezası bulunmaya personel, daha hızlı terfi olabilmektedir.
 4. Sınavlar: Terfi için düzenlenen sınavlarda başarılı olan adaylar, terfi sürecinde daha önceliklidir.
 5. İhtiyaçlar ve kadro: Emniyet teşkilatının ihtiyaçları ve boş kadrolar da terfilerde dikkate alınmaktadır. İhtiyaç duyulan rütbelere uygun personel, terfi için tercih edilmektedir.

Bu etkenler doğrultusunda, 2024 yılında emniyet rütbesi terfileri gerçekleştirilmektedir. Ancak net bilgi ve terfilerin kaynaklarına ulaşmak için, güncel ve resmi duyurulardan yararlanmanız gerekmektedir.

Polis Rütbe Terfi Nasıl Olur?
Polis Rütbe Terfi Nasıl Olur?

Polis Rütbe Terfi Nasıl Olur?

Emniyet rütbe terfileri, personelin mesleki gelişimi ve kariyer planlaması açısından oldukça önemlidir. Terfi eden personelin sorumlulukları artar ve daha yüksek pozisyonlarda görev almaktadır. Ayrıca, terfi eden personelin maaşları ve diğer sosyal hakları da artış göstermektedir.

Emniyet rütbe terfileri genellikle görev yaptıkları ülkenin kanunları ve kuralları doğrultusunda belirlenmektedir. Türk Emniyet Teşkilatı için polis rütbe terfileri en alttan başlayarak şu şekildedir;

 1. Polis Memuru
 2. Başpolis
 3. Komiser Yardımcısı
 4. Komiser
 5. Başkomiser
 6. Emniyet Amiri
 7. Emniyet Müdür Yardımcısı
 8. Emniyet Müdürü

Polis rütbe terfileri, personelin mesleki deneyimleri, eğitimleri ve performanslarına göre belirlenir. Ayrıca, terfi için belirli bir yaş sınırı ve diğer kriterler de aranabilir.

Emniyet Rütbe Terfi Yönetmeliği
Emniyet Rütbe Terfi Yönetmeliği

Polis Rütbeleri Kaç Yılda Değişir?

Polis rütbelerinin kaç yılda değişeceği hususu Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda ile tespit edilmiştir. Zorunlu bekleme süreleri ilgili kanunun 55. Maddesinde düzenlenmiştir. Mezkurhükme göre;

 • ➢ 9. Derece komiser yardımcısı 4 yıl
 • ➢ 8. Derece komiser 4 yıl
 • ➢ 7. Derece başkomiser 3 yıl 
 • ➢ 6. Derece emniyet amiri 3 yıl
 • ➢ 5. Derece dördüncü sınıf emniyet müdürü 2 yıl
 • ➢ 4. Derece üçüncü sınıf emniyet müdürü 2 yıl
 • ➢ 3. Derece ikinci sınıf emniyet müdürü 2 yıl
 • ➢ 2. Derece birinci sınıf emniyet müdürü 2 yıl
 • ➢ 1. Derece birinci sınıf emniyet müdürü yaş haddi 
 • ➢ Sınıf üstü emniyet müdürü derece üstü yaş haddi

Şeklinde düzenlenmiştir. Polis rütbeleri işbu rütbe meslek derecelerinin en az bekleme süresine göre değişmektedir.

Polislikte Nasıl Rütbe Atlanır?

Polislikte rütbe atlama Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda düzenlenmiştir. İlgili kanuna göre rütbe terfiinin kurulda görüşülebilmesi için;

 • ➢ Bulunulan rütbelerdeki bekleme sürelerinin tamamlanmış olması
 • ➢ Bekleme süresindeki yıl kadar iyi veya çok iyi şeklinde değerlendirme puanı almış olması
 • ➢ Dördüncü sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etmek için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması ve Polis Akademisi tarafından dördüncü sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi için düzenlenecek yöneticilik eğitiminde başarılı olunması gerekmektedir.

İşbu şartlar sağlandığı takdirde polislikte rütbe atlama için kurul görüşmeleri yapılabilir ve bunların sonucunda rütbe atlanabilir.

Emniyet Rütbe Terfi Yönetmeliği

Emniyet Rütbe Terfi Yönetmeliğinde polis personelinin terfileri için uyulması gereken kurallar, yürütmeler ve kriterler belirlenmektedir. 6385 Sayılı bu yönetmeliğin tam adı ‘Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurallarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’ olarak geçmektedir.

İlgili Yönetmeliğin resmi gazete de yayımlanma tarihi 10.05.2015’dir. 8 bölüm ve 41 maddeden oluşmaktadır. Yönetmelikte polis memurlarının Rütbeleri, Meslek Dereceleri ve En Az Bekleme Süreleri de yer almaktadır.

Yönetmelik, polis teşkilatındaki emniyet rütbe terfilerinin adil, şeffaf ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Yönetmelikte yer alan kurallar ve ilkeler, polis personelinin kariyerinden yararlanarak, emniyet teşkilatının sınırlarını ve görevlerini genişletmektedir.

Yönetmelik, zaman içinde değişiklikler ve güncellemeler geçirebilmektedir. Güncel işletim hükümlerini denetleme ve terfi işlemleri hakkında en doğru bilgiye ulaşmak için, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitelerini ve içeriğinin takip edilmesi gerekmektedir.

6385 Sayılı Emniyet Rütbe Terfi Yönetmeliğinin tamamına ulaşabilmek için bıraktığımız linki kullanabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20157685.pdf.

Emniyet Rütbe Terfi Şartları
Emniyet Rütbe Terfi Şartları

Emniyet Rütbe Terfi Şartları

Emniyet rütbe terfi şartları, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda yer almaktadır. İlgili kanunda belirtilen rütbe terfi ettirilecek personelin kurulda görüşülmesi için şartlar 55. Maddede yer almaktadır. 55. Madde de yer alan emniyet rütbe terfisi için aranan şartlar;

 1. Bulunulan rütbelerdeki en az bekleme sürelerinin tamamlanması,
 2. Bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanının alınması,
 3. Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması,
 4. Polis Akademisi Başkanlığınca Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için düzenlenecek yöneticilik eğitiminde başarılı olunması, şarttır. (Ek cümle) Bu fıkranın (c) bendinde belirtilen sınava, her personel en fazla beş defa katılabilir.

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde en az bekleme süresini tamamlayanlar, terfien Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde ikinci meslek derecesi karşılığı görev unvanlarına atanabilirler.

Emniyet Rütbe Terfi Süreleri
Emniyet Rütbe Terfi Süreleri

Emniyet Rütbe Terfi Süreleri

Emniyet rütbe terfilerinde belirli hizmet sürelerine göre rütbe yükselme süreci gerçekleşir. Hizmet sürelerine, rütbelere göre değişiklikleri gösterir ve terfilerde önemli bir kriterdir. Aşağıda Türkiye’deki emniyet teşkilatında yer alan temel rütbeler ve terfi süreleri ile ilgili genel bilgiler verilmiştir:

RütbeBekleme SüresiMeslek Derecesi
Komiser Yardımcılığı49
Komiser48
Başkomiser37
Emniyet Amiri36
4. Sınıf Emniyet Müdürü25
3. Sınıf Emniyet Müdürü24
2. Sınıf Emniyet Müdürü23
1. Sınıf Emniyet Müdürü22
1. Sınıf Emniyet MüdürüYaş Haddi1
Sınıf Üstü Emniyet MüdürüYaş HaddiDerece Üstü

Emniyet Rütbe Piramidi

Emniyet rütbe piramidi en üstten başlayarak olağan şekli;

 1. Sınıf Üstü Emniyet Müdürü- Emniyet Genel Müdürü
 2. Sınıf Emniyet Müdürü ( Meslek Derecesi 1)- Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Merkez Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri
 3. Sınıf Emniyet Müdürü( Meslek Derecesi 2)- Daire Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, İl Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi, Öğretim Görevlisi, Merkez Emniyet Müdürü, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Grup Amiri, Emniyet Müşaviri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, Pilot.
 4. Sınıf Emniyet Müdürü- Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü, Daire Başkan Yardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Polis Müfettişi, Hukuk Müşaviri, İlçe Emniyet Müdürü, Polis Akademisi Bölüm Başkanı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Enstitü Sekreteri, Öğretim Görevlisi, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, Havacılık Müdürü, Pilot
 5. Sınıf Emniyet Müdürü- Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, Öğretim Görevlisi, Pilot
 6. Sınıf Emniyet Müdürü- Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Pilot, İlçe Emniyet Müdürü
 7. Emniyet Amiri- İlçe Emniyet Amiri, Bürolar Amiri, Birlik Amiri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, Ekipler Amiri, Tim Amiri, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Büro Amiri, Trafik İstasyon Amiri, Sınıflar Amiri, Öğretim Görevlisi, Pilot
 8. Başkomiser- Karakol Amiri, Büro Amiri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, İlçe Emniyet Komiseri, Birlik Amiri, Tim Amiri, Trafik İstasyon Amiri, Trafik Kayıt ve Tescil Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri, Grup Amiri, Öğretim Görevlisi, Pilot
 9. Komiser- Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri, Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri Yardımcısı Sınıf Komiseri, Trafik İstasyonu Amir Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Pilot
 10. Komiser Yardımcısı- Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri, Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri Yardımcısı, Sınıf Komiseri, Öğretim Görevlisi, Pilot
 11. Kıdemli Başpolis Memuru- Ekip Amiri, Tim Amiri, Grup Amiri, Büro Amir Yardımcısı, Grup Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru
 12. Başpolis Memuru- Ekip Amiri, Tim Amiri, Devriye Amiri, Grup Amiri, Grup Amir Yardımcısı, Ekip Amir Yardımcısı, Büro Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru
 13. Polis Memuru- Büro Memuru, Ekip Memuru, Tim Memuru, Karakol Memuru, Nokta Memuru, Devriye Memuru, Koruma Memuru, Trafik Memuru, Telsiz Memuru, Memur

Emniyet Rütbe Terfi Davaları ve İdari İtiraz

Emniyet teşkilatında rütbe terfi işlemleri, belirlenen kriterlere uygun olarak yürütülür. Ancak, terfi işlemleri sırasında hatalı kararlar alınabileceği ve bu kararların personelin haklarını ihlal edebileceği durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda, personel rütbe terfi davaları açarak veya idari itiraz sürecine başvurarak hakkını arayabilir.

Emniyet rütbe terfi davaları, İdari Mahkemelerde açılabilen davalar arasındadır. Personel, emniyet rütbe terfi işlemi sırasında hakkının ihlal edildiğini düşünüyorsa, yargı yoluna başvurarak dava açabilir. Davaların sonucunda haklılık tespit edilirse, rütbe terfi işlemi yeniden gözden geçirilir ve kişi hak ettiği rütbeye terfi ettirilir.

İdari itiraz süreci ise, rütbe terfi işlemi sırasında hatalı bir karar verildiğinde, personelin ilgili emniyet birimine başvurarak itirazda bulunmasıdır. İtiraz, ilgili birim tarafından değerlendirilir ve haklı görülürse, rütbe terfi işlemi yeniden gözden geçirilir.

Her iki durumda da, emniyet rütbe terfi işleminin hatalı olduğu tespit edilirse, personel hak ettiği rütbeye terfi ettirilir. Bu süreçlerde, personelin haklarını korumak ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, hukuk ve idari mekanizmalar kullanılır.

Rütbenin Geri Alınması İptal Davası

Emniyet teşkilatında bir sonraki rütbesinin geri alınması ya da iptal edilmesi durumunda, bu karara karşı iptal davası açılabilir. Rütbenin geri alınması ya da iptal edilmesi genellikle disiplin cezalarının alınması, izleyenlerin bulunması veya etik kurallara uymama gibi olur.

Rütbenin geri alınması veya iptal edilmesine karara itiraz etmek için, ilgili kişinin üst yazıyla başvuruda bulunması gerekir. Bu başvuru, genellikle İdari İşler veya İnsan Kaynakları birimine yapılır.

Başvuru sonrası ilgili birim, durumu inceleyerek gerekli araştırmaları yapar ve işlemleri verir. Başvuru kabul edilirse, rütbenin geri alınması veya iptal edilmesi kararı iptal edilir ve ilgili kişinin rütbesi tekrar verilir. Ancak, başvuru reddedilirse, kişi hakkında verilen kararın geçerliliği devam eder.

Rütbenin geri alınması veya iptal edilmesi kararlarına itiraz etmek için belirli süreler ve usuller amaçlanmıştır. Bu süre ve işlemlere uyulmazsa, başvuru kabul edilemez veya iptal davası açılması mümkün olmayabilir. Bu nedenle, kişi durumu hakkında doğru bilgi ve belgeleri toplayarak, süreci doğru bir şekilde takip etmesi önemlidir.

Emniyet Rütbe Terfi Dava Dilekçesi Örneği

Emniyet rütbe terfi dava dilekçesi örneği indirmek için kaydırın.

Emniyet Rütbe Terfi İtiraz

Emniyet teşkilatında rütbe terfi kararlarına itiraz etmek mümkündür. İtirazın nasıl  ve nereden takip edilmesi gerektiği yönetmelikte yerini almaktadır. Bu nedenle, ilgili kişinin öncelikle yönetimlerini inceleme ve itiraz yollarına uygun hareket etmesi gerekmektedir.

Rütbe terfi kararlarına itiraz etmek için öncelikle ilgili kişinin itiraz dilekçesi yazması gerekmektedir. Bu dilekçede, itiraz edilen konu ve ifadeleri açık, net bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca, kişi adı, rütbesi, görev yeri ve iletişim bilgileri de dilekçede yer almalıdır.

Dilekçe, ilgili birime teslim edildikten sonra inceleme süreci başlamaktadır. Bu süreçte, ilgili birim, itirazın değerlendirmelerini ve kanıtlarını incelemektedir. Bu süreçte, kişinin itirazına karşı savunma yapması da mümkündür.

İlgili birim, inceleme işlemlerini yürütür ve karar; yazılı olarak ilgili kişiye bildirilmektedir. Karar, itirazı kabulü veya reddi  şeklinde olabilir. Eğer itiraz kabul edilirse, rütbe terfi kararının yeniden yapılması ve yeniden bir karar verilmektedir.

İtirazın, kabul edilmemesi durumunda dava açma hakkı da bulunmaktadır. Ancak bu durumda, dava açma süresi ve usulü gibi yapılarda organ organlarının hareket ettirilmesi gerekmektedir.

Emniyet Rütbe Terfi İtiraz Dilekçesi Örneği

Emniyet rütbe terfi itiraz dilekçesi örneği indirmek için kaydırın.

Rütbe Terfi Mahkeme Kararları

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 15/10/2015tarihli 2013/590 E.  ,  2015/3520 K. sayılı kararında;

Dava; 3. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan davacının, 2. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine terfi ettirilmemesine ilişkin 2008 yılı Yüksek Değerlendirme Kurulu kararının davacıya ilişkin kısmının iptali istemiyle açılmıştır.

Davacının 1 günlük aylık kesimi cezasıyla cezalandırılmasına sebep olan ve yukarıda özetlenen fiilin niteliği ile kıdem sıralaması dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, … 2. İdare Mahkemesinin … günlü, … sayılı ısrar kararının BOZULMASINA, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/10/2015 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

Daha fazla emniyet rütbe terfi emsal mahkeme kararları okumak için kaydırın.

Kadrosuzluktan Terfi Etmez Emsal Karar

Kadrosuzluktan terfi etmez emsal karar okumak için kaydırın.

Polis Rütbe Atlama Sınavı

Polis teşkilatında görev yapan personelin rütbe atlaması için belirli bir süre görev yapmaları ve Rütbe Atlama Sınavına girmeleri gerekmektedir.

Rütbe Atlama Sınavı, genellikle yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavda, polis memuru ve komiser yardımcısı gibi rütbedeki kişiler bilgi, tecrübe ve tecrüben ölçme amaçlı olarak yapılmaktadır. Sınavda, polis mesleğiyle ilgili konuların yanı sıra, yasal, yönetseller, iletişim, lider, disiplin ve insan ilişkileri gibi konular yer almaktadır.

Rütbe Atlama Sınavı, genellikle belirli aralıklarla ve teşkilatlanma ihtiyacına göre farklı düzeylerde yapılmaktadır. Örneğin, bir polis memurunun komiser rütbesine terfi etmesi için belirli bir süre görev yapması ve Rütbe Atlama Sınavına girilmesi gerekmektedir.

Rütbe Atlama Sınavına hazırlık için, ilgili kişinin sürekli geliştirmesi, mesleki eğitimlere katılması ve genel kültürü geliştirmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, sınav öncesi deneme sınavlarına girmek ve sınav tarihlerini takip etmek de faydalı olmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler