İş Kazası Elektrik Çarpması Tazminatı

İş Kazası Elektrik Çarpması Tazminatı

İş kazasında elektrik çarpması sonucu yaralanan işçinin iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından heyete girmesi gerekmektedir. Girilen heyette her yaralanma için ayrı puanlama yapılmaktadır. SGK tarafından verilecek meslekte kazanma gücü kayıp oranına bakılarak işçiye ne kadar tazminat ödeneceğine karar verilecektir.

İş Kazası Elektrik Çarpması Tazminatı Nedir?

 İş yerinde ve ya dışarı da bir yerde iş yerinin bir işini gerçekleştirirken karşılaşılan kötü durumlara iş kazası adı verilmektedir. İş kazası tüm meslek gruplarında görülmektedir.

İş kazası elektrik çarpması tazminatı; yaralanan işçinin ve ya vefat eden işçinin yakınlarının tazminat talep etmeye hakkı bulunmaktadır. İşçi yaralandığı takdirde gerekli müdahalelerin ardından iyileşme sürecini tamamlayarak heyete girmektedir. Girilen heyette alınana maluliyet oranı ve sağlık raporuna ilişkin tazminat tutarları hesaplanmaktadır.

Elektrik çarpması sonucu vefat eden işçinin yakınlarının Destekten Yoksun Kalma Tazminatı verilmektedir. Bu tazminatın veriliş amacı vefat eden işçinin desteğini gören yakınlarının sosyal ve ekonomik yaşamlarının etkilenmemesi adınadır.

İş Kazası Elektrik Çarpması Tazminat Davası
İş Kazası Elektrik Çarpması Tazminat Davası

 İş Kazası Elektrik Çarpması Tazminat Davası

İş kazası, işverenin işini gerçekleştiği sırada ve ya işverenin tahsis ettiği araçla seyahat ederken kaza yapması sonucu gerçekleşmektedir. Elektrik çarpması kaynaklı iş kazaları yüksek oranda görülmektedir. Elektrik çarpması yaralanan ve ya bu kazada vefat eden işçinin anne, babası, eşi, çocukları ve nişanlısı tazminat talep edebilme hakkına sahiptir. Tazminatı talep edebilmeleri adına işverenin kazayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmesi gerekmektedir. İş kazası elektrik çarpması tazminatı ile uğranılan zarar SGK tarafından tespit edilmektedir.

Kazada vefat eden işçinin yakınlarının vefat edenin desteğinden yoksun kaldıkları adına sosyal ve ekonomik hayatlarının etkilenmemesi için Destekten Yoksun Kalma Tazminatı verilmektedir. Yakınların yaşadıkları üzüntü, acı ve keder içinde manevi tazminat talep etmeye hakkı bulunmaktadır.

İş kazasında elektrik çarpması sonucu yaralanan işçinin iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından heyete girmesi gerekmektedir. Girilen heyette her yaralanma için ayrı puanlama yapılmaktadır. Heyet sonucu alınan maluliyet oranının yanı sıra işçinin yaşı, maaşı ve kazadaki kusur dağılımı üzerinden bir tazminat hesaplaması yapılmaktadır.

Elektrik Çarpması Sonucu Tazminat

Elektrik çarpması sonucu vefat eden kişiye ve ya yaralananlara iş kazası elektrik çarpması tazminatı verilmesi anayasalarla desteklenmiş hak olarak önümüze çıkmaktadır. Vefat eden kişinin yakınlarının destekten yoksun kalmalarından dolayı iş kazası tazminatı kapsamında Destekten Yoksun Kalma Tazminatını talep edebilecek kişilerin sıfatları şu şekildedir:

 • Annesi
 • Babası
 • Eşi
 • Nişanlısı
 • Çocukları

İş kazası elektrik çarpması tazminatı sebebiyle yaralanan kişiye tazminat hesaplanabilmesi için zarar gören işçinin meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespiti yapılmalıdır. Kaza sonucu elektrik çarpmasından dolayı yaralanan kişiye verilecek tazminatın hesaplanabilmesi için kazazedenin heyete girerek maluliyet oranı alması gerekmektedir. Alınan maluliyet oranı üzerinden iş kazası tazminat hesaplama  yapılmaktadır. İş kazası elektrik çarpması tazminatı hesaplanırken dikkat edilen hususlar ise şu şekildedir;

 • Yaralanan kişinin yaşı ve maaşı
 • Kazadaki kusur dağılımı
 • Maluliyet oranı
Elektrik çarpması zamanaşımı
Elektrik çarpması zamanaşımı

Elektrik Çarpması Zamanaşımı

Elektrik çarpması zamanaşımı Türk Borçlar Kanunu madde 72/1 e göre tazminat yükümlüsünün öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıldır. Fiilin işlendiği tarihten 10 yıl geçmesi üzerine zamanaşımına uğrar.

Elektrik Çarpması Bilirkişi Raporu
Elektrik Çarpması Bilirkişi Raporu

 Elektrik Çarpması Bilirkişi Raporu

Herhangi bir suçun işlenmesi üzerine açılan davalarda teknik ve özel bilgiye ihtiyaç duyulmasında kurum ve ya kişilere başvurularak özenle hazırlanan raporlara bilirkişi raporu denilmektedir. Elektrik çarpmasında bilirkişi raporu hazırlanmasının önemi kazadaki kusur oranlarının belirlenmesidir. Hazırlanan bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranı üzerinden tazminat yükümlüsü tazminat ödemesi yapmaktadır.

Elektrik Çarpması Kusursuz Sorumluluk
Elektrik Çarpması Kusursuz Sorumluluk

 Elektrik Çarpması Kusursuz Sorumluluk

Kusursuz sorumluluk nedir sorusunun cevabı kısaca cevaplanacak olursa; fiilde kusuru bulunmayan bir kimsenin, kanunların öngördüğü hallerde haksız fiil sebebiyle kişinin zararlardan sorumlu tutulmasıdır.

İş kazalarında işverenin sorumlu olması için kusurlu olmasına gerek yoktur. İş kazası ve iş kazası sonucu arasında nedensellik bağı bulunduğu takdirde işveren sorumludur. Elektrik çarpması sonucu işçinin yaralanması ve ya vefatı durumunda işveren Kusursuz Sorumluluk ilkesi gereği sorumlu olup maddi ve manevi tazminat ödeme yükümlülüğü vardır.

 Elektrik Çarpması TEDAŞ ın Sorumluluğu

Tedaş da meydana gelen kazaların neredeyse yarı oranı ilköğretim ve ya lise mezunu, teknik eğitim almamış çalışanlardır. Tedaş’ın kaza oranlarında %69 unun İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almış olması eğitimin güvenilirliğini sorgular hale getirmiştir.

Elektrik ile alakalı olmayan farklı bölümlerden lisans mezunları 120 saatlik eğitim sonucunda İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi tamamlanmaktadır. Şu da bir ayrıntıdır ki eğitim seviyesi düştükçe kaza sayısı artmaktadır.

Tedaş kaza geçirerek yaralanan işçiye ve ya kazada vefat eden işçinin yakınlarına tazminat vermektedir. İş kazası geçiren ve bu kaza sonucu yaralanan ve ya vefat eden işçiye karşı Tedaş Kusursuz Sorumluluk ilkesinde sorumludur.

iş kazası elektrik çarpması tazminat hesaplama
iş kazası elektrik çarpması tazminat hesaplama

 İş Kazası Elektrik Çarpması Tazminat Hesaplama

İş kazası geçiren işçinin yasalarla desteklenmiş tazminat alma hakkı bulunmaktadır. bu hakkı talep edebilmesi adına işçinin kalıcı bedeni hasarından dolayı maluliyet (sakatlık) oranı almalıdır. Maluliyet oranı alınabilmesi için gerekli müdahalelerin ardından iyileşme sürecine girmelidir. İyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından uzman hekimler eşliğinde heyete girmektedir. Heyette her yaralanma ve yaralanan bölge için ayrı değerlendirme yapılmaktadır.

İş kazası elektrik çarpması tazminat hesaplaması yapılırken kullanılacak ana maddeler şu şekildedir:

 • Kazazede olan işçinin maluliyet oranı
 • Kazadaki kusur dağılımı
 • İşçinin kaza gerçekleştiği gündeki yaşı ve maaşı
Elektrik iş kazaları
Elektrik iş kazaları

 Elektrik Kazaları Nedenleri

Türkiye de elektrik sektöründe elektrik kaynaklı iş kazalarının en öncü sebepleri arasında elektrik akımına kapılma, yer altı kablo bakım ve çalışmalarında göçme, yangın, patlama gibi konular yer almaktadır. Elektrik iş kazası istatistikleri ise şu şekilde verilebilmektedir:

 • Gerilimin yakının gerçekleşen işlerde meydana gelen kazaların oranı %5,5
 • Patlama sonucu meydana gelen kazaların oranı %5,9
 • Kısa devreler sonucu meydana gelen yangınların sebep olduğu kazaların oranı %7,6
 • Elektrik direkleri üzerinde ve ya yakınında meydana gelen kazaların oranı %12
 • Enerji iletişim hatları üzerinde meydana gelen kazaların oranı %20
 • Makine ve cihazların elektrik kaçaklarından kaynaklı meydana gelen kazaların oranı %26
 • İzolasyon hatalarından dolayı meydana gelen kazaların oranı %23

  Elektrik İş Kazaları İstatistikleri

Son istatistiklere göre elektrik kazalarının %79 u ölümcül ve ağır kazalardan oluşmaktadır. Kazaların %80 i normal iş günü sabah 08.00 ve akşam 18.00 e kadar görülmektedir. Elektrik iş kazalarının en ağır ve ölümcül olanları 19.00 21.00 arasında meydana gelmektedir. Gün bazlı olarak bakıldığında en tehlikeli günler Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olarak ön plana çıkmaktadır. Gündüz ve gece vardiyasına dikkat edildiği takdirde gece vardiyası kazaları %30 oranında artmaktadır.

Elektrik çarpması sonucu ölüm tazminat
Elektrik çarpması sonucu ölüm tazminat

 Elektrik Çarpması Sonucu Ölüm Tazminat

Elektrik çarpması sonucu ölüm tazminatı, vefat eden kişinin yakınlarının vefat eden kişinin desteğinin kesilmesinden dolayı talep edilebilmektedir. Ölüm tazminatı Destekten Yoksun Kalma Tazminatı olarak da geçmektedir. Vefat eden kişinin yakınlarının sosyal ve ekonomik yaşamlarının etkilenmemesi adına vefat edenin annesi, babası, nişanlısı, eşi ve çocukları tarafından talep edilebilmektedir. Bu tazminat hesaplanırken kullanılacak maddeler ise şu şekildedir:

 • Vefat eden kişinin ve yakınlarının yaşları
 • Vefat eden kişinin maaşı
 • Kazadaki kusur dağılımı

Elektrik Çarpması Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

Elektrik Çarpması Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi PDF

  İş Sağlığı ve Güvenliği Elektrik Kazaları

Gelişen çevre ve teknoloji ya da çağımızın gereği elektrik enerjisinin üretim noktasından tüketiciye kesintisiz olarak aktarılması gerekmektedir. Elektrikle yapılan çalışmalarda 5 genel kural vardır:

 • Gerilimin tekrar verilmesinin önlenmesi
 • Kısa devri ve topraklama
 • Korunma ve güvenlik işaretlerinin kullanılması
 • Çalışılan ve ya çalışılacak yerdeki gerilimin kontrolü
 • Gerilimin kesilmesi

Elektrikle yapılan çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından bazı kurallara dikkat edilmeli ve kesinlikle uyulmalıdır. Bu kurallar işin türüne göre değişkenlik gösterip bazı örnekler olarak şunlar gösterilmektedir:

 • Çalışma alanlarındaki uyarı levhalarına uyulmalı
 • Görev ve çalışma sahalarına izinsiz girilmemeli
 • Tedbir ve güvenlik önlemleri alınmadan herhangi bir işe girişilmemeli
 • Yetkili kişinin haberi olmadan levhaların ve kartların yerleri değiştirilmemeli
 • Çalışmalar doğru ve mevcut talimatla doğrultusunda yapılmalı
 • Yollarda yapılacak çalışmalarda uygun yerlere ‘Çalışma Var’ levhası asılmalı
 • Geceleri kırmızı bayrak, ışıklı işaretlerle yer değiştirilmeli

 Elektrik İş Kazaları Örnekleri

 • Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ‘Bilişim Vadisi’ inşaatında elektrik akımına kapılan işçi Şenol M. Vefat etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 • Mersin’in Erdemli ilçesinde duvara harç döktüğü sırada elektrik akımına kapılan işçi Ali A. Hastaneye kaldırılırken vefat etti. Elektrik akımının neyden kaynaklandığı yapılacak olan incelemeye göre belirlenecek.
 • İzmir de AVM inşaatında nedeni belirlenemeyen elektrik akımına 3 işçi Hüseyin Ç, Himmet K. Ve Emre H. Kapıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elektrik çarpması Yargıtay kararı
Elektrik çarpması Yargıtay kararı

 Elektrik Çarpması Yargıtay Kararı

Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 25.06.2005 tarihinde Muğla ilinde yapılan incelemelerde elektrik direklerinden dolayı çıkan yangın A.T. nin 15 hektarlık alanı yandığına dair karar vermiştir. Yargıtay toplam 180.160,43 TL zarardan dolayı TEDAŞ’ı Muğla Müessese Müdürlüğünden müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. İş kazası elektrik çarpması tazminatı ile ilgili uyuşmazlık mahkemesi  tarafından da karar verilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler

Kategoriler