Ruhsatsız Silah Cezası 2024 Kaç TL, Silah Yakalatmak (7.65, Kaçak, Pompalı)

Ruhsatsız Silah Suçu

Ruhsatsız Silah Cezası 2024 Kaç TL, Silah Yakalatmak (7.65, Kaçak, Pompalı) özel bir yasa olan 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’nda yer almaktadır. Ruhsatsız silah taşımaya Muhalefet Suçu da denilmektedir. Silah, bıçak, mermi ve benzeri sadece kullanılması değil; kişinin üzerinde, konutunda ve ya iş yerinde bulundurması, satın alma faaliyeti ve ya taşıma hareketleri de suç için yeterlidir.

6136 sayılı kanunda suç teşkil eden haller şu şekildedir:

 • Ruhsatsız silah ve ya mermi bulundurma
 • Bıçak ve ya başka kesici, delici aletleri satma, aracılık etme, satın alma, taşıma
 • Ruhsatsız silah ve ya mermi taşıma
 • Ruhsatsız silah ve ya mermi satın alma

Ruhsatsız Silah Bulundurma Cezası 2024

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’nda silah bulundurmanın cezası iki farklı türdedir. Ceza türleri silah sayılarına göre belirlenmektedir.

 1. Yalnız bir adet silah bulundurmanın cezası 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ve ya 25 günden 100 güne varan adli para cezası olarak belirlenmiştir. Ruhsatsız silahın ev ya iş yerinde bulundurulması fark etmeksizin bu cezalar verilmektedir.

Tek bir silah bulunması halinde silah seri ateş eden tüfek ve benzeri ateşli olması ve ya bulunan silah nitelik bakımından vehamet arz etmesi durumunda verilecek olan ceza 5 yıldan 8 yıla kadar hapis, 500 günden 5000 güne idari para cezası uygulanmaktadır.

 1. Birden fazla silah bulundurulması, taşınması ve ya satın almanın cezası 6136 sayılı kanunda bir silah bulundurma ile aynı fıkra üzerinde düzenlenmiştir. Ancak tek bir silah bulundurma ve birden fazla silah bulundurmanın cezası aynı değildir. Birden fazla silah bulundurmanın cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, 30 günden 100 güne kadar adli para cezası uygulanmaktadır.

Silahların sayısı ve niteliğine göre bu ceza 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. 500 günden 5000 güne kadar idari para cezası da uygulanmaktadır. Silahın tüfek ve ya seri ateşli olması durumda yine 5 yıldan 8 yıla kadar hapis, 500 günden 5000 güne kadar idari para cezası uygulanır.

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/20888.pdf

Evde Ruhsatsız Silah Bulundurmak

Kişinin konutunda ruhsatı olmayan silah bulundurması hapis cezası ya da idari para cezası uygulanmasına neden olmaktadır. Muhalefet suçu başlığı altında yer alan evde ruhsatsız silah bulundurma suçu cezası 1 yıldan 2 yıla kadar uzayan hapis cezası ile sonuçlanmaktadır. İdari para ceza olarak ise günlük en az 20 TL, en fazla 100 TL olmak üzere 25 gün ve 100 güne kadar uygulanmaktadır.

Suç oluşturan bu davranışın cezası 6136 sayılı kanunun 13. maddesinde yer almaktadır. İlgili kanun maddesinde yer alan açıklamalar:

Madde 13 –
Bu kanun hükümlerine muhalif olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satanlar, satmaya tavassut edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 500 liradan 2.000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur’ şeklindedir.

Evde Ruhsatsız Silah Bulundurmak
Evde Ruhsatsız Silah Bulundurmak

Evde birden fazla silah bulundurmanın cezası bir silah bulundurma cezası ile aynı madde üzerinde düzenlenmiştir. Ancak cezai yaptırımları farklıdır. Evde ve ya iş yerinde birden fazla silah bulundurmanın cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve ya 30 günden 100 güne kadar idari para cezası uygulanmaktadır.

Evde bir ya da birden fazla silah bulunması durumunda silah çeşidinin seri ateş açan ve ya tüfek gibi çeşitlerde olması durumunda ceza oranları artmaktadır. Silah sayısı ve çeşitlerine göre cezai yaptırımlar 5 yıldan 8 yıla, idari para cezaları ise 500 günden 5000 güne kadar idari para cezası verilmektedir.

Ruhsatsız Silah Taşıma Cezası
Ruhsatsız Silah Taşıma Cezası

Ruhsatsız Silah Taşıma Cezası

Ruhsatı bulunmayan silahın kanunlarca taşınması yasaklanmıştır. Ruhsatsız silah taşımanın cezası ise 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’nda yer almaktadır. Ruhsatı bulunmayan silahın taşınması için verilen cezalar silah sayısına, çeşidine göre değişkenlik göstermektedir.

Tek bir ruhsatsız silah suçu, taşıyan kanun gereği alacağı ceza 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ve 25 günden 100 güne oranla idari para cezasıdır. Silah sayısının biri geçmesi durumunda ceza oranında yükselme görülmektedir. Birden fazla ruhsatsız silah suçu, taşıyan kişinin 30 günden 100 güne kadar idari para cezası görülmektedir. Ruhsatsız olan silahın çeşidi ve sayısına oran ile bu ceza da artmaktadır. Ruhsatsız olan silah tüfek ve ya seri ateş edebilen silah türü olması durumunda 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ve 500 günden 5000 güne kadar idari para cezası uygulanmaktadır.

6136 sayılı kanunda taşınması suç olan silahlar şunlardır:

 • Yivli av tüfeği
 • Tam otomatik silah
 • Tabanca
 • Ateşli silah
Ruhsatsız Silah Taşımada Görevli Mahkeme
Ruhsatsız Silah Taşımada Görevli Mahkeme

Ruhsatsız Silah Taşımada Görevli Mahkeme

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’na göre ruhsatsız taşınan ve ya bulundurulan silah ile suç işlenmesi durumunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Asliye ceza mahkemelerinde görülmesi gereken davalar için suç işlenmiş olmasına gerek duyulmamaktadır. Taşıma, bulundurma, satın alma, satın almaya aracılık etmekte suçu sağlamaktadır. Görevli mahkemenin vereceği cezalar ise belirli oranlar çerçevesinde bulunmaktadır.

Ancak ruhsatsız silah kullanılarak ağır suç (ölüm) işlenmiş ise Ağır Ceza Mahkemeleri sorumludur.

7.65 Ruhsatsız Tabanca Cezası

7.65 Ruhsatsız tabanca bulundurma cezası da, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. İlgili Kanun’un 13. Maddesi; “

“Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya
taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne
kadar adlî para cezasına hükmolunur.
Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması
ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz
yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
Bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir
adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek
ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır.
Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının
mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis
ve yüz güne kadar adlî para cezasıdır.
Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik
özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin
birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır.”
Demektedir. Dolayısıyla 7.65 silah bulunduranlar kural olarak;

 • 4. Madde gereği silahın bir adet olması maddesinden hareketle ceza 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve yirmi beş günden yüz güne kadar adli para cezasıdır.
 • Ancak kanunda görüleceği üzere burada mermilerin sayı ve nitelik bakımından vahim olup olmaması durumu önemlidir. Şayet mermilerin sayı ve nitelik bakımından vahim olduğu kabul edilirse verilecek ceza beş yıldan 8 yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunmaktadır.
 • Şayet mermi sayısı pek az sayıda takdir edilmişse bu durumda ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıdır.

2 Kez Ruhsatsız Silah Yakalatma Cezası

2 Kez ruhsatsız silah yakalatma cezası 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerine tabidir.

İlgili Kanun’un 13. Maddesi; “

“Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya
taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne
kadar adlî para cezasına hükmolunur.
Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması
ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz
yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
Bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir
adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek
ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır.
Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının
mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis
ve yüz güne kadar adlî para cezasıdır.
Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik
özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin
birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır.”
Demektedir. Dolayısıyla burada silah bir adetse kural olarak cezası bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmi beş günden yüz güne kadar para cezası ile karşılaşılır. Ancak ilgili silahın mermilerinin pek az sayıda bulundurulması ya da vahim olarak nitelendirilmemesi halinde ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıdır. Şayet mermi sayısı veya silahın nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis veya beş yüz günden beş bin güne kadar adli para cezası ile karşılaşılabilir.

Ruhsatsız Silah Cezası Paraya Çevrilir Mi

Kısa süreli hapis cezalarına ilişkin olarak Türk Ceza Kanunu’nda seçenek yaptırımlar öngörülmüştür. Nitekim Türk Ceza Kanunu’nun 50. Maddesinin 1. Fıkrası;

“Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre;

a) Adlî para cezasına,

b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine,

c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye,

d) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya,

e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya,

f) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya,

çevrilebilir.” Hükmü gereğince mahkemenin takdirinde olmak üzere ruhsatsız silah cezasının; mahkemenin takdirine göre suçlunun kişiliğine, duyduğu pişmanlığa, sosyal ve ekonomik durumuna göre adli para cezasına çevrilebileceğinin kabulü gerekmektedir.

Arabada Ruhsatsız Silah Bulundurmanın Cezası Nedir?

Arabada ruhsatsız silah bulundurmanın cezası, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümlerince düzenlenmiştir. Mezkur kanunun 13. Maddesi;

“Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya
taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne
kadar adlî para cezasına hükmolunur.
Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması
ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz
yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
Bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir
adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek
ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır.
Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının
mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis
ve yüz güne kadar adlî para cezasıdır.
Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik
özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin
birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır.” Demektedir.
Araçta ruhsatsız silah bulundurma eyleminde ceza hukuku perspektifinde “silah taşıma suçu” oluşur. Dolayısıyla kişi kural olarak bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezasına çarptırılır. Ancak mahkemece silaha ait mermilerin pek az sayıda bulundurulması veya mahkemece taşınmasının vahim olarak takdir edilmemesi durumunda ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıdır. Yargıtay görüşleri doğrultusunda silah taşıma durumunda merminin ve silahın niteliğinin vahim olarak takdir edilip edilmemesi büyük önem taşımaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler