Askeri Rütbeler ve Bekleme Süreleri – TSK Rütbeler 2024

tsk rütbeler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ülkemizin savunma gücünü oluşturan en önemli kurumlardan biridir. TSK’nın hiyerarşik yapısı, askeri personelin görev ve sorumluluklarını belirleyen çeşitli rütbelerle düzenlenmiştir. Bu blog yazısında, TSK’daki askeri rütbelerin sıralamasını, bu rütbelerin elde edilme şartlarını ve terfi sürelerini ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Kara, hava ve deniz kuvvetleri bünyesinde görev yapan personelin, ast-üst ilişkileri ve görev dağılımlarını daha iyi anlamanızı sağlayacak bu rehber ile TSK’ya dair merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Rütbeler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), ülkemizin savunma gücünü oluşturan ve disiplinli yapısıyla dikkat çeken bir kurumdur. TSK’daki askeri rütbeler sistemi, askeri personelin görev ve sorumluluklarını belirleyen hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Bu yapı, askerlerin görevdeki ast-üst ilişkilerini düzenleyerek, emir-komuta zincirinin sorunsuz işlemesini sağlar.

Askeri rütbeler, kara, hava ve deniz kuvvetleri olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadır. Her bir kuvvet kendi içinde belirli bir rütbe sıralamasına sahiptir. Bu sıralama, askerlerin görevdeki konumlarını ve yetki alanlarını belirler. Ast-üst ilişkisi, bu hiyerarşik yapının temelini oluşturur ve askeri düzenin korunmasında kritik bir rol oynar.

TSK’daki askeri rütbeler genel olarak dört ana kategoriye ayrılmaktadır: General, Subay, Astsubay ve Er-Erbaş. Her bir kategori, kendi içinde belirli bir rütbe sıralamasına sahiptir ve bu sıralama, askeri personelin kariyer basamaklarını net bir şekilde tanımlar.

TSK Rütbeleri Küçükten Büyüğe Sıralaması

 • Er
 • Erbaş
 • Astsubay Çavuş
 • Astsubay Kıdemli Çavuş
 • Astsubay Üstçavuş
 • Astsubay Kıdemli Üstçavuş
 • Astsubay Başçavuş
 • Astsubay Kıdemli Başçavuş
 • Teğmen
 • Üsteğmen
 • Yüzbaşı
 • Binbaşı
 • Yarbay
 • Albay
 • Tuğgeneral
 • Tümgeneral
 • Korgeneral
 • Orgeneral

Askeri rütbeler, belirli hizmet süreleri, eğitim ve başarı kriterleri doğrultusunda verilmektedir. Bu rütbelerin her biri, askeri personelin kariyer gelişimini ve görevdeki yetki alanlarını belirler. TSK’da rütbeler, ast-üst ilişkilerini düzenleyerek, emir-komuta zincirinin etkin bir şekilde işlemesini sağlar.

TSK General Rütbeleri

tsk general rutbeler
Askeri Rütbeler ve Bekleme Süreleri - TSK Rütbeler 2024 4

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) general rütbeleri, subayların en üst seviyeye ulaşabilecekleri rütbeleri temsil eder. Generaller, TSK’nın en kritik ve stratejik pozisyonlarında görev alırlar. Bu rütbeleri elde edebilmek için belirli hizmet sürelerini tamamlamak ve çeşitli başarı kriterlerini karşılamak gerekmektedir.

Orgeneral

Orgeneral, TSK’nın en yüksek rütbesidir. Bu rütbeyi elde edebilmek için genellikle 30 yılı aşkın süre hizmet etmek gerekmektedir. Korgeneral rütbesinde en az 3 yıl görev yapmış ve üstün başarı göstermiş subaylar arasından seçilir. Orgeneral rütbesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları gibi en üst düzey pozisyonlarda görev almak için gereklidir.

Korgeneral

Korgeneral, general rütbelerinin üçüncü kademesidir. Bu rütbeye terfi edebilmek için tümgeneral rütbesinde en az 3 yıl görev yapmış olmak gerekmektedir. Korgeneraller, kolordu komutanlıkları ve benzer yüksek düzeydeki görevlerde bulunurlar. Korgeneral olabilmek için başarılı bir kariyer geçmişi ve belirli kriterleri karşılamak önemlidir.

Tümgeneral

Tümgeneral, tuğgeneral rütbesinden terfi eden subaylara verilen bir rütbedir. Bu rütbeye ulaşmak için tuğgeneral olarak en az 3 yıl hizmet etmek ve belirli başarı kriterlerini karşılamak gerekmektedir. Tümgeneraller, tümen komutanlıkları ve diğer önemli görevlerde bulunurlar.

Tuğgeneral

Tuğgeneral, albay rütbesinden terfi eden subaylara verilen ilk general rütbesidir. Tuğgeneral olabilmek için albay olarak en az 3 yıl görev yapmak ve üst komutanlıkların onayını almak gerekmektedir. Tuğgeneraller, tugay komutanlıkları gibi önemli pozisyonlarda görev alırlar.

TSK Subay Rütbeleri

tsk rutbe
Askeri Rütbeler ve Bekleme Süreleri - TSK Rütbeler 2024 5

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) subay rütbeleri, askeri kariyerin temel basamaklarını oluşturur. Subaylar, TSK’nın çeşitli görev ve sorumluluklarını yerine getiren personel olup, belirli eğitimler ve hizmet süreleri sonunda rütbe terfi alırlar. 

Teğmen

Teğmen, askeri akademilerden mezun olan subayların ilk rütbesidir. Teğmenler, takım komutanı olarak göreve başlarlar ve genellikle genç subaylar olarak operasyonel görevlerde bulunurlar. Teğmen olabilmek için Kara, Deniz veya Hava Harp Okulu’ndan mezun olmak gerekmektedir.

Üsteğmen

Üsteğmen, teğmen rütbesinden terfi eden subaylara verilen rütbedir. Üsteğmen olabilmek için teğmen olarak en az 3 yıl görev yapmak gerekmektedir. Üsteğmenler, takım komutanlıkları veya benzer görevlerde bulunurlar. Bu rütbeye ulaşmak için görevde başarılı olmak ve belirli eğitimleri tamamlamak önemlidir.

Yüzbaşı

Yüzbaşı, üsteğmen rütbesinden terfi eden subaylara verilen rütbedir. Yüzbaşı olabilmek için üsteğmen olarak en az 6 yıl görev yapmak gerekmektedir. Yüzbaşılar, bölük komutanlıkları gibi görevlerde bulunurlar. Bu rütbeye terfi etmek için görevdeki performansın yanı sıra liderlik ve yönetim becerilerini geliştirmek gereklidir.

Binbaşı

Binbaşı, yüzbaşı rütbesinden terfi eden subaylara verilen rütbedir. Binbaşı olabilmek için yüzbaşı olarak en az 6 yıl görev yapmak gerekmektedir. Binbaşılar, tabur komutanlıkları veya benzer seviyedeki görevlerde bulunurlar. Bu rütbeye ulaşmak için operasyonel görevlerde başarı ve belirli eğitim programlarını tamamlamak önemlidir.

Yarbay

Yarbay, binbaşı rütbesinden terfi eden subaylara verilen rütbedir. Yarbay olabilmek için binbaşı olarak en az 6 yıl görev yapmak gerekmektedir. Yarbaylar, alay veya tabur komutanlıkları gibi görevlerde bulunurlar. Bu rütbeye ulaşmak için stratejik düşünme ve liderlik becerilerini geliştirmek gereklidir.

Albay

Albay, yarbay rütbesinden terfi eden subaylara verilen rütbedir. Albay olabilmek için yarbay olarak en az 3 yıl görev yapmak gerekmektedir. Albaylar, tugay veya alay komutanlıkları gibi önemli pozisyonlarda görev alırlar. Bu rütbeye ulaşmak için başarılı bir kariyer geçmişi ve üst düzey yönetim becerilerini göstermek gereklidir.

TSK Astsubay Rütbeleri

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) astsubay rütbeleri, subayların ve generallerin altında, er ve erbaşların üzerinde yer alan bir kategori olup, önemli görev ve sorumluluklar taşırlar. Astsubaylar, çeşitli teknik ve idari görevlerde bulunurlar ve belirli eğitimler ve hizmet süreleri sonunda rütbe terfi alırlar. 

Astsubay Çavuş

Astsubay çavuş, astsubay meslek yüksekokulundan mezun olanların ilk rütbesidir. Astsubay çavuşlar, genellikle teknik ve idari görevlerde bulunurlar. Bu rütbeye sahip olabilmek için astsubay meslek yüksekokulunu başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Astsubay Kıdemli Çavuş

Astsubay kıdemli çavuş, astsubay çavuş rütbesinden terfi eden personelin rütbesidir. Bu rütbeye terfi edebilmek için astsubay çavuş olarak belirli bir süre görev yapmak ve görevde başarılı olmak gerekmektedir. Kıdemli çavuşlar, teknik ve operasyonel görevlerde daha fazla sorumluluk alırlar.

Astsubay Üstçavuş

Astsubay üstçavuş, astsubay kıdemli çavuş rütbesinden terfi eden personelin rütbesidir. Üstçavuş olabilmek için kıdemli çavuş olarak belirli bir süre görev yapmak ve görevde başarılı olmak gerekmektedir. Üstçavuşlar, birim komutanlıkları ve diğer önemli görevlerde bulunurlar.

Astsubay Kıdemli Üstçavuş

Astsubay kıdemli üstçavuş, astsubay üstçavuş rütbesinden terfi eden personelin rütbesidir. Bu rütbeye terfi edebilmek için üstçavuş olarak belirli bir süre görev yapmak ve üstün başarı göstermek gerekmektedir. Kıdemli üstçavuşlar, operasyonel ve idari görevlerde daha fazla sorumluluk üstlenirler.

Astsubay Başçavuş

Astsubay başçavuş, astsubay kıdemli üstçavuş rütbesinden terfi eden personelin rütbesidir. Başçavuş olabilmek için kıdemli üstçavuş olarak belirli bir süre görev yapmak ve görevde üstün başarı göstermek gerekmektedir. Başçavuşlar, birim komutanlıkları ve kritik görevlerde bulunurlar.

Astsubay Kıdemli Başçavuş

Astsubay kıdemli başçavuş, astsubay başçavuş rütbesinden terfi eden personelin rütbesidir. Bu rütbeye terfi edebilmek için başçavuş olarak belirli bir süre görev yapmak ve üstün başarı göstermek gerekmektedir. Kıdemli başçavuşlar, üst düzey yönetim ve danışmanlık görevlerinde bulunurlar.

TSK Er-Erbaş Rütbeleri

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) er ve erbaş rütbeleri, askerlik hizmetine yeni başlayan veya belirli görevlerde bulunan askeri personeli kapsar. Bu rütbeler, askeri kariyerin başlangıç aşamalarını temsil eder ve personelin görevdeki yetki ve sorumluluklarını belirler. İşte TSK er ve erbaş rütbeleri ve her bir rütbenin gereklilikleri:

Er

Er, askerliğe yeni başlayan personelin rütbesidir. Erler, temel askerlik eğitimi alarak askeri hizmetlerine başlarlar. Bu rütbeye sahip olmak için belirli bir yaşa gelmiş olmak ve zorunlu askerlik hizmetine başlamış olmak gerekmektedir. Erler, genellikle eğitim birliklerinde temel askerlik becerilerini öğrenirler.

Onbaşı

Onbaşı, er rütbesinden terfi eden askeri personelin rütbesidir. Onbaşı olabilmek için er olarak belirli bir süre görev yapmak ve üstün başarı göstermek gerekmektedir. Onbaşılar, küçük bir askeri birliğin komutasından sorumlu olabilirler ve eğitim ve operasyonel görevlerde daha fazla sorumluluk alırlar.

Çavuş

Çavuş, onbaşı rütbesinden terfi eden askeri personelin rütbesidir. Çavuş olabilmek için onbaşı olarak belirli bir süre görev yapmak ve görevde üstün başarı göstermek gerekmektedir. Çavuşlar, genellikle takım veya mangaların komutanlığını yaparlar ve daha yüksek düzeyde sorumluluk üstlenirler.

Askeri Rütbelerde Bekleme Süreleri Ne Kadar?

türk silahlı kuvvetleri rütbeler
Askeri Rütbeler ve Bekleme Süreleri - TSK Rütbeler 2024 6

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) askeri rütbeler, belirli hizmet süreleri, eğitimler ve başarı kriterlerine göre verilmektedir. Askeri rütbeler, askerlerin kariyer gelişimlerini ve görevdeki yetki alanlarını belirleyen önemli bir unsurdur. Bu yazıda, TSK’daki rütbelerin neye göre verildiğini ve terfi sürelerini ele alacağız. İşte askeri rütbeler, sıralama ve terfi süreleri.

Rütbelerin Verilme Kriterleri

TSK’da askeri rütbeler, belirli hizmet süreleri, performans değerlendirmeleri, eğitim programlarının tamamlanması ve ihtiyaçlar doğrultusunda verilir. Her rütbe, belirli bir süre görev yapmayı ve başarı göstermeyi gerektirir. İşte askeri rütbelerin küçükten büyüğe sıralanışı ve terfi süreleri:

General Rütbeleri

General rütbeleri, subayların en üst seviyeye ulaşabilecekleri rütbeleri temsil eder. İşte küçükten büyüğe general rütbeleri ve terfi için gereken hizmet süreleri:

 1. Tuğgeneral
  • Albay olarak en az 3 yıl hizmet.
 2. Tümgeneral
  • Tuğgeneral olarak en az 3 yıl hizmet.
 3. Korgeneral
  • Tümgeneral olarak en az 3 yıl hizmet.
 4. Orgeneral
  • Korgeneral olarak en az 3 yıl hizmet.

Subay Rütbeleri

Subay rütbeleri, askeri kariyerin temel basamaklarını oluşturur. Küçükten büyüğe subay rütbeleri ve terfi için gereken hizmet süreleri:

 1. Teğmen

Askeri akademiden mezuniyet.

 1. Üsteğmen

Teğmen olarak en az 3 yıl hizmet.

 1. Yüzbaşı

Üsteğmen olarak en az 6 yıl hizmet.

 1. Binbaşı

Yüzbaşı olarak en az 6 yıl hizmet.

 1. Yarbay

Binbaşı olarak en az 6 yıl hizmet.

 1. Albay

Yarbay olarak en az 3 yıl hizmet.

Astsubay Rütbeleri

Astsubay rütbeleri, subayların ve generallerin altında, er ve erbaşların üzerinde yer alan bir kategori olup, önemli görev ve sorumluluklar taşırlar. İşte küçükten büyüğe astsubay rütbeleri ve terfi için gereken hizmet süreleri:

 1. Astsubay Çavuş

Astsubay meslek yüksekokulundan mezuniyet.

 1. Astsubay Kıdemli Çavuş

Astsubay çavuş olarak belirli bir süre hizmet.

 1. Astsubay Üstçavuş

Kıdemli çavuş olarak belirli bir süre hizmet.

 1. Astsubay Kıdemli Üstçavuş

Üstçavuş olarak belirli bir süre hizmet.

 1. Astsubay Başçavuş

Kıdemli üstçavuş olarak belirli bir süre hizmet.

 1. Astsubay Kıdemli Başçavuş

Başçavuş olarak belirli bir süre hizmet.

Er-Erbaş Rütbeleri

Er ve erbaş rütbeleri, askerlik hizmetine yeni başlayan veya belirli görevlerde bulunan askeri personeli kapsar. İşte küçükten büyüğe er ve erbaş rütbeleri ve terfi için gereken hizmet süreleri:

 1. Er

Askerliğe yeni başlama.

 1. Onbaşı

Er olarak belirli bir süre hizmet.

 1. Çavuş

Onbaşı olarak belirli bir süre hizmet.

Askeri Rütbeler ve Kademeler

TSK’da askeri rütbeler, belirli bir hiyerarşi ve disiplin içinde verilmektedir. Askeri rütbe sıralaması, personelin görevdeki ast-üst ilişkilerini ve yetki alanlarını düzenler.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin