Edit Content
Çözüm Avukatlık

İstanbul Avukatlık Bürosu: Çözüm Hukuk Bürosu

Sigortasız Araç Cezası

21/03/2023
Sigortasız Araç Cezası

Sigortasız araç cezası, 2023 yılında geçmiş yıllara oranla zamlanarak 436 TL olarak güncelleme görmüştür. Ancak sigortasız araç cezasında indirimli ödemeden yararlanmak isteyen araç sahipleri ceza kâğıdının tebliğ edilme tarihinden itibaren ilk 15 gün içerisinde ödemesi durumunda %25 oranında indirim almaktadır.  Sigortasız araç cezası; araca idari para cezasının yanı sıra aracın trafikten meni de söz konusu olmaktadır.

Sigortasız Araç Cezası

Sigortasız araç kullanımı trafikte büyük bir risk oluşturur ve yasal olarak da suçtur. Bu nedenle, sigortası olmayan bir araç kullandığınızda ciddi sigortasız araç cezası ile karşılaşabilirsiniz.

Sigortasız araç cezası ülkeden ülkeye değişebilir. Ancak, çoğu ülkede sigortasız araç kullanmak ciddi bir trafik suçudur ve cezaları ağırdır. Bu cezalar arasında para cezaları, aracın trafikten men edilmesi, sürücü belgesinin geçici olarak ya da kalıcı olarak iptal edilmesi gibi yaptırımlar yer alabilir.

Örneğin, Türkiye’de sigortasız araç kullanmak suçtur ve para cezası ile cezalandırılır. 2023 yılı itibariyle, uygulanan sigortasız araç cezası 436 TL’dir. Ayrıca, araç trafikten men edilebilir ve sürücü belgesi geçici olarak iptal edilebilir.

Özetle, sigortasız araç kullanmanın ciddi sonuçları olabilir ve bu nedenle, aracınızın sigorta poliçesi zamanında yenilenmesi ve güncel tutulması önemlidir.

Sigortasız Araç Cezası 2023

Sigortasız araç kullanmanın ceza miktarları ve trafik kuralları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Hangi ülkeye veya bölgeye yönelik bir cevap istediğinizi belirtmeniz gerekmektedir.

Türkiye’de sigortasız araç kullanmanın ceza miktarları yıllık olarak belirlenmektedir ve 2023 yılı için henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, 2021 yılında uygulanan ceza miktarlarına göre, sigortasız araç cezası 436 TL olarak belirlenmiştir.

Sigortasız Araç Cezası 2022

Aracına zorunlu trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan sürücülere idari cezalar uygulanmaktadır. 2022 yılında sigortasız araç cezası 436 TL olarak verilmekteydi. İdari para cezasının yanı sıra araç trafikten men edilir ve sürücünün sürücü belgesi için idari işlemler yapılmaktadır.

Sigortasız Araç Kullanma

Sigortasız araç kullanmak yasal olarak suçtur ve ciddi cezaları vardır. Bir aracın sigortasız kullanılması, diğer sürücüler ve yayalar için büyük bir risk oluşturur. Sigorta poliçesi, araç sahibinin kazaya karışması veya bir kazaya neden olması durumunda, maddi kayıpları karşılamak için zorunlu bir güvencedir.

Sigortasız araç cezası ülkeden ülkeye değişebilir, ancak genellikle cezalar caydırıcı olması için ağır olur. Sigortasız araç cezaları arasında para cezaları, aracın trafikten men edilmesi, sürücü belgesinin geçici ya da kalıcı olarak iptal edilmesi yer alabilir.

Sigortasız araç kullanmanın sonuçları sadece yasal değil, aynı zamanda maddi açıdan da ciddi olabilir. Sigorta poliçesi olmayan bir araçta meydana gelen kazalarda, tüm maddi yük sürücüye veya araç sahibine kalır. Bu, büyük maddi kayıplara neden olabilir ve hatta kişisel iflasa kadar gidebilir.

Sigortasız Araç Kullanma Cezası
Sigortasız Araç Kullanma Cezası

Sigortasız Araç Kullanma Cezası

Sigortasız araç kullanmak, sadece cezai yaptırımla sınırlı kalmaz, aynı zamanda kazalarda ortaya çıkacak zararların da tazmin edilememesi gibi önemli riskleri beraberinde getirir. Bu nedenle, araç sahiplerinin araçlarını mutlaka sigortalatmaları ve sigorta primlerini düzenli olarak ödemeleri önemlidir.

Vatandaşların trafik sigortası yaptırmaları zorunludur. Sigortasız kullanma araç cezası idari para cezasından ibarettir. Ancak para cezası aracın çekilmesi, otopark masrafları derken sigorta parasından fazla bir masrafa girebilirsiniz. Sigortasız araç kullanma cezası ile sigorta yaptırmadığınıza pişman olabilirsiniz… Bunun yapılmaması ciddi cezalara neden olacaktır. Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2021 yılı verilerine göre sigortasız araç kullanma cezası, yani trafik sigortası yaptırmamanın bedeli 144 lira. Trafik sigortası yaptırmayan vatandaşlar, on beş gün içinde trafik sigortası yaptırırsa, cezaları %25 oranında azaltılarak 108 liraya indirilir. Trafik sigortasının yenilenmemesinin de ekonomik bir maliyeti vardır.

Sigortasız araç kullanma cezası Trafik sigortası yenilenmedikçe her geçen ay için %5 artış uygulanır. Buna gecikme zammı denir. Geç ödeme için ödenebilecek azami ücret %50 ile sınırlıdır. Trafik sigortası her araç için ayrı ayrı yapılmaktadır. İki aracınız varsa, ikisini birden sigortalayamazsınız. Sigortasız araç kullanma  cezasında Trafik sigortası yenileme süresi bir yıldır. Bir yıl sonra sigortanın yenilenmesi gerekir. Trafik sigortası olmayan bir araçla trafiğe çıkmak yasaktır. Aracın trafik sigortası olmadığı tespit edilirse araç çekilir ve sigorta yaptırana kadar trafiğe çıkmasına müsaade edilmez. Araç sahibi trafik sigortası yaptırana kadar çekilen araç otoparkta bekletilir. Araç sahibine sigortasız araç kullanma cezası uygulanır.

Zorunlu trafik sigortası, herhangi bir trafik kazası durumunda karşı tarafa gelebilecek maddi ve bedensel zararları karşılar. Aslında araç sahibi için büyük bir avantaj olan zorunlu trafik sigortası oldukça önemlidir.

Sigortasız Araç Kullanma Cezası 2023

Sigortasız araç  cezası, ülkeden ülkeye ve yasal düzenlemelere göre değişebilir. 2023 yılı itibariyle, belirli bir ülkeye özgü cezalar hakkında kesin bir bilgi vermek mümkün değildir.

Ancak genel olarak, sigortasız araç cezası ağırdır ve caydırıcı olması için yaptırımların ciddi olması gerekmektedir. Bu yaptırımlar arasında para cezaları, aracın trafikten men edilmesi, sürücü belgesinin geçici ya da kalıcı olarak iptal edilmesi yer alabilir.

Sigortasız araç kullanmak, trafik güvenliği açısından büyük bir risk oluşturur ve diğer sürücüler ve yayalar için tehlike oluşturabilir. Bu nedenle, araç sahipleri araçlarının sigorta poliçelerinin zamanında yenilenmesi ve güncel tutulması konusunda özen göstermelidirler.

Özetle, sigortasız araç cezası ciddidir ve bu nedenle, araç sahipleri araçlarının sigortalarını güncel tutarak yasal düzenlemelere uygun hareket etmelidirler.

 

Sigortasız Araç kullanma Cezası 2022
Sigortasız Araç kullanma Cezası 2022

Sigortasız Araç Kullanma Cezası 2022

2022 yılına ait sigortasız araç cezası miktarlarına göre, sigortasız araç cezası 436 TL olarak belirlenmiştir. Bu miktar, sigortasız araç kullanımının tespit edilmesi durumunda uygulanacak cezadır ve her yıl yeniden belirlenebilmektedir.

Sigortasız Araç Kullanma Cezası 2021

Sigortasız araç cezası, Türkiye’de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‘nun 31. maddesi uyarınca verilmektedir.

2021 yılında sigortasız araç cezası tutarı, kanun gereği belirlenen asgari ücretin 5 katıdır. Yani, 2021 yılında sigortasız araç kullanmanın cezası 144 TL’dir.

Ayrıca, sigortasız araç kullanmak sadece maddi bir cezayı gerektirmemekte, aynı zamanda araç trafikten men edilebilmekte ve sürücü belgesi geçici veya kalıcı olarak geri alınabilmektedir. Bu nedenle, araç kullanırken sigortanın güncel olduğundan emin olmak önemlidir.

Muayenesiz ve Sigortasız Araç Cezası
Muayenesiz ve Sigortasız Araç Cezası

Muayenesiz ve Sigortasız Araç Cezası

Muayenesiz ve sigortasız araç kullanmak yasal olarak suçtur ve ciddi cezaları vardır. Muayenesiz araç kullanmanın cezaları da ülkeden ülkeye ve yasal düzenlemelere göre değişebilir.

Türkiye’de muayenesiz araç kullanmak da suçtur ve para cezası ile cezalandırılır. 2023 yılı itibariyle, muayenesiz araç kullanımı için uygulanan para cezası 436 TL’dir. Ayrıca, aracın trafikten men edilmesi ve muayenesinin yapılması için belirli bir süre verilmesi de mümkündür.

Sigortasız araç kullanmanın cezaları da yukarıda belirtildiği gibi ağırdır. Türkiye’de sigortasız araç kullanmak suçtur ve para cezası ile cezalandırılır. 2021 yılı itibariyle, sigortasız araç cezası 427 TL’dir. Ayrıca, araç trafikten men edilebilir ve sürücü belgesi geçici olarak iptal edilebilir.

Özetle, muayenesiz ve sigortasız araç kullanmanın cezaları ciddidir ve bu nedenle, araç sahipleri araçlarının muayenelerini zamanında yaptırmaları ve sigorta poliçelerini güncel tutmaları konusunda özen göstermelidirler. Bu, hem yasal yaptırımlardan kaçınmak hem de diğer sürücüler ve yayalar için trafik güvenliğini sağlamak için önemlidir.

Trafik Sigortasız Araç Kullanma Cezası
Trafik Sigortasız Araç Kullanma Cezası

Trafik Sigortasız Araç Kullanma Cezası

Trafik sigortası, bir aracın trafikteki diğer araçlara ve yayalara karşı olası zararlarını karşılamak için zorunlu bir sigortadır. Trafik sigortasız araç kullanmak yasal olarak suçtur ve ciddi cezaları vardır.

Trafik sigortasız araç cezası ülkeden ülkeye değişebilir. Ancak, genellikle cezalar caydırıcı olması için ağır olur ve yaptırımların içinde para cezası, aracın trafikten men edilmesi, sürücü belgesinin geçici ya da kalıcı olarak iptal edilmesi yer alabilir.

Türkiye’de trafik sigortası olmayan bir araçla trafiğe çıkmak suçtur ve para cezası ile cezalandırılır. 2022 yılı itibariyle, trafik sigortasız araç cezası 427 TL’dir. Ayrıca, araç trafikten men edilebilir ve sürücü belgesi geçici olarak iptal edilebilir.

Sigortasız Araç Cezası Ne Kadar?

Sigortasız araç kullanmak trafikte ciddi bir risk oluşturur ve yasal olarak suçtur. Sigortasız araç cezası ülkeden ülkeye değişebilir. Ancak, genellikle cezalar caydırıcı olması için ağır olur ve yaptırımların içinde para cezası, aracın trafikten men edilmesi, sürücü belgesinin geçici ya da kalıcı olarak iptal edilmesi yer alabilir.

Türkiye’de sigortasız araç kullanmak suçtur ve para cezası ile cezalandırılır. 2022 yılı itibariyle, sigortasız araç  cezası 427 TL’dir. Ayrıca, araç trafikten men edilebilir ve sürücü belgesi geçici olarak iptal edilebilir.

Sigortasız araç kullanmanın cezaları yıllar içinde değişebilir, bu nedenle, ülkelere göre farklılık gösterebilir. Ancak, sigortasız araç kullanmanın cezalarının ciddi olduğu ve araç sahiplerinin sigorta poliçelerini zamanında yenilemeleri ve güncel tutmaları gerektiği unutulmamalıdır.

Muayenesiz Sigortasız Araç Cezası

Muayenesiz sigortasız araç kullanmanın cezaları da ciddi olabilir.

Muayenesiz araç kullanmak da Türkiye’de suçtur ve para cezası ile cezalandırılır. 2021 yılı itibariyle, muayenesiz araç kullanımı için uygulanan para cezası 314 TL’dir. Ayrıca, aracın trafikten men edilmesi ve muayenesinin yapılması için belirli bir süre verilmesi de mümkündür.

Sigortasız araç kullanmanın cezaları da Türkiye’de ağırdır. Sigortasız araç kullanmak suçtur ve para cezası ile cezalandırılır. 2022 yılı itibariyle, sigortasız araç cezası 427 TL’dir. Ayrıca, araç trafikten men edilebilir ve sürücü belgesi geçici olarak iptal edilebilir.

Muayenesiz ve sigortasız araç kullanmanın cezaları ülkelere göre farklılık gösterebilir. Ancak, genellikle bu suçların ciddi yaptırımları vardır. Bu nedenle, araç sahipleri araçlarının muayenelerini zamanında yaptırmaları ve sigorta poliçelerini güncel tutmaları konusunda özen göstermelidirler. Bu hem yasal yaptırımlardan kaçınmak hem de diğer sürücüler ve yayalar için trafik güvenliğini sağlamak için önemlidir.

 

Muayenesiz Araç Kullanma Cezası
Muayenesiz Araç Kullanma Cezası

Muayenesiz Araç Kullanma Cezası

Fenni muayenesi olmayan araç ile trafiğe çıkmak yasaktır. Ağır kusurlardan bir tanesidir. Muayenesiz araçla trafik kazasına karışma durumunda ise yaptırımlar sizi bekliyor olacaktır. Muayenesiz araç cezası her yıl değişmektedir. Yapılan yeni güncellemeler ile ceza miktarları caydırıcılığı arttırmak amacı ile yükselmektedir.

Binek araçlarda 2 yılda bir muayene zorunludur. Ticari araçlarda ise yılda bir defa muayene yapılması gerekmektedir. Muayenesiz kullanıldığı tespit edilen araçlara idari para cezası uygulanır aynı zamanda trafikten men edilir. Muayenesiz araç cezası 2021 yılında 300 liranın üzerine çıkmıştır.

Muayenesiz Araç Kullanma Cezası 2023

2023 yılında muayenesiz araç kullanma cezası 951 TL olmuştur. Aynı zamanda sürücünün ehliyetine de 10 ceza puanı uygulanmaktadır. Ceza tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenirse yüzde 25 indirim uygulanır. Muayenesiz araç kullanan sürücülere Trafik Kanunu 34/a dan işlem uygulanmaktadır.

>İlginizi Çekebilir: Ehliyetsiz Trafik Kazası<

Muayenesiz Araç Kullanma Cezası Ödeme

Yediğiniz cezanın haksız olduğunu düşünseniz bile bu cezayı ödemek durumundasınız. Cezanın iptali için itiraz yolları açıktır. Cezayı ödemek için birçok yol vardır. Vergi dairelerine giderek oradan size yazılan cezaya ödeme yapabilirsiniz. Ya da online olarak da ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Çoğu banka ceza ödemeleri için bir başlık açmıştır. Bankanızın online işlemlerine giderek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise GİB üzerindendir. İnternet vergi dairesine girerek muayenesiz araç cezası online ödeme yaparak kapatabilirsiniz. Ödeme sonrasında makbuzlarınızı saklamayı unutmayın!

Sigortasız Araç Kazası Yaparsa Cezası
Sigortasız Araç Kazası Yaparsa Cezası

Sigortasız Araç Kazası Yaparsa Cezası

Sigortasız araç kazası yapan sürücüler ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalırlar. Türkiye’de her aracın zorunlu trafik sigortası yapılması gerektiğinden, sigortasız araç kullanmak yasal olarak suçtur ve ciddi cezaları vardır. Sigortasız araç kullanmanın yanı sıra kazaya karışan sürücü, kazanın etkilerine bağlı olarak aşağıdaki yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir:

  • Para cezası: Sigortasız araç kullanmak için öngörülen para cezaları, kazaya karışma durumunda daha da artabilir. Sigortasız araç cezası, aracın trafikten men edilmesi ve belirli bir süreç park edilmesi gibi ek yaptırımlarla birlikte uygulanabilir.
  • Ceza puanı: Sigortasız araç kullanmak, sürücü belgesi ceza puanı almaya neden olur. Ceza puanı, bir sürücünün trafik kurallarını ihlal ettiği zaman kaydedilen bir nottur. Belirli bir sayıda ceza puanına ulaşan sürücüler, sürücü belgeleri askıya alınabilir.
  • Hapis cezası: Sigortasız araç kullanmak, aynı zamanda hapis cezasına neden olabilir. Bu, kazanın etkisine ve aracın kullanım durumuna bağlıdır.

Ayrıca, sigortasız araç kazası durumunda, kazaya karışan diğer kişilerin maddi kayıplarını da karşılamakla yükümlü olabilirsiniz. Bu nedenle, kazaya karışan diğer kişiler, sigortasız araç sahibine karşı tazminat davası açabilirler.

Kazada Haklıyım Ama Sigortam Yok

Eğer bir trafik kazasında haklı olduğunuzu düşünüyorsanız, ancak trafik sigortanız yoksa, kazadan sorumlu olan diğer sürücünün sigortasından tazminat talebinde bulunabilirsiniz. Trafik kazalarında, taraflardan biri diğerinden sorumlu olabilir ve bu durumda diğer tarafın sigortası tazminat ödemelidir.

Ancak, kazadan sorumlu olan diğer sürücünün sigortası olmadığı durumlarda, maddi tazminat talebinde bulunmak daha zor olabilir. Bu durumda, diğer sürücüye karşı bireysel olarak tazminat davası açmanız gerekebilir. Bu süreç uzun ve pahalı olabilir.

Bu nedenle, her zaman trafik sigortası yaptırmak önemlidir. Trafik sigortası, hem sizin hem de diğer sürücülerin, yayaların ve malzemelerin maddi zararlarını karşılayacak bir güvence sağlar. Ayrıca, trafik sigortası yaptırmak yasal bir zorunluluktur yapılmaması durumunda sigortasız araç cezası ile karşılaşılır ve trafikte diğer sürücüler için daha güvenli bir ortam oluşturur.

 

 Zorunlu Trafik Sigortası Gecikme Cezası Hesaplama

Zorunlu trafik sigortası, araç sahipleri tarafından yaptırılması gereken bir sigorta türüdür. Zamanında trafik sigortası yaptırmayan araç sahipleri, cezai işlemlerle karşı karşıya kalabilirler. Bu cezaların hesaplanması, gecikme süresine ve aracın motor hacmine göre değişebilir.

Zorunlu trafik sigortası priminin ilk taksiti, aracın trafiğe çıktığı tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmelidir. Sigortanın ikinci taksiti ise, sigorta poliçesi tarihinden itibaren 6 ay sonra ödenmelidir.

Eğer araç sahibi sigortayı zamanında yaptırmamışsa, gecikme süresine ve aracın motor hacmine göre farklı sigortasız araç cezası ile karşı karşıya kalabilir. 2023 yılı itibarıyla, zorunlu trafik sigortası gecikme cezaları aşağıdaki şekildedir:

  • Gecikme süresi 15 günü geçmeyen araçlar için ceza tutarı, aracın motor hacmine göre 181 TL ile 723 TL arasında değişebilir.
  • Gecikme süresi 15-30 gün arası olan araçlar için ceza tutarı, aracın motor hacmine göre 362 TL ile 1,446 TL arasında değişebilir.
  • Gecikme süresi 30 günden fazla olan araçlar için ceza tutarı, aracın motor hacmine göre 724 TL ile 2,891 TL arasında değişebilir.

Özetle, sigortasız araç cezası, gecikme süresine ve aracın motor hacmine göre değişebilir. Cezaların hesaplanması için, ilgili yasal düzenlemeler ve güncel tarifeler göz önünde bulundurulmalıdır.

Sigortasız Araç Cezası Sorgulama

Aracınıza yazılan sigortasız araç cezası sorgulama yaparak size yazılan cezayı online olarak görüntüleye bilirsiniz. Edevlet üzerinden verdiğimiz linkten giriş yaparak, araç plakanız ve ehliyetiniz üzerine yazılan idari cezaları sorgulayabilirsiniz.

İlgili İçerik: Trafik Cezası Sorgulama 

Sigortasız Araç Kazası Davası

Ölümlü veya yaralanmalı bir trafik kazası meydana geldiğinde, kaza mağdurları aracın sürücüsüne karşı bir talepte bulunmak istemezlerse yine de sigorta şirketine dava açabilirler. Mağdurların sürücüye karşı dava açmak istememesinin birçok nedeni olabilir. İlk etapta aracın sürücüsünü tanıyan mağdurlar, aracın sürücüsünü çok yüksek bir tazminatla karşı karşıya bırakmak istemeyebilirler. Çünkü bazen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında çok yüksek tazminatlara hükmedilirse araç sürücüleri bu tazminat tutarlarını karşılayamaz. Bu nedenle hasar, aracın sürücüsüne dava açılmadan ancak sigortasız araç cezasında sigorta şirketine dava açılarak tazmin edilebilir.

Nitekim Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesine göre, “zarar gören, zorunlu sorumluluk sigortasında belirtilen sınırlar dahilinde doğrudan sigortacıya karşı da dava açabilir.” sağlanmasını içerir.

Sigortasız Araç Bağlanır Mı?
Sigortasız Araç Bağlanır Mı?

Sigortasız Araç Bağlanır Mı?

Evet, sigortasız araçlar yasal olarak bağlanabilir. Türkiye’de, sigortasız araç kullanmak cezası ciddi yaptırımlar içerir. Bu nedenle, sigortası olmayan bir aracın trafikten men edilmesi ve bağlanması mümkündür.

Sigortasız araçların bağlanması, aracın trafikten men edilmesi ve belirli bir süre için park edilmesi anlamına gelir. Bu süre içinde araç sahibinin sigortasını yenilemesi ve cezasını ödemesi gereklidir. Aksi takdirde, araç trafikten kalıcı olarak men edilebilir ve sahibine ağır para cezaları uygulanabilir.

Kazadan Hemen Sonra Sigorta Yaptırmak

Bir kaza sonrasında trafik sigortası yaptırmak mümkündür, ancak kazadan hemen sonra sigorta yaptırmak her zaman mümkün olmayabilir ve bazı durumlarda geçerli değildir.

Bir kaza durumunda, öncelikle kazanın neden olduğu hasarı tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak önemlidir. Bunlar arasında kazanın yerinden ayrılmamak, polis veya trafik ekiplerine haber vermek, gerektiğinde ambulans çağırmak ve gerekli kayıtları tutmak yer alır.

Kazadan sonra trafik sigortası yaptırmak, hasarın tamamını veya bir kısmını karşılamayabilir. Sigorta şirketleri, hasarın ne zaman meydana geldiğini belirlemek için kazanın tarihini ve saatinin yanı sıra diğer detayları da dikkate alırlar. Bu nedenle, kazadan hemen sonra trafik sigortası yaptırmak mümkün olsa da, hasarın tamamını karşılayamayabilir.

Ayrıca, trafik sigortası yaptırmak yasal bir zorunluluktur ve tüm araç sahipleri araçlarını kullanmadan önce sigortalarını güncel tutmalıdırlar. Kazadan sonra sigorta yaptırmak, yasal sorumluluğun ihlal edildiği anlamına gelebilir ve ciddi yaptırımlara yol açabilir.

Sigortasız Araç Kullanma Süresi

Aracınızı yeni aldığınızda 15 gün boyunca sigortasız bir şekilde kullanabilirsiniz. Diğer aracın trafik sigortasından faydalanarak bu hakka sahip oluyorsunuz.

 İlgili İçerikler:

Trafik Sigortası Türleri ve Teminatları

Maddi Hasarlı Trafik Kazası

Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Para Alma

0 0 votes
İçerik Puanı
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
İlgili İçerikler
Kategoriler
istanbul avukat