Sigortasız Araç Kullanma Cezası 2024 Muayenesiz ve Sigortasız

Sigortasız Araç Cezası

Sigortasız Araç Kullanma Cezası 2024 Muayenesiz ve Sigortasız araç kullanma cezası ne kadar makalemizle sizlerleyiz. Sigortasız araç cezası; araca idari para cezasının yanı sıra aracın trafikten meni de söz konusu olmaktadır. Ancak sigortasız araç cezasında indirimli ödemeden yararlanmak isteyen araç sahipleri ceza kâğıdının tebliğ edilme tarihinden itibaren ilk 30 gün içerisinde ödemesi durumunda %25 oranında indirim almaktadır. 

Sigortasız Araç Kullanma Cezası 2024

Sigortasız araç kullanma cezası 2024 yılı için 690 TL olarak belirlenmiştir.

Türkiye’deki yasalar, araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortası yaptırmalarını gerektirmektedir. Bu yasalar, yalnızca araç sahiplerinin maddi sorumluluklarını değil, aynı zamanda genel kamu güvenliğini de koruma amacı taşımaktadır. Bu bağlamda, sigortasız araç kullanımı, idari yaptırımlara tabi bir eylemdir.

Zorunlu trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan bir araç sahibi, yürürlükteki mevzuat uyarınca belirlenen bir idari para cezasına çarptırılır. Bu para cezası, her yıl ilgili merciler tarafından yeniden belirlenmektedir. Ayrıca, idari para cezası uygulamasının yanı sıra, sigortasız araç kullanan sürücülerin araçları trafikten men edilmektedir. Bu durum, sürücünün seyahat özgürlüğünü önemli ölçüde sınırlamaktadır.

Bu yaptırımların amacı, sürücüleri zorunlu trafik sigortası yaptırmaya teşvik etmektir. Zira, bu sigorta, bir kaza durumunda hem sürücüyü hem de diğer yol kullanıcılarını koruma altına almaktadır. Dolayısıyla, sigortasız araç kullanımının yasal sonuçları, sadece maddi bir yük değil, aynı zamanda sosyal bir sorumluluktur. Bu nedenle, araç sahiplerinin bu sorumlulukları yerine getirmeleri, hem kendilerinin hem de genel kamu güvenliğinin korunması açısından hayati öneme sahiptir.

YouTube video

Muayenesiz Araç Kullanma Cezası Ödeme

Muayenesiz araç kullanma cezasının ödenmesi için birçok yöntem bulunmaktadır.

 • Vergi dairelerine şahsen giderek veya resmi internet sitesi üzerinden ödeme yapılmaktadır.
 • Diğer bir yöntem ise dijital bankacılık üzerinden yapılmaktadır. Bankaların internet siteleri veya mobil bankacılıkları ödemeleri kabul etmektedir.
 • Bir diğer yöntem ise GİB üzerindendir. İnternet vergi dairesine girerek muayenesiz araç cezası online ödeme yaparak kapatabilirsiniz.
Sigortasız Araç Kazası Yaparsa Cezası
Sigortasız Araç Kazası Yaparsa Cezası

Sigortasız Araç Kaza Yapma Cezası

Sigortasız araç kullanma cezası, belirli bir idari para cezasıdır ve bu miktar her yıl yetkili merciler tarafından güncellenmektedir. Ancak, bir kaza durumunda, sigortasız araç sürücüsü ayrıca maddi ve manevi tazminat talepleriyle de karşı karşıya kalmaktadır. Bu tür talepler, kaza sonucunda oluşan maddi zararların yanı sıra, yaralanma veya ölüm durumunda oluşan manevi zararları da içermektedir.

Ayrıca, sigortasız bir araçla kaza yapan sürücü, trafikten men edilerek ehliyetine el konulması kaçınılmazdır. Sürücü, sigortasız olduğu için kazaya karıştığı takdirde, kaza mağduru olan diğer tarafın tüm masraflarını karşılamakla yükümlü olmaktadır. Yükümlülüğü, tamir masraflarını, tıbbi masrafları ve diğer tazminat taleplerini de içermektedir.

Kazada Haklıyım Ama Sigortam Yok

Bir trafik kazasında haklı olduğunuzu düşünüyorsanız, ancak trafik sigortanız yoksa, kazadan sorumlu olan diğer sürücünün sigortasından tazminat talebinde bulunabilirsiniz. Trafik kazalarında, taraflardan biri diğerinden sorumlu olabilir ve bu durumda diğer tarafın sigortası tazminat ödemelidir.

Ancak, kazadan sorumlu olan diğer sürücünün sigortası olmadığı durumlarda, maddi tazminat talebinde bulunmak daha zor olmaktadır. Bu durumda, diğer sürücüye karşı bireysel olarak tazminat davası açılması gerekmektedir. Bu süreç ise daha uzun ve maliyeti daha yüksek olmaktadır.

Bu nedenle, her zaman trafik sigortası yaptırmak önemlidir. Trafik sigortası, hem sizin hem de diğer sürücülerin, yayaların ve malzemelerin maddi zararlarını karşılayacak bir güvence sağlamaktadır. Ayrıca, trafik sigortası yaptırmak yasal bir zorunluluktur yapılmaması durumunda sigortasız araç cezası ile karşılaşılır ve trafikte diğer sürücüler için daha güvenli bir ortam oluşturur.

Sigortasız Araç Cezası Sorgulama

Aracınıza yazılan sigortasız araç cezasını sorgulama ve öğrenmenin birçok yöntemi bulunmaktadır. Cezaların sorgulandığı bu yerlerden cezaların ödemeleri de yapılmaktadır.

Motorlu araçlara yazılan sigortasız araç kullanma cezalarını sorgulama yöntemleri ise şöyledir;

 • 1189’a SMS göndermek
 • EGM resmi internet sitesi
 • Mobil bankacılık veya bankaların resmi internet siteleri
 • E-devlet
 • GİB internet sitesi

Sigortasız Araç Kazası Davası

Ölümlü veya yaralanmalı bir trafik kazası meydana geldiğinde, kaza mağdurları aracın sürücüsüne karşı bir talepte bulunmak istemezlerse yine de sigorta şirketine dava açabilirler. Mağdurların sürücüye karşı dava açmak istememesinin birçok nedeni olabilir. İlk etapta aracın sürücüsünü tanıyan mağdurlar, aracın sürücüsünü çok yüksek bir tazminatla karşı karşıya bırakmak istemeyebilirler. Çünkü bazen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında çok yüksek tazminatlara hükmedilirse araç sürücüleri bu tazminat tutarlarını karşılayamaz. Bu nedenle hasar, aracın sürücüsüne dava açılmadan ancak sigortasız araç cezasında sigorta şirketine dava açılarak tazmin edilebilir.

Nitekim Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesine göre, “zarar gören, zorunlu sorumluluk sigortasında belirtilen sınırlar dahilinde doğrudan sigortacıya karşı da dava açabilir.” sağlanmasını içermektedir.

Sigortasız Araç Bağlanır Mı?
Sigortasız Araç Bağlanır Mı?

Sigortasız Araç Bağlanır Mı?

Evet, trafik sigortası bulunmayan araçlar Karayolları Trafik Kanunu’na göre bağlanmaktadır. Sigortasız araçların bağlanması, aracın trafikten men edilmesi ve belirli bir süre için park edilmesi anlamına gelmektedir. Bu süre içinde araç sahibinin sigortasını yenilemesi ve cezasını ödemesi gereklidir. Aksi takdirde, araç trafikten kalıcı olarak men edilir ve sahibine ağır para cezaları uygulanmaktadır.

Kazadan Hemen Sonra Sigorta Yaptırmak

Bir kaza sonrasında trafik sigortası yaptırmak mümkündür, ancak kazadan hemen sonra sigorta yaptırmak her zaman mümkün olmayabilir ve bazı durumlarda geçerli sayılmamaktadır.

Bir kaza durumunda, öncelikle kazanın neden olduğu hasarı tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak önemlidir. Bunlar arasında;

 • Kazanın yerinden ayrılmamak,
 • Polis veya trafik ekiplerine haber vermek,
 • Gerektiğinde ambulans çağırmak,
 • Gerekli kayıtları tutmak yer almaktadır.

Kazadan sonra trafik sigortası yaptırmak, hasarın tamamını veya bir kısmını karşılamayabilir. Sigorta şirketleri, hasarın ne zaman meydana geldiğini belirlemek için kazanın tarihini ve saatinin yanı sıra diğer detayları da dikkate almaktadır. Bu nedenle, kazadan hemen sonra trafik sigortası yaptırmak mümkün olsa da, hasarın tamamını karşılayamayabilir.

Ayrıca, trafik sigortası yaptırmak yasal bir zorunluluktur ve tüm araç sahipleri araçlarını kullanmadan önce sigortalarını güncel tutmalıdırlar. Kazadan sonra sigorta yaptırmak, yasal sorumluluğun ihlal edildiği anlamına gelebilir ve ciddi yaptırımlara yol açtığı görülmektedir.

Sigortasız Araç Kullanma Süresi

Yeni alınan araçlar için trafik sigortalarını yaptırmaları için belirli bir süre tanınmıştır. Bu süre ise 15 gündür. Yeni araç sahipleri en fazla 15 gün içerisinde tüm motorlu araçlarına ayrı ayrı olmak üzere trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Bu sürenin aşılması halinde yeni araç sürücülerine sigortasız araç cezası uygulanmaktadır.

Trafik sigortası 1 ay gecikirse ne olur?

Trafik sigortasının bir ay geciktirilmesi halinde ekstra ceza ödemesi yapılmaktadır.  Sigortanın yaptırılmaması halinde;
-1 ay gecikmeli sigortada 152,2 TL
-2 ay gecikmeli sigortada 158,76 TL
-3 ay gecikmesi halinde 166,69 TL ilave ödeme yapılır.

Trafik sigortası süresi geçerse ne olur?

Trafik sigortasının süresi geçerse idari para cezası ile birlikte aracın trafikten men edilmesi kolluk kuvveti tarafından sağlanmaktadır.

Trafik sigortası bittikten sonra kaç gün içinde yapılmalı?

Trafik sigortası poliçe tarihinin dolması ile birlikte en fazla 15 gün içerisinde yaptırılması zorunludur.

Geçici araç sigortası kaç gün?

Aracın ikinci el piyasasında satılması halinde yeni araç sahibinin de trafik sigorta poliçesini yaptırması için 15 günlük süresi bulunur.

15 günlük sigorta süresi kalktı mı?

Zorunlu trafik sigortasının yenilenmesi veya ilk defa yaptırılması için yasal süre olan 15 gün yürürlükte yerini korumaktadır. Yasal süresinin değişmesi veya kalkması gündemde değildir.

Trafik sigortası devir olur mu?

Aracın satılarak el değiştirmesi durumunda eski araç sahibinin sigorta poliçesini iptal ettirmesi gerekir. Yeni alıcının ise trafik sigortasını tekrar yaptırması zorunludur.

Picture of Av. Cuma Ali Koç

Av. Cuma Ali Koç

Avukat Cuma Ali Koç, 2013 yılından bu yana Avukatlık hizmeti vermektedir. 2023 yılından itibaren ayrıca Arabuluculuk hizmeti de vermektedir. Av. Cuma Ali Koç, Çözüm Avukatlık ve Arabuluculuk Ofisi’nin kurucu avukatıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İçerik

Çözüm Avukatlık'a Ulaşın!

Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Avukat

İlgili İçerikler

Bizi Takip Edin